Wybrane publikacje pracowników ZakładuPobieranie 15.75 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar15.75 Kb.

Wybrane publikacje pracowników Zakładu:


 1. Ostrowski M, Prijatelj-Znidarsic P, Raynal B, Baron B, Saul F, Faure G. (2013) Human coagulation factor Xa prevents oligomerization of anticoagulant phospholipases A2. Toxin Rev. DOI 10.3109/15569543.2013.860170

 2. Ostrowski M, Jakubowska A. (2013) GH3 expression and IAA-amide synthetase activity in pea (Pisum sativum L.) seedlings are regulated by light, plant hormones and auxinic herbicides. J Plant Physiol 170:361-368

 3. Wujak M, Banach M, Porowińska D, Piskulak K, Komoszyński M (2013) Isolation and bioinformatic analysis of seven genes encoding potato apyrase. Bacterial overexpresssion, refolding and initial kinetic studies on some recombinant potato apyrases. Phytochemistry 93: 8-17

 4. Roszek K, Bomastek K, Drożdżal M, Komoszyński M (2013) Dramatic differences in activity of purines metabolizing ecto-enzymes between mesenchymal stem cells isolated from human umbilical cord blood and umbilical cord tissue. Biochem Cell Biol 91: 519-525

 5. Bielicka A, Wiśniewski M, Terzyk AP, Gauden PA, Furmaniak S, Roszek K, Kowalczyk P, Bieniek A (2013) Carbon materials as new nanovehicles in hot-melt drug deposition. J Phys: Condens Matter 25: 355002

 6. Roszek K, Błaszczak A, Wujak M, Komoszyński M (2013) Nucleotides metabolizing ecto-enzymes as possible markers of mesenchymal stem cells osteogenic differentiation. Biochem Cell Biol 91: 176-181

 7. Ciarkowska A, Jakubowska A. (2013) Pichia pastoris jako system do produkcji białek rekombinowanych. Post Biochem 59: 315-321

 8. Ostrowski M, Jakubowska A. (2013) UDP-glikozylotransferazy hormonów roślinnych. Post Biol Kom 40:

 9. Porowińska D, Wujak M, Roszek K, Komoszyński M (2013) Prokariotyczne systemy ekspresyjne. Post Hig Med Dośw 67: 119-129

 10. Starzyńska E, Kowalczyk S (2012) Novel 1-O-indole-3-acetyl-β-D-glucose-dependent acyltransferase transferring indoleacetyl moiety to some mono- di- and oligosaccharides. Acta Physiologiae Plantarum 34: 53-63

 11. Starzyńska E, Kowalczyk S. (2012) Subkomórkowa relokacja białek PIN a regulowany przez auksyny wzrost i rozwój roślin. Post Biol Kom 39: 477-502

 12. Tylman I, Kowalczyk S (2012) Receptory i szlaki sygnałowe regulujące symbiozę brodawkową i mikoryzę arbuskularną. Post Biol Kom 3: 429-458

 13. Roszek K, Fret M, Komoszyński M (2012) Effect of steroids and salicylates on the activity of cholesterol sulphate sulphohydrolase from lysosomal membranes. Medical and Biological Sciences 25: 37-41

 14. Czarnecka J, Roszek K, Jabłoński A, Smoliński D, Komoszyński M (2011) Some aspects of purinergic signalling in the ventricular system of porcine brain. Acta Vet Scand 53: 54

 15. Ostrowski M, Jakubowska A. (2011) Purification and biochemical characterization of indole-3-acetyl-aspartic acid synthetase from immature seeds of pea (Pisum sativum). J Plant Growth Regul 30: 30-40

 16. Kuźniewski R, Bajek A, Joachimiak R, Roszek K, Drewa T (2011) Mezenchymalne komórki macierzyste oraz perspektywy ich zastosowania w terapii klinicznej wybranych schorzeń. W: Nowoczesne metody analizy surowców rolniczych. Pod red. G. Bartosz i Cz. Puchalski. UR Rzeszów, 473-482

 17. Gese A, Roszek K (2011) Metody wydajnej izolacji i hodowli mezenchymalnych komórek macierzystych z krwi pępowinowej. Acta Haematol Polon 42: 651-660

 18. Roszek K, Czarnecka J, Komoszyński M (2011) Ependyma i subependyma mózgu dorosłych ssaków źródłem neuralnych komórek macierzystych. Post Biol Kom 38: 379-393

 19. Porowińska D, Czarnecka J, Komoszyński M (2011) Rola enzymów metabolizujących ektonukleotydy w sygnalizacji z udziałem puryn. Post Biochem 57: 294-303

 20. Kowalczyk S, Hetmann A. Czarnota M (2011) Małe, monomeryczne białka G roślin. Post Biochem 57: 442-453

 21. Hetmann A, Kowalczyk S (2011) Potranslacyjne modyfikacje czynników transkrypcyjnych PIF/PIL jako efekt rozkodowywania przez fitochrom sygnałów świetlnych. Post Biol Kom 38: 19-42

 22. Studzińska B., Seroka A., Łępicka M., Roszek K., Komoszyński M (2010) The increase of adenylate kinase in the blond can control aggregation of platelets In coronary or peripheral arteria ischemia activity, Health 2: 246-252

 23. Lecka J, Molski S, Komoszynski M (2010) Extracellular-purine metabolism in blood vessels (part I). Extracellular-purine level in blood of patients with abdominal aortic aneurysm. Nucleosides Nucleotides Nucleic Acids 29: 647-57

 24. Izdebska M, Grzanka A, Ostrowski M, Żuryń A, Grzanka D (2009) Effect of arsenic trioxide (Trisenox) on actin reorganization in K-562 erythroleukemia cells. Folia Histochem Cytobiol 47: 453-459

 25. Wasąg P, Kowalczyk S (2010) Stresujące pomyłki i spektakularne sukcesy w poszukiwaniach receptorów ABA - roślinnego hormonu stresu. Post Biol Kom 37: 713 - 720

 26. Ostrowski M, Jakubowska A (2010) Geny wczesnych odpowiedzi na auksynę. Post Biol Kom 37: 449 - 470

 27. Hetmann A, Kowalczyk S (2009) Nucleoside diphosphate kinase isoforms regulated by phytochrome A isolated from oat coleoptiles. Acta Biochim Polon 56: 143-153

 28. Łęcka JL, Bloch-Bogusławska E, Molski S, Komoszyński M (2009) Extracellular purine metabolism in blood vessel (part II): activity of ecto-enzymes in blood vessels of patients with abdominal aortic aneurysm. Clin Appl Thromb Hem V16 10 1177

 29. Wasąg P, Kowalczyk S. (2009) Wewnątrzkomórkowe i błonowe receptory kwasu abscysynowego. Post Biol Kom 36: 3-22

 30. Kowalczyk S, Starzyńska E (2009) Ukierunkowana relokalizacja białek transportujących auksyny a odpowiedzi tropowe roślin. Post Biol Kom 36: 723-744

 31. Roszek K, Gniot-Szulżycka J. (2008) Cholesterol sulphate sulphohydrolase of human placenta lysosomal membrane. J Steroid Biochem Mol Biol. 110 (1-2): 48-55

 32. Kozakiewicz A, Neumann P, Banach M, Komoszyński M, Wojtczak A. (2008). Modeling studies of potato nucleoside triphosphate diphosphohydrolase NTPDase1: an insight int the catalytic mechanism. Acta Biochim Pol. 11: 18335113

 33. Ostrowski M, Jakubowska A. (2008) Identification of enzyme activity that conjugates indole-3-acetic acid to aspartate in immature seeds of pea (Pisum sativum). J Plant Physiol 165: 564-569

 34. Ostrowski M, Jakubowska A (2008) Receptory auksyn. Post Biol Kom 35: 79-95

 35. Roszek K, Komoszyński M (2008) Kontrola i kierunki różnicowania komórek macierzystych krwi pępowinowej oraz ich zastosowanie terapeutyczne. Postępy Hig i Med Dośw 62: 660-667

 36. Kowalczyk S, Hetmann A. (2008) Receptory sprzężone z białkami G, heterotrimeryczne białka G i białka efektorowe roślin. Post Biochem 54: 412-422.

 37. Cieślak M, Komoszyński M, Wojtczak A. (2008) Adenosine A (2A) receptors in Parkinson's disease treatment. Purinergic Signal. 26: 18438720

 38. Porowińska D, Czarnecka J, Komoszyński M (2014) Chaperones are necessary for the expression of catalytically active potato apyrases in prokaryotic cells. Appl Biochem Biotechnol 173(6): 1349-1359. IF 1,89; P 25

 39. Ilnicka A, Roszek K, Olejniczak A, Komoszyński M, Łukaszewicz JP. Biologically active constituents from Salix viminalis bio-oil and their protective activity against hydrogen peroxide-induced oxidative stress in Chinese Hamster Ovary cells. Appl Biochem Biotechnol. 2014 Aug 30. DOI 10.1007/s12010-014-1171-0. IF 1,89; P 25

 40. Jefimow M, Ostrowski M, Jakubowska A, Wojciechowski M. The effects of dietary cholesterol on metabolism and daily torpor patterns in siberian hamsters. Physiol Biochem Zoology (2014) 87: 527-538. IF 2,45; P 35

 41. Ostrowski M, Świdziński M, Ciarkowska A, Jakubowska A (2014) IAA-amido synthetase activity and GH3 expression during development of pea seedlings. Acta Physiol Plant DOI 10.1007/s11738-014-1673-y. IF 1,54; P 20

 42. Ostrowski M, Jakubowska A (2014) UDP-glucosylotransferases of plant hormones. Adv Cell Biol 2: 271-288. IF P 1,524; P 15
Pobieranie 15.75 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna