Wybrane publikacje pracowników ZakładuPobieranie 17.16 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar17.16 Kb.

Wybrane publikacje pracowników Zakładu:

 1. Barcikowski, A., Loro, P., 1997, Seasonal dynamics of chlorophyll content in selected plants on King George Island (Maritime Antarctic, South Shetland Islands). Polish Polar Studies 243 - 250.

 2. Rejewski M., Cyzman W., Załuski T., 1997, Szata roślinna - zasoby, walory, zagrożenia. (W: Środowisko przyrodnicze w województwie włocławskim. Red. L. Bagdziński) Włocławskie Towarzystwo Naukowe, Włocławek,

 3. Barcikowski A., Loro P., 1998, Straty w produkcji pierwotnej brutto fitocenoz leśnych wywołane rębnią zupełną, od strony "efektu cieplarnianego". Sylwan 3: 29-40.

 4. Cyzman W., 1998, Waloryzacja środowiska przyrodniczego na trasie inwestycji liniowych, /W:/ Poradnik przeprowadzania ocen oddziaływania na środowisko Red. W. Lenart, A. Tyszecki), EKOKONSULT, Gdańsk, 170-187.

 5. Luścińska M., Wiśniewska M., 1998, Flora glonów w Jeziorze Ostrowitym. (W: Park Narodowy Bory Tucholskie, Red: J. Banaszak & K. Tobolski) WSP Bydgoszcz,

 6. Luścińska M., Soska R., 1998, Algal communities of humic acid sites: biomass and diversity in lake water versus peat-mat water. Polish Journal of Ecology 46,2: 123-135

 7. Luścińska M., Wiśniewska M., 1998, Algal community in Ostrowite lake. AUNC, Limnolog. Pap. 20: 55-67

 8. Luścińska M., Lasek-Woźnicka K., Donderski W., Wiśniewski R., 1998, Effect of bottom resuspention on development of bacteria and algae. AUNC, Limnolog. Pap. 20: 97-113

 9. Luścińska M., Jakubowska U., 1998, Dynamics of abundance and development of algae in humic lake in Tuchola Forest. AUNC, Limnolog. Pap. 20: 69-84

 10. Barcikowski A., Gurtowska J., 1999, Studies on the biomass of selected species of Antarctic mosses on King George Island (South Shetland Islands, Antarctica). Polish Polar Research, 20(2): 181-187.

 11. Barcikowski A., Loro P.M., 1999, Changes in chlorophyll content throughout the year in selected species of mosses on King George Island (South Shetland Islands, maritime Antarctic). Polish Polar Research, 20(2): 189-197.

 12. Barcikowski A., Łyżwińska R., Zarzycki K., 1999, Growth rate and biomass production of Deschampsia antarctica Desv. in the Admiralty Bay region (South Shetland Island, Antarctica). Polish Polar Research, 20(2): 199-208.

 13. Barcikowski A., Boinski M., Nienartowicz A., (red) 1999, Wielofunkcyjna rola lasu. Ochrona przyrody - Gospodarka - Edukacja. OW Turpress, Toruń, pp. 264.

 14. Cyzman W., Zatorska-Sadurska J., 1999, Wybrane problemy ocen oddziaływania gazociągu na środowisko przyrodnicze w obszarze potencjalnych oddziaływań inwestycji. Problemy ocen środowiskowych. 3(6): 30-34

 15. Barcikowski A., Luścińska M., 2001. Plant biomass structure of Antarctic terrestrial communities in relation to energy flow. Folia Fac. Sci. Nat. Masarykiane Brunensis, Geographia 25:65-72

 16. Wolnomiejski N., Luścińska M, Grygiel I, 2000, Algae in plankton and muddy sediments as well as in a food content of the larvae Chironomus F.L. plumosus L. Of the Szczecin Lagoon (The Great Lagoon). Oceanological Studies Vol. XXIX, n. 2: 43-56

 17. Barcikowski A., Czaplewska J., Giełwanowska I. Loro P. Smykla J. & Zarzycki K., Deschampsia antarctica Desv. (Poaceae) the only native grass from Antarctica. (In: Studies on grasses in Poland. Ed. L. Frey). 367 - 377.

 18. Barcikowski A., Łastowski K., 2001, Struktura biosfery a rozwój cywilizacji, (W:, Wokół eko-filozofii, Red. A. Papuziński, Z. Hull, Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2001, 347 - 368.

 19. Boiński M., Cyzman W., Załuski T., 2001, " Szata roślinna" , /W: Przyroda Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Red. A. Przystalski, Wydawca: Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki; Wojewódzki Konserwator Przyrody

 20. Nienartowicz A., Cyzman W., Kunz M., Deptuła M., 2001, Różnorodność gatunkowa lasów naturalnych i odtworzonych na gruntach porolnych , /W: Między geografią i biologią - Badania nad przemianami środowiska przyrodniczego. Red. E.Roo-Zielińska, J. Solon) PAN, Instytut Geografii i Przestrzenego Zagospodarowania Im. St.Leszczyckiego, Prace Geograficzne nr 179, str.:53 - 68

 21. Barcikowski A., 2002, Changes and variability in adaptation theory. Ecological Questions (1): 9-17.

 22. Jacuńska U., Soska R., 2002, The influence of variable biotope conditions on the specimen variable and abundance of Penium silvae-nigrae var. parallelum Krieg. from transitional moor. Ecological Questions, vol. 2, 105 - 109.

 23. Strąg W., Barcikowski A., 2002, Physiognomical and phenological variability of plant communities from near-ground level remotely sensed data. Ecological Questions 2002(2): 109-119.

 24. Wojciechowska A., 2002. Morphological plasticity as an aspect of ecological variability. Ecological Questions, 1: 57-62.

 25. Wojciechowska A., 2002. Plastyczność morfologiczna - podstawy genetyczne i ewolucja, [Morphological plasticity - genetical basics and evolution]. Wiadomości Botaniczne, 46(1/2): 27-34.

 26. Barcikowski A., Czaplewska J., Loro P., Łyszkiewicz A., Smykla J., Wojciechowska A., 2003. Ecological variability of Deschampsia antarctica Desv. in the area of the Admiralty Bay (King Georgie Island, Maritime Antarctic). In: Problems of grass biology, L. Frey (ed.). W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków, pp: 383 - 396.

 27. Barcikowski A., Przybylińska J. 2003, Zróżnicowanie flory parków miejskich Bydgoszczy. (W: Flora miast, red M. Korczyński) Bydgoszcz, 26-44. (praca wydana w 2004 roku z datą 2003).

 28. Jacuńska U. 2003, The algae of transitional and high moor peatbogs in biotopic gradient." Ecological Questions vol.3: 93 - 99.

 29. Jacuńska U. 2003, The diversity of the species composition and the life strategy of algae in peatbogs surrounding two dystrophic forest lakes. Journal Ecohydrology & Hydrobiology, vol. 4, No 2, 197 -202.

 30. Nienartowicz A., Cyzman W., Deptuła M., Kunz M., 2003, Species diversity and spatial heterogeneity of two forest landscapes formed under different influence of disturbances from agricultural human activity, Ecological Questions, Volume 3/2003, 25-41.

 31. Barcikowski A. 2004. Ewolucyjna interpretacja procesu ekologicznego na przykładzie sukcesji roślinności, Poznańskie Studia z Filozofii Humanistyki 7(20)113 - 130.

 32. Cyzman W., Biały K., Rutkowski L., 2004, Roślinność leśna w rezerwatach i lasach gospodarczych na Kujawach, (W: ), Wycieczki geobotaniczne, Region Kujawsko-Pomorski (red. E. Krasicka-Korczyńska, M. Korczyński), Wyd. Oddział PTB w Bydgoszczy, Oddział PTB w Toruniu.

 33. Cyzman W., Kamiński D., 2004, Rzeczywista i potencjalna roślinność w Kałdusie i jego otoczeniu, (W: ) Wczesnośredniowieczny zespół osadniczy w Kałdusie, Studia przyrodniczo-archeologiczne, red. W. Chudziak, (W:) Mons Sancti Laurentii, t. 2, Wyd. UMK w Toruniu.

 34. Nienartowicz A., Gugnacka-Fiedor W., Barcikowski A., Piernik A., Rutkowski L., Adamska E., Dorożyński R., Gabor M., 2004. Przemiany roślinności w antropogenicznym krajobrazie Północnych Kujaw i Kotliny Toruńskiej. (W: Wycieczki geobotaniczne - region kujawsko-pomorski. Red. E. Krasicka-Korczyńska, M. Korczyński), Toruń-Bydgoszcz, 108-123.

 35. Barcikowski A., Łyszkiewicz A., Loro P., Rektoris L., Smykla J., Wincenciak A., Zubel P. 2005. Keystone species and ecosystems functioning: The role of penguin colonies in differentiation of the terrestrial vegetation in Maritime Antarctica. Ecological Questions 6: 117 - 128.

 36. Barcikowski A., Nienartowicz A., Nowacka J., Rozpiórska M., Wielgosz M. & Wojciechowska A. 2005. Studies on the floristic diversity of forest phytocenoses from the Las Piwnicki forest reserve near Toruń. Polish Botanical Studies 19: 203-209.

 37. Luścińska M., 2005. Phytoplankton of the Szczecin Lagoon. Oceanological and Hydrobiological Studies, Vol. XXXIV, no. 1: 3-29.

 38. Zatorska-Sadurska J., Cyzman W., Kasprzyk K., 2005, Biologiczne podstawy oceny wpływu przedsięwzięć na obszary Natura 2000, W: Problemy Ocen Środowiskowych, kwartalnik nr 2 (red. Tyszecki A.) 2005, Biuro Projektowo-Doradcze EKO-KONSULT, Gdańsk, (29): 47 -55.

 39. Hutorowicz A., Szeląg-Wasilewska E., Grabowska M., Owsianny P.M, Pęczula W., Luścińska M., 2006, Występowanie Gonyostomum semen (Raphidophyceae) w Polsce. Fragm. Flor. Geobot. Polonica 13(2): 399 - 407.

 40. Kowalska J., Luścińska M., 2006, Phytoplankton of lake Raduń. Lmnological Paper 1; 39 - 70.

 41. Smykla J., Wołek J., Barcikowski A. & Loro P. 2006. Vegetation patterns around penguin rookeries at Admiralty Bay, King George Island, Maritime Antarctic: preliminary results. - Polish Botanical Studies 22: 449-458.

 42. Smykla J., Wołek J. & Barcikowski A. 2007. Zonation of vegetation related to penguin rookeries on King George Island, Maritime Antarctic. - Arctic, Antarctic and Alpine Research 39(1): 143-151.

Pobieranie 17.16 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna