Wybrane publikacje pracowników ZakładuPobieranie 67.58 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar67.58 Kb.

Wybrane publikacje pracowników Zakładu:

Prace oryginalne:

 1. E. Strzelczyk, H. Dahm, R. Pachlewski, H. Różycki, 1997: Production of indole compunds by the ectomycorrhizal fungus Cantharellus cibarius Fr. Pedobiologia, 41: 402-411

 2. H. Dahm, C.Y. Li, K. Januszek, 1997: Development of microorganisms and oxidation of some organic compounds in soil polluted with heavy metals. Pol. J. Soil Sci., 30(2): 55-63

 3. E. Strzelczyk, A. Pokojska-Burdziej i C. Y. Li, 1997: Effect of Cd2+, Zn2+ and Cu2+ on auxins production by Azospirillum strains. Acta Microbiol. Polon., 46(3): 263-270

 4. H. Dahm, E. Strzelczyk, M. Mańka, 1997: Production of cellulolytic and pectolytic enzymes by Fusarium oxysporum (Schlecht.), Rhizoctonia solani (Kühn) and Trichoderma viride (Pers. ex Gray). Phytopath. Polon., 13: 19-30

 5. H. Dahm, E. Strzelczyk, A. Ciesielska, K. Redlak, 1998: The effect of ectomycorrhizal fungi and bacteria on pine seedlings. Acta Mycol., 33(1): 25-36

 6. H. Różycki, E. Strzelczyk and C.Y. Li, 1998: Preliminary studies on bacteria of soil and the root zone of black (Alnus glutinosa L. Gaertn.) and grey (A. incana (L.) Moench.) alder seedlings. Acta Microbiol. Polon., 47(1): 91-103

 7. E. Strzelczyk, 1999: Wytwarzanie regulatorów wzrostu roślin (fitohormonów) i witamin z grupy B przez drobnoustroje gleb leśnych i grzyby ektomikoryzowe. Post. Mikrobiol., 38(2): 119-139 (Production of plant growth regulators (phytohormones) and B-group vitamins by forest soil microorganisms and ectomycorrhizal fungi. Advances in Microbiology, Vol. 38, No. 2, pp. 119-139 - In Polish with English summary).

 8. H. Dahm, E. Strzelczyk, R. Pachlewski, H. Różycki, 1999: Cellulase, pectinase and proteinase production by the ectomycorrhizal fungus Cantharellus cibarius Fr. Pedobiologia 43: 193-205

 9. H. Różycki, H. Dahm, E. Strzelczyk, C.Y. Li, 1999: Diazotrophic bacteria in root-free soil and in the root zone of pine (Pinus sylvestris L.) and oak (Quercus robur L.). Appl. Soil Ecol., 12: 239-250

 10. C.Y. Li and E. Strzelczyk, 2000: Belowground microbial processes underpin forest productivity. Phyton., 40(4): 129-134

 11. K. Redlak, H. Dahm, A. Ciesielska, E. Strzelczyk, 2001: Enzymatic activity of ectendomycorrhizal fungi. Biol. Fertil. Soils, 33: 83-90

 12. A. Pokojska-Burdziej, H. Różycki and E. Strzelczyk, 2001: Utilization of different carbon sources by bacteria isolated from the roots of pine seedlings (Pinus sylvestris L.) inoculated with root-free, rhizosphere and mycorrhizosphere soil. Acta Microbiol. Polon., 50(1): 65-73

 13. J. Gierasimiuk, H. Różycki, E. Strzelczyk, C.Y. Li, 2001: Studies on the fast and slow growing bacteria occuring in the root-free soil, rhizosphere and mycorrhizosphere of nursery seedlings and 70-year old trees of scot pine (Pinus sylvestris L.). Ennumeration and identification. Pol. J. Soil Sci., 34(2): 78-87

 14. K. Redlak-Hrynkiewicz, H. Dahm, A. Ciesielska, 2002: Effect of mycorrhization helper bacteria and root pathogenic fungi on growth of ecto- and ectendomycorrhizal fungi. Phytopathol. Polon., 23: 17-30

 15. Buszewski B., Szumski M., Kłodzińska E., Dahm H., 2003: Separation of bacteria by capillary electrophoresis. J. Sep. Sci., 26: 1045-1049

 16. Baum, C., Hrynkiewicz K., 2004: Einfluß der Mykorrhizierung auf die Aktivität extrazellulärer Enzyme in der Rhizosphäre von Pappeln. In: Wurzelinduzierte Bodenvorgänge. W.Merbach, K. Egle, J. Augustin (Hrsg.) RhizoÖk, Teubner Verlag, Stuttgart, Leipzig, Wiesbaden.

 17. Dahm H., Strzelczyk E., 2004: Żyjące lecz nie dające się hodować bakterie. Postępy Mikrobiologii 43:251-265

 18. Pokojska-Burdziej A., Strzelczyk E., Dahm H., Li C.Y., 2004: Effect of endophytic bacterium Pseudomonas fulva on growth of pine seedlings (Pinus sylvestris L.), formation of mycorrhizae and protection against pathogens. Phytopath. Pol., 32: 33-47

 19. Kłodzińska E., Buszewski B., Dahm H., Jackowski M., 2005: Practical electromigration techniques to separate microorganisms in medical analysis. LC GC Europe, 32(9): 472-480

 20. Buszewski B., Kłodzińska E., Dahm H., Różycki H., Jackowski M., Szeliga J., 2005: Kapilarna elektroforeza strefowa w analizie medycznej - nowe fakty w diagnostyce Helicobacter pylori. Analityka, 4: 24-27

 21. Baum C., Hrynkiewicz H., 2005: Aupassunstrategien der Ektomykorrhizierung von Salix caprea an Böden mit hohen Schwermetalgehalten. Mitteilgn. Dtsch. Bodenkundl. Geselsch., 107: 165-166 (ISSN 0343-1071)

 22. Kłodzińska E., Dahm H., Różycki H., Szeliga J., Jackowski M., Buszewski B., 2006: Rapid identification of Escherichia coli and Helicobacter pylori in biological samples by capillary zone electrophoresis. J. Sep. Sci., 29: 1180-1187

 23. Mucha J., Dahm H., Strzelczyk E., Werner A., 2006: Synthesis of enzymes connected with mycoparasitism by ectomycorrhizal fungi. Arch. Microbiol., 185: 66-77

 24. Przybył K., Dahm H., Ciesielska A., Moliński K., 2006: Cellulolytic activity and virulence of Ophiostoma ulmi and O. novo-ulmi isolates. For. Path., 36: 58-67

 25. Baum C., Hrynkiewicz K., 2006: Clonal and seasonal shifts in communities of saprotrophic microfungi and soil enzyme activities in the mycorrhizosphere of Salix spp. J. Plant Nutr. Soil Sci., 169, 481-487

 26. Baum C., Hrynkiewicz K., 2006: Klonspezifische Einflűsse von Salix spp. auf die Rhizosphärenmykoflora und die Aktivitäten von Bodenenzymen. In: Reaktionen und Stoffflűsse im wurelnahen Raum, 16. Borkheider Seminar zur Őkophysiologie des Wurelraumes (W. Merbach, W. Gans, J. Augustin), Verlag Grauer-Beuren-Stuttgart, 9-14

 27. Baum C., Hrynkiewicz K., Leinweber P., Meißner R., 2006: Heavy-metal mobilization and uptake by mycorrhizal and nonmycorrhizal willows (Salix x dasyclados). J. Plant Nutr. Soil Sci., 169, 516-522

 28. Ciesielska A., Dahm H., Trypuć-Magdziarz A., Voss A., Golińska P., 2006: Badanie in vitro wpływu temperatury hodowli i pH na morfologię szczepów drożdżaków wyizolowanych od pacjentów z różnych grup ryzyka wystąpienia kandydozy jamy ustnej oraz ich zdolności przylegania do powierzchni akrylu. Mag. Stom., 9(175): 36-39

 29. Dahm H., 2006: Role of mycorrhizae in forestry. W: Handbook of Microbial Biofertilizers. Red. M.K. Rai, Food Product PressŽ, An Imprint of The Haworth Press, Inc.; New York - London - Oxford: 241-270, ISBN 13: 978-1-56022-269-9

 30. Dahm H., Wrótniak W., Strzelczyk E., Li Y.C., Bednarska E., 2006: Diversity of culturable bacteria associated with fruiting bodies of ectomycorrhizal fungi. Phytopath. Polon., 38: 51-62

 31. Baum, C., Hrynkiewicz K. & P. Leinweber, 2007: Mikrobielle Besiedlung der Wurzeln dual symbiontischer Pflanzen und ihre Aktivität auf subarktischen Standorten. Mitteilgn. Dtsch. Bodenkundl. Gesellsch., 110 (1): 283-284 (ISSN- 0343-1071)

 32. Buszewski B., Kłodzińska E., Dahm H., Różycki H., Szeliga J., Jackowski M., 2007: Rapid identification of Helicobacter pylori by capillary electrophoresis: an overview. Biomed. Chromatogr., 21: 116-122

 33. Ciesielska A., Dahm H., Trypuć-Magdziarz A., Golińska P., 2007: Lekowrażliwość szczepów Candida albicans wyizolowanych z jamy ustnej pacjentów z różnych grup ryzyka zagrożenia kandydozą. Mag. Stom. 4 (182): 73-78

 34. Mucha J., Dahm H., Werner A., 2007: Influence of autoclaeved saprotrophic fungal mycelia on proteolytic activity of ectomycorrhizal fungi. Antonie van Leeuwenhoek 92: 137-142.

 35. Dahm H., Buszewski B., 2007: Separation and rapid identification of microorganisms by capillary electrophoresis. W: 2nd Polish-Ukrainian Weigl Conference "Microbiology in the XXI century", Warsaw Agricultural University - SGGW, 24 - 26 September 2007. Copyright Š 2007, Committee on Microbiology Polish Academy of Science: 194. ISBN 978-83-7244-877-4.

 36. Dahm H., 2007: Mikrobiologiczne niszczenie zabytków. 80 lat Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów "Świat człowieka światem drobnoustrojów". Monografia pod red. W. Hryniewicz. Copyright Š 2007, Polskie Towarzystwo Mikrobiologów, Warszawa: 177-184. ISBN 978-83-923731-1-7

 37. Hrynkiewicz K., Haug I., Baum C. 2008: Ectomycorrhizal community structure under willows at former ore mining sites, Eur. J. Soil Biol. 44: 37-44

 38. Hrynkiewicz K., Kłodzińska E., Dahm H., Szeliga J., Jackowski M., Buszewski B., 2008: Combination of capillary electrophoresis and physiological assays in differentiation of clinical strains of Staphylococcus aureus. FEMS Microbiol. Lett., 286(1): 1-8

 39. Hilszczańska D., Ciesielska A., Sierota Z., 2008: Enzymatic activity of Thelephora terrestris and Hebeloma crustuliniforme in cultures and mycorrhizal association with Scots pine seedlings. Pol. J. Environ. Stud., 17(6): 881-886

 40. Dahm H., Pokojska-Burdziej A., Brzezińska A., 2008: Myxobacteria - ecology and biology. W: Conference of the Polish Academy of Sciences and Warsaw University of Life Sciences-SGGW "Vaccines: Advances in Plant and Microbial Biotechnology, Infectious Immunity and Cancer Therapy. Celebration of the 50th Anniversary of the first Vaccination of a Polish Child Against Polio Using Dr. Hilary Koprowski's Oral Polio Vaccine" 28-29 November 2008, Warsaw, Poland. Copyright Š 2008, Committee on Microbiology, Division II Biological Sciences, Polish Academy of Sciences and Warsaw University of Life Sciences - SGGW: 201. ISBN 978-83-7583-037-8

 41. Hrynkiewicz K., Baum C., Niedojadło J., Dahm H., 2009: Promotion of mycorrhiza formation and growth of willows by the bacterial strain Sphingomonas sp. 23L on fly ash. Biol. Fertil. Soils, 45(4): 385-394

 42. Kłodzińska E., Szumski M., Hrynkiewicz K., Dziubakiewicz E., Jackowski M., Buszewski B., 2009: Differentiation of Staphylococcus aureus strains by CE, zeta potential and coagulase gene polymorphism. Electrophoresis, 30(17): 3086-3091

 43. Dahm H., Ciesielska A., 2009: Bioproduction and significance of fungal vitamins. W: "Advances in Fungal Biotechnology" (Rai M. - Red.), I.K. International Publishing House Pvt. Ltd., New Delhi - Bangalore: 409-433. ISBN: 978-81-89866-53-2

 44. Dahm H., 2009: Bakterie towarzyszące mikoryzom i ich rola w funkcjonowaniu symbiozy. Sylwan, 153(2): 134-139

 45. Hrynkiewicz K., Ciesielska A., Haug I., Baum C., 2010: Ectomycorrhiza formation and willow growth promotion as affected by associated bacteria: role of microbial metabolites and use of C sources. Biol. Fertil. Soils, 46(2): 139-150

 46. Hrynkiewicz K., Baum C., Leinweber P., Weih M., Dimitriou I., 2010: The significance of rotation periods for mycorrhiza formation in Short

 47. Rotation Coppice. Forest Ecol. Manag., 260(11): 1943-1949

 48. Kłodzińska E., Szumski M., Hrynkiewicz K., Dziubakiewicz E., Skwarek E., Janusz W., Buszewski B., 2010: of zeta potential value on bacterial behavior during electrophoretic separation. Electrophoresis, 31(9): 1590-1596

 49. Grodzicki A., Jakubiak J., Jędrzejczyk W., Piszczek P., Różycki H., Wrótniak-Drzewiecka W., 2010: Wpływ nanocząsteczek srebra na przeżywalność bakterii ontocenozy jamy ustnej in vitro. Cz. 1. Testy płytkową metodą rozcieńczeń Kocha. Acta Medica, 2(1-2): 26-37

 50. Gorlach-Lira K., Pedroza M.L.V., Burdziej-Pokojska A., Różycki H., Dahm H., 2010: Response surface analysis on the effect of temperature and pH on growth and proteolytic activity of thermophilic Bacillus sp. Braz. Arch. Biol. Technol., 53(5): 1067-1072.

 51. Ulanowska A., Kowalkowski T., Hrynkiewicz K., Jackowski M., Buszewski B., 2011: Determination of volatile organic compounds In human breath for Helicobacter pylori detection by SPME-GC/MS. Biomed. Chromatogr., 25: 391-397

 52. Dahm H., Golińska P., 2011: Chapter 16: Ectomycorrhiza and secondary metabolites. W: Diversity and Biotechnology of Ectomycorrhizae, Soil Biology 25 (Rai M, Varma A.- Red.). Copyright Š Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg: 371-385 (ISBN 978-3-642-15196-5)

 53. Dahm H., Szajdak L.W., Golińska P., 2011: Chapter 5: Soil enzymes. W: Soil Allelochemicals (Research Methods in Plant Sciences, Vol. 1) (Narwal S.S., Szajdak L., Sampietro D.A. - Red.). Studium Press LLC, Houston, Texas, USA: 115-134 (ISBN 1-933699-65-5)

 54. Dahm H., 2011: Chapter 17: B-Vitamins in soil. W: Soil Allelochemicals (Research Methods in Plant Sciences, Vol. 1) (Narwal S.S., Szajdak L., Sampietro D.A. - Red.). Studium Press LLC, Houston, Texas, USA: 395-405 (ISBN 1-933699-65-5)

 55. Golińska P., Dahm H., 2011: Occurrence of actinomycetes in forest soil. Dendrobiology, 66: 3-13

 56. Dąbrowska G., Hrynkiewicz K., Kłosowska, K. Goc A. , 2011: Selekcja bakterii ryzosferowych usprawniających procesy fitoremediacji gleb zawierających związki metali ciężkich. Ochrona Środowiska, 33(2): 53-58

 57. Dąbrowska G., Hrynkiewicz K., Trejgell A., 2011: Wpływ PGPR (Plant Growth Promoting Rhizobacteria) na ekspresję metalotioneiny BnMT2 Brassica napus L. rosnącego w obecności metali ciężkich. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, z. 567: 83-92

 58. Baum C., Hrynkiewicz K., Leinweber P., 2011: Diversität von Ektomykorrhizapilzen unter Pioniervegetation auf einem küstennahen Regosol. In: Deutsche Bodenkundliche Gesellschaft: Berichte der Deutschen Bodenkundlichen Gesellschaft. ISBN 0343-1071, S. 1–3

 59. Hrynkiewicz K., Dąbrowska G. Baum C., Niedojadło K., Leinweber P., 2012: Interactive and single effects of ectomycorrhiza formation and Bacillus cereus on metallothionein MT1 expression and phytoextraction of Cd and Zn by willows. Water Air and Soil Pollution, 223(3): 957-968

 60. Hrynkiewicz K., Toljander Y.K., Baum C., Fransson P.M.A., Taylor A.F.S., Weih M., 2012: Correspondence of ectomycorrhizal diversity and colonization of willows (Salix spp.) grown in short rotation coppice on arable sites and adjacent natural stands. Mycorrhiza, 22(8): 603-613

 61. Hrynkiewicz K., Baum C., 2012: Chapter 2: The potential of rhizosphere microorganisms to promote the plant growth in disturbed soils. W: Environmental Protection Strategies for Sustainable Development, Strategies for Sustainability (Malik A., Grohmann E. – Red.). Springer Science + Business Media B.V., str. 35-64 (ISBN: 978-94-007-1590-5)

 62. Dąbrowska G., Hrynkiewicz K., Trejgell A.. 2012: Do arbuscular mycorrhizal fungi affect metallothionein MT2 expression in Brassica napus L. roots? Acta Biol. Crac. Ser. Bot., 54(1): 7-12

 63. Golińska P., Dahm H., 2013: Antagonistic properties of Streptomyces isolated from forest soils against fungal pathogens of pine seedlings. Dendrobiology, 69: 87-97

 64. Dziubakiewicz E., Hrynkiewicz K., Walczyk M., Buszewski B., 2013: Study of charge distribution on the surface of biocolloids. Colloids Surf. B, 104: 122-127

Komunikaty i streszczenia (od 2005):

 1. Hrynkiewicz K., Dahm H., Różycki H., 2005: Różnorodność bakterii towarzyszących korzeniom wierzby wiciowej (Salix viminalis) rosnących na terenach zdegradowanych. Ogólnopolska Konferencja Mikrobiologiczna, Wrocław - Kobyla Góra, wrzesień 2005 (prezentacja ustna)

 2. Werner A., Mucha J., Dahm H., 2005: Grzyby saprofityczne jako induktory aktywności enzymatycznej grzybów mikoryzowych. Ogólnopolska Konferencja Mikrobiologiczna, Wrocław - Kobyla Góra, wrzesień 2005 (poster)

 3. Baum C., Hrynkiewicz K., 2005: Phytoremediation potential and tolerance of Salix ssp. - Amanita muscaria symbiosis to heavy metals. Conference on "Metal Fluxes and Stresses in Terrestrial Ecosystems", Monte Verita, Arcona, Szwajcaria, październik 2005 (poster)

 4. Hrynkiewicz K., Baum C., 2005: Diversity of ectomycorrhizal communities and effects on biomass production of willows at contaminated sites. Konferencja Międzynarodowa: "Alternative Plants for Sustainable Agriculture", Poznań, 7-9 września 2005 r. (prezentacja ustna)

 5. Kłodzińska E., Dam H., Jackowski M., Buszewski B., 2005: Application of electromigration techniques in separation of bacteria in medical analysis. VII Polska Konferencja Chemii Analitycznej "Nauka w rozwoju cywilizacji" Toruń 4-7 lipca 2005 (prezentacja ustna)

 6. Baum C., Hrynkiewicz K., 2005: "Adaptation strategies of ectomycorrhizae of Salix caprea on soils with high heavy metal concentrations" (In German). Annual Meeting of the German Soil Science Society in Marburg, Germany, September 2005 (prezentacja ustna)

 7. Hrynkiewicz K., Baum C., Różycki H., Dahm H., 2006: Physiological and molecular characterisation of bacterial populations associated with ectomycorrhizas of Salix sp. in heavy metal contaminated soils. 5th International Conference on Mycorrhiza - ICOM(Abstr: p. 257, Granada, Spain) 23-27 July , 2006 (prezentacja ustna)

 8. Ciesielska A., Dahm H., 2006: Grzyby saprotroficzne korzeni sosny w różnym okresie wzrostu drzew. Mat. 40. Ogólnopolskiego Sympozjum Mikrobiologicznego, Kraków - Arłamów, 3-7 września 2006 (prezentacja ustna; Abstr.: str. 15)

 9. Golińska P., Dahm H., 2006: Promieniowce gleby i korzeni sosny - liczebność, skład gatunkowy oraz właściwości antybiotyczne. Mat. 40. Ogólnopolskiego Sympozjum Mikrobiologicznego, Kraków - Arłamów, 3-7 września 2006 (prezentacja ustna; Abstr.: str. 32)

 10. Buszewski B., Kłodzińska E., Szumski M., Ligor T., Dahm H., Jackowski M., 2006: Electromigration techniques in determination of pathogenic bacteria in medical diagnosis. 5th International Symposium on Chromatography of Natural Products (ISCPN): The application od chromatographic methods in phytochemical and biomedical analysis, Lublin, 19-22 czerwca 2006 (prezentacja ustna)

 11. Buszewski B., Kłodzińska E., Okońska J., Dahm H., Różycki H., Szeliga J., Jackowski M., 2006: Nowe fakty w diagnostyce medycznej patogennych bakterii - elektroforeza kapilarna z zastosowaniem modyfikowanych mikrokolumn. VII Konferencja Chromatograficzna "Chromatografia i techniki pokrewne a zdrowie człowieka", 10-13 września 2006, Białystok (prezentacja ustna)

 12. Kłodzińska E., Pilch B., Buszewski B., 2006: Elektroforeza kapilarna w diagnostyce medycznej - oznaczanie szczepów bakterii Staphylococcus aureus w próbkach klinicznych. VII Konferencja Chromatograficzna "Chromatografia i techniki pokrewne a zdrowie człowieka", 10-13 września 2006, Białystok (poster)

 13. Kłodzińska E., Szumski M., Pilch B., Dahm H,, Buszewski B., 2006: Elektroforeza kapilarna z chemiczną modyfikacją wewnętrznej powierzchni kapilar kwarcowych do oznaczania mikroorganizmów. XLIX ZJAZD PTChem i SITPChem, Gdańsk, 18-22 września 2006 (poster)

 14. Baum C., Hrynkiewicz K., Leinweber P., 2007: Mikrobielle Besiedlung der Wurzeln dual symbiotischer Pflanzen und ihre Aktivität auf subarktischen Standorten. Konferencja: "Tagung der Deutschen Bodenkundlichen Gesellschaft - Boden ohne Grenzen", 2-6 września 2007 r., Drezno, Niemcy [prezentacja ustna (referat)]

 15. Golińska P., Dahm H., Chmielarz M., 2007: Antagonistic influence of streptomycetes isolated from bulk soil and rhizosphere of Scots pine (Pinus sylvestris L.) on the bacteria and fungi obtained from the same environments and on the fungi pathogenic for pine roots. International Symposium on "Microbial Adaptation to Stress and Environment", April, 12-14 2007, Marburg, Germany [Additional Posters (suppl.): p. 7] [poster]

 16. Kłodzińska E., Buszewski B., Hrynkiewicz K., Dahm H., 2007: Combination of electromigration techniques and PCR assays in determination of clinical strains of Staphylococcus aureus. 50 Jubileuszowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego oraz Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego - 11th International Conference on Chemistry and the Environment (ICCE-DCE'2007): "Chemistry, Environment and Human Activity in Civilization Development", Toruń (Wydz. Chemii UMK), 9-12 września 2007 r., (Abstr.: S7.9-PS2-75, str. 279) [poster]

 17. Dahm H., Buszewski B., 2007: Kapilarna elektroforeza nową techniką separacji i identyfikacji mikroorganizmów. Mat. 41. Ogólnopolskiego Sympozjum Mikrobiologicznego "Nowoczesne metody badania mikroorganizmów gleby i innych środowisk", Toruń - Ciechocinek (Zakład Mikrobiologii UMK), 9-13 września 2007, Abstr: str. 17-18 [prezentacja ustna (referat)]

 18. Chmielarz M., Różycki H., Hrynkiewicz K., Dahm H., 2007: Izolacja i identyfikacja glebowych bakterii metanotroficznych. Mat. 41. Ogólnopolskiego Sympozjum Mikrobiologicznego "Nowoczesne metody badania mikroorganizmów gleby i innych środowisk", Toruń - Ciechocinek (Zakład Mikrobiologii UMK), 9-13 września 2007, Abstr: str. 46-47 [prezentacja ustna (komunikat)]

 19. Ciesielska A., Golińska P., Dahm H., 2007: Oddziaływanie promieniowców wyizolowanych z gleby pozakorzeniowej i ryzosfery sosny na grzyby patogenne dla sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.). Mat. 41. Ogólnopolskiego Sympozjum Mikrobiologicznego "Nowoczesne metody badania mikroorganizmów gleby i innych środowisk", Toruń - Ciechocinek (Zakład Mikrobiologii UMK), 9-13 września 2007, Abstr: str. 48-49 [prezentacja ustna (komunikat)]

 20. Hrynkiewicz K., Baum C., Leinweber P., 2007: Wpływ warunków klimatycznych na różnorodność ektomikoryz na korzeniach wierzby polarnej (Salix polaris L.) w północnej Laponii. Mat. 41. Ogólnopolskiego Sympozjum Mikrobiologicznego "Nowoczesne metody badania mikroorganizmów gleby i innych środowisk", Toruń - Ciechocinek (Zakład Mikrobiologii UMK), 9-13 września 2007, Abstr: str. 78 [prezentacja ustna (komunikat)]

 21. Hrynkiewicz K., Baum C., Leinweber P., Dahm H., 2007: Udział mikroorganizmów ryzosferowych wierzb (Salix spp.) w fitoremediacji gleb skażonych metalami ciężkimi. Mat. 41. Ogólnopolskiego Sympozjum Mikrobiologicznego "Nowoczesne metody badania mikroorganizmów gleby i innych środowisk", Toruń - Ciechocinek (Zakład Mikrobiologii UMK), 9-13 września 2007, Abstr: str. 79-80 [prezentacja ustna (komunikat)]

 22. Pokojska-Burdziej A., Golińska P., Szatkowski J., 2007: Oddziaływanie promieniowców na grzybowe patogeny siewek sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) w doświadczeniach szklarniowych. Mat. 41. Ogólnopolskiego Sympozjum Mikrobiologicznego "Nowoczesne metody badania mikroorganizmów gleby i innych środowisk", Toruń - Ciechocinek (Zakład Mikrobiologii UMK), 9-13 września 2007, Abstr: str. 124-125 [prezentacja ustna (komunikat)]

 23. Różycki H., Dahm H., 2007: Wstępne badania nad wytwarzaniem sideroforów przez promieniowce wyizolowane z gleby i strefy korzeniowej sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.). Mat. 41. Ogólnopolskiego Sympozjum Mikrobiologicznego "Nowoczesne metody badania mikroorganizmów gleby i innych środowisk", Toruń - Ciechocinek (Zakład Mikrobiologii UMK), 9-13 września 2007, Abstr: str. 128-129 [poster]

 24. Wrótniak W., Dahm H., 2007: Wpływ Cd2+ i Pb2+ na aktywność oddechową i wytwarzanie biomasy oraz akumulacja takich jonów w komórkach bakterii wyizolowanych z owocników grzybów ektomikoryzowych. Mat. 41. Ogólnopolskiego Sympozjum Mikrobiologicznego "Nowoczesne metody badania mikroorganizmów gleby i innych środowisk", Toruń - Ciechocinek (Zakład Mikrobiologii UMK), 9-13 września 2007, Abstr: str. 148-149 [prezentacja ustna (komunikat)]

 25. Kłodzińska E., Dahm H., Jackowski M., Buszewski B., 2007: Techniki elektromigracyjne jako nowe narzędzie w diagnostyce klinicznej patogennych mikroorganizmów. II. Sympozjum Chromatograficzne "Zastosowanie technik chromatograficznych w analizie środowiskowej i klinicznej", 24 kwietnia 2007 r., Łódź [prezentacja ustna (referat)]

 26. Buszewski B., Kłodzińska E., Hrynkiewicz K., Dahm H., Szeliga J., Jackowski M., Janusz W., 2007: A new types of microcolumns for determination of pathogenic bacteria using electromigration techniques. 31th International Symposium on High Performance Liquid Phase Separations and Related Techniques, 17-21 czerwca 2007 r., Gent, Belgia [prezentacja ustna (referat)]

 27. Buszewski B., Ligor T., Kęsy M., Kłodzińska E., Dahm H., Szeliga J., Jackowski M., Amman A., Schubert J., Miekisz W., 2007: Application of hyphenated separation techniques in determinatiuon of microorganisms and biomarkers for medical diagnosis. 13th International Symposium on Separation Sciences, 27-29 czerwca 2007 r., Štrbské Pleso, High Tatras, Słowacja [prezentacja ustna (referat)]

 28. Kłodzińska E., Szumski M., Dahm H., Jackowski M., Skwarek E., Janusz W., Buszewski B., 2007: Capillary electrophoresis of microorganisms- on-line monitoring of bacterial behavior and surface characterization using zeta potential measurements. 13th International Symposium on Separation Sciences, 27-29 czerwca 2007 r., Štrbské Pleso, High Tatras, Słowacja [poster]

 29. Ciesielska A., Dahm H., 2008: Badania nad niektórymi właściwościami szczepów Candida albicans wyizolowanych z jamy ustnej: wpływ temperatury i pH na morfologię; lekowrażliwość; przyleganie do akrylu. 42 Międzynarodowa Konferencja Naukowa: "Postępy w mikrobiologii i higienie środowiska", 12-14 czerwca 2008 r., Bydgoszcz, (Katedra Mikrobiologii Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy i Bydgoskie Towarzystwo Naukowe), Abstr. Str. 39-40. [prezentacja ustna (komunikat)]

 30. Hrynkiewicz K., Baum C., Leinweber P., 2008: Characterisation of mycorrhizal and rhizobacterial community of willows (Salix spp.) at anthropogenic disturbed lands. International Conference: "Plant-Microbial Interactions 2008", 2-6 July 2008, Kraków, Poland, Abstr. p. 78 [poster]

 31. Dahm H., Golińska P., 2008: Znaczenie promieniowców w ekosystemach leśnych. Materiały Naukowe XXVI Zjazdu Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów: "Drobnoustroje - wyzwania i nadzieje", Szczecin (Pomorska Akademia Medyczna, Fundacja "Centrum Mikrobiologii Klinicznej"), 4-7 września 2008 r., Š 2008 Polskie Towarzystwo Mikrobiologów (Abstr.: XII, W; str. 169) [prezentacja ustna (referat)]

 32. Hrynkiewicz K., Kłodzińska E., Dahm H., Szeliga J., Jackowski M., Buszewski B., 2008: Combination of capillary electrophoresis, PCR and physiological assays in differentiation of clinical strains of Staphylococcus aureus. 17th International Conference "ANALYTICAL METHODS and HUMAN HEALTH" October 20 - 23, 2008 Nový Smokovec, Slovak Republic [prezentacja ustna (referat)]

 33. Dahm H., 2008: Bakterie towarzyszące mikoryzom i ich rola w funkcjonowaniu symbiozy. Mat. Konferencji pt. "Nauka dla praktyki. Rola i znaczenie ektomikoryz dla optymalnego wzrostu i rozwoju drzew leśnych - 10 lat realizacji programu wdrożenia polskiej technologii mikoryzacji sadzonek drzew leśnych w Lasach Państwowych", Jaszowiec, 23-25 czerwca 2008 r. [prezentacja ustna (referat)]

 34. Brzezińska A.J., Dahm H., 2009: Występowanie myksobakterii w glebach leśnych i strefie korzeniowej drzew leśnych. 43. Międzynarodowe Sympozjum Mikrobiologiczne: "Wkład mikrobiologii w rozwój rolnictwa i ochrony środowiska - 90-lecie mikrobiologii w Polsce", Warszawa - Falenty, 2-5 września 2009 r. [Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego (SGGW) w Warszawie i Instytut Melioracji i Użytków Zielonych (IMUZ) w Falentach], Wydawnictwo IMUZ, Abstr. Str. 25-27 (poster)

 35. Golińska P., 2009: Metaboliczna i strukturalna (EPS) aktywność przeciwgrzybowa promieniowców rodzaju Streptomyces wyizolowanych z gleb leśnych. 43. Międzynarodowe Sympozjum Mikrobiologiczne: "Wkład mikrobiologii w rozwój rolnictwa i ochrony środowiska - 90-lecie mikrobiologii w Polsce", Warszawa - Falenty, 2-5 września 2009 r. [Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego (SGGW) w Warszawie i Instytut Melioracji i Użytków Zielonych (IMUZ) w Falentach], Wydawnictwo IMUZ, Abstr. Str. 55-56 (poster)

 36. Buszewski B., Dziubakiewicz E., Kłodzińska E., Hrynkiewicz K., Olszowy P., Szumski M., 2010: Considerations on influence of charge distribution on determination of pathogenic bacteria by electromigration techniques. Microscale Bioseparatios "25th International Symposium on Microscale Bioseparation", Prague, 21-25 marca 2010 (referat)

 37. Szumski M., Dziubakiewicz E., Kłodzińska E., Hrynkiewicz K., Szeliga J., Jackowski M., Buszewski B., 2010: New facts in separation of microorganisms using electromigration techniques. 7th International Symposium on Electro- and Liquid Phase-separation Techniques, 29.08 - 1.09.2010, Baltimore, Maryland, USA (poster)

 38. Brzezińska A.J., Dahm H., 2010: Antybakteryjna i antygrzybowa aktywność miksobakterii (Myxococcales) - badania wstępne. 44. Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Dydaktyczna: "Mikroorganizmy w ochronie środowiska glebowego", Poznań - Rydzyna, 14-17 czerwca 2010 r. [Klama J., Wolna-Maruwka A. (red.)], Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Poznań 2010, Abstr. Str. 21 (poster)

 39. Golińska P., 2010: Zmiany w składzie ilościowo-jakościowym promieniowców gleby i ryzosfery sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) w zależności od wieku drzew i zawartości materii organicznej w glebie. 44. Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Dydaktyczna: "Mikroorganizmy w ochronie środowiska glebowego", Poznań - Rydzyna, 14-17 czerwca 2010 r. [Klama J., Wolna-Maruwka A. (red.)], Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Poznań 2010, Abstr. Str. 39-40 (poster)

 40. Hrynkiewicz K., Baum C., Dabrowska G., Dahm H., 2010: Combined and single effects of Hebeloma mesophaeum and Bacillus strains on the expression of Mt1 in willows and their heavy metal uptake from a contaminated soil. IMC9: The Biology of Fungi, 1-6 sierpnia, 2010 Edynburg, GB (poster)

 41. Dziubakiewicz E., Hrynkiewicz K., Skwarek E., Janusz W., Buszewski B., 2010: Parametry charakteryzujące właściwości elektryczne bakterii. Zjawiska międzyfazowe wczoraj, dziś i jutro. Lublin 01-02.10.2010

 42. Dąbrowska G., Hrynkiewicz K., Trejgell A., Kłosowska K., Mierek-Adamska A., Goc A., 2010: Bakterie ryzosferowe mogą promować wzrost rzepaku (Brassica napus L.) w obecności metali ciężkich (Cd, Pb, Zn, Cu). XXX Konferencja Naukowa, Poznań 16-17.03.2010, str. 125-127

 43. Piszczek P., Richert M., Radtke A., Muzioł T., Chojnacki J., Dahm H., Różycki H., Wrótniak-Drzewiecka W., 2010: Synthesis, structural characterization of hexaprismatic shaped oxo Ti(IV) alkowo carboxylates and their application in preparation of antibacterial layers. W: XVIIth International Winter School on Coordination Chemistry, Karpacz, Poland, 6-10 December 2010: proceedings / [Kalińska B. - Red.]. Wydział Chemii Uniw. Wrocławskiego, Wrocław, s. 66.

 44. Hrynkiewicz K. , 2011: Potencjał mikroorganizmów ryzosferowych promujących wzrost roślin na terenach zanieczyszczonych. 45. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Mikroorganizmy środowisk naturalnych i zanieczyszczonych” Olsztyn, 12-15 września 2011 r., materiały pokonferencyjne, str. 46, doniesienie ustne.

 45. Brzezińska A. J., Dahm H., 2011: Influence of myxobacteria isolated from the forest soils on the fungi pathogenic to roots of Scots pine (Pinus sylvestris L.). Polish-Ukrainian Weigl Conference „From microbiology to synthetic biology” Institute of Immunology and Experimental Therapy, Wrocław, May 18-20, 2011. Abstracts published in: Sepsis, 4(1): 98. (komunikat ustny)

 46. Pauter A., Dahm H., 2011: Some physiological properties of microsymbionts, stimulating growth of Robinia pseudoaccacia (L.). Polish-Ukrainian Weigl Conference „From microbiology to synthetic biology” Institute of Immunology and Experimental Therapy, Wrocław, May 18-20, 2011. Abstracts published in: Sepsis, 4(1): 127-128. (komunikat ustny)

 47. Brzezińska A.J., Dahm H., 2011: Aktywność enzymatyczna (celulazy, proteazy, chitynazy) miksobakterii wyizolowanych z gleby leśnej. 45. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Mikroorganizmy środowisk naturalnych i zanieczyszczonych” Olsztyn, 12-15 września 2011 r., materiały pokonferencyjne, str. 23-24, poster.

 48. Golińska P., Laskowski D., 2011: Wpływ nieukierunkowanej mutagenizacji na syntezę i właściwości egzopolisacharydów (EPS) u Streptomyces. 45. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Mikroorganizmy środowisk naturalnych i zanieczyszczonych” Olsztyn, 12-15 września 2011 r., materiały pokonferencyjne, str. 41-42, poster.

 49. Pauter A., Dahm H., 2011: Konsorcjum bakteryjne w brodawkach Robinia pseudoaccacia – badania wstępne. 45. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Mikroorganizmy środowisk naturalnych i zanieczyszczonych” Olsztyn, 12-15 września 2011 r., materiały pokonferencyjne, str. 75-76, poster.

 50. Wrótniak-Drzewiecka W., Dahm H., Złoch M, 2011: Zdolność do wytwarzania egzopolisacharydów (EPS) przez mikrosymbionty brodawkowe Robinia pseudoaccacia. 45. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Mikroorganizmy środowisk naturalnych i zanieczyszczonych” Olsztyn, 12-15 września 2011 r., materiały pokonferencyjne, str. 88-89, poster.

 51. Hrynkiewicz K., Niedojadło K., Baum C., 2011: Udział bakterii Bacillus cereus w akumulacji metali ciężkich w biomasie wierzb. 45. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Mikroorganizmy środowisk naturalnych i zanieczyszczonych” Olsztyn, 12-15 września 2011 r., materiały pokonferencyjne, str. 47, plakat.

 52. Hrynkiewicz K., Dąbrowska G., Niedojadło K., Baum C., 2011: Ekspresja metalotioneiny MT1 towarzysząca wspomaganej mikrobiologicznie fitoekstrakcji Cd i Zn u wierzb. 45. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Mikroorganizmy środowisk naturalnych i zanieczyszczonych” Olsztyn, 12-15 września 2011 r., materiały pokonferencyjne, str. 47, plakat.

 53. Baum C., Hrynkiewicz K., Leinweber P., 2011: Diversität von Ektomykorrhizapilzen unter Pioniervegetation auf einem küstennahen Regosol. Jahrestagung Der Deutschen Bodenkundlichen Gesellschaft, 3-9 September 2011 Berlin/Potsdam (poster)

 54. Dziubakiewicz E., Hrynkiewicz K., Walczyk M., Buszewski B., 2011: Physicochemical surface characteristics of bacteria. 17th International Symposium on Separation Sciences. September 5-9, 2011, Cluj-Napoca, Romania (Best poster award)

 55. Dziubakiewicz E., Hrynkiewicz K., Walczyk M., Buszewski B., 2011: Kwasowo-zasadowe właściwości komórek bakteryjnych. IX Konferencja Chromatograficzna. Poznań, 26-29 czerwca 2011 (plakat)

 56. Dąbrowska G., Mierek-Adamska A., Hrynkiewicz K., Goc A., 2011: Identyfikacja sekwencji metalotionein Brassica napus L. i analiza ich ekspresji w warunkach działania czynników biotycznych. 45. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Mikroorganizmy środowisk naturalnych i zanieczyszczonych” Olsztyn, 12-15 września 2011 r., materiały pokonferencyjne, str. 27, plakat

 57. Dąbrowska G., Hrynkiewicz K., Trejgell A., 2011: Zależności między obecnością zarodników grzybów mikoryzowych a wzrostem Brassica napus L. 45. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Mikroorganizmy środowisk naturalnych i zanieczyszczonych” Olsztyn, 12-15 września 2011 r., materiały pokonferencyjne, str. 26, plakat

 58. Dąbrowska G., Trejgell A., Hrynkiewicz K., 2011: Wpływ inokulacji bakteriami ryzosferowymi na akumulację metali i wzrost Brassica napus L. odmiany ozimej. 45. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Mikroorganizmy środowisk naturalnych i zanieczyszczonych” Olsztyn, 12-15 września 2011 r., materiały pokonferencyjne, str. 28, doniesienie ustne

 59. Różycki H., Wrótniak-Drzewiecka W., Dahm H., Piszczek P., Jakubiak J., Jędrzejczyk W., Grodzicki A., 2011: Oddziaływanie nanocząsteczek srebra na przeżywalność bakterii ontocenozy jamy ustnej, w badaniach mikroskopowych in vitro. Polish Journal of Surgery (Polski Przegląd Chirurgiczny, Suplement 1/2011). 65th Congress of the Association of Polish Surgeons – Abstract Book, Łódź 2011, P211, str. S/101 (poster)

 60. Brzezińska A.J., Dahm H., 2011: Wytwarzanie enzymów celulolitycznych, proteolitycznych i chitynolitycznych przez myksobakterie wyizolowane z gleby leśnej. Mat. Konferencji: „Mikrobiologia w medycynie, przemyśle i ochronie środowiska”. Łódź, 22-23 października 2011, II edycja (Abstr.: III-5 P): str. 81

 61. Jaworski K., Hrynkiewicz K., Grzegorzewska W, Świeżawska B., Szmidt-Jaworska A., 2011: The effect of phytoalexin from Hippeastrum on the pathogenicity of fungus Phoma narcissi. 5th Conference of the Polish Society of Experimental Plant Biology "Experimental Plant Biology in 3P: Past, Present, Perspectives", 6-9 September 2011, Wrocław, Poland: the book of abstracts: str. 50 (plakat)

 62. Brzezińska A. J., Dahm H. , 2012: Oddziaływanie miksobakterii (Myxococcales) na wybrane patogeny siewek sosny (Pinus sylvestris L.). 46. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Mikrobiologia w ochronie zdrowia człowieka i środowiska“, Bydgoszcz, 3-6 czerwca 2012 r., materiały pokonferencyjne, str. 36-37 (poster)

 63. Dogan G., Złoch M., Kowalkowski T., Hrynkiewicz H., 2012: Effect of cadmium (Cd) on the synthesis of proteins and exopolysaccharides (EPS) by ectomycorrhizal fungi. 46. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Mikrobiologia w ochronie zdrowia człowieka i środowiska“, Bydgoszcz, 3-6 czerwca 2012 r., materiały pokonferencyjne, str. 46-47, (poster)

 64. Hrynkiewicz K., Baum C., Dąbrowska G., Niedojadało K., Kowalkowski T., Złoch M., Tyburski.J., 2012: The potential of rhizosphere microorganisms in phytoextraction of heavy metals by willows. Current aspects of European endophyte research : COST Action FA1103: Endophytes in biotechnology and agriculture: Workshop 28-30 March 2012, University of Reims, France. Reims: Université de Reims Champagne-Ardenne,, str. 24

 65. Laskowski D., Grubalska J., Dahm H., Balter A., 2012: Metody oceny bakteryjnej adhezji i tworzenia biofilmu ma powierzchniach materiałów medycznych. 46. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Mikrobiologia w ochronie zdrowia człowieka i środowiska“, Bydgoszcz, 3-6 czerwca 2012 r., materiały pokonferencyjne, str. 115-116 (poster)

 66. Rai M.K., Dahm H., 2012: Green synthesis of metal nanoparticles and their application as antimicrobials. 46. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Mikrobiologia w ochronie zdrowia człowieka i środowiska“, Bydgoszcz, 3-6 czerwca 2012 r., materiały pokonferencyjne, str. 160 (referat)

 67. Wrótniak-Drzewiecka W., Dahm H., 2012: Aktywność enzymatyczna mikrosymbiontów brodawkowych Robinia pseudoacacia (L.). 46. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Mikrobiologia w ochronie zdrowia człowieka i środowiska“, Bydgoszcz, 3-6 czerwca 2012 r., materiały pokonferencyjne, str. 192-193 (poster)

 68. Złoch M., Baum C., Niedojadało K., Kowalkowski T., Hrynkiewicz K., 2012: Badania akumulacji kadmu przez bakterie ryzosferowe przy użyciu atomowej spektrometrii absorpcyjnej (AAS) i transmisyjnego mikroskopu elektronowego (TEM) z energodyspersyjną mikroanalizą rentgenowską (EDS). 46. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Mikrobiologia w ochronie zdrowia człowieka i środowiska“, Bydgoszcz, 3-6 czerwca 2012 r., materiały pokonferencyjne, str. 198-199 (poster)

 69. Złoch M, Kowalkowski T., Hrynkiewicz K., 2012: Mikrobiologiczna bioróżnorodność gleby, ryzosfery i wnętrza korzeni drzew na stanowiskach skażonych metalami ciężkimi. 46. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Mikrobiologia w ochronie zdrowia człowieka i środowiska“, Bydgoszcz, 3-6 czerwca 2012 r., materiały pokonferencyjne, str. 200-201 (referat)

 70. Hrynkiewicz K., Toljander Y.K., Baum C., Fransson P.M.A., Taylor A.F.S., Weih M., 2012: Abundance and diversity of ectomycorrhizal willows( Salix spp.) in short rotation coppice and adjacent natural stands. 7th International Symbiosis Society Congress "The earth's vast symbiosphere" July 22-28, 2012 Kraków, Poland (referat)

 71. Dogan G., Złoch M., Kowalkowski T., Hrynkiewicz H., 2012: Synthesis of proteins and exopolisaccharides (EPS) by ectomycorrhizal fungi in the presence of cadmium (Cd). 7th International Symbiosis Society Congress "The earth's vast symbiosphere" July 22-28, 2012 Kraków, Poland (poster)

 72. Piszczek P., Radtke A., Muchewicz Ż., Dahm H., Różycki H., 2012: Chemical vapour deposition of TiO2 and TiO2/Ag layers using ?-oxo Ti(IV) complex and studies of their antimicrobial properties. Second European Conference on Nano Films, Ancona, Italy, 17-21 June 2012, Program and Book of Abstracts, p. 32 (short lecture)

 73. Piszczek P., Muchewicz Ż., Radtke A., Gryglas M., Trykowski G., Dahm H., Różycki H., 2012: Badania nad wykorzystaniem cienkich powłok ditlenku tytanu jako warstw przeciwdrobnoustrojowych. Materiały 55 Zjazdu Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego: "Chemia dla środowiska i cywilizacji", Białystok, 16-20 września 2012 (poster nr S04W06, str. 145)

 74. Dziubakiewicz E., Kowalkowski T., Hrynkiewicz K., Buszewski B., 2012: Identification of bacterial cell compounds by FT-IR spectroscopy. 29th International Symposium on Chromatography, September 9-13, 2013, Toruń, Poland (poster nr S1-P20)

 75. Złoch M., Kowalkowski T., Hrynkiewicz K., 2012: Application of chemometric methods to the measures of microbiological diversity of the soil, rhizosphere and roots of trees at metalliferous sites. 29th International Symposium on Chromatography, September 9-13, 2013, Toruń, Poland (poster nr S1-P126)

 76. Złoch M., Kowalkowski T., Hrynkiewicz K., 2012: Abundance and metabolic diversity of endophytes associated with roots of birch and alder in metalliferous soils. "Endophytes: from Discovery to Application", COST Action FA1103: Endophytes in biotechnology and agriculture, Workgroup Meeting: November 14-16, 2012, Trento/S. Michele, Italy: Fondazione Edmund Mach (referat)

 77. Szymańska S., Piernik A., Hrynkiewicz K., 2012: Halotolerant microbial endophytes associated with the plants in saline soils. "Endophytes: from Discovery to Application", COST Action FA1103: Endophytes in biotechnology and agriculture, Workgroup Meeting: November 14-16, 2012, Trento/S. Michele, Italy: Fondazione Edmund Mach (poster)
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna