Wybrane zagadnienia w zakresie przepisów prawnych, ze szczególnym uwzględnieniem zmian tych przepisówPobieranie 26.43 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar26.43 Kb.

Lp.

Temat

Liczba godzin

1

Wybrane zagadnienia w zakresie przepisów prawnych, ze szczególnym uwzględnieniem zmian tych przepisów

1

Wymagania w zakresie nabywania i stosowania środków ochrony roślin

Zagrożenia wynikające ze stosowania podrobionych środków ochrony roślin dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla środowiska

Metody rozpoznawania podrobionych środków ochrony roślin

Wymagania dotyczące sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin

Inne istotne zmiany przepisów prawnych dotyczących stosowania środków ochrony roślin

2

Charakterystyka i stosowanie środków ochrony roślin – aktualizacja wiedzy

0,5

Zmiany w asortymencie środków ochrony roślin

Czynniki warunkujące skuteczne działanie środków ochrony roślin:

a) dobór środka ochrony roślin,

b) termin przeprowadzenia zabiegu,

c) dawka środka ochrony roślin,

d) warunki atmosferyczne,

e) łączne stosowanie agrochemikaliów3

Integrowana ochrona roślin - aktualizacja wiedzy

2

Wiadomości o organizmach szkodliwych, w tym organizmach wytwarzających mykotoksyny

Przegląd nowości dotyczących metod ochrony roślin, w tym: agrotechnicznej, hodowlanej, mechanicznej, fizycznej, biologicznej, chemicznej, integrowanej oraz kwarantanny

Zasady integrowanej ochrony roślin, integrowanej produkcji roślin i rolnictwa ekologicznego

Dobra praktyka ochrony roślin

4

Technika wykonywania zabiegów w ochronie roślin - aktualizacja

wiedzy

2,5, w tym 1,5 godziny zajęć praktycznych z wykorzystaniem

opryskiwacza ciągnikowego

polowego i sadowniczego


Przygotowanie opryskiwacza do pracy, w tym:

a) sprawdzenie stanu technicznego poszczególnych urządzeń opryskiwacza pod kątem ich wpływu na jakość wykonania zabiegu,

b) dobór parametrów pracy, kalibracja i regulacja opryskiwaczy,

c) dobór rozpylaczyTechnika opryskiwania - użytkowanie opryskiwacza

Zapobieganie znoszeniu cieczy roboczej podczas zabiegu oraz skażeniom punktowym środkami ochrony roślin

Potwierdzanie sprawności technicznej opryskiwacza:

a) organizacja systemu badań w regionie,

b) wymagania techniczne dla opryskiwacza,

c) przygotowanie opryskiwacza do badania


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Stosowanie środków ochrony roślin z uwzględnieniem zasad integrowanej ochrony”Program szkolenia uzupełniającego

5

Zapobieganie negatywnemu wpływowi środków ochrony roślin na środowisko - aktualizacja wiedzy

0,5

Oddziaływanie środków ochrony roślin na organizmy pożyteczne, w szczególności pszczołę miodną - aktualizacja wiedzy

Zmiany zachodzące w środowisku na skutek stosowania środków ochrony roślin i sposoby ograniczania tych zmian

Środki ochrony środowiska wodnego i wody pitnej, w tym:

a) zasady doboru środków ochrony roślin pod kątem wpływu ma środowisko wodne i wodę pitną,

b) efektywne techniki stosowania środków ochrony roślin zapobiegające skażeniu wody


Stosowanie środków ochrony roślin w strefach ochronnych ujęć wody oraz na terenie uzdrowisk

Postępowanie z opryskiwaczem przed zabiegiem i do zabiegu wykonanym przy użyciu środków ochrony roślin

Postępowanie ze środkami ochrony roślin i opróżnionymi opakowaniami po środkach ochrony roślin oraz pozostałościami cieczy użytkowej po zabiegu

6

Bezpieczeństwo i higiena pracy przy stosowaniu środków ochrony roślin - aktualizacja wiedzy

0,5

Przegląd przepisów prawnych

Zagrożenia dla zdrowia człowieka podczas stosowania środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy

Środki ochrony indywidualnej i zasady ich użycia

Prawidłowe przechowywanie, pakowanie i transport środków ochrony roślin

Ocena zagrożenia na poszczególnych stanowiskach pracy, w tym przy: a) sporządzaniu cieczy roboczej,

b) zabiegach wykonywanych opryskiwaczem ciągnikowym,

c) zabiegach wykonywanych opryskiwaczem plecakowym,

d) zabiegach wykonywanych w uprawach pod osłonami,

e) zaprawianiu nasion


Zasady profilaktyki, w tym:

a) badania lekarskie,

b) wyposażenie apteczki pierwszej pomocy medycznej,

c) informacje o najbliższym podmiocie leczniczym oraz numery telefonów do ośrodków toksykologicznychObjawy zatrucia środkami ochrony roślin oraz pierwsza pomoc przy zatruciach tymi środkami lub w razie wystąpienia innych nagłych wypadków

Postępowanie w przypadku rozlania lub rozsypania środków ochrony roślin

Ogółem

7


Projekt współfinansowany ze środków EFRROW w ramach PROW 2007-2013

na podstawie umowy NR 00020-6900-FA1900486/13

Instytucja Zarządzająca

Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Pobieranie 26.43 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna