Wydatki w 2013 roku z budżetu miasta wydano ogółem 252. 796. 684 zł, co stanowi 93,4%Pobieranie 0.95 Mb.
Strona1/14
Data29.04.2016
Rozmiar0.95 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
WYDATKI
W 2013 roku z budżetu miasta wydano ogółem 1.252.796.684 , co stanowi 93,4% planu.
Z kwoty wydatków ogółem, wydatki bieżące wyniosły 1.008.038.979 zł, tj. 94,9% zaplanowanych środków, natomiast wydatki majątkowe – 244.757.705 zł (88% planu). Wydatki bieżące stanowiły 80,5% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 19,5%.

Wykonanie wydatków według działów klasyfikacji budżetowej w poszczególnych działach budżetu miasta przedstawia się następująco:dział

plan

wykonanie I - XII 2013

% wyk.

ogółem

w tym:

wydatki bieżące

wskaźn. wykon.

wydatki majątkowe

wskaźn. wykon.

1

2

3

4

5

6

7

8

150 przetwórstwo przemysłowe

279 613

270 981

270 981

96,9%

 

 

96,9%

600 transport i łączność

308 878 764

296 325 531

175 911 224

96,7%

120 414 307

94,8%

95,9%

630 turystyka

1 654 650

1 211 615

1 211 615

73,2%

 

 

73,2%

700 gospodarka mieszkaniowa

48 780 957

45 390 840

32 280 387

94,8%

13 110 453

89,0%

93,1%

710 działalność usługowa

84 774 836

70 827 814

25 694 214

71,9%

45 133 600

92,1%

83,5%

750 administracja publiczna

85 403 190

82 400 004

81 401 507

96,7%

998 497

79,4%

96,5%

754 bezpieczeństwo publiczne

24 434 471

23 584 211

22 358 605

96,5%

1 225 606

97,2%

96,5%

757 obsługa długu publicznego

26 075 000

20 993 280

20 993 280

80,5%

 

 

80,5%

758 różne rozliczenia

23 093 222

16 485 033

16 485 033

79,6%

 

 

71,4%

801, 803, 854 oświata i edukacyjna opieka wychowawcza

388 876 832

382 474 717

361 607 014

98,4%

20 867 703

98,3%

98,4%

851 ochrona zdrowia

16 591 404

16 337 871

12 586 151

98,0%

3 751 720

99,9%

98,5%

852 pomoc społeczna

115 595 696

113 070 221

112 599 389

97,8%

470 832

98,1%

97,8%

853 pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

18 445 524

17 178 082

15 781 377

95,8%

1 396 705

70,9%

93,1%

900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska

104 342 022

89 716 653

72 299 438

88,9%

17 417 215

75,8%

86,0%

921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

68 447 270

55 076 516

37 435 646

94,6%

17 640 870

61,1%

80,5%

926 kultura fizyczna i sport

24 536 294

21 020 365

18 690 168

87,7%

2 330 197

72,4%

85,7%

POZOSTAŁE (010 rolnictwo, 020 leśnictwo, 751urzędy nacz.org.władzy)

436 243

432 950

432 950

99,2%

 

 

99,2%

Suma

1 340 645 988

1 252 796 684

1 008 038 979

94,9%

244 757 705

88,0%

93,4%

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna