Wydatki w 2013 roku z budżetu miasta wydano ogółem 252. 796. 684 zł, co stanowi 93,4%Pobieranie 0.95 Mb.
Strona4/14
Data29.04.2016
Rozmiar0.95 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

Dz. 630 Turystyka


Wyszczególnienie

Plan /w zł/

Wykonanie /w zł/

Stopień wykonania planu /w %/

Ogółem

1 654 650

1 211 615

73,2

z tego:


zadania własne

1 654 650

1 211 615

73,2

w tym: wydatki bieżące

1 654 650

1 211 615

73,2
rozdz. 63003 – zadania w zakresie upowszechniania turystyki – wykonanie – 958.635 , tj. 69% planu.

Główne zadania z zakresu polityki turystycznej Gdyni realizowane w 2013 roku to: • zapewnienie funkcjonowania systemu informacji turystycznej – Miejska Informacja Turystyczna przy ul. 10 Lutego 24 (punkt całoroczny), Bałtycki Punkt Informacji Turystycznej przy Al. Jana Pawła II (punkt sezonowy), Lotne Miejskie Punkty Informacji Turystycznej (dwuosobowe zespoły działające w sezonie letnim, które udzielają informacji turystom w centrum miasta oraz pasażerom wysiadającym ze statków wycieczkowych), punkt informacji turystycznej na lotnisku im. L. Wałęsy w Gdańsku Rębiechowie;

 • uczestnictwo w imprezach: Ogólnopolskie Spotkania Podróżników, Bieg Urodzinowy, Targi Wiatr i Woda w Warszawie, Bieg Europejski, Bałtycki Festiwal Nauki, Cuda Wianki, Nocny Maraton Świętojański, Piknik Rodzinny w Orłowie, Volvo Gdynia Sailing Days, Targi Wiatr i Woda, Herbalife Triatlon Gdynia Expo;

 • zorganizowanie XV Ogólnopolskich Spotkań Podróżników, Żeglarzy i Alpinistów oraz finału konkursu Kolosy;

 • organizacja wystaw, wernisaży w Miejskiej Informacji;

 • współorganizacja eliminacji do Mistrzostw Świata w Poławianiu Bursztynu;

 • realizacja produktów turystycznych "Gdyński Szlak Modernizmu", „Szlak Kulinarny Centrum Gdyni", „Szlak Legenda Morska Gdyni”;

 • wykonanie tablic w Alei Statków Pasażerskich;

 • wykonanie odzieży dla pracowników informacji turystycznej;

 • organizacja III Weekendu Architektury;

 • współorganizacja regionalnych obchodów Światowego Dnia Turystyki;

 • opracowanie mapy Gdyni na potrzeby wydawnictw miejskich;

 • wydrukowanie opracowania „Fortyfikacje Gdyni i okolic – mapa turystyczna”;

 • renowacja szlaków turystyki pieszej;

 • renowacja i oznakowanie leśnych tras rowerowych;

 • wykonanie drzwi do schronu w Orłowie;

 • administracja serwisu turystycznego www.gdyniaturystyczna.pl;

 • opłacenie składki członkowskiej „Baltic Cruise Project”;

 • druk folderów.

Ponadto ubezpieczono 8 kiosków multimedialnych ustawionych na terenie Gdyni w ramach projektu „Zintegrowany system informacji turystycznej województwa pomorskiego”.


W ramach środków rad dzielnic wydatkowano 3.388 zł.
rozdz. 63095 – pozostała działalność – wykonanie – 252.980 zł, tj. 95,5% planu.

W ramach wydatkowanych środków opłacono składki członkowskie na rzecz Stowarzyszenia Turystycznego „Kaszuby” oraz Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej – 239.500zł (95,6%). Na działalność organizacji pożytku publicznego przekazano 13.480 zł (89,9%).Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa


Wyszczególnienie

Plan /w zł/

Wykonanie /w zł/

Stopień wykonania planu /w %/

Ogółem

48 780 957

45 390 840

93,1

z tego:


zadania własne

28 268 484

24 928 648

88,2

w tym: wydatki bieżące

13 543 588

11 818 195

87,3

wydatki majątkowe


14 724 896

13 110 453

89,0

zadania zlecone

20 512 473

20 462 192

99,8

w tym: wydatki bieżące

20 512 473

20 462 192

99,8

rozdz. 70001 - zakłady gospodarki mieszkaniowej – wykonanie – 1.879.504 zł, tj. 100% planu.

Zrealizowane wydatki obejmują kwoty dotacji przedmiotowych dla Administracji Budynków Komunalnych, jako udział miasta w kosztach utrzymania gminnych lokali socjalnych oraz terenów gminy, z tego: • w ABK 3 dotowano budynki mieszkalne komunalne i lokale mieszkalne gminy w budynkach wspólnot mieszkaniowych o powierzchni 129.014,47 m2 (820.532 zł), lokale socjalne o powierzchni 6.218,51 m2 (173.746 zł) oraz tereny gminy 158.969,39 m2 (233.685zł);

 • w ABK 4 dotowano budynki mieszkalne komunalne i lokale mieszkalne gminy w budynkach wspólnot mieszkaniowych o powierzchni 128.685,29 m2 (218.765 zł) oraz lokale socjalne o powierzchni 7.080,68 m2 (432.776 zł).

rozdz. 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami – wykonanie – 41.895.613 zł, tj. 93% planu, w tym wydatki inwestycyjne 13.110.453 zł (89%).
Na zadania własne wydatkowano łącznie 21.433.422 , tj. 87,3% planu, w tym wydatki inwestycyjne 13.091.453 zł (89%). Środki w wysokości 8.322.969 zł przeznaczono na zadania bieżące, w tym na:

 • wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod drogi miejskie w trybie decyzji administracyjnych – 25.571.517 zł (98,7%);

 • remonty lokali mieszkalnych komunalnych – 1.374.158 zł (98,5%);

 • koszty dozoru i zabezpieczenia lokali i budynków czasowo wolnych – 929.396 zł (99,9%);

 • rozbiórka części obiektu Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej przy ul. Armii Krajowej wraz z robotami towarzyszącymi – 50.430 zł (100%);

 • remonty komunalnych budynków mieszkalnych – 343.395 zł (99,7%);

 • opłaty z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej i leśnej – 491.595 zł (98,3%);

 • rozbiórki budynków mieszkalnych i obiektów komunalnych niemieszkalnych – 127.820zł (99,6%);

 • zagospodarowanie terenów gminy – 178.914 zł (100%);

 • remonty gminnych lokali użytkowych i obiektów ochronnych – 94.660 zł (98,6%);

 • wyceny i inwentaryzacje – 205.632 zł (29,3%);

 • koszty zużycia energii za gminne lokale użytkowe – pustostany, budynki dozorowane, pomieszczenia oddane w użyczenie – 220.416 zł (99%);

 • koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 271.498 zł (77,1%);

 • opłaty z tytułu dzierżawy nieruchomości – 372.844 zł (77,4%);

 • opłatę z tytułu użytkowania wieczystego – cmentarz w Kosakowie – 124.993 zł (73,5%);

 • przygotowanie nieruchomości do zbycia – 412.864 zł (51,9%);

 • usługi komunalne i mieszkaniowe – 82.015 zł (98,5%);

 • opłaty z tytułu najmu lokalu – 56.001 zł (56,8%);

 • ogłoszenia prasowe – 151.551 zł (73,9%);

 • remont pomieszczeń w Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego – 59.650 zł (99,4%);

 • opłaty notarialne – 48.158 (43,8%);

 • opłaty na rzecz Skarbu Państwa z tytułu użytkowania wieczystego – 48.082 zł (56,6%);

 • koszty eksploatacji budynków i lokali komunalnych – 77.314 zł (96,6%);

 • ekspertyzy i opracowania – 4.714 zł (7%);

 • koszty ubezpieczenia mienia – 24.411 zł (93,2%);

 • koszty przygotowania przetargów – 156 zł (15,6%);

 • mapki do celów hipotecznych – 785 zł (4,1%);

Zestawienie wydatków inwestycyjnych i zadań rad dzielnic zamieszczono w dalszej części opracowania.W ramach zadań zleconych powiatu z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa wydatkowano 20.462.192, tj. 99,8% planu, głównie na wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod drogi.
rozdz. 70095 – pozostała działalność – wykonanie1.615.723 , co stanowi 87,8% planu, w tym:

 • wypłaty odszkodowań z tytułu nie wywiązania się gminy z obowiązku dostarczenia lokalu socjalnego – 989.762 zł (88,1%);

 • opłaty czynszowe placówek służby zdrowia – 555.741 zł (92,6%);

 • koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 49.305 zł (61,3%). Środki wydatkowano na pokrycie kosztów interwencji ubocznych, wniesienie pozwów, zakup znaków opłaty sądowej;

 • przeprowadzanie eksmisji – 12.725 zł (46,3%). Wykonano 1 eksmisję i opróżniono 4 lokali z pozostawionych przez byłych najemców ruchomości i 1 magazyn z ruchomości zdeponowanych w wyniku przeprowadzonych eksmisji;

 • wydatki związane z pełnieniem funkcji przedstawiciela osoby nieobecnej – 4.500 zł (99,8%);

 • druk dzienników budowy – 3.690 zł (80,2%).


Pobieranie 0.95 Mb.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna