Wydatki w 2013 roku z budżetu miasta wydano ogółem 252. 796. 684 zł, co stanowi 93,4%


Dział 750 - Administracja publicznaPobieranie 0.95 Mb.
Strona6/14
Data29.04.2016
Rozmiar0.95 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

Dział 750 - Administracja publiczna

Wyszczególnienie

Plan /w zł/

Wykonanie /w zł/

Stopień wykonania planu /w %/

Ogółem

85 403 190

82 400 004

96,5

z tego:

 

 

 

zadania własne

83 389 185

80 386 000

96,4

w tym: wydatki bieżące

82 131 958

79 387 503

96,7

wydatki majątkowe

1 257 227

998 497

79,4

zadania zlecone

2 014 005

2 014 004

100

w tym: wydatki bieżące

2 014 005

2 014 004

100


rozdz. 75011 - urzędy wojewódzkie – wykonanie – 1.977.000 zł, tj. 100% planu.

rozdz. 75023 - urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – wykonanie – 61.467.020zł, tj. 96,4% planu.

Na pokrycie kosztów funkcjonowania Urzędu Miasta i zadań wykonywanych przez pracowników administracji w 2013 roku wydatkowano 63.444.020 , co stanowi 94,2% planu, w tym zadania zlecone finansowane z dotacji – 1.977.000 zł (100%), a wydatki majątkowe – 621.394 zł (70,8%).Główne pozycje wydatków bieżących stanowiły:

 • wynagrodzenia pracowników, Kolegium Prezydenta i Rzecznika Praw Konsumenta, nagrody jubileuszowe i pochodne (składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy) – 50.150.124 zł (99% planu);

 • koszty wykonania tablic i dowodów rejestracyjnych, druków prawa jazdy, pozwoleń czasowych, znaków legalizacyjnych, nalepek kontrolnych, legitymacji instruktora – 1.913.353 zł;

 • opłaty za media, zakup środków czystości, materiałów budowlanych i elektrycznych – 2.237.888 zł;

 • wyposażenie stanowisk pracy – 1.343.703 zł;

 • utrzymanie sprzętu, systemu i sieci informatycznej UM – 1.235.704 zł;

 • odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 932.840 zł;

 • wysyłka korespondencji – 699.219 zł (SO);

 • koszty poboru podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych – 571.657 zł;

 • skład „Ratusza” oraz monitoring i ogłoszenia w prasie – 456.043 zł;

 • obsługa delegacji zagranicznych – 452.839 zł. Zorganizowano 60 wyjazdów zagranicznych z udziałem 92 pracowników Urzędu Miasta i Radnych na seminaria, konferencje, spotkania robocze z zakresu m.in. transportu, turystyki, architektury, spraw społecznych i gospodarczych, ochrony środowiska. Zorganizowano i obsłużono 26 wizyt delegacji zagranicznych, w których uczestniczyło 239 gości m.in. w ramach współpracy miast siostrzanych i wymiany doświadczeń. Wykonano tłumaczenia;

 • składki na PFRON – 393.225 zł;

 • opłaty telefoniczne – 331.253 zł;

 • zakup odzieży roboczej i ochronnej, ekwiwalenty za użytkowanie odzieży do celów służbowych, bilety jednorazowe – 283.583 zł;

 • naprawy i konserwacje maszyn i urządzeń – 254.491 zł;

 • remont budynku UM – 243.284 zł. Wykonano malowanie elewacji i ościeży budynku UMG przy Al. Marszałka Piłsudskiego oraz remont dachu w budynku przy 10 Lutego 24;

 • projekt „Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gdyni” – 241.429 zł, w tym środki z UE 181.072 zł;

 • utrzymanie samochodów służbowych – 198.286 zł;

 • zakup literatury fachowej, prenumerata prasy i czasopism specjalistycznych – 151.632 zł;

 • szkolenia pracowników – 142.909 zł. Zrealizowano 133 szkolenia dla 604 pracowników, w tym: 7 szkoleń wewnętrznych dla 366 pracowników oraz 126 szkoleń zewnętrznych dla 238 pracowników;

 • koszty poboru podatków, opłat i nieopodatkowanych należności – 125.745 zł;

 • obsługa posiedzeń Rady Miasta i Kolegium Prezydenta – 121.659 zł;

 • wynagrodzenia inkasentów pobierających opłaty – 112.093 zł;

 • funkcjonowanie gdyńskiej strony internetowej – 82.768 zł;

 • inkaso i ochrona kas – 33.000 zł;

 • opłata za usługi internetowe – 31.024 zł;

 • usprawnienia organizacji urzędu i poprawa komunikacji z klientem – 19.028 zł;

 • dokształcanie pracowników – 19.025 zł. Dofinansowano studia I i II stopnia oraz studia podyplomowe dla 18 pracowników;

 • niszczenie i odkażanie akt – 4.000 zł;

 • zakup druków licencji, zezwoleń, wypisów na wykonywanie transportu drogowego – 3.870 zł;

 • opłaty przesyłek kurierskich projektów unijnych – 710 zł;

 • ubezpieczenie wolontariuszy – 12 zł.

Zestawienie wydatków majątkowych znajduje się w dalszej części opracowania.

rozdz. 75022 - rady gmin – wykonanie – 959.920 zł, tj. 88,4% planu.

Powyższa kwota została wydatkowana na utrzymanie Rady Miasta i jednostek pomocniczych gminy – rad dzielnic.

Środki wydatkowano na:


 • diety radnych – 750.337 zł;

 • obsługę Rady Miasta – 63.588 zł;

 • delegacje krajowe i zagraniczne radnych – 50.373 zł;

 • obsługę rad dzielnic – 46.944 zł;

 • koszty wynajmu lokali Rad Dzielnic – 40.245 zł;

 • funkcjonowanie stron rad dzielnic – 7.446 zł;

 • działalność Młodzieżowej Rady Miasta – 987 zł.

rozdz. 75045 – kwalifikacja wojskowa – wykonanie – 54.453 , tj. 89,6% planu.

Na organizację i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w ramach zadań zleconych powiatu wydatkowano 37.004 zł. Kwota została przeznaczona na wynagrodzenia i pochodne osób zakładających ewidencję wojskową oraz świetlicowego, wynajem pomieszczeń na działalność PKL, Prezydenta Miasta i Wojskowego Komendanta Uzupełnień.

Ze środków własnych wydatkowano 17.449 zł na wynagrodzenia PKL, badania specjalistyczne osób skierowanych przez PKL, zakup materiałów biurowych, książek orzeczeń lekarskich.

rozdz. 75075 - promocja jednostek samorządu terytorialnego – wykonanie – 16.722.019 zł, tj. 98,4 %, w tym wydatki inwestycyjne 377.103 zł (99,2%).

Kwota wydatków została przeznaczona na: • promocję miasta przez sport – 11.411.856 zł. Promocja miasta przez SSA Arka Gdynia, Stowarzyszenie RC ARKA GDYNIA, Stowarzyszenie Vistal Łączpol Gdynia, Basketball Investments SSA, Gdyński Klub Koszykówki Arka Gdynia, Klub Koszykówki Start Gdynia Spółka Akcyjna, Stowarzyszenie „KAR DO SPÓJNIA”, Stowarzyszenie Pomorski Klub Futbolu Amerykańskiego, Stowarzyszenie Inicjatywa Arka - Arka Gdynia Cup 2013' Stowarzyszenie Vistal Łączpol Gdynia - Final Four Puchar Polski, Międzynarodowy Mecz Rugby Polska - Ukraina, Stowarzyszenie Kochamy Sport - Minimistrzostwa Deichmann 2013, VMG Orkisz Sp. J. - Żeglarski Puchar Trójmiasta, Polska Liga Koszykówki SA - Mecz Towarzyski Polska - Portugalia, Pomorski Okręgowy Związek Piłki Nożnej - Mecze U19, SKS Bałtyk - Turniej piłki nożnej dla dzieci i młodzieży „Bałtycki Turniej Piłkarski Gdynia 2013”, Amato Sp. z o.o. - Baltic Football Cup 2013, Jacht Klub Morski „GRYF” - Regaty o Puchar 85 – lecia Jacht Klubu Morskiego „GRYF”, Polski Związek Żeglarski - Volvo Gdynia Sailing Days 2013, Magdalena Czajkowska (Blah Blah Studio Magdalena Czajkowska) - 49er Grand Prix Gdynia 2013, Stowarzyszenie Maraton „Solidarności” – XIX Energa Maraton Solidarności, Sport Evolution – „Pawelec i Spółka” Spółka Jawna - Herbalife Triathlon Gdynia 2013, Murator EXPO Sp z o.o. - Targi WIATR i WODA, Pomorski Okręgowy Związek Koszykówki - Turniej finałowy koszykówki Mistrzostw 3x3 Euro Tour Siemens Grand Prix Polski 2013, Związek Piłki Ręcznej w Polsce - Mistrzostwa Juniorek w piłce ręcznej, Stowarzyszenie RoweOver - Cyklo Gdynia 2013, Agencja „RAKI” Robert Pływacz - Mistrzostwa Polski w Piłce Nożnej Plażowej, Firmax Sp. z o.o. - XXXV Mistrzostw Świata w Armwrestlingu – Gdynia, Polska 2013, Polska Siatkówka Sp. z o.o. - Mistrzostwa Europy w Piłce Siatkowej Mężczyzn, SKS Bałtyk Gdynia Akademia Piłkarska - Turniej piłki halowej Gdynia Junior Futsal, Yacht Klub Stal - Regaty o Błękitną Wstęgę zatoki Gdańskiej, Polski Związek Żeglarski - Gwiazdka z wiatrem w żaglach;

 • różne działania promujące miasto – 4.162.735 zł. Promowano miejsca i wydarzenia związane z działalnością kulturalną, sportową, turystyczną i biznesową miasta. Opracowano materiały promocyjne i informacyjne, współpracowano ze środkami masowego przekazu: druk albumu Sceny Gdyni, folder Gateway to Poland, kalendarz planszowy, flagi promujące wydarzenia, reklamy w prasie i telewizji. Wykonano prezentacje multimedialne i filmy do Gdynia InfoBox. Wykonano projekt znaczka okolicznościowego, odznaki pamiątkowe, materiały promocyjne (kocyki polarowe, notesy, kubki termiczne), reprodukcje zdjęć na potrzeby wystaw w Galerii Ratusz, oprawę grafik. Zorganizowano szereg spotkań samorządowców Pomorza, bal karnawałowy dla dzieci, konkurs o nagrodę im. L. Wiktorowicza, wydarzenia związane z programem Gdynia Rodzinna (w tym: w części Dzień Dziecka, Gdyńskie Dni Rodzinne). Zrealizowano i wyemitowano w TVP spoty informacyjne, wykonano dokumentację medialną wydarzeń związanych z miastem. Zakupiono kwiaty na uroczystości jubileuszowe i rocznicowe oraz usługi kurierskie i grawerskie, publikacje "Bajki i baśnie gdyńskie" Krzysztofa Wójcickiego oraz "Design" Janusza Kaniewskiego, grafiki i akwarele. Dofinansowano realizację festiwalu "Gramy", organizację zawodów modeli latających, wyprawę charytatywną "Mila dla Sebastiana", projekt historyczno - kulturalny "Zacieranie granic", projekt "440 km", realizację II Gdyńskiego Nocnego Przejazdu Rowerowego oraz wydarzenia "Mikołaje na motocyklach", wydarzenia Sylwestrowa Moc Przebojów - Sylwester w Gdyni;

 • promocję miasta podczas imprez z Miejskiego Kalendarza Imprez Kulturalnych – 770.325zł. Sprawowano nadzór nad systemem identyfikacji wizualnej miasta i organizacją przedsięwzięć promujących miasto, w tym: dystrybucja materiałów promocyjnych na terenie Trójmiasta, druk banerów i siatek PCV, wykonanie reklam typu roll – up, druk plakatów, promocja podczas otwarcia Gdynia InfoBox, organizacja Pikniku Rodzinnego w Orłowie, promocja Festiwalu Filmowego oraz Heineken Open’er Festival, wykonanie gadżetów miejskich.

rozdz. 75095 - pozostała działalność – wykonanie – 1.219.592 zł, tj. 79,3% planu, w tym:

 • działalność informacyjna – 249.161 zł. Wykonano plakaty informujące o kampaniach i akcjach społecznych: finał WOŚP, "Odważni wygrywają", Śniadanie Wielkanocne, Dzień Dziecka, warsztaty z przedsiębiorczości, kolacja wigilijna. Opracowano i uruchomiono serwis internetowy Gdynia Rodzinna, przygotowano dokumentację medialną wydarzeń związanych z życiem miasta (zdjęcia, materiały filmowe), przygotowano dodatek informacyjny dotyczący współpracy samorządowej, opublikowany w DB, wykonano plakaty i zaproszenia związane z działalnością Galerii Ratusz, zorganizowano projekcję filmu "Kwatera Ł", wykonano baner informacyjny na Kieler Woche, opracowano projekt znaczka metalowego "Bohaterom Sierpnia 1980", zakupiono licencje do zdjęć na potrzeby samorządu, przygotowano i wydrukowano książkę "Ludzie Sierpnia '80" oraz dodatek do DB dotyczący strajków sierpniowych, informator dotyczący Kongresu Bobslei i Skeletonu, folder "Gdynia Pamięta", folder dotyczący hospicjum dla dzieci, karty "Gdynia Rodzinna". Przygotowano materiały informacyjne na potrzeby Kampanii 1% "Mały procent, wielka sprawa", wydrukowano Gdyński Kalendarz Pozarządowy na 2014 rok, wydrukowano sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Miasta Gdyni z Organizacjami Pozarządowymi, wydrukowano plakaty informujące o I Gdyńskiej Giełdzie Wolontariatu;

 • składki na rzecz organizacji, których Gdynia jest członkiem – Związek Miast Bałtyckich oraz Stowarzyszenie Gmin Euroregionu Bałtyk – 64.262 zł, Stowarzyszenie „Pomorskie w Unii Europejskiej” – 57.500 zł, Związek Miast Polskich – 51.186 zł, Związek Miast i Gmin Morskich – 47.144 zł, Polska Unia Mobilności Aktywnej – 25.000 zł, Stowarzyszenie Miast Autostrady Bursztynowej – 2.000 zł;

 • obsługa bankowa budżetu miasta – 165.000 zł;

 • projekt „Good governance and cooperation – response to common chalenges in public finance (Dobre zarządzanie i współpraca odpowiedzią na wyzwania w sferze finansów publicznych) – 141.756 zł (78,4%). Wykonano raport na temat obecnych praktyk w zakresie wieloletniego planowania finansowego dla Gdyni, raport zawierający wieloletnią prognozę finansową Gdyni, opracowanie dotyczące dobrych praktyk w zakresie zewnętrznych audytów sprawozdań finansowych jednostek samorządu terytorialnego oraz publikację w języku polskim, angielskim i rosyjskim. Przeprowadzono szkolenie pn. „Zarządzanie ryzykiem i analiza jego wrażliwości w sektorze finansów publicznych” dla 20 pracowników Urzędu Miasta Gdyni. Przygotowano i wdrożono aplikację informatyczną do zarządzania portfelem zobowiązań finansowych na 2 stanowiskach w Urzędzie Miasta Gdyni;

 • Strategia Rozwoju Miasta – 107.986 zł;

 • obsługa spotkań z mieszkańcami – 104.851 zł. Zorganizowano Dziecięce Wyścigi Rowerkowe, Festyn Rodzinny z okazji Dnia Dziecka, otwarcie hospicjum dla dzieci, Gdyńskie Mikołajki, wydarzenie „Mikołaje na rowerach”, przegląd Gdyńskich Licealnych Zespołów Muzycznych, uroczystości poświęcone wysiedleniom gdynian w czasie II Wojny Światowej, Gdyńskie Forum Pozarządowe, akcję „Być jak Święty Mikołaj”, warsztaty „Jak mówić i rozmawiać, aby być wysłuchanym i zrozumianym”, Marsz im. mjr. Łupaszki oraz wydrukowano zaproszenia na uroczystość Dnia Sybiraka;

 • organizacja konferencji i spotkań – 98.512 zł. Przygotowano oprawę uroczystości odsłonięcia tablicy poświęconej ofiarom stalinowskich represji oraz dofinansowano zjazd byłych więźniów łagrów, uroczystość wręczenia uczestnikom strajków sierpniowych pamiątkowych odznaczeń oraz odsłonięcie tablicy poświęconej Żydom, mieszkańcom przedwojennej Gdyni, przygotowano spotkania samorządowców, dofinansowano festiwal Progressteron, międzynarodową konferencję urbanistów, kongres bobslei i skeletonu, zjazd osób prześladowanych w łagrach i żołnierzy wyklętych, dofinansowano organizację spotkania Varsaviana po gdyńsku w Warszawie, opracowano i wydrukowano zaproszenia na otwarcie nowych obiektów PPNT;

 • badanie sprawozdania finansowego Miasta Gdyni – 63.960 zł;

 • nagrody Prezydenta Miasta – 16.000 zł. Ufundowano nagrody w konkursach architektonicznych oraz nagrodę w konkursie fotograficznym Gdańsk Press Photo;

 • ogłoszenia prasowe – 9.225 zł;

 • tworzenie banku danych statystycznych – 6.759 zł;

 • udział miasta w projekcie edukacyjnym „Miasto Gdynia w okresie II Wojny Światowej” – 5.933 zł;

 • działalność pełnomocników Prezydenta Miasta – 2.895 zł;

 • wykonanie banerów – 462 zł.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wyszczególnienie

Plan /w zł/

Wykonanie /w zł/

Stopień wykonania planu /w %/

Ogółem

41 910

41 622

99,3

z tego:


zadania zlecone

41 910

41 622

99,3

w tym: wydatki bieżące

41 910

41 622

99,3

rozdz. 75101 urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – wykonanie – 41.622 zł, tj. 99,3% planu.

Środki z dotacji z budżetu państwa wydatkowano na aktualizację rejestru wyborców. W analizowanym okresie zostało zaktualizowanych 43.786 pozycji rejestru wyborców.
Pobieranie 0.95 Mb.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna