Wydawnictwa zwartePobieranie 52.41 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar52.41 Kb.PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA
W RYBNIKU
UL. Chrobrego 27
44-200 Rybnik
tel. (0-32) 42 22 059


pbwrybnik@wom.edu.pl
FEMINIZM
Wybór literatury dostępnej w Bibliotece Pedagogicznej w Rybniku

 

WYDAWNICTWA ZWARTE 1. Almanach piękności/ napisali Bogna Wernichowska i Maciej Kozłowski.- Warszawa: Krajowa Agencja Wydawnicza, 1988.- 152 s. ISBN 83-03-02479-5 Nr inw. 28407

 2. Chodźcie z nami!: psychologia i opór/ Carol Gilligan; przeł. Sergiusz Kowalski.- Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej , 2013.- 157 s. ISBN 978-83-63855-43-7 Nr inw. 40702

 3. CIAŁO i tekst: feminizm w literaturoznawstwie antologia szkiców/ red. Anna Nasiłowska. - Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich, 2001.- 290 s. ISBN 83-87456-69-1 (t. 2) Nr inw. 35294

 4. Emancypacja przez wychowanie czyli Edukacja do wolności, równości i szczęścia/ Katarzyna Szumlewicz.- Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne , 2011.- 392 s. ISBN 978-83-7489-222-3 Nr inw. 40620

 5. Feminizm/ Elżbieta Górnikowska Zwolak// W: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 1, A-F/ [red. nauk. i przewod. kom. red. Tadeusz Pilch]. - Warszawa: "Żak", 2003. – s. 1122 – 1131 ISBN 83-88149-92- X Nr inw.35599

 6. Feminizm europejski, demokracja parytetowa a polski ruch kobiet: socjologiczna analiza walki o równouprawnienie płci/ Ewa Malinowska.- Łódź: Wydaw. Uniwersytetu Łódzkiego, 2002.- 232 s. ISBN 837171-398-3 Nr inw. 37140

 7. Kobieta w kulturze - kultura w kobiecie: studia interdyscyplinarne/ pod red. nauk. Anety Chybickiej i Marii Kaźmierczak.- Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls" , 2006.- 578 s. ISBN 83-7308-753-2 Nr inw. 38142

 8. Kobieta w rodzinie w II Rzeczpospolitej I współcześnie: zagadnienia filozoficzne, społeczno - edukacyjne i prawne/ Anna Nowak, Mirosław Wójcik. - Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2000.- 170 s. ISBN 83-226-0915-9 Nr inw. 35056

 9. Kobiety i duch inności/ Maria Janion.- Warszawa: Wydawnictwo Sic!, 2006.- 351 s. ISBN 83-60457-03-4 Nr inw. 38087

 10. Kobiety i instytucje: kobiety na rynku pracy w Stanach Zjednoczonych, Unii Europejskiej i w Polsce/ Anna Zachorowska-Mazurkiewicz. - Katowice: "Śląsk" Wydawnictwo Naukowe, 2006. - 284 s. ISBN 978-83-7164-482-5Nr inw. 37123

 11. Lesbijki w życiu społeczno-politycznym/ pod red. Marzeny Chińcz .- Płock: Fundacja Lorga , 2006.- 229 s. ISBN 83-923554-0-7.- 978-83-923554-0-3 Nr inw. 40320

 12. Nierówności płci w teoriach: teoretyczne wyjaśnienia nierówności płci w sferze pracy zawodowej/ Irena Reszke.- Warszawa: Polska Akademia Nauk. Instytut Filozofii i Socjologii , 1991.- 251 s. ISBN 83-85326-02-2 Nr inw. 30098

 13. Nowa psychologia kobiety: [podejście feministyczne]/ Ellyn Kaschack; przekł. [z ang.] Jadwiga Węgrodzka.- Gdańsk: Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 1996.- 285 s. ISBN 83-85416-64-1 Nr inw. 32999

 14. Podstawy feministycznej terapii rodzin/ pod red. Lois Braverman; przekł. Anna Tanalska-Dulęba. - Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2003.- 221 s. 221 ISBN 9788389120403 Nr inw. 35930

 15. Przewodnik po krainie idei dla początkujących: religia i filozofia dawniej i dziś/ Linda Smith, William Raeper. - Warszawa: WS i P, 1995. - s. 179-190: Bóg Matka? Feminizm ISBN 83-02-05794-0 Nr inw. 31981

 16. Równa szkoła - edukacja wolna od dyskryminacji: poradnik dla nauczycielek i nauczycieli/ Ewa Majewska, Ewa Rutkowska; współpr. Małgorzata Jonczy-Adamska, Anna Wołosik.- Gliwice: Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej, [2007].- 248 s. Nr inw. 39305

 17. Równe traktowanie mężczyzn i kobiet/ Marek Wandzel.- Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych "Universitas" , cop. 2003.- 154 s. ISBN 83-242-0037-1.- 154 s. Nr inw. 37257

 18. 101 kobiet polskich: ślad w historii/ Stefan Król.- Warszawa: "Książka i Wiedza", 1988.- 542 s. Nr inw. 27196

 19. Terapia rodzin a perspektywa feministyczna/ pod red. Barbary Józefik i Bogdana de Barbaro; [aut. Bogdan de Barbaro et al.].- Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2004.- 148 s. ISBN 83-233-1915-4 nr inw. 37493

 20. Tożsamość i obywatelstwo w społeczeństwie wielokulturowym/ red. nauk. Elżbieta H. Oleksy.- Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN , 2008.- 309 s. ISBN 978-83-01-15517-9 Nr inw. 39640

 21. Wychowanie a role płciowe: program edukacyjny/ Dorota Pankowska.- Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2005.- 288 s. ISBN 83-60083-23-1 Nr inw. 36662

DRUKI CIĄGŁE

 1. Być kobietą?/ Małgorzata Jałocho// „Remedium". - 1998, nr 3, s. 1

 2. Czego Jaś-ia się nie nauczy, tego Jan-ina nie będzie umiała", czyli o przyczynach (nie)obecności kobiet w sferze publicznej/ Natalia Krzyżanowska// „Kultura i Edukacja" . - 2008, nr 4, s. 43-45

 3. Czy "feminizm" to brzydkie słowo?/ Joanna Bator// „Społeczeństwo Otwarte”. - 1997, nr 4, s. 3-10

 4. Czy Szekspir był feministą? Atrakcyjność psychologiczna bohaterek Szekspira/ Anna Kondracka-Zielińska// „Język Polski w Liceum”. - 2007/2008, nr 2, s. 24-36

 5. Determinanty powodzenia kobiet prowadzących własną działalność gospodarczą/ Marta Czechowska-Bieluga// „Pedagogika Pracy" . - 2007, nr 51, s. 125-134

 6. Doświadczenia edukacyjne kobiet : porównanie trzech pokoleń/ Justyna Smolarek. „Edukacja Ustawiczna Dorosłych" . - 2008, nr 2, s. 39 – 45

 7. Drogi polskiego feminizmu/ Jolanta Brach-Czaina// „Kwartalnik Pedagogiczny”.- 1995, nr 1/2, s. 343-357

 8. Dwa modele feminizmu/ Jacek Salij// „Znak”. - 1995, nr 8, s. 88 – 95.

 9. Działania na rzecz kobiet z niepełnosprawnością/ Anna Nowak// „Niepełnosprawność i Rehabilitacja" . - 2013, nr 2, s. 12-23

 10. Dzień Kobiet w doświadczeniach kobiet i mężczyzn/ Lucyna Kopciewicz// „Kultura i Społeczeństwo" . - 2012, nr 4, s. 61-82

 11. Edukacja kobiet w społeczeństwie demokratycznym/ Elżbieta Górnikowska// „Edukacja”. - 1996, nr 3, s. 91-100

 12. Edukacja kobiet wczoraj i dziś/ Justyna Zawal// „Edukacja Dorosłych". - 2006, nr 4, s. 77-90

 13. Edukacja w kontekście kształtowania roli kobiety/ Joanna M. Kamińska// „Wychowanie na co Dzień" . - 2013, nr 9, s. 17-19

 14. Ekonomia ma płeć: o dyskryminacji i przemocy ekonomicznej wobec kobiet/ Magdalena Goetz// „Niebieska Linia". - 2011, nr 3, s. 18-19

 15. Emocje, kultury, teksty: perspektywy antropologiczne/ Waldemar Kuligowski// „Kultura i Społeczeństwo”. - 2006, nr 1/2, s. 55-78

 16. Femina oeconomica”, czyli o apoteoretycznej obecności kobiet w ekonomii/ Natalia Krzyżanowska// „Kultura i Edukacja" . - 2013, nr 4, s. 171-193

 17. Feministka w nauce i literaturze/ Ewa Krasowska// „Polonistyka”. - 1998, nr 6, s. 352-358

 18. Feministyczna diagnoza reprodukcji wzorów kulturowych w sporcie kobiet ( z wykorzystaniem społecznej filozofii M. Foucault´a/ Natalia Organista// „ Kultura i Edukacja”.- 2011, nr 5-8, s. 6-13

 19. Feministyczna krytyka literacka: teorie i praktyki/ Krystyna Kujawińska-Courtney// „Pamiętnik Literacki”. - 1998, z. 3, s. 99-113

 20. Feministyczne badania socjologiczne/ Mary Maynard tłum. Katarzyna Jaskólska - Węgierek, Joanna Rydzewska// „Kwartalnik Pedagogiczny”. - 1995, nr 1/2, s. 75-117

 21. Feminizacja nie jest feminizmem/ Piotr Skuza// „Chowanna”. - 2006, t. 1, s. 201-206

 22. Feminizm i psychologia/ Alice Eagly// „Charaktery". - 2014, nr 12, s. 76-77

 23. Feminizm a dyskurs ekspercki o przemocy seksualnej/ Agnieszka Kościańska// „Niebieska Linia”.- 2014, nr 5, s. 19-21

 24. Feminizm jako dekompozycja pedagogiki?/ Lucyna Kopciewicz// „Kwartalnik Pedagogiczny” . - R. 50 (2005), nr 4, s. [141]-153

 25. Feminizm jako nowa perspektywa badawcza w pedagogice społecznej/ Elżbieta Górnikowska-Zwolak // „Edukacja” . - 2001, nr 1, s. 18-28

 26. Feminizm w narracjach kobiet pochodzących ze środowisk wiejskich/ Barbara Szojda// „Edukacja Dorosłych" . - 2012, nr 2, s. 117-129

 27. Feminizm w poszukiwaniu współczesnej tożsamości kobiet, cztery wymiary/ Elżbieta Pakszys// „Kwartalnik Pedagogiczny”. - 1995, nr 1/2, s. 45-53

 28. Feminizm wczoraj i dziś, czyli wydawnictwa poświęcone kobiecie/ Radosław Biskup // „Wiadomości Historyczne”. - 2006, nr 4, s. 48-52

 29. Feminizm wobec "kresu oświecenia"/Bator Joanna// „Kultura i Społeczeństwo”. - 2001, nr 2, s. [3]-20

 30. Firmowa płeć i szczęście/ Agnieszka Lipińska-Grobelny// „Charaktery". - 2014, nr 11, s. 78-81

 31. Gender (rodzaj) i druga szansa - feministyczne kontrowersje wokół edukacji dorosłych/ Lucyna Kopciewicz// „Edukacja Dorosłych”. - 2004, nr 1/2, s. 35-53

 32. Gender, tożsamość, stereotypy/ Inga Iwasiuk// „Ruch Literacki” - 2002, z. 6, s. 541-555

 33. Genderowe lustro w policji/ Kamila Zimoń// „Niebieska Linia". - 2013, nr 1, s. 4-7

 34. Gwałt a kultura patriarchalna/ Ewa Habdas// „Niebieska Linia". - 2006, nr 4, s. 19-22

 35. Idea znaczenia teorii feministycznych oraz jej oznaki w życiu społecznym/ Monika Jaworska//Nauczyciel i Szkoła”. - 2008, nr 1/2, s. 35-48

 36. Imigrantki w społeczeństwach zachodu: emancypacja i integracja/ Barbara Pasamonik// „Kultura i Społeczeństwo”. - 2008, nr 2, s. 57-78

 37. Inna historia polskiej literatury i nowa historia miłości/ Anna Legeżyńska//„Polonistyka”.-2001, nr 7, s. 432-437

 38. Jak one to robią?/ Iwona Kokoszka// „Coaching". - 2014, nr 4, s. 64-68

 39. Jak wygrać kobiecość?/ Marek Dziewiecki// „Wychowawca”. - 2005, nr 7-8, s. 7-13

 40. Jakie szanse w wyborach prezydenckich mają kobiety? Badania eksperymentalne wśród młodzieży/ Urszula Jakubowska// Studia Socjologiczne" - 2010, nr 2, s. 31-52

 41. Językowe sposoby wyrażania potrzeb przez kobiety/ Magdalena Gryszko// „Małżeństwo i Rodzina". - 2003, nr 4, s. 44-47

 42. Kilka refleksji na temat feminizmu/ Małgorzata Jałocho// „Remedium" . - 1998, nr 3, s. 2-4

 43. Kilka uwag o marginalizacji i dyskryminacji kobiet na wsi/ Aneta Grygiel// „Praca Socjalna". - 2009, nr 3, s. 56-67

 44. Kobiece surfowanie po trzech falach / Magdalena Zielińska// „Znak" . - 2005, nr 4, s. 17 – 21

 45. Kobiecość w przestrzeni naukowej - refleksje z badań/ Monika Sulik// „Edukacja Dorosłych". - 2011, nr 2, s.67-80

 46. Kobieta a praca zawodowa - w Europie i w USA / Maria Trawińska// „Problemy Rodziny". - 1990, nr 6, s. 29

 47. Kobieta a teologia/ Lech Kosowski// „Wychowawca". - 2005, nr 7/8, s. 18 – 19

 48. Kobieta głową rodziny. Uwag kilka o feminizacji biedy w Meksyku/ Renata Ewa Hryciuk// „Kultura i Społeczeństwo". - 2004, nr 2, s. 171-188

 49. Kobieta po WenDo idzie tam gdzie chce!/ Liliana Otręba// „Niebieska Linia". - 2012, nr 1, s. 24-25

 50. Kobieta w języku, kobieta w podręczniku/ Magdalena Goetz// „Niebieska Linia". - 2010, nr 4, s. 12-14

 51. Kobieta w kościele/ Joanna Petry Mroczkowska// „Znak" . - 2005, nr 4, s. 22 – 37

 52. Kobieta w religii - judaizm i karaimizm oraz ich wpływ na rolę kobiety w społeczności/ Beata Arcimowicz// Kultura i Społeczeństwo". - 2008, nr 3, s. 109-122

 53. Kobieta w rodzinie/ Elżbieta Tomza// „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze" . - 1992, nr 7, wkładka s. 82

 54. Kobieta za zasłoną kodów kulturowych Arabii Saudyjskiej/ Anna Odrowąż-Coates// „Pedagogika Społeczna". - 2013, nr 1, s. 43-66

 55. Kobieta, dama, baba- ewolucja znaczenia nazw osób płci żeńskiej w historii języka/ Emilia Błaszczyk// „Dialog Edukacyjny". - 2008, nr 2, s. 15 – 20

 56. Kobiety i feministki/ Ewa Malinowska// „Kultura i Społeczeństwo”. - 2001, nr 2, s. [21]-38

 57. Kobiety i praca: perspektywa zdolności/ Martha Nussbaum// „Znak" . - 2005, nr 4 , s. 75 – 103

 58. Kobiety, które nienawidzą mężczyzn/ Beata Banasiak-Parzych// „Charaktery". - 2012 , nr 4, s. 28 – 31

 59. Konflikt między rolami a zadowolenie z życia kobiet/ Magdalena Bielińska, Elżbieta Kasprzak// „Pedagogika Pracy" . - 2008, nr 53, s. 98-103

 60. Kwestia kobieca: od feminizmu do mulieryzmu/ Izabela Bukraba-Rylska// „Kultura i Edukacja" . - 2009, nr 3, s. 122-135

 61. Lewica freudowska a ideologia ruchów feministycznych/ Piotr Szałek// „Kultura i Społeczeństwo”. - 2001, nr 2, s. [57]-72.

 62. Literatura kobieca/ Elżbieta Rzepecka-Roszak// „Wszystko dla Szkoły". - 2008, nr 10, s. 11-12

 63. Małżeństwo a rekreacja fizyczna kobiet/ Urszula Parnicka// „Małżeństwo i Rodzina". - 2005, nr 1/2, s. 69 – 72

 64. Manify i prasa: wizerunki ruchu feministycznego w polskich mediach/ Katarzyna Rosner// Kultura i Społeczeństwo. - 2008, nr 3, s. [3]-15

 65. Metody jakościowe a badanie historii życia kobiet w ramach women's studies/ Ewa Kępa// „Kwartalnik Pedagogiczny" . - 2010, nr 4, s. 37-56

 66. Mniej testosteronu / Wiktor Osiatyński// „Znak" . - 2005 , nr 4, s. 38 – 46

 67. Model rozwoju tożsamości feministycznej - założenia, korelaty, implikacje/ Justyna Kucharska// „Psychoterapia". - 2012, nr 1, s. 13-22

 68. Modele ról kobiety w podręcznikach do wychowania seksualnego/ Dorota Pauluk// „Kwartalnik Pedagogiczny". - 2007, nr 3, s. 153-166

 69. Motywacja osób dorosłych do podejmowania kształcenia ze szczególnym uwzględnieniem kobiet jako grupy defaworyzowanej/ Magdalena Dolatowska// „Edukacja Dorosłych". - 2006, nr 4, s. 91-100

 70. Muzułmanka w rodzinie i w społeczeństwie/ Beata Kowalska// „Małżeństwo i Rodzina”. - 2003, nr 3, s. [42]-46

 71. Na nowej ścieżce życia" - integrowanie kobiecej siły/ Agnieszka Czapczyńska// „Niebieska Linia". - 2014, nr 1, s. 21-23

 72. Narodziny kobiety/ Piotr Żak, Agnieszka Marcisz// „Charaktery" . - 2011, nr 9, s. 15 – 23

 73. Niepełnosprawne kobiety na skrzyżowaniu dyskryminacji/ Małgorzata Radziszewska// „Niebieska Linia". - 2011, nr 4, s. 29-32

 74. Niepełnosprawne kobiety w Europie/ Tadeusz Majewski// „Szkoła Specjalna". - 2011, nr 2, s. 142-146

 75. Niepełnosprawne kobiety w krajach arabskich i Indiach/ Hanna Grzesiak// „Niepełnosprawność i Rehabilitacja" . - 2011, nr 2, s. 126-135

 76. Nieprzyjaciółki od serca/ Beata Banasiak-Parzych// „Charaktery". - 2011, nr 12, s. 28-31

 77. Niewidzialne kobiety/ Piotr Kłodkowski// „Znak" . - 2003, nr 3, s. 103-107

 78. Nowy feminizm" amerykański/ Joanna Petry Mroczkowska// „Znak”. - 1995, nr 8, s. 96 – 106

 79. O kobiecej historiografii/ Waldemar Kuligowski// „Kwartalnik Pedagogiczny”. - 1995, nr 1/2, s. 119-132

 80. Obraz kobiety w międzygeneracyjnym przekazie kulturowym: Babka - Matka - Córka/ Bożena Owerczuk// „Kultura i Edukacja". - 2007, nr 4, s. 87-100

 81. Od krytyki kultury do walki o prawa związkowe: przemiana ruchu feministycznego w Polsce w latach 2006-2007/ Joanna Erbel// „Kultura i Społeczeństwo”. - 2008, nr 3, s. [17]-33

 82. Odzwierciedlone społecznie obrazy współczesnej kobiety/ Anna Wojno// „Opieka-Wychowanie-Terapia". - 2009, nr 3/4, s. 13 – 21

 83. Organizacja procesu edukacji - postulaty feminologiczne/ Elżbieta Górnikowska - Zwolak// „Edukacja”. - 1998, nr 3, s. 13-27.

 84. Podmiot w feminizmie/ Rosi Braidotti// „Kwartalnik Pedagogiczny”. - 1995, nr 1/2, s. 9-25

 85. Pojedyncze, profesjonalistki... "Single Professional Women" w Polsce i na świecie/ Ewa Grzeszczyk// „Kultura i Społeczeństwo”. - 2005, nr 2, s. 199-225

 86. Polityka równego statusu kobiet i mężczyzn w Unii Europejskiej a równość płci w polskim systemie edukacyjnym/ Elżbieta Górnikowska-Zwolak// „Kultura i Społeczeństwo”. - 2005, nr 2, s. [173]-197

 87. Postawy studentów wybranych kierunków studiów wobec nierówności płci w Polsce/ Krystyna Dzwonkowska-Godula// „Kultura i Społeczeństwo”. - 2008, nr 3, s. 53-77

 88. Pół szklanki wody: o feminiźmie w twórczości Virginii Woolf/ Katarzyna Byrt// „Polonistyka” . - 2006, nr 1, s. 21-27

 89. Praca zawodowa kobiet a życie rodzinne/ Anna Skurczyńska// „Wychowawca" - 2005, nr 7/8, s. 14 -15

 90. Progi polskiego feminizmu/ Jolanta Brach-Czaina// „Kwartalnik Pedagogiczny” - 1995, nr 1/2, s. 343-357

 91. Próba określenia fenomenu kobiecości/ Urszula Parnicka// „Małżeństwo i Rodzina". - 2002, nr 1, s. 13-20

 92. Przegląd ważniejszych polskich publikacji feminologicznych po roku 1980/ Monika Węgierek// „Kwartalnik Pedagogiczny”. - 1995, nr 1/2, s. 417-449

 93. Przez historię życia codziennego do historii kobiet. O współczesnej polskiej historiografii kobiecej/ Katarzyna Stańczak-Wiślicz// „Kultura i Społeczeństwo”. - 2005, nr 2, s. 135-150

 94. Pumy na łowach/ Beata Banasiak-Parzych// „Charaktery". - 2013, nr 8, s. 26-31

 95. Rola kobiet w wychowaniu do rekreacji/ Urszula Parnicka// „Edukacja i Dialog". - 1994, nr 6, s. 32

 96. Role rodzinne i zawodowe kobiet niepełnosprawnych/ Maria Chodkowska// „Niepełnosprawność i Rehabilitacja". - 2005, nr 3, s. 6-27

 97. Rozdroża emancypacji w perspektywie (post)feminizmu/ Mieczysław Gałaś// „Edukacja’. - 2001, nr 1, s. 29-44

 98. Rozwój idei i postulatów feministycznych w ujęciu historyczno-porównawczym/ Dorota Zaworska-Nikoniuk// „Kultura i Edukacja”.- 2001, nr 2, s. 43-53

 99. Równość kobiet i mężczyzn w perspektywie nowych kultur uczenia się dorosłych/ Ewa Przybylska// „Edukacja Ustawiczna Dorosłych" . - 2006, nr 2, s. 7-18

 100. Solidarność kobiet: postulat, diagnoza, eksplikacje/ Bogusława Budrowska// „Kultura i Społeczeństwo”. - 2005, nr 2, s. 151-172

 101. Studia feministyczne a (nowy) wizerunek kobiety/ Dorota Zaworska-Nikoniuk// „Kultura i Edukacja”. - 2003, nr 1, s. 7-22

 102. Studia kobiece i feministyczne w Niemczech/ Bożena Chołuj// „Kwartalnik Pedagogiczny”. - 1995, nr 1/2, s. 401-408

 103. Sytuacja kobiet w Albanii/ Agnieszka Czapczyńska// „Niebieska Linia" . - 2006, nr 6, s. 29- 31

 104. Sytuacja rodzinna i społeczno-polityczna współczesnych kobiet w perspektywie badań feministycznych/ Dorota Zaworska-Nikoniuk// „Edukacja Dorosłych”. - 2002, nr 1, s. 51-61

 105. Sytuacja społeczna kobiet a ich preferencje zawodowe/ Marta Czechowska-Bieluga// „Pedagogika Społeczna" . - 2009, nr 3-4, s. 129-142

 106. Terminy feminizm, seksizm, gender we współczesnym języku polskim/ Dorota Brzozowska// „Język Polski”. - 2003, z. 4/5, s. 273-278

 107. Trzymanie kobiet na dystans. Wykorzystywanie kategorii płci , rasy i różnicy w profesjonalnym sporcie/ Honorata Jakubowska// „Kultura i Społeczeństwo". - 2012, nr 3, s. 75-94

 108. Udział kobiet w polskim życiu publicznym/ Barbara Tryfan// „Problemy Rodziny”. - 1995, nr 2, s. 37-38

 109. Wieloznaczność kobiecości unowocześnianej i wyimaginowanej w magazynach luksusowych dla kobiet (na przykładzie prezentacji ciała)/ Dorota Zaworska-Nikoniuk// „Kultura i Edukacja" . - 2008, nr 1, s. 98-117

 110. Więcej zrozumienia/ Barbara Chyrowicz// „Znak" . - 2005, nr 4, s. 47 - 54

 111. Wizerunek kobiet w reklamie i mediach/ Magdalena Goetz// „Niebieska Linia". - 2010, nr 3, s. 32- 34

 112. Women's Studies, Gender Studies oraz studia feministyczne w Danii/ Lykke Nina, Sorensen-Scott Anna tłum. Agnieszka Borkowska// „Kwartalnik Pedagogiczny”. - 1995, nr 1/2, s. 375-387

 113. Współczesna kobieta jako matka i pracownik - dopełnienie ról/ Maria Szymańska// „Nauczyciel i Szkoła" . - 2009, nr 3-4, s. 67-74

 114. Współczesna kobieta wobec macierzyństwa/ Urszula Kusio// „Kultura i Edukacja" . - 2004, nr 4, s. 40-47

 115. Współczesne formy wyzwolenia i zniewolenia kobiet/ Katarzyna Wysokińska// Opieka-Wychowanie-Terapia" . - 2012, nr 3-4, s. 48-52

 116. Wybrane katolickie i protestanckie elementy płci kulturowej (gender) w stereotypie roli kobiety/ Monika Węgierek// „Kwartalnik Pedagogiczny”. - 1995, nr 1/2, s. 179-197

 117. Zaułek męsko damskiej rywalizacji/ Beata Ecler-Nocoń// „Edukacja i Dialog”. - 2006, nr 7, s. 54 – 57

 118. Zła kobieta dobra jest/ Anna Golan// „Charaktery". - 2010, nr 4, s. 28-31

 119. Żebrząca kobieta: problem społeczny - zadanie dla pracy socjalnej/ Agnieszka Smrokowska-Reichmann// „Wspólne Tematy". - 2011, nr 11-12, s. 62 - 69

 120. Życie jest sztuką, kobieta jest dziełem sztuki/ Agata Widzowska-Pasiak// „Biblioterapeuta" . - 2008, nr 1, s. 17 - 24

Opracowała: Barbara Pak

Luty 2015

Pobieranie 52.41 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna