Wydawnictwa zwartePobieranie 25.24 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar25.24 Kb.
PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA W RYBNIKU

F i l i a w R a c i b o r z u

Ul. Słowackiego 55

Tel/fax 032 419 00 02

T U R Y S T Y K A
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

( ze zbiorów PBW Filia w Raciborzu)


WYDAWNICTWA ZWARTE
All inclusive : raj, w którym seks jest bogiem / Mirosław Wlekły.- Warszawa : Agora, cop. 2015. - 244 s. : il. ; 22 cm
Bezpieczeństwo, higiena i ochrona zdrowia w sporcie, wychowaniu fizycznym i turystyce / Tadeusz Łobożewicz.- Warszawa : SiT, 1978. - 262 s.
Czas wolny : refleksje, dylematy, perspektywy / red. Dorota Mroczkowska.- Warszawa : Difin, 2011. - 254, [2] s. : il. ; 24 cm
Człowiek a turystyka. Zarys socjologii turystyki / Krzysztof Przecławski.- Kaków : ALBIS, 1997. - 160 s.
Ekonomika i organizacja turystyki / Władysław Włodzimierz Gawrecki.- Warszawa : PWN, 1978. - 151 s.
Geografia turystyki Polski / Teofil Lijewski .- Warszawa : PWE, 1985
Kulturowe i społeczne wyzwania współczesności / Monika Banaś, Tadeusz Paleczny, Katarzyna Warmińska.- Kraków : Wydawnictwo UJ, 2010. - s. 226
Marketing w turystyce / Jerzy Altkorn.- Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2004. - 202,[2] s. ; 21 cm
Model organizacyjny turystyki w Polsce / Włodzimierz Reczek. - Warszawa : SiT, 1977. - 207 s.
Obsługa ruchu turystycznego : teoria i praktyka / Zygmunt Kruczek.- Kraków : Wydawnictwo "Proksenia", 2009. - 376 s. : il. ; 24 cm
Organizacja turystyki młodzieży szkolnej / Janusz Wojtyczka.- Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2002. - 119 s. ; 21 cm
Pedagogika ogólna i subdyscypliny / red. Lucjan Turos.- Warszawa : Żak, 1999. - 601 s.
Podróże jako projekt edukacyjny / Olga Czerniawska, Barbara Juraś-Krawczyk

Łódź : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, 2001. - 183 s.


Podstawy geografii turyzmu / Jadwiga Warszyńska,Antoni Jackowski.- Warszawa : PWN, 1979. - 340s.
Podstawy turystyki / Tadeusz Łobożewicz, Grzegorz Bińczyk.- Warszawa : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej, 2001. - 231 s. ; 24 cm
Psychologia turystyki / Ryszard Winiarski, Janusz Zdebski.- Warszawa:Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne. Grupa Kapitałowa WSiP, 2008. - 152 s. fot.; 25 cm
Rozprawy naukowe / Piotr Oleśniewicz.- Wrocław : Akademia Wychowania Fizycznego, 2009. - s. 188
Sakwa włóczykija / Stefan Sosnowski, Jan Stykowski.- Warszawa : MAW, 1988. - 290s. ; 14cm
Socjologiczne problemy turystyki / Krzysztof Przecławski.- Warszawa : IW CRZZ, 1979. - 150s. ; 20cm
Społeczno-edukacyjne oblicza współczesnego sportu i olimpizmu : sprawność fizyczna dzieci i młodzieży. T. 2 / red. nauk. Jerzy Chełmecki.-Warszawa : Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego, 2009. - 272 s. : il. ; 23 cm
Sport jako kulturowa rzeczywistość : praca zbiorowa / Zbigniew Dziubiński.- Warszawa : Salezjańska Organizacja Sportowa Rzeczypospolitej Polskiej, 2005. - 543 s.
Szlaki wakacyjnych wędrówek. Część 2.- Warszawa : WH Horyzonty, 1971. - 293 s.
Turystyka : wybrane zagadnienia / Agata Balińska, Anna Sieczko, Jan Zawadka

Warszawa : Difin, 2014. - 212 s. : il. ; 24 cm


Turystyka / Roman Bar,Andrzej Doliński.- Warszawa : WSiP, 1979. - 290 s. ; 24cm
Turystyka a wychowanie / Krzysztof Przecławski.- Warszawa : NK, 1973. - 144s.
Turystyka kwalifikowana / Tadeusz Łobożewicz.-- Warszawa : Wydawnictwo PTTK Kraj, 1983. - 133 s. ; 19 cm
Turystyka szkolna. - Warszawa : Sport i Turystyka, 1974. - 154 s.
Vademecum młodego turysty / Stefan Sosnowski.- Warszawa : Sport i Turystyka, 1975. - 208 s.
Wakacyjne wędrówki młodzieży szkolnej / Kazimierz Denek.- Warszawa : Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, 1985. - 212 s. ; 21 cm
Wędrówki górskie młodzieży szkolnej / Adam Czarnowski.- Warszawa : Wyd. Harcerskie Horyzonty, 1974. - 158 s.
Witajcie w raju : Reportaże o przemyśle turystycznym / Jennie Dielemans.- Wołowiec : Wydawnictwo Czarne, 2011. - 226 s. ; 19 cm
Wybrane normy prawne funkcjonowania oświaty. cz. 5 , Wycieczki, biwaki, obozy, kolonie.- Wydawnictwo Nauczycielskie : Jelenia Góra, 1994. - s. 224
Zagospodarowanie turystyczne / Olaf Rogalewski.- Warszawa : WSiP, 1974. - 150 s.
Zanim pójdziesz w góry / Adam Jonak.- Warszawa : Wydawnictwa Spółdzielcze, 1990. - s. 139
Zarys historii turystyki w Polsce / Zbigniew Kulczycki. - Warszawa : SiT, 1977. -198 s.
Zrównoważony rozwój. Debiut naukowy 2010 / red. nauk. Teresa Jemczura, Henryk Kretek.- Racibórz : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 2011. - 370 s. : il. ; 24 cm

WYDAWNICTWA CIĄGŁE:
Aktywność krajoznawczo - turystyczna dzieci i młodzieży w edukacji szkolnej / Kazimierz Denek // Lider. - 2009, nr 1, s. 4-9
Antropologiczne podłoże refleksji filozoficznej nad przyrodą i turystyką / Jerzy Kosiewicz // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2003, nr 1, s. 3-10
Czy uczniowie polubią turystykę szkolną na lekcjach wychowania fizycznego ? / Halina Guła-Kubiszewska // Wychowanie na co dzień. - 2010, nr 7-8, s. 35-39
Dydaktyczno-wychowawcze wartości turystyki / Roman Król // Wychowanie na co Dzień. - 2007, nr 7- 8, s. 38-40
Katalizator edukacji szkolnej / Kazimierz Denek // Nowa Szkoła. - 2014, nr 1, s. 12-21
Kodeks etyczny turystyki / Anna Ostrowska // Kultura Fizyczna. - 2003, nr 3-4, s. 16 – 18
Krajoznawstwo i turystyka dzieci i młodzieży - okazją do współdziałania, samorządności i demokracji / Kazimierz Denek // Lider. - 1999, nr 7-8, s. 7-13
Krajoznawstwo i turystyka w polskiej szkole - tradycje - współczesność - wyzwania / Kazimierz Denek // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2009, nr 9, s. 4-12
Krajoznawstwo i turystyka w procesie kształcenia / Kazimierz Denek // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2002, nr 2, s. 4-9
Krajoznawstwo i turystyka w szkole / Gabriela Błażejczyk // Lider. - 2007, nr 6, s. 13 – 16
Miejsce turystyki w szkole oraz krajoznawstwa w turystyce szkolnej - problemy i wyzwania w XXI / Elżbieta Stach, Aneta Pawłowska 2014 // Wychowanie na co Dzień. - 2014, nr 1, s. 16-20
Między migracją a turystyką / Barbara Cieślińska // Studia Socjologiczne. - 2007, nr 1, s. 172-178
O turystyce w makroskali / Zygmunt Jaworski // Lider. - 2010, nr 1, s. 23-25
Podstawowe rodzaje turystyki / Ewa Ściubeł // Lider. - 2008, nr 5, s. 6-7
Problem turystyki seksualnej / Wioletta Bartnicka // Remedium. - 2015, nr 6, s. 33
Przeciwdziałanie wykorzystywaniu seksualnemu dzieci w turystyce // Remedium. - 2015, nr 7-8, s. 1 – 5
Rola nauczyciela w kształtowaniu obrazu turystyki szkolnej / Piotr Oleśniewicz, Krzysztof Widawski 2014 // Wychowanie na co Dzień. - 2014, nr 1, s. 13-16
Społeczne wyznaczniki satysfakcji młodzieży z uprawiania turystyki / Andrzej Łukasik // Psychologia Wychowawcza. - 1996, nr 2, s. 148-155
Travellersi - podróżnicy czy turyści? / Beata Hoffmann // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2006, nr 6, s. 9 – 13
Turystyka - pojęcie, próby definicji, funkcje turystyki / Sylwia Trojniel // Lider. - 2007, nr 7-8, s. 11-16
Turystyka / Artur Wiktor // Wychowawca. - 2012, nr 7-8, s. 34-37
Turystyka i jej związek z rekreacją fizyczną / Janusz Bielski // Lider. - 2007, nr 7-8, s. 19-23
Turystyka i krajoznawstwo w gimnazjum / Ewa Gatnar // Dialog Edukacyjny. - 2009, nr 3-4, s. 47-53
Turystyka jako forma aktywności fizycznej. Walory poznawcze i wychowawcze naszego kraju / Gabriela Błażejczyk // Lider. - 2008, nr 10, s. 4-6
Turystyka kwalifikowana - sportem dla najlepszych / Gabriela Błażejczyk // Lider. - 2009, nr 2, s. 27-28
Turystyka religijnaw krajach arabskich. Dziedzictwo i współczesność / Rajia Al-Azzawi // Kultura Fizyczna. - 2001, nr 9-10, s. 21 – 25
Turystyka w Polsce - wybrane aspekty / Florian Plit // Geografia w Szkole. - 2003, nr 3, s. 144-150
Turystyka wysokogórska - trening czy rekreacja? / Krzysztof Mizera // Lider. - 2008, nr 1, s. 9-10
U podstaw turystyki / Józef Lipec // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2002, nr 1, s. 4-11
Walory turystyczne kraju. Główne regiony i obiekty turystyczne w Polsce / Janusz Bielski // Lider. - 2007, nr 7-8, s. 5-6
Wędrówki religijne jako forma turystyki aktywnej / Jerzy Kosiewicz // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 1999, nr 3, s. 108-112
Wychowanie do aktywności turystycznej / Jacek Mańczak // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2007, nr 8-9, s. 27-29
Wyjazdy turystyczne młodzieży a samowychowywanie / Bożena Alejziak // Edukacja. - 2005, nr 4, s. 48-61
Wyjazdy turystyczne młodzieży a samowychowywanie / Bożena Alejziak // Edukacja. - 2005, nr 4, s. 48-61
Zajęcia pozalekcyjne - sport, turystyka, rekreacja / Anna Korska // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2010, nr 11, s. 25-28
Zarys dziejów turystyki i krajoznawstwa / Sylwia Trojniel // Lider. - 2009, nr 9, s. 12-21
Zarys historii turystyki w Polsce w XIX i XX wieku / Grzegorz Bieńczyk // Kultura Fizyczna. - 2002, nr 7-8, s. 30 – 31


opr. A. Śliwicka

PBW Raluty 2016 r.
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna