Wydawnictwa zwartePobieranie 23.71 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar23.71 Kb.PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA
W RYBNIKU
UL. Chrobrego 27
44-200 Rybnik
tel. (32) 42 22 059


pbwrybnik@wom.edu.pl


UCHODŹCY

Wybór literatury

dostępnej w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej

w Rybniku

WYDAWNICTWA ZWARTE


 1. Czy Afryka jest krajem? / [aut. Mamadou Diouf et al.]. – Warszawa : Fundacja "Afryka Inaczej" , 2011. – 285 s. ISBN 978-83-62179-04-6. Nr inw. 40421

 2. Dziecko wobec obcości kulturowej / Elżbieta Chromiec. – Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne , 2004. – 287 s. ISBN 83-89120-67-4. Nr inw. 35937 

 3. Edukacja w kontekście różnicy i różnorodności kulturowej : z inspiracji naukowych obszaru niemieckojęzycznego / Elżbieta Chromiec ; [tł. Elżbieta Chromiec]. – Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls" , 2006. – 108 s. ISBN 978-83-7308-796-5. Nr inw. 37612

 4. Międzynarodowa ochrona uchodźców wewnętrznych : aspekty prawne i praktyka / Dorota Heidrich-Hamera. – Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego , cop. 2005. – 320 s. ISBN 83-235-0023-1. Nr inw. 37779 

 5. Migracje : wybrane zagadnienia / Zofia Kawczyńska-Butrym. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej , 2009. – 164 s. ISBN 978-83-227-3061-4. Nr inw. 40158

 6. Migracje kobiet : przypadek Polski / red. nauk. Marta Kindler, Joanna Napierała. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar , 2010. – 174, [2] s. ISBN 978-83-7383-337-1. Nr inw. 40176 

 7. O potrzebie dialogu kultur i ludzi / red. Tadeusz Pilch. – Warszawa : "Żak" , 2000. – 437 s. ISBN 83-88149-31-8. Nr inw. 34427 

 8. Wysiedlenia wypędzenia i ucieczki 1939-1959 : atlas ziem Polski : Polacy Żydzi Niemcy Ukraińcy / Witold Sienkiewicz, Grzegorz Hryciuk. – Warszawa : Demart , 2008. – 240 s. ISBN 9788374273916. Nr inw. 38563 


DRUKI CIĄGŁE


 1. Afrykańscy imigranci i uchodźcy na skrzyżowaniu Wschodu i Zachodu / Maciej Ząbek // "Znak" . - 2008, nr 2, s. 56-68 

 2. Co zbliża, co oddala / Halina Drachal // "Głos Nauczycielski" . - 2015, nr 20, s. 12 

 3. Co w prawie piszczy? Cudzoziemcy w szkole / Joanna Jałosińska // „Dyrektor Szkoły” .- 2008, nr 12, s. 32-38

 4. Cudzoziemcy w klasie / Magdalena Goetz // "Głos Nauczycielski" . - 2013, nr 21, s. 14 

 5. Czy w naszej szkole jest miejsce dla dzieci uchodźców? / Anna Rękawek // "Dyrektor Szkoły" . - 2007, nr 4, s. 41-43

 6. Dzieci cudzoziemskie w Domu im. ks. Baudouina / Maria Kolankiewicz. // „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” . - 2003, nr 1, s. 21-25

 7. Dzieci imigrantów i mniejszości narodowych .Cz.1 // Remedium.- 2009, nr 2, s. 4 -5

 8. Dzieci mniejszości narodowych i imigrantów w polskich szkołach / Ewa Kula // „Nauczanie Początkowe” .- 2009/2010, nr 1, s. 74-81

 9. Dzieci uchodźców bez opieki / Maria Kolankiewicz // „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” .- 2002, nr 10, s. 15 -23

 10. Dzieci uchodźców w polskiej szkole / Agata Marek // "Nowa Szkoła" . - 2009, nr 1, s. 11-14 

 11. Dzieci uchodźców w szkole / Janina Zawadowska // "Dyrektor Szkoły" . - 2008, nr 3, s. 8-9 

 12. Dzieci-uchodźcy w Polsce. Doświadczenia studentów-wolontariuszy w pracy z rodziną czeczeńską / Edyta Januszewska // "Pedagogika Społeczna" . - 2015, nr 2, s. 167-178

 13. Dzieci z ośrodka dla uchodźców w Rixensat / Joanna Błogowska// „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” .- 2006, nr 6, s. 56- 59

 14. Edukacja dzieci cudzoziemskich w Polsce / Ewa Sowa-Behtane // "Edukacja i Dialog" . - 2015, nr 5-6, s. 49-50 

 15. Edukacja wobec imigracji jako nowego zjawiska społecznego w Polsce / Krystyna Kamińska. // „Kwartalnik Pedagogiczny” . – 2003, nr 4, s. 201-213

 16. Fatima i inni / Witold Salański // "Głos Nauczycielski" . - 2013, nr 25, s. 15 

 17. Francja krajem tolerancji wobec cudzoziemców? / Estera Chhabra // "Edukacja i Dialog" . - 2014, nr 3/4, s. 25-28 

 18. Gimo - czarny zaścianek Szwecji? / Maciej Zaremba // "Znak" . - 2008, nr 2, s. 69-86 

 19. Imigranci i uchodźcy w Danii - perspektywa badacza / Edyta Januszewska // "Pedagogika Społeczna" . - 2013, nr 2, s. 137-154

 20. Jak uczyć muzułmanów? Szwecja / Renata Nowicka // Nowa Szkoła. - 1994, nr 10, s. 621

 21. Kontakt socjalny - kulturowe aspekty pomocy społecznej dla obcokrajowców / Agnieszka Kołodziej-Durnaś, Urszula Kozłowska // "Praca Socjalna" . - 2008, nr 1, s. 87-101

 22. List Ajuba, czyli poznać, zrozumieć, zaakceptować innych / Małgorzata Nowak // "Dyrektor Szkoły" . - 2008, nr 5, s. 13-16

 23. Migrantki przymusowe jako ofiary przemocy w Polsce / Witold Klaus // "Niebieska Linia" . - 2014, nr 2, s. 4-8

 24. Musiałam być elastyczna / Ewa Murawska-Tomczyk // "Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze" . - 2004, nr 10, s. 38-40

 25. Na obcej ziemi / Elżbieta Niemczewska // „Nowa Szkoła” .- 2001, nr 6, s.27-30

 26. Na skróty się nie da / Halina Grzymała-Moszczyńska, Halina Drachal // "Głos Nauczycielski" . - 2015, nr 39, s. 12

 27. Nadanie statusu uchodźcy małoletniemu bez opieki / Sylwia Łakoma // "Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze" . - 2010, nr 4, s. 53-61

 28. Nastawienie ma znaczenie / Halina Drachal // "Głos Nauczycielski" . - 2015, nr 40, s. 6-7 

 29. Nauczyciel w szkole jako "culture broker" (pośrednik kulturowy) wobec uczniów obcokrajowców / Joanna Kapica-Curzytek // "Kultura i Edukacja" . - 2009, nr 1, s. 95-107 

 30. Niebezpieczne obrazy / Piotr Kozak // "Głos Nauczycielski" . - 2015, nr 41, s. 14

 31. Nie – Polak w przedszkolu / Krystyna Kamińska // „Wychowanie w Przedszkolu” . – 2004, nr 1, s. 4-8

 32. Nowe miejsce do życia / Michał Bardel, Marcin Żyła // "Znak" . - 2008, nr 2, s. 21-39

 33. Oni nie są z Marsa / Halina Grzymała-Moszczyńska // "Charaktery" . - 2006, nr 12, s. 38-40 

 34. Otwarci na przyjęcie "innego" / Ewa Bielska // "Edukacja i Dialog" . - 2007, nr 6, s. 23-26 

 35. Otworzyć się, oswoić lęk / Halina Drachal // "Głos Nauczycielski" . - 2015, nr 39, s. 9

 36. Postrzeganie Inności i Innego na podstawie badań / Marta Kondracka, Aleksandra Krupa // "Nowa Szkoła" . - 2007, nr 6, s. 39-44 

 37. Praca z uchodźcami z perspektywy uczestnika programu Wolontariat Europejski/ Daniel Eichner; Anna Sokołowska // „Problemy Opiekuńczo–Wychowawcze” . - 2011, nr 10, s. 25 -30

 38. Problemy edukacyjne i wychowawcze w szkołach wielokulturowych / Urszula Jędrzejczyk // "Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze" . - 2013, nr 7, s. 21-22 

 39. Próba dla nauczycieli / Piotr Kozak // "Głos Nauczycielski" . - 2015, nr 39, s. 8

 40. Przebywanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej a prawo do świadczeń z pomocy społecznej / Adam Lisowski // "Praca Socjalna" . - 2015, nr 1, s. 71-86 

 41. Psychologiczne aspekty pracy z dzieckiem - emigrantem / Katarzyna Baumann // "Edukacja i Dialog" . - 2013, nr 1-2, s. 68-71 

 42. Ramowy program integracji uchodźców / Tomasz Kaźmierczak // "Praca Socjalna" . - 2007, nr 4, s. 3-32 

 43. Społeczeństwo francuskie wobec imigrantów / Katarzyna Matulka // "Pedagogika Społeczna" . - 2007, nr 1, s. 39-58

 44. Sprawozdanie z seminarium "Integracja społeczna cudzoziemców" / Dagna Dejna // "Praca Socjalna" . - 2008, nr 5, s. 120-125

 45. Sytuacja dzieci cudzoziemskich w polskich szkołach / Lucyna Bojarska // "Dyrektor Szkoły" . - 2009, nr 5, s. 22-24 

 46. Sytuacja prawna dziecka uchodźcy / "Dyrektor Szkoły" . - 2007, nr 4, s. 44-45 

 47. Sytuacja szkolna dziecka z rodziny migrantów / Justyna Wrzochul-Stawinoga // "Życie Szkoły" . - 2014, nr 3, s. 16-18 

 48. Świadomość znaczenia różnic kulinarnych i zmiany nawyków żywieniowych w pracy socjalnej z migrantami / Anna Linka // "Praca Socjalna" . - 2015, nr 1, s. 3-14 

 49. Tacy jak my, choć różni / Marek Drogosz // "Charaktery" . - 2015, nr 11, s. 72-75 

 50. "Tolerancja - problem społeczno-kulturowy i polityczny narodów oraz grup etnicznych" - scenariusz lekcji w szkole średniej / Teresa Wieczorek // "Geografia w Szkole" . - 1997, nr 1, s. 8 

 51. Uchodźcy w Danii - między integracją a marginalizacją / Edyta Januszewska // "Praca Socjalna" . - 2015, nr 1, s. 53-70 

 52. Uchodźcy w Polsce i w świecie / Mirosław Sielatycki// „Geografia w Szkole” .- 1997, nr 2, s. 67–69

 53. Uczniowie odmienni kulturowo jako zadanie i wyzwanie / Krystyna Błeszczyńska // „Nowa Szkoła”. - 2006, nr 5, s. 8-11

 54. Z zagranicy do klasy / Magdalena Goetz // "Głos Nauczycielski" . - 2014, nr 32-33, s. 12 

 55. Zawsze zakładamy powrót / Marcin Żyła // "Znak" . - 2008, nr 2, s. 40-55

oprac. Justyna Jankowskastyczeń 2016

Pobieranie 23.71 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna