Wydawnictwo Centrum Szkolenia Policji w Legionowie Druk: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie. Nakład 500 egzPobieranie 0.84 Mb.
Strona1/20
Data28.04.2016
Rozmiar0.84 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20
CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE

I. MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA ANTYKORUPCYJNA

(WARSZAWA 9 GRUDNIA 2010)
MATERIAŁY POKONFERENCYJNE

WARSZAWA 2011

Wydawnictwo Centrum Szkolenia Policji w Legionowie Druk: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie. Nakład 500 egz.2
SPIS TREĝCI
WST9P ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤ ͷ


  1. WYST'PIENIA PLENARNE ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤ ͻ

PǤ WOJTUNIK Ǧ WTST'PIENIE INAUGURACTJNE SZEFA CENTRALNEGO BIURA ANTTKORUPCTJNEGO ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤ ͳͲ


BǤ HOOTSTǦ UWAGI KRTMINOLOGICZNE NA TEMAT KORUPCJI ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤ ͳʹ
JǤ KAPICA Ǧ WTST'PIENIE SZEFA SOUBT CELNEJ ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤ ͳͺ
KǤ BONDARTK Ǧ WTST'PIENIE SZEFA AGENCJI BEZPIECZEQSTWA WEWN9TRZNEGO ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤ ʹͳ
AǤ RAPACKIǡ AǤ FURGAOA Ǧ ZAOOENIA RZ'DOWEGO PLANU PRZECIWDZIAOANIA KORUPCJI NA LATA ʹͲͳͳǦʹͲͳͷ ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤ ʹͶ
ZǤ WRONA Ǧ ROLA I DZIAOANIA MINISTRA SPRAWIEDLIWOcCI W SFERZE ZAPOBIEGANIA I ZWALCZANIA KORUPCJIǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤ ͵͹
MǤ KOWALSKA Ǧ PROBLEMATTKA WALKI Z KORUPCJ' W PRAWIE POLSKIM I MI9DZTNARODOWTM ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤ ͶͲ
AǤ MATEJUK Ǧ WTST'PIENIE KOMENDANTA GOVWNEGO POLICJI ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤ Ͷ͸
JǤ KOcCIELNIAKǡ AǤ HUSSEIN Ǧ DOcWIADCZENIA NAJWTSZEJ IZBT KONTROLI W PRZECIWDZIAOANIU KORUPCJIǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤ Ͷͺ
CǤ RZEMEK Ǧ POLITTKA ANTTKORUPCTJNA MINISTERSTWA ZDROWIAǤ FILOZOFIA DZIAOAQ ANTTKORUPCTJNTCHǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤ ͷʹ
JǤ OLBRTCHTǡ MǤ SZAOADZIQSKI Ǧ WALKA Z KORUPCJ' W RESORCIE OBRONT NARODOWEJǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤ ͷ͹
SǤ KLUZA Ǧ MINIMALIZACJA RTZTKA WEWN9TRZNEGO ORAZ KONFLIKTVW INTERESVW W ORGANIE NADZORU FINANSOWEGOǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤ ͸ͳ
GǤ CESSAK Ǧ PRZEJRZTSTOc* POST9POWANIA W PROCESIE REJESTRACJI PRODUKTVW LECZNICZTCHǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤ ͸ͺ


  1. 3
    DZIAOANIA ANTYKORUPCYJNE ORGANÓW WOADZY PUBLICZNEJ ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤ ͹͵

KǤ KRAK Ǧ DZIAOANIA ANALITTCZNE I PROFILAKTTCZNE CENTRALNEGO BIURA ANTTKORUPCTJNEGO ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤ ͹Ͷ


AǤ GRADOWSKI Ǧ ROLA AGENCJI BEZPIECZEQSTWA WEWN9TRZNEGO W PRZECIWDZIAOANIU I ZWALCZANIU KORUPCJI ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤ ͺͲ
KǤ GIERAK Ǧ DZIAOALNOc* PEONOMOCNIKA RZ'DU DO SPRAW OPRACOWANIA PROGRAMU ZAPOBIEGANIA NIEPRAWIDOOWOcCIOM W INSTTTUCJACH PUBLICZNTCH ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤ ͺͶ


  1. PRZECIWDZIAOANIE KORUPCJI W SAMORZ'DZIE ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤ ͺ͹ EǤ SMOLIQSKA Ǧ ǷPRZEJRZTSTA POLSKAdzǤ DOcWIADCZENIA SAMORZ'DVW ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤ ͺͺ

  2. WIELOASPEKTOWOc* ZAGROEQ KORUPCYJNYCH W YCIU PUBLICZNYM I SPOOECZNYMǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤ ͻ͹

JǤ AǤ STEFANOWICZ Ǧ KORUPCJOGENNOc* REGLAMENTACJIǤ NOWE WTZWANIAǡ NOWE OBSZARTǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤ ͻͺ


MǤ KOSEWSKI Ǧ PSTCHOLOGICZNO Ǧ SPOOECZNE PODOOE URZ9DNICZEJ KORUPCJI ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǤǤ 109


  1. DOBRE PRAKTYKI ANTYKORUPCYJNE W ADMINISTRACJI RZ'DOWEJ ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤ ͳʹͻ

MǤ SZAOADZIQSKI Ǧ ZAPOBIEGANIE KONFLIKTOWI INTERESVW W KONTAKTACH Z PRZEDSI9BIORCAMI NA PRZTKOADZIE RELACJIǣ MINISTERSTWO OBRONT NARODOWEJ Ȃ PRZEMTSO ZBROJENIOWTǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤ ͳ͵Ͳ


MǤ WNUK Ǧ IDENTTFIKACJA ZADAQ WRALIWTCH I WTPRACOWANIE cRODKVW ZARADCZTCH NA PRZTKOADZIE MSZ Ǧ CZTLI ZARZ'DZANIE RTZTKIEM KORUPCTJNTM DLA POCZ'TKUJ'CTCH ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤ ͳͶͷ
GǤ PIWOWARSKA Ǧ STSTEM PRZECIWDZIAOANIA ZAGROENIOM KORUPCTJNTM W MINISTERSTWIE SPRAWIEDLIWOcCI ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤ ͳͷ͸


4
WSTĉP


Publikacja niniejsza stanowi zbiór materiaáów opracowanych na okolicznoĞüI. Konferencji antykorupcyjnej, zorganizowanej przez Centralne Biuro Antykorupcyjne w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w dniu 9 grudnia 2010 roku, obchodzonym jako MiĊdzynarodowy DzieĔ Przeciwdziaáania Korupcji.

DzieĔ ten zostaá ustanowiony na mocy rezolucji Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych nr 58/4 z dnia 31 paĨdziernika i upamiĊtnia ratyfikacjĊ przez PaĔstwa-Strony Konwencji Narodów Zjednoczonych Przeciw Korupcji w dniach 9–11 grudnia 2003 roku w Meridzie w Meksyku. Od tego czasu Konwencja stanowi bazĊ do zwalczania korupcji zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym, a takĪe przyczynia siĊ do uwydatnienia roli zapobiegania i walki z tym zjawiskiem oraz podnoszenia poziomu ĞwiadomoĞci w zakresie istniejących zagroĪeĔ i sposobów przeciwdziaáania im.

Inicjatywa Centralnego Biura Antykorupcyjnego stanowiáa doskonaáą okazjĊ do zintegrowania dziaáaĔ róĪnych podmiotów dostrzegających niebezpieczne oddziaáywanie zjawisk korupcyjnych na wszystkie sfery Īycia oraz zainteresowanych profilaktyką i walką z tą patologią. Zaprezentowano wielostronne spojrzenie na interesujące zjawisko, omawiając liczne nurtujące tematy z punktu widzenia doĞwiadczeĔ uczestników Konferencji, reprezentujących agendy rządowe, instytucje samorządowe, organizacje pozarządowe i Ğwiat nauki.

Nadmieniü naleĪy, iĪ wydarzenie zostaáo uĞwietnione równieĪ obecnoĞcią goĞci zagranicznych, pochodzących z rumuĔskiej sáuĪby antykorupcyjnej AgenĠia NaĠională de Integritate (ANI), áotewskiej — Korupcijas novƝršanas un apkarošanas birojs (KNAB) i litewskiej — Lietuvos Respublikos Specialiǐjǐ Tyrimǐ Tarnyba (STT) oraz oficerów áącznikowych zagranicznych organów Ğcigania akredytowanych przy placówkach dyplomatycznych swoich paĔstw w Polsce. PrzedsiĊwziĊcie byáo tym samym próbą wypracowania i wdroĪenia staáej dobrej praktyki, z nadzieją na kontynuacjĊ w latach kolejnych.

W aspekcie organizacyjnym spotkanie zostaáo podzielone na czĊĞü plenarną oraz cztery panele tematyczne. KonferencjĊ rozpoczĊáo wystąpienie inauguracyjne Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Pawáa Wojtunika, i nastĊpujące po tym wypowiedzi Kierownictwa sáuĪb, resortów oraz instytucji zaangaĪowanych, które reprezentowali:


5
x Jacek Cichocki — Sekretarz Kolegium ds. SáuĪb Specjalnych,

x prof. Brunon Hoáyst — WyĪsza Szkoáa MenedĪerska w Warszawie,

x Julia Pitera Sekretarz Stanu, Peánomocnik Rządu ds. Opracowania Programu Zapobiegania NieprawidáowoĞciom w Instytucjach Publicznych,

x Jacek Kapica Sekretarz Stanu, Szef SáuĪby Celnej,

x gen. bryg. Krzysztof Bondaryk Szef Agencji BezpieczeĔstwa WewnĊtrznego,

x Adam Rapacki Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw WewnĊtrznych i Administracji,

x dr Zbigniew Wrona Podsekretarz Stanu w Ministerstwie SprawiedliwoĞci,

x Marzena Kowalska ZastĊpca Prokuratora Generalnego,

x gen. insp. Andrzej Matejuk Komendant Gáówny Policji, x Jacek KoĞcielniak Wiceprezes NajwyĪszej Izby Kontroli, x Izabela Albrycht Prezes Zarządu Instytutu KoĞciuszki,

x Jacek Sadowy Prezes UrzĊdu ZamówieĔ Publicznych,

x Cezary Rzemek Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia,

x prof. zw. dr hab. Maria Jarosz Polska Akademia Nauk,

x kadm. Ryszard Demczuk — ZastĊpca Dowódcy Grupy Zadaniowej, ISAF Afganistan,

x Jacek Olbrycht Dyrektor Generalny Ministerstwa Obrony Narodowej,

x prof. dr hab. n. med. Wojciech Maksymowicz Dziekan Wydziaáu Nauk Medycznych Uniwersytetu WarmiĔsko-Mazurskiego w Olsztynie,

x Stanisáaw Kluza Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego,

x Grzegorz Cessak Prezes UrzĊdu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Panel pierwszy, poĞwiĊcony dziaáaniom antykorupcyjnym organów wáadzy publicznej, poprowadziáa Katarzyna Gierak — doradca Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Julii Pitery. PrzybliĪyáa ona jednoczeĞnie aktywnoĞü na tym polu Peánomocnika Rządu do Spraw Opracowania Programu Zapobiegania NieprawidáowoĞciom w Instytucjach Publicznych. Przedstawicielem Ministerstwa Spraw WewnĊtrznych i Administracji byáa Agata Furgaáa, ZastĊpca Dyrektora Departamentu Analiz i Nadzoru, która omówiáa stan prac nad Rządowym planem przeciwdziaáania korupcji. Z kolei wystąpienie Dyrektora Departamentu Analiz Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Krzysztofa Kraka, zostaáo poĞwiĊcone analitycznym i profilaktycznym dziaáaniom CBA. RolĊ Agencji BezpieczeĔstwa WewnĊtrznego w przeciwdziaáaniu i zwalczaniu korupcji przedstawiá kpt. Andrzej Gradowski, ZastĊpca Dyrektora Departamentu PostĊpowaĔ Karnych ABW. Panel pierwszy


6
zakoĔczyá referatem Korupcja w Afganistanie jako gáówne zagroĪenie misji ISAF kadm. Ryszard Szczepan Demczuk, ZastĊpca Dowódcy Grupy Zadaniowej ISAF w Afganistanie.Przeciwdziaáaniu korupcji w samorządzie poĞwiĊcony byá panel drugi, moderowany przez PaulinĊ Szczepaniak z Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej. Gáos w dyskusji zabraá Przemysáaw Fenrych, reprezentujący tĊ samą organizacjĊ, z wykáadem pt. Przejrzysta Polska — doĞwiadczenia projektu. Ewa SmoliĔska ze Starostwa Powiatowego w Ciechanowie zaprezentowaáa doĞwiadczenia z punktu widzenia samorządów zaangaĪowanych we wskazany projekt, podobnie jak kolejne uczestniczki tego bloku tematycznego: Danuta Szczepanik, sekretarz UrzĊdu Miasta Legionowo i Lilla Zabielska, sekretarz UrzĊdu Gminy JednoroĪec. Zamykając drugi panel, Katarzyna Batko-Toáuü ze Stowarzyszenia Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich, scharakteryzowaáa istotĊ monitoringu spoáecznego.

Formy korupcji w sferze publicznej i prywatnej — pod takim tytuáem otworzyá panel trzeci Konferencji wykáad prof. dr hab. GraĪyny Skąpskiej, Kierownika Zakáadu Socjologii Norm i Organizacji Uniwersytetu JagielloĔskiego. CzĊĞü ta prowadzona byáa pod hasáem WieloaspektowoĞü zagroĪeĔ korupcyjnych w Īyciu publicznym i spoáecznym. NastĊpnie swoje wystąpienie pt. KorupcjogennoĞü reglamentacji zaprezentowaá mec. Jan A. Stefanowicz z Kancelarii Prawniczej Juris. Przejawy i ryzyko korupcji w relacjach sáuĪby zdrowia i przemysáu farmaceutycznego przybliĪyáa w dalszej czĊĞci dr Paulina Polak, adiunkt Zakáadu Socjologii Norm i Organizacji Uniwersytetu JagielloĔskiego. O tym, jak zwiĊkszaü samokontrolĊ u ludzi wystawionych w pracy na korupcyjne pokusy mówiá z kolei prof. dr hab. Marek Kosewski, Dyrektor Kolegium Ksztaácenia Podyplomowego WyĪszej Szkoáy Finansów i Zarządzania w Warszawie. Moderatorami tej czĊĞci konferencji byli: prof. zw. dr hab. Emil W. Páywaczewski, Kierownik Katedry Prawa Karnego Uniwersytetu w Biaáymstoku oraz dr Kaja Gadowska, ekspert Instytutu KoĞciuszki i adiunkt Zakáadu Socjologii Norm i Organizacji Uniwersytetu JagielloĔskiego.

Panel czwarty, zatytuáowany Dobre praktyki antykorupcyjne w administracji rządowej poprowadziá Maciej Wnuk, Peánomocnik Ministra Spraw Zagranicznych ds. Procedur Antykorupcyjnych, który jednoczeĞnie jako prelegent w tej czĊĞci scharakteryzowaá zagadnienie identyfikacji zadaĔ wraĪliwych i wypracowania Ğrodków zaradczych na przykáadzie MSZ. Z kolei Marcin SzaáadziĔski z Biura ds. Procedur Antykorupcyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej, w odniesieniu do relacji MON — przemysá zbrojeniowy, omówiá zapobieganie konfliktowi interesów w kontaktach z przedsiĊbiorcami. Panel czwarty zamknąá wykáad pt. System przeciwdziaáania zagroĪeniom korupcyjnym w Ministerstwie


7
SprawiedliwoĞci, wygáoszony przez GraĪynĊ Piwowarską, audytora wewnĊtrznego Ministerstwa SprawiedliwoĞci.

KaĪdy z przedstawionych bloków tematycznych charakteryzowaá siĊ wysokim poziomem merytorycznym, a czĊsto takĪe nowatorskim podejĞciem do omawianych problemów. Dlatego Organizatorzy Konferencji, pragnąc podzieliü siĊ wnioskami páynącymi z przedstawionych wystąpieĔ, a jednoczeĞnie uhonorowaü wysiáek zaangaĪowanych osób i instytucji, postanowili o wydaniu niniejszej publikacji. Na zawarty w opracowaniu materiaá skáadają siĊ wszystkie dobrowolnie przekazane przez prelegentów artykuáy z I. MiĊdzynarodowej Konferencji antykorupcyjnej.


8
Pobieranie 0.84 Mb.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna