Wydział Biologiczno-Chemiczny Uwb rok akademicki 2007/2008 Tryb studiówPobieranie 18.79 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar18.79 Kb.
Wydział Biologiczno-Chemiczny UwB

Rok akademicki 2007/2008
Tryb studiów

Studia stacjonarne


Kierunek studiów

Chemia


Rok i typ studiów

I rok, II stopień


Kod przedmiotu

0200-CS2-2ECH


Liczba punktów kredytowych ECTS

2


Tytuł przedmiotu

Efektowna chemia


Imię, nazwisko i tytuł/stopień prowadzącego

Dr dr Walentyna Gryc


Imiona, nazwiska oraz tytuły / stopnie członków zespołu dydaktycznego

Forma zaliczenia przedmiotu

Forma przedmiotu

Wykład

Ćwiczenia

Laboratorium Seminarium

Ogólna ilość godzin30

Liczba godzin

w tygodniu2

Forma zaliczeniaZaliczenie na

ocenęPrerogatywy

zaliczony przedmiot:


Krótki opis tematyki przedmiotu

Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych z uczniami szkół średnich i gimnazjów.


Laboratoria

Zawartość tematyczna

L. godz.

 1. Ciekawostki chemiczne („burza z piorunami”, „znicz olimpijski”, „niebieska butelka”, „światła drogowe”, „chemiczny ogródek”, „zegar jodowy”, „żarzące się obrazki”, „wulkan”, „ryczący niedźwiadek”, odwracalna niebiesko-złota reakcja, itd.

 2. Ćwiczenia wstępne (badanie odczynów wodnych roztworów soli, porównanie aktywności chemicznej metali.

 3. Reakcje wybranych kationów z NaOH jako reakcje identyfikacyjne.

 4. Reakcje w roztworach wodnych.

 5. Identyfikacja wybranych soli.

 6. Analiza mieszaniny kationów I grupy.

 7. Analiza mieszaniny kationów II grupy.

 8. Analiza mieszaniny kationów III grupy.

 9. Wykrywanie pierwiastków w produktach naturalnych.

 10. Kinetyka, równowaga i kataliza reakcji chemicznych.

 11. Zapoznanie się z analizą miareczkową.

 12. Zaliczenie.

6

2
2


4

2

22

2

22

2

2Razem

30


Zalecana literatura

 1. T. Pluciński, Doświadczenia chemiczne, Wydawnictwo Adamantan, Warszawa 1997

 2. H. W. Roesky, K. Möckel, Niezwykły świat chemii, Wydawnictwo Adamantan, Warszawa 2001

 3. Z. Matysikow, R. Piosik, Z. Warne, Doświadczenia chemiczne dla szkół średnich, WSiP, Warszawa 1980

 4. Z. S. Szmal, T. Lipiec, Chemia analityczna z elementami analizy instrumentalnej, Wydawnictwo Lekarskie, PZWL, Warszawa 1997


Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia jest wykonanie wszystkich ćwiczeń, złożenie sprawozdań i zaliczenie części teoretycznej do każdego ćwiczenia.

©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna