Wydział Ekonomiczno HandlowyPobieranie 4.88 Mb.
Strona1/57
Data01.05.2016
Rozmiar4.88 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   57
Wydział Ekonomiczno – Handlowy

Ambasady RP w Budapeszcie


Republika Węgierska
Poradnik polskiego eksportera i inwestora

Praca zbiorowa pod kierunkiem

Cezarego Beczkiewicza
Autorzy:
Michał Andrukonis

Anna Derbin

Hanna Kusiak

Marcin Sowa

Publikacja została przygotowana i wydana dzięki finansowemu wsparciu Ministerstwa Gospodarki RPBudapeszt, grudzień 2002

Opracowanie:

Wydział Ekonomiczno-Handlowy Ambasady RP w Budapeszcie

H-1143 Budapest, Stefánia út 65.

tel. (+36-1) 251 4677, fax: (+36-1) 252 9289

e-mail: ambpl-weh@axelero.hu

http://www.ambpl-weh.org.hu
Redakcja techniczna:

Michał ANDRUKONISTłumaczenia:

Anna BOROS, Anna DZIUNYCZ-JAKLICS, Mariola KASZAKYProjekt okładki:

Krzysztof DUCKIKorekta językowa:

Dorota DRÓZD-SKORUPSKADruk:

KALOPRINT NYOMDA KFT.H-6300 Kalocsa, Kossuth L. u. 65
UWAGA

Poradnik niniejszy zawiera wybrane przez nas najistotniejsze informacje, które mogą być wykorzystane przez polskich eksporterów i inwestorów. Przy podejmowaniu jednak jakiejkolwiek działalności, w tym i gospodarczej, jedyną miarodajną bazą są obowiązujące w danym momencie przepisy prawne. Wydział Ekonomiczno-Handlowy w Budapeszcie nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne nieścisłości lub nieaktualne już informacje umieszczone w poradniku.

© Copyright by Wydział Ekonomiczno-Handlowy Ambasady RP

w Budapeszcie, Budapeszt 2002
ISBN 83-910137-1-5

Szanowni Państwo!
Węgry są dla Polski atrakcyjnym partnerem handlowym. W 2001 roku nasze obroty przekroczyły 1,5 mld USD. Dynamika wzrostu (zarówno eksportu, jak i importu) od wielu już lat nie spada poniżej kilkunastu procent. Zgodnie z Umową CEFTA w wymianie towarów przemysłowych pomiędzy naszymi krajami obowiązują zerowe stawki celne. Wszystko to powoduje, że zainteresowanie w Polsce Węgrami jako partnerem, nie tylko nie słabnie, ale naszym zdaniem, rośnie. Powodem tego w dużym stopniu jest przejściowo mniejszy popyt na towary polskie na rynku krajowym oraz na rynku najważnieszego gospodarczego partnera Polski - Niemiec.
Wychodząc naprzeciw zainteresowaniom polskich przedsiębiorców przygotowaliśmy trzecią już edycję poradnika, rozszerzoną w stosunku do wersji z lat 1998 i 2000. Poradnik nasz zawiera siedem podstawowych rozdziałów oraz liczne, przydatne w codziennej pracy, załączniki. Poza ogólnymi informacjami o Republice Węgierskiej, gospodarce węgierskiej i polsko-węgierskich stosunkach gospodarczych, przedstawiamy takie dziedziny jak: warunki prowadzenia działalności gospodarczej na Węgrzech, inwestycje zagraniczne, warunki dostępu do rynku węgierskiego i promocja polskiej gospodarki na Węgrzech. Przygotowując poszczególne rozdziały staraliśmy się przede wszystkim udostępnić te informacje, które mają praktyczne znaczenie dla polskich przedsiębiorców.
Materiał zawarty w niniejszej publikacji oparty jest na przepisach prawnych już obowiązujących lub mających wejść w życie w grudniu 2002 roku. Należy mieć świadomość, że wraz z upływem czasu część informacji zawartych w poradniku ulegnie dezaktualizacji. Dlatego też chciałbym dodatkowo zachęcić Państwa do przeglądania naszej strony internetowej (www.ambpl-weh.org.hu), będącej prawdziwą kopalnią wiedzy o kontaktach gospodarczych Polski z Węgrami. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub potrzeby pogłębienia wiedzy zapraszam do bezpośredniego kontaktu z Wydziałem Ekonomiczno-Handlowym Ambasady RP w Budapeszcie listownie, faksem, telefonicznie lub pocztą elektroniczną. Mając nadzieję, że niniejszy poradnik okaże się przydatny w Państwa pracy, życzę sukcesów w działalności handlowej i kontaktach gospodarczych z Węgrami.
Z wyrazami szacunku

Cezary BECZKIEWICZ

Radca Handlowy Ambasady RP w Budapeszcie

SPIS TREŚCI

I.Ogólne informacje o Republice WęgierSKIEJ 9

II.OBRAZ WĘGIERSKIEJ GOSPODARKI 15

Produkcja przemysłowa 16

Inwestycje 17

Budownictwo i budownictwo mieszkaniowe 17

Inflacja 18

Bezrobocie 19

Węgierski handel zagraniczny 20

Węgierski handel zagraniczny w 2001 roku 20

Węgierski handel zagraniczny po trzech kwartałach 2002 roku 26

Podsumowanie 36III.Warunki prowadzenia działalności gospodarczej na Węgrzech 39

Zasady prowadzenia działalności gospodarczej na Węgrzech 39Formy działalności gospodarczej 39

Rejestracja spółek 41

Filie i przedstawicielstwa handlowe 41

System podatkowy i inne obciążenia przedsiębiorstw w 2002 roku 42Podatek EVA 44

Warunki konkurencji na rynku węgierskim 47

System wspierania inwestycji na Węgrzech – stan na 2002 rok oraz plany na lata następne 48

System roku 2002 49

Przyszłość Planu Széchenyi’ego 55

"SMART HUNGARY" - nowa średniookresowa koncepcja wspierania inwestycji 56

Parki przemysłowe 58

IV.Inwestycje zagraniczne 61

Warunki prawne inwestowania na Węgrzech 61Nabywanie nieruchomości 61

Strefy wolnocłowe 62

Spółki typu "off-shore" 63

Kształtowanie się inwestycji zagranicznych na Węgrzech 65

Węgierskie inwestycje za granicą 69

V.Warunki dostępu do rynku węgierskiego 73

Umowy i porozumienia Republiki Węgierskiej z Rzeczpospolitą Polską o podstawowym znaczeniu dla współpracy gospodarczej 73

System administracyjnych regulacji importu na Węgrzech w 2002 roku 79

Prawo celne 79

Bariery celne i pozacelne 81

Stawki celne 82

Kontyngentowanie importu 83

Podatki i opłaty 89

Podatek od towarów i usług – VAT (skrót węg. ÁFA) 89

Podatek konsumpcyjny 91

Podatek akcyzowy 92

Opłata na rzecz ochrony środowiska naturalnego 96

Oznakowanie towarów 99

Świadectwa i reguły pochodzenia towarów 100

Zamówienia publiczne 102

Certyfikacja jakości 104

Ochrona praw konsumenta (Ustawa CLV z 1997 r.) 106

Odpowiedzialność za produkt (Ustawa X z 1993 r.) 108

Tryb wydawania zezwoleń na pracę dla cudzoziemców na Węgrzech 110

VI.Polsko-węgierskie stosunki gospodarcze 113

VII.Promocja polskiej gospodarki na Węgrzech 121

VIII.Załączniki 128

Polskie placówki dyplomatyczne w Republice Węgierskiej 129

Węgierska administracja państwowa 131

Wybrane urzędy centralne 133

Izby handlowo-przemysłowe 136

Izby rolne 139

Telefoniczne numery kierunkowe 142

Związki branżowe, zrzeszenia 143

Rady producenckie 146

Wybrane kancelarie adwokackie z doświadczeniem w prowadzeniu spraw międzynarodowych 148

Wybrane kancelarie prawne specjalizujące się w zakładaniu firm (również spółek typu „off-shore”) 150

Wybrane firmy zajmujące się informacją gospodarczą, wywiadownie gospodarcze 152

Wybrane kancelarie notarialne w Budapeszcie 153

Wybrane banki komercyjne 155

Wybrane towarzystwa ubezpieczeniowe 157

Wybrane banki inwestycyjne 159

Wybrane firmy venture capital 161

Wybrane firmy zarządzające funduszami 163

Wybrane firmy audytorskie 165

Wybrane instytucje finansowe 167

Wybrane firmy public relations 168

Wybrane agencje reklamowe 170

Wybrane media 174

Wybrane firmy zajmujące się badaniem rynku 175

Wybrane biura tłumaczeń 178

Wybrane studia graficzne 180

Wybrane centra konferencyjne 182

Wybrane drukarnie 184

Wybrane agencje obrotu nieruchomościami 187

Wybrane parki przemysłowe 189

Wybrane firmy spedycyjne 192

Wybrane agencje celne 195

Najwięksi inwestorzy zagraniczni 197

TOP 50 węgierskich przedsiębiorstw 198

Najwięksi pracodawcy 201

Wybrane firmy franchisingowe 203

Wybrani sprzedawcy detaliczni (sieci handlowe) 205

Wybrane firmy „rent-a-car” 207

Wybrane 4- i 5-gwiazdkowe hotele w Budapeszcie 208

Wybrane linie lotnicze 210

Instytucje certyfikujące 212

Targi na Węgrzech w 2003 roku 214

Organizatorzy imprez wystawienniczo-targowych na Węgrzech 219

Wykaz drogowych i kolejowych przejść granicznych obsługujących międzynarodowy ruch osobowy i towarowy 221

Urzędy celne 225

ITD-Hungary (Towarzystwo Użyteczności Publicznej ds. Wspierania Inwestycji i Rozwoju Handlu) 226

Przedstawicielstwa polskich przedsiębiorstw na Węgrzech, polsko-węgierskie spółki mieszane 228

Przedstawicielstwa węgierskich przedsiębiorstw w Polsce, węgiersko- polskie spółki mieszane 233

Podstawowe informacje WEH Budapeszt dot. ceł w polsko-węgierskiej wymianie handlowej w 2002 i 2003 roku 238

Kontyngenty celne na 2002 rok – niezależnie od kraju pochodzenia towaru 247

Towary, dla których przewidziano w 2002 roku preferencyjne procedury celne, pod warunkiem zastosowania towaru na określone w zezwoleniu cele 263

Zawieszenia stosowania stawek celnych w 2002 roku 266

Kontyngenty celne na import art. rolno-spożywczych z krajów członkowskich GATT/WTO w 2002 roku 267


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   57


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna