Wydział Elektryczny Kierunek studiówPobieranie 25.41 Kb.
Data01.05.2016
Rozmiar25.41 Kb.

Wydział Elektryczny


Kierunek studiów:

Elektronika i Telekomunikacja

Rodzaj
studiów:

II stopnia stacjonarne

Specjalność:
Ścieżka dyplomowania:

Aparatura Elektroniczna

Nazwa przedmiotu:

Cyfrowe przetwarzanie obrazów i dźwięków

Rodzaj przedmiotu:

Do wyboru

Semestr:

III

Punkty ECTS:

4

Kod przedmiotu:

TS2B302 274

Liczba godzin w semestrze:

W - 15


Ć - 0

L - 0

P - 0

Ps - 30

S - 0


Przedmioty wprowadzające:
Wymagania wstępne:

Podstawy: matematyki, informatyki (język Matlab), cyfrowego przetwarzania sygnałów.

Metody dydaktyczne:

Prezentacja ustna, badania symulacyjne

Forma i warunki zaliczenia:

Końcowy sprawdzian zaliczający 60%.

Sprawozdania z badań symulacyjnych 40%.Założenia i cele przedmiotu:

Znajomość podstawowych procedur przetwarzania sygnału dźwięku i obrazów cyfrowych. Weryfikacja algorytmów w środowisku programowym.

Program zajęć:

Sygnał mowy, modelowanie sygnału mowy, rozpoznawanie sygnału mowy, reprezentacja obrazu w postaci cyfrowej, transformacje wykorzystywane w przetwarzaniu sygnałów mowy i obrazów (transformata cosinusowa, transformata falkowa), algorytmy kompresji mowy, sygnału audio i obrazów (m.in. ADPCM, LPC-10, CELP, JPEG i MPEG), elementy grafiki i animacji komputerowej.

Literatura podstawowa:

  1. Zieliński T.: Cyfrowe przetwarzanie sygnałów: Od teorii do zastosowań, WKŁ. W-wa 2005.

  2. Tadeusiewicz R.: Sygnał mowy, WKŁ, Warszawa 1988.

  3. Czyżewski A.: Dźwięk cyfrowy, Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa 1998.

  4. Sayood K.: Kompresja Danych wprowadzenie, RM, Warszawa, 2002.

  5. Steinmetz, R. and Nahrstedt, K.: Multimedia Fundamentals: Volume 1, Prentice Hall, 2002.

  6. Malina W., Smiatacz M.: Metody cyfrowego przetywarzania obrazów, Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa 2005.

Literatura uzupełniająca:

  1. Gonzalez R., Woods R.: Digital image processing, Addison-Wesley Publishing Company, Reading Massachusetts,1993.

Jednostka realizująca:

Katedra Telekomunikacji i Aparatury Elektronicznej.

Osoby prowadzące:

Ewa Świercz

Data opracow. programu:

28.01.2009.

Program opracował(a):

Dr inż. Ewa Świercz


Pobieranie 25.41 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna