Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Katedra Górnictwa Odkrywkowego Kierunek: Górnictwo i Geologia SpecjalnośćPobieranie 35.14 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar35.14 Kb.
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA Kraków, dnia 10.01.2007r.

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii

Katedra Górnictwa Odkrywkowego

Kierunek: Górnictwo i Geologia

Specjalność: Kamień i Kamieniarstwo w Architekturze i Budownictwie

TEMATYKA PRACY I PRAKTYKI DYPLOMOWEJ


dla studenta V roku studiów dziennych

FURTAK Ewelina

……....................................................….Nazwisko i imię

TEMAT PRACY: Ocena możliwości wydobycia i produkcji kamiennych elementów z piaskowców karpackich dla potrzeb budownictwa, drogownictwa i robót inżynierskich na przykładzie wybranego złoża
Promotor pracy: Dr hab. inż. Stefan Kukiałka, prof. AGH

Recenzent pracy: Dr inż. Bogusława Sałustowicz-Halota

Miejsce praktyki dyplomowej: Kamieniołom "Barwałd" Sp. z o.o., Barwałd Dolny 310,
34-124 Klecza Dolna


Znajomość języków obcych: .....................................................

PROGRAM PRACY I PRAKTYKI DYPLOMOWEJ:


 1. Zebranie danych o warunkach geologicznych złoża piaskowca

 2. Zebranie danych o własnościach fizycznych i mechanicznych piaskowca jako surowca kamieniarskiego

 3. Analiza i ocena możliwości urabiania złoża na kamień foremny

 4. Analiza i ocena przydatności piaskowca

 5. Opracowanie uzyskanych danych


TERMIN ZAREJESTROWANIA PRACY: ......................................................

.......................................................... ..............................................................(akceptacja Kierownika Katedry) (podpis promotora)

AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA Kraków, dnia 10.01.2007r.

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii

Katedra Górnictwa Odkrywkowego

Kierunek: Górnictwo i Geologia

Specjalność: Kamień i Kamieniarstwo w Architekturze i Budownictwie

TEMATYKA PRACY I PRAKTYKI DYPLOMOWEJ


dla studenta V roku studiów dziennych

GALON Dorota

……....................................................….Nazwisko i imię

TEMAT PRACY: Zastosowanie polskiego kamienia we wnętrzu budynków
Promotor pracy: Prof. dr hab. inż. Kazimierz Czopek

Recenzent pracy: Dr hab. inż. Zbigniew Gałaś, prof. AGH

Miejsce praktyki dyplomowej: Pracownia Kamieniarska Konserwacji Kamienia Adam Rybak

30-712 Kraków, ul. Strycharska 10
Znajomość języków obcych: .....................................................

PROGRAM PRACY I PRAKTYKI DYPLOMOWEJ:

 1. Ogólna analiza polskich złóż kamienia budowlanego

 2. Przegląd procesów technologicznych niezbędnych przy obróbce kamienia

 3. Charakterystyka elementów foremnych stosowanych wewnątrz budynków

 4. Przykład wykorzystania kamienia wewnątrz budynków

 5. Ogólna ocena ekonomiczna przykładowego zastosowania kamienia

 6. Wnioski

TERMIN ZAREJESTROWANIA PRACY: ......................................................

.......................................................... ..............................................................(akceptacja Kierownika Katedry) (podpis promotora)

AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA Kraków, dnia 10.01.2007r.

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii

Katedra Górnictwa Odkrywkowego

Kierunek: Górnictwo i Geologia

Specjalność: Kamień i Kamieniarstwo w Architekturze i Budownictwie

TEMATYKA PRACY I PRAKTYKI DYPLOMOWEJ


dla studenta V roku studiów dziennych

HALUCH Bernadeta

……....................................................….Nazwisko i imię

TEMAT PRACY: Analiza operacji obróbczych i określenie ich udziału w procesie produkcji kamiennych elementów ze skał węglanowych
Promotor pracy: Dr hab. inż. Stefan Kukiałka, prof. AGH

Recenzent pracy: Dr hab. inż. Marek Stryszewski, prof. AGH

Miejsce praktyki dyplomowej: Zakład obróbki marmuru "Jabo-Marmi" S.A.,
39-200 Dębica, Nagawczyna 330


Znajomość języków obcych: .....................................................


PROGRAM PRACY I PRAKTYKI DYPLOMOWEJ:

 1. Zebranie danych o procesach obróbczych wybranej linii technologicznej

 2. Zebranie danych o rodzaju obrabialnych kamieni i wytwarzanych elementach kamiennych

 3. Analiza i opracowanie zebranych danych

 4. Opracowanie końcoweTERMIN ZAREJESTROWANIA PRACY: ......................................................

.......................................................... ..............................................................(akceptacja Kierownika Katedry) (podpis promotora)

AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA Kraków, dnia 10.01.2007r.

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii

Katedra Górnictwa Odkrywkowego

Kierunek: Górnictwo i Geologia

Specjalność: Kamień i Kamieniarstwo w Architekturze i Budownictwie

TEMATYKA PRACY I PRAKTYKI DYPLOMOWEJ


dla studenta V roku studiów dziennych

HOŁDA Magdalena

……....................................................….Nazwisko i imię

TEMAT PRACY: Zastosowanie kamienia do budowy nagrobków i pomników na przykładzie cmentarza Rakowickiego
Promotor pracy: Dr inż. Tomasz Wieja

Recenzent pracy: Dr hab. inż. Stefan Kukiałka, prof. AGH

Miejsce praktyki dyplomowej: Adam Rybak, 30-712 Kraków, ul. Strycharska 10

Znajomość języków obcych: .....................................................

PROGRAM PRACY I PRAKTYKI DYPLOMOWEJ:

 1. Analiza historyczna metody konstrukcji i kompozycji nagrobków.

 2. Badanie pochodzenia zastosowanego kamienia oraz jego właściwości mechanicznych
  i fizycznych.


 3. Opis i analiza zastosowania kamienia do realizacji współczesnych form nagrobków
  i pomników.


 4. Systematyzacja rozwoju sztuki kształtowania nagrobków i pomników w zależności od zastosowanego rodzaju kamienia – kompozycja architektoniczna, metody obróbki, właściwości złoża, odporność na czynniki atmosferyczne itp.

TERMIN ZAREJESTROWANIA PRACY: ......................................................

.......................................................... ..............................................................(akceptacja Kierownika Katedry) (podpis promotora)

AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA Kraków, dnia 10.01.2007r.

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii

Katedra Górnictwa Odkrywkowego

Kierunek: Górnictwo i Geologia

Specjalność: Kamień i Kamieniarstwo w Architekturze i Budownictwie

TEMATYKA PRACY I PRAKTYKI DYPLOMOWEJ


dla studenta V roku studiów dziennych

KORDAS Mateusz

……....................................................….Nazwisko i imię

TEMAT PRACY: Projekt zakładu obróbki kamienia przy uwzględnieniu właściwości piaskowca krośnieńskiego ze złoża "Barwałd" oraz uwarunkowań rynkowych
Promotor pracy: Dr hab. inż. Marek Stryszewski, prof. AGH

Recenzent pracy: Dr hab. inż. Stefan Kukiałka, prof. AGH

Miejsce praktyki dyplomowej: Kamieniołom "Barwałd" Sp. z o.o., Barwałd Dolny 310,
34-124 Klecza Dolna


Znajomość języków obcych: .....................................................

PROGRAM PRACY I PRAKTYKI DYPLOMOWEJ:

 1. Budowa geologiczna złoża "Barwałd" i jej wpływ na warunki geologiczno-górnicze eksploatacji

 2. Ocena jakościowa i ilościowa piaskowca w odniesieniu do odpowiednich norm

 3. Dobór maszyn i urządzeń układu technologicznego zakładu obróbki kamienia, określenie wydajności układu

 4. Badania struktury popytu na wytwarzane materiały kamienne.

TERMIN ZAREJESTROWANIA PRACY: ......................................................

.......................................................... ..............................................................(akceptacja Kierownika Katedry) (podpis promotora)

AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA Kraków, dnia 10.01.2007r.

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii

Katedra Górnictwa Odkrywkowego

Kierunek: Górnictwo i Geologia

Specjalność: Kamień i Kamieniarstwo w Architekturze i Budownictwie

TEMATYKA PRACY I PRAKTYKI DYPLOMOWEJ


dla studenta V roku studiów dziennych

KOSZKA Krzysztof

……....................................................….Nazwisko i imię
TEMAT PRACY: Koncepcja zagospodarowania złoża kruszywa naturalnego Dębina Łętowska
Promotor pracy: Dr hab. inż. Marek Stryszewski, prof. AGH

Recenzent pracy: Prof. dr hab. inż. Wiesław Kozioł

Miejsce praktyki dyplomowej: Kopalnie Odkrywkowe Surowców Drogowych w Rudawie S.A.,
ul. Legionów Polskich 105, 36-064 Rudawa


Znajomość języków obcych: .....................................................

PROGRAM PRACY I PRAKTYKI DYPLOMOWEJ:

 1. Analiza warunków geologicznych zalegania złoża

 2. Infrastruktura w otoczeniu złoża

 3. Przeznaczenie, własności fizyczne kruszywa

 4. Technologia eksploatacji w odniesieniu do infrastruktury i warunków geologicznych zalegania złoża

 5. Określenie struktury popytu na kruszywo

 6. Ostateczne ustalenie koncepcji zagospodarowania złoża.

 7. Uwarunkowania formalno-prawne eksploatacji

TERMIN ZAREJESTROWANIA PRACY: ......................................................

.......................................................... ..............................................................(akceptacja Kierownika Katedry) (podpis promotora)

ZATWIERDZENIE

(PRZEZ DZIEKANA LUB UPOWAŻNIONEGO KIEROWNIKA KATEDRY)

©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna