Wydział humanistyczny metryczka przedmiotuPobieranie 229.23 Kb.
Strona1/4
Data05.05.2016
Rozmiar229.23 Kb.
  1   2   3   4
UNIWERSYTET WARMIŃSKO MAZURSKI W OLSZTYNIE

WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY


Metryczka przedmiotu08.1-24a-0.2

Historia filozofii

ECTS: 1

History of philosophy
TREŚC WYKŁADÓW:
Treść wykładów wynikająca z programu nauczania przedmiotu Historia filozofii.
TREŚCI ĆWICZEŃ
ZAŁOŻENIA I CELE PRZEDMIOTU JAKO EFEKTY KSZTAŁCENIA:
Wiedza

Student ma uporządkowaną wiedze ogólną z zakresu historii filozofii i zna elementarna terminologię z zakresu filozofii.

Umiejętności
Student potrafi wyszukiwać, analizowac, oceniać, selekcjonowac i ouzytkowac informację z wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów, oraz umie samodzielnie zdobywac wiedze i rozwijać umiejętności profesjonalne.

Kompetencje/Postawy
Student prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu, ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy, uczestniczy w życiu kulturalnym korzystając z różnych mediów i różnych jego form.

LITERATURA PODSTAWOWA

  1. Ajdukiewicz, K., 1983, , Zagadnienia i kierunki filozofii. Teoria poznania. Metafizyka, Warszawa

  2. Ajdukiewicz, K., 1983; Główne zagadnienia i kierunki filozofii, Warszawa

  3. Hempoliński, M., 1989, Filozofia współczesna, Warszawa

  4. Honderich, 1998, t.; Encyklopedia filozofii, tom I i II, tł. J. Łoziński, Poznań

  5. Jadacki, J.1998, ; Orientacje i doktryny filozoficzne. Z dziejów myśli polskiej, Warszawa

  6. Martens, A. H. Schnadelbach. 1995, Filozofia – podstawowe pytania, tł. K. Krzemieniowa, Warszawa

  7. Tatarkiewicz, W., 1997, Historia filozofii, tom 1, 2, 3, WarszawaLITERATURA UZUPEŁNIAJĄCAPrzedmiot: HISTORIA FILOZOFII
Status przedmiotu: obowiązkowy

Przedmioty kształcenia ogólnego


Kod ECTS: 08.1-24a-0.2
Kierunek: Filologia, spec. Filologia angielska
Studia: stacjonarne
Poziom studiów: I stopnia
rok/semestr: II/3, 4


Rodzaj zajęć: wykłady

Liczba godzin w semestrze/tygodniu:

wykłady: 30/2


ćwiczenia: 0
Metody dydaktyczne:

wykład informacyjny


ćwiczenia: 0
Forma/warunki zaliczenia: zaliczenie z ocena po sem. 4.
Ilość punktów ECTS: 1

Język wykładowy: polski
Przedmioty wprowadzające: brak
Wymagania wstępne: brakPrzedmiot realizuje: Instytut Filozfii, Wydział Humanistyczny

ul. Kurta Obitza 1


10-725 Olsztyn
tel.: 89 524 34 89

Osoba odpowiedzialna za realizację przedmiotu:

dr Dariusz Barbaszyński


e-mail:


Uwagi dodatkowe: brak

UNIWERSYTET WARMIŃSKO MAZURSKI W OLSZTYNIE

WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY
Metryczka przedmiotu


Wykład ogólnouczelniany

ECTS: 2

Optional university course
TREŚCI WYKŁADÓW


Treść wykładów w zależności od tematyki.
TREŚCI ĆWICZEŃ

ZAŁOŻENIA I CELE PRZEDMIOTU JAKO EFEKTY KSZTAŁCENIA:
Wiedza

Poszerzenie wiedzy ogólnej studentów.

Umiejętności
Student potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje z wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów.

Kompetencje/Postawy
Student prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu, ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy, uczestniczy w życiu kulturalnym korzystając z różnych mediów i różnych jego form.

LITERATURA PODSTAWOWA

Literatura podawana przez poszczególnych wykładowców


LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCAPrzedmiot: WYKŁAD OGÓLNOUCZELNIANY
Status przedmiotu: obowiązkowy

Grupa treści kształcenia do wyboru


Kod ECTS: 24a-F3
Kierunek: Filologia, spec. Filologia Angielska
Studia: stacjonarne
Poziom studiów: I stopnia
rok/semestr: II / 3


Rodzaj zajęć: wykłady

Liczba godzin w semestrze/tygodniu:

wykłady: 30/2


ćwiczenia: 0
Metody dydaktyczne:

wykłady: wykład informacyjny,

ćwiczenia: 0

Forma/warunki zaliczenia: zaliczenie
Ilość punktów ECTS: 2

Język wykładowy: polski
Przedmioty wprowadzające: brak
Wymagania wstępne: brak


Przedmiot realizuje: Jednostki dydaktyczne UWM w Olsztynie


Osoba odpowiedzialna za realizację przedmiotu:

Nauczyciele akdemiccy prowadzacy przedmiot
Uwagi dodatkowe: harmonogram wykładów na stronie: www.uwm.edu.pl/human


UNIWERSYTET WARMIŃSKO MAZURSKI W OLSZTYNIE

WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY


Metryczka przedmiotu09.0-24a-A.1

Praktyczna Nauka Języka Angielskiego - gramatyka praktyczna

ECTS: 3

Practical English - practical grammar  1   2   3   4


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna