Wydział kształtowania środowiska I rolnictwa zutPobieranie 45.55 Kb.
Data04.05.2016
Rozmiar45.55 Kb.

WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA i ROLNICTWA ZUT


TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH

rok akademicki 2014/2015

KIERUNEK

ROLNICTWO

STUDIA

stacjonarne pierwszego stopnia

TEMATY PRAC INŻYNIERSKICH

Opiekun pracy

KATEDRA AGRONOMII

1

Projekt systemu nawadniania, dla roślin uprawy polowej, w wybranym gospodarstwie rolnym.

Prof. dr hab. inż. Cezary Podsiadło

2

Oddziaływanie wody magnetyzowanej i stresu zasolenia na wartość siewną i dynamikę kiełkowania wybranych gatunków roślin energetycznych.

Prof. dr hab. inż. Cezary Podsiadło

3

Projekt technologii uprawy i płodozmianu dla gospodarstwa prowadzącego uprawy ekologiczne.

Prof. dr hab. inż. Cezary Podsiadło

4

Projekt technologii uprawy i płodozmianu dla wybranego gospodarstwa rolnego.

Prof. dr hab. inż. Cezary Podsiadło

5

Technologia uprawy wybranych gatunków roślin jako odnawialnych surowców energetycznych na gruntach ornych.

Dr hab. inż. Marek Bury

6

Możliwości uprawy i plonowanie sorgo (Sorghum bicolor) w warunkach województwa zachodniopomorskiego.

Dr hab. inż. Marek Bury

7

Możliwości uprawy i plonowanie trawy sudańskiej (Sorghum sudanense) przeznaczonej na cele energetyczne w warunkach gleb lekkich.

Dr hab. inż. Marek Bury

8

Możliwości uprawy i plonowanie roślin tzw. energetycznych w warunkach województwa zachodniopomorskiego.

Dr hab. inż. Marek Bury

9

Ocena agrotechniki wybranych roślin rolniczych uprawianych w indywidualnym gospodarstwie rolnym.

Dr hab. inż. Eleonora Wrzesińska

10

Wpływ nawożenia mineralnego na plon buraka cukrowego

Dr inż. Grzegorz Hury

11

Wpływ nawożenia mineralnego na plon pszenicy ozimej

Dr inż. Grzegorz Hury

12

Wielkość wskaźnika zieloności liści (SPAD) i wskaźnika powierzchni liściowej (LAI) wybranych gatunków roślin rolniczych w zależności od wybranego czynnika agrotechniki

Dr inż. Stanisław Pużyński

13

Porównanie plonowania wybranych gatunków roślin uprawnych w zależności od odmiany/ przedplonu/ poziomu agrotechniki.

Dr inż. Stanisław Pużyński

14

Kształtowanie się właściwości fizycznych gleby lekkiej w różnych systemach jej uprawy

Dr inż. Stanisław Pużyński

KATEDRA METEOROLOGII I KSZTAŁTOWANIA TERENÓW ZIELENI

1

Wpływ warunków termicznych na termin wiosennych prac polowych w województwie zachodniopomorskim

Prof. dr hab. Bożena Michalska

ZAKŁAD MIKROBIOLOGII I BIOTECHNOLOGII ŚRODOWISKA

1

Przeciwgrzybowa aktywność metabolitów produkowanych przez bakterie chityno lityczne w ochronie roślin rolniczych

Dr hab. Małgorzata Hawrot-Paw

2

Chitynolityczne promieniowce w walce z fitopatogenami grzybowymi w ochronie roślin rolniczych

Dr hab. Małgorzata Hawrot-Paw

3

Zanieczyszczenia mykologiczne w ziarnie zbóż przechowywanym w różnych warunkach.

Prof. dr hab. Krystyna Cybulska,

4

Wpływ glifosatu (Roundup® 360 SL) wspomaganego wielokierunkowym adiuwantem AS 500 SL na bakterie glebowe.

Dr hab. Magdalena Błaszak

5

Wpływ konserwantów nowej generacji - soli benzalkoniowych L-aminokwasów (potencjalnych komponentów fungicydów)- na pożyteczne mikroorganizmy glebowe.

Dr hab. Magdalena Błaszak

KATEDRA GLEBOZNAWSTWA, ŁĄKARSTWA I CHEMII ŚRODOWISKA

1

Projekt poprawy żyzności gleb w gospodarstwie rodzinnym

Prof. dr hab. Teresa Wojcieszczuk

2

Ocena możliwości rolniczego wykorzystania popiołów ze spalania biomasy

Dr hab. Edward Meller, prof. ndzw.

3

Racjonalizacja gospodarki nawozowej we własnym gospodarstwie rolnym z wykorzystaniem analizy chemicznej gleb

Dr hab. inż. Czesław Wołoszyk, prof. nadzw.

4

Bilans substancji organicznej w glebach własnego gospodarstwa, gminy, powiatu

Dr hab. inż. Czesław

Wołoszyk, prof. nadzw.

5

Efektywność i opłacalność nawożenia w zależności od zastosowanych typów nawozów i sposobów ich aplikacji

Dr hab. inż. Czesław Wołoszyk, prof. nadzw.

6

Ocena plonowania ślazowca pensylwańskiego, z przeznaczeniem na cele energetyczne

Prof. dr hab. Henryk Czyż

7

Regeneracja użytków zielonych metodą pełnej uprawy

Prof. dr hab. Henryk Czyż

8

Charakterystyka florystyczna użytków zielonych na glebach organicznych

Prof. dr hab. Henryk Czyż

9

Ocena przydatności perzu wydłużonego jako rośliny energetycznej do uprawy na glebie lekkiej.

Dr hab. Teodor Kitczak, prof. ndzw.

10

Ocena przydatności spartiny periowej jako rośliny energetycznej do uprawy na glebie lekkiej.

Dr hab. Teodor Kitczak, prof. ndzw.

11

Regeneracja użytków zielonych metodą podsiewu

Dr hab. Teodor Kitczak, prof. ndzw.

12

Rola systemów melioracyjnych na użytkach rolnych

Dr hab. Tadeusz Durkowski, prof. ndzw

13

Ocena wykorzystania rzepaku jako odnawialne źródło energii

Dr inż. Ewa Możdżer

14

Oddziaływanie nawożenia naturalnego na wielkość plonu roślin testowych

Dr inż. Ewa Możdżer

KATEDRA FIZJOLOGII ROŚLIN I BIOCHEMII

1

Możliwości wykorzystania czynników biologicznych w ochronie roślin przed szkodnikami w wybranych biocenozach i agrocenozach.

dr hab. Magdalena Dzięgielewska

2

Szkodliwość fitofagów w wybranych uprawach rolniczych.

dr hab. Magdalena Dzięgielewska

3

Reakcja fizjologiczna roślin rolniczych na biopreparaty.

dr hab. Małgorzata Mikiciuk

4

Ocena możliwości wykorzystania selenu w ograniczeniu oddziaływania zasolenia gleby na występowanie stresu oksydacyjnego w siewkach pszenicy

dr hab. inż. Arkadiusz Telesiński

KATEDRA GENETYKI, HODOWLI i BIOTECHNOLOGII ROŚLIN

1

Wpływ wybranych genów karłowatości na cechy morfologiczne roślin żyta

dr hab. Stefan Stojałowski

2

Ocena męskiej płodności w odmianach populacyjnych i mieszańcowych żyta ozimego

dr hab. Stefan Stojałowski


Pobieranie 45.55 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna