Wydział Matematyczno-Przyrodniczy uksw, Luty 2007 Szkoła Nauk Ścisłych, Pracownia Syntezy ChemicznejPobieranie 11.72 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar11.72 Kb.
Wydział Matematyczno-Przyrodniczy UKSW, Luty 2007

Szkoła Nauk Ścisłych, Pracownia Syntezy Chemicznej.

Dr Ryszard Koliński, tel. 3433411

PROGRAM ĆWICZEŃ Z CHEMII ORGANICZNEJ DLA STUDENTÓW SNŚ, LICENCJANTÓW I MAGISTRANTÓW

 1. Ćwiczenia z Chemii Organicznej 1; IV semestr SNŚ.

Ćwiczenia przeznaczone są dla wszystkich studentów Makrokierunku Szkoła Nauk Ścisłych i mają na celu zapoznanie ich z aparaturą i sprzętem, oraz z podstawowymi czynnościami w laboratorium.

Wymiar ćwiczeń: 30 godzin ( 4 dni x 7,5 godz. )

1.1. Wykonywane syntezy:
Acetanilid : Acetylowanie aniliny bezwodnikiem octowym.

Ogrzewanie pod chłodnicą zwrotną; krystalizacja z rozpuszczalnika.

p-Nitroacetanilid: Nitrowanie acetanilidu mieszanią nitrującą.

Krystalizacja izomeru para; analiza chromatograficzna na płytkach.

Octan n-butylu: Estryfikacja kwasu octowego n-butanolen z katalizą H2SO4.

Destylacja prosta.

p-Toluidyna: Redukcja p-nitrotoluenu SnCl2.

Reakcja przy mieszaniu, chłodzeniu i ogrzewaniu; destylacja z parą

wodną; ekstrakcja eterem.

Aspiryna: Synteza leku. Acetylowanie kwasu salicylowego bezwodnikiem octowym.

Ćwiczenie kontrolne na zaliczenie pracowni.
1.2. Zaliczenie pracowni na podstawie testów do każdego ćwiczenia dla sprawdzenia przygotowania studentów, pisemnych sprawozdań z każdego ćwiczenia i ćwiczenia kontrolnego (aspiryna). 1. Ćwiczenia z Chemii Organicznej 2 , V semestr SNŚ

Ćwiczenia przeznaczone dla studentów kierunku Chemia SNŚ.

Wymiar ćwiczeń: 112 godzin (16 dni x 7 godzin)


  1. Cel ćwiczeń;

   1. Nauczenie studentów technik laboratoryjnych stosowanych w syntezie organicznej, w tym operowanie niebezpiecznymi substancjami.

   2. Ilustracja wykładów z chemii organicznej przez wykonanie syntez wykorzystujących różne mechanizmy reakcji.

   3. Opanowanie elementarnej wiedzy dotyczącej wyboru dobrej metody syntezy.

   4. Praktyczne zapoznanie studentów z najważniejszymi metodami ustalania budowy związków organicznych.

   5. Otrzymanie związków użytecznych dla pracowników naukowych SNŚ UKSW.
   1. Program ćwiczeń.

Program jest indywidualny dla każdego studenta obejmuje wykonanie 8-10

preparatów, po jednym z każdej grupy syntez.   1. Syntezy chlorowcopochodnych związków alifatycznych i aromatycznych. Reakcje

podstawienia i wymiany.

   1. Syntezy Friedla-Craftsa. Podstawienie elektrofilowe w warunkach bezwodnych.

   2. Kondensacja aldolowa i reakcje pokrewne. Addycja nukleofilowa do grupy karbonylowej.

   3. Reakcja związków 1,3-dikarbonylowych.

   4. Reakcja z użyciem bromu.

   5. Reakcje utlenienia , redukcji, bądź dysproporcjonowania.

   6. Reakcje rodnikowe.

   7. Reakcje z przegrupowaniem szkieletu węglowego.

   8. Analiza jakościowa nieznanego związku organicznego.

2.3. Instruktaże dla studentów:   1. BHP w laboratorium chemicznym i toksykologia związków chemicznych.

   2. Korzystanie z lektury chemicznej.

   3. Analiza i wybór przepisów syntezy.
  1. Zaliczenie ćwiczeń na podstawie:

   1. Oceny wykonawstwa preparatów z uwzględnieniem przepisów BHP,

   2. Oceny dziennika laboratoryjnego,

   3. Oceny przygotowania kolokwiów i seminarium literaturowego. 1. Licencjaty z chemii organicznej, VI semestr SNŚ

Studenci wybierają tematy zgłoszone przez pracowników naukowych SNŚ i Instytutów Chemii Fizycznej i Chemii Organicznej PAN.

Wymiar zajęć: pracownia licencjacka 180 godzin; nominalnie cały semestr: 15 tygodni x 2 dni/tygodniowo x 6godzin/dziennie. Praktycznie około 144 godziny czyli 12 tygodni (ograniczenia 3 tygodnie zabrane na ćwiczenia z chemii fizycznej, długie weekendy, dni rektorskie).


 1. Ćwiczenia specjalistyczne z Chemii Organicznej 3, I rok studiów magisterskich

(uzupełniających)
Ćwiczenia dla studentów z indywidualnym programem studiów. Temat ustalany zwykle z opiekunem pracy licencjackiej, bądź wybierany u innego opiekuna.

Realizacja tych ćwiczeń napotyka na trudności, gdyż może się odbywać jedynie drogą zmniejszenia ilości ćwiczeń z chemii fizycznej do pół semestru i przeznaczenie drugiej połowy semestru na ćwiczenia z chemii organicznej.
 1. Pracownia magisterska z chemii organicznej, II rok studiów magisterskich

( uzupełniających).
Cały rok studiów przeznaczony na prace magisterskie teoretycznie 30 tygodni x 5 dni tygodniowo x 7 godzin dziennie = 1050 godzin. Praktycznie, ponieważ 1 lub 2 dni w tygodniu są zajęte w Pracowni na ćwiczenia II i III roku pozostaje ok. 800 godzin.
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna