Wydział OŚwiaty, kultury I sportu urzędu miasta płockaPobieranie 135.96 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar135.96 Kb.
WYDZIAŁ OŚWIATY, KULTURY I SPORTU

URZĘDU MIASTA PŁOCKA


Przygotowanie wypoczynku letniego

oraz imprez kulturalnych i sportowych

dla dzieci i młodzieży w okresie wakacji

Płock, czerwiec 2006r.

Spis treści:


 1. I. Informacja dotycząca wypoczynku letniego organizowanego przez płockie placówki oświatowe: ................................................................................................str. 3
 1. II. Informacja dotycząca imprez kulturalnych i sportowych dla dzieci i młodzieży w okresie wakacji organizowanych przez płockie instytucje kultury i sportu: ............................................................................................................................str. 9

III. Informacja na temat propozycji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży uczęszczających do świetlic miejskich, klubów profilaktyki środowiskowej w Płocku i grup socjoterapeutycznych: ..............................................................str. 20Część I.
Informacja o formach wypoczynku letniego organizowanego przez płockie placówki oświatowe w okresie wakacji 2006r.

Uczniowie płockich szkół i placówek oświatowych mają możliwość skorzystania z różnych form wypoczynku organizowanych przez placówki oświatowe z terenu naszego miasta w okresie wakacji:


Wśród szkół podstawowych propozycje organizacji wakacyjnego wypoczynku dla swoich uczniów zgłosiły:
Szkoła Podstawowa Nr 1 ul. Pasaż V. Karadziča 1
Organizuje obóz kondycyjny dla 5 najlepszych sportowców z klas pływackich IV i V w miejscowości Wdzydze Kiszewskie, pod opieką trenera, w terminie od 14 do 27 sierpnia br. Koszt wyjazdu wynosi 1010 zł, w przeliczeniu na 1 uczestnika, z czego uczniowie płacą po 710 zł. Resztę pokrywają środki budżetowe przeznaczone na funkcjonowanie klas sportowych.
Szkoła Podstawowa Nr 5 ul. Cicha 12a
Organizuje obóz sportowo - rekreacyjny w Koszelówce, w terminie od 03 do 07 lipca br. Dla 20 uczniów. Opiekę będzie sprawowało 2 nauczycieli wychowania fizycznego. Koszt wyjazdu wynosi 3.775zł, z czego uczestnicy pokrywają po 50zł.
Szkoła Podstawowa Nr 16 ul. Piasta Kołodzieja 7
Organizuje obóz sportowy w Ustce w terminie od 16 do 27 sierpnia br. Dla 36 uczestników. Opiekę będą sprawowali nauczyciele wychowania fizycznego. Koszt w przeliczeniu na 1 ucznia wynosi 650zł, z czego uczniowie pokrywają 452 zł. Reszta kosztów wyjazdu, w kwocie 198 zł na ucznia, finansowana jest ze środków budżetowych.

Szkoła Podstawowa Nr 17 ul. Miodowa 13a
Organizuje obóz sportowy w Murzasichlu, w terminie od 06 do 17 lipca br., dla 17 pływaków z klas sportowych, pod opieką 2 trenerów. Koszt w przeliczeniu na jednego uczestnika wynosi 800 zł, z czego uczniowie płacą po 400 zł. Reszta środków pochodzi z budżetu miasta.
Szkoła Podstawowa Nr 23 ul. Walecznych 20
Organizuje obóz sportowo-rekreacyjny w Ustce, w terminie od 26 czerwca do 08 lipca br. Wyjedzie 71 uczniów pod opieką 5 nauczycieli wychowania fizycznego. Koszt wyjazdu 54 tys. zł, z czego uczniowie pokrywają po 560 zł.

Gimnazja, które organizują wypoczynek dla uczniówGimnazjum Nr 2 ul. Jakubowskiego 10
Organizuje dwa obozy sportowe oraz zajęcia sportowe i edukacyjne na terenie szkoły. Jeden obóz odbędzie się Mąchocicach, w terminie od 09 do 22 sierpnia br. Wyjedzie 30 uczniów pod opieką 3 nauczycieli wychowania fizycznego. Koszt wyjazdu w przeliczeniu na 1 uczestnika wynosi 650 zł. Uczniowie płacą po 435 zł, pozostałą kwotę – po 215 na ucznia dokłada budżet miasta. Drugi obóz organizowany będzie w Soczewce k. Płocka dla 30 uczniów, którzy będą pod opieka 3 nauczycieli wychowania fizycznego. Termin jeszcze jest ustalany przez organizatorów. Koszt wyjazdu – 320 zł w przeliczeniu na 1 uczestnika, z czego uczniowie płacą po 105 zł. Resztę w kwocie po 215 zł na ucznia pokrywa budżet miasta. Ponadto na terenie szkoły odbywać się będą zajęcia:

 • Wakacyjny Turniej Piłki Nożnej Drużyn Podwórkowych” w terminie od 03 do 18 sierpnia br. dla wszystkich chętnych (wg zgłoszeń). Turniej poprowadzą nauczyciele wychowania fizycznego.

 • Wakacyjna przygoda z Internetem” w terminach: od 26 czerwca do 07 lipca i od 21 do 31 sierpnia br. dla chętnych uczniów. Zajęcia w pracowni komputerowej będą prowadzić nauczyciele informatyki. Uczestnicy otrzymają dyplomy za udział.


Gimnazjum Nr 3 ul. Krakówka 4
Nie organizuje zajęć na terenie szkoły. Uczniowie wyjeżdżają na obozy sportowe organizowane przez Parafialny Klub Sportowy „Benedykt”, a nauczyciele gimnazjum nieodpłatnie pełnią na nich funkcje opiekunów i trenerów.

Gimnazjum Nr 5 ul. Królowej Jadwigi 4

Organizuje jeden obóz turystyczno-rekreacyjny i dwa obozy sportowe o kierunku piłka ręczna. Jeden sportowy dla chłopców w Głuchołazach w sierpniu br., na który wyjedzie 25 uczniów pod opieką 2 trenerów. Koszt wyjazdu 13.750 zł, z czego uczniowie płacą po 550 zł, resztę w kwocie 8.750 zł dokłada SKF Wisła i Warszawsko-Mazowiecka Federacja Sportu. Drugi obóz sportowy dla dziewcząt odbędzie sie w Ustce również w sierpniu br. Wyjedzie 20 dziewcząt pod opieką 2 nauczycieli wychowania fizycznego. Koszt wyjazdu, który wynosi 13.000 zł, pokrywają uczestnicy – po 650 zł. Trzeci obóz - turystyczno-rekreacyjny odbędzie sie w Bałcziku (Bułgaria) w terminie od 10 do 23 lipca br. Wyjedzie na niego 40 uczniów z 3 opiekunami. Koszt wyjazdu, który wynosi 48.800 zł, pokrywają uczestnicy.


Gimnazjum Nr 8 ul. T. Kutrzeby 2a
Organizuje zajęcia informatyczne dla chętnych uczniów w terminie od 03 do 07 lipca. Przewidziano udział 24 uczniów. Zajęcia w pracowni komputerowej poprowadzą nieodpłatnie dwaj nauczyciele informatyki.

Oferta szkół ponadgimnazjalnych
Zespół Szkół Nr 1 (Gimnazjum Nr 1 i IV LO) ul. Piaska 5
Organizuje w dniach od 08 do 20 lipca br. dla 20 uczniów obóz sportowo – rekreacyjny w Ustce, pod opieką 2 nauczycieli wychowania fizycznego. Koszt wyjazdu w kwocie po 850 zł od osoby pokrywają uczestnicy.
Liceum Ogólnokształcące im. Wł. Jagiełły ul. 3 Maja 4
Organizuje w terminie od 31 lipca do 12 sierpnia br. warsztaty archeologiczno – etnograficzne w Ostrowach k. Gozdowa. Wyjedzie 10 uczniów pod opieką 4 nauczycieli. Większość środków pozyskano z Muzeum Mazowieckiego oraz Stowarzyszenia Jagiellończyków. Uczniowie płacą po 300 zł.
Liceum Ogólnokształcące im. St. Małachowskiego ul. Małachowskiego 1
Organizuje obóz szkoleniowo – wypoczynkowy dla uczniów - członków chóru „Minstrel'. Odbędzie sie on w Loznicy (Serbia), w terminie od 14 do 27 lipca br. Wyjedzie 80 uczniów z 6 opiekunami. Koszt w przeliczeniu na uczestnika to 1.300 zł, z czego uczniowie płacą po 750 zł., 7.000 zł. pochodzi z budżetu miasta a reszta środków ze Stowarzyszenia Przyjaciół Chóru Minstrel.
III LO im. M. Dąbrowskiej ul. Łukasiewicza 11
Organizuje obóz etnologiczny w Drobinie w terminie od 08 do 20 lipca br. dla 11 uczniów. Opiekę zapewnia 2 pracowników Muzeum Mazowieckiego w Płocku. Koszt wyjazdu 2.870 zł pokryją środki pozyskane z EFS. Uczniowie uczestniczą nieodpłatnie.
Zespół Szkół Technicznych Al. Kilińskiego 4
Organizuje:

 • zgrupowanie kondycyjne w Kruszwicy w dniach 23 czerwca br. do 13 lipca br. przed Mistrzostwami Polski Juniorów (wioślarstwo) dla 32 uczestników z 3 opiekunami. Koszt to 50 zł osobo/dzień od 1 uczestnika. Wyjazd na koszt Szkoły Mistrzostwa Sportowego, rodzice zawodników płacą 50 zł.

 • zgrupowanie kondycyjne w Kruszwicy w dniach od 1 lipca do 19 lipca br. przed Ogólnopolską Olimpiadą Młodzieży (wioślarstwo) dla 16 osób wraz z 2 opiekunami. Koszt to 50 zł osobodzień od 1 uczestnika. Środki finansowe – Zrzeszenie Związków Sportowych na Mazowszu

 • zgrupowanie kondycyjne w Kruszwicy w dniach od 20 lipca do 3 sierpnia br. przed Młodzieżowymi Mistrzostwami Polski (wioślarstwo) dla 16 uczestników i 2 opiekunów. Koszt to 50 zł osobo/dzień od 1 uczestnika, na koszt Szkoły Mistrzostwa Sportowego

 • zgrupowanie naborowe w Kruszwicy od 6 sierpnia do 19 sierpnia br. do kl. I Gimnazjum (wioślarstwo) dla 30 uczestników i 3 opiekunów. Koszt ok. 1000 zł, rodzice dopłacają 400 zł.

 • zgrupowanie kondycyjne (badminton) w Białymstoku w dniach 12 sierpnia do 26 sierpnia br. dla 10 osób i 2 opiekunów. Koszt to 40 zł osobodzień na 1 uczestnika. Wyjazd na koszt Szkoły Mistrzostwa Sportowego. Rodzice dopłacają 200 zł.

 • zgrupowanie kondycyjne (piłka nożna) w Ustce w dniach od 1 sierpnia do 10 sierpnia br. dla 20 uczestników i 2 opiekunów. Koszt to 50 zł osobodzień od 1 uczestnika. Klub Sportowy „Wisła” pokrywa koszty przejazdu. Pozostałe koszty pokrywają rodzice.

 • zgrupowanie kondycyjne (piłka nożna) w Pucku w dniach od 7 sierpnia do 16 sierpnia br. dla 20 uczestników i 2 opiekunów.


Oferta placówek wychowania pozaszkolnego
HZPiT „Dzieci Płocka”


Organizuje w terminie od 03 do 16 lipca br. obóz szkoleniowo - wypoczynkowy w Ośrodku Wypoczynkowym "PERKOZ” w Olsztynku. Wyjedzie 100 uczestników HZPiT oraz 6 opiekunów, pielęgniarka i kierowca. Całkowity koszt obozy wynosi 73 tys. zł. Uczestnicy płaca po 530 zł., 20 tys. zł. dokłada budżet miasta.
Młodzieżowy Dom Kultury podczas wakacji w b.r. organizuje następujące formy spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży:
1. W dniach 17.07 - 28.07 i 31.07 - 11.08 zaplanowano 2 turnusy półkolonii dla 20 osobowych grup dzieci w wieku 8 - 13 lat, pozostających w mieście. Dzieci objęte będą opieką pedagogiczną (2 osoby) od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 15.00. W programie przewidziane są zajęcia artystyczne, konkursy, zabawy rekreacyjno-sportowe, wycieczki itp. Pobyt dzieci na półkoloniach jest nieodpłatny. Koszt organizacji jednego turnusu wynosi 500 zł. Środki zostały zaplanowane w preliminarzu Oddziału Oświaty Urzędu Miasta Płocka.
2. „Wakacje z eMDeKusiem, czyli dobra zabawa latem”. W dniach 23.08 -31.08 b.r. Organizowane będą spotkania rekreacyjno-sportowe dla dzieci i młodzieży w filii MDK-u w Szkole Podstawowej nr 23 na Podolszycach Północ. Spotkania połączone będą z promocją działalności filii eMDeKuś. Kadra opiekunów: 2 nauczycieli. Pobyt dzieci jest nieodpłatny.
3. W Ogrodzie Jordanowskim, filii MDK - u na Rogatkach Warszawskich podczas całych wakacji: od poniedziałku do piątku, w godz. 11.00 - 16.00 prowadzone będą zajęcia rekreacyjne z dziećmi i młodzieżą pod opieką nauczycieli.
Młodzieżowy Dom Kultury wraz ze Związkiem Kynologicznym w Polsce Oddział w Płocku organizuje „Wakacje z psem”. Pierwszy turnus wakacji odbędzie się w dniach od 3 do 15 lipca w godz. 9.00 -13.00. Kadra opiekunów: codziennie 1 nauczyciel. Pobyt dzieci jest nieodpłatny.
4. Zgrupowanie szkoleniowe dla uczestników Klubu Szachowego MDK „Garde”. Wezmą udział w XIV Międzynarodowym Festiwalu Szachowym im. Józefa Dominika w Dobczycach w dniach 15 - 23 lipca b.r. Chętni do wzięcia udziału ponoszą wpisowe do turniejów w zależności od rodzaju: A” 80 zł, „B” 60 zł, „C” 50 zł, „D” 40 zł, „E” 20 zł, błyskawicznego 15 zł, „dwójek” 40 zł, zespół szachów szybkich 30 zł. Odpłatność za wyżywienie i noclegi wynosi 390 zł. Koszt wyjazdu dzieci pokrywają rodzice. Opiekunem grupy będzie Tomasz Zbrzezny.
5. Grupa „Piłkarska szkółka krasnali” od II połowy lipca do końca sierpnia w każdą sobotę lub środę (w trakcie uzgadniania) zorganizuje dla dzieci i młodzieży wejścia na stadion piłkarski Wisły Płock na każdy z rozgrywanych meczy. Bilet wstępu - 1.00 zł od osoby. Za bilety wstępu na stadion płacą rodzice.
6. Wyjazd grupy „Piłkarska szkółka krasnali” (12 dzieci) w dniach 14 -16.07 br. na turniej piłkarski do Kalisza Pomorskiego. Wpisowe 200 zł od grupy pokryje Rada Rodziców MDK. Koszty pobytu uczestników pokrywa w całości Urząd Miasta Kalisza Pomorskiego. Koszty wynajęcia autobusu - w trakcie uzgadniania z Urzędem Miasta Płocka. Opieka pedagogiczna: 2 osoby.
Część II.
Propozycje form wypoczynku letniego

oraz imprez kulturalnych i sportowych dla dzieci i młodzieży organizowanych przez płockie instytucje kultury i sportu

w okresie wakacji 2006

    1. Miejski Zespół Obiektów Sportowych


Pl. Dąbrowskiego 4, 09-402 Płock

Tel. 267-84-30

WAKACYJANA OFERTA „LATO W MIEŚCIE”


 1. Miejskie Centrum Sportu tel. 024 267 50 401 lipca godz. 08.00 - Wojewódzkie Zawody Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych.

7 lipca godz. 10.00 - turniej tenisa ziemnego dla dzieci „Powitanie Lata”.

14 lipca Święto Policji.

20 lipca godz. 9.00 - Letnia Wesoła Olimpiada

4 sierpnia godz. 10.00 - Turniej Tenisowy Dla Dzieci

9 sierpnia godz. 11.00 - Olimpiada LA dla dzieci

25 sierpnia godz. 10.00 - Turniej tenisa ziemnego dla dzieci „Pożegnanie Lata”.

W okresie wakacji zapraszamy dzieci i młodzież do korzystania z kortów ziemnych od poniedziałku do piątku – bilety wakacyjne w cenie 2 zł za godzinę gry .

Plac zabaw dla dzieci czynny codziennie od 8.00 do zmierzchu .

Kąpielisko Miejskie „Sobótka” tel. 267 84 33


17 czerwca „Rodzinne zabawy sportowo – rekreacyjne. Inauguracja sezonu letniego na kąpielisku” godz. 11.00

24 czerwca „Turniej Siatkówki Plażowej” godz. 9.00

1 lipca „Turniej Siatkówki Plażowej” godz. 9.00

2 lipca „Zabawy sportowo – rekreacyjne dla dzieci i młodzieży” godz. 11.00

22 lipca „Turniej Siatkówki Plażowej” godz. 9.00

29 lipca „Turniej Siatkówki Plażowej” godz. 9.00

12 sierpnia „Turniej Siatkówki Plażowej” godz. 9.00

20 sierpnia „Pożegnanie lata – rodzinne zabawy sportowo – rekreacyjne” godz. 11.00

26-27 sierpnia „Finał Turnieju Siatkówki Plażowej” godz. 9.00 1. Sala Sportowa pl. Dąbrowskiego 4 tel. 024 267 84 33

W okresie wakacyjnym w godzinach 8.00 – 15.00 dla grup zorganizowanych wstęp na teren Sali Sportowej będzie bezpłatny. 1. Hala Sportowa w Borowiczkach tel. 024 264 85 18

Wejścia bezpłatne dla grup zorganizowanych w dni powszednie w godz 8 – 15. Istnieje możliwość zorganizowania turniejów w piłkę nożną, koszykową dla grup zorganizowanych takich jak kluby osiedlowe itp. organizujących wypoczynek dla dzieci spędzających lato w mieście.


Propozycja: W każdy wtorek i piątek wakacji w godzinach 9.00 – 12.00 cykl turniejów pod nazwą „Letni Halowy Mix”

Dyscypliny: „podwórkowa” koszykówka i siatkówka, tenis stołowy i badminton (udział i podział wiekowy wg zgłoszeń) zapisy na miejscu do godziny 8.30

grupy zorganizowane dzień wcześniej – tel. 266 42 30

Pływalnia Miejska „Jagiellonka” tel. 024 262 58 69

11 lipca- Rozpoczęcie konkursu plastycznego „Bezpieczne Wakacje”- konkurs skierowany do dzieci i młodzieży połączony z ekspozycją prac na holu głównym Pływalni Jagiellonka przez okres wakacji. Technika prac dowolna. Rozstrzygnięcie konkursu 30 sierpnia.

Przez okres wakacji (2 razy w miesiącu)- spotkania grup zorganizowanych – pogadanki nt. „Bezpieczne wakacje”. Zajęcia prowadzone przez Ratowników WOPR, które mają przybliżyć problematykę niebezpieczeństw czyhających na dzieci podczas wakacji nad jeziorami lub innymi akwenami wodnymi. Zajęcia skierowane do grup zorganizowanych po wcześniejszym ustaleniu terminu.11 lipca o godz. 10.00 Turniej w Wodnych Sportach Nietypowych czyli „gry i zabawy w wodzie”.

Jest to ciekawa forma zabawy i spędzenia wolnego czasu dla grup zorganizowanych około 40-50 osób.

Zgłoszenia do turnieju prosimy kierować telefonicznie 266 42 30.

Motywem przewodnim jest rywalizacja między poszczególnymi drużynami (szkoły, świetlice itp.)30 sierpnia o godz. 10.00 Turniej w Wodnych Sportach Nietypowych czyli „gry i zabawy w wodzie połączone z Finałem Konkursu Plastycznego”

W okresie wakacji za okazaniem legitymacji szkolnej, wstęp na pływalnię 1,50 zł.
  1. Pływalnia Miejska przy Al. Kobylińskiego tel. 024 262 51 863 lipca w godz. 10.00 – 13.00 zapisy na miejscu do godziny 9.30 „Zabawa na wodzie- powitanie lata” gry i zabawy dla dzieci ze świetlic środowiskowych i dzieci w wieku 7 – 12 lat, zgłaszających się indywidualnie

31 sierpnia w godz. 10.00 – 13.00 zapisy na miejscu do godziny 9.30 „Zabawa na wodzie- zakończenie lata” gry i zabawy dla dzieci ze świetlic środowiskowych i dzieci w wieku 7-12 lat, zgłaszających się indywidualnie. Grupy zorganizowane dzień wcześniej tel. 266 42 30

W okresie wakacji za okazaniem legitymacji szkolnej, wstęp na pływalnię 1zł.


Płocka Orkiestra Symfoniczna im. Witolda Lutosławskiego

ul. Kościuszki 8, 09-402 Płocktel. 268-70-68
VIII LETNI FESTIWAL

2 lipca godz. 19.00 Stary Rynek

„Sen Nocy Letniej”

Rozpoczęcie VIII Letniego Festiwalu Muzycznego

Natalia Puczniewska – sopran

Magdalena Wilczyńska-Goś - mezzosopran

Paweł Kotla – dyrygent

Aktorzy Teatru Dramatycznego w Płocku

Płocka Orkiestra Symfoniczna


W programie:

F. Mendelssohn – „Sen Nocy Letniej”

Widowisko plenerowe
9 lipca godz. 19.00 Stary Rynek

„Waleczna Szkocja, dumna Walia”

Muzyka krain Brytanii

Lindsay Davidson – dudy

Steven Ellery – dyrygent

Płocka Orkiestra Symfoniczna


W programie:

Percy Grainger „ Mock Morris”, Alun Hoddinott „Dwa Tańce Walijskie”, „Suita Ludowych Pieśni Walijskich” oraz opracowania Lindsay’a Davidsona: „Invitation to Dance”, „Eightsome Reels”, „Clamsy Fingers” i inne


16 lipca godz. 19.00 Bazylika Katedralna

„Klasyczne niespodzianki”


Arkadiusz Adamski – klarnet

Roman Widaszek – bassethorn

Paweł Kotla – dyrygent

Płocka Orkiestra Symfoniczna


W programie:

J. Haydn – Symfonia G-dur „Z uderzeniem w kotły” nr.94

F. Mendelssohn – 2 Konzertstucke op.113 i 114 na klarnet i bassethorn

W. A. Mozart – Ein musikalischer Spass K.52223 lipca godz. 19.00 Stary Rynek

„Gala operetkowa”

Zakończenie VIII Letniego Festiwalu Muzycznego
Anita Maszczyk – sopran

Mirosław Jacek Błaszczyk – dyrygent, prowadzenie koncertu

Płocka Orkiestra Symfoniczna
W programie:

Najpopularniejsze przeboje muzyki operetkowej m.in. J. Strauss – Nad pięknym modrym Dunajem, E. Kalman – Graj cyganie, F. Lehar – Giuditta, Ch. Gounod – Walc Julii, J. Strauss – Uwertura „Zemsta nietoperza”, J. Offenbach – Uwertura „Orfeusz w piekle”   1. Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki


ul. Tumska 9, 09-400 Płock

tel. 262-95-12


10 – 23 lipca godz. 10.00 – Letnia Akademia Teatralna, sala widowiskowa POKiS ul. Tumska 9; Instruktorzy: Dariusz Skibiński, Jan Kochanowski

3 – 7 lipcagodz. 10.00 – Happening Break Dance-warsztaty taneczne Break Dance, uilca Tumska i sala widowiskowa POKiS; Instruktor: Zbyszek Góral

3 – 14 lipca godz. 10.00 – 13.00 – Klub Literacki „Marabut”, ul. Tumska 9; Instruktor: Marek Grala

26 czerwca – 5 lipcagodz. 11.00 – 14.00 – Pracownia Plastyczna „Piwnica”, ul. Szarych Szeregów 15; Instruktor: Anna Liśkiewicz, Kamila Kubiak

21 – 25 sierpnia– Pracownia Sztuk Wizualnych „Farbiarnia” Grupa Dziannikarska POKiS ul. Tumska 9, warsztaty i festiwal „Podwórko”; Instruktorzy: Beata Jaszczak, Iwona Markiewicz

3 – 7 lipca godz. 10.00 – 13.00 – Pracownia Zabawkarska, ul. Piaska 4; Instruktor: Dorota Łukawska

   1. Spółdzielczy Dom Kultury


ul. Krzywoustego 3, 09-400 Płock

tel. 263-26-60    1. RAMOWY PROGRAM „AKCJI LATO 2006”

W programie Akcji Lato Spółdzielczy Dom Kultury zaplanował następujące zajęcia: 1. dydaktyczno-wychowawcze

2. rozrywkowo-kulturalne

3. rekreacyjno-sportowe, m.in.: zajęcia integracyjno- psychologiczne, zajęcia plastyczne, teatralne, wokalne, zmagania sportowe, konkursy, turnieje, nauka tańca, dyskoteki, wędrówki. Planowane są wycieczki całodniowe: • do Stanicy Harcerskiej w Gorzewie: wizyta w podobozie, chrzest kolonisty, ognisko;
 • do Zielonej Szkoły w Sendeniu: poznawanie urządzeń ekologicznych, wyprawa rowerowa, zajęcia z garncarstwa,

- do Torunia: zwiedzanie Starego Miasta, wizyta w Planetarium, Obserwatorium, Domu Kopernika; zwiedzanie Tężni w Ciechocinku;

 • do Warszawy: zwiedzanie Łazienek, Starego Miasta (Zamku Królewskiego), Muzeum Techniki;

- do Wioski Słowiańskiej w Niedrzewiu Dużym: spotkanie z historią wczesnego średniowiecza, przyrodą i końmi w mazowieckim pejzażu, wyprawa do fermy strusi; • zajęcia w szkółce żeglarskiej im. Leonida Teligi;

 • „Wyspa Robinsona”- wyprawa do lasu w Grabinie (zajęcia z pionierki, terenoznawstwa itp.);

 • wyprawy do gospodarstw agroturystycznych w Tokarach i Ciechomicach: zabawy rekreacyjne, przejażdżki konne i bryczką, ognisko z kiełbaskami;

- do Ogrodu Zoologicznego.

Ponadto: • „Dzień ze sportami ekstremalnymi” – poprowadzony przez instruktorów Akademii Sportów Ekstremalnych DROSS;
  • spotkania profilaktyczne m.in. z psychologiem, pracownikiem KMP, strażnikiem miejskim, aktorem;
  • wyjścia na kąpielisko Sobótka: zabawy sportowe, kąpiel i plażowanie, przejażdżki rowerkami wodnymi;
  • zajęcia ruchowe na basenie;

- zwiady terenowe po Płocki;

  • wycieczka do Aeroklubu Ziemi Mazowieckiej;

 • zwiedzanie ekspozycji w Muzeum Mazowieckim;

 • zajęcia w pracowni zabawkarskiej;

 • zajęcia judo – prowadzone przez Klub Judo ELJOT.

Zajęcia dla dzieci i młodzieży prowadzone będą od poniedziałku do piątku, począwszy od 1 lipca do 31 sierpnia, w godzinach 8.00 – 16.00. Akcja Lato 2006 prowadzona będzie we wszystkich placówkach społeczno- wychowawczych PSML-W: Spółdzielczy Dom Kultury, Klub Osiedla Łukasiewicza, Kochanowskiego, Dworcowa.
Dodatkowo 13 lipca w godz. 10.00 – 15.00, Spółdzielczy Dom Kultury przy współpracy z Wydziałem Zdrowia i Spraw Społecznych UM zorganizuje cykliczną imprezę ogólnomiejską pt. „Masz wybór – wybierz zdrowie” – lekkoatletyka w małym wydaniu.
Książnica Płocka im. Władysława Broniewskiego

ul. Kościuszki 6, 09-400 Płocktel. 268-00-33
Wakacje w mieście”
Książnica Płocka - Gmach główny (ul. T. Kościuszki 6) tel. 024 268 00 33

W cyklu „Pamięć musi trwać…” - „Liceum im. Wł. Jagiełły w 100-lecie Szkoły” wystawa prezentująca historię i wybitne postaci w dziejach płockiej „Jagiellonki”. Wystawa czynna codziennie w godz. pracy Książnicy.


Wypożyczalnia muzyczna (ul. T. Kościuszki 3) tel. 024 262 00 87
„Muzyka łagodzi obyczaje” – zajęcia dla grup zorganizowanych po wcześniejszym uzgodnieniu
„Jaka to melodia” – poranki muzyczne w poniedziałki, wtorki i środy w godz. 11 – 13

„Z muzyką przez Świat” – poznajemy muzykę etniczną w piątki w godz. 11 - 13  1. Biblioteka dla dzieci im. W. Chotomskiej (ul. Sienkiewicza 2) tel. 024 262 27 69


Lipiec

„Lato z Karlssonem” działania animacyjne i zabawy w ogrodzie bibliotecznym na podstawie tekstów literackich Astrid Lindgren; w poniedziałki, wtorki i środy w godz. 12 – 13,


„Na szlaku z Włóczykijem” – warsztaty internetowe w poniedziałki, wtorki i środy w godz. 13 – 14
Sierpień

„Lato z Muminkami” działania animacyjne i zabawy w ogrodzie bibliotecznym na podstawie tekstów literackich Tove Jansson; w poniedziałki, wtorki, środy i piątki w godz. 12 – 13,


„Pacynki i kukiełki” – warsztaty plastyczne w poniedziałki, wtorki, środy i piątki w godz. 13 – 14
Filia biblioteczna nr 1 Książnicy Płockiej (ul. Zielona 40) tel. 024 268 00 48:
„Wakacyjny Klub Mola Książkowego” – zajęcia dla dzieci w czwartki w godz. 11 – 13:
„Jan Brzechwa – pisarz i przyjaciel dzieci” – czytanie, zabawy słowne i plastyczne z tekstem i muzyką, konkurs recytatorski, projekcja filmu.


  1. Filia biblioteczna nr 3 Książnicy Płockiej (ul. Rembielińskiego 11) tel. 024 263 01 05

„Dla każdego coś miłego” zajęcia dla dzieci w poniedziałki, wtorki, środy i piątki w godz. 12 – 14,


„Spotkanie z bajką ” – czytanie i opowiadanie bajek w każdy poniedziałek
„Literaccy milionerzy” – quizy literackie w każdy wtorek
„Każde dziecko to potrafi” – zajęcia plastyczne z użyciem różnych technik w każdą środę
„Łamiąc głowę” – gry i zabawy stolikowe w każdy piątek

Filia biblioteczna nr 4 Książnicy Płockiej (ul. Krzywoustego 3) tel. 024 263 34 28:
„Zaczarowane stronice” – zajęcia dla dzieci we wtorki i czwartki,
„Wełniany zwierzyniec” – zajęcia plastyczne we wtorki w godz. 11 – 12.30
„Spacer leśnymi ścieżkami” – zajęcia literacko-plastyczne w czwartki w godz. 10 – 11,

„Cała Polska czyta dzieciom” – spotkania z literaturą: Astrid Lindgren, Tove Janson, Hansa Petersona w czwarki w godz. 11.30 – 12.30


Filia biblioteczna nr 7 Książnicy Płockiej (ul. Gierzyńskiego 17) tel. 024 263 67 80:
„Sposób na nudę” zajęcia dla dzieci w poniedziałki, wtorki, środy i piątki w godz. 11 – 13,
„Cuda z papieru” – zajęcia plastyczne w poniedziałki
„Zwiedzamy Europę – poznajemy historię i kulturę Włoch i Francji” – zajęcia krajoznawcze i spotkania z przedstawicielami Regionalnego Centrum Informacji Europejskiej w Płocku we wtorki
„Z książką na wesoło” – zajęcia z tekstem literackim w środy
„Po co mi właściwie ten cały Internet” – jak poszukiwać informacji w sieci w każdy piątek
Ponadto

w lipcu

„Bezpieczne dziecko i pies” – spotkanie z kynologiem (termin spotkania w trakcie uzgadniania),w sierpniu

„Chciałbym mieć dzikie zwierzątko w domu” – spotkanie z p. Alicją Bień – pracownikiem Ogrodu Zoologicznego w Płocku (termin spotkania w trakcie uzgadniania),Filia biblioteczna nr 8 Książnicy Płockiej (ul. Walecznych 20) tel. 024 263 46 92

Zajęcia dla dzieci w poniedziałki, wtorki, środy i piątki w godz. 11 – 14


Lipiec

„Zwiedzamy Meksyk” zajęcia krajoznawczo-plastyczne dla dzieci w godz. 11 – 12.30;


„Wirtualna podróż po Meksyku” – zajęcia komputerowe w godz. 12.45. – 13.30

„Gorące rytmy Meksyku” – zajęcia muzyczne w godz. 13.30 - 14


Ponadto:

12 lipca godz. 11 - „Nie daj się zwieść pozorom… i błękit wody może być zgubny” – spotkanie z policjantem z Sekcji Prewencji Policji Wodnej KMP w Płocku
28 lipca godz. 12 - spotkanie z przedstawicielem Ambasady Meksykańskich Stanów Zjednoczonych

Sierpień

„Ścieżkami Mazowsza” zajęcia krajoznawczo-plastyczne, wycieczki dla dzieci z przewodnikiem PTTK w Płocku, w godz. 11 – 13;


„Wirtualna podróż po Mazowszu” – zajęcia komputerowe oraz projekcja filmów o Płocku, w godz. 13 - 14
Ponadto:

25 sierpnia godz. 11 - spotkanie z p. Jadwigą Kamińską – dyrektorem Oddziału Miejskiego PTTK w Płocku
Filia biblioteczna nr 10 Książnicy Płockiej (ul. Borowicka 3) tel. 024 264 88 60
Sierpień

„Największe, najsłynniejsze, najciekawsze …” – zajęcia literacko-plastyczne dla dzieci w czwartki w godz. 12 – 14,Filia biblioteczna nr 11 Książnicy Płockiej (ul. Armii Krajowej 1a) tel.: 024 263 54 31
Sierpień

„Mój Brat Słońce” – czytanie baśni i bajek Ameryki Północnej i Południowej oraz zajęcia plastyczne w czwartki w godz. 11 – 12.30


Filia biblioteczna nr 12 Książnicy Płockiej (ul. Browarna 8) tel. 024 367 44 67:
„Moje wymarzone wakacje” – zajęcia literacko-plastyczne dla dzieci połączone z pisaniem „Wakacyjnego Pamiętnika” w środy w godz. 11 – 13,
Ponadto: ogłoszenie konkursu na najciekawsze opowiadanie o wakacjach
Filia biblioteczna nr 13 Książnicy Płockiej (ul. Norwida 7a) tel. 024 269 20 25:
Lipiec

„W Krainie Kolorów” - zajęcia plastyczne z użyciem różnych technik na podstawie tekstów literackich we wtorki i piątki w godz. 11 – 13

Ponadto:

3 lipca – ogłoszenie konkursu plastycznego „Żyjmy zdrowo i bezpiecznie”

Sierpień

„Mały Artysta” - zajęcia plastyczne z użyciem różnych technik inspirowane twórczością sławnych malarzy we wtorki i piątki w godz. 11 – 13
Płocka Galeria Sztuki

ul. Tumska 11a, 09-400 Płocktel. 262-89-82
W okresie wakacyjnym w Płockiej Galerii Sztuki zorganizowana będzie następująca wystawa:

21 lipcagodz. 18 - otwarcie wystawy, "Adolf Ryszka - rzeźba" w siedzibie Towarzystwa Naukowego Płockiego (Pl. Narutowicza)

22 lipca w godz. 10-17.30, w soboty w godz. 10-13.30 - ,"Adolf Ryszka - rzeźba" siedzibie Towarzystwa Naukowego Płockiego (Pl. Narutowicza); wystawa cykliczna czynna do 26.08.2006

   1. Muzeum Mazowieckie


ul. Tumska 8, 09-402 Płock

tel. 264-70-71


Muzeum Mazowieckie w Płocku otwarte jest od wtorku do niedzieli w godz. 10-17

Wystawy stałe to „ Wnętrza Secesyjne, Galeria rzeźby i malarstwa, Rzemiosło Artystyczne, Malarstwo i Rzeźba Bolesława Biegasa”

Wystawa czasowa to „Pejzaże Mazowsza – w hołdzie Chełmońskiemu” (czynna do sierpnia)

„Wakacje w muzeum” – akcja wakacyjna skierowana do młodzieży

Muzeum Mazowieckie w Płocku – Spichlerz ul. Kazimierza Wielkiego 11b

- „Opowieść o chlebie”- wystawa etnograficzna wypożyczona z Muzeum Wsi Radomskiej (czynna do września)

- „Archeologia – sztuka-edukacja” - wystawa archeologiczna (czynna do 28 sierpnia)

Ponadto


w 1 pol. sierpnia (przez 2 tyg.) organizowane będą warsztaty archeologiczne dla młodzieży w Ostrowach

   1. Muzeum Diecezjalne


ul. Tumska 3a, 09-402 Płock

tel. 262-26-23


Muzeum Diecezjalne w Płocku otwarte jest od wtorku do soboty w godz. 10-15 i w niedziele od 11-16.

ekspozycje stałe:„Sztuka sakralna z terenu Diecezji Płockiej”, “Malarstwo polskie szkół romańskich i germańskich”, “Sztuka ludowa”, zbiory ze skarbca katedralnego, m.in. iluminowane kodeksy rękopiśmienne: Biblia Płocka (I poł. XII w.), Graduał franciszkański (XII w.), Ksiega Objawień św. Brygidy (1400 r.), tkaniny liturgiczne XV – XVIII w., malarstwo średniowiecza, malarstwo nowożytne i obce, pasy kontuszowe, złotnictwo; wystawa czasowa: „Kamień, Drewno i Brąz” (otwarcie wystawy 23 czerwca).

Jak co roku muzeum zwiedzają dzieci z kolonii caritas bezpłatnie. Cena za bilet 4 zł, ulgowy 2 zł, przewodnik 10 zł.III.


Informacja na temat organizacji wakacji 2006r. dla dzieci i młodzieży uczęszczających do świetlic miejskich, klubów profilaktyki środowiskowej i grup socjoterapeutycznych w Płocku.

W okresie wakacji wszystkie świetlice miejskie czynne będą w godzinach przedpołudniowych od 800 do 1600, natomiast kluby profilaktyki środowiskowej w godzinach od 900 do 1500, poza Klubem „Oratorium Księdza Bosko”, który będzie czynny w godz. 1500 – 2100 oraz Grupą Socjoterapeutyczną „DUSZEK” , funkcjonującą w godz. 1300 – 1600.

Wakacje to okres wypoczynku po wytężonej nauce szkolnej, dlatego też zajęcia w świetlicach, klubach i grupach będą miały charakter rekreacyjny, służący dobremu wypoczynkowi, ale jednocześnie nie będą pozbawione działań wychowawczych, profilaktycznych oraz elementu edukacyjnego. Wakacje są też okazją do poprawienia sprawności fizycznej dzieci i młodzieży. Uczestnicy świetlic, klubów i grup socjoterapeutycznych będą mieli organizowane wycieczki piesze, rowerowe, zajęcia na boiskach szkolnych i placach zabaw. Przy sprzyjającej pogodzie planowane są wyjścia na kąpielisko miejskie „Sobótka” oraz wyjazdy nad pobliskie jeziora. Dzieci i młodzież swoją sprawność fizyczną będą mogły poprawić korzystając z płockich obiektów sportowych. Organizowane będą różnego rodzaju turnieje np. turniej tenisa stołowego, turniej piłki nożnej, siatkowej i koszykowej, gry terenowe.

Ponadto zaplanowane są również liczne spacery po mieście Płocku, wyjścia do Miejskiego Ogrodu Zoologicznego, Eldorado, muzeów.

W ramach organizacji wypoczynku letniego zaplanowane są także zajęcia o charakterze profilaktycznym i socjoterapeutycznym, podczas których będą poruszane tematy tolerancji, przyjaźni, poszanowania innych, godności oraz zabawy kształcące umiejętności interpersonalne i komunikacyjne.

W czasie wakacji organizowane będą spotkania integracyjne dzieci i młodzieży uczęszczających do świetlic, klubów oraz grup socjoterapeutycznych, wspólne dyskoteki, zabawy i konkursy, pikniki rodzinne.

Poza tym organizatorzy klubów, świetlic oraz grup socjoterapeutycznych zaplanowali dla swoich podopiecznych wiele wycieczek, min. do Łowicza, Żelazowej Woli, Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego, Lipiec Reymontowskich, Torunia, Ciechocinka, Wrocławia, Skansenu w Sierpcu, Warszawy.

Dzieci i młodzież będą również korzystać z atrakcji wakacyjnych organizowanych w mieście Płocku.


Ponadto w dniach 29.07.2006 r. – 11.08.2006r. Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych organizuje w miejscowości Darłówko wypoczynek letni w formie: • kolonii profilaktycznych dla 90 uczniów szkół podstawowych,

 • obozu profilaktycznego dla 45 uczniów szkół gimnazjalnych.

Program pobytu obejmuje typowe zajęcia rekreacyjne oraz zajęcia z zakresu profilaktyki uzależnień mające na celu m. in. przekazywanie dzieciom i młodzieży umiejętności radzenia sobie z problemami, ze szczególnym uwzględnieniem przeciwdziałania przemocy w rodzinie i w szkole, rozumienia oraz wyrażania uczuć i emocji, naukę prawidłowych zachowań społecznych. Dodatkowo uczestnicy wypoczynku będą mogli wziąć udział w kursie tańca towarzyskiego.

Koszt jednego skierowania wynosi 895,00 zł. W ramach tej kwoty 500,00zł pokrywa rodzic lub opiekun, natomiast środki finansowe w wysokości 395,00zł stanowią dofinansowanie wypoczynku ze środków będących w dyspozycji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

O zakwalifikowaniu na kolonie/obóz decyduje kolejność zgłoszeń. Zapisy i szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania z w/w wypoczynku udzielane są w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych.

Ponadto Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku organizuje wypoczynek letni dla dzieci oraz młodzieży z rodzin, w których występują problemy alkoholowe oraz związane z przemocą w rodzinie ze środków finansowych będących w dyspozycji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.  Aktualnie trwa procedura wyłaniania organizatora wypoczynku.


Opracowano na podstawie informacji z placówek: WOK I (RM i AW); WOK. II (JB); WZS ( AK i EŁ )

©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna