Wydział Zdrowia Urzędu Miejskiego w Sosnowcu informuje mieszkańców Sosnowca o możliwości udziału w programie zdrowotnym pnPobieranie 82.85 Kb.
Data04.05.2016
Rozmiar82.85 Kb.
Wydział Zdrowia Urzędu Miejskiego w Sosnowcu
informuje mieszkańców Sosnowca o możliwości udziału w programie zdrowotnym pn.:

Program Leczenia Niepłodności Metodą Zapłodnienia Pozaustrojowego na lata 2013-2016
finansowanym przez Ministerstwo Zdrowia


O in vitro

Według danych WHO około 60-80 mln par na świecie dotkniętych jest stale lub okresowo problemem bezdzietności. Przyjmuje się, iż w krajach wysoko rozwiniętych problem ten dotyczy od 10 do 15% par w wieku prokreacyjnym. W Polsce odsetek ten jest podobny. Szacuje się, że dotkniętych niepłodnością może być około 1,2-1,3 mln par, z czego część wymaga leczenia metodą wspomaganego rozrodu. Krajowi eksperci szacują, że około 15 tys. par w Polsce wymaga leczenia metodą in vitro.

Skuteczność i bezpieczeństwo metody zapłodnienia pozaustrojowego zostały potwierdzone w wielu badaniach.
In vitro uznawane jest za metodę bezpieczną dla pacjentów i skuteczną. Badania nad leczeniem niepłodności tą metodą prowadzi się już od trzydziestu lat. W 2010 roku brytyjski biolog Robert Geoffrey Edwards otrzymał Nagrodę Nobla
za opracowanie metody zapłodnienia pozaustrojowego.

Metoda zapłodnienia in vitro polega na medycznym wspomaganiu samego procesu zapłodnienia komórki jajowej. Jest to objawowe leczenie niepłodności stosowane wtedy, gdy żadne inne metody nie są skuteczne. Zapłodnienie pozaustrojowe polega na połączeniu komórki jajowej i plemnika poza żeńskim układem rozrodczym w warunkach laboratoryjnych. Zarodek utworzony w ten sposób jest następnie przeniesiony do macicy kobiety, gdzie dalej się normalnie rozwija tak, jak w przebiegu zwykłej ciąży.

Proces ten rozpoczyna się wywołaniem u kobiety owulacji przy użyciu odpowiednich leków. Następnie lekarz pobiera od kobiety komórki jajowe i łączy je z męskimi komórkami rozrodczymi.
O Programie

Program ruszył 1 lipca 2013 r. i będzie trwał 3 lata, do 30 czerwca 2016 r.

Celem Programu jest zapewnienie równego dostępu i możliwości korzystania z procedury zapłodnienia pozaustrojowego niepłodnym parom.

Metoda ta stosowana jest w sytuacji gdy wyczerpano już inne możliwości leczenia lub jeśli nie istnieją inne metody leczenia niepłodności.

Warunkiem przystąpienia do Programu jest rozpoznanie niepłodności przez lekarza oraz udokumentowane nieskuteczne leczenie w czasie nie krótszym niż 12 miesięcy.

Decyzję o włączeniu pary do Programu mogą podjąć wyłącznie lekarze z ośrodków będących realizatorami Programu na podstawie kryteriów określonych w treści Programu. Z Programu będą mogły skorzystać również pary, które nie pozostają w związku małżeńskim.

Wszystkie kliniki będące realizatorami Programu stosują jednakowe kryteria kwalifikacji na terenie całej Polski.

W ramach Programu para ma prawo skorzystać z trzech prób procedury wspomaganego rozrodu. Kolejny cykl pobrania i zapłodnienia komórek jajowych może być wykonany dopiero po wykorzystaniu wszystkich uzyskanych wcześniej zarodków. W Programie ograniczono ilość tworzonych zarodków maksymalnie do sześciu. Zaleca się przenoszenie do macicy tylko jednego zarodka w kolejnym cyklu miesięcznym. W uzasadnionych medycznie przypadkach można przenieść nie więcej niż 2 zarodki jednocześnie.

Nadzór nad realizacją Programu sprawuje Minister Zdrowia, który ma prawo przeprowadzić kontrolę w siedzibie realizatora.
Kto może uczestniczyć w Programie?

Program zapewnia możliwość skorzystania z procedury zapłodnienia pozaustrojowego parom, u których stwierdzono niepłodność kobiety lub mężczyzny.

W ramach Programu będą mogli się leczyć także pacjenci, u których w wyniku leczenia lub z innych powodów może dojść do utraty płodności w przyszłości.

Kobieta w dniu zgłoszenia do Programu nie może mieć ukończonego 40 roku życia. Decyduje data zgłoszenia się kobiety czyli pierwszej wizyty u realizatora. Jeśli pomiędzy dniem zgłoszenia się do ośrodka realizującego Program a dniem kwalifikacji do Programu kobieta ukończy 40 rok życia, będzie miała nadal prawo do skorzystania z Programu. Nie ma ograniczeń wiekowych dla mężczyzn.Jak przystąpić do Programu?

Para, która chce skorzystać z Programu, powinna się zgłosić do jednego z ośrodków realizujących Program. Warunkiem przystąpienia do programu jest posiadanie tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego. Każda para sama decyduje, który ośrodek wybierze. Pary są zobowiązane do podpisania zgody na przetwarzanie danych osobowych, będą także musiały zaakceptować regulamin udziału w Programie. Dane osobowe są chronione. Nikt poza kliniką udzielającą świadczeń nie ma dostępu do danych identyfikujących pacjentów i dzieci. Dokumenty te będą podpisywane w siedzibie realizatora Programu, do którego zgłosi się para. Po zakwalifikowaniu do Programu para zostanie wpisana na listę oczekujących.

Para może zrezygnować z uczestnictwa w Programie na każdym jego etapie. Może również zdecydować się na zmianę ośrodka realizującego Program. Para nie może zmienić realizatora w trakcie trwania cyklu medycznie wspomaganej prokreacji. Jest to możliwe dopiero po zakończeniu cyklu. Para, która podjęła decyzję o zmianie ośrodka na inny, powinna poinformować o tej decyzji ośrodek, w którym dotychczas się leczyła. Zmiana ośrodka jest równoznaczna z wpisaniem pary na koniec listy oczekujących, prowadzonej przez nowo wybranego realizatora.
Ośrodki realizujące Program


Lp.

Miasto

Adres

Nazwa realizatora

Strona WWW

1

LUBLIN

20-542


UL.BOCIANIA 6

AB OVO SP. Z O.O. NZOZ CENTRUM ZDROWIA RODZINY

www.ab-ovo.pl

(http://www.ab-ovo.pl)2

BIAŁYSTOK

15-267


UL.AKADEMICKA 26

CENTRUM POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNE „BOCIAN”

G.MRUGACZ, P.PIETREWICZ SP. J.www.klinikabocian.pl

(http://www.klinikabocian.pl)3

KIELCE

25-310


UL. KOŚCIUSZKI 11

CENTRUM ZDROWIA KIELCE SP. Z O.O.

www.gameta.pl

(http://www.gameta.pl)4

KRAKÓW

31-221


UL. BIAŁOPRĄDNICKA 7A

CENTRUM MEDYCZNE „MACIERZYŃSTWO”

www.macierzynstwo.com.pl

(http://macierzynstwo.com.pl)5

OPOLE

45-594


UL. OBROŃCÓW STALINGRADU 61

GMW-EMBRIO SP. Z O.O.

www.invitrogmw.pl

(http://www.invitrogmw.pl6

POZNAŃ

60-535


UL. POLNA 33

GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZY SZPITAL KLINICZNY UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W POZNANIU

www.gpsk.am.poznan.pl

(http://www.gpsk.am.poznan.pl7

GDYNIA

81-369


UL. DERDOWSKIEGO 7

GAMETA GDYNIA CENTRUM ZDROWIA SP. Z O.O.

www.gameta.pl

(http://www.gameta.pl)8

RZGÓW

95-030


UL. RUDZKA 34/36

GAMETA SZPITAL SP. Z O.O. I WSPÓLNICY – SPÓŁKA KOMANDYTOWA

www.gameta.pl

(http://www.gameta.pl)9

KATOWICE

40-851


UL. ŻELAZNA 1

GYNCENTRUM CLINIC SP. Z O.O.

www.gyncentrum.pl

(http://www.gyncentrum.pl)10

WROCŁAW

54-130


UL. BULWAR IKARA 16

INVIMED EUROPEJSKIE CENTRUM MACIERZYŃSTWA

www.invimed.pl

(http://www.invimed.pl)11

GDYNIA

81-364


UL. 10 LUTEGO 16

INVIMED EUROPEJSKIE CENTRUM MACIERZYŃSTWA SP. Z O.O.

www.invimed.pl

(http://www.invimed.pl)12

KRAKÓW

31-236


UL. 29 LISTOPADA 178A

JAROSŁAW JANECZKO „PARENS” CENTRUM LECZENIA NIEPŁODNOŚCI

www.parens.pl

(http://www.parens.pl)13

BIAŁYSTOK

15-879


UL. STOŁECZNA 11

KRIOBANK PROF. N. MED. WALDEMAR KUCZYŃSKI

www.kriobank.pl

(http://www.kriobank.pl)14

GDAŃSK

80-850


UL. RAJSKA 10

KLINIKI I LABORATORIA KLINICZNE INVICTA

www.invicta.pl

(http://www.invicta.pl)15

MYSŁOWICE

41-400


UL. KS. BOŃCZYKA 34

NOVOMEDICA SP. Z O.O. CENTRUM LECZENIA NIEPŁODNOŚCI

www.novomedica.pl

(http://www.novomedica.pl)16

BYDGOSZCZ

85-435


UL. WALENIOWA 24

NZOZ CENTTRUM MEDYCZNE

www.klinika-leczenia-nieplodnosci.pl

(http://www.klinika-leczenia-nieplodnosci.pl)17

WARSZAWA

02-532


UL. RAKOWIECKA 36

NZOZ INVIMED-T

www.invimed.pl

(http://invimed.pl)18

LUBLIN

20-081


UL. STASZICA 14

OVUM ROZDRODCZOŚC I ANDROLOGIA

www.ovum.lublin.pl

(http://www.ovum.lublin.pl)19

WARSZAWA

02-807


UL. BOCIANIA 13

PRZYCHODNIA LEKARSKA NOVUM

K. KOZIOŁ P.LEWANDOWSKI SP.J.www.novum.com.pl

(http://www.novum.com.pl)20

KATOWICE

40-611


UL. FABRYCZNA 130

PROVITA SP. Z O.O.

www.klinikanieplodnosci.pl

(http://www.klinikanieplodnosci.pl)21

RZESZÓW

35-309


UL. PODWISŁOCZE 21

PARENS SP. Z O.O.

www.parens.rzeszow.pl

(http://parens.rzeszow.pl)22

SZCZECIN

71-252


UL. UNII LUBELSKIEJ 1

SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 1

IM. T. SOKOŁOWSKIEGOwww.spsk1.szn.pl

(http://www.spsk1.szn.pl)23

WARSZAWA

02-005


UL. LINDLEYA 4

SZPITAL KLINICZNY DZIECIĄTKA JEZUS

www.szpital-clo.med.pl

(http://www.szpital-clo.med.pl)24

ŁÓDŹ

91-211


UL. SZPARAGOWA 10

SALVEMEDICA SŁAWOMIR SOBKIEWICZ NZOZ

www.salvemedia.pl

(http://www.salvemedica.pl)25

BIAŁYSTOK

15-276


UL. M. SKŁODOWSKIEJ-CURIE 24A

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY 1. W BIAŁYMSTOKU

www.spskam.bialystok.pl

(http://www.spskam.bialystok.pl)26

SZCZECIN

71-074


UL. KASPRZAKA 2A

VITROLIVE SP. Z O.O.

www.vitrolive.pl

(http://www.vitrolive.pl)
Finansowanie Programu

Ministerstwo Zdrowia finansuje wszystkie świadczenia zdrowotne opisane w Programie. W ramach Programu nie będą finansowane leki stosowane w celu stymulacji jajeczkowania. Pary decydujące się na udział w Programie będą kupować potrzebne leki w aptece.

ŻRÓDŁO: Ministerstwo Zdrowia - www.invitro.gov.plWięcej informacji dotyczących Programu znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia: www.mz.gov.pl

Pobieranie 82.85 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna