Wykaz artykułÓw opublikowanych w liderach drukowanych od numeru 119 do chwili obecnej wykaz stale uzupełnianyPobieranie 0.81 Mb.
Strona1/8
Data08.05.2016
Rozmiar0.81 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8

arszawie

WYKAZ ARTYKUŁÓW OPUBLIKOWANYCH W LIDERACH DRUKOWANYCH

Od numeru 119 do chwili obecnej - wykaz stale uzupełniany


Opracowanie i prowadzenie wykazu Zbigniew Cendrowski

Strona www.lider.szs.pl e-mail : lider3000@poczta.onet.pl

Sortowanie wg kolumn :

1. Ustawienie kursora myszy w kolumnie, wg której chcemy sortować kolejność

2. Klik - tabela,

3. Klik - sortuj,

4. W oknie sortuj - klik - numer kolumny

Spis ten nie obejmuje stałych rubryk : spisy treści, wstępy, wybór myśli, rekomendacje książek.

Tekstów tych szukaj w odpowiednich linkach na stronie głównejBielski Janusz

Kompetencje nauczyciela wychowania fizycznego

119

Bronikowska Małgorzata

Patrz Bronikowski Michał

119

Bronikowski Michał

Bronikowska MałgorzataEdukacja olimpijska w szkole

119

Chobocka Ewa

Wychowanie fizyczne w kształceniu zintegrowanym w klasach I-III

119

Dziubecki Jacek

Plan rozwoju zawodowego

119

Jaszczak Agnieszka

Trzymaj się prosto

119

Jezierski Ryszard

Planowanie i programowanie pracy nauczyciela

119

Klinger Jarosław

„Otwarta szkoła”

119

Koszczyc Tadeusz

Konstruowanie programu autorskiego z przedmiotu wychowanie fizyczne

119

Lach Ewa

Ocenianie osiągnięć uczniów z wychowania fizycznego w zreformowane szkole

119

Laddach Dariusz

Nie spalić drugiego podejścia

119

Moszczyński Paulin

Choroby prionowe

119

Pedowska Hanna

Konspekt lekcji z wychowania fizycznego kl. V

119

Stępień Zbigniew

Street- soccer- nasz sposób na nudę

119

Szczepaniak Grażyna

Konspekt lekcji z gier i zabaw ruchowych w unihokeju

119

Szukalski Wojciech

Zdrowotne walory aktywności ruchowej

119

Belka – Sendłak Lucyna

Sendłak JanuszNauczyciel opiekunem nauczyciela stażysty

120

Bielski Janusz

Kompetencje ucznia i kompetencje nauczyciela

120

Celejowa Irena

W obronie naszego świata

120

ChmielarzMirosław

Rzut oszczepem na lekcji wychowania fizycznego

120

Chrobot Kazimiera

Uczymy aktywnie

120

Czerska Ewa

Sprawka EwaWspółdziałanie czy współzawodnictwo

120

Karpowicz Tadeusz

Późna specjalizacja sportowa – pożądany efekt w lekkoatletyce

120

Michalska Monika

Konspekty

120

Moszczyński Paulin

Leczenie astmy

120

Niemczyk Mieczysław

Ćwiczenia tybetańskie

120

Sajda Beata

Znaczenie nowych form aktywności ruchowej w kształtowaniu pro zdrowotnych postaw dziewcząt w wieku dorastania

120

Sendłak Janusz

Uwagi o istocie wychowania fizycznego

120

Sendłak Janusz

Patrz Belka Sendłak Lucyna

120

Sprawka Ewa

Patrz Czerska Ewa

120

Banach Czesław

Wartości w systemie edukacji

121

Chatys Wioletta

Środowisko rodzinne a zabawy i gry ruchowe dzieci

121

Dudziak Krystyna

Jezierski Ryszard

Kaczmarek Anna


Opinie nauczycieli wychowania fizycznego o przygotowaniu do nowych zadań w zreformowanej szkole

121

Jezierski Ryszard

Patrz Dudziak Krystyna

121

Kaczmarek Anna

Patrz Dudziak Krystyna

121

Lachowicz Lesław

Od uczestnictwa w lekcji do uczestnictwa w kulturze fizycznej

121

Merta Andrzej

Kontrola i samokontrola stopnia usprawnienia uczniów

121

Moszczyński Paulin

Kamica żółciowa

121

Ozdoba Elżbieta

Ozdoba JanuszWychowanie fizyczne przyjemne i pożyteczne

121

Ozdoba Janusz

Patrz Ozdoba Elżbieta

121

Sajda Zbigniew

Wpływ czynności nauczyciela na kształtowanie osobowości dziewcząt w wieku dorastania poprzez taniec na lekcji wf

121

Sawa Elżbieta

Konspekt lekcji koszykówki w ujęciu czynnościowym dla gimnazjum

121

Zaproszenie

Konkurs AWF Poznań i konkurs TKKF

121

Bochenek Marcin

Integracja grupy w zabawach rytmiczno-tanecznych

122

Buczek Zbigniew

Inny sposób oceniania z wychowania fizycznego

122

Cendrowski Zbigniew (pod redakcją)

Bielski J, Dziubiński Z, Jezierski R, Pańczyk W, Pośpiech J.Projekt programu rozwoju wychowania fizycznego i sportu szkolnego jako elementu przeciwdziałania patologiom – na lata 2001 –2010

122

Czerska Ewa

Sprawka EwaKierowanie czy wspieranie

122

Figat Katarzyna

Nauka kozłowania piłki koszykowej

122

Grotyńska Bożęna

Nogalska MałgorzataPromujemy zdrowie w naszej szkole

122

Jankowska Bożęna

Filozoficzne zagadnienia sensu cierpienia, umierania, i śmierci (konspekt lekcji)

122

Jurczyk Danuta

Propozycje wykorzystania systemu punktowego na zajęciach wf

122

Korzeniewska Krystyna

Idee olimpijskie w naszej szkole

122

Kucia Wiesława

Krok po kroku czyli promocji zdrowia w SP 189 w Łodzi

122

Nogalska Małgorzata

Patrz Grotyńska Bożęna

122

Piecha Andrzej

Zostań gwiazdą reklamy

122

Pietryga Wiesław

Plan pracy WSKS „Karmańskie”

122

Sprawka Ewa

Patrz Czerska Ewa

122

Sprawka Ewa

Patrz Czerska Ewa

122

Szukalska Teresa

Aktywność ruchowa a rozwój cywilizacji

122

Wdowiak Urszula

Nasza przyszłość to chore społeczeństwo

122

Zwoleńska Anna

Zwoleński LechO gimnastyce – tym razem mózgu ( cz. I )

122

Zwoleński Lech

Patrz Zwoleńska Anna

122

Bakowski Jerzy

Wychowanie komunikacyjne na lekcjach wf

123

Bychowski Piotr

Małe gry

123

Figat Katarzyna

Rola nauczyciela I etapu kształcenia nauczania zintegrowanego w zapobieganiu wadom postawy

123

Fuchs Olga

Czy w szkole można nauczyć miłości i przyjaźni

123

Gajda Zbigniew

Hull KrzysztofPrzykładowy zestaw ćwiczeń nauczających elementów techniki gry w piłkę siatkową

123

Grzegorzewska Janina

Wereszczak-Wzorek Janina

Waszczuk Anita


Nie daj się osteoporozie

123

Hull Krzysztof

Patrz Gajda Zbigniew

123

Kotowska Barbara

Gry i zabawy z elementami korektywy

123

Lewandowski Dawid

Skrajnowski MarianWpływ kultury fizycznej na polepszenie Polsko –Ukraińskich stosunków społecznych

123

Minczakiewicz Elżbieta

Profilaktyka logopedyczna w aspekcie zdrowia psychicznego i potrzeb społecznych człowieka

123

Okoń Krystyna

Znajomość rozwoju fizycznego i motorycznego

123

Pluskota Piotr

Rugby – agresja czy asertywność

123

Podsadowska Maria

Rozbudzanie motywacji d działania poprzez gry i zabawy

123

Rauk Anna

Promocja zdrowia – niepokoje i sukcesy

123

Rębowski Andrzej

Nauczanie i wychowanie na lekcjach wf z wykorzystaniem statystyki sportowej i olimpizmu oraz z karate

123

Skrajnowski Marian

Patrz Lewandowski Dawid

123

Stefanowicz Marcin

Propozycja akcji medialnej

123

Waszczuk Anita

Patrz Grzegorzewska Janina

123

Wereszczak – Wzorek Janina

Patrz Grzegorzewska Janina

123

Chmielarz Mirosław

Małyszomania w szkole

124

Fronczek Ewa

Patrz Oborska Magdalena

124

Gutowska Wiesława

Nauczanie tańca w szkole

124

Klebeko Jolanta

Świątkowska KrystynaW sprawie agresji w szkole

124

Kotowska Barbara

Konspekt lekcji gimnastyki korekcyjnej dla klas I-III

124

Majcher Lech

Doskonalenie techniki w prowadzeniu piłki

124

Merta Andrzej

Aktywizacja ruchowa dziecka poprzez wykorzystanie przyborów nietypowych

124

Michalska Monika

Problematyka narkomanii w programach przyrody dla szkół podstawowych

124

Milewska Hanna

Sztuka komunikacji interpersonalnej

124

Moszczyński Paulin

Choroby odzwierzęce

124

Oborska Magdalena

Fronczek EwaProgram zajęć sportowo- rekreacyjnych w świetlicy szkolnej dla klas I-III

124

Pacyna Helena

Projekt zajęć profilaktyczno-wychowawczych „życie bez nałogów”

124

Skalski Adam

Skoki narciarskie w SDP nr 6 w Puławach

124

Sobczyk Renata

Standard osiągnięć – wychowanie fizyczne kl. IV-VI

124

Szczepaniak Grażyna

Trzeba coś więcej niż samo strzelanie

124

Świątkowska Krystyna

Patrz Klebeko Jolanta

124

Bielski Janusz

Propozycje najciekawszych obozów wędrownych na wakacje 2001

125

Jankowska Kamilla

Rola nauczyciela wf w kształtowaniu osobowości ucznia

125

Kaczor Ewa

Metodyka organizowania, programowania i prowadzenia wycieczek wędrownych

125

Litwicka Elżbieta

Żurek LucynaWywijadło

125

Lityński Marek

A może by na kajak

125

Majcher Lech

Refleksje o wychowaniu

125

Marcinek Dariusz

Unihokej na wakacjach

125

Moszczyński Paulin

Niedokrwistość i inne skutki zdrowotne jako efekt niewłaściwego żywienia

125

Owsianik Dorota Anna

Głos mistrza i przewodnika na szlakach człowieczeństwa

125

Szukalska Teresa

Jak sobie radzić gdy w szkole brakuje sprzętu

125

Zaproszenie

Zaproszenie na kursy z gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej

125

Zduński Leszek

Nogo baseball- gra dla wszystkich

125

Zygmunt Teresa

Zestaw ćwiczeń grupowych – integrujących

125

Żurek Lucyna

Patrz Litwicka Elżbieta

125

Belka – Sendłak Lucyna

Istota integralnej edukacji wczesnoszkolnej

127

Błaszczyk Ryszard

SIS, Dni sportu szkolnego, kodeks nauczyciela i ucznia, D

127

Bodziak Beata

Ścieżka edukacyjna – edukacja pro zdrowotna

127

Habura Barbara

Uczniowie realizatorami zadań wynikających z programu

127

Karpowicz Jan

Konspekt lekcji gier i zabaw ruchowych z nietypowymi przyborami

127

Nekrologi

Wspomnienie o Antku Muzykiewiczu (Ryszard Błaszczyk)

127

Piątek Krystyna

Walkowiak KrystynaCzy promocja zdrowia może integrować środowisko szkolne

127

Sokołowska Maria

Otwieramy kolejną dekadę

127

Walkowiak Krystyna

Patrz Piątek Krystyna

127

Wosik Ryszard

Trzecia godzina wf oraz plan pracy SKS

127

Woynarowska Barbara

Bilans pierwszej dekady rozwoju szkół promujących zdrowie w Polsce

127

Zaproszenie

Rajdy rowerowe po Litwie

127

Zygmunt Teresa

Uczymy się wspólnego rozwiązywania problemów – integracja, Zabawy tematyczne kształtujące umiejętność rozwiązywania problemów indywidualnie i grupowo, kształtowanie koordynacji wzrokowo-ruchowej

127

Bosiacka Alicja

Patrz Bosiacki Andrzej

128

Bosiacki Andrzej

Bosiacka AlicjaDziesięć przykazań racjonalnego odpoczynku

128

Jankowska Kamilla

Konspekt lekcji gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej

128

Kosyl Marek

Metoda Urszuli Hoppe w korygowaniu wad postawy

128


Pobieranie 0.81 Mb.

  1   2   3   4   5   6   7   8
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna