Wykaz osiągnięć w pracy naukowo – badawczej w latach 1989-2014Pobieranie 85.84 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar85.84 Kb.
WYKAZ

osiągnięć w pracy naukowo – badawczej

w latach 1989-2014

Ks. dr hab. Tadeusz SYCZEWSKI, prof. KUL, ur. 13 marca 1959 r. w Bielsku Podlaskim.
 1. Rozprawa doktorska:
 1. Przygotowanie do małżeństwa w świetle zasad liturgii i wskazań Kościoła w Polsce na przykładzie wypowiedzi młodych małżeństw w Diecezji Drohiczyńskiej / Studium Liturgiczno - Pastoralne” /mps Lublin 1989/ s. XLVI+357.


II. Oryginalne opublikowane prace twórcze:


 1. Zwyczaje, obrzędy i wierzenia okresu Adwentu i Bożego Narodzenia w regionie nadbużańskim. Drohiczyn 2002 s. 639. ISBN 83-914231-5-8.
 1. Przygotowanie do małżeństwa w świetle wypowiedzi młodych małżeństw z diecezji w Drohiczynie nad Bugiem.Collegium Polonorum”. T. 11. Rzym 1991/92 s.175-195. 1. Liturgiczna formacja alumnów w wyższych seminariach duchownych w świetle dokumentów odnowy soborowej. „Studia Teologiczne- Białystok-Drohiczyn-Łomża” 10:1992 s. 91-108.
 1. Problematyka liturgiczna w przygotowaniu do małżeństwa. „Studia Teologiczne - Białystok-Drohiczyn-Łomża” 11:1993 s. 150-165.
 1. Organizacja przygotowania do małżeństwa w Diecezji Drohiczyńskiej. „Studia Teologiczne - Białystok-Drohiczyn-Łomża” 11:1993 s. 347-371.
 1. Duszpasterskie wykorzystanie Roku Liturgicznego. „Studia Teologiczne - Białystok-Drohiczyn-Łomża” 12:1994 s.213-230.
 1. Doświadczenie ascetyczno-mistyczne w życiu Edyty Stein. „Studia Teologiczne - Białystok-Drohiczyn-Łomża” 12:1994 s. 309-316.
 1. Sakrament Małżeństwa w Nowym Katechiźmie Rzymskim. „Studia Teologiczne - Białystok-Drohiczyn-Łomża” 13:1995 s. 135-156.

Artykuł w języku ukraińskim: Tainstwo podrużżja w nowomu Rimskomu Katechizmi. W: Misterija Liturgii w Katechizmi Katolickoj Cerkwi. Lwów 1998. Red. J. J. Kopeć CP s. 107-126.
 1. Sakrament Chrztu Świętego. „Studia Teologiczne - Białystok-Drohiczyn- Łomża” 15:1997 s. 155-176.
 1. Obrzęd Błogosławieństwa zwierząt. „Roczniki Teologiczne”. T. 45. 8:1998 s. 331-336.
 1. Kompozycja i struktura modlitwy liturgicznej. „Roczniki Teologiczne”. T. 46. 8:1999 s. 139-152.
 1. Teologia obrzędów błogosławieństwa pól. „Studia Teologiczne - Białystok-Drohiczyn - Łomża” 20:2002 s. 243 - 251. 1. Charakterystyczne okoliczności śmierci w ludowej interpretacji na Podlasiu.

„Studia Teologiczne - Białystok-Drohiczyn-Łomża” 20:2002 s. 253 - 265.


 1. Symbolika elementów naturalnych w celebracjach liturgicznych. „Liturgia Sacra”. 8:2002, nr 1 s. 59-67.
 1. Liturgiczne formy kultu Eucharystii poza Mszą Świętą. „Ruch biblijny i liturgiczny”. R. LV. 3:2002 s. 231-239.
 1. Pastoralny wymiar Roku Liturgicznego. „Warszawskie Studia Teologiczne”. XV:2002 s. 205-216.
 1. Formacja liturgiczna alumnów i kapłanów w posoborowych dokumentach Kościoła. „Liturgia Sacra”. 9:2003 nr 1/22/ s. 49-59.
 1. Znaczenie postaw i gestów dla świadomego udziału we Mszy świętej. „Ruch biblijny i liturgiczny”. R. LVI. 1:2003 s. 43-53.
 1. Teologia obrzędów poświęcenia kościoła i ołtarza. „Studia Theologica Varsaviensia” UKSW. 42:2004 nr 2 s. 161-170. ISSN-0585-5594.

Teologia obrzędów poświęcenia kościoła i ołtarza. „Ruch biblijny i liturgiczny”. R. LVI. 3:2003 s. 201-208. ISSN 0209-0872.


Przedruk tego artykułu w: “W tym, który umacnia”. Księga pamiątkowa ku czci J. E. Ks. Bp. Prof. zw. Edwarda Ozorowskiego z okazji 25-lecia sakry biskupiej, 40-lecia kapłaństwa i 30-lecia pracy w AWSD w Białymstoku. Red. J. Zabielski. Białystok 2004 s. 195-204. ISBN 83-89031-79-5.


 1. Obowiązki małżonków względem Boga, innych ludzi oraz siebie. „Studia Teologiczno-Historyczne Śląska Opolskiego”. 23:2003 s. 231-247. ISBN 83-88939-42-4.
 1. Rola rodziny jako „Kościoła domowego” w procesie jednoczenia się Europy. Pytania o wartości u podstaw integracji Europejskiej. Red. T. Syczewski, S. Mazur. Drohiczyn 2004 s. 73-84. ISBN 83-914231-8-2.
 1. Sanktuarium miejscem celebracji kultycznych według Dyrektorium o pobożności ludowej i liturgii. „Liturgia Sacra”. 10:2004 nr 1 /23/ s. 67-74. ISSN 1234-4214.
 1. Znaczenie milczenia w liturgii. „Warszawskie Studia Teologiczne”. XVI/2003/ s. 173-180. ISBN 83-87802-81-6.
 1. Nowy Obrzęd Koronacji Wizerunku Najświętszej Maryi Panny. „Liturgia Sacra”. 10:2004 nr 2 /24/ s. 303-311. ISSN 1234-4214.
 1. Przygotowanie do małżeństwa i życia w rodzinie według Dyrektorium Duszpasterstwa Rodzin. „Roczniki Nauk Prawnych”. T. XV. 1:2005 s. 365-380. ISSN 1507-7896.
 1. Ludowa pobożność maryjna w diecezji drohiczyńskiej. „Studia Teologiczne -Białystok- Drohiczyn-Łomża”. 23:2005 s. 231-247. ISSN 0239-80 IX.
 1. Nadzwyczajny szafarz Komunii Świętej w aspekcie liturgicznym. W: Laudate Dominum. Red. K. Konecki. Gniezno 2005 s. 279-286. ISBN 83-89270-42-4; ISBN 83-89873-21-4.
 1. Tajemnica Wcielenia w praktykach pobożności ludowej. „Roczniki Teologiczne”. T. LII. 8: 2005 s. 111-123. ISSN 1233-1457.
 1. Formacja duchowa człowieka w warunkach przemian systemowych. W: Bezpieczeństwo człowieka a proces transformacji systemowej. Red. J. Dębowski, E. Jarmoch, A. W. Świderski. Siedlce 2006 s. 191 – 199. ISBN 83-7051-605-X.
 1. Nadużycia w celebracjach Eucharystii w świetle Instrukcji Redemptionis Sacramentum. W: Eucharystia fons vitae – współczesne problemy prawne. Red. S. Tymosz. Lublin 2006 s. 41-53. ISBN 83-7363-384-7.
 1. Aktywność duszpasterska katolików świeckich w świetle pierwszego Synodu diecezji drohiczyńskiej 1997. W: Księga Jubileuszowa dedykowana Pani Profesor Alicji Grześkowiak. Red. A. Dębiński, M. Gałązka, R. G. Hałas, K. Wiak. Lublin 2006 s. 523-5532. ISBN 83-7363-411-8.
 1. Symbolika wina, wody i chleba w liturgii Mszy świętej. W: Rok Eucharystii w Diecezji Drohiczyńskiej. Red. S. Mazur, M. Łaziuk. Drohiczyn 2006 s. 156-159. ISBN 83-60239-15-0.
 1. Rola kultury chrześcijańskiej w formacji wiernych w świetle Pierwszego Synodu Diecezji Drohiczyńskiej z 1997 r. W: Historia magistra vitae. Księga jubileuszowa ku czci Profesora Jerzego Flagi. Red. A. Dębiński, S. Wrzosek, K. Maćkowska, M. Kruszewska-Gagoś. Lublin 2007 s. 317-326. ISBN 978-83-7363-560-9.
 1. Kult Najświętszego Sakramentu w świetle Dokumentów Pierwszego Synodu Diecezji Drohiczyńskiej. W: Confitemini Domino, Quoniam Bonus. Księga pamiątkowa dedykowana śp. Księdzu Profesorowi Adamowi Durakowi SDB (1949-2005). Red. J. Nowak. Warszawa 2007 s. 441-455. ISBN 978-83-7072-429-0.
 1. Zwyczaje okresu adwentu i Bożego Narodzenia w procesie wsparcia społecznego. W: Bezpieczeństwo człowieka a proces wsparcia społecznego. Red. J. Dębowski, E. Jarmoch, A. W. Świderski. Siedlce 2007 s. 261 – 270. ISSN 0860-2719.
 1. Organizacja nauczania w Wyższym Seminarium Duchownym w Drohiczynie. W: Znad Buga dla Boga. Złoty Jubileusz Wyższego Seminarium Duchownego Najświętszego Serca Pana Jezusa w Drohiczynie. Red. S. Mazur (red. Naczelny), T. Syczewski, M. Łaziuk. Drohiczyn 2007 s. 203-214. ISBN 978-83-60239-20-9.
 1. Liturgia pozasakramentalna w świetle Pierwszego Synodu Diecezji Drohiczyńskiej 1997. „Warszawskie Studia Teologiczne”. XX/2007/ s. 197-204. ISSN 0209-3782.
 1. Znaczenie rodziny jako Kościoła domowego w rozwoju społeczeństwa. W: Małżeństwo i rodzina wobec współczesnych wyzwań. Red. S. Tymosz. Lublin 2008. ISBN 978-83-7363-650-7 s. 91-108.
 1. Katedra Kościelnego Prawa Małżeńskiego i Rodzinnego. W: Księga Jubileuszowa z okazji 90-lecia Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Red. A. Dębiński, M. Ganczar, S. Jóźwiak, A. Kawałka, M. Kruszewska-Gagoś, H. Witczak. Lublin 2008. ISBN 978-83-7363-700-9 s. 453-467.
 1. Przygotowanie do życia w małżeństwie i rodzinie w uchwałach Drugiego Polskiego Synodu Plenarnego 1991-1999. W: Matrimonium spes mundi. Małżeństwo i rodzina w prawie kanonicznym, polskim i międzynarodowym. Księga pamiątkowa dedykowana Ks. prof. Ryszardowi Sztychmilerowi. Red. T. Płoski, J. Krzywkowska. Olsztyn 2008. ISBN 978-83-7299-560-5 s. 259-269.
 1. Formacja rodzin do zadań apostolskich w dokumentach Konferencji Episkopatu Polski. „Roczniki Nauk Prawnych”. T. XVII. 2:2007 s. 77-93. ISSN 1507-7896.
 1. Zadanie rodziny w procesie jednoczenia się Europy w nauczaniu Jana Pawła II. W: Księga Jubileuszowa Prof. Dr hab. Tadeusza Smyczyńskiego. Red. M. Andrzejewski, m. Łączkowska, L. Kociucki, A. N. Schulz. Toruń 2008 s. 931-946. ISBN 978-83-7285-398-1.
 1. Błogosławieństwo pokarmów i napojów na stół wielkanocny. W: Introibo ad altare Dei Księdzu Profesorowi Stefankowi Koperkowi CR z okazji 70-lecia urodzin i 45 –lecia kapłaństwa. Red. S. Szczepaniec, J. Superson, J. Mieczkowski. Studia, t.16. Kraków 2008, s. 511-521. ISBN 978-83-7438-161-1.
 1. Kult świętych oraz obrazów świętych i relikwii w obowiązującym prawodawstwie Kościoła łacińskiego. „Studia Teologiczne-Białystok-Drohiczyn-Łomża”. 26:2008 s. 289-298. ISSN 0239-80 IX.
 1. Myśl Jana Pawła II o małżeństwie i rodzinie. „Drohiczyński Przegląd Naukowy”. Wielokulturowe Studia Drohiczyńskiego Towarzystwa Naukowego. 1/2009. ISSN 2080-587X. Drohiczyn 2009 s. 137-146.
 1. Obrzęd pojednania wielu penitentów z indywidualną spowiedzią i rozgrzeszeniem. W: Wezwani do Nawrócenia z Teologii Pokuty i Pojednania. Księga pamiątkowa dedykowana Księdzu profesorowi Helmutowi Sobeczce z okazji 70. Rocznicy Urodzin i 45-lecia pracy naukowo-dydaktycznej. Seria: Opolska Biblioteka Teologiczna nr 114. Redakcja Ks. Erwin Mateja i Ks. Rudolf Pierskała. Opole 2009 s. 389-398.
 1. Cmentarze według obowiązującego Kodeksu Prawa Kanonicznego i obrzędów Błogosławieństw. „Warszawskie Studia Teologiczne”. XXII/1/2009 s. 307-314. ISSN 0209-3782.
 1. Miejsca święte w obowiązującym prawodawstwie Kościoła łacińskiego. „Warszawskie Studia Teologiczne”. XXIII/2010 s. 181-192. ISSN 0209-3782.
 1. Działalność katolików świeckich w świetle uchwał Drugiego Polskiego Synodu Plenarnego (1991-1999). W: Człowiek i kosmos. Zbiór prac pod redakcją naukową E. Jarmocha, A. W. Świderskiego. Drohiczyn 2009 s. 49-59.ISBN 978-83-925574-2-5.
 1. Egozrcyzmy „Studia Teologiczne-Białystok-Drohiczyn-Łomża”. 28:2010 s. 165-176. ISSN 0239-80 IX.
 1. Tabernakulum miejscem przechowywania Najświętszego Sakramentu. „Warszawskie Studia Teologiczne”. XXIV/1/2011 s. 199-206. ISSN 0209-3782.
 1. Pracownicy Duszpasterstwa Rodzin w nauczaniu Jana Pawła II i Konferencji Episkopatu Polski. „Roczniki Nauk Prawnych”. T. XXI, nr 1, 2011, s. 217-225. ISSN 1507 7896.
 1. Zaręczyny w Kościele łacińskim. Abiit, non obiit. Księga pamiatkowa poświęcona pamięci Księdza Profesora Antoniego Kościa SVD. Lublin 2013. Red. Antoni Dębiński, Piotr Stanisz, Tomasz Barankiewicz, Jadwiga Potrzeszcz, Wojciech Sz. Staszewski, Anna Szarek-Zwijacz, Monika Wójcik. ISBN 978-83-7702-624-3, s. 1123-1133.
 1. Kościoły, kaplice i ołtarze jako miejsca święte w Kościele katolickim. W: Fides – Veritas – Iustitia. Księga pamiątkowa dedykowana Księdzu Biskupowi Antoniemu Stankiewiczowi. Redakcja: Ks. dr hab. Piotr Stanisz, prof. KUL, ks. dr hab. Leszek Adamowicz, prof. KUL, dr hab. Marta Greszata - Telusiewicz, prof. KUL. Recenzja: ks. dr hab. Krzysztof Burczak, prof. KUL. Lublin 2013, s. 61- 72. ISBN978-83-63761-12-7. 1. Artykuł: „Rektor Wyższego Seminarium Duchownego w posoborowym prawodawstwie kościoła łacińskiego”. W: „Idąc na cały świat”. Biblioteka Drohiczyńska, t. XVII. Wydawcy: Drohiczyńskie Towarzystwo Naukowe, Kuria Diecezjalna w Drohiczynie. Red. Ks. Edward Jarmoch. Recenzenci: Ks. Bp dr hab. Stanisław Stolarik, Ks. prof. Dr hab. Marian Stepulak. Drohiczyn2013, s. 101-109. ISBN 978-83-60239-26-1.
 1. Artykuł: „Seminarium – źrenica biskupiego oka (Pupilla oculi episcopi)”. W: Księga Jubileuszowa poświęcona Ks. Bp. Antoniemu Pacyfikowi Dydyczowi OFMCap Brat i Biskup. Biblioteka Drohiczyńska, t. XVIII. Red. O. Andrzej Derdziuk OFMCap, ks. Paweł Rytel-Andrianik. Recenzja naukowa: ks. dr hab. Tadeusz Zadykowicz. Drohiczyn 2013, s. 251-266. ISBN: 978-83-60239-41-4. 1. Artykuł w książce recenzowanej: Chrzcielnica w Kościele łacińskim”. W: Wiara, Nadzieja i Miłość. Księga Jubileuszowa Ks. Profesora Edwarda Jarmocha w 60. Rocznicę urodzin i 35. Rocznicę pracy duszpasterskiej i naukowej. T. I. Red. Naukowa prof. Dr hab. Ryszard Rosa, prof. Dr hab. Tamara Zacharuk. Recenzenci: prof. Dr hab. Jerzy Nikitorowicz, Uniwersytet w Białymstoku, prof. Dr hab. Lesław Pytka, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach. Siedlce-Drohiczyn 2013, s. 335-343. ISBN 978-83-7051-721-2. 1. Artykuł w książce recenzowanej: „Przygotowanie bezpośrednie do małżeństwa i życia w rodzinie według Dyrektorium duszpasterstwa rodzin z 2003 roku” s. 79-96. W: Miłość i odpowiedzialność – wyznaczniki kanonicznego przygotowania do małżeństwa. Redakcja: Andrzej Pastwa, Monika Gwóźdź. Katowice 2013. ISSN 0208-6336. ISBN 978-83-226-2134-9 s. 207. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

 2. T. Syczewski. Ceremoniał biskupów w Kościele łacińskim s. 593-601. W: Reddite ergo quae sunt Caesaris Caesari et quae sunt Dei Deo. Studia in honorem prof. Josephi Krukowski dedicata. Księga Jubileuszowa dedykowana Księdzu Profesorowi Józefowi Krukowskiemu z okazji 50-lecia pracy naukowej. Redakcja: Mirosław Sitarz, Piotr Stanisz, Henryk Stawniak. Recenzenci: dr hab. Elżbieta Szczot, prof. KUL; Prof. dr hab. Mieczysław Sawczuk. ISBN 978-83-7306-667-0. Lublin 2014, s. 943, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Prace Wydziału Nauk Prawnych 57. Ilość znaków: 20585.

III. Podręczniki, książki, redakcje 1. Służba Boża w Diecezji Drohiczyńskiej. Red. T. Syczewski. Drohiczyn 1996 ss. 415.

Autor agendy opracował sam schemat dzieła, ułożył wiele modlitw i nabożeństw tam zawartych, index rzeczowy. Współautorami byli członkowie synodalnej komisji ds. duszpastersko - liturgicznych. Zadaniem ich była pomoc w zbieraniu materiałów, dyskusja nad układem agendy, dokonanie korekty, itp.
 1. Obrzędy Błogosławieństwa Pól. Red. T. Syczewski. Drohiczyn 1997 ss. 63.

Redaktor obrzędów ułożył sam schemat obrzędów, ułożył, bądź dobrał gotowe teksty modlitw i śpiewów. Współautor - mgr M. Łaziuk - odpowiedzialny był za skład komputerowy, dokonał korekty i brał udział w projektowaniu okładki.
 1. W górę serca. Modlitwy do prywatnego wykorzystania przez kapłanów, alumnów, osoby życia konsekrowanego i katolików świeckich. Red. T. Syczewski. Drohiczyn 1997 ss.288.

Redaktor modlitewnika ułożył schemat modlitewnika, niektóre modlitwy. Współautorzy - alumni - dostarczyli niektóre teksty modlitw, uczestniczyli w dyskusji nad układem i dokonywali korekty.
 1. Peregrynacja Obrazu Jezusa Miłosiernego. Celebracje liturgiczne w parafiach Diecezji Drohiczyńskiej. Drohiczyn 2003-2004.

Red. T. Syczewski opracował teksty liturgiczne. Ułożył schemat mszalika i niektóre teksty adoracji. Ks. mgr Jarosław Kuźmicki opracował stronę muzyczną mszalika.
 1. Rekonsekracja katedry drohiczyńskiej. Celebracja liturgiczna 10 stycznia 2005 r. Oprac. T. Syczewski, E. Borowski, J. Kuźmicki. Drohiczyn 2004 s. 61.
 1. Pytania o wartości u podstaw integracji europejskiej. Red. T. Syczewski, S. Mazur. Drohiczyn 2004 s. 101. ISBN 83-914231-8-2.
 1. W trosce o godność człowieka. Red. S. Mazur, T. Syczewski. Drohiczyn 2008 s. 133. ISBN 978-83-60239-40-7.
 1. Znad Buga dla Boga. Złoty Jubileusz Wyższego Seminarium Duchownego Najświętszego Serca Pana Jezusa w Drohiczynie. Red. S. Mazur (red. Naczelny), T. Syczewski, M. Łaziuk. Drohiczyn 2007 s. 330. ISBN 978-83-60239-20-9.
 1. Dziesiąta Rocznica Wizyty Apostolskiej Jana Pawła II w Drohiczynie. 1999-10 czerwca-2009. Red. T. Syczewski, J. Kuźmicki, J. Borowiecki, M. Łaziuk. Drohiczyn 2009, s. 86. ISBN 978-83-60239-45-2.
 1. Ojcowie Kościoła w trosce o życie duchowe człowieka. Red. J. Przeździecki, T. Syczewski, S. Mazur. Drohiczyn 2010, s. 93. ISBN 978-83-60239-55-1.
 1. Sługa Boży Biskup Zygmunt Łoziński w trosce o Kościół i Ojczyznę. Red. S. Mazur, T. Syczewski. Drohiczyn 2011, s. 123. ISBN 978-83-60239-95-7.
 1. W Trosce o Communio. Red. Ks. Jarosław Rzymski, Ks. Tadeusz Syczewski. Biblioteka Drohiczyńska, t. XIV. Drohiczyn 2012, s. 140. ISBN 978-83-60239-11-8.
 1. Książka nierecenzowana: Złoty Jubileusz Kapłaństwa J. E. Ks. Biskupa Antoniego Dydycza Biskupa Drohiczyńskiego. Drohiczyn 13 VI 2013 . Red. Ks. dr hab. Tadeusz Syczewski, prof. KUL, Ks. dr Jarosław Rzymski. Drohiczyn 2013 s. 47. ISBN 978-83-60239-31-5.

 2. Redakcja książki naukowej recenzowanej. Ekumenizm w posoborowym półwieczu. Sukcesy i trudności katolickiego zaangażowania na rzecz jedności chrześcijan. Teologia w Dialogu. T. 14. Redakcja: Marcin Składanowski, Tadeusz Syczewski. Lublin 2013. Wydawnictwo KUL. ISBN: 978-83-7702-734-9. S. 286. (Zaliczono do dorobku naukowego dnia 12. 10. 2013 roku).

 3. Książka nierecenzowana. Redakcja modlitewnika (książka): „Ingres j. E. Księdza Biskupa Tadeusza Pikusa Biskupa Drohiczyńskiego do Katedry Pw. Trójcy Świętej w Drohiczynie 25 maja 2014 roku”. Redakcja: Ks. dr hab. Tadeusz Syczewski, prof. KUL, ks. dr Jarosław Rzymski. Drohiczyn 2014 s. 83, znaków: 72000. Wydawnictwo: Iwonex, Siedlce. ISBN 978-83-60239-71-1.

 4. Książka recenzowana przez ks. prof. dr hab. Edward Jarmoch. Red. Piotr Wójcik, Marcin Składanowski, Tadeusz Syczewski, Jacek Połowianiuk. Tytuł: Pragnę żyć. Interdyscyplinarna dyskusja o bezpieczeństwie i godności życia ludzkiego. Wydawnictwo KUL. Lublin 2014 s. 464. ISBN 978-83-7702-916-9.IV. POZOSTAŁE PUBLIKACJE
a/ Hasła encyklopedyczne w Encyklopedii Katolickiej.
1. „Katafalk”. T.VIII. Lublin 2000 k. 976. ISBN 83-87703-87-7.

2. „Karawan”. T. VIII. Lublin 2000 k. 780. ISBN 83-87703-87-7.

3. „Kondukt”. T. IX. Lublin 2002 k. 553-554. ISBN 83-7306-068-5.

4. „Narzeczeni”. T. XIII. Lublin 2009 k. 769. ISBN 978-83-7306-443-0.

5. „Zbezczeszczenie, zbezczeszczenie miejsca świętego”. Encyklopedia Katolicka. T. 20. k. 1307-108. Red. Naczelny Edward Gigilewicz. ISBN978-83-86668-00-7. ISBN978-83-7306-654-0 (t. 20).Lublin 2014.

b/ Hasła w Leksykonie Prawa Kanonicznego oddane do druku


 1. Bazylika

 2. Biskupie błogosławieństwo

 3. Ceremoniał

 4. Ceremoniarz

 5. Chrzcielnica

 6. Dedykacja kościoła

 7. Dni pokuty

 8. Jałmużna

 9. Kościół (budynek)

 10. Rektor seminarium

 11. Tabernakulum


c/ Kalendarze Liturgiczne Diecezji Drohiczyńskiej
1. Kalendarz Liturgiczny Diecezji Drohiczyńskiej 1994. Oprac. Ks. dr Tadeusz Syczewski. Drohiczyn 1993. ISSN 1233-7307.

2. Kalendarz Liturgiczny Diecezji Drohiczyńskiej 1995. Oprac. Ks. dr Tadeusz Syczewski. Drohiczyn 1994. ISSN 1233-7307.

3. Kalendarz Liturgiczny Diecezji Drohiczyńskiej 1996. Oprac. Ks. dr Tadeusz Syczewski. Drohiczyn 1995. ISSN 1233-7307.

4. Kalendarz Liturgiczny Diecezji Drohiczyńskiej 1997. Oprac. Ks. dr Tadeusz Syczewski. Drohiczyn 1996. ISSN 1233-7307.

5. Kalendarz Liturgiczny Diecezji Drohiczyńskiej 1998. Oprac. Ks. dr Tadeusz Syczewski. Drohiczyn 1997. ISSN 1233-7307.

6. Kalendarz Liturgiczny Diecezji Drohiczyńskiej 1999. Oprac. Ks. dr Tadeusz Syczewski. Drohiczyn 1998. ISSN 1233-7307.

7. Kalendarz Liturgiczny Diecezji Drohiczyńskiej 2000. Oprac. Ks. dr Tadeusz Syczewski. Drohiczyn 1999. ISSN 1233-7307.

8. Kalendarz Liturgiczny Diecezji Drohiczyńskiej 2001. Oprac. Ks. dr Tadeusz Syczewski. Drohiczyn 2000. ISSN 1233-7307.

9. Kalendarz Liturgiczny Diecezji Drohiczyńskiej 2002. Oprac. Ks. dr Tadeusz Syczewski. Drohiczyn 2001. ISSN 1233-7307.

10. Kalendarz Liturgiczny Diecezji Drohiczyńskiej 2003. Oprac. Ks. dr Tadeusz

Syczewski. Drohiczyn 2002. ISSN 1233-7307.

11. Kalendarz Liturgiczny Diecezji Drohiczyńskiej 2004. Oprac. Ks. dr hab. Tadeusz

Syczewski. Drohiczyn 2003. ISSN 1233-7307.

12. Kalendarz Liturgiczny Diecezji Drohiczyńskiej 2005. Oprac. Ks. dr hab. Tadeusz

Syczewski. Drohiczyn 2004. ISSN 1233-7307.

13. Kalendarz Liturgiczny Diecezji Drohiczyńskiej 2006. Oprac. Ks. dr hab. Tadeusz

Syczewski. Drohiczyn 2005 s. 237. ISSN 1233-7307.

14. Kalendarz Liturgiczny Diecezji Drohiczyńskiej 2007. Oprac. Ks. dr hab. Tadeusz

Syczewski. Drohiczyn 2006 s. 233. ISSN 1233-7307.

15. Kalendarz Liturgiczny Diecezji Drohiczyńskiej 2008. Oprac. Ks. dr hab. Tadeusz

Syczewski, prof. KUL. Drohiczyn 2007 s. 231. ISSN 1233-7307.

16. Kalendarz Liturgiczny Diecezji Drohiczyńskiej 2009. Oprac. Ks. dr hab. Tadeusz

Syczewski, prof. KUL. Drohiczyn 2009 s. 233. ISSN 1233-7307.

17. Kalendarz Liturgiczny Diecezji Drohiczyńskiej 2010. Oprac. Ks. dr hab. Tadeusz

Syczewski, prof. KUL. Drohiczyn 2009 s. 231. ISSN 1233-7307.

18. Kalendarz Liturgiczny Diecezji Drohiczyńskiej 2011. Oprac. Ks. dr hab. Tadeusz

Syczewski, prof. KUL. Drohiczyn 2010 s. 261. ISSN 1233-7307.

19. Kalendarz Liturgiczny Diecezji Drohiczyńskiej 2012. Oprac. Ks. dr hab. Tadeusz

Syczewski, prof. KUL. Drohiczyn 2011 s. 267. ISSN 1233-7307.

20. Kalendarz Liturgiczny Diecezji Drohiczyńskiej 2013. Oprac. Ks. dr hab. Tadeusz

Syczewski, prof. KUL. Drohiczyn 2012 s. 268. ISSN 1233-7307.

21. Kalendarz Liturgiczny Diecezji Drohiczyńskiej 2014. Oprac. Ks. dr hab. Tadeusz

Syczewski, prof. KUL. Drohiczyn 2013 s. 267. ISSN 1233-7307.

22. Kalendarz Liturgiczny Diecezji Drohiczyńskiej 2015. Oprac. Ks. dr hab. Tadeusz

Syczewski, prof. KUL. Drohiczyn 2014 s. 277. ISSN 1233-7307.
d/ Sprawozdania
1. Sprawozdanie z trzeźwościowej sesji jesiennej w Częstochowie.

„Studia Teologiczne - Białystok-Drohiczyn-Łomża” 14:1996 s. 330-336.


2. Sprawozdanie z Sympozjum poświęconego Unii Brzeskiej w Drohiczynie. „Studia Teologiczne - Białystok-Drohiczyn-Łomża”15:1997 s. 295-309.
3. Sprawozdanie ze spotkania księży profesorów WSD z Białegostoku, Drohiczyna, Łomży, Ełku i Siedlec w Drohiczynie 14 maja 1998. „Studia Teologiczne - Białystok-Drohiczyn - Łomża” 16:1998 s. 353-354.
4. Sprawozdanie ze spotkania moderatorów Ruchów Katolickich w Drohiczynie.

„Studia Teologiczne - Białystok-Drohiczyn-Łomża”16:1998 s. 360-361.

5. Sprawozdanie z Konferencji Zespołu do Spraw Apostolstwa Trzeźwości przy Konferencji Episkopatu Polski i Diecezjalnych Duszpasterzy Trzeźwości oraz Zakonnych Referentów i Asystentów Trzeźwości. Niepokalanów 21-22 listopada 1997 roku. „Studia Teologiczne - Białystok-Drohiczyn-Łomża” 16:1998 s. 364-366.
6. Sprawozdanie z Konferencji Zespołu do Spraw Apostolstwa Trzeźwości przy Konferencji Episkopatu Polski i Diecezjalnych Duszpasterzy Trzeźwości oraz Zakonnych Referentów i Asystentów Trzeźwości. Zakroczym 8 maja 1998 roku. „Studia Teologiczne - Białystok-Drohiczyn-Łomża” 16:1998 s.367368.
7. Sprawozdanie z Konferencji Zespołu do Spraw Apostolstwa Trzeźwości przy

Konferencji Episkopatu Polski i Diecezjalnych Duszpasterzy Trzeźwości oraz

Zakonnych Referentów i Asystentów Trzeźwości. Zakroczym 20 listopada1998

roku. „Studia Teologiczne - Białystok-Drohiczyn-Łomża” 17:1999

s. 405-407.
8. Sprawozdanie z XXXIII Seminarium Wykładowców Liturgiki w Ośrodkach Uniwersyteckich. Akademiach, wydziałach Teologicznych i Wyższych Seminariach Duchownych w Polsce w dniach 10-11 września 1997 roku w Łodzi. „Roczniki Teologiczne”. T. XLVI. 6:1999 s. 457-470.
e/ Recenzje


 1. Recenzja książki: Sartore Domenico, Triacca Achille Maria, Cibien, Słownik liturgii / tytuł włoski: Dizionario San Paolo. Liturgia / Mediolan: Wydawnictwo św. Pawła 2001 - XXX + 2154 s. „Liturgia Sacra”. Rok 7 /2001/. Nr 2 /18/ s. 358-360.

2. Recenzja książki: S. Pintor. La formazione permanente del clero, orientamenti e percorsi. Bolonia 2001 ss. 142. „Ruch Biblijny i Liturgiczny”. LIV / 2001 /. Nr 4 s. 340 -343.


3. Kazimierz Matwiejuk. Recepcja odnowy liturgicznej Soboru Watykańskiego II w Diecezji Siedleckiej. Siedlce 1999 ss. 400. „Studia Teologiczne - Białystok- Drohiczyn-Łomża”20:2002 s. 422-423.
4. Władysław Głowa. Liturgia miejscem i źródłem przepowiadania. Przemyśl 1999 ss. 382. „Studia Teologiczne - Białystok-Drohiczyn-Łomża”20:2002

s. 424-425.


5. Rajmund Ponczek. Wielka Modlitwa Kościoła o Pojednaniu. Przesłanie teologiczno-liturgiczne w Modlitwach eucharystycznych o tajemnicy pojednania. „Studia Teologiczne - Białystok-Drohiczyn-Łomża”20:2002

s. 426-427.
 1. Enrico Galbiati. L’Eucaristia nella Bibbia. Milano 1999 ss. 198. „Ruch biblijny i liturgiczny”. R. LVI. 1:2003 s. 73-74.
 1. Wincenty Granat. Eucharystia Misterium Bożej obecności. Sandomierz 2001 ss.224. „Studia Teologiczne–Białystok–Drohiczyn–Łomża” 21:2003 s. 459-460.
 1. Louis – Michel Renier /red/. Exultet. Encyclopédie pratique de la liturgie /Exultet. Praktyczna encyklopedia liturgii/. Centre National de Pastorale Liturgique. Paris 2000 ss. 503. „Studia Teologiczne-Białystok-Drohiczyn-Łomża” 21:203 s. 460-462.
 1. Barbara Ogrodowska. Zwyczaje, obrzędy i tradycje w Polsce. Mały słownik. Warszawa 2000 ss. 311. „Studia Teologiczne-Białystok-Drohiczyn-Łomża” 21:2003 s. 468-469.
 1. Antonio Sorrentino. Sztuka przewodniczenia celebracjom liturgicznym. Praktyczne sugestie dla kapłanów. Kraków 2001 ss. 183. „Studia Teologiczne-Białystok-Drohiczyn-Łomża” 21:2003 s. 484-486.
 1. Piotr Greger. Percepcja obrzędów pokuty w Polsce po Soborze Watykańskim II. Studium liturgiczno-duszpasterskie. Bielsko-Biała 2000 ss. 463. „Studia Teologiczne-Białystok-Drohiczyn-Łomża” 22:2004 s. 502-504.
 1. Bogusław Nadolski. Wprowadzenie do liturgii. Kraków 2004 ss. 370. „Studia Teologiczne-Białystok-Drohiczyn-Łomża” 22:2004 s. 504-506.
 1. Jerzy Stefański. Modlitwy Eucharystyczne w posoborowej reformie liturgicznej, Gniezno 2002, 247 s.”Ruch Biblijny i Liturgiczny” 3:2004. R. LVII s. 238-239.
 1. Domenico Sartore. „Flores Vernantes...”. „Trent’anni di studi e ricerche in Liturgia”. Libreria Vaticana 2002, XI +555 s. „Ruch Biblijny i Liturgiczny” 3:2004. R. LVII s. 238-239.
 1. Maurice Brouard. „Eucharistia. Enciclopedia dell’Eucaristia”. Bologna 2004, ss. 975.”Studia Teologiczne-Białystok-Drohiczyn-Łomża”. 23:2005 s. 405-406. ISSN 0239-80 IX.
 1. Arnold Angenendt. Liturgia e storia. /Tytuł w języku niemieckim: Liturgik und Historik. Gab es eine organische Liturgie-Entwicklung?/. Asyż 2005, ss. 285. ”Studia Teologiczne-Białystok-Drohiczyn-Łomża”. 24:2006 s. 386. ISSN 0239-80 IX.
 1. Aldo Natale Terrin. Redaktor. Liturgia ed estetica. Mediolan 2006, ss. 268. ”Studia Teologiczne-Białystok-Drohiczyn-Łomża”. 24:2006 s. 387-389. ISSN 0239-80 IX.
 1. Francesco Cacucci, La Mistagogia, Bologna 2006, ss. 107. ”Studia Teologiczne-

Białystok-Drohiczyn-Łomża”. 24:2006 s. 389-390. ISSN 0239-80 IX.


 1. Nuovo dizionario Enciclopedico illustrato della Bibbia. Piemme 2005 ss. XXVII +1167 + dodatek z mapami geograficznymi. „Studia Teologiczne-Białystok-Drohiczyn –Łomża. 24:2006 s. 385-386. ISSN 0239-80 IX.
 1. Mauro Gagliardi, Introduzione al. MIstero Eucaristico, Dottrina-Liturgia-Devozione, Edizioni San Clemente 2007, ss. 410, tłum. Wprowadzenie do Tajemnicy Eucharystii, Nauka – Liturgia – Pobożność. „Studia Teologiczne-Białystok-Drohiczyn –Łomża. 26:2008 s. 621-622. ISSN 0239-80 IX.
 1. Pietro Angelo Muroni, L’ordine dei Sacramenti dell’iniziazione Cristiana. La storia e la teologia dal XIV secolo al 1992 nel rito romano, (Biblioteca Ephemerides Liturgicae, Subsidia 141), Roma: Centro Liturgico Vincenziano 2007, ss. 510. “Warszawskie Studia Teologiczne”. XXI/2008, s. 257-258. ISSN 0209-3782.
 1. Alexander Saberschinsky, La Liturgia, fede celebrata. Introduzione allo studio della liturgia. Tłum. Z języka niemieckiego: Der gefeirte Glaube. Einführung In die Liturgiewissenschaft. Tłum. Polskie: Liturgia, wiara celebrowana. Wprowadzenie do studium liturgii. Brescia 2008, ss. 259. “Wrocławski Przegląd Teologiczny”. 16(2008)2. ISSN 1231-1731.
 1. Bezpieczeństwo człowieka a wartości. T. I. Aspekty filozoficzne i edukacyjne. Monografie nr 120. Zbiór prac pod redakcją naukową E. Jarmocha, A. Świderskiego, I. A. Trzpil. Siedlce 2010, s. 334. ISSN 0860-2719.
 1. Bezpieczeństwo człowieka a wartości. T. II. Aspekty społeczne i polityczne. Monografie nr 121. Zbiór prac pod redakcją naukową E. Jarmocha, A. Świderskiego, I. A. Trzpil. Siedlce 2010, s. 232. ISSN 0860-2719.
 1. Recenzja książki: Luigi Francesco Conti, Giordano Monzio Compagnoni, I praenotanda dei Libri Liturgici, Watykan 2009, ss. 1597. Tłum. Wprowadzenie do Ksiąg Liturgicznych. W: „Studia Teologiczne-Białystok-Drohiczyn-Łomża. 28:2010 s. 518-519. ISSN 0239-80 IX.
 1. Recenzja wydawnicza Drohiczyńskiego Przeglądu Naukowego. Wielokulturowe Studia Drohiczyńskiego Towarzystwa Naukowego Numer 4(2012). Drohiczyn 2012. Red. dr. hab. Robert Ptasznik. ISSN 2080-587X, s. 271.
 1. Recenzja wydawnicza książki: Ks. Sławomir Ropiak, Homo Matus et amans w teologii śpiewanej po Soborze Watykańskim II w Kościele Rzymskokatolickim w Polsce, Olsztyn 2011, 389, ISBN 978-83-62872-02-2. Biblioteka Wydziału Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, nr 65.
 1. Recenzja wydawnicza książki: Marcin Składanowski. Tytuł: Ciało – dusza – duch. Myśl Josepha Ratzingera na tle współczesnej antropologii, Warszawa: Wydawnictwo Sióstr Loretanek 2013, ss. 219, ISBN 978-83-7257-596-8.
 1. Recenzja książki: Eugeniusz Beszta-Borowski, Marcin Składanowski. Tytuł: Dzieje parafii katolickiej Narodzenia Najświętszej Maryi Panny i św. Mikołaja w Bielsku Podlaskim. (The history of the Catholic parish of Nativity of the Blessed Virgin Mary and St. Nicholas in Bielsk Podlaski). Wyd. Sióstr Loretanek, Drohiczyn-Warszawa 2012, ss. 540.
 1. Recenzja naukowa książki: Marek Sobisz, „Mowa ciała” jako szczególny wyraz dialogu małżeńskiego w świetle katechez środowych Jana Pawła II, Toruń 2013, ISBN 978-83-7780-746-0, s.113.

 2. Recenzja monografii nr 143. „Bezpieczeństwo człowieka a religia”. Zbiór prac pod redakcją naukową Edwarda Jarmocha, Izabeli Aldony Trzpil. Siedlce 2013. PL ISSN 2083-4179, s. 453. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Instytut Pedagogiki, Drohiczyńskie Towarzystwo Naukowe.

 3. Recenzja wydawnicza książki: Matka Paula Malecka i jej dzieło. Pierwsze Sympozjum w Zgromadzeniu Córek Najczystszego Serca Najświętszej Maryi Panny. Red. M. Teresa Jakoniuk. Wyd. Drohiczyńskie Towarzystwo Naukowe. Kuria Diecezjalna w Drohiczynie. Biblioteka Drohiczyńska. T. XIX. Nowe Miasto nad Pilicą 2013 s. 116. ISBN 978-83-60239-51-3.

 4. Recenzja naukowa książki: P. Grzeszek. Dzieje parafii rzymskokatolickiej pod wezwaniem Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny w Sokołowie Podlaskim w XIX i XX wieku. Recenzenci: prof. Jolanta Marszalska i ks. dr hab. Tadeusz Syczewski, prof. KUL. Wydawca Drohiczyńskie Towarzystwo Naukowe. Kuria Diecezjalna w Drohiczynie. W serii: Biblioteka Drohiczyńska, t. XXII. Warszawa 2014 s. 396. ISBN: 978-83-60239-51-3.

 5. Recenzja naukowa książki: X Jubileuszowy Zjazd Absolwentów i Wychowanków. 70 lat Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej w Siemiatyczach (1944-2014). Komitet redakcyjny: mgr Grażyna Sidorczuk-Uszyńska, ks. dr Paweł Grzeszek (red), mgr Bożena Krzyżanowska, mgr Bożena Czerkas, mgr Jarosław Ryszczuk. Siemiatycze 2014, s. 155. ISBN: 978-83-939829-0-5.

 6. T. Syczewski. Recenzja książki: Ks. Andrzej Lubowicki. Młodość w służbie Ewangelii. Misja formacyjna Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży w Polsce. Teologia Pastoralna na UKSW. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego Wydział Teologiczny Instytut Teologii Praktycznej. Wydawca: Teologia Pastoralna na UKSW. Warszawa 2014 s. 303. ISBN 978-83-933551-5-0.
 1. T. Syczewski. Recenzja książki: Anna Słowikowska. Uczestnictwo wiernych świeckich w liturgii Kościoła łacińskiego Studium kanoniczne. Towarzystwo Naukowe KUL. Lublin 2014
 1. Recenzja tomu Saeculum Christianum 2013. Pismo historyczne. R. XX 2013. Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego Warszawa. ISSN 1232-1575 s. 286.

f/ Drobne opracowania
 1. Sigismondo Łoziński eroico testimone di fede, un vescovo che amó, sopra ogni cosa, il Signore Dio. „Ut sint unum. Alleanza sacerdotale”. A. XLV. 5:1992 s. 22-24.

 2. Uroczystość święceń biskupich Ks. dr Jana Chrapka, Biskupa Pomocniczego Diecezji Drohiczyńskiej. „Wiadomości Diecezjalne. Pismo Urzędowe Drohiczyńskiej Kurii Biskupiej”. R. V. Kwiecień-Grudzień 1992. Nr 2-4 s. 29-33.

3. Misja kobiety w rodzinie z problemem alkoholowym. „Słowo. Dziennik Katolicki”. Magazyn. Nr 30 /94/ R. III s. 13.

4. Trzeźwościowa sesja w Częstochowie. „Słowo. Dziennik Katolicki”. Magazyn. Nr 52 /116/ R. III s. 25.

5. Symbole chrzcielne. „Niedziela podlaska”. Nr 51-52 /104-105/ K. Rok XXXIX z dnia 22-29 XII 1996 s. III.

6. Symbole chrzcielne cd. nr 3. „Niedziela podlaska”. Nr 1 /106/ K. Rok XL z dnia 5 I 1997 s. III.

7. Wielkopostne zamyślenie. Postawa milczenia. „Niedziela podlaska”. Nr 7 /112/ K. Rok XL z dnia 16 II 1997 s. I.

8. Postawy i gesty w liturgii Mszy św. Postawa klęcząca. „Niedziela podlaska”. Nr 8 /113/

K. Rok XL z dnia 23 II 1997 s. I.

9. Postawy i gesty w liturgii Mszy Świętej cd. „Niedziela podlaska”. Nr 9 /114/ K. Rok XL z dnia 2 III 1997 s. I.

10. Znak pokoju w liturgii Mszy Świętej. „Niedziela podlaska”. Nr 11 /116/ K. Rok XL z dnia 16 III 1997 s. I..

11. Symbolika chleba w liturgii Mszy Świętej. „Niedziela podlaska” Nr 13 /118/ K. Rok XL z dnia 30 III 1997 s. II.

12. Symbolika wina i wody w liturgii Mszy św. „Niedziela podlaska”. Nr 14 /119/ K. Rok XL z dnia 6 IV 1997 s. I.

13. Postawy i gesty w Liturgii Mszy św. Kroczenie w procesji. „Niedziela podlaska”. Nr 15 /120/ K Rok XL z dnia 13 IV 1997 s. I.

14. Postawy w liturgii Mszy św. Gesty rąk. Niedziela podlaska. Nr19 /124/ K. Rok XL z dnia 11 V 1997 s. II.

15. Wiatyk, ostatni sakrament chrześcijanina. „Niedziela podlaska”. Nr 20 / 125 / K. Rok XL z dnia 18 V 1997 s. III.

16. Liturgia namaszczenia chorych. „Niedziela podlaska”. Nr 21 /126/ K. Rok XL z dnia 25 V 1997 s. II.

17. Co nam daje bazylika?. „Niedziela podlaska”. Nr 24 /129/ K. Rok XL z dnia 15 VI 1997 s. III. 1. Prezentacja prac Komisji ds. Duszpastersko - Liturgicznych. „Niedziela podlaska”. Nr 26 /131/ K. Rok Xl z dnia 29 VI 1997 s. I -III.

19. Znaki i obrzędy sakramentu bierzmowania. „Niedziela podlaska”. Nr 26 /131/ K. Rok

Xl z dnia 29 VI 1997 s. III.

20. Święto Podwyższenia Krzyża Świętego. Niedziela podlaska. Nr 37 /142/ K. Rok XL z dnia 14 IX 1997 s. I.

21. Matka Boża Siewna. „Niedziela podlaska”. Nr 37 /142/ K. Rok XL z

dnia 14 IX 1997 s. I.

22. Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych. Dzień Zaduszny. „Niedziela podlaska”. Nr 44 /149/ K. Rok XL z dnia 2 XI 1997 s. I.

23. Uroczystość Chrystusa Króla. „Niedziela podlaska”. Nr 47 /152/ K. Rok XL z dnia 23 XI 1997 s. I.

24. Adwent - radosnym czasem oczekiwania. Niedziela podlaska. Nr 48 /153/ K. Rok XL z dnia 30 XI 1997 s. I.

25. Wigilia rodzinna. „Niedziela podlaska”. Nr 50 / 155 / K. Rok XL z dnia 14 XII 1997 s. II.

26. Ofiarowanie Pańskie czyli Matki Bożej Gromniczej. „Niedziela podlaska” Nr 3 /160/ K. Rok XLI z dnia 18 I 1998 s. I.

27. Liturgia Godzin modlitwą Ludu Bożego. „Niedziela podlaska”. Nr 7 /164/ K Rok XLI z dnia 15 lutego 1998 s. II.

28. Liturgia Godzin. Jutrznia. „Niedziela podlaska”. Nr 9 /166/ K. Rok XLI z dnia 1 marca 1998 s. III.

29. Okres Wielkiego Postu. „Niedziela podlaska”. Nr 10 /167/ K. Rok XLI z dnia 8 marca 1998 s. II.

30. Liturgia Godzin. Modlitwa w ciągu dnia. „Niedziela podlaska”. Nr 10 /167/ K. Rok XLI z dnia 8 marca 1998 r. s. II.

31. Liturgia Godzin. Modlitwa na zakończenie dnia. „Niedziela podlaska”. Nr 11 /168/ K. Rok XLI z dnia 15 marca 1998 s. II.

32. Wielki Tydzień. „Niedziela podlaska”. Nr 14 /171/ K. Rok XLI z dnia 5 kwietnia 1998 r. s. I

33. Triduum Paschalne. „Niedziela podlaska”. Nr 14 /171/ K Rok XLI z dnia 5 kwietnia 1998 s. II.

34. Okres wielkanocny. „Niedziela podlaska”. Nr 16 /173/ K. Rok XLI z dnia 19 kwietnia 1998 s. II.

35. Formy apostolstwa trzeźwości. „Niedziela podlaska”. Nr 49 /206/ K. Rok XLI z dnia 6 XII 1998 s. IV.

36. Jubileusz 50-lecia Wyższego Seminarium Duchownego w Drohiczynie. „Niedziela podlaska” . Nr 40/615/ K. Rok XLIX z dnia 1 X 2006 r. s. I-V.

37. Przez Matkę do Syna. „Niedziela podlaska” . Nr 42/617/ K. Rok XLIX z dnia 15 X 2006 r. s. I.

38. Uroczystość Chrystusa Króla. „Niedziela podlaska”. Nr 48 /623/ K. Rok XLIX z dnia 26 XI 2006 r. s. I.

39. Adwent radosnym czasem oczekiwania. „Niedziela podlaska”. Nr 49/624/ K. Rok XLIX z dnia 3 XII 2006 r. s. VII.

40. Wigilia rodzinna. „Niedziela podlaska”. Nr 52/627/ K. Rok XLIX z dnia 24 XII 2006 r. s. VII.

41. Wielki Post. „Niedziela podlaska”. Nr 9/637/ K. L z dnia 4 III 2007 r. s. VII.

42. Niedziela Palmowa. „Niedziela podlaska”. Nr 13/641/ K. L z dnia 1 IV 2007 r. s. VII.43. Słowo do rodziców alumnów. „Niedziela podlaska”. Nr 14/642/ K. L z dnia 8 IV 2007 r. s. VI.

 1. Człowiek, który w swoim życiu czyni wiele dobra, buduje na mocnym fundamencie. „Niedziela podlaska”. Nr 44/672/. K. Rok L z dnia 4 XI 2007 r. s. VI-VII.

 2. Przez śmierć do pełni życia. „Niedziela podlaska”. Nr 44/724/. K. Rok LI z dnia 2 XI 2008 r. s. VII.

 3. Niech Zmartwychwstanie Pańskie owocuje w naszych sercach. „Niedziela podlaska”. Nr 15/747/. K. Rok LII z dnia 12 IV 2009 r. s. VIII.

 4. Szkoła w oczach absolwentów. W: Okruchy wspomnień. Jubileusz 90-lecia Liceum Ogólnokształcącego im, J. I. Kraszewskiego w Drohiczynie. Drohiczyn 2009, s.79-81. ISBN 978-83-927131-8-0.

 5. Jesteśmy dziedzicami Nieba. „Niedziela podlaska”. Nr 52/784/.K. Rok LII z dnia 27 XII 2009 r. s. V.

 6. Życzenia świąteczne.” Niedziela podlaska”. Nr 14/798/. K. Rok LIII z dnia 4.IV.2010 s. V.

 7. Rodzina wspiera na drodze do kapłaństwa. „Niedziela podlaska” . Nr 18/802/. K. Rok LIII z dnia 4.V.2010 s. VI.

 8. Rezurekcja i świętowanie Wielkanocy na Podlasiu. „Niedziela podlaska”. 17/853/. K. Rok LIV z dnia 24. 04. 2011 s. VI-VII.

 9. Powołanie to wybór uczyniony z miłości. „Niedziela podlaska”. 20/856/. K. Rok LIV z dnia 15. 05. 2011 s. VIII.

 10. Liturgia Godzin Modlitwą Ludu Bożego. „Niedziela podlaska”. 31/867/. K. Rok LIV z dnia 31. 07. 2011 s. VIII.

 11. Liturgia Godzin. Jutrznia. „Niedziela podlaska”. 32/868/. K. Rok LIV z dnia 7. 08. 2011 s. VIII.

 12. Liturgia Godzin. Godzina czytań. „Niedziela podlaska”. 33/869/. K. Rok LIV z dnia 14. 08. 2011 s. VIII.

 13. Liturgia Godzin. Modlitwa w ciągu dnia. „Niedziela podlaska”. 34/870/. K. Rok LIV z dnia 21. 08. 2011 s. VIII.

 14. Liturgia Godzin. Nieszpory. „Niedziela podlaska”. 35/871/. K. Rok LIV z dnia 28. 08. 2011 s. VIII.

 15. Liturgia Godzin. Kompleta. „Niedziela podlaska”. 36/872/. K. Rok LIV z dnia 4. 09. 2011 s. VIII.

 16. Kult relikwii. „Niedziela podlaska” 8/896. K. Rok LV z dnia 19. 02. 2012 s. VIII.


g/ Redakcja wiadomości diecezjalnych


 1. Wiadomości Diecezjalne. Pismo urzędowe Kurii Biskupiej w Drohiczynie n. Bugiem. Drohiczyn 1997. R. X. Nr 1/1. ISSN 1234-4524.

 2. Wiadomości Diecezjalne. Pismo urzędowe Kurii Biskupiej w Drohiczynie n. Bugiem. Drohiczyn 1997. R. X. Nr 2/2. ISSN 1234-4524.

 3. Wiadomości Diecezjalne. Pismo urzędowe Kurii Biskupiej w Drohiczynie n. Bugiem. Drohiczyn 1998. R. XI. Nr 1/3/1988. ISSN 1234-4524.

 4. Wiadomości Diecezjalne. Pismo urzędowe Kurii Biskupiej w Drohiczynie n. Bugiem. Drohiczyn 1998. R. XI. Nr 2/4/1988. ISSN 1234-4524.

 5. Wiadomości Diecezjalne. Pismo urzędowe Kurii Biskupiej w Drohiczynie n. Bugiem. Drohiczyn 1999. R. XII. Nr 1/5/1999. ISSN 1234-4524.

 6. Wiadomości Diecezjalne. Pismo urzędowe Kurii Biskupiej w Drohiczynie n. Bugiem. Drohiczyn 1999. R. XII. Nr 2/6/1999. ISSN 1234-4524.

 7. Wiadomości Diecezjalne. Pismo urzędowe Kurii Biskupiej w Drohiczynie n. Bugiem. Drohiczyn 2000. R. XIII. Nr 1/7/2000. ISSN 1234-4524.

 8. Wiadomości Diecezjalne. Pismo urzędowe Kurii Biskupiej w Drohiczynie n. Bugiem. Drohiczyn 2000. R. XIII. Nr 2/8/2000. ISSN 1234-4524.

 9. Wiadomości Diecezjalne. Pismo urzędowe Kurii Biskupiej w Drohiczynie n. Bugiem. Drohiczyn 2001. R. XIV. Nr 1/9/2001. ISSN 1234-4524.

 10. Wiadomości Diecezjalne. Pismo urzędowe Kurii Diecezjalnej w Drohiczynie. Drohiczyn 2001. R. XIV. Nr 2/10/2001. ISSN 1234-4524.

 11. Wiadomości Diecezjalne. Pismo urzędowe Kurii Diecezjalnej w Drohiczynie. Drohiczyn 2002. R. XV. Nr 1/11/2002. ISSN 1234-4524.

 12. Wiadomości Diecezjalne. Pismo urzędowe Kurii Diecezjalnej w Drohiczynie. Drohiczyn 2002. R. XV. Nr 2/12/2002. ISSN 1234-4524.

 13. Wiadomości Diecezjalne. Pismo urzędowe Kurii Diecezjalnej w Drohiczynie. Drohiczyn 2003. R. XVI. Nr 1/13/2003. ISSN 1234-4524.

 14. Wiadomości Diecezjalne. Pismo urzędowe Kurii Diecezjalnej w Drohiczynie. Drohiczyn 2003. R. XVI. Nr 2/14/2003. ISSN 1234-4524.

 15. Wiadomości Diecezjalne. Pismo urzędowe Kurii Diecezjalnej w Drohiczynie. Drohiczyn 2004. R. XVII. Nr 1/15/2004. ISSN 1234-4524.

 16. Wiadomości Diecezjalne. Pismo urzędowe Kurii Diecezjalnej w Drohiczynie. Drohiczyn 2004. R. XVII. Nr 2/16/2004.ISSN 1234-4524.

 17. Wiadomości Diecezjalne. Pismo urzędowe Kurii Diecezjalnej w Drohiczynie. Drohiczyn 2005. R. XVIII. Nr 1/17/2005. ISSN 1234-4524.

 18. Wiadomości Diecezjalne. Pismo urzędowe Kurii Diecezjalnej w Drohiczynie. Drohiczyn 2005. R. XVIII. Nr 2/18/2005. ISSN 1234-4524.

 19. Wiadomości Diecezjalne. Pismo urzędowe Kurii Diecezjalnej w Drohiczynie. Drohiczyn 2006. R. XIX. Nr 1/19/2006. ISSN 1234-4524.

 20. Wiadomości Diecezjalne. Pismo urzędowe Kurii Diecezjalnej w Drohiczynie. Drohiczyn 2006. R. XIX. Nr 2/20/2006. ISSN 1234-4524.

 21. Wiadomości Diecezjalne. Pismo urzędowe Kurii Diecezjalnej w Drohiczynie. Drohiczyn 2007. R. XX. Nr 1/21/2007. ISSN 1234-4524.

 22. Wiadomości Diecezjalne. Pismo urzędowe Kurii Diecezjalnej w Drohiczynie. Drohiczyn 2007. R. XX. Nr 2/22/2007. ISSN 1234-4524.

 23. Wiadomości Diecezjalne. Pismo urzędowe Kurii Diecezjalnej w Drohiczynie. Drohiczyn 2008. R. XXI. Nr 1/23/2008. ISSN 1234-4524.

 24. Wiadomości Diecezjalne. Pismo urzędowe Kurii Diecezjalnej w Drohiczynie. Drohiczyn 2008. R. XXI. Nr 2/24/2008. ISSN 1234-4524 s. 279.

 25. Wiadomości Diecezjalne. Pismo urzędowe Kurii Diecezjalnej w Drohiczynie. Drohiczyn. 2009. R. XXII. Nr 1/25/2009. ISSN 1234-4524 s.239.

 26. Wiadomości Diecezjalne. Pismo urzędowe Kurii Diecezjalnej w Drohiczynie. Drohiczyn 2009. R. XXII. Nr 2/26/2009. ISSN 1234-4524 s.313.

 27. Wiadomości Diecezjalne. Pismo urzędowe Kurii Diecezjalnej w Drohiczynie. Drohiczyn 2010. R. XXIII. Nr 1/27/2010. ISSN 1234-4524 s. 232.

 28. Wiadomości Diecezjalne. Pismo urzędowe Kurii Diecezjalnej w Drohiczynie. Drohiczyn 2010. R. XXIII. Nr 2/28/2010. ISSN 1234-4524 s. 219.

 29. Wiadomości Diecezjalne. Pismo urzędowe Kurii Diecezjalnej w Drohiczynie. Drohiczyn 2011. R. XXIV. Nr 1/29/2011. ISSN 1234-4524 s. 293.

 30. Wiadomości Diecezjalne. Pismo urzędowe Kurii Diecezjalnej w Drohiczynie. Drohiczyn 2011. R. XXIV. Nr 2/30/2011. ISSN 1234-4524 s. 290.

 31. Wiadomości Diecezjalne. Pismo urzędowe Kurii Diecezjalnej w Drohiczynie. Drohiczyn 2012. R. XXV. Nr 1/31/2012. ISSN 1234-4524 s. 205.

 32. Wiadomości Diecezjalne. Pismo urzędowe Kurii Diecezjalnej w Drohiczynie. Drohiczyn 2012. R. XXV. Nr 2/32/2012. ISSN 1234-4524 s. 188.

 33. Wiadomości Diecezjalne. Pismo urzędowe Kurii Diecezjalnej w Drohiczynie. Drohiczyn 2013. R. XXVI. Nr 1/33/2013. ISSN 1234-4524 s. 338.

 34. Wiadomości Diecezjalne. Pismo urzędowe Kurii Diecezjalnej w Drohiczynie. Drohiczyn 2013. R. XXVI. Nr 2/34/2013. ISSN 1234-4524 s. 407.

 35. Wiadomości Diecezjalne. Pismo Urzędowe Kurii Diecezjalnej w Drohiczynie. Red. Ks. dr hab. Tadeusz Syczewski, ks. mgr Mirosław Łaziuk. Rok XXVII. Nr 1/35/2014. ISSN 1234-4524 s. 421.

©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna