Wykaz podmiotóW, które uzyskały zgodę ministra pracy I polityki społecznej na prowadzenie szkoleń z zakresu specjalizacji w zawodzie pracownik socjalnyPobieranie 16.89 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar16.89 Kb.
WYKAZ PODMIOTÓW, KTÓRE UZYSKAŁY ZGODĘ MINISTRA PRACY
I POLITYKI SPOŁECZNEJ NA PROWADZENIE SZKOLEŃ Z ZAKRESU SPECJALIZACJI W ZAWODZIE PRACOWNIK SOCJALNY

- zgody wydane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej


(Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) i rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 kwietnia 2012 r. w sprawie specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny
(Dz. U. z dnia 8 maja 2012 r. poz. 486)


Podmioty uprawnione do prowadzenia szkoleń z zakresu I stopnia specjalizacji
w zawodzie pracownik socjalny


Lp.

Nazwa podmiotu

Dane teleadresowe

Sygnatura zgody

1.

Kolegium Pracowników Służb Społecznych

Ul. Krakowska 30

43-309 Bielsko-Biała

Tel. 33 8290164


Zgoda z dnia 18 stycznia 2013 r. DPS-VI-51112-330-6-MJ/13(1)


Podmioty uprawnione do prowadzenia szkoleń z zakresu II stopnia specjalizacji
w zawodzie pracownik socjalny


Lp.

Nazwa podmiotu

Dane teleadresowe

Sygnatura zgody

Nazwa specjalności

1.

Instytut Rozwoju Służb Społecznych

Ul. Marszałkowska 54/50

00-554 Warszawa

Tel. 22 6210423

Zgoda z dnia 16 listopada 2012 r.

DPS-VI-51112-7822-62-MJ/12(1)

- praca socjalna z osobą i rodziną
z problemem przemocy

- praca socjalna z osobami niepełnosprawnymi i ich rodzinami
2.

Kolegium Pracowników Służb Społecznych

Ul. Krakowska 30

43-309 Bielsko-Biała

Tel. 33 8290164


Zgoda z dnia 21 grudnia 2012 r. DPS-VI-51112-8589-72-MJ/12(2)


- praca socjalna z osobą i rodziną
z problemem przemocy

- praca socjalna z osobami starszymi
3.

Kolegium Pracowników Służb Społecznych

Ul. Sulisławicka 7

20-360 Lublin

Tel. 81 748 18 81


Zgoda z dnia 12 lutego 2013 r. DPS-VI-51112-1149-20-MJ/13(3)

- praca socjalna z rodziną
z problemami opiekuńczo-wychowawczymi

- praca socjalna z osobą i rodziną


z problemem przemocy

- praca socjalna z osobami niepełnosprawnymi i ich rodzinami

- praca socjalna z osobami starszymi

- praca socjalna z osobami bezrobotnymi

- praca socjalna z osobami uzależnionymi

- praca socjalna z osobami bezdomnymi

- praca socjalna z cudzoziemcami, mniejszościami narodowymi i etnicznymi

- praca socjalna ze społecznością lokalnąInformacja dodatkowa:

Osoby, które ukończyły szkolenie przed dniem wejścia w życie rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 kwietnia 2012 r. w sprawie specjalizacji
w zawodzie pracownik socjalny (Dz. U. z dnia 8 maja 2012 r. poz. 486), ale nie uzyskały stopni specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny mogą przystąpić do egzaminu na dotychczasowych zasadach w terminie nie dłuższym niż 12 miesięcy od dnia wejścia w życie w/w rozporządzenia.

Natomiast pracownicy socjalni, którzy w dniu wejścia w życie w/w rozporządzenia kontynuowali szkolenie, mogą przystąpić do egzaminu na dotychczasowych zasadach


w terminie nie dłuższym niż 12 miesięcy od dnia zakończenia szkolenia.

Terminy egzaminów są wyznaczane przez CKE.
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna