Wykaz przedsiębiorców wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych na terenie gminy choczewoPobieranie 24.47 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar24.47 Kb.
WYKAZ PRZEDSIĘBIORCÓW WPISANYCH DO REJESTRU DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE GMINY CHOCZEWO


Zgodnie z art. 9b ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm.) przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do uzyskania wpisu do rejestru w gminie na terenie której zamierza odbierać odpady komunalne od właścicieli nieruchomości.

Informacja o podmiotach odbierających odpady ulega udostępnieniu na podstawie art. 3 ust. 2 pkt. 9 lit. a.


Lp.

Nazwa przedsiębiorcy

Adres

1

Zakład wodno – kanalizacyjny Marian Marszall

ul. Ogrodowa 1, 84-110 Krokowa

2

REMONDIS Sp. z o.o.

ul. Kossaka 91-95, 84-300 Lębork

3

ELWOZ Sp. z o.o.

ul. Słupska 2, 83-340 Sierakowice

4

Usługi Komunalne Mariusz Laskowski

Sasino, ul. Morska 46 84-210 Choczewo

5

Przedsiębiorstwo Robót Sanitarno – Porządkowych „Sanipor” Sp. z o.o.

ul. Sportowa 8, 81-300 Gdynia

6

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „AGORA-1” Sp. z o.o.

ul. Kossaka 81, 84-300 Lębork

7

Przedsiębiorstwo Składania i Przerobu Odpadów Sp. z o.o.

Czarnówko 34, 84-351 Nowa Wieś Lęborska

8

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.

ul. Obrońców Helu 1, 84-200 Wejherowo

9

Przedsiębiorstwo Techniczno – Handlowe PESTAR

ul. Iwaszkiewicza 15, 83-200 Starogard Gdański

10

Zakład Transportu Usług Leśnych Ryszard Szulc

Dąbrówka 14, 84-252 Zamostne

11

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „AGORA” Sp. z o.o.

ul. 12 Marca 188, 84-200 Wejherowo

12

Firma Dariusz Godula

Sasino ul. Morska 37, 84-210 Choczewo

13

Eko Logistik Usługi Komunalno – Transportowe Budowa Pojazdów Dariusz Gruba

ul. Wilczka 14, 84-242 Luzino

14

Przedsiębiorstwo Komunalne „Agora”

Sp. z o.o.ul. Wiejska 1, 84-200 Kąpino


ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE GMINY CHOCZEWO

Od 1 lipca 2013 r. roku na nieruchomościach zamieszkałych obowiązuje nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi.

Wynika to ze zmiany ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm.). Od tego dnia  to właśnie gmina ma obowiązek zorganizowania odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy (art.6c ust. 1). Podmiot odbierający odpady z terenu gminy wybrany jest w drodze przetargu.


Usługi w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów od właścicieli nieruchomości zamieszkałych realizuje Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „AGORA-1” ul. Kossaka 81, 84-300 Lębork, tel. 59 862-24-18, http://agora.pomorze.pl/. Odbiór odpadów odbywa się zgodnie z obowiązującym harmonogramem podanym na stronie.Mieszańcy gminy Choczewo objęci gminnym systemem gospodarki odpadami w ramach uiszczanej opłaty za odbiór odpadów komunalnych mogą oddać odpady w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZOK) oraz podczas objazdowej zbiórki odpadów organizowanej dwa razy w roku, w okresie wiosennymi i jesiennym (tj. bezpłatny odbiór odpadów wielkogabarytowych, opon oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego od wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych (nie dotyczy podmiotów gospodarczych oraz właścicieli domków letniskowych i działek rekreacyjnych)).
UWAGA!!!

Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości na których powstają odpady a nie zamieszkują mieszańcy, obywa się zgodnie z zapisami § 1 pkt 1 uchwały nr LIV/325/14 Rady Gminy Choczewo z dnia 6 sierpnia 2014r. zmieniającej uchwałę nr XXXI/216/13 Rady Gminy Choczewo z dnia 15 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Choczewo.


Zgodnie z Regulaminem: „Właściciele nieruchomości, na których powstają odpady a nie zamieszkują mieszkańcy (np. wykorzystywana sezonowo zabudowa letniskowa i działki rekreacyjne, nieruchomości, gdzie prowadzona jest działalność gospodarcza, przedsiębiorstwa i instytucje) zobowiązani są do podpisania indywidulanej umowy pomiędzy właścicielem nieruchomości a przedsiębiorcą wpisanym do rejestru działalności regulowanej”.
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna