Wykaz publikacji 2012Pobieranie 89.47 Kb.
Strona1/3
Data07.05.2016
Rozmiar89.47 Kb.
  1   2   3
WYKAZ PUBLIKACJI 2012

 1. ANDYSZ A., MERECZ D.: Psychologiczne konsekwencje przewlekłych chorób układu oddechowego. Rola personelu medycznego w ich przezwyciężaniu. (Psychological concequences of chronic lungs diseases. The role of medical staff in treatment of psychological problems.)Pneumonol. Alergol. Pol.,2012, T. 80, nr 4, s. 329-338, bibliogr. 42 poz. streszcz., sum.

 2. ANDYSZ A., MERECZ D.: Zdolności wzrokowe starszych kierowców - przegląd badań symulatorowych. (Visual abilities of older drivers - review of driving simulator studies.)Med. Pr.,2012, T. 63, nr 6, s. 677-687, bibliogr. 46 poz. streszcz., sum.

 3. ANIOŁCZYK H., MAMROT P., MARIAŃSKA M.: Analiza metod pomiarowych i oceniających ekspozycję zawodową na pola elektromagnetyczne stosowane w nagrzewnictwie pojemnościowym. (Analysis of methods for measurement and assessment of occupational exposure to electromagnetic fields in dielectric heating.)Med. Pr.,2012, T. 63, nr 3, s. 329-344, bibliogr. 26 poz. streszcz., sum.

 4. Ankieta do oceny stanowiska pracy. W: Dobra praktyka profilaktycznych badań psychologicznych. Podręcznik dla lekarzy i psychologów służby medycyny pracy. Red. Waszkowska M., Potocka A., Wągrowska-Koski E., Merecz D. Oprac. WaszkowskaM., Potocka A., Merecz D. Łódź: Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera 2012, s. 65-67,

 5. BĄK M., BERNAS S., ŚLIWKIEWICZ K., WINNICKA R., KOŁACIŃSKI Z., KRAKOWIAK A. : Samobójcze zatrucie digoksyną - nadal aktualny problem toksykologii klinicznej - opis przypadku. (Suicidal intoxication with digoxin - still actual problem in clinical toxicology - case report. ) Prz. Lek.,2012, T. 69, nr 3, s. 125-127, bibliogr. 11 poz. streszcz., sum.

 6. BERNAS S., RZEPECKI J., WINNICKA R., KOŁACIŃSKI Z., KRAKOWIAK A.: Zatrucia tlenkiem węgla w materiale Oddziału Toksykologii Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi w latach 2006-2010 (Acute poisonings with carbon monoxide among the patients hospitalized in the Toxicology Unit during the period of 2006-2010)Prz. Lek.,2012, T. 69, nr 8, s. 415-419, bibliogr. 19 poz. streszcz., sum.

 7. BORTKIEWICZ A., GADZICKA E., SZYJKOWSKA A., POLITAŃSKI P., MAMROT P., SZYMCZAK W., ZMYŚLONY M.: Subjective complaints of people living near mobile phone base stations in Poland. Int. J. Occup. Med. Environ. Health,2012, Vol. 25, nr 1, s. 31-40, bibliogr. 22 poz. sum.

 8. BORTKIEWICZ A., GADZICKA E., SZYMCZAK W., ZMYŚLONY M.: Changes in tympanic temperature during the exposure to electromagnetic fields emitted by mobile phone. Int. J. Occup. Med. Environ. Health,2012, Vol. 25, nr 2, s. 145-150, bibliogr. 19 poz. sum.

 9. BORTKIEWICZ A., GADZICKA E., SZYMCZAK W., ZMYŚLONY M.: Heart rate variability (HRV)analysis in radio and TV broadcasting stations workers. Int. J. Occup. Med. Environ. Health,2012, Vol. 25, nr 4, s. 446-455, bibliogr. 37 poz. sum.

 10. BRENNER D.R., BOFFETTA P., DUELL E.J., BICKEBOLLER H., ROSENBERGER A., MCCORMACK V., MUSCAT J.E., YANG P., WICHMANN H.E., BRUESKE-HOHLFELD I., SCHWARTZ A.G., COTE M.L., TJONNELAND A., FRIIS S., LE MARCHAND L., ZHANG Z.F., MORGENSTERN H., SZESZENIA-DĄBROWSKA N., LISSOWSKA J., ZARIDZE D., RUDNAI P., FABIANOVA E., FORETOVA L., JANOUT V., BENCKO V., SCHEJBALOVA M., BRENNAN P., MATES I.N., LAZARUS P., FIELD J.K., RAJI O., MCLAUGHLIN J.R., LIU G., WIENCKE J., NERI M., UGOLINI D., ANDREW A.S., LAN Q., HU W., ORLOW I., PARK B.J., HUNG R.J.: Previous lung diseases and lung cancer risk: a pooled analysis from the International Lung Cancer Consortium. Am. J. Epidemiol.,2012, Vol. 176, nr 7, s. 573-585, bibliogr. 70 poz. sum.

 11. BRODECKI M., BEDNAREK A., JANIAK P., ZMYŚLONY M.: Ocena pomiaru parametrów fizycznych w kontroli jakości aparatury rentgenodiagnostycznej - wyniki międzylaboratoryjnych badań porównawczych. (Quality control testing of X-ray equipment used in medical diagnostic: results of interlaboratory comparison.)Med. Pr.,2012, T. 63, nr 3, s. 345-354, bibliogr. 8 poz. streszcz., sum.

 12. BRODECKI M., DOMIENIK J., ZMYŚLONY M.: System wielkości dozymetrycznych do oceny poziomu dawek otrzymywanych przez personel zawodowo narażony na zewnętrzne źródła promieniowania jonizującego. (Dosimetric system for assessing doses received by people occupationally exposed to external sources of ionizing radiation.)Med. Pr.,2012, T. 63, nr 5, s. 607-617, bibliogr. 29 poz. streszcz., sum.

 13. BRÓDKA K., KOZAJDA A., BUCZYŃSKA A., SZADKOWSKA-STAŃCZYK I.: The variability of bacterial aerosol in poultry houses depending on selected factors. Int. J. Occup. Med. Environ. Health,2012, Vol. 25, nr 3, s. 281-293, bibliogr. 39 poz. sum.

 14. BRÓDKA K., SOWIAK M., KOZAJDA A., CYPROWSKI M., SZADKOWSKA-STAŃCZYK I.: Czynniki biologiczne wpływające na jakość powietrza w pomieszczeniach biurowych. (Biological contamination in office buildings related to ventilation/air conditioning system)Med. Pr.,2012, T. 63, nr 3, s. 303-315, bibliogr. 40 poz. streszcz., sum.

 15. BRZEŹNICKI S., BONCZAROWSKA M., GROMIEC J.: Fenylohydrazyna - metody oznaczania. (Phenylhydrazine - determination methods.)Podst. Met. Oceny Środ. Pr.,2012, T. 28, nr 1, s. 89-96,

 16. BUJAK-PIETREK S., SZADKOWSKA-STAŃCZYK I.: Narażenie na działanie respirabilnych włókien azbestu podczas różnych etapów prac związanych z usuwaniem materiałów azbestowych. (Exposure to respirable asbestos fibers at various stages of asbestos removal work.)Med. Pr.,2012, T. 63, nr 2, s. 191-198, bibliogr. 25 poz. streszcz., sum.

 17. BURDA P., KOŁACIŃSKI Z., ŁUKASIK-GŁĘBOCKA M., SEIN ANAND J.: Postępowanie w ostrych zatruciach tlenkiem węgla - stanowisko Sekcji Toksykologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego. (Management of acute carbon monoxide poisoning - Polish Medical Society, Section of Clinical Toxicology position statement.)Prz. Lek.,2012, T. 69, nr 8, s. 463-465, bibliogr. 14 poz. streszcz., sum.

 18. BURDELAK W., BUKOWSKA A., KRYSICKA J., PEPŁOŃSKA B.: Night work and health status of nurses and midwives. Cross-sectional study. (Praca w nocy a stan zdrowia pielęgniarek i położnych. Badanie przekrojowe.)Med. Pr.,2012, T. 63, nr 5, s. 517-529, bibliogr. 29 poz. sum., streszcz.

 19. BYSTRY K., STETKIEWICZ J., WĄGROWSKA-KOSKI E.: 1,1,2-Trichloroetan. Dokumentacja dopuszczalnych wielkości narażenia zawodowego. Zakres badań wstępnych i okresowych, narządy (układy)krytyczne, przeciwwskazania lekarskie do zatrudnienia. (1,1,2-Trichloroethane. Documentation.)Podst. Met. Oceny Środ. Pr.,2012, T. 28, nr 3, s. 137-155, bibliogr. 60 poz. streszcz., sum.

 20. CHUANG S.C., JENAB M., HECK J.E., BOSETTI C., TALAMINI R., MATSUO K., CASTELLSAGUE X., FRANCESCHI S., HERRERO R., WINN D.M., LA VECCHIA C., MORGENSTERN H., ZHANG Z.F., LEVI F., DAL MASO L., KELSEY K., MCCLEAN M.D., VAUGHAN T., LAZARUS P., MUSCAT J., RAMROTH H., CHEN C., SCHWARTZ S.M., ELUF-NETO J., HAYES R.B., PURDUE M., BOCCIA S., CADONI G., ZARIDZE D., KOIFMAN S., CURADO M.P., AHRENS W., BENHAMOU S., MATOS E., LAGIOU P., SZESZENIA-DĄBROWSKA N., OLSHAN A.F., FERNANDEZ L., MENEZES A., AGUDO A., DAUDT A.W., MERLETTI F., MACFARLANE G.J., KJAERHEIM K., MATES D., HOLCATOVA I., SCHANTZ S., YU G.P., SIMONATO L., BRENNER H., MUELLER H., CONWAY D.I., THOMSON P., FABIANOVA E., ZNAOR A., RUDNAI P., HEALY C.M., FERRO G., BRENNAN P., BOFFETTA P., HASHIBE M.: Diet and the risk of head and neck cancer: a pooled analysis in the INHANCE consortium. Cancer Causes Control,2012, Vol. 23, nr 1, s. 69-88, bibliogr. 70 poz. sum.

 21. COTE M.L., LIU M., BONASSI S., NERI M., SCHWARTZ A.G., CHRISTIANI D.C., SPITZ M.R., MUSCAT J.E., RENNERT G., ABEN K.K., ANDREW A.S., BENCKO V., BICKEBOLLER H., BOFFETTA P., BRENNAN P., BRENNER H., DUELL E.J., FABIANOVA E., FIELD J.K., FORETOVA L., FRIIS S., HARRIS C.C., HOLCATOVA I., HONG Y.C., ISLA D., JANOUT V., KIEMENEY L.A., KIYOHARA C., LAN Q., LAZARUS P., LISSOWSKA J., LE MARCHAND L., MATES D., MATSUO K., MAYORDOMO J.I., MCLAUGHLIN J.R., MORGENSTERN H., MUELLER H., ORLOW I., PARK B.J., PINCHEV M., RAJI O.Y., RENNERT H.S., RUDNAI P., SEOW A., STUCKER I., SZESZENIA-DĄBROWSKA N., DAWN TEARE M., TJONNELAN A., UGOLINI D., VAN DER HEIJDEN H.F., WICHMANN E., WIENCKE J.K., WOLL P.J., YANG P., ZARIDZE D., ZHANG Z.F., ETZEL C.J., HUNG R.J.: Increased risk of lung cancer in individuals with a family history of the disease: a pooled analysis from the International Lung Cancer Consortium. Eur. J. Cancer,2012, Vol. 48, nr 13, s. 1957-1968, bibliogr. 76 sum.

 22. Cyberbullying - zjawisko, konteksty, przeciwdziałanie. Red. Pyżalski J. Łódź: Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Łodzi 2012, 259 s.

 23. CYPROWSKI M., BUCZYŃSKA A., KOZAJDA A., SOWIAK M., BRÓDKA K., SZADKOWSKA-STAŃCZYK I.: Exposure to (1 ->3)-beta-D-glucans in swine farms. Aerobiologia,2012, Vol. 28, nr 2, s. 161-168, bibliogr. 18 poz. sum.

 24. CYRAN A., WISZNIEWSKA M., WALUSIAK-SKORUPA J.: Bariery w aktywizacji zawodowej osób niepełnopsrawnych na poziomie opieki profilaktycznej nad pracownikiem. (Barriers to occupational activation of people with disabilities at the level of prophylactive care.)Med. Pr.,2012, T. 63, nr 6, s. 637-650, bibliogr. 25 poz. streszcz., sum.

 25. CZAJA-MITURA I., BORTKIEWICZ A.: Ambulatoryjne monitorowanie ciśnienia tetniczego (ABPM)i jego zastosowanie w medycynie pracy. (Ambulatory blood pressure monitoring (ABPM)and its usefulness.)Med. Pr.,2012, T. 63, nr 6, s. 701-709, bibliogr. 56 poz. streszcz., sum.

 26. CZERCZAK S., GROMIEC J.P., PAŁASZEWSKA-TKACZ A., ŚWIDWIŃSKA-GAJEWSKA A.: Nickel, ruthenium, rhodium, palladium, osmium, and platinum. W: Pattys's toxicology. 6th ed. Hoboken 2012, s. 653-768

 27. CZERSKA M., KAMIŃSKA J., ZIELIŃSKI M., LIGOCKA D.: Polibromowane etery difenylowe - źródła narażenia i potencjalne skutki zdrowotne. (Polybrominated diphenyl ethers: sources of exposure and expected health effects.)Med. Pr.,2012, T. 63, nr 4, s. 463-469, bibliogr. 26 poz. streszcz., sum.

 28. DALLAL C.M., BRINTON L.A., MATTHEWS C.E., LISSOWSKA J., PEPŁOŃSKA B., HARTMAN T.J., GIERACH G.L.: Accelerometer-based measures of active and sedentary behavior in relation to breast cancer risk. Breast Cancer Res. Treat.,2012, Vol. 134, nr 3, s. 1279-1290, bibliogr. 25 poz. sum.

 29. DOBECKI M.: Walidacja metod pomiarowych i szacowanie niepewności pomiaru czynników chemicznych w powietrzu na stanowiskach pracy. (Validation of measurement methods and estimation of uncertainty of measurement of chemical agents in the air at workstations.)Med. Pr.,2012, T. 63, nr 6, s. 723-732, bibliogr. 17 poz. streszcz., sum.

 30. Dobra praktyka profilaktycznych badań psychologicznych. Podręcznik dla lekarzy i psychologów służby medycyny pracy. Red. Waszkowska M., Potocka A., Wągrowska-Koski E., Merecz D. Łódź: Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera 2012, 92 s.

 31. DOMIENIK J., BRODECKI M., RUSICKA D.: A study of the dose distribution in the region of the eye lens and extremities for staff working in interventional cardiology. Radiat. Meas.,2012, Vol. 47, s. 130-138, bibliogr. 15 poz. sum.

 32. DOMIENIK J., ZMYŚLONY M.: Ocena dawek otrzymywanych przez pacjentów poddanych badaniom tomografii komputerowej. (Doses to adult patients from computed tomography examinations.)Med. Pr.,2012, T. 63, nr 6, s. 629-635, bibliogr. 16 poz. streszcz., sum.

 33. DUDEK B., MERECZ D.: Poziom i zróżnicowanie zasobów a decyzje finansowe w sytuacjach o różnej wartości oczekiwanej. W: Teoria zachowania zasobów Stevana E. Hobfolla. Polskie doświadczenia. Red. Bielawska-Batorowicz E., Dudek B. Łódź: Wydawn. Uniwersytetu Łódzkiego 2012, s. 125-133, sum.

 34. FORCHHAMMER L., ERSSON C., LOFT S., MOLLER L., GODSCHALK R.W., VAN SCHOOTEN F.J., JONES G.D., HIGGINS J.A., COOKE M., MISTRY V., KARBASCHI M., COLLINS A.R., AZQUETA A., PHILLIPS D.H., SOZERI O., ROUTLEDGE M.N., NELSON-SMITH K., RISO P., PORRINI M., MATULLO G., ALLIONE A., STĘPNIK M., KOMOROWSKA M., TEIXEIRA J.P., COSTA S., CORCUERA L.A., LOPEZ DE CERAIN A., LAFFON B., VALDIGLESIAS V., MOLLER P.: Inter-laboratory variation in DNA damage using a standard comet assay protocol. Mutagenesis,2012, Vol. 27, nr 6, s. 665-672, bibliogr. 25 poz. sum.

 35. FRONCZAK A., POLAŃSKA K., DZIANKOWSKA-ZABORSZCZYK E., BĄK-ROMANISZYN L., KORYTKOWSKI P., WOJTYŁA A., KALETA D.: Changes in smoking prevalence and exposure to environmental tobacco smoke among adults in Łódź, Poland. Ann Agric Environ Med. 2012;19(4):754-761

 36. FRONCZAK A., POLAŃSKA K., MAKOWIEC-DĄBROWSKA T., KALETA D.: Palenie tytoniu wśród kobiet - strategie dla ograniczenia epidemii tytoniowej. (Smoking among women - strategies for fighting the tobacco epidemic.)Prz. Lek.,2012, T. 69, nr 10, s. 1103-1107, bibliogr. 15 poz. streszcz., sum.

 37. FRONCZAK A., POLAŃSKA K., USIDAME B., KALETA D.: Comprehensive tobacco control measures - the overview of the strategies recommended by WHO. Centr. Eur. J. Public Health,2012, Vol. 20, nr 1, s. 81-86, bibliogr. 26 poz. sum.

 38. GAUDET M.M., FALK R.T., STEVENS R.D., GUNTER M.J., BAIN J.R., PFEIFFER R.M., POTISCHMAN N., LISSOWSKA J., PEPŁOŃSKA B., BRINTON L.A., GARCIA-CLOSAS M., NEWGARD C.B., SHERMAN M.E.: Analysis of serum metabolic profiles in women with endometrial cancer and controls in a population-based case-control study. J. Clin. Endocrinol. Metab.,2012, Vol. 97, nr 9, s. 3216-3223, bibliogr. 36 poz. sum.

 39. GOSZCZYŃSKA E.: Wyzwania stojące przed organizatorami działań antytytoniowych adresowanych do kobiet w Polsce. (Challenges for smoking cessation interventions targeted at women in Poland.)Med. Pr.,2012, T. 63, nr 4, s. 471-482, bibliogr. 34 poz. streszcz., sum.

 40. GRESNER P., GROMADZIŃSKA J., POLAŃSKA K., TWARDOWSKA E., JUREWICZ J., WĄSOWICZ W.: Genetic variability of Xrcc3 and Rad51 modulates the risk of head and neck cancer. Gene,2012, Vol. 504, nr 2, s. 166-174, bibliogr. 37 poz. sum.

 41. GRYGIEL J., STRUMIŁŁO P., NIEBUDEK-BOGUSZ E.: Application of Mel Capstral representation of voice recordings for diagnosing vocal disorders. Prz. Elektrot.,2012, Vol. 88, nr 6, s. 8-11, bibliogr. 9 poz. sum. streszcz.

 42. GUTAROWSKA B., KOSMOWSKA M., WISZNIEWSKA M., PAŁCZYŃSKI C., WALUSIAK-SKORUPA J.: An investigation of allergenic proteins produced by moulds on building materials. Indoor Built Environ.,2012, Vol. 21, nr 2, s. 253-263, bibliogr. 29 poz. sum.

 43. HAŁATEK T., SIŃCZUK-WALCZAK H., SZYMCZAK M., RYDZYŃSKI K.: Retraction: Neurological and respiratory symptoms in shipyard welders exposed to manganese. Int. J. Occup. Med. Environ. Health,2012, Vol. 25, nr 2, s. 205,

 44. HAN S.S., YEAGER M., MOORE L.E., WEI M.H., PFEIFFER R,, TOURE O., PURDUE M.P., JOHANSSON M., SCELO G., CHUNG C.C., GABORIEAU V., ZARIDZE D., SCHWARTZ K., SZESZENIA-DĄBROWSKA N., DAVIS F., BENCKO V., COLT J.S., JANOUT V., MATVEEV V., FORETOVA L., MATES D., NAVRATILOVA M., BOFFETTA P., BERG C.D., GRUBB R.L. 3RD, STEVENS V.L., THUN M.J., DIVER W.R., GAPSTUR S.M., ALBANES D., WEINSTEIN S.J., VIRTAMO J., BURDETT L., BRISUDA A., MCKAY J.D., FRAUMENI J.F. JR, CHATTERJEE N., ROSENBERG P.S., ROTHMAN N., BRENNAN P., CHOW W.H., TUCKER M.A., CHANOCK S.J., TORO J.R.: The chromosome 2p21 region harbors a complex genetic architecture for association with risk for renal cell carcinoma. Hum. Mol. Genet.,2012, Vol. 21, nr 5, s. 1190-1200, bibliogr. 44 sum.

 45. HECK J.E., MOORE L.E., LEE Y.C., MCKAY J.D., HUNG R.J., KARAMI S., GABORIEAU V., SZESZENIA-DĄBROWSKA N., ZARIDZE D.G., MUKERIYA A., MATES D., FORETOVA L., JANOUT V., KOLLAROVA H., BENCKO V., ROTHMAN N., BRENNAN P., CHOW W.H., BOFFETTA P.: Xenobiotic metabolizing gene variants and renal cell cancer: a multicenter study. Front. Oncol.,2012, nr 2, s. 16, bibliogr. 39 sum.

 46. HOGENDORF A., WOJTKIEWICZ-MALICKA M., NIEBUDEK-BOGUSZ E., CYWIŃSKA-BERNAS A., KASZUBA A., ZEMAN K.: Recurrent hoarseness in a 12-year-old female patient with pachyonychia congenita type 1: case report and literature review. Post. Dermatol. Alergol.,2012, Vol. 29, nr 3, s. 222-225, bibliogr. 18 poz. sum.

 47. JABŁONOWSKA E., WÓJCIK K., KUR B., LEWKOWICZ P., NOCUŃ M.: Neutrophil function and apoptosis in patients with chronic hepatitis C treated with pegylated interferon ? and ribavirin. Arch. Immunol. Ther. Exp. ,2012, Vol. 60, nr 1, s. 61-68, bibliogr. 28 poz. sum.

 48. JABŁONOWSKA E., WÓJCIK K., NOCUŃ M.: The influence of treatment with pegylated interferon-alfa and ribavirin on neutrophil function and death in patients with HIV/HCV coinfection. Viral Immunol.,2012, Vol. 25, nr 2, s. 166-172, bibliogr. 29 poz. sum.

 49. JACOBS K.B., YEAGER M., ZHOU W., WACHOLDER S., WANG Z., RODRIGUEZ-SANTIAGO B., HUTCHINSON A., DENG X., LIU C., HORNER M.J., CULLEN M., EPSTEIN C.G., BURDETT L., DEAN M.C., CHATTERJEE N., SAMPSON J., CHUNG C.C., KOVAKS J., GAPSTUR S.M., STEVENS V.L., TERAS L.T., GAUDET M.M., ALBANES D., WEINSTEIN S.J., VIRTAMO J., TAYLOR P.R., FREEDMAN N.D., ABNET C.C., GOLDSTEIN A.M., HU N., YU K., YUAN J.M., LIAO L., DING T., QIAO Y.L., GAO Y.T., KOH W.P., XIANG Y.B., TANG Z.Z., FAN J.H., ALDRICH M.C., AMOS C., BLOT W.J., BOCK C.H., GILLANDERS E.M., HARRIS C.C., HAIMAN C.A., HENDERSON B.E., KOLONEL L.N., LE MARCHAND L., MCNEILL L.H., RYBICKI B.A., SCHWARTZ A.G., SIGNORELLO L.B., SPITZ M.R., WIENCKE J.K., WRENSCH M., WU X., ZANETTI K.A., ZIEGLER R.G., FIGUEROA J.D., GARCIA-CLOSAS M., MALATS N., MARENNE G., PROKUNINA-OLSSON L., BARIS D., SCHWENN M., JOHNSON A., LANDI M.T., GOLDIN L., CONSONNI D., BERTAZZI P.A., ROTUNNO M., RAJARAMAN P., ANDERSSON U., BEANE FREEMAN L.E., BERG C.D., BURING J.E., BUTLER M.A., CARREON T., FEYCHTING M., AHLBOM A., GAZIANO J.M., GILES G.G., HALLMANS G., HANKINSON S.E., HARTGE P., HENRIKSSON R., INSKIP P.D., JOHANSEN C., LANDGREN A., MCKEAN-COWDIN R., MICHAUD D.S., MELIN B.S., PETERS U., RUDER A.M., SESSO H.D., SEVERI G., SHU X.O., VISVANATHAN K., WHITE E., WOLK A., ZELENIUCH-JACQUOTTE A., ZHENG W., SILVERMAN D.T., KOGEVINAS M., GONZALEZ J.R., VILLA O., LI D., DUELL E.J., RISCH H.A., OLSON S.H., KOOPERBERG C., WOLPIN B.M., JIAO L., HASSAN M., WHEELER W., ARSLAN A.A. , BAS BUENO-DE-MESQUITA H., FUCHS C.S., GALLINGER S., GROSS M.D., HOLLY E.A., KLEIN A.P., LACROIX A., MANDELSON M.T., PETERSEN G., BOUTRON-RUAULT M.C., BRACCI P.M., CANZIAN F., CHANG K., COTTERCHIO M., GIOVANNUCCI E.L., GOGGINS M., HOFFMAN BOLTON J.A., JENAB M., KHAW K.T., KROGH V., KURTZ R.C., MCWILLIAMS R.R., MENDELSOHN J.B., RABE K.G., RIBOLI E., TJONNELAND A., TOBIAS G.S., TRICHOPOULOS D., ELENA J.W., YU H., AMUNDADOTTIR L., STOLZENBERG-SOLOMON R.Z., KRAFT P., SCHUMACHER F., STRAM D., SAVAGE S.A., MIRABELLO L., ANDRULIS I.L., WUNDER J.S., PATINO GARCIA A., SIERRASESUMAGA L., BARKAUSKAS D.A., GORLICK R.G., PURDUE M., CHOW W.H., MOORE L.E., SCHWARTZ K.L., DAVIS F.G., HSING A.W., BERNDT S.I., BLACK A., WENTZENSEN N., BRINTON L.A., LISSOWSKA J., PEPŁOŃSKA B., MCGLYNN K.A., COOK M.B., GRAUBARD B.I., KRATZ C.P., GREENE M.H., ERICKSON R.L., ET AL.: Detectable clonal mosaicism and its relationship to aging and cancer. Nat. Genet.,2012, Vol. 44, nr 6, s. 651-658, bibliogr. 43 poz. sum.

 50. JAKUBOWSKI M., WĄGROWSKA-KOSKI E.: Kadm i jego związki nieorganiczne - w przeliczeniu na Cd. Dokumentacja dopuszczalnych wielkości narażenia zawodowego. Zakres badań wstępnych i okresowych, narządy (układy)krytyczne, przeciwwskazania lekarskie do zatrudnienia. (Cadmium and its inorganic compounds. Documentation.)Podst. Met. Oceny Środ. Pr.,2012, T. 28, nr 2, s. 111-146, bibliogr. 133 poz. streszcz., sum.

 51. JAKUBOWSKI M.: Biological monitoring versus air monitoring strategies in assessing environmental-occupational exposure. J. Environ. Monit.,2012, Vol. 14, nr 2, s. 348-352, bibliogr. 27 poz. sum.

 52. JAKUBOWSKI M.: Biomarkers of exposure. Lead. W: Biomarkers and human biomonitoring. Volume 1: Ongoing programs and exposures. Ed. Knudsen L.E., Merlo D.F. Cambridge: RSC Publishing 2012, s. 322-337, bibliogr. 38 poz.

 53. JAKUBOWSKI M.: Zinc and cadmium compounds. W: Pattys's toxicology. 6th ed. Hoboken 2012, s. 167-211

 54. JOHANSSON M., ROBERTS A., CHEN D., LI Y., DELAHAYE-SOURDEIX M., ASWANI N., GREENWOOD M.A., BENHAMOU S., LAGIOU P., HOLCATOVA I., RICHIARDI L., KJAERHEIM K., AGUDO A., CASTELLSAGUE X., MACFARLANE T.V., BARZAN L., CANOVA C., THAKKER N.S., CONWAY D.I., ZNAOR A., HEALY C.M., AHRENS W., ZARIDZE D., SZESZENIA-DĄBROWSKA N., LISSOWSKA J., FABIANOVA E., MATES I.N., BENCKO V., FORETOVA L., JANOUT V., CURADO M.P., KOIFMAN S., MENEZES A., WUNSCH-FILHO V., ELUF-NETO J., BOFFETTA P., FRANCESCHI S., HERRERO R., FERNANDEZ GARROTE L., TALAMINI R., BOCCIA S., GALAN P., VATTEN L., THOMSON P., ZELENIKA D., LATHROP M., BYRNES G., CUNNINGHAM H., BRENNAN P., WAKEFIELD J., MCKAY J.D.: Using prior information from the medical literature in GWAS of oral cancer identifies novel susceptibility variant on chromosome 4--the AdAPT method. PLoS One,2012, Vol. 7, nr 5, s. e36888, 10 s. bibliogr. 31 poz. sum.

 55. JÓŹWIAK Z.: Hałas w przemyśle. Pr. Zdr.,2012, nr 7-8, s. 28-31,

 56. JÓŹWIAK Z.: Maty antyzmęczeniowe. Pr. Zdr.,2012, nr 11, s. 37-38,

 57. JÓŹWIAK Z.: Nie tylko skórka od banana... Pr. Zdr.,2012, nr 12, s. 32-33,

 58. JÓŹWIAK Z.: Obciążenie układu ruchu u stomatologów. Promotor BHP,2012, nr 12, s. 41-46,

 59. JÓŹWIAK Z.: Prawo tarcia Pr. Zdr.,2012, nr 3, s. 42-44,

 60. JUREWICZ J., HANKE W., SOBALA W., LIGOCKA D.: Exposure to phenoxyacetic acid herbicides and predictors of exposure among spouses of farmers. Ann. Agric. Environ. Med.,2012, Vol. 19, nr 1, s. 51-56, bibliogr. 23 poz. sum.

 61. KACZMAREK-ŚLIWIŃSKA M., PYŻALSKI J.: New dimensions of PR ethics in the era of new media. W: Convergence: media in future. Red. Baczyński A., Drożdż M., et al. Kraków: Institute of Journalism and Social Communication, The Pontifical University of John Paul II; FALL 2012, s. 159-177, bibliogr. 40 poz. sum.

 62. KALETA D., MAKOWIEC-DĄBROWSKA T., DZIANKOWSKA-ZABORSZCZYK E., FRONCZAK A.: Determinants of heavy smoking: results from the Global Adult Tobacco Survey in Poland (2009-2010). Int. J. Occup. Med. Environ. Health,2012, Vol. 25, nr 1, s. 66-79, bibliogr. 29 poz. sum.

 63. KALETA D., MAKOWIEC-DĄBROWSKA T., DZIANKOWSKA-ZABORSZCZYK E., FRONCZAK A.: Prevalence and socio-demographic correlates of daily cigarette smoking in Poland: Results from the Global Adult Tobacco Survey (2009-2010). Int. J. Occup. Med. Environ. Health,2012, Vol. 25, nr 2, s. 126-136, bibliogr. 32 poz. sum.

 64. KALETA D., POLAŃSKA K., DZIANKOWSKA-ZABORSZCZYK E., KOWALSKA A., DRYGAS W., FRONCZAK A.: Opinie i postawy nauczycieli wobec zakazu palenia w miejscach publicznych. (Teachers attitudes towards smoke-free regulations.)Prz. Lek.,2012, T. 69, nr 10, s. 983-986, bibliogr. 11 poz. streszcz., sum.

 65. KIEĆ-ŚWIERCZYŃSKA M., KRĘCISZ B., CHOMICZEWSKA D., SOBALA W.: Trends in allergy to the 10 most frequent contact allergens in patients examined at the Nofer Institute, Lodz, Poland in 1996-2009. Post. Dermatol. Alergol.,2012, T. 29, nr 1, s. 19-24, bibliogr. 26 poz. sum.

 66. KILANOWICZ A., WIADERNA D., LUTZ P., SZYMCZAK W.: Behavioral effects following repeated exposure to hexachloronaphthalene in rats. Neurotoxicology,2012, Vol. 33, nr 3, s. 361-369, bibliogr. 57 poz. sum.

 67. KLENIEWSKA A., LEWAŃSKA M., WALUSIAK-SKORUPA J.: Dobre praktyki w opiece profilaktycznej: opieka profilaktyczna i problemy związane z aktywizacją zawodową osób niepełnosprawnych ze stwardnieniem rozsianym. (Good practice in prophylactic care: prophylactic care and professional activation of employees with multiple sclerosis.)Med. Pr.,2012, T. 63, nr 6, s. 667-675, bibliogr. 34 poz. streszcz., sum.

 68. KLENIEWSKA A., OJRZANOWSKI M., LIPIŃSKA-OJRZANOWSKA A., WISZNIEWSKA M., WALUSIAK-SKORUPA J.: Bariery w aktywizacji zawodowej osób z chorobami układu krążenia. (Barriers to professional activity among people with cardiovascular diseases.)Med. Pr.,2012, T. 63, nr 1, s. 105-115, bibliogr. 38 poz. streszcz., sum.

 69. KNOL K.: Czy Internet to świat bez zasad? Remedium,2012, nr 7-8, s. 4-5, bibliogr. 5 poz.  1   2   3


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna