Wykaz publikacji 2012Pobieranie 89.47 Kb.
Strona2/3
Data07.05.2016
Rozmiar89.47 Kb.
1   2   3

 • KNOL K.: Profilaktyka agresji elektronicznej - co może zrobić szkoła? Hejnał Oświatowy,2012, nr 5, s. 13-15, bibliogr. 8 poz.

 • KNOL K.: Świat bez zasad? - normatywność online. W: Cyberbullying - zjawisko, konteksty, przeciwdziałanie. Red. Pyżalski J. Łódź: Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Łodzi 2012, s. 151-184, bibliogr. 23 poz.

 • KNOL-MICHAŁOWSKA K.: Agresja elektroniczna wśród dzieci i młodzieży - rola szkoły w działaniach interwencyjnych i profilaktycznych, część I. W: Poradnik pedagoga szkolnego. Gimnazjum i szkoła ponadgimnazjalna. Red. Rokicka B. Warszawa: Dr Josef Raabe Spółka Wydawnicza 2012 s. 1-36 ( w rozdz. G 2.6.)

 • KOŁACIŃSKI Z.: Zatrucia metalami i ich związkami. W: Wybrane problemy zagrożeń chemicznych dla ratowników medycznych. Red. Pach J., Groszek B. Nowy Sącz: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu 2012, s. 88-127, bibliogr. 48 poz.

 • KONIECZKO K., CZERCZAK S.: 4,4'-Tiobis(6-tert-butylo-3-metylofenol) - frakcja wdychalna. Dokumentacja dopuszczalnych wielkości narażenia zawodowego. Podst. Met. Oceny Środ. Pr. 2012 T. 28 nr 4 s. 99-116

 • KORZENIOWSKA E., PUCHALSKI K.: Edukacja zdrowotna pracowników - wyzwania związane z poziomem wykształcenia. (Employees health education - challenges according to the educational level.)Med. Pr.,2012, T. 63, nr 1, s. 55-71, bibliogr. 52 poz. streszcz., sum.

 • KOSOBUDZKI M., BORTKIEWICZ A.: Genetyczne uwarunkowania chorób układu krążenia. (Genetic determinants of cardiovascular diseases.)Forum Med. Rodz.,2012, T. 6, nr 1, s. 1-13, bibliogr. 32 poz. streszcz., sum.

 • KOWALCZYK G.: Polish bibliography of occupational medicine, 2011. Int. J. Occup. Med. Environ. Health,2012, Vol. 25, nr 4, s. 515-543,

 • KOZAJDA A., SZADKOWSKA-STAŃCZYK I.: Bakterie Bacillus subtilis jako problem legislacyjny higieny pracy w Polsce. (Bacillus subtilis a legislative health problem in Poland.)Med. Pr.,2012, T. 63, nr 1, s. 91-96, bibliogr. 23 poz. streszcz., sum.

 • KRĘCISZ B, CHOMICZEWSKA-SKÓRA D., PAŁCZYŃSKI C., KIEĆ-ŚWIERCZYŃSKA M.: Uczulenie na metale a implanty medyczne. (Allergy to metals and medical implants.)Alergia,2012, nr 4, s. 17-18,30., bibliogr. 38 poz. sum., streszcz.

 • KRĘCISZ B., CHOMICZEWSKA D., PAŁCZYŃSKI C., KIEĆ-ŚWIERCZYŃSKA M.: Contact allergy to metals in adolescents. Nickel release from metal accessories 7 years after the implementation of the EU Nickel Directive in Poland. Contact Dermatitis,2012, Vol. 67, nr 5, s. 270-276, bibliogr. 48 poz. sum.

 • KRĘCISZ B., CHOMICZEWSKA-SKÓRA D., KIEĆ-ŚWIERCZYŃSKA M.: Uczulenie na metale w praktyce dermatologicznej. Dermatol. Prakt. 2012, nr 6, s. 19-27

 • KRĘCISZ B., KIEĆ-ŚWIERCZYŃSKA M., CHOMICZEWSKA-SKÓRA D.: Allergy to orthopedic metal implants - A prospective study. Int. J. Occup. Med. Environ. Health,2012, Vol. 25, nr 4, s. 463-469, bibliogr. 25 poz. sum.

 • KRĘCISZ B., KIEĆ-ŚWIERCZYŃSKA M., PIASECKA-ZELGA J., CHOMICZEWSKA-SKÓRA D., STETKIEWICZ J.: Tissue reaction to the nickel implants in the guinea pigs. Int. J. Occup. Med. Environ. Health,2012, Vol. 25, nr 3, s. 251-257, bibliogr. 17 poz. sum.

 • KRÓL M.B., GROMADZIŃSKA J., WĄSOWICZ W.: SeP, ApoER2 and megalin as necessary factors to maintain Se homeostasis in mammals. J. Trace Elem. Med. Biol.,2012, Vol. 26, nr 4, s. 262-266, bibliogr. 68 poz. sum.

 • KRZYCZMANIK D., SIŃCZUK-WALCZAK H., WITTCZAK T., CYRAN A., PAŁCZYŃSKI C., WALUSIAK-SKORUPA J.: Borelioza w praktyce lekarza medycyny pracy. (Borreliosis in occupational medicine practice.)Med. Pr.,2012, T. 63, nr 4, s. 483-492, bibliogr. 62 poz. streszcz., sum.

 • KUCHARSKA M., WESOŁOWSKI W., GROMIEC J.: Cykloheksanol - metoda oznaczania. (Cyclohexanol - a determination method.)Podst. Met. Oceny Środ. Pr.,2012, T. 28, nr 1, s. 71-76, streszcz., sum.

 • KUCHARSKA M., WESOŁOWSKI W., GROMIEC J.: Cykloheksanon - metoda oznaczania. (Cyclohexanone - a determination method.)Podst. Met. Oceny Środ. Pr.,2012, T. 28, nr 1, s. 77-82, streszcz., sum.

 • KUPCZEWSKA-DOBECKA M., CZERCZAK S., BRZEŹNICKI S.: Assessment of exposure to TDI and MDI during polyurethane foam production in Poland using integrated theoretical and experimental data. Environ. Toxicol. Pharmacol.,2012, Vol. 34, nr 2, s. 512-518, bibliogr. 26 poz. sum.

 • KUPCZEWSKA-DOBECKA M., WĄGROWSKA-KOSKI E.: Peroksyboran(III)sodu i jego hydraty - frakcja wdychalna. Dokumentacja dopuszczalnych wielkości narażenia zawodowego. Zakres badań wstępnych i okresowych, narządy (układy)krytyczne, przeciwwskazania lekarskie do zatrudnienia. (Anhydrous sodium perborate and sodium perborate hexahydrate - inhalable fraction. Documentation.)Podst. Met. Oceny Środ. Pr.,2012, T. 28, nr 3, s. 71-99, bibliogr. 72 poz. streszcz., sum.

 • LEE P., FU Y.P., FIGUEROA J.D., PROKUNINA-OLSSON L., GONZALEZ-BOSQUET J., KRAFT P., WANG Z., JACOBS K.B., YEAGER M., HORNER M.J., HANKINSON S.E., HUTCHINSON A., CHATTERJEE N., GARCIA-CLOSAS M., ZIEGLER R.G., BERG C.D., BUYS S.S., MCCARTY C.A., FEIGELSON H.S., THUN M.J., DIVER R., PRENTICE R., JACKSON R., KOOPERBERG C., CHLEBOWSKI R., LISSOWSKA J., PEPŁOŃSKA B., BRINTON L.A., TUCKER M., FRAUMENI J.F. JR, HOOVER R.N., THOMAS G., HUNTER D.J., CHANOCK S.J.: Fine mapping of 14q24.1 breast cancer susceptibility locus. Hum. Genet.,2012, Vol. 131, nr 3, s. 479-490, bibliogr. 35 poz. sum.

 • LIPIŃSKA-OJRZANOWSKA A.: Wypalasz się zawodowo? Poszukaj nowej profesji! Pr. Zdr.,2012, nr 1, s. 20-23, bibliogr. 6 poz.

 • LIPOWSKA M., WALUSIAK-SKORUPA J.: Analiza orzeczeń o celowości przekwalifikowania zawodowego wydanych przez lekarzy orzeczników i komisje lekarskie w zakładzie ubezpieczeń społecznych. (Analysis of job retraining rulings issued by evaluating doctors and medical comissions of the social insurance institution.)Med. Pr.,2012, T. 63, nr 4, s. 431-440, bibliogr. 13 poz. streszcz., sum.

 • LOPEZ M.J., FERNANDEZ E., GORINI G., MOSHAMMER H., POLAŃSKA K., CLANCY L., DAUTZENBERG B., DELRIEU A., INVERNIZZI G., MUNOZ G., PRECIOSO J., RUPRECHT A., STANSTY P., HANKE W., NEBOT M.: Exposure to secondhand smoke in terraces and other outdoor areas of hospitality venues in eight European countries. PLoS One,2012, Vol. 7, nr 8, s. e42130, 7 s. bibliogr. 26 poz. sum.

 • LUTZ P.: Benzimidazol i jego pochodne - od fungicydów do narkotyków zmodyfikowanych. Nowe zagrożenia zawodowe i środowiskowe. (Benzimidazole and its derivatives - from fungicides to designer drugs. A new occupational and environmental hazards.)Med. Pr.,2012, T. 63, nr 4, s. 505-513, bibliogr. 48 poz. streszcz., sum.

 • MACIEJEWSKA A.: Respirabilna krystaliczna krzemionka: kwarc i krystobalit. Oznaczanie w powietrzu na stanowiskach pracy metodą spektrometrii w podczerwieni (FT-IR), w pastylkach z KBr. Podst. Met. Oceny Środ. Pr. 2012 T. 28 nr 4 s. 117-130

 • MACIEJEWSKA A.: Zastosowanie spektrometrii w podczerwieni (FT-IR)do identyfikacji azbestu w próbkach materiałowych. (Application of infrared spectrometry (FT-IR)for mineral identification of asbestos in bulk samples.)Med. Pr.,2012, T. 63, nr 2, s. 181-189, bibliogr. 21 poz. streszcz., sum.

 • MACZUGA J., PRZYŁUSKA J.: Jak zwiększyć widoczność swojej publikacji naukowej w Internecie? (How to increase the visibility of your scientific publication on the Internet?)Med. Pr.,2012, T. 63, nr 4, s. 391-393, bibliogr. 4 poz. streszcz., sum.

 • MAKOWIEC-DĄBROWSKA T.: Wysiłek fizyczny w pracy zawodowej a wiek pracowników. Część 1. Przyjaciel przy Pracy,2012, nr 9, s. 10-12,

 • MAKOWIEC-DĄBROWSKA T.: Wysiłek fizyczny w pracy zawodowej a wiek pracowników. Część 2. Przyjaciel przy Pracy,2012, nr 10, s. 28-29,

 • MAMROT P., ANIOŁCZYK H., MARIAŃSKA M., KOPROWSKA J., FILIPOWSKA B.: Ochrona środowiska komunalnego przed polem elektromagnetycznym za pomocą tekstylnych materiałów barierowych. Prz. Telekomunikacyjny - Wiad. Telekomunikacyjne,2012, nr 8-9, s. 859-864, bibliogr. 6 poz. streszcz.

 • MARCINKIEWICZ A., HANKE W.: Opieka profilaktyczna nad pracującą ciężarną - czy istnieje potrzeba określenia zasad współpracy między lekarzem medycyny pracy a ginekologiem-położnikiem? (Preventive care of pregnant employees. Is there a need to set rules of cooperation between occupational physicians and gynecologist-obstetricians?)Med. Pr.,2012, T. 63, nr 5, s. 591-598, bibliogr. 11 poz. streszcz., sum.

 • MARCINKIEWICZ A.: Pierwsza ogólnopolska konferencja z cyklu "Medycyna Pracy - BHP - Pracodawca" pt. "Efektywne zarządzanie zdrowiem i bezpieczeństwem pracowników w miejscu pracy" (The 1st National Conference in a series "Occupational Medicine - Occupational Hygiene and Safety - Employer", devoted to Effective Workers' Health Management and Health Safety at Work.)Med. Pr.,2012, T. 63, nr 5, s. 619-620,

 • MARCINKIEWICZ A.: Szczepienia ochronne pracowników. Promotor BHP,2012, nr 9, s. 42-44,

 • MARSZAŁEK S., NIEBUDEK-BOGUSZ E., WOŹNICKA E., MALIŃSKA J., GOLUSIŃSKI W., ŚLIWIŃSKA-KOWALSKA M.: Assessment of the influence of osteopathic myofascial techniques on normalization of the vocal tract functions in patients with occupational dysphonia. Int. J. Occup. Med. Environ. Health,2012, Vol. 25, nr 3, s. 225-235, bibliogr. 25 poz. sum.

 • MERECZ D., ANDYSZ A.: Relationship between Person-Organization fit and objective and subjective health status (Person-Organization fit and health). Int. J. Occup. Med. Environ. Health,2012, Vol. 25, nr 2, s. 166-177, bibliogr. 38 poz. sum.

 • MERECZ D., WASZKOWSKA M., WĘŻYK A.: Psychological consequences of trauma in MVA perpetrators - Relationship between post-traumatic growth, PTSD symptoms and individual characteristics. Transportation Research Part F,2012, Vol. 15, nr 5, s. 565-574, bibliogr. 80 poz. sum.

 • MIKOŁAJCZYK U., BUJAK-PIETREK S., SZADKOWSKA-STAŃCZYK I.: Analiza narażenia na pyły pracowników zatrudnionych w różnych zakładach branży chemicznej na podstawie pomiarów przeprowadzonych przez laboratoria badań środowiska pracy w Polsce w latach 2001-2005. (Analysis of workers' exposure to dust in various chemical industry plants based on measurements conducted by work environment research laboratories in Poland in 2001-2005.)Med. Pr.,2012, T. 63, nr 1, s. 39-54, bibliogr. 27poz. streszcz., sum.

 • MOSCATO G., PALA G., BARNIG C., DE BLAY F., DEL GIACCO S.R., FOLLETTI I., HEFFLER E., MAESTRELLI P., PAULI G., PERFETTI L., QUIRCE S., SASTRE J., SIRACUSA A., WALUSIAK-SKORUPA J., VAN WJIK R.G., EUROPEAN ACADEMY OF ALLERGY AND CLINICAL IMMUNOLOGY: EAACI consensus statement for investigation of work-related asthma in non-specialized centres. Allergy,2012, Vol. 67, nr 4, s. 491-501, bibliogr. 98 poz. sum.

 • MOŚCICKA-TESKE A., MERECZ D.: Polska adaptacja kwestionariusza SWING do diagnozy interakcji praca-dom i dom-praca. (Polish adaptation of SWING questionnaire (survey work-home interaction - Nijmegen).)Med. Pr.,2012, T. 63, nr 3, s. 355-369, bibliogr. 11 poz. streszcz., sum.

 • PAŁASZEWSKA-TKACZ A., CZERCZAK S., WĄGROWSKA-KOSKI E.: Ftalan dibutylu - frakcja wdychalna. Dokumentacja dopuszczalnych wielkości narażenia zawodowego. Zakres badań wstępnych i okresowych, narządy (układy)krytyczne, przeciwwskazania lekarskie do zatrudnienia. (Dibutyl phthalate - inhalable fraction. Documentation.)Podst. Met. Oceny Środ. Pr.,2012, T. 28, nr 3, s. 37-70, bibliogr. 137 poz. streszcz., sum.

 • PAŁCZYŃSKI C., DUDEK W., KRĘCISZ B.: Zmiany klimatu, miejska wyspa ciepła i choroby alergiczne. (Climate change, urban heat island and allergic diseases.)Alergia,2012, nr 4, s. 26-28, bibliogr. 10 poz. sum., streszcz.

 • PAŁCZYŃSKI C., KRAKOWIAK A.: Skutki ostrego narażenia na substancje toksyczne w układzie oddechowym. Alergia 2012, nr 3, s. 16-21

 • PAŁCZYŃSKI C., WITTCZAK T., WALUSIAK-SKORUPA J.: Problemy związane z medycyna pracy w praktyce lekarskiej. Med. Prakt. 2012, nr 12, s. 121-124

 • PAŁCZYŃSKI C.: Zagrożenia zdrowia w obrębie układu oddechowego związane z aktywnością wulkaniczną. (The respiratory health hazards of volcanic activity.)Alergia,2012, nr 2, s. 20-22, bibliogr. 12 poz. streszcz., sum.

 • PAPIERZ S., KACPRZYK J., KAMIŃSKI Z., ADAMOWICZ M., ZMYŚLONY M.: Personal dose equivalent Hp(0.07)of medical personnel occupationally exposed to ionizing radiation during 2001-2011. (Ocena wielkości indywidualnych równoważników dawek Hp(0.07)u pracowników medycznych zawodowo narażonych na działanie promieniowania jonizującego w latach 2001-2011.)Med. Pr.,2012, T. 63, nr 6, s. 623-627, bibliogr. 15 poz. sum., streszcz.

 • PAPIERZ S., KAMIŃSKI Z., KACPRZYK J., ADAMOWICZ M., JEŻAK P., ZMYŚLONY M.: Ocena wielkości dawek efektywnych u osób narażonych zawodowo na promieniowanie rentgenowskie i gamma w Polsce obecnie i w przeszłości (według danych Instytutu Medycyny Pracy im. Nofera). (Occupational exposure to X and gamma rays in Poland based on the present and past results (Nofer Institute of Occupational Medicine data).)Med. Pr.,2012, T. 63, nr 5, s. 585-589, bibliogr. 7 poz. streszcz., sum.

 • PAS-WYROŚLAK A., WISZNIEWSKA M., KOWALCZYK M., WALUSIAK-SKORUPA J.: Badanie eozynofilii we łzach w diagnostyce alergicznego zapalenia spojówek o etiologii zawodowej. (Eosinophilia in the tear fluid in diagnostics of occupational allergic conjunctivitis.)Alergia Astma Immunol.,2012, T. 17, nr 1, s. 32-40, bibliogr. 21 poz. streszcz., sum.

 • PAS-WYROŚLAK A., WISZNIEWSKA M., KRĘCISZ B., ŚWIERCZYŃSKA-MACHURA D., PAŁCZYŃSKI C., WALUSIAK-SKORUPA J.: Contact blepharoconjunctivitis due to black henna - A case report. Int. J. Occup. Med. Environ. Health,2012, Vol. 25, nr 2, s. 196-199, bibliogr. 10 poz. sum.

 • PAWEŁCZYK M., RAJKOWSKA E., KOTYŁO P., DUDAREWICZ A., VAN CAMP G., ŚLIWIŃSKA-KOWALSKA M.: Analysis of inner ear potassium recycling genes as potential factors associated with tinnitus. Int. J. Occup. Med. Environ. Health,2012, Vol. 25, nr 4, s. 356-364, bibliogr. 32 poz. sum.

 • PAWLACZYK-ŁUSZCZYŃSKA M., DUDAREWICZ A., ZABOROWSKI K., ZAMOJSKA M., WASZKOWSKA M., ŚLIWIŃSKA-KOWALSKA M.: Annoyance related to noise from wind turbines in subjective assessment of people living in their vicinity. W: Inter-Noise 2012. Quieting the world's cities. Proceedings. New York, USA, August 119-22, 2012. [CD-ROM], 12 s.

 • PAWLACZYK-ŁUSZCZYŃSKA M., DUDAREWICZ A., ZAMOJSKA M., ŚLIWIŃSKA-KOWALSKA M.: Self-assessment of hearing status and risk of noise-induced hearing loss in workers in a rolling stock plant. Int. J. Occup. Saf. Ergon.,2012, Vol. 18, nr 2, s. 279-296, bibliogr. 37 poz. sum.

 • PEPŁOŃSKA B., BUKOWSKA A., GROMADZIŃSKA J., SOBALA W., RESZKA E., LIE J.A., KJUUS H., WĄSOWICZ W.: Night shift work characteristics and 6-sulfatoxymelatonin (MT6s)in rotating night shift nurses and midwives. Occup. Environ. Med.,2012, Vol. 69, nr 5, s. 339-346, bibliogr. 55 poz. sum.

 • PEPŁOŃSKA B., BUKOWSKA A., SOBALA W., RESZKA E., GROMADZIŃSKA J., WĄSOWICZ W., LIE J.A., KJUUS H., URSIN G.: Rotating night shift work and mammographic density. Cancer Epidemiol. Biomarkers Prev.,2012, Vol. 21, nr 7, s. 1028-1037, bibliogr. 63 poz. sum.

 • PESCH B., KENDZIA B., GUSTAVSSON P., JOCKEL K.H., JOHNEN G., POHLABELN H., OLSSON A., AHRENS W., GROSS I.M., BRUSKE I., WICHMANN H.E., MERLETTI F., RICHIARDI L., SIMONATO L., FORTES C., SIEMIATYCKI J., PARENT M.E., CONSONNI D., LANDI M.T., CAPORASO N., ZARIDZE D., CASSIDY A., SZESZENIA-DĄBROWSKA N., RUDNAI P., LISSOWSKA J., STUCKER I., FABIANOVA E., DUMITRU R.S., BENCKO V., FORETOVA L., JANOUT V., RUDIN C.M., BRENNAN P., BOFFETTA P., STRAIF K., BRUNING T.: Cigarette smoking and lung cancer - relative risk estimates for the major histological types from a pooled analysis of case-control studies. Int. J. Cancer,2012, Vol. 131, nr 5, s. 1210-1219, bibliogr. 46 poz. sum.

 • PETERS S., KROMHOUT H., OLSSON A.C., WICHMANN H.E., BRUSKE I., CONSONNI D., LANDI M.T., CAPORASO N., SIEMIATYCKI J., RICHIARDI L., MIRABELLI D., SIMONATO L., GUSTAVSSON P., PLATO N., JOCKEL K.H., AHRENS W., POHLABELN H., BOFFETTA P., BRENNAN P., ZARIDZE D., CASSIDY A., LISSOWSKA J., SZESZENIA-DĄBROWSKA N., RUDNAI P., FABIANOVA E., FORASTIERE F., BENCKO V., FORETOVA L., JANOUT V., STUCKER I., DUMITRU R.S., BENHAMOU S., BUENO-DE-MESQUITA B., KENDZIA B., PESCH B., STRAIF K., BRUNING T., VERMEULEN R.: Occupational exposure to organic dust increases lung cancer risk in the general population. Thorax,2012, Vol. 67, nr 2, s. 111-116, bibliogr. 22 poz. sum.

 • PIETKIEWICZ P., PEPAŚ R., SUŁKOWSKI W.J., ZIELIŃSKA-BLIŹNIEWSKA H., OLSZEWSKI J.: Electronystagmography versus videonystagmography in diagnosis of vertigo. Int. J. Occup. Med. Environ. Health,2012, Vol. 25, nr 1, s. 59-65, bibliogr. 21 poz. sum.

 • PLICHTA P.: Wyniki badań nad korzystaniem z internetu przez osoby z niepełnosprawnością intelektualną - praktyczne implikacje. W: Cyberbullying - zjawisko, konteksty, przeciwdziałanie. Red. Pyżalski J. Łódź: Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Łodzi 2012, s. 69-92, bibliogr. 24 poz.

 • POLAŃSKA K., JUREWICZ J., HANKE W.: Exposure to environmental and lifestyle factors and attention-deficit / hyperactivity disorder in children - A review of epidemiological studies. Int. J. Occup. Med. Environ. Health,2012, Vol. 25, nr 4, s. 330-355, bibliogr. 105 poz. sum.

 • POTOCKA A., WASZKOWSKA M., MERECZ D.: Zakres i standardy badań psychologicznych. W: Dobra praktyka profilaktycznych badań psychologicznych. Podręcznik dla lekarzy i psychologów służby medycyny pracy. Red. Waszkowska M., Potocka A., Wągrowska-Koski E., Merecz D. Łódź: Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera 2012, s. 41-47, bibliogr. 4 poz.

 • POTOCKA A., WASZKOWSKA M.: Psychologiczne czynniki ryzyka wypadków. W: Dobra praktyka profilaktycznych badań psychologicznych. Podręcznik dla lekarzy i psychologów służby medycyny pracy. Red. Waszkowska M., Potocka A., Wągrowska-Koski E., Merecz D. Łódź: Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera 2012, s. 17-24, bibliogr. 25 poz.

 • POTOCKA A.: Narzędzia kwestionariuszowe stosowane w diagnozie psychospołecznych zagrożeń zawodowych - przegląd metod. (Questionnaires for assessment of work-related psychosocial hazards - a review of diagnostic tools.)Med. Pr.,2012, T. 63, nr 2, s. 237-250, bibliogr. 19 poz. streszcz., sum.

 • Pracownik to nie cyborg. Stres w pracy. Jak go rozpoznać i mu przeciwdziałać - wyjaśnia Dorota Merecz. [wywiad]Kadry i Płace w Administracji,2012, nr 7, s. 14-17,

 • Przykłady wypełniania dokumentacji badań psychologicznych. W: Dobra praktyka profilaktycznych badań psychologicznych. Podręcznik dla lekarzy i psychologów służby medycyny pracy. Red. Waszkowska M., Potocka A., Wągrowska-Koski E., Merecz D.Oprac. Waszkowska M. Łódź: Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera 2012, s. 69-88,

 • PUCHALSKI K., KORZENIOWSKA E.: Actions reducing tobacco smoking at the workplace - do larger and richer companies solve the problem better? (Działania ograniczające palenie tytoniu w zakładach pracy - czy większe i bogatsze firmy lepiej rozwiązują problem?)Med. Pr.,2012, T. 63, nr 3, s. 257-270, bibliogr. 21 poz. sum., streszcz.

 • PYŻALSKI J.: Agresja elektroniczna i cyberbullying jako nowe ryzykowne zachowania młodzieży. Kraków: Impuls 2012, 317 s. bibliogr. 305 poz.

 • PYŻALSKI J.: From cyberbullying to electronic aggression: typology of the phenomenon. Emotional and Behavioural Difficulties,2012, Vol. 17, nr 3-4, s. 305-317, bibliogr. 46 poz. sum.

 • PYŻALSKI J.: Gimnazjaliści online: dobre i złe wiadomości z polskiej części wyników European Cyberbullying Intervention Project. W: Cyberbullying - zjawisko, konteksty, przeciwdziałanie. Red. Pyżalski J. Łódź: Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Łodzi 2012, s. 11-43, bibliogr. 27 poz.

 • PYŻALSKI J.: Potrzeby rozwiązań wychowawczych w świetlicach środowiskowych w zakresie pracy pedagogicznej z młodzieżą zagrożoną wykluczeniem społecznym w województwie łódzkim. Łódź: Stowarzyszenie MONAR 2012, 48 s. bibliogr. 13 poz.

 • PYŻALSKI J.: The Digital Generation Gap Revisited: constructive and dysfunctional patterns of social media usage. W: The Impact of Technology on Relationships in Educational Settings. Ed. Costabile A., Spears B.A. London 2012, s. 91-101

 • PYŻALSKI J.: Wstęp. W: Cyberbullying - zjawisko, konteksty, przeciwdziałanie. Red. Pyżalski J. Łódź: Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Łodzi 2012, s. 7-10,

 • PYŻALSKI J.: Wychowanie w erze cyfrowej. W: Poradnik pedagoga szkolnego. Gimnazjum i szkoła ponadgimnazjalna. Red. Rokicka B. Warszawa: Dr Josef Raabe Spółka Wydawnicza 2012 s. 1-11 ( w rozdz. C 1.9.)

 • PYŻALSKI J.: Wywiad elektroniczny w badaniach tematów drażliwych. Uwagi po badaniach pilotażowych dotyczących agresji elektronicznej. W: Internet w psychologii - psychologia w Internecie. Red. Aouil B., czerwiński K., Wosik-Kawala D.

 • RESZKA E., JABŁOŃSKA E., GROMADZIŃSKA J., WĄSOWICZ W,.: Relevance of selenoprotein transcripts for selenium status in humans. Genes Nutr.,2012, Vol. 7, nr 2, s. 127-137, bibliogr. 56 poz. sum.

 • RESZKA E.: Selenoproteins in bladder cancer. Clin. Chim. Acta,2012, Vol. 413, nr 9-10, s. 847-854, bibliogr. 89 poz. sum.

 • ROSENBERGER A., BICKEBOLLER H., MCCORMACK V., BRENNER D.R., DUELL E.J., TJONNELAND A., FRIIS S., MUSCAT J.E., YANG P., WICHMANN H.E., HEINRICH J., SZESZENIA-DĄBROWSKA N., LISSOWSKA J., ZARIDZE D., RUDNAI P., FABIANOVA E., JANOUT V., BENCKO V., BRENNAN P., MATES D., SCHWARTZ A.G., COTE M.L., ZHANG Z.F., MORGENSTERN H., OH S.S., FIELD J.K., RAJI O., MCLAUGHLIN J.R., WIENCKE J., LEMARCHAND L., NERI M., BONASSI S., ANDREW A.S., LAN Q., HU W., ORLOW I., PARK B.J., BOFFETTA P., HUNG R.J.: Asthma and lung cancer risk: a systematic investigation by the International Lung Cancer Consortium. Carcinogenesis,2012, Vol. 33, nr 3, s. 587-597, bibliogr. 96 poz. sum.

 • ROTSZTEJN H., CHOMICZEWSKA D., TRZNADEL-GRODZKA E., JESIONEK-KUPNICKA D.: Density of langerhans cells in chronic plaque psoriatic lesions before and after phototherapy. Centr. Eur. J. Immunol.,2012, Vol. 37, nr 3, s. 258-263, bibliogr. 42 poz. sum.

 • RYDZYŃSKI K., PAKULSKA D.: Vanadium, niobium, and tantalum. W: Pattys's toxicology. 6th ed. Hoboken 2012, s. 511-564

 • RZEPECKI J., KRAKOWIAK A., FISZER M., CZYŻEWSKA S., WINNICKA R., KOŁACIŃSKI Z., POLITAŃSKI P., ŚWIDERSKA S.: Ostre zatrucia alkoholem metylowym wśród pacjentów Oddziału Toksykologii Instytutu Medycyny Pracy im. Nofera w Łodzi, hospitalizowanych w latach 2000-2009. (Acute methanol poisoning among patients of Toxicology Unit, Nofer Institute of Occupational Medicine in Łódź, during the period 2000-2009.)Prz. Lek.,2012, T. 69, nr 8, s. 431-434, bibliogr. 8 poz. streszcz., sum.

 • SAKOWSKI P.: Job satisfaction of occupational medicine nurses in Poland. Int. J. Occup. Med. Environ. Health,2012, Vol. 25, nr 1, s. 51-58, bibliogr. 14 poz. sum.

 • SAKOWSKI P.: Ocena systemu służby medycyny pracy (SMP)w Polsce dokonana przez pielęgniarki SMP. (Assessment of the Polish occupational medicine service (OMS)system made by OMS nurses.)Med. Pr.,2012, T. 63, nr 1, s. 85-90, bibliogr. 5 poz. streszcz., sum.

 • SAKOWSKI P.: Szczepienia ochronne migrantów w Polsce. (Migrant vaccinations in Poland.)Med. Pr.,2012, T. 63, nr 2, s. 251-254, bibliogr. 18 poz. streszcz., sum.

 • SAPOTA A., SKRZYPIŃSKA-GAWRYSIAK M., WĄGROWSKA-KOSKI E.: Bromoeten. Dokumentacja dopuszczalnych wielkości narażenia zawodowego. Zakres badań wstępnych i okresowych, narządy (układy)krytyczne, przeciwwskazania lekarskie do zatrudnienia. (Bromoethene. Documentation.)Podst. Met. Oceny Środ. Pr.,2012, T. 28, nr 2, s. 13-29, bibliogr. 50 poz. streszcz., sum.

 • SAPOTA A., SKRZYPIŃSKA-GAWRYSIAK M., WĄGROWSKA-KOSKI E.: Chlorek benzoilu. Dokumentacja dopuszczalnych wielkości narażenia zawodowego. Zakres badań wstępnych i okresowych, narządy (układy)krytyczne, przeciwwskazania lekarskie do zatrudnienia. (Benzoyl chloride. Documentation.)Podst. Met. Oceny Środ. Pr.,2012, T. 28, nr 2, s. 31-44, bibliogr. 21 poz. streszcz., sum. • 1   2   3


  ©absta.pl 2019
  wyślij wiadomość

      Strona główna