Wykaz publikacji 2012Pobieranie 89.47 Kb.
Strona3/3
Data07.05.2016
Rozmiar89.47 Kb.
1   2   3

 • SIEDLECKA J., BORTKIEWICZ A.: Zastosowanie symulatorów jazdy samochodem w ocenie ryzyka wypadku u kierowców z obturacyjnym bezdechem sennym. (Driving simulators in risk assessment of traffic accident among drivers with obstructive sleep apnea.)Med. Pr.,2012, T. 63, nr 2, s. 229-236, bibliogr. 44 poz. streszcz., sum.

 • SINGH R., GROMADZIŃSKA J., MISTRY Y., CORDELL R., JUREN T., SEGERBACK D., FARMER P.B.: Detection of acetaldehyde derived N(2)-ethyl-2'-deoxyguanosine in human leukocyte DNA following alcohol consumption. Mutat. Res. Fundam. Mol. Mech. Mutagen.,2012, Vol. 737, nr 1-2, s. 8-11, bibliogr. 31 poz. sum.

 • SIŃCZUK-WALCZAK H., SZUBERT Z., SZYMCZAK W., WALCZAK A.: Wybrane zagadnienia orzekania o stanie zdrowia i zdolności do prowadzenia pojazdów osób po przebytych urazach czaszkowo-mózgowych. (Certain issues concerning medical certification and driving fitness assessment after craniocerebral traumas.)Med. Pr.,2012, T. 63, nr 6, s. 651-658, bibliogr. 13 poz. streszcz., sum.

 • SITAREK K., GROMADZIŃSKA J., LUTZ P., STETKIEWICZ J., ŚWIERCZ R., WĄSOWICZ W.: Fertility and developmental toxicity studies of diethylene glycol monobutyl ether (DGBE)in rats. Int. J. Occup. Med. Environ. Health,2012, Vol. 25, nr 4, s. 404-417, bibliogr. 30 poz. sum.

 • SITAREK K., STETKIEWICZ J., WĄSOWICZ W.: Evaluation of reproductive disorders in female rats exposed to N-methyl-2-pyrrolidone. Birth Defects Res. Part B,2012, Vol. 95, nr 3, s. 195-201, bibliogr. 29 poz. sum.

 • SITAS F., EGGER S., URBAN M.I., TAYLOR P.R., ABNET C.C., BOFFETTA P., O'CONNELL D.L., WHITEMAN D.C., BRENNAN P., MALEKZADEH R., PAWLITA M., DAWSEY S.M., WATERBOER T., SZESZENIA-DĄBROWSKA N. (INTERSCOPE COLLABORATION): InterSCOPE study: Associations between esophageal squamous cell carcinoma and human papillomavirus serological markers. J. Natl. Cancer Inst.,2012, Vol. 104, nr 2, s. 147-158, bibliogr. 62 poz. sum.

 • SOĆKO R., SZYMCZAK W.: Fenylohydrazyna i jej związki. Wyt. Szac. Ryzyka Zdr. Czyn. Rak. 2012 nr 1 s. 79-96

 • SOWIAK M., BRÓDKA K., BUCZYŃSKA A., CYPROWSKI M., KOZAJDA A., SOBALA W., SZADKOWSKA-STAŃCZYK I.: An assessment of potential exposure to bioaerosols among swine farm workers with particular reference to airborne microorganisms in the respirable fraction under various breeding conditions. Aerobiologia,2012, Vol. 28, nr 2, s. 121-133, bibliogr. 51 poz. sum.

 • SOWIAK M., BRÓDKA K., KOZAJDA A., BUCZYŃSKA A., SZADKOWSKA-STAŃCZYK I.: Fungal aerosol in the process of poultry breeding - quantitative and qualitative analysis. (Aerozol grzybowy w procesie hodowli drobiu - analiza ilościowa i jakościowa.)Med. Pr.,2012, T. 63, nr 1, s. 1-10, bibliogr. 33 poz. sum., streszcz.

 • STAREK A., WĄGROWSKA-KOSKI E.: Akrylan 2-etyloheksylu. Dokumentacja dopuszczalnych wielkości narażenia zawodowego. Zakres badań wstępnych i okresowych, narządy (układy)krytyczne, przeciwwskazania lekarskie do zatrudnienia. (2-Ethylhexyl acrylate. Documentation.)Podst. Met. Oceny Środ. Pr.,2012, T. 28, nr 1, s. 13-26, bibliogr. 36 poz. streszcz., sum.

 • STAREK A., WĄGROWSKA-KOSKI E.: Mangan i jego związki nieorganiczne - w przeliczeniu na Mn. Dokumentacja dopuszczalnych wielkości narażenia zawodowego. Zakres badań wstępnych i okresowych, narządy (układy)krytyczne, przeciwwskazania lekarskie do zatrudnienia. (Manganese and its inorganic compounds. Documentation.)Podst. Met. Oceny Środ. Pr.,2012, T. 28, nr 1, s. 27-58, bibliogr. 88 poz. streszcz., sum.

 • STAREK A., WĄGROWSKA-KOSKI E.: Styren. Dokumentacja dopuszczalnych wielkości narażenia zawodowego. Zakres badań wstępnych i okresowych, narządy (układy)krytyczne, przeciwwskazania lekarskie do zatrudnienia. (Styrene. Documentation.)Podst. Met. Oceny Środ. Pr.,2012, T. 28, nr 3, s. 101-135, bibliogr. 154 poz. streszcz., sum.

 • STĘPNIK M., ARKUSZ J., SMOK-PIENIĄŻEK A., BRATEK-SKICKI A., SALVATI A., LYNCH I., DAWSON K.A., GROMADZIŃSKA J., DE JONG W.H., RYDZYŃSKI K.: Cytotoxic effects in 3T3-L1 mouse and WI-38 human fibroblasts following 72 hour and 7 day exposures to commercial silica nanoparticles. Toxicol. Appl. Pharmacol.,2012, Vol. 263, nr 1, s. 89-101, bibliogr. 58 poz. sum.

 • STĘPNIK M., FERLIŃSKA M., SMOK-PIENIĄZEK A., GRADECKA-MEESTERS D., ARKUSZ J., STAŃCZYK M.: Assessment of the involvement of oxidative stress and Mitogen-Activated Protein Kinase signaling pathways in the cytotoxic effects of arsenic trioxide and its combination with sulindac or its metabolites: sulindac sulfide and sulindac sulfone on human leukemic cell lines. Med. Oncol.,2012, Vol. 29, nr 2, s. 1161-1172, bibliogr. 58 poz. sum.

 • STRAGIEROWICZ J., MIKOŁAJEWSKA K., ZAWADZKA-STOLARZ M., LIGOCKA D.: Oznaczanie biomarkerów narażenia zawodowego i środowiskowego na benzen i styren z zastosowaniem techniki LC-MS/MS. (Biomarkers of occupational and environmental exposure to benzene and styrene determinated by LC-MS/MS.)Med. Pr.,2012, T. 63, nr 5, s. 565-572, bibliogr. 29 poz. streszcz., sum.

 • SUŁKOWSKI W.J.: Editorial. Int. J. Occup. Med. Environ. Health,2012, Vol. 25, nr 1, s. 1-2,

 • SUŁKOWSKI W.J.: Editorial. Int. J. Occup. Med. Environ. Health,2012, Vol. 25, nr 2, s. 103-104,

 • SUŁKOWSKI W.J.: Editorial. Int. J. Occup. Med. Environ. Health,2012, Vol. 25, nr 3, s. 207-208,

 • SUŁKOWSKI W.J.: Editorial. Int. J. Occup. Med. Environ. Health,2012, Vol. 25, nr 4, s. 317-318,

 • SZESZENIA-DĄBROWSKA N., SOBALA W., ŚWIĄTKOWSKA B., STROSZEJN-MROWCA G., WILCZYŃSKA U.: Environmental asbestos pollution - situation in Poland. Int. J. Occup. Med. Environ. Health,2012, Vol. 25, nr 1, s. 3-13, bibliogr. 27 poz. sum.

 • SZESZENIA-DĄBROWSKA N., WILCZYŃSKA U., SOBALA W.: Choroby zawodowe w Polsce w 2011 r. (Occupational diseases in Poland in 2011.)Łódź: Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera, Centralny Rejestr Chorób Zawodowych 2012, 93 s. bibliogr. w przypisach

 • SZYMAŃSKA J.A., BRUCHAJZER E., WĄGROWSKA-KOSKI E.: Eter oktabromodifenylowy - mieszanina izomerów 2,2',3,3',4,4',5',6-, 2,2',3,3',4,4',6,6'- i 2,2',3,4,4',5,5',6- - frakcja wdychalna. Dokumentacja dopuszczalnych wielkości narażenia zawodowego. Zakres badań wstępnych i okresowych, narządy (układy)krytyczne, przeciwwskazania lekarskie do zatrudnienia. (Octabromodiphenyl ether - isomer mixture 2,2',3,3',4,4',5'6-, 2,2'3,3',4,4',6,6'- and 2,2',3,4,4',5,5',6- - inhalable fraction. Documentation.)Podst. Met. Oceny Środ. Pr.,2012, T. 28, nr 3, s. 5-35, bibliogr. 81 poz. streszcz., sum.

 • SZYMAŃSKA J.A., BRUCHAJZER E., WĄGROWSKA-KOSKI E.: Eter pentabromodifenylowy - mieszanina izomerów. Dokumentacja dopuszczalnych wielkości narażenia zawodowego. Zakres badań wstępnych i okresowych, narządy (układy)krytyczne, przeciwwskazania lekarskie do zatrudnienia. (Pentabromodiphenyl ether. Documentation.)Podst. Met. Oceny Środ. Pr.,2012, T. 28, nr 2, s. 75-109, bibliogr. 90 poz. streszcz., sum.

 • ŚWIĄTKOWSKA B., SOBALA W., SZUBERT Z.: Progression of small, irregular opacities in chest radiographs of former asbestos workers. Int. J. Occup. Med. Environ. Health,2012, Vol. 25, nr 4, s. 481-491, bibliogr. 20 poz. sum.

 • ŚWIĄTKOWSKA B.: Główne zagrożenia zdrowia osób w wieku produkcyjnym w Polsce. Prew. Rehabil.,2012, nr 3, s. 8-14, bibliogr. w przypisach

 • ŚWIDWIŃSKA-GAJEWSKA A., CZERCZAK S., WĄGROWSKA-KOSKI E.: 1,2-Dibromoetan. Dokumentacja dopuszczalnych wielkości narażenia zawodowego. Zakres badań wstępnych i okresowych, narządy (układy)krytyczne, przeciwwskazania lekarskie do zatrudnienia. (1,2-Dibromoethane. Documentation.)Podst. Met. Oceny Środ. Pr.,2012, T. 28, nr 2, s. 45-73, bibliogr. 152 poz. streszcz., sum.

 • ŚWIDWIŃSKA-GAJEWSKA A., SZYMCZAK W.: Akrylamid. Wyt. Szac. Ryzyka Zdr. Czyn. Rak. 2012 nr 1 s. 5-40

 • ŚWIERCZYŃSKA-MACHURA D., PAŁCZYŃSKI C.: Wybrane patogenetyczne i kliniczne aspekty astmy wywołanej zawodową ekspozycją na diizocyjaniany. (Pathogenetic and clinical aspects of diisocyanate asthma.)Med. Pr.,2012, T. 63, nr 1, s. 97-103, bibliogr. 61 poz. streszcz., sum.

 • ŚWIERCZYŃSKA-MACHURA D., WALUSIAK-SKORUPA J., NOWAKOWSKA-ŚWIRTA E., PIASECKA-ZELGA J., ŚWIERCZ R., PAŁCZYŃSKI C.: Immunological determinants in a murine model of toluene diisocyanate-induced asthma. Int. J. Occup. Med. Environ. Health,2012, Vol. 25, nr 4, s. 492-498, bibliogr. 26 poz. sum.

 • 'T MANNETJE A., BRENNAN P., ZARIDZE D., SZESZENIA-DĄBROWSKA N., RUDNAI P., LISSOWSKA J., FABIANOVA E., CASSIDY A., MATES D., BENCKO V., FORETOVA L., JANOUT V., FEVOTTE J., FLETCHER T., BOFFETTA P.: Welding and lung cancer in Central and Eastern Europe and the United Kingdom. Am. J. Epidemiol.,2012, Vol. 175, nr 7, s. 706-714, bibliogr. 37 poz. sum.

 • TARKOWSKI S., RICCIARDI W.: Editorial. Health impact assessment in Europe - current dilemmas and challenges. Eur. J. Public Health,2012, Vol. 22, nr 5, s. 612, bibliogr. 5 poz.

 • TIMOFEEVA M.N., HUNG R.J., RAFNAR T., CHRISTIANI D.C., FIELD J.K., BICKEBOLLER H., RISCH A., MCKAY J.D., WANG Y., DAI J., GABORIEAU V., MCLAUGHLIN J., BRENNER D., NAROD S.A., CAPORASO N.E., ALBANES D., THUN M., EISEN T., WICHMANN H.E., ROSENBERGER A., HAN Y., CHEN W., ZHU D., SPITZ M., WU X., PANDE M., ZHAO Y., ZARIDZE D., SZESZENIA-DĄBROWSKA N., LISSOWSKA J., RUDNAI P., FABIANOVA E., MATES D., BENCKO V., FORETOVA L., JANOUT V., KROKAN H.E., GABRIELSEN M.E., SKORPEN F., VATTEN L., NJOLSTAD I., CHEN C., GOODMAN G., LATHROP M., BENHAMOU S., VOODER T., VALK K., NELIS M., METSPALU A., RAJI O., CHEN Y., GOSNEY J., LILOGLOU T., MULEY T., DIENEMANN H., THORLEIFSSON G., SHEN H., STEFANSSON K., BRENNAN P., AMOS C.I., HOULSTON R., LANDI M.T.: Influence of common genetic variation on lung cancer risk: meta-analysis of 14 900 cases and 29 485 controls. Hum. Mol. Genet.,2012, Vol. 21, nr 22, s. 4980-4995, bibliogr. 92 poz. sum.

 • URBANIAK M., SKOWRON A., ZIELIŃSKI M., ZALEWSKI M.: Hydrological and environmental conditions as key drivers for spatial and seasonal changes in PCDD/PCDF concentrations, transport and deposition along urban cascade reservoirs. Chemosphere,2012, Vol. 88, nr 11, s. 1358-1367, bibliogr. 70 poz. sum.

 • UTER W., ABERER W., ARMARIO-HITA J.C., FERNANDEZ-VOZMEDIANO J.M., AYALA F., BALATO A., BAUER A., BALLMER-WEBER B., BELIAUSKIENE A., FORTINA A.B., BIRCHER A., BRASCH J., CHOWDHURY M.M., COENRAADS P.J., SCHUTTELAAR M.L., COOPER S., CZARNECKA-OPERACZ M., ZMUDZINSKA M., ELSNER P., ENGLISH J.S., FROSCH P.J., FUCHS T., GARCíA-GAVíN J., FERNANDEZ-REDONDO V., GAWKRODGER D.J., GIMENEZ-ARNAU A., GREEN C.M., HORNE H.L., JOHANSEN J.D., JOLANKI R., PESONEN M., KING C.M., KRĘCISZ B., CHOMICZEWSKA D, KIEĆ-ŚWIERCZYŃSKA M., LARESE F., MAHLER V., ORMEROD A.D., PESERICO A., RANTANEN T., RUSTEMEYER T., SANCHEZ-PEREZ J., SANSOM J.E., SILVESTRE J.F., SIMON D., SPIEWAK R., STATHAM B.N., STONE N., WILKINSON M., SCHNUCH A.: Current patch test results with the European baseline series and extensions to it from the 'European Surveillance System on Contact Allergy' network, 2007-2008. Contact Dermatitis,2012, Vol. 67, nr 1, s. 9-19, bibliogr. 37 poz. sum.

 • VACHON C.M., SCOTT C.G., FASCHING P.A., HALL P., TAMIMI R.M., LI J., STONE J., APICELLA C., ODEFREY F., GIERACH G.L., JUD S.M., HEUSINGER K., BECKMANN M.W., POLLAN M., FERNANDEZ-NAVARRO P., GONZALEZ-NEIRA A., BENITEZ J., VAN GILS C.H., LOKATE M., ONLAND-MORET N.C., PEETERS P.H., BROWN J., LEYLAND J., VARGHESE J.S., EASTON D.F., THOMPSON D.J., LUBEN R.N., WARREN R.M., WAREHAM N.J., LOOS R.J., KHAW K.T., URSIN G., LEE E., GAYTHER S.A., RAMUS S.J., EELES R.A., LEACH M.O., KWAN-LIM G., COUCH F.J., GILES G.G., BAGLIETTO L., KRISHNAN K., SOUTHEY M.C., LE MARCHAND L., KOLONEL L.N., WOOLCOTT C., MASKARINEC G., HAIMAN C.A., WALKER K., JOHNSON N., MCCORMACK V.A., BIONG M., ALNAES G.I., GRAM I.T., KRISTENSEN V.N., BORRESEN-DALE A.L., LINDSTROM S., HANKINSON S.E., HUNTER D.J., ANDRULIS I.L., KNIGHT J.A., BOYD N.F., FIGUERO J.D., LISSOWSKA J., WESOLOWSKA E., PEPŁOŃSKA B., BUKOWSKA A., RESZKA E., LIU J., ERIKSSON L., CZENE K., AUDLEY T., WU A.H., PANKRATZ V.S., HOPPER J.L., DOS-SANTOS-SILVA I.: Common breast cancer susceptibility variants in LSP1 and RAD51L1 are associated with mammographic density measures that predict breast cancer risk. Cancer Epidemiol. Biomarkers Prev.,2012, Vol. 21, nr 7, s. 1156-1166, bibliogr. 35 poz. sum.

 • VRIJHEID M., CASAS M., BERGSTROM A., CARMICHAEL A., CORDIER S., EGGESBO M., ELLER E., FANTINI M.P., FERNANDEZ M.F., FERNANDEZ-SOMOANO A., GEHRING U., GRAZULEVICIENE R., HOHMANN C., KARVONEN A.M., KEIL T., KOGEVINAS M., KOPPEN G., KRAMER U., KUEHNI C.E., MAGNUS P., MAJEWSKA R., ANDERSEN A.M., PATELAROU E., PETERSEN M.S., PIERIK F.H., POLAŃSKA K., PORTA D., RICHIARDI L., SANTOS A.C., SLAMA R., SRAM R.J., THIJS C., TISCHER C., TOFT G., TRNOVEC T., VANDENTORREN S., VRIJKOTTE T.G., WILHELM M., WRIGHT J., NIEUWENHUIJSEN M.: European birth cohorts for environmental health research. Environ. Health. Persp.,2012, Vol. 120, nr 1, s. 29-37, bibliogr. 65 poz. sum.

 • WALUSIAK-SKORUPA J.: Najczęstrze problemy orzecznicze podczas badań profilaktycznych osób niepełnosprawnych. Część II. Pr. Zdr.,2012, nr 1, s. 28-31,

 • WALUSIAK-SKORUPA J.: Zasady dobrej praktyki w opiece profilaktycznej nad pracownikiem - nasza przyszłość. Pr. Zdr.,2012, nr 9, s. 40-41,

 • WALUSIAK-SKORUPA J.: Zasady dobrej praktyki w opiece profilaktycznej nad pracownikiem niepełnosprawnym. Pr. Zdr.,2012, nr 10, s. 30-34,

 • WASZKOWSKA M., MERECZ D., WĄGROWSKA-KOSKI E.: Wskazania lekarskie do przeprowadzania badań psychologicznych. W: Dobra praktyka profilaktycznych badań psychologicznych. Podręcznik dla lekarzy i psychologów służby medycyny pracy. Red. Waszkowska M., Potocka A., Wągrowska-Koski E., Merecz D. Łódź: Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera 2012, s. 27-40, bibliogr. 33 poz.

 • WASZKOWSKA M., WĄGROWSKA-KOSKI E.: Dokumentacja badań psychologicznych. W: Dobra praktyka profilaktycznych badań psychologicznych. Podręcznik dla lekarzy i psychologów służby medycyny pracy. Red. Waszkowska M., Potocka A., Wągrowska-Koski E., Merecz D. Łódź: Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera 2012, s. 49-56, bibliogr. 14 poz.

 • WASZKOWSKA M., WĄGROWSKA-KOSKI E.: Konsultacje psychologiczne - element profilaktycznego badania lekarskiego. W: Dobra praktyka profilaktycznych badań psychologicznych. Podręcznik dla lekarzy i psychologów służby medycyny pracy. Red. Waszkowska M., Potocka A., Wągrowska-Koski E., Merecz D. Łódź: Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera 2012, s. 9-12, bibliogr. 5 poz.

 • WASZKOWSKA M., WĄGROWSKA-KOSKI E.: Kontrola świadczeń udzielanych przez psychologów. W: Dobra praktyka profilaktycznych badań psychologicznych. Podręcznik dla lekarzy i psychologów służby medycyny pracy. Red. Waszkowska M., Potocka A., Wągrowska-Koski E., Merecz D. Łódź: Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera 2012, s. 57-59, bibliogr. 3 poz.

 • WASZKOWSKA M., WĄGROWSKA-KOSKI E.: Psycholog w służbie medycyny pracy. W: Dobra praktyka profilaktycznych badań psychologicznych. Podręcznik dla lekarzy i psychologów służby medycyny pracy. Red. Waszkowska M., Potocka A., Wągrowska-Koski E., Merecz D. Łódź: Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera 2012, s. 7-8, bibliogr. 2 poz.

 • WASZKOWSKA M., WĄGROWSKA-KOSKI E.: Rodzaje prac ze wskazaniami do badań psychologicznych. W: Dobra praktyka profilaktycznych badań psychologicznych. Podręcznik dla lekarzy i psychologów służby medycyny pracy. Red. Waszkowska M., Potocka A., Wągrowska-Koski E., Merecz D. Łódź: Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera 2012, s. 13-16, bibliogr. 4 poz.

 • WASZKOWSKA M., WĄGROWSKA-KOSKI E.: Współpraca lekarz-psycholog. W: Dobra praktyka profilaktycznych badań psychologicznych. Podręcznik dla lekarzy i psychologów służby medycyny pracy. Red. Waszkowska M., Potocka A., Wągrowska-Koski E., Merecz D. Łódź: Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera 2012, s. 61-63,

 • WASZKOWSKA M.: Terminy wykonywania badań psychologicznych. W: Dobra praktyka profilaktycznych badań psychologicznych. Podręcznik dla lekarzy i psychologów służby medycyny pracy. Red. Waszkowska M., Potocka A., Wągrowska-Koski E., Merecz D. Łódź: Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera 2012, s. 25, bibliogr. 1 poz.

 • WĄGROWSKA-KOSKI E., WALUSIAK-SKORUPA J.: Nowe wyzwania w medycynie pracy. Pr. Zdr.,2012, nr 2, s. 20-24,

 • WĄGROWSKA-KOSKI E.: O wyzwaniach stojących przed medycyną pracy i XII Krajowym Zjeździe Naukowym Polskiego Towarzystwa Medycyny Pracy. Rozmowa z dr Ewą Wągrowską-Koski, konsultantem krajowym w dziedzinie medycyny pracy. [wywiad]Pr. Zdr.,2012, nr 6, s. 19-20,

 • WESOŁOWSKI W., KUCHARSKA M., GROMIEC J.: Butan-2-on - metoda oznaczania. (Butan-2-one - a determination method.)Podst. Met. Oceny Środ. Pr.,2012, T. 28, nr 1, s. 65-70, streszcz., sum.

 • WIECZOREK E., RESZKA E., GROMADZIŃSKA J., WĄSOWICZ W.: Genetic polymorphism of matrix metalloproteinases in breast cancer. Neoplasma,2012, Vol. 59, nr 3, s. 237-247, bibliogr. 63 poz. sum.

 • WISZNIEWSKA M., LIPIŃSKA-OJRZANOWSKA A., ZIEMBA K., WALUSIAK-SKORUPA J.: Przewlekła obturacyjna choroba płuc - schorzenie związane z pracą zawodową. (Chronic obstructive pulmonary disease - work-related disease.)Med. Pr.,2012, T. 63, nr 2, s. 217-228, bibliogr. 78 poz. streszcz., sum.

 • WISZNIEWSKA M.: Przewlekła obturacyjna choroba płuc pochodzenia zawodowego. Pr. Zdr.,2012, nr 7-8, s. 8-12, bibliogr. 5 poz.

 • WITTCZAK T., DUDEK W., WALUSIAK-SKORUPA J., BOCHENSKA-MARCINIAK M., NOWAKOWSKA-ŚWIRTA E., KUNA P., PAŁCZYŃSKI C.: Occupational asthma due to spruce wood. Occup. Med. (Lond.),2012, Vol. 62, nr 4, s. 301-304, bibliogr. 10 poz. sum.

 • WITTCZAK T., DUDEK W., WALUSIAK-SKORUPA J., ŚWIERCZYŃSKA-MACHURA D., CADER W., KOWALCZYK M., PAŁCZYŃSKI C.: Metal-induced asthma and chest X-ray changes in welders. Int. J. Occup. Med. Environ. Health,2012, Vol. 25, nr 3, s. 242-250, bibliogr. 30 poz. sum.

 • WITTCZAK T., WALUSIAK-SKORUPA J., PAŁCZYŃSKI C.: Choroby alergiczne i zagrożenia toksykologiczne w środowisku pracy rolników. (Allergic diseases and toxicological hazards in farmers' work environment.)Alergia,2012, nr 1, s. 12-14, bibliogr. 28 poz. streszcz., sum.

 • WOŹNICKA E., NIEBUDEK-BOGUSZ E., KWIECIEŃ J., WIKTOROWICZ J., ŚLIWIŃSKA-KOWALSKA M.: Applicability of the vocal tract discomfort (VTD)scale in evaluating the effects of voice therapy of occupational voice disorders. (Zastosowanie skali dyskomfortu traktu głosowego w ocenie efektów rehabilitacji zawodowej zaburzeń głosu.)Med. Pr.,2012, T. 63, nr 2, s. 141-152, bibliogr. 28 poz. sum., streszcz.

 • WROŃSKA-NOFER T., NOFER J.R., JAJTE J., DZIUBAŁTOWSKA E., SZYMCZAK W., KRAJEWSKI W., WĄSOWICZ W., RYDZYŃSKI K.: Oxidative DNA damage and oxidative stress in subjects occupationally exposed to nitrous oxide (N(2)O). Mutat. Res. Fundam. Mol. Mech. Mutagen.,2012, Vol. 731, nr 1-2, s. 58-63, bibliogr. 50 poz. sum.

 • WRZESIEŃ M., OLSZEWSKI J.: Hand exposure of nuclear medicine workers during administration of radioiodine. Radiat. Prot. Dosim.,2012, Vol. 151, nr 1, s. 147-152, bibliogr. 12 poz. sum.

 • WU X., SCELO G., PURDUE M.P., ROTHMAN N., JOHANSSON M., YE Y., WANG Z., ZELENIKA D., MOORE L.E., WOOD C.G., PROKHORTCHOUK E., GABORIEAU V., JACOBS K.B., CHOW W.H., TORO J.R., ZARIDZE D., LIN J., LUBINSKI J., TRUBICKA J., SZESZENIA-DĄBROWSKA N., LISSOWSKA J., RUDNAI P., FABIANOVA E., MATES D., JINGA V., BENCKO V., SLAMOVA A., HOLCATOVA I., NAVRATILOVA M., JANOUT V., BOFFETTA P., COLT J.S., DAVIS F.G., SCHWARTZ K.L., BANKS R.E., SELBY P.J., HARNDEN P., BERG C.D., HSING A.W., GRUBB R.L. 3RD, BOEING H., VINEIS P., CLAVEL-CHAPELON F., PALLI D., TUMINO R., KROGH V., PANICO S., DUELL E.J., QUIROS J.R., SANCHEZ M.J., NAVARRO C., ARDANAZ E., DORRONSORO M., KHAW K.T., ALLEN N.E., BUENO-DE-MESQUITA H.B., PEETERS P.H., TRICHOPOULOS D., LINSEISEN J., LJUNGBERG B., OVERVAD K., TJONNELAND A., ROMIEU I., RIBOLI E., STEVENS V.L., THUN M.J., DIVER W.R., GAPSTUR S.M., PHAROAH P.D., EASTON D.F., ALBANES D., VIRTAMO J., VATTEN L., HVEEM K., FLETCHER T., KOPPOVA K., CUSSENOT O., CANCEL-TASSIN G., BENHAMOU S., HILDEBRANDT M.A., PU X., FOGLIO M., LECHNER D., HUTCHINSON A., YEAGER M., FRAUMENI J.F. JR, LATHROP M., SKRYABIN K.G., MCKAY J.D., GU J., BRENNAN P., CHANOCK S.J.: A genome-wide association study identifies a novel susceptibility locus for renal cell carcinoma on 12p11.23. Hum. Mol. Genet.,2012, Vol. 21, nr 2, s. 456-462, bibliogr. 19 sum.

 • YANG X.R., FIGUEROA J.D., FALK R.T., ZHANG H., PFEIFFER R.M., HEWITT S.M., LISSOWSKA J., PEPŁOŃSKA B., BRINTON L., GARCIA-CLOSAS M., SHERMAN M.E.: Analysis of terminal duct lobular unit involution in luminal A and basal breast cancers. Breast Cancer Res.,2012, Vol. 14, nr 2, s. R64, 8 s. bibliogr. 33 poz. sum.

 • Zalecane metody i techniki diagnostyczne. W: Dobra praktyka profilaktycznych badań psychologicznych. Podręcznik dla lekarzy i psychologów służby medycyny pracy. Red. Waszkowska M., Potocka A., Wągrowska-Koski E., Merecz D.Oprac. Potocka A., Waszkowska M., Merecz D. Łódź: Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera 2012, s. 89-92,

 • ZIELIŃSKA-BLIŹNIEWSKA H., SUŁKOWSKI W.J., PIETKIEWICZ P., MIŁOŃSKI J., MAZUREK A., OLSZEWSKI J.: Evaluation of vocal acoustic and efficiency analysis parameters in medical students and academic teachers with use of IRIS and DiagnoScope Specialist software. Int. J. Occup. Med. Environ. Health,2012, Vol. 25, nr 3, s. 236-241, bibliogr. 12 poz. Sum • 1   2   3


  ©absta.pl 2019
  wyślij wiadomość

      Strona główna