Wykaz publikacji pracowników oddziału ipn w krakowie 2001–2006Pobieranie 147.02 Kb.
Strona1/4
Data08.05.2016
Rozmiar147.02 Kb.
  1   2   3   4
WYKAZ PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW ODDZIAŁU IPN W KRAKOWIE
2001–2006

Wykaz obejmuje wyłącznie publikacje związane z ustawową działalnością Instytutu Pamięci Narodowej, a więc dotyczące lat 1939-1989I. Publikacje naukowe

Książki:
1. Baziur Grzegorz, Armia Czerwona na Pomorzu Gdańskim w latach 1945-1947, Warszawa 2003.
2. Czy ktoś przebije ten mur? Sprawa Stanisława Pyjasa, wstęp i opracowanie Florian Pyjas, Adam Roliński, Jarosław Szarek, Kraków 2001.
3. „…Do prześladowania nie daliśmy powodu”. Materiały z sesji poświęconej procesowi Kurii krakowskiej. Kraków 3 II 2003, red. Ryszard Terlecki, Kraków 2003.
4. Drogi do Niepodległości. Polska, Podhale, Zakopane 1945-1989, Zakopane 2005.
5. Frazik Wojciech, Musiał Filip, Szpytma Mateusz, Twarze krakowskiej bezpieki. Obsada stanowisk kierowniczych Urzędów Bezpieczeństwa i Służby Bezpieczeństwa w Krakowie. Informator personalny, Kraków 2006.
6. Frazik Wojciech, Musiał Filip, Szpytma Mateusz, Twarze krakowskiej bezpieki. Obsada stanowisk kierowniczych Urzędów Bezpieczeństwa i Służby Bezpieczeństwa w Krakowie. Informator personalny, Kraków 2006 [wyd. 2 zmienione].
7. Głębocki Henryk, Kresy Imperium. Szkice i materiały do dziejów polityki Rosji wobec jej peryferii (XVIII-XXI wiek), Kraków 2006.
8. Głębocki Henryk, Policja tajna przy robocie. Z dziejów państwa policyjnego w PRL, Kraków 2005.
9. Jakimek – Zapart Elżbieta, Nie mogłem inaczej żyć… Grypsy Łukasza Cieplińskiego z celi śmierci, Kraków 2007.
10. Jankowski Stanisław M., Kotarba Ryszard, Literaci a sprawa katyńska – 1945, Kraków 2003.
11. Korkuć Maciej, Zostańcie wierni tylko Polsce… Niepodległościowe oddziały partyzanckie w Krakowskiem (1944-1947), Kraków 2002.
12. Korkuć Maciej, Ptak Apolonia, Żołnierze porucznika Wądolnego, Kraków 2001.
13. Korkuć Maciej, Szarek Jarosław, Zakopiańska „Solidarność” 1980-1989, Zakopane 2006.
14. Musiał Filip, Polityka czy sprawiedliwość? Wojskowy Sąd Rejonowy w Krakowie (1946-1955), Kraków 2005.
15. Musiał Filip, Skazani na karę śmierci przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Krakowie 1946-1955, Kraków 2005.
16. Musiał Filip, Lasota Marek, Kościół zraniony. Sprawa ks. Lelity i proces Kurii krakowskiej, Kraków 2003.
17. Nowa Huta – miasto walki i pracy, red. Ryszard Terlecki, Marek Lasota, Jarosław Szarek, Kraków 2002.
18. Samsonowska Krystyna, I Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Brodzińskiego w Tarnowie w latach 1939-2000, Tarnów 2006.
19. Stan wojenny w Małopolsce w relacjach świadków, oprac. Zbigniew Solak, Jarosław Szarek, współpraca Ewa Zając, Kraków 2001.
20. Stan wojenny w Małopolsce. Relacje i dokumenty, oprac. Zbigniew Solak, Jarosław Szarek, współpraca Henryk Głębocki, Jolanta Nowak, Adam Roliński, Kraków 2005.
21. Szczęch Roksana, Aparat bezpieczeństwa wobec księży Kościoła rzymskokatolickiego diecezji przemyskiej w latach 1944-1954, Przemyśl 2006.
22. Śmietanka-Kruszelnicki Ryszard, Podziemie poakowskie na Kielecczyźnie w latach 1945-1948, Kraków 2003.
23. Terlecki Ryszard, Profesorowie UJ w dokumentach UB i SB, Kraków 2002.
24. Wokół teczek bezpieki – zagadnienia metodologiczno-źródłoznawcze, red. Filip Musiał, Kraków 2006.
25. Zblewski Zdzisław, Okręg Krakowski Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość” 1945-1948. Geneza, struktury, działalność, Kraków 2005.
26. Ziemianie wobec okupacji 1939-1945, red. Michał Wenklar, Kraków 2007.

Wydawnictwa zbiorowe z udziałem pracowników OBEP w Krakowie:
27. Aparat bezpieczeństwa w Polsce. Kadra kierownicza, t. 1: 1944-1956, red. Krzysztof Szwagrzyk, Warszawa 2005 [współautorzy: Wojciech Frazik, Maciej Korkuć, Ryszard Śmietanka-Kruszelnicki].
28. Aparat bezpieczeństwa w Polsce. Kadra kierownicza, t. 2: 1956-1975, red. Paweł Piotrowski, Warszawa 2006, s. 88-95 [współautorzy: Wojciech Frazik, Henryk Głębocki, Monika Komaniecka, Filip Musiał, Mateusz Szpytma).
29. Encyklopedia Krakowa, Warszawa-Kraków 2000 [współautor Zdzisław Zblewski].
30. Encyklopedia Kresów, Kraków 2004 [współautorzy: Maciej Korkuć, Jarosław Szarek].
31. Konspiracja i opór społeczny w Polsce 1944-1956. Słownik biograficzny, t. 1, Kraków-Warszawa-Wrocław 2002 [współautorzy: Wojciech Frazik, Teodor Gąsiorowski, Maciej Korkuć, Andrzej Kuler, Janusz Kurtyka, Filip Musiał, Zbigniew Solak, Ryszard Terlecki, Zdzisław Zblewski].
32. Konspiracja i opór społeczny w Polsce 1944-1956. Słownik biograficzny, t. 2, redaktor prowadzący tomu Wojciech Frazik, Kraków-Warszawa-Wrocław 2004 [współautorzy: Grzegorz Baziur, Janusz Kurtyka, Wojciech Frazik, Filip Musiał, Zdzisław Zblewski].
33. Kościół Katolicki w czasach komunistycznej dyktatury. Między bohaterstwem a agenturą. Studia i materiały, t. 1, red. Ryszard Terlecki i ks. Jan Szczepaniak, Kraków 2007.
34. Historia polityczna świata XX wieku 1901-1945, Kraków 2004 [współautor: Zdzisław Zblewski].
35. Historia polityczna świata XX wieku 1945-2000, Kraków 2004 [współautor: Zdzisław Zblewski].
36. Wielka Encyklopedia Polski, t. 1-2, Kraków 2004 [współautorzy: Janusz Kurtyka, Filip Musiał, Jarosław Szarek].

Artykuły:
37. Baziur Grzegorz, Armia Radziecka w Szczecinie w latach 1945-1992 [w:] „Encyklopedia Szczecina”, t. 2, Szczecin 2002.
38. Baziur Grzegorz, Autoreferat pracy doktorskiej, „Dzieje Najnowsze” 2002 nr 4, s. 161-167.
39. Baziur Grzegorz, Działalność sowieckich służb specjalnych i Głównego Zarządu Informacji Wojskowej w szeregach Polskiej Marynarki Wojennej na Wybrzeżu Gdańskim w latach 1945-1956, „Przegląd Historyczno-Wojskowy”, 2002 nr 2, s. 66-92.
40. Baziur Grzegorz, Od „normalizacji” do referendum. Sytuacja społeczno-polityczna w Nowej Hucie w latach 1983-1987 [w:] Nowa Huta – miasto walki i pracy, red. Ryszard Terlecki, Marek Lasota, Jarosław Szarek, Kraków 2002, s. 104-115.
41. Baziur Grzegorz, Stacjonowanie jednostek Armii Radzieckiej w Szczecinie w latach 1945-1992 na tle ogólnej sytuacji geopolitycznej Polski powojennej, „Przegląd Zachodniopomorski”, 2000 z. 4, s. 177-209.
42. Baziur Grzegorz, Wpływ stacjonujących jednostek Armii Radzieckiej na sytuację społeczno-polityczną i ekonomiczną województwa gdańskiego w latach 1945-1947. Próba oceny historycznej, „Rocznik Gdański”, t. 60: 2000, z. 2, s. 31-52.
43. Frazik Wojciech, Akcja łączności z Krajem emigracyjnej Rady Politycznej [w:] „…Do prześladowania nie daliśmy powodu”. Materiały z sesji poświęconej procesowi Kurii krakowskiej. Kraków 3 II 2003, red. Ryszard Terlecki, Kraków 2003, s. 149-158.
44. Frazik Wojciech, Aresztowania w sieci „Iskra” w listopadzie 1946 r. Sprawa kryptonim „Wiktoria”, „Zeszyty Historyczne WiN-u”, nr 17: 2002, s. 35-48.
45. Frazik Wojciech, Emigracija ir Lenkijos pasipriešinimo judėjimas bei pogrindis. Bendradarbiavimo formos ir emigracijos ryšių su Lenkijos konspiracija bei pogrindžiu kanalai [w:] Pilietinis pasipriešinimas Lietuvoje ir Lenkijoje: sąsajos ir ypatumai 1939-1956, Vilnius 2004, s. 319-333.
46. Frazik Wojciech, Emigracja wobec oporu i podziemia w Polsce – formy współpracy i kanały łączności z podziemiem w kraju [w:] Aparat represji a opór społeczeństwa wobec systemu komunistycznego w Polsce i na Litwie w latach 1944-1956, red. P. Niwiński, Warszawa 2005, s. 77-84.
47. Frazik Wojciech, Obsada kierowniczych stanowisk w aparacie bezpieczeństwa w latach 1956-1975. Województwo krakowskie [w:] Aparat bezpieczeństwa w Polsce. Kadra kierownicza, t. 2: 1956-1975, red. Paweł Piotrowski, Warszawa 2006, s. 88-95 (współpraca Henryk Głębocki, Filip Musiał, Mateusz Szpytma).
48. Frazik Wojciech, Operacja „Cezary” – przegląd wątków krajowych [w:] „Zwyczajny” resort. Studia o aparacie bezpieczeństwa 1944-1956, red. Kazimierz Krajewski, Tomasz Łabuszewski, Warszawa 2005, s. 400-436.
49. Frazik Wojciech, Operacja „Cezary” – zarys problematyki, „Zeszyty Historyczne WiN-u”, nr 25: 2006, s. 59-65.
50. Frazik Wojciech, Rozbicie II Zarządu Głównego WiN, „Zeszyty Historyczne WiN-u”, nr 18: 2002, s. 123-162.
51. Frazik Wojciech, Sprawa spadochroniarzy – przyczynek do dyskusji o wiarygodności akt sądowych, „Zeszyty Historyczne WiN-u”, nr 24: 2005, s. 155-164.
52. Frazik Wojciech, Sprawa spadochroniarzy – przyczynek do dyskusji o wiarygodności akt sądowych [w:] Wokół teczek bezpieki – zagadnienia metodologiczno-źródłoznawcze, red. Filip Musiał, Kraków 2006, s. 367-378 [pierwodruk: „Zeszyty Historyczne WiN-u”, nr 24: 2005].
53. Frazik Wojciech, Usunięcie Władysława Pobóg-Malinowskiego z Sekcji Polskiej Radia Francuskiego, „Zeszyty Historyczne”, Z. 140: 2002, s. 226-232.
54. Frazik Wojciech, W sprawie hm. Felicji Władysławy Wolffówny, „Studia Rzeszowskie”, t. 9: 2002, s. 315-317.
55. Frazik Wojciech, Komaniecka Monika, Obsada kierowniczych stanowisk w aparacie bezpieczeństwa w latach 1956-1975. Województwo kieleckie [w:] Aparat bezpieczeństwa w Polsce. Kadra kierownicza, t. 2: 1956-1975, red. Paweł Piotrowski, Warszawa 2006, s. 75-81.
56. Frazik Wojciech, Korkuć Maciej, Obsada kierowniczych stanowisk w aparacie bezpieczeństwa publicznego w latach 1944-1956 (zestawienie tabelaryczne). Województwo krakowskie [w:] Aparat bezpieczeństwa w Polsce. Kadra kierownicza, t. 1: 1944-1956, red. Krzysztof Szwagrzyk, Warszawa 2005, s. 236-265.
57. Frazik Wojciech, Musiał Filip, Akta agenturalne w pracy historyka, „Zeszyty Historyczne WiN-u”, nr 19-20: 2003, s. 315-339.
58. Frazik Wojciech, Musiał Filip, Akta agenturalne w pracy historyka [w:] Wokół teczek bezpieki – zagadnienia metodologiczno-źródłoznawcze, red. Filip Musiał, Kraków 2006, s. 301-330 [pierwodruk: „Zeszyty Historyczne WiN-u”, nr 19-20: 2003].
59. Frazik Wojciech, Musiał Filip, Aparat represji wobec tarnowskich struktur Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość” w latach 1945-1948, „Pamięć i Sprawiedliwość”, nr 5: 2004, s. 161-196.
60. Frazik Wojciech, Musiał Filip, Likwidacja Juliana Świątka i Lwa Sobolewa z PUBP w Tarnowie (1946), „Zeszyty Historyczne WiN-u”, nr 22: 2004, s. 5-28.
61. Gąsiorowski Teodor, Szare Szeregi w Podgórzu [w:] Wydarzenia i miejsca pamięci narodowej w podgórzu. Materiały IV Sesji Podgórskiej, Kraków 2003, s. 47-52.
62. Gąsiorowski Teodor, Walka o krzyż w dokumentach SB przechowywanych w archiwum Krakowskiego Oddziału IPN [w:] Nowa Huta – miasto walki i pracy, red. Ryszard Terlecki, Marek Lasota, Jarosław Szarek, Kraków 2002, s. 18-22.
63. Gąsiorowski Teodor, Zblewski Zdzisław, Proces krakowski 11 VIII – 10 IX 1947 r. Działacze WiN i PSL przed sądem komunistycznym, „Zeszyty Historyczne WiN-u”, nr 18: 2002, s. 325-342.
64. Głębocki Henryk, „Konspira”. Dzieje „Solidarności” w podziemiu 1981-1989 [w:] Solidarność – droga do niepodległości, Warszawa 2005, s. 137-274.
65. Głębocki Henryk, Służba Bezpieczeństwa wobec studentów w Krakowie (1980-1981) [w:] Między Sierpniem a Grudniem. „Solidarność” w Krakowie i Małopolsce w latach 1980-1981, red. Tomasz Gąsowski, współpraca Barbara Klich-Kluczewska, Janusz Mierzwa, Kraków 2006, s. 45-64.
66. Głębocki Henryk, „Świat nie przedstawiony”: SB wobec środowiska „Nowej Fali”, „Arcana”, nr 58-59: 2004, s. 13-64.
67. Kęszycka Anna, Służba Bezpieczeństwa wobec krakowskiej KPN w latach 1979-1989, „Sowiniec”, nr 27: 2005, s. 73-105.
68. Koczwańska-Kalita Dorota, Środowiska artystyczne a proces Kurii krakowskiej [w:] „…Do prześladowania nie daliśmy powodu”. Materiały z sesji poświęconej procesowi Kurii krakowskiej. Kraków 3 II 2003, red. Ryszard Terlecki, Kraków 2003, s. 185-199.
69. Koczwańska-Kalita Dorota, Walka komunistów z Teatrem Rapsodycznym, „Arcana”, nr 63: 2005, s. 58-66.
70. Komaniecka Monika, Dzienniki korespondencyjne, rejestracyjne, archiwalne i koordynacyjne aparatu bezpieczeństwa Polski Ludowej jako źródło historyczne, „Aparat Represji w Polsce Ludowej 1944-1989” 2006, nr 2(4), s. 9-26.
71. Komaniecka Monika, Dzienniki korespondencyjne, rejestracyjne, archiwalne i koordynacyjne aparatu bezpieczeństwa Polski Ludowej jako źródło historyczne [w:] Wokół teczek bezpieki – zagadnienia metodologiczno-źródłoznawcze, red. Filip Musiał, Kraków 2006, s. 263-280 [pierwodruk: [w:] „Aparat represji w Polsce Ludowej 1944-1989”, nr 2(4): 2006].
72. Komaniecka Monika, Organizacja i funkcjonowanie kartotek ogólnoinformacyjnej i zagadnieniowej aparatu bezpieczeństwa, „Zeszyty Historyczne WiN-u”, nr 23: 2005, s. 187-214.
73. Komaniecka Monika, Organizacja i funkcjonowanie kartotek ogólnoinformacyjnej i zagadnieniowej aparatu bezpieczeństwa [w:] Wokół teczek bezpieki – zagadnienia metodologiczno-źródłoznawcze, red. Filip Musiał, Kraków 2006, s. 231-262 [pierwodruk: „Zeszyty Historyczne WiN-u”, nr 23: 2005].
74. Korkuć Maciej, Armia Czerwona na Sądecczyźnie 1945-1946, „Almanach Sądecki”, nr 1-2 (53/54): 2006, s. 123-131.
75. Korkuć Maciej, „Kujbyszewiacy” – awangarda UB, „Arcana”, nr 46-47: 2002, s. 74-95.
76. Korkuć Maciej, Oddział Partyzancki NSZ kpt. Jana Dubaniowskiego „Salwy”, „Zeszyty Historyczne WiN-u”, nr 22: 2004, s. 29-41.
77. Korkuć Maciej, Partyzantka, oddziały dywersyjne, grupy rabunkowe. Społeczne uwarunkowania niekonwencjonalnych sposobów prowadzenia wojny [w:] Naród – Państwo – Europa Środkowa w XIX i XX wieku, Kraków 2006, s. 179-190.
78. Korkuć Maciej, Podziemie niepodległościowe pod Tatrami (1945-1947) [w:] Drogi do Niepodległości. Polska, Podhale, Zakopane 1945-1989, Zakopane 2005, s. 13-46.
79. Korkuć Maciej, Smak zwycięstwa? 63 dni Powstania Warszawskiego z perspektywy okupowanej Małopolski [w:] Póki my żyjemy… Tradycje insurekcyjne w myśli polskiej, red. Jacek Kloczkowski, Warszawa 2004, s. 179-194.
80. Korkuć Maciej, Zakopiańska „Solidarność” w raportach Służby Bezpieczeństwa [w:] Drogi do Niepodległości. Polska, Podhale, Zakopane 1945-1989, Zakopane 2005, s. 244-260.
81. Kotarba Ryszard, Egzekucje hitlerowskie w Podgórzu 1939-1943 [w:] Wydarzenia i miejsca pamięci narodowej w podgórzu. Materiały IV Sesji Podgórskiej, Kraków 2003, s. 19-26.
82. Kura Antoni, Wymiar sprawiedliwości wobec kolektywizacji wsi polskiej (w świetle niektórych dokumentów) [w:] Represje wobec wsi i ruchu ludowego (1944-1956), Materiały z konferencji naukowej 5-6 grudnia 2002 r. w Rzeszowie, red. Janusz Gmitruk, Zbigniew Nawrocki, t. 1, Warszawa 2003, s. 177-198.
83. Kurtyka Janusz [udział w dyskusji redakcyjnej pt.] Aparat bezpieczeństwa publicznego w walce z polskim podziemiem niepodległościowym, „Pamięć i Sprawiedliwość. Pismo Instytutu Pamięci Narodowej”, nr 5: 2004, s. 23-59.
84. Kurtyka Janusz, Polska lat 1944-1956: z dziejów agonii i podboju, [w:] Konspiracja i opór społeczny w Polsce 1944-1956. Słownik biograficzny, t. 1, Kraków-Warszawa-Wrocław 2002, s. XI-LVII.
85. Kurtyka Janusz, Światy przeciwstawne: komunistyczna bezpieka wobec niepodległościowego podziemia, „Pamięć i Sprawiedliwość”, nr 5: 2004, s. 11-21.
86. Kurtyka Janusz, Zrzeszenie „Wolność i Niezawisłość” [w:] Żołnierze wyklęci. Antykomunistyczne podziemie zbrojne po 1944 roku, red. Adam Borowski, Warszawa 2002, s. 95-206.
87. Lasota Marek, Karol Wojtyła i Kuria krakowska w doniesieniach tw „Żagielowskiego”, „Arcana”, nr 46-47: 2002, s. 106-114.
88. Lasota Marek, Lato 1979. Jan Paweł II w Krakowie, „Znak”, 2005 nr 3, s. 68-69.
89. Lasota Marek, Metropolita krakowski Karol Wojtyła wobec problemów Kościoła nowohuckiego [w:] Nowa Huta – miasto walki i pracy, red. Ryszard Terlecki, Marek Lasota, Jarosław Szarek, Kraków 2002, s. 9-17.
90. Lasota Marek, Polski Kościół od 13 grudnia do „Magdalenki” [w:] Solidarność – droga do niepodległości, Warszawa 2005, s. 275-295.
91. Lasota Marek, Rewizje w Kurii krakowskiej i ich konsekwencje [w:] „…Do prześladowania nie daliśmy powodu”. Materiały z sesji poświęconej procesowi Kurii krakowskiej. Kraków 3 II 2003, red. Ryszard Terlecki, Kraków 2003, s. 101-112.
92. Lasota Marek, Wspólne drogi kardynała Karola Wojtyły i arcybiskupa Ignacego Tokarczuka, „Studia Rzeszowskie”, t. 10: 2003, s. 67-74.
93. Lasota Marek, „Zabójstwa księży w okresie PRL (z uwzględnieniem tzw. raportu Rokity)”, „Ateneum Kapłańskie” nr 3(574), Włocławek 2004, s. 444-458.
94. Lasota Marek, Solak Zbigniew, Ptasińska Małgorzata, Małopolska i Świętokrzyskie, [w:] Stan wojenny w Polsce 1981-1983, red. Antoni Dudek, Warszawa 2003, s. 217-283.
95. Milczanowski Piotr, Specyfika struktury organizacyjnej Archiwum MSW, „Zeszyty Historyczne WiN-u”, nr 22: 2004, s. 103-114.
96. Milczanowski Piotr, Specyfika struktury organizacyjnej Archiwum MSW [w:] Wokół teczek bezpieki – zagadnienia metodologiczno-źródłoznawcze, red. Filip Musiał, Kraków 2006, s. 221-229 [pierwodruk: „Zeszyty Historyczne WiN-u”, nr 22: 2004].
97. Musiał Filip, Henryk Münch archiwista Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość” w świetle akt Wojskowego Sądu Rejonowego w Krakowie, „Krakowski Rocznik Archiwalny”, nr 9: 2003, s. 179-198.
98. Musiał Filip, „…Jesteś księdzem więc musisz być wrogiem…”. Przebieg tzw. procesu Kurii krakowskiej (21-27 I 1953 r.) [w:] „…Do prześladowania nie daliśmy powodu”. Materiały z sesji poświęconej procesowi Kurii krakowskiej. Kraków 3 II 2003, red. Ryszard Terlecki, Kraków 2003, s. 113-147.
99. Musiał Filip, Jeszcze o orzecznictwie Jana Kołodzieja. Uzupełnienia do artykułu Krzysztofa Szwagrzyka, „Zeszyty Historyczne WiN-u”, nr 16: 2001, s. 103-107.
100. Musiał Filip, Między prawdą a propagandą. Przebieg procesu krakowskiego na sali sądowej i w propagandzie komunistycznej (11 VIII – 10 IX 1947), „Zeszyty Historyczne WiN-u”, nr 18: 2002, s. 163-210.
101. Musiał Filip, Oddział osłony KG DSZ na Kraj i I ZG Zrzeszenia WiN [w:] Żołnierze Wyklęci, wyd. 2, Warszawa 2002, s. 207-212.
102. Musiał Filip, Procesy pokazowe jako forma represji. Rozprawy Zarządów Głównych Zrzeszenia WiN, „Zeszyty Historyczne WiN-u”, nr 25: 2006, s. 67–76.
103. Musiał Filip, Procesy pokazowe w Polsce 1944-1955, „Zeszyty Historyczne Stowarzyszenia Żołnierzy Armii Krajowej”, nr 6: 2004, s. 52-61.
104. Musiał Filip, Sądownictwo wojenne i wojskowe 1943-1955. Budowa struktur aparatu represji, „Zeszyty Historyczne WiN-u”, nr 19-20: 2003, s. 67-90.
105. Musiał Filip, Szefowie zakopiańskiej bezpieki w latach 1945-1975 [w:] Drogi do Niepodległości. Polska, Podhale, Zakopane 1945-1989, Zakopane 2005, s. 47-88.
106. Musiał Filip, Wiązanie tajnych współpracowników z organami bezpieczeństwa Polski Ludowej. Przyczynek do dyskusji nad mechanizmem psychicznego manipulowania konfidentami, „Aparat Represji w Polsce Ludowej 1944–1989, nr 2(4): 2006, s. 153–176.
107. Musiał Filip, Wojskowy Sąd Rejonowy w Krakowie (1946-1955). Organizacja, funkcjonowanie, wyroki śmierci, „Zeszyty Historyczne WiN-u”, nr 17: 2002, s. 49-108.
108. Musiał Filip, Zamiast wprowadzenia: archiwalia komunistycznego aparatu represji [w:] Wokół teczek bezpieki – zagadnienia metodologiczno-źródłoznawcze, red. Filip Musiał, Kraków 2006, s. 7-62.
109. Musiał Filip, Szarek Jarosław, Działania operacyjne SB wobec „Tygodnika Powszechnego” w latach 1957–1965 (wybrane zagadnienia), „Pamięć i Sprawiedliwość”, nr 2(10): 2006, s. 69-92.
110. Musiał Filip, Zblewski Zdzisław, Marzec ’68 i Grudzień ’70 w Nowej Hucie [w:] Nowa Huta – miasto walki i pracy, red. Ryszard Terlecki, Marek Lasota, Jarosław Szarek, Kraków 2002, s. 52-72.
111. Nowakowski Krzysztof Z., Oddział „Wareckiego” na Podhalu. Nieznany epizod z działań Brygady Świętokrzyskiej NSZ w 1945 r., „Zeszyty Historyczne WiN-u”, nr 24: 2005, s. 103-123.
112. Ptasińska Małgorzata, Dar prof. Tadeusza Górskiego, „Studia Kieleckie. Seria Prasoznawczo-Bibliologiczna”, t. 2: 2002.
113. Ptasińska Małgorzata, Inwigilacja Instytutu Literackiego przez Służbę Bezpieczeństwa w czasach Gomułki [w:] Aparat bezpieczeństwa wobec emigracji politycznej i Polonii, red. Ryszard Terlecki, Warszawa 2005, s. 105-184.
114. Ptasińska Małgorzata, Jerzego Giedroycia Hôtel Lambert. Instytut Literacki 1947-1955, „Zeszyty Historyczne”, Z. 141: 2002, s. 3-36.
115. Ptasińska Małgorzata, Kryptonim „Rable”. O próbach werbunku Zygmunta Hertza, „Zeszyty Historyczne”, Z. 147: 2004, s. 79-106.
116. Ptasińska Małogorzata, Na rozdrożu. Repertuar wydawniczy Instytutu Literackiego w Paryżu 1948-1952 [w:] „Kieleckie Studia Bibliologiczne”, t. 6: 2001, s. 9-26.
117. Ptasińska Małgorzata, Rzymskie lata Instytutu Literackiego, „Zeszyty Historyczne”, Z. 137: 2001, s. 3-34.
118. Ptasińska Małgorzata, Strażniczka Zniczu..., „Zeszyty Historyczne”, Z. 145: 2003, s. 11-22.
119. Ptasińska Małgorzata, Udział Karola Huberta Rostworowskiego i Juliusza Kleinera w pracach Polskiej Akademii Literatury [w:] Kraków-Lwów. Książki, czasopisma, biblioteki XIX i XX wieku, pod red. Jerzego Jarowieckiego, t. 5, Kraków 2001.
120. Ptasińska Małgorzata, W cieniu października. Listy Giedroyc-Broncel, styczeń 1958, „Zeszyty Historyczne”, Z. 151: 2005.
121. Ptasińska Małgorzata, Z listów wydawcy do autora. Giedroyc-Korboński, „Zeszyty Historyczne”, Z. 139: 2002, s. 199-216.
122. Samsonowska Krystyna, Pomoc dla Żydów krakowskich w okresie okupacji hitlerowskiej [w:] Polacy i Żydzi pod okupacją niemiecką 1939-1945. Studia i materiały, red. Andrzej Żbikowski, Warszawa 2006, s. 827-890.
123. Samsonowska Krystyna, Rola Nowa Huty w pereelowskim systemie nauczania [w:] Nowa Huta – miasto walki i pracy, red. Ryszard Terlecki, Marek Lasota, Jarosław Szarek, Kraków 2002, s. 147-165.
124. Samsonowska Krystyna, Żydzi grybowscy w XX wieku [w:] Dzieje Grybowa, t. 3, Kraków 2000, s.73-118 [współautor].
125. Solak Zbigniew, Dziennik internowania, „Sowiniec” nr 19: 2001, s. 17-41.
126. Solak Zbigniew, Internowani z Małopolski (13 XII 1981 – 31 XII 1982), „Sowiniec” nr 20: 2002, s. 81-108.
127. Szarek Jarosław, Chrześcijańska Wspólnota Ludzi Pracy i jej twórcy w dokumentach Służby Bezpieczeństwa 1979-1980 [w:] Nowa Huta – miasto walki i pracy, red. Ryszard Terlecki, Marek Lasota, Jarosław Szarek, Kraków 2002, s. 73-82.
128. Szarek Jarosław, Narodziny zakopiańskiej „Solidarności” [w:] Drogi do Niepodległości. Polska, Podhale, Zakopane 1945-1989, Zakopane 2005, s. 119-128.
129. Szarek Jarosław, Opozycja przedsierpniowa a narodziny NSZZ „Solidarność” w Krakowie [w:] Między Sierpniem a Grudniem. „Solidarność” w Krakowie i Małopolsce w latach 1980-1981, red. Tomasz Gąsowski, współpraca Barbara Klich-Kluczewska, Janusz Mierzwa, Kraków 2006, s. 13-24.
130. Szarek Jarosław, Propaganda komunistyczna w czasie tzw. procesu Kurii krakowskiej [w:] „…Do prześladowania nie daliśmy powodu”. Materiały z sesji poświęconej procesowi Kurii krakowskiej. Kraków 3 II 2003, red. Ryszard Terlecki, Kraków 2003, s. 175-184.
131. Szarek Jarosław, Sprawa Operacyjnego Rozpracowania „Naprawiacz”, „Arcana”, nr 46-47: 2002, s. 115-123.
132. Szarek Jarosław, Urząd Bezpieczeństwa wobec ks. Władysława Gurgacza, „Dzieje Podkarpacia”, t. 7: 2004, s. 143-148.
133. Szarek Jarosław, Zachód wobec stanu wojennego [w:] Solidarność – droga do niepodległości, Warszawa 2005, s. 337-352.
134. Szarek Jarosław, Zakopane z perspektywy SB w latach 60-tych [w:] Drogi do Niepodległości. Polska, Podhale, Zakopane 1945-1989, Zakopane 2005, s. 89-105.
135. Szarek Jarosław, Zwischen Propagandaabteilung der kommunistischen PZPR und dem Untergrund: Krakauer Parteiktivisten und Journalisten [w:] Alte Eliten in jungen Demokratien? Wechsel, Wandel und Kontinuität in Mittel- und Osteuropa, red. Daniela Ruge, Köln-Weimar-Wien 2004, s. 203-207.
136. Szpytma Mateusz, Działalność represyjna UB wobec PSL w powiecie krakowskim w latach 1945-1947, „Zeszyty Historyczne WiN-u”, nr 18: 2002, s. 9-32.
137. Szpytma Mateusz, Einfluss der Religion auf die Entwicklung des Nationalbewusstseins der polnischen Bauern in Galizien in Lichte deren Memoiren [w:] Ausgewählte Probleme zur Geschichte der polnischen Landwirtschaft im 19. und 20. Jahrhundert, red. Piotr Franaszek, Kraków 2005, s. 117-127.
138. Szpytma Mateusz, Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Rolników Indywidualnych „Solidarność” na Podhalu, Spiszu i Orawie 1980-1981 [w:] Drogi do Niepodległości. Polska, Podhale, Zakopane 1945-1989, Zakopane 2005, s. 106-118.
139. Szpytma Mateusz, Próby dezintegracji ruchu ludowego w Polsce południowej na przykładzie Małopolskiej Grupy Jedność Ludowa 1946-1947 [w:] Represje wobec wsi i ruchu ludowego 1944-1956. Materiały z konferencji naukowej 5-6 grudnia 2002 r. w Rzeszowie, red. Janusz Gmitruk, Zbigniew Nawrocki, t. 1, Warszawa 2003, s. 115-132.
140. Szpytma Mateusz, Ratując życie innych, złożyli w ofierze własne, „Zeszyty Historyczne Stowarzyszenia Żołnierzy Armii Krajowej”, nr 7: 2005, s. 36-40.
141. Szpytma Mateusz, Wizerunek Żyda galicyjskiego w pamiętnikach chłopów [w:] „Roczniki Dziejów Ruchu Ludowego”, nr 32: 2002, s. 65-75.
142. Szpytma Mateusz, Zjednoczone Stronnictwo Ludowe 1955-1957 w materiałach krakowskiej bezpieki [w:] Represje wobec wsi i ruchu ludowego 1956-1989. Materiały z konferencji naukowej 27-28 listopada 2003 r. w Rzeszowie, red. Janusz Gmitruk, Zbigniew Nawrocki, t. 2, Warszawa 2004, s. 201-215.
143. Śmietanka-Kruszelnicki Ryszard, Antykomunistyczne podziemie na Lubelszczyźnie i Kielecczyźnie – analiza porównawcza [w:] Podziemie zbrojne na Lubelszczyźnie wobec dwóch totalitaryzmów 1939-1956, red. Sławomir Poleszak, Adam Puławski, Warszawa 2002, s. 44-51.
144. Śmietanka-Kruszelnicki Ryszard, Działalność prowokacyjna urzędów bezpieczeństwa publicznego w woj. kieleckim i ich manipulacje przebiegiem i wynikami śledztw w świetle materiałów Wojskowego Sądu Rejonowego w Kielcach [w:] „Zwyczajny” resort. Studia o aparacie bezpieczeństwa 1944-1956, red. Kazimierz Krajewski, Tomasza Łabuszewski, Warszawa 2005, s. 461-481.
145. Śmietanka-Kruszelnicki Ryszard, Działania aparatu represji. Wydarzenia w Starachowicach w noc sylwestrową 1945 r. w świetle dokumentów, „Aparat Represji w Polsce Ludowej 1944-1989”, nr 1: 2004, s. 335-343.
146. Śmietanka-Kruszelnicki Ryszard, Fikcyjna organizacja „Młoda Gwardia” jako efekt „niedozwolonych metod śledczych”, „Zeszyty Historyczne WiN-u”, nr 21: 2004, s. 339-349.
147. Śmietanka-Kruszelnicki Ryszard, O umiejętności czytania i pisania (odpowiedź na list p. Czesława Niedbały), „Zeszyty Historyczne WiN”, nr 16: 2001, s. 265-270.
148. Śmietanka-Kruszelnicki Ryszard, Partyzantka na Kielecczyźnie po 1947 r. – zarys problematyki i stan badań [w:] Ostatni leśni 1948-1953, red. Tomasz Łabuszewski, Warszawa 2003, s. 18-31.
149. Śmietanka-Kruszelnicki Ryszard, Podziemie niepodległościowe w okolicach Pionek po 1945 r. [w:] Szkice z dziejów Pionek, t. 3, Dzieje najnowsze, red. Sebastian Piątkowski, Marek Wierzbicki, Pionki 2004, s.74-88.
150. Śmietanka-Kruszelnicki Ryszard, Podziemie niepodległościowe w powiecie kozienickim 1945-1950, „Ziemia Kozienicka”, nr 15: 2006.
151. Śmietanka-Kruszelnicki Ryszard, Podziemie poakowskie w okolicach Pionek w latach 1945-1946, [w:] Szkice z dziejów Pionek, t. 2, red. Sebastian Piątkowski, Marek Wierzbicki, Pionki 2001, s. 233-246.
152. Śmietanka-Kruszelnicki Ryszard, Pogrom w Kielcach – podziemie w roli oskarżonego [w:] Wokół pogromu kieleckiego, pod red. Łukasz Kamińskiego i Jan Żaryna, Warszawa 2006, s. 25-74.
153. Śmietanka-Kruszelnicki Ryszard, Protokół przesłuchania jako źródło historyczne, „Pamięć i Sprawiedliwość”, nr 3: 2003, s. 199-207.
154. Śmietanka-Kruszelnicki Ryszard, Protokół przesłuchania jako źródło historyczne [w:] Wokół teczek bezpieki – zagadnienia metodologiczno-źródłoznawcze, pod red. F. Musiała, Kraków 2006, s. 357-366 [pierwodruk: „Pamięć i Sprawiedliwość”, nr 1(3): 2003].
155. Śmietanka-Kruszelnicki Ryszard, Społeczności lokalne wobec podziemia po 1945 r. (na przykładzie powiatów kozienickiego i radomskiego) – próba analizy problemu [w:] Wieś polska wobec wyzwań, przełomów i zagrożeń (XIX i XX wiek), t. 2, red. Marek Przeniosło, Stanisław Wiech, Kielce 2005, s. 123-136.
156. Śmietanka-Kruszelnicki Ryszard, Ślady obecności grup ukraińskich na Kielecczyźnie po 1945 r. – przyczynek do zasięgu oddziaływania podziemia ukraińskiego w Polsce, „Zeszyty Historyczne WiN-u”, nr 22: 2004, s. 121-122.
157. Śmietanka-Kruszelnicki Ryszard, W poszukiwaniu prawdy – druga odpowiedź p. Czesławowi Niedbale, „Zeszyty Historyczne WiN-u”, nr 22: 2004, s. 229-235.
158. Śmietanka-Kruszelnicki Ryszard, Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość na Kielecczyźnie 1945-1948, „Zeszyty Historyczne WiN-u”, nr 19-20: 2004, s. 167-184.
159. Śmietanka-Kruszelnicki Ryszard, Bogusław Kopka, Grzegorz Majchrzak, Jacek Żurek, Obsada kierowniczych stanowisk w aparacie bezpieczeństwa publicznego w latach 1944-1956 (zestawienie tabelaryczne). Województwo kieleckie [w:] Aparat bezpieczeństwa w Polsce. Kadra kierownicza, t. 1: 1944-1956, red. Krzysztof Szwagrzyk, Warszawa 2005, s. 196-219.
160. Śmietanka-Kruszelnicki Ryszard, Wróbel Edyta, Przestępstwa żołnierzy Armii Czerwonej na Kielecczyźnie 1945-1946, „Zeszyty Historyczne WiN-u”, nr 25, 2006, s. 121-128.
161. Terlecki Ryszard, Asymmetriche Karrieren: Kommunisten und Oppositionsmitglieder im politischen Leben der Region Kleinpolen (Małopolska) [w:] Alte Eliten in jungen Demokratien? Wechsel, Wandel und Kontinuität in Mittel- und Osteuropa, red. Daniela Ruge, Köln-Weimar-Wien 2004, s. 195-201.
162. Terlecki Ryszard, Die „Fliegende Universität” und unabhängige Bildungsinitiativen in Polen unter kommmunistischer Herrschaft, „Jahrbuch für Universitätsgeschichte“, Band 4 (2001), Stuttgart, s. 221-231.
163. Terlecki Ryszard, Działania operacyjne Wydziału II krakowskiej Służby Bezpieczeństwa podczas jubileuszu 600-lecia Uniwersytetu Jagiellońskiego [w:] Historia, społeczeństwo, wychowanie. Księga pamiątkowa dedykowana profesorowi Józefowi Miąso, Warszawa 2004, s. 149-169.
164. Terlecki Ryszard, Kraków [w:] Oblicza Marca 1968, Warszawa 2004, s. 131-140.
165. Terlecki Ryszard, Polska jesień 1956 roku – czego jeszcze nie wiemy? [w:] Polski Październik 1956 na Uniwersytecie Jagiellońskim, Kraków 2004, s. 101-108.
166. Terlecki Ryszard, Profesor Adam Vetulani i jego kontakty z emigracją oraz Kościołem w dokumentach Służby Bezpieczeństwa [w:] Jezuicka ars historica. Prace ofiarowane księdzu profesorowi Ludwikowi Grzebieniowi SJ, Kraków 2001, s. 559-571.
167. Terlecki Ryszard, Profesor Kazimierz Wyka w dokumentach UB i SB [w:] Historia. Archiwistyka. Ludzie, Warszawa-Rzeszów 2000, s. 355-358.
168. Terlecki Ryszard, Przed pierwszym kryzysem. Nowa Huta od stycznia do września 1956 roku [w:] Nowa Huta – miasto walki i pracy, red. Ryszard Terlecki, Marek Lasota, Jarosław Szarek, Kraków 2002, s. 42-51.
169. Terlecki Ryszard, Rozstanie po latach. Agent „Las” i „Antoni” na Uniwersytecie Jagiellońskim, „Aparat represji w Polsce Ludowej 1944-1989”, nr 1(3): 2006, s. 315-326.
170. Terlecki Ryszard, „Solidarność” – początek końca imperium [w:] Drogi do Niepodległości. Polska, Podhale, Zakopane 1945-1989, Zakopane 2005, s. 7-12.
171. Terlecki Ryszard, Uniwersytet Jagielloński wobec procesu krakowskiego w 1947 roku, „Zeszyty Historyczne WiN-u”, nr 18: 2002, s. 235-247.
172. Terlecki Ryszard, Walka wywiadów, czyli rozpracowanie pułkownika Bąkiewicza [w:] Aparat bezpieczeństwa wobec emigracji politycznej i Polonii, red. Ryszard Terlecki, Warszawa 2005, s. 318-349.
173. Terlecki Ryszard, Wojenna codzienność [w:] Solidarność – droga do niepodległości, Warszawa 2005, s. 353-373.
174. Terlecki Ryszard, Wstęp [w:] Stan wojenny w Małopolsce w relacjach świadków, oprac. Zbigniew Solak, Jarosław Szarek, Kraków 2001, s. 5-7.
175. Terlecki Ryszard, Związkowa i opozycyjna działalność edukacyjna w latach 1980-1981 [w:] Między Sierpniem a Grudniem. „Solidarność” w Krakowie i Małopolsce w latach 1980-1981, red. Tomasz Gąsowski, współpraca Barbara Klich-Kluczewska i Janusz Mierzwa, Kraków 2006, s. 119-127.
176. Wenklar Michał, Szefowie Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego / Powiatowego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Publicznego w Tarnowie w latach 1945-1956, „Aparat Represji w Polsce Ludowej 1944-1989”, nr 2(4): 2006, s. 127-150.
177. Zając Ewa, Akta operacyjne Służby Bezpieczeństwa – wybrane problemy warsztatowe w świetle przepisów i procedur obowiązujących w pionie „C”, „Zeszyty Historyczne WiN-u”, nr 19-20: 2003, s. 341-360.
178. Zając Ewa, Działania Służby Bezpieczeństwa skierowane przeciwko małopolskiej „Solidarności” 1980-1981. Rekonesans badawczy [w:] Między Sierpniem a Grudniem. „Solidarność” w Krakowie i Małopolsce w latach 1980-1981, red. Tomasz Gąsowski, współpraca Barbara Klich-Kluczewska i Janusz Mierzwa, Kraków 2006, s. 25-44.
179. Zając Ewa, Glosa w sprawie akt operacyjnych w pracy historyka, „Zeszyty Historyczne WiN-u” nr 23: 2005, s. 215-227.
180. Zając Ewa, Hutnicza „Solidarność” [w:] Nowa Huta – miasto walki i pracy, red. Ryszard Terlecki, Marek Lasota, Jarosław Szarek, Kraków 2002, s. 83-103.
181. Zając Ewa, Komentarz do wybranych dokumentów ze Sprawy Operacyjnej „Wierni” [w:] „Beczka” nasz dom. Dominikańskie Duszpasterstwo Akademickie „Beczka” 1964-2004, Kraków 2004, s. 413-415.
182. Zając Ewa, Sygnatariusze Porozumień Sierpniowych w Krakowie i Małopolsce. Październik 1980, „Sowiniec”, nr 17: 2000, s. 25-33.
183. Zając Ewa, Ślad pozostaje w aktach. Wybrane zagadnienia dotyczące funkcjonowania ewidencji operacyjnej w latach 1962-1989 [w:] Wokół teczek bezpieki – zagadnienia metodologiczno-źródłoznawcze, red. Filip Musiał, Kraków 2006, s. 281-300.
184. Zając Ewa, Teczka na księdza (TEOK, TEOB, TEOP), „Arcana”, nr 70-71 (4-5/2006), s. 218-243.
185. Zając Ewa, Wstęp do badań nad archiwami SB [w:] Henryk Głębocki, Policja tajna przy robocie. Z dziejów państwa policyjnego w PRL, Kraków 2005, s. 24-70.
186. Zblewski Zdzisław, Akcja „Ż” na terenie Obszaru Południowego DSZ i WiN w latach 1945-1946, „Zeszyty Historyczne WiN-u”, nr 18: 2002, s. 61-122.
187. Zblewski Zdzisław, Działalność mjr. Łukasza Cieplińskiego od grudnia 1944 do kwietnia 1945 r., „Zeszyty Historyczne WiN-u” nr 19-20: 2003, s. 91-166.
188. Zblewski Zdzisław, Działalność Rady WiN Olkusz krypt. „Spółdzielnia nr 12” w 1946 roku, „Zeszyty Historyczne WiN-u”, nr 17: 2002, s. 7-34.
189. Zblewski Zdzisław, Główne problemy Wojewódzkiego Urzędu do spraw Bezpieczeństwa Publicznego w Krakowie w przededniu Października ‘56, „Pamięć i Sprawiedliwość”, 2003 nr 1, s. 153-173.
190. Zblewski Zdzisław, Krakowska organizacja PZPR wobec „Solidarności” (sierpień 1980 – grudzień 1981) [w:] Między Sierpniem a Grudniem. „Solidarność” w Krakowie i Małopolsce w latach 1980-1981, red. Tomasz Gąsowski, współpraca Barbara Klich-Kluczewska i Janusz Mierzwa, Kraków 2006, s. 95-117.
191. Zblewski Zdzisław, Likwidacja drukarni Obszaru Południowego Zrzeszenia WiN w Krakowie (16-17 listopada 1945 r.), „Zeszyty Historyczne WiN-u”, nr 15: 2001, 53-64.
192. Zblewski Zdzisław, Polacy na Wschodzie w latach 1939-1945. Perspektywa Polskiego Państwa Podziemnego, Rządu i ośrodków polskich w ZSRR [w:] Państwo polskie wobec Polaków na Wschodzie. Poszukiwanie modelu polityki, red. Tomasz Gąsowski, współpraca Paweł Kowal, Arkady Rzegocki, Kraków 2000, s. 40-49.
193. Zblewski Zdzisław, Tarnowska organizacja Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość” w latach 1945-1948, „Pamięć i Sprawiedliwość” nr 1(5): 2004, s. 133-159.
194. Zblewski Zdzisław, Dudek Antoni, Materiały operacyjne służb specjalnych PRL jako źródło historyczne. Uwagi metodologiczne, „Aparat Represji w Polsce Ludowej 1944–1989”, t. 1(1): 2004, s. 26-32.
195. Zblewski Zdzisław, Dudek Antoni, Materiały operacyjne służb specjalnych PRL jako źródło historyczne. Uwagi metodologiczne [w:] Wokół teczek bezpieki – zagadnienia metodologiczno-źródłoznawcze, red. Filip Musiał, Kraków 2006, s. 213-219 [pierwodruk: „Aparat Represji w Polsce Ludowej 1944–1989”, t. 1(1): 2004].  1   2   3   4


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna