Wykaz publikacji (z uwzględnieniem publikowanych on-line ekspertyz wykonanych dla Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej)Pobieranie 104.21 Kb.
Data29.04.2016
Rozmiar104.21 Kb.prof. zw. dr hab. Mariusz-Orion Jędrysek,

Pracownia Geologii Izotopowej i Geoekologii, Zakład Geologii Stosowanej i Geochemii,

Instytut Nauk Geologicznych, Uniwersytet Wrocławski, ul. Cybulskiego 30, 50-205 Wrocław,

tel./fax0-71-3288924, e-mail:morion@ing.uni.wroc.pl,http://www.morion.ing.uni.wroc.pl
Professor Dr. Mariusz Orion Jędrysek

Lab. Isotope Geology and Geoecology, Dept. Applied Geology and Geochemistry, Inst. Geological Sciences, University of Wrocław, Cybulskiego 30,

50-205 Wrocław, POLAND.

tel./fax+48-71-3288924, e-mail:morion@ing.uni.wroc.pl,http://www.morion.ing.uni.wroc.pl

2010.12.17
Wykaz publikacji (z uwzględnieniem publikowanych on-line ekspertyz wykonanych dla Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej).

List of papers (including on-line published exprtises for Lower and Upper Chambers of the Parlament of the Republic of Poland)
* – czasopisma indeksowane z tzw „listy filadelfijskiej”

* (*indexed journals)


2011:
Bucha M., Pleśniak Ł., Jędrysek M.O. 2011: Kamień odrzucony przez budujących stał się kamieniem węgielnym czyli geochemia środowiska i gospodarka odpadami. Ekonatura. Wrocław, numer 6 (91) s. 21

Jędrysek M.O. 2011, Opinia dotycząca rządowego projektu ustawy Prawo geologiczne i górnicze po uchwaleniu jej przez Sejm RP w dniu 28.04.2011 r. (druki sejmowe nr 1696, 3971, 3971A; druk senacki nr 1199) na posiedzenie wspólne KS z KGN i KSTiAP Senatu RP. Biuro Analiz i Dokumentacji, Zespół Analiz i Opracowań Tematycznych, Kancelaria Senatu, Maj 2011, http://www.senat.gov.pl/k7/dok/opinia/2011/oe-170.pdf


2010:

Bucha M., Bieniek O., Kubiak K., Błaszczyk M., Jędrysek M.O. 2010: Methanogenic fermentation of lignite: preliminary results. Mineralogical Society of Poland, Mineralogia, Special Papers, vol. 36, p. 33

Bucha M., Jędrysek M.O. 2010: Nowoczesne technologie zagospodarowania złóż węgla brunatnego. V Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Homo Naturalis" - Człowiek, przyroda, przestrzeń w myśl rozwoju zrównoważonego. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, s.129-134

* Górka M., Jędrysek M.O., Lewicka-Szczebak D., Krajniak J. 2010: Mineralogical and oxygen isotope composition of inorganic dust-fall in Wroclaw (SW Poland) urban area – test of a new monitoring tool, Geological Quarterly, 55 (1): 71–80

* Górka M., Sauer P. E., Lewicka-Szczebak D. and Jędrysek M.-O., 2010, Carbon isotope signature of dissolved inorganic carbon (DIC) in precipitation and atmospheric CO2, Environmental Pollution, 159:294-301

Jędrysek M.O. 2010: Opinia na temat sprawozdania sejmowej podkomisji z dnia 28 kwietnia 2010 r. rozpatrującej rządowy projekt ustawy – Prawo geologiczne i górnicze (druk sejmowy nr 1696), Kancelaria Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, OE-139, str. 1-23.

Jędrysek M.O. 2010, Dlaczego rozpatrywany projekt nowego Prawa geologicznego i górniczego powinien mieć już znaczenie wyłącznie historyczne: wybrane zagadnienia z zakresu prawa do własności struktur geologicznych i informacji geologicznej. Dzieje górnictwa – element europejskiego dziedzictwa kultury 3, s. 149-157, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław. Why the considered project of the new Geological and Minning Law should have historic meaning only: some selected quastions on property of geological structures and geological information. In: History of mining - a part of european cultural heritage 3, pp. 149-157. Wrocław Technical University Press.

Jędrysek M.O. 2010: Krótka historia działań w zakresie złóż rud metali na dnach oceanów w strefach kontrolowanych przez Międzynarodową Organizacji Dna Morskiego: wybrane aspekty dotyczące prawa, możliwej eksploatacji i ochrony środowiska. Dzieje górnictwa – element europejskiego dziedzictwa kultury 3, s. 158-167, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław. A short history of the ocean floor ore deposits controlled by International Seabed Authority (UN): some selected legal, possible exploatation and environmental protection aspects. only: some selected quastions on property of geological structures and geological information. In: History of mining - a part of european cultural heritage 3, pp. 158-167. Wrocław Technical University Press.

* Zwoździak A., Górka M., Sówka I., Lewicka-Szczebak D., Zwoździak J., Jędrysek M.O., 2010, Air pollution origin using PM10 data and CO2 isotopic analysis., Polish Journal of Environmental Studies, (in press)
2009:

Jędrysek M.O. 2009: Ocena projektu ustawy Prawo geologiczne i górnicze (druk sejmowy nr 1696. Wykonano 28.04.2009, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Analiz Sejmowych - 04.05.2009, str. 1-21. http://orka.sejm.gov.pl/rexdomk6.nsf/Opdodr?OpenPage&nr=1696

* Górka M., Jędrysek M. O., Maj J., Worobiec A., Buczynska A., Stefaniak E., Krata A., 2009, Comparative assessment of air quality in two health resorts using carbon isotopes. Atmospheric Environment 43: 682-688.

Jędrysek M.O., 2009, Geologia i zagrożenia antropopresją. W: ABC gospodarki przestrzennej w aspekcie rozwoju regionalnego. Red. Szyszko J. (red.). Wydawnictwo SGGW, Warszawa, str. 69-109. Geology and anthropogenic hazadrs. In. ABC of spatial management in regional development aspects. Szyszko J. (ed.). SGGW Press, Warszawa, pp. 69-109.


* Lewicka-Szczebak D., Trojanowska A., Drzewicki W., Górka M., Jędrysek M-O., Jezierski P., Kurasiewicz M., Krajniak J., 2009, Sources and sinks of sulphate dissolved in lake water of a dam reservoir: S and O isotopic approach., Applied Geochemistry 24: 1941–1950.

* Skrzypek G., Baranowska-Kącka A., Keller-Sikora A., Jędrysek M-O., 2009, Analogous trends in pollen percentages and carbon stable isotope composition of Holocene Holocene peat — Possible interpretation for palaeoclimate studies., Review of Palaeobotany and Palynology 156: 507–518.


2008:

* Górka M., Jędrysek M.O., 2008, δ13C in organic atmospheric dust deposited at Wrocław (SW Poland): critical remarks on the passive method. Geological Quarterly 52: 115-126. (http://www.pgi.gov.pl/images/stories/G_Q/52_2/gorka.pdf)

* Górka M., Jędrysek M.O., Strąpoć D., 2008, Isotopic composition of sulphates from meteoric precipitation as an indicator of pollutant origin in Wrocław (SW Poland). Isotopes in Environmental and Health Studies, Vol. 44: 177-188
(http://www.informaworld.com/smpp/content~content=a793495717~db=all~jumptype=rss).

Jędrysek M.O. 2008, Wywód praktyczny o geotermometrii izotopowej par minerałów dla geologów na sposób krótki i prosty podany: kurs rekonstrukcji zdarzeń termicznych Pierwszego Polskiego Kongresu Geologicznego w Krakowie (A.D. 2008), Metody badań historii termicznej basenów osadowych., Materiały kursu szkoleniowego 25 czerwca 2008, I Polski Kongres Geologiczny Kraków 26−28 czerwca 2008. Redakcja i koordynacja Jarosław Tyszka, Polskie Towarzystwo Geologiczne, Kraków 2008, str. 22-31. Practical explanations on isotopic geotehrmometry of mineral pairs for geologists, given in short and simple way: reconstructions of thermal proxies course at the First Polish Geological Congress. Kraków 26-28 June 2008, JTyszka (ed.) Polish Geological Society, Kraków pp. 22-31.


Jędrysek M.O. 2008, Od Komisji Kruszcowej do dziś – wybrane zagadnienia z punktu widzenia Głównego Geologa Kraju (2005-2007). Dzieje górnictwa – element europejskiego dziedzictwa kultury, s. 91-96, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław. From the Ore Commission till today - selected topics from the State National Geologist (2005-7) point of view. In: History of mining - a part of european cultural heritage, pp. 91-96. Wrocław Technical University Press.
Jędrysek M.O., 2008, Sprawozdanie z działalności Podsekretarza Stanu - Głównego Geologa Kraju w Ministerstwie Środowiska w okresie grudzień 2005 - październik 2007. Kopaliny, 70-71 (1-2): 11-20. Report from the activity of Undersecretary of State - National State Geologist in the Ministry for the Environment, from Dec. 2005 till Oct. 2007.

(http://www.ing.uni.wroc.pl/~morion/teksty/aktualnosci.php?action=view&id=343)

Jędrysek M.O., 2008, Spektrometria Mas Dla Górnictwa(Mass spectrometry in minning), Kopaliny 72: 54-55.

Jędrysek M.O., 2008, Geologia i Górnictwo w Polsce z Punktu Widzenia Glownego Geologa Kraju (2005-7) Wybrane Zagadnienia Od Komisji Kruszcowej Do Dziś, Kopaliny 2/2008, 71, 20-31.

Jędrysek M.O., 2008, Deep-Ocean Exploration of Metals Ore Deposits Controlled by the International Seabed Authority: Selected Aspects of the Present State and Possible Mining, In 21st WMC & Expo 2008, Sobczyk & Kicki (eds), 2008 Taylor & Francis Group, London, UK, ISBN 978-0-415-48667, pp 325-328.

* Jezierski A., Skrzypek G., Jezierski P., Paul D., Jędrysek M.O., 2008, Electron paramagnetic resonance (EPR) and stable isotope records of paleoenvironmental conditions during peat formation. Spectrochim. Acta Part A: Mol. Biomol. Spectrosc. 69: 1311–1316. (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17996492)

* Lewicka-Szczebak D., Trojanowska A., Górka M., Jędrysek M.O., 2008, Sulphur isotope mass balance of dissolved sulphate ion in a freshwater dam reservoir. Environmental Chemistry Letters 6: 169-173 (http://www.springerlink.com/content/t62q85w2808m8142/).

* Skrzypek G., Akagi T., Drzewicki W., Jędrysek M. O., 2008, Stable isotope studies of moss sulfur and sulfate from bogsurface waters. Geochemical Journal 42: 481-492.

* Szynkiewicz A., Jędrysek M.O., Kurasiewicz M., Mastalerz M., 2008, Influence of sulfate input on freshwater sediments: Insights from incubation experiments. Applied Geochemistry 23: 1607–1622 (http://dx.doi.org/10.1016/j.apgeochem.2007.12.034).

* Szynkiewicz A., Modelska M., Jędrysek M.O., Mastalerz M., 2008, The effect of acid rain and altitude on concentration, 34S, and 18O of sulfate in the water from Sudety Mountains, Poland. Chemical Geology 249: 36-51. (http://dx.doi.org/10.1016/j.chemgeo.2007.11.006)

* Szynkiewicz A., Modelska M., Kurasiewicz M., Jędrysek M.O., Mastalerz M., 2008, Ageing of Organic Matter in the Incubated Freshwater Sediments: Inferences from C and H Isotopic Ratios in Methane. Geological Quarterly, 52(4): 383-396.

* Trojanowska A., Lewicka-Szczebak D., Jędrysek M.O., Kurasiewicz M., Wassenaar L.I., Izydorczyk K., 2008, Diurnal variations in the photosynthetic activity of a cyanobacterial bloom in a freshwater dam reservoir: an isotopic study. Isotopes in Environmental and Health Studies, Vol. 44: 163-175 (http://www.informaworld.com/smpp/content~content=a793493089~db=all~jumptype=rss).

* Worobiec A., Zwoździak A., Sówka I., Zwoździak J., Stefaniak E.A., Buczyńska A., Krata A., Van Meel K., Van Grieken R., Górka M., Jędrysek M.O., 2008, Historical air pollution changes in the tri-border region of Poland, Czechia and Germany. Environment Protection Engineering 34: 81-90.
2007:

Jędrysek M.O., 2007, List Podsekretarza Stanu, Głównego Geologa Kraju w sprawie powołania Polskiej Służby Geologicznej. (A letter form Undersecretary of State - National State Geologist (2005-7) on organisation of the Polish Geological Survey) Przegląd Geologiczny 55: 801-815. (http://www.pgi.gov.pl/images/stories/przeglad/pg_2007_10_03.pdf)

Jedrysek M.O., 2007, Polska w Działalności Międzynarodowej Organizacji Dna Morskiego ONZ (an interview), Przegląd Geologiczny 55: 619-622 (http://www.pgi.gov.pl/images/stories/przeglad/pg_2007_08_04.pdf).

* Marynowski L., Zaton M., Simoneit B.R.T., Otto A., Jędrysek M.O., Grelowski C., Kurkiewicz S, 2007, Compositions, sources and depositional environments of organic matter from the Middle Jurassic clays of Poland. Applied Geochemistry 22: 2456-2485. (http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6VDG-4P718KW-2&_user=3546757&_coverDate=11%2F30%2F2007&_alid=851966907&_rdoc=5&_fmt=high&_orig=search&_cdi=5982&_sort=d&_docanchor=&view=c&_ct=9&_acct=C000048451&_version=1&_urlVersion=0&_userid=3546757&md5=1e105d7592c80ee2ecd2065a3a7e35d1)

* Skrzypek G., Kałużny A., Jędrysek M.O., 2007, Carbon stable isotope analyses of mosses - comparisons of bulk organic matter and extracted nitrocellulose. Journal of the American Society for Mass Spectrometry 18: 1453-1458. (http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6TH2-4NKXWK0-1&_user=3546757&_coverDate=08%2F31%2F2007&_alid=851966907&_rdoc=7&_fmt=high&_orig=search&_cdi=5270&_sort=d&_docanchor=&view=c&_ct=9&_acct=C000048451&_version=1&_urlVersion=0&_userid=3546757&md5=e5ac3bcf05f991ebd7117335e7bea13e)

* Skrzypek G., Kałużny A., Wojtuń B, Jędrysek M.O., 2007, The carbon stable isotopic composition of mosses - the record of temperature variations. Organic Geochemistry 38: 1770-1781. (http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6V7P-4NWWWFP-2&_user=3546757&_coverDate=10%2F31%2F2007&_alid=851966907&_rdoc=6&_fmt=high&_orig=search&_cdi=5848&_sort=d&_docanchor=&view=c&_ct=9&_acct=C000048451&_version=1&_urlVersion=0&_userid=3546757&md5=eba123a10d42bd64587277bb0d26c2c3)


2006:

Jędrysek M.-O., Kurasiewicz M., Trojanowska A., Szynkiewicz A., Lewicka D., Omiljanowska A., Kałużny A., Izydorczyk K., Drzewicki W. and Zalewski M., 2006, Diurnal variations in carbon isotope composition of dissolved inorganic carbon (DIC) in a freshwater dam reservoir. Ecohydrology & Hydrobiology 6: 53-59.

* Jezierski P., Szynkiewicz A., Jędrysek M.O., 2006, Natural and anthropogenic origin sulphate in a mountainous aquatic system: S and O isotope evidences. Water, Air and Soil Pollution 173: 81-101. (http://www.springerlink.com/content/y3132m7p27712156/?p=9933bb91e9254fd6bc4c1554475847a8&pi=0)

* Szynkiewicz A., Jędrysek M.O., Kurasiewicz M., 2006, Carbon isotope effects during precipitation of barium carbonate: implications for environmental studies. Environmental Chemistry Letters 4: 29-35. (http://www.springerlink.com/content/d0041n7m4kw63222/?p=85cad5599ab64a598fcf22120e6ee844&pi=1)

Szynkiewicz A. Drzewicki W., Jędrysek M.O., 2006, Metodyka analiz izotopowych rozpuszczonego węgla nieorganicznego (DIC) i ich zastosowania w badaniach hydrogeologicznych i środowiskowych. (Methodology and application of stable isotope analysis of dissolved inorganic carbon (DIC) in hydrogeology and environmental studies. In Polish, English Abstract and Figures) Przegląd Geologiczny 54: 797-806. (http://www.pgi.gov.pl/images/stories/przeglad/pg_2006_09_23.pdf)
2005:

* Barszczowska L., Jędrysek M. O., 2005, Carbon Isotope distribution along Pine needles (Pinus Nigra Arnold). Acta Societatis Botanicorum Poloniae 74: 93-98.

* Jędrysek M.O., 2005, The S-O-C isotopic picture of sulphate-methane-carbonate system in freshwater lakes. Environmental Chemistry Letters 3: 100-122. (http://www.springerlink.com/content/y321r15202224mp8/?p=a3252df21f354f9bbfb1939996d9344e&pi=0)

* Jędrysek M.O., 2005, Depth of the water column in relation to carbon isotope ratios in methane in freshwater sediments. Geological Quarterely 49: 151-164. (http://www.pgi.gov.pl/pdf/gq_49_2_p151.pdf)

* Jędrysek M.O., Skrzypek G., 2005, Hydrogen, carbon and sulphur isotope ratios in peat: the role of diagenessis and water regimes in reconstruction of past climates. Environmental Chemistry Letters 2: 179-183. (http://www.springerlink.com/content/ru7q5mp7bl2nhw69/?p=d86ab41b8e2140589dc2983d84a7406f&pi=8)

Jędrysek M.O., Skrzypek G., 2005, The origin of D, 13C and 34S in peat profiles. Mineral Prace Spec.,???

Skrzypek G. and Jędrysek M.O., 2005, 13C/12C ratio in peat cores: record of past climates. In: Environmental Chemistry - Green Chemistry and Pollutants in Ecosystems. Lichtfouse E, Schwarzbauer J, Robert D (eds), Springer-Verlag (ISBN: 3-540-22860-8), pp. 65-73.

Skrzypek G., Jędrysek M.O., 2005, Carbon isotopic calibration of peat-forming plants (Sphagnum Sp, Polytrichum Sp.) and peat with respect to air-humidity and temperature of vegetation (Smielec – Jagniątów, Giant Mountains, Poland). In: Stursa J., Mazurski K. R., Palucki A. & Potocka J. (eds), Geoecological Problems of the Giant Mountains. Sborn. Mez. Ved. Konf., November 2003, Szklarska Poręba. Opera Corcontica, 41, 185-193.2004:

Gryczko A. and Jędrysek M.O., 2004, The influence of oil-derived substances on groundwater in the light of isotopic analyses of carbon,oxygen and sulphur., Ber. Inst. Erdwissenschaften K.-F.-Univ.Graz.,Bd.8, Isot. Works Volume, Graz 2004, pp. 46-48.

Górka M., Jędrysek M.O., 2004, Analizy izotopowe stałych cząstek atmosferycznych i jonu siarczanowego wód opadowych jako narzędzie do ilościowej oceny stopnia antropopresji w centrum Wrocławia. W: Ochrona powietrza w teorii i praktyce (Isotopic analyses of stable atmospheric particles and sulphate ion in precipitation waters as a tool for quantitative assessment of anthropopression in the centre of Wrocław. In: Air protection in theory and practise. In Polish) J. Konieczyński i R. Zarzycki (eds), Zabrze, pp. 141-152.

Górka M. and Jędrysek M.O., 2004, C and S isotope variations in solid atmospheric particles and sulfate in precipitations in Wrocław (SW Poland)., Ber. Inst. Erdwissenschaften K.-F.-Univ.Graz.,Bd.8, Isot. Works Volume, Graz

Górka M., Jędrysek M.O., 2004, Solid atmospheric particles and wet precipitations in Wrocław (SW Poland): mineralogical and isotopic preliminary studies. Pol. Tow. Mineral. Prace Spec. 24 : 179-182. (http://www.geo.uw.edu.pl/PTMINSP/2004/043.pdf)

Jędrysek M.O., 2004, Pochodzenie SO42- i procesy red-oks (SO42- - CH4) w jeziorach: indeks izotopowy S-O-C jako wskaźnik indywidualnych zdolności buforujących jeziora (The origin of SO42- and SO42- - CH4 red-ox processes in lakes: S-O-C isotopic index for individual buffering potential of freshwater lakes (in Polish, Endglish abstract and figs)., W: Ochrona i Rekultywacja Jezior, (red. R.Wiśniewski i J. Jankowski), Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych, Toruń., str. 65-76.

Jędrysek M.O., 2004, Sulphate reduction – methane oxidation: a potential role of this process in the origin of C isotope environmental record in freshwater carbonates.In: Reconstruction of Quaternary Palaeoclimate and Palaeoenvironments and their Abrupt Changes., Ed. H.Winter., State Geological Institute, Warsaw.

Jędrysek M.O., 2004, The origin of S and O isotope ratios in lakewater sulphate., Ber. Inst. Erdwissenschaften K.-F.-Univ.Graz.,Bd.8, Isot. Works Volume, Graz 2004, pp. 55-59.

Kałużny A. and Jędrysek M.O., 2004: An estimation of isotope mass balance of biogeochemical sulphur cycle in forest regions, Ber. Inst. Erdwissenschaften K.-F.-Univ.Graz.,Bd.8, Isot. Works Volume, Graz 2004, pp. 63-68.

Mydłowski A. and Jędrysek M.O., 2004: 3D modelling of isotope ratios in geological bodies., Ber. Inst. Erdwissenschaften K.-F.-Univ.Graz.,Bd.8, Isot. Works Volume, Graz 2004, pp. 100-103.

Skrzypek G., Jędrysek M.O. and Keller-Sikora A., 2004, Calibration of temperature carbon isotopic effect (peat-bogs Hala Izerska, Izerskie Mts. and Szrenica, Karkonosze Mts.)., In: Reconstruction of Quaternary Palaeoclimate and Palaeoenvironments and their Abrupt Changes., Ed. H.Winter., State Geological Institute, Warsaw.

Skrzypek G. and Jędrysek M.O., 2004: Altitude carbon isotopic effect in peat-forming plants (Sphagnym Sp., Politrychum Sp.)., Ber. Inst. Erdwissenschaften K.-F.-Univ.Graz.,Bd.8, Isot. Works Volume, Graz 2004, pp. 124-127.

Szynkiewicz A., Górka M. i Jędrysek M.O., 2004, Geneza węglanów rozproszonych w bazaltach trzeciorzędowych: badania izotopowe węgla i tlenu. (The origin of scattered carbonates in the Cenozoic Silesian basaltoids and their ultramafic xenoliths: carbon and oxygen isotope analysis. In Polish, English Abstract and Figures) Przegląd Geologiczny 52: 1043-1050. (http://www.pgi.gov.pl/pdf/pg_2004_11_03.pdf)

Szynkiewicz A., Kurasiewicz M. and Jędrysek M.O., 2004, Changes of methanogenic pathways in freshwater sediments – an incubation experiment., Ber. Inst. Erdwissenschaften K.-F.-Univ.Graz.,Bd.8, Isot. Works Volume, Graz 2004, pp. 144-148.2003:

Górka M., Kozłowski A. and Jędrysek M-O., 2003, Carbon isotope composition of fluid inclusions in ultramafic nodules from Lower Silesian Tertiary basaltoids. Pol. Tow. Mineral Prace Spec. 22: 61-65. (http://www.geo.uw.edu.pl/PTMINSP/2003/061.pdf)

Grodzicki A. Jędrysek M.O., Staśko St., 2003, Geologiczne aspekty kształcenia studentów na kierunki Ochrona Środowiska. W: Współczesne trendy w edukacji środowiskowej (Geological aspects of education of students of the Environmental Protection. In: Recent trends in environmental education), E. Lonc (ed.), Oficyna Wydawnicza "ARBORETUM" s.c., pp. 142-318.

Gryczko A., Jędrysek M.O., 2003, Nowe narzędzie do oceny mechanizmów i tempa biodegradacji związków ropopochodnych w wodach gruntowych: badania izotopowe produktu, jonu węglanowego i jonu siarczanowego. W: Współczesne Problemy Hydrogeologii (A new toll to assess mechanism and rate of biodegradation of hydrocarbons contamiants in a groundwater system: stable isotope studies of oil product, bicarbonate and sulphate. In: Recent Problems in Hydrogeology) H. Piekarek-Jankowska, B. Jaworska-Szulc (eds), Wyd. Politechniki Gdańskiej 11: 143-148.

Jędrysek M.O, 2003, Nowe dane na temat zmienności δ34S(SO42-) i δ18O(SO42-) w wodach opadowych: potencjalny znacznik zasilania wód powierzchniowych i podziemnych. W: Współczesne Problemy Hydrogeologii (New data on δ34S(SO42-) and δ18O(SO42-) values in precipitation: potential indicator of the origin of surficial and groundwater recharge. In: Recent Problems in Hydrogeology. In Polish, English abstract) H. Piekarek-Jankowska, B. Jaworska-Szulc (eds), Wyd. Politechniki Gdańskiej 11: 157-164.

Jędrysek M.O., 2003, Stable isotope ratios and sulphate/methane interaction in lakes. Book of extended synopses. International Symposium on Isotope Hydrology and Integrated Water Resources Management, International Atomic Energy Agency, Vienna, Austria, IAEA-CN-104/P-182, 360-362.

Jędrysek M.O. 2003: The new data regarding variations in δ34S(SO42-) and δ18O(SO42-) in precipitation waters: the potential tracer of supplying surface and groundwaters (in Polish). In: Current Problems of Hydrogeology (ed. H. Piekarek-Jankowska and B. Jaworska-Szulc), 11 (2): 157–164. Technical University in Gdansk.

Jędrysek M.O, 2003, Zakład Geologii Stosowanej oraz Pracownia Geologii Izotopowej i Geoekologii. W: Historia Nauk Geologicznych na Uniwersytecie Wrocławskim 1811-2003 (Department of Applied Geology and Laboratorty of Isotope Geology and Geoecology. In: History of Gelogical Sciences at University of Wrocław 1811-2003. In Polish, Abstract in English and German) A.Grodzicki (ed.), Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, pp. 210-233.

* Jędrysek M.O., Krąpiec M., Skrzypek G., and Kałużny A., 2003, Air-pollution effect and Paleotemperature Scale versus δ13C Records in Tree Rings and in a Peat Core (Southern Poland). Water, Air and Soil Pollution 145: 359-375. (http://www.springerlink.com/content/j3345272h1p47567/?p=c5dc57edd2534aa09498281967d34b11&pi=22)

Kałużny A., Jędrysek M-O. and Strąpoć D., 2003, Stable isotopic geochemistry of organic and inorganic sulphur in spruce needles (SW Poland, Karkonosze Mts.). Pol. Tow. Mineral Prace Spec. 22: 98-101. (http://www.geo.uw.edu.pl/PTMINSP/2003/098.pdf)

Mydłowski A., Jędrysek M. O., 2003, Interactive and 3D modeling of planar and linear structures in the relation to C-O-H isotope ratios in the Ślęża ophiolite complex (SW Poland). Pol. Tow. Mineral Prace Spec. 22: 170-174. (http://www.geo.uw.edu.pl/PTMINSP/2003/170.pdf)

Mydłowski A. and Jędrysek M-O., 2003, Nowe rozwiązania w badaniach nad etapami przeobrażeń kompleksów ofiolitowych w Sudetach., IV Konferencja Dokorantów. Prace Naukowe Instytutu Górnictwa, No. 103, 301 - 311.

Skrzypek G, Sachanbiński M., Jędrysek M.O., 2003, Oxygen isotope evidence for low temperature formation of chrysoprase. Pol. Tow. Mineral Prace Spec. 22: 204-206. (http://www.geo.uw.edu.pl/PTMINSP/2003/204.pdf)

Skrzypek G., Sachanbiński M., Jędrysek M.O., 2003, Oxygen stable isotope geochemistry of chrysoprase from Wiry and Szklary mines (SE Poland). Book of extended synopses. International Symposium on Isotope Hydrology and Integrated Water Resources Management, International Atomic Energy Agency, Vienna, Austria, IAEA-CN-104/P-181, 358-359.

Szynkiewicz A., Jędrysek M.O., 2003, Uwagi na temat problemu genezy węgla i niehomogeniczności w górnym płaszczu Ziemi w świetle badań izotopowych. (Remarks on the problem of carbon origin and heterogenity in the upper earth mantle in the ligth of isotope analysis. In Polish). Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Polit.Wrocł. - Zagadnienia interdyscyplinarne w górnictwie i geologii 103: 293-300.
2002:

* Jędrysek M.O., Kałużny A., Hoefs J., 2002, S and O isotope ratios in spruce needles as a tracer of atmospheric pollution., Jour. Geophysical Research - Atmospheres, 107: 4353-4365. (http://www.agu.org/pubs/crossref/2002/2001JD000527.shtml)Jędrysek M.O., Kałużny A., hoefs J., 2002, Tracing atmosphere - biosphere sulphur exchange: S and O isotope ratios in spruce needles., European Society For Isotope Research, VI - Isotope Work., Tallinn, pp.46-49.

Jędrysek M.O., Krąpiec M., Skrzypek G., Kałużny A., and Hałas St., 2002, Air-pollution effect and Paleotemperature Scale versus13C Records in Tree Rings and in a Peat Core (Southern Poland), European Society For Isotope Research, VI - Isotope Work., Tallinn, pp.50-53.

Szynkiewicz A., Górka M., Jędrysek M.O., 2002, Carbon isotope composition in carbonates from Tertiary basaltic rocks and olivine xenoliths (SW Poland): Mantle CO2 or crustal contamination?. European Society For Isotope Research, VI - Isotope Work., Tallinn, pp. 112-116.

Szynkiewicz A., Weber-Weller A. Jędrysek M.O., 2002, Uwagi na temat genezy mineralizacji rudnej na tle ewolucji skał zespołów ofiolitowych Ślęży i Nowej Rudy: badania izotopowe tlenu. (Remarks on the origin of ore mineralization and evolution of rocks of Ślęża and Nowa Ruda ophiolites: oxygen isotope studies (SW Poland). In Polish; Abstract, Tables and Figures in English) Przegląd Geologiczny 50: 33-41.

Szynkiewicz A., Weber-Weller A., Jędrysek M.O., 2002, Oxygen isotope plagioclase-based palaeothermometry and whole rock isotope dating in the Ślęża ophiolite can be unreliable. Geolines 14: 92-93. (http://geolines.gli.cas.cz/fileadmin/volumes/volume14/G14-092.pdf)
2001:

Gawęda A., Goławska A., Jędrysek M.O, Leichman J, Paulo A. and Włodyka R., 2001, Carbonate mineralization in the Tatra Mts. crystalline basement. Prace Specjalne Polskiego Towarzystwa Mineralogicznego 18: 39-42.

Jędrysek M.O., 2001, Zmienność δ18O (SO42-) i δ34S (SO42-) w jeziorach: potencjalny wskaźnik źródeł zasilania wód podziemnych. W: Współczesne Problemy Hydrogeologii (Variation in δ18O (SO42-) and δ34S (SO42-) in lakes: potential tracer of groundwaters supply sources. In: Recent Problems in Hydrogeology) Krzyżowa - ING Un.Wr., 09.2001: 349-355.

Jędrysek M.O., Lojen S., Kral T., Wada E., Weber-Weller A. and Horvat M., 2001, Isotope composition of SO42- ion and as a new potential indicator to assess the anthropogenic impact, trophy and red-ox processes in the lake environment., Lakes and Reservoirs: Research and Management, (9th Intenat. Conf. on the Conservation and Management of Lakes, ILEC, 11-16.09., Otsu, Japan), pp. 592-595.

Jędrysek M.O., Weber-Weller A., Szynkiewicz A., and Lojen S., 2001, Oceanic and continental alteration in two ophiolites: stable isotope record. In: Water-Rock Interaction, Rosa Cidu (ed.), Balkema Publ., pp. 1529-1532.

Krzyszkowski D., Alexandrowicz W. P., Bluszcz A., Choma-Moryl K., Goslar T., Hercman H., Jędrysek M., Nawrocki J., and Pazdur A., 2001, Middle and Late Weischelian stratigraphy and palaeoenvironments at Jaroszów, Southwestern Poland. In: Late Cainozioc Stratigraphy and Palaeogegraphy of the Sudetic Foreland. Krzyszkowski D. (ed.), WIND -J. Wojewoda - Wrocław, pp. 49-72.

* Marynowski L., Gawęda A., Cebulak S., Jędrysek M., 2001, Hydrocarbons migration in the tectonic zones in the Western Tatra Mountains crystalline basement (Central Western Carpathians). Geologica Carpathica 52: 3-14.

Skrzypek G. and Jędrysek M. O., 2001, Conservation of Peat: D/H and 13C/12C Horizontal Homogeneity in “Suche Bagno” Profiles. Biogeochemical Processes and Cycling of Elements in the Environment, Biogeochemical Processes and Cycling of Elements in the Environment, Polish Society of Humic Substances., Procedings of the 15th International Symposium on Environmental Biogeochemistry, Wroclaw, Poland 11-15, 2001, pp. 313-314.

Skrzypek G. and Jędrysek M. O., 2001, Conservation of organic matter in peat: δ13C and δD in peat profiles from "Suche Bagno" (NE Poland). Polskie Towarzystwo Mineralogiczne Prace Specjalne 18: 195-198.

Skrzypek G., Sachanbiński M., Fallick A.E, and Jędrysek M-O., 2001, CO2 - laser ablation oxygen isotope analysis chrysoprase from "Wiry mine". Polskie Towarzystwo Mineralogiczne Prace Specjalne 18: 199-202.

Wiszniewska J., Duchesne J-C., Stein H.J, Jędrysek M.O., 2001, Petrologic and isotope evidence for crustal source of ore-bearing Suwalki anorthosites, Poland. In: Mineral deposits at the beginning of 21st century. Piestrzynski (ed.), Balkema Publ., pp. 635-638.
2000:

* Jędrysek M. O., 2000, Oxygen and Sulphur Isotope Dynamics in the SO42- of an Urban Precipitation. Water, Air and Soil Pollution 117: 15-25. (http://www.springerlink.com/content/n651j71363656641)

Jędrysek M. O. and Weber-Weller A., 2000, Oxygen isotope microanalysis of silicates and oxides (Laboratory of Isotope Geology and Biogeochemistry, University of Wrocław). Prace Specjalne Polskiego Towarzystwa Mineralogicznego 17: 179-181.

Jędrysek M. O., Weber-Weller A., 2000, Analiza izotopowa tlenu w mikroobszarze: krzemiany i tlenki (Oxygen isotope microanalysis: silicates and oxides. In Polish, English abstract and figures). Przegląd Geologiczny 48: 619-624.

Jędrysek M.O., Weber-Weller A., Szynkiewicz A., 2000, Evolution of Ślęża and Nowa Ruda ophiolites: oceanic and continental stages recorded in stable isotope composition of silicate minerals. Geolines 10: 35-37. (http://geolines.gli.cas.cz/fileadmin/volumes/volume10/G10-035.pdf)

Jędrysek M. O., Weber-Weller A. Szynkiewicz A. and Lojen S., 2000, Oceanic and continental stages recorded in stable isotope composition of silicate minerals from Ślęża and Nowa Ruda ophiolites. Prace Specjalne Polskiego Towarzystwa Mineralogicznego, 17: 182-185.

Jędrysek M.O., Weber-Weller A., Szynkiewicz A., Mierzejewski M., 2000, Evolution of Ślęża and Nowa Ruda ophiolites: oceanic and continental stages recorded in stable isotope composition of oxides, carbonates and sulphides. Geolines 10: 37-39. (http://geolines.gli.cas.cz/fileadmin/volumes/volume10/G10-037.pdf)

Marynowski L., Gawęda A., Cebulak S., and Jedrysek M.O., 2000, Bituminous matter in the shatter zones in the Western Tatra crystalline basement. PTMin -Prace Specjalne, 17, pp. 215-217

Skrzypek G., Jędrysek M.O., 2000, Climatic variation in the last Millennium in Poland: δ13C peat profiles. Prace Geograficzne (Institute of Geography at the Jagiellonian University, Kraków) 107: 131- 136.

Weber-Weller A., Szynkiewicz A., Jędrysek M. O., 2000, Oceanic and continantal stages recorded in stable isotope composition of non-silicate minerals from Ślęża and Nowa Ruda ophiolites. Prace Specjalne Polskiego Towarzystwa Mineralogicznego 17: 263-266.


1999:

* Jędrysek M. O., 1999, Spatial and temporal patterns in diurnal variations of carbon isotope ratio of early-diagenetic methane from freshwater sediments. Chemical Geology 159: 241-262. (http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6V5Y-3WTNDHP-F&_user=3546757&_coverDate=07%2F08%2F1999&_alid=851966907&_rdoc=8&_fmt=high&_orig=search&_cdi=5799&_sort=d&_docanchor=&view=c&_ct=9&_acct=C000048451&_version=1&_urlVersion=0&_userid=3546757&md5=e54c58cd6e47bdb9553203f629624ff9)

Jędrysek M.O., Skrzypek G., Hałas S., Kral T., Pazdur A., Wada E., Takai Y., Vijarnsorn P., Doroszko B., Kałużny A., Weber-Weller A., and Wójcik A., 1999, Seawater/freshwater records in stable isotope composition of sediments: marine muds from Baltic's Gotland deep and mangrove peat profile from Thailand., Quaternary Studies in Poland., Special Issue: 127-133.

Krzyszkowski D., Aleksandrowicz W. P., Bluszcz A., Choma-Moryl K., Czeczuga B., Hercman H., Jędrysek M.O., Kuszell T., Nawrocki J., Pazdur A., 1999, Chronologia zmian warunków sedymentacji vistuliańskich osadów jeziornych w Jaroszowie. W: Geochronologia górnego Czwartorzędu Polski w Świetle datowania radiowęglowego i luminescencyjnego (Chronology of variations in sedimentation of Vistulian lake sediments in Jaroszów. In: Geochronology if the Upper Quaternary in Poland in the light of radiocarbon and luminescence dating), Pazdur A., Bluszcz A., Stankowski W., Starkel L. (eds), WIND - J. Wojewoda Wrocław, pp. 113-132.


1998:

Jędrysek M. O., 1998, Carbon isotope dynamics in freshwater sediments: a look through methanogenesis. RMZ-Materials and Geoenvironment 45, 61-81.

Jędrysek M. O., 1998, Skład izotopowy SO42- i CH4 jako nowy ilościowy wskaźnik antropopresji, degradacji i trofii środowisk jeziornych: model wstępny. W: Zagrożenia Degradacyjne a Ochrona Jezior (Isotope composition of SO42-and CH4 as a new quantitative tool to asses antropopression, degradation and trophy of lake environment: a primary model. In: Degradation Threat and Lakes Protection) W. Lange i D. Borowiak (eds) Ser. Badania Limnologiczne, nr 1, , Wydawnictwo DJ., Gdańsk., pp. 73-84.

Jędrysek M. O., 1998, Mechanisms of vertical variations of δ13C (CH4) value in sediments. In: Water-Rock Interaction, Arehart and Hulson (eds), Balkema, Rotterdam., pp. 325-328.

Jędrysek M. O., Krąpiec M., Skrzypek G., Kałużny A., Hałas S., 1998, An attempt to calibrate carbon and hydrogen isotope ratios in oak tree rings cellulose: the last millennium. RMZ-Materials and Geoenvironment 45: 82-90.

Jędrysek M. O., Sadowski K., Weber-Weller A., Hałas S., 1998, Carbon in serpentinizing solutions: C-O isotope evidence for autometasomatism. RMZ-Materials and Geoenvironment 45: 91-98.

Jędrysek M. O., Skrzypek G., Kałużny A., Krąpiec M., Hałas S., Pazdur A., 1998, Paleotemeprature Scale, δ13C Record in Tree Rings, δ13C Record in a Peat Core: why do they Correlate? RMZ-Materials and Geoenvironment 45: 99-106.

Krąpiec M., Jędrysek M. O., Skrzypek G., Kałużny A., 1998, Carbon and hydrogen isotope ratios in cellulose from oak tree rings as a record of palaeoclimatic conditions in Southern Poland during the last millenium. Folia Quaternatia 69: 135-150.

Michalik M., Jędrysek M. O., Weber-Weller A., Kałużny A., Hałas S., 1998, Origin of some diagenetic solutions in the Weissligendes sandstones in SW Poland: Preliminary stable isotope studies of carbonate and sulphate cements. RMZ-Materials and Geoenvironment 45: 118-123.

Skrzypek G., Jędrysek M. O., Kałużny A., Fallick A. E, Hałas S., Pazdur A., Wojtuń B., 1998, Preliminary evidence for climatic variation in the last Millennium in Poland: δ13C and δD peat profiles. RMZ-Materials and Geoenvironment 45: 174-189.

Weber-Weller A., Jędrysek M. O., 1998, Sulphur isotope budget in the mafic member of the Ślęża ophiolite complex. RMZ-Materials and Geoenvironment 45: 210-216.

Wiszniewska J., Jędrysek M. O., 1998, Wstępne badania izotopowe δ34S i δ13C nad genezą mineralizacji siarczkowej, węglanowej i grafitowej w skałach maficznych złóż Fe-Ti w Masywie Suwalskim (NE Polska). (Preliminary δ13C and δ34S isotope study on the genesis of sulphide, carbonates and graphite mineralization in the mafic ore-rich rocks of Suwaki Massif (NE Poland). In Polish, English Abstract) Przegląd Geologiczny 46: 359-364.


1997:

Jędrysek M. O., 1997, Ebulicja i utlenianie metanu w antropogenicznym zbiorniku wodnym Nowa Cerekiew: znaczenie dla rekonstrukcji paleośrodowiskowych. W: Wpływ Antropopresji na Jeziora (Ebullitive flux and oxidation of methane in anthropogenic lake Nowa Cerekiew: possible applications for paleoenvironmental reconstructions. In: Influence of Anthropopression on Lakes. In Polish) A. Choiński (ed.), 02. 12. 97, Uniw. im. A. Mickiewicza, Poznań., pp. 57-66.

Jędrysek M. O., 1997, Izotopowy wskaźnik δ13C(CH4) mechanizmów metanogenezy i możliwy wpływ wysokiego stężenia antropogenicznego jonu SO42- w środowisku jeziornym na skład izotopowy metanu. W: Wpływ Antropopresji na Jeziora13C(CH4) isotope detection of mechanisms of methanogenesis an a possible influence of an anthropogenic ion in the lake environment, to the isotope composition of methane. In: Influence of Anthropopression on Lakes. In Polish) A. Choiński (ed.), 02. 12. 97, Uniw. im. A. Mickiewicza, Poznań., pp. 47-56.

Jędrysek M. O., 1997, Metodyka i zastosowanie badań zmienności stosunków lekkich izotopów trwałych w środowisku naturalnym i antropogenicznie zmienionym. W: Wpływ Antropopresji na Jeziora (Methodology and aplications of light stable isotope ratios analysis in natural and anthropogenically changed environmnent. In: Influence of Anthropopression on Lakes. In Polish) A. Choiński (ed.) 02. 12. 97, Uniw. im. A. Mickiewicza, Poznań., pp. 43-45.

Jędrysek M. O., 1997, d18O and d34S as an indicator of the impact of acid rain in the urban environment. CoGeoEnvironment Newsletter (Intern. Union Geol. Sci.) 12: 12-15.

* Jędrysek M. O., 1997, Ebullitive Flux of Early-Diagenetic Methane from Recent Freshwater Sediments in Lake Nowa Cerekiew (SW Poland). Ann. Soc. Geol. Polon. 67: 451-461.

Jędrysek M. O., 1997, Spatial and temporal variations in carbon isotope ratio of early-diagenetic methane from freshwater sediments: methanogenic pathways. Acta Universitatis Wratislaviensis - Prace Geologiczno-Mineralogiczne 63: 1-110.

* Jędrysek M. O., Hałas S., Wada E., Boonprakup S., Ueda S., Vijarsorn P., Takai Y., 1997, Early-diagenetic Methane from Various Tropical Freshwater Sediments: Molecular and Carbon Isotope Variations in One Dial Cycle. Ann. Soc. Geol. Polon. 67: 93-101.

Jędrysek M. O., Hałas S., Wada E., Sokołowski K., Filus M. S. Takai Y., Radwan S., 1997, Carbon isotope evidence for seasonal and spatial variations of methanogenesis during early diagenesis in freshwater lake sediments. Acta Universitatis Wratislaviensis - Prace Geologiczno-Mineralogiczne 55: 209-222.

Jędrysek M. O., Lebda E-M., Hałas S., 1997, Multistage CO2 metasomatism Gogołów - Jordanów serpentinite massif: carbon and oxygen isotope evidence. Acta Universitatis Wratislaviensis - Prace Geologiczno-Mineralogiczne 55: 103-117.

Jędrysek M. O., Weber-Weller A., 1997, Wstępny izotopowy bilans mas siarki w skałach maficznych zespołu ofiolitowego Ślęży: ślady metamorfizmu dna oceanicznego. (Preliminary sulphur isotope mass balance of Ślęża ophiolite mafic rocks. In Polish, English Abstract and Figures). Przegląd Geologiczny 45: 1257-1264.
1996:

Jędrysek M. O., Skrzypek G., Wada E., Hałas S., Pazdur A., Vijarnsorn P., 1996, δ13C and δ34S in peat profiles as a record of global changes., Short papers and abstracts, (A. Demény and I. Forizs - editors), Isotope Workshop III, 24-28 June 1996, Budapest, Hungary, Acta Geol. Hung. suppl, 39, pp. 85-87.

Jędrysek M. O., Wada E., Hałas S., Vijarsorn P., 1996, Possible variations in the mechanisms of methanogenesis in various tropical freshwater sediments., Short papers and abstracts, (A. Demény and I. Forizs - editors), Isotope Workshop III, 24-28 June 1996, Budapest, Hungary, Acta Geol. Hung. suppl, 39, pp. 88-89.

Jędrysek M. O., 1996, Methane from Freshwater Lake Sediments. Proceedings, Freiberger Isotopen Colloquium 1996, Freiberg, Germany., 30. 09-02. 10. 1996., pp. 294-295.

Jędrysek M. O., Skrzypek G., Wada E., Pazdur A., Hałas S., Vijarnsorn P., Takai Y., and Ueda S., 1996, δ13C i δ34S in peat: possible tool for paleoenvironmental reconstruction., Proccedings (editor in chief: S. H. Bottrell, Assoc. editors: A. C. Alpin, J. M. McArtur, R. J. Newton, M. Krom, R. Raiswell), Fourth International Symposium on the Geochemistry of the Earth Surface, Ilkley, Yorkshire, England, U. K., 22-28 July 1996., held under the auspices of: The International Associacion of Geochemistry and Cosmochemistry, pp. 221-224.

Jędrysek M. O., Wada E., Hałas S., Vijarsorn P., Takai Y., Ueda S., 1996, Early-Diagenetic Methanogenesis in various tropical freshwater sediments., Proccedings (editor in chief: S. H. Bottrell, Assoc. editors: A. C. Alpin, J. M. McArtur, R. J. Newton, M. Krom, R. Raiswell), Fourth International Symposium on the Geochemistry of the Earth Surface, Ilkley, Yorkshire, England, U. K., 22-28 July 1996., held under the auspices of: The International Associacion of Geochemistry and Cosmochemistry, pp. 293-298.


1995:

* Jędrysek M. O., 1995, Carbon isotope evidence for diurnal variations in methanogenesis in freshwater lake sediments. Geochim. Cosmochim. Acta 59: 557-561. (http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6V66-3YYTKHJ-BM&_user=3546757&_coverDate=02%2F28%2F1995&_alid=851966907&_rdoc=9&_fmt=high&_orig=search&_cdi=5806&_sort=d&_docanchor=&view=c&_ct=9&_acct=C000048451&_version=1&_urlVersion=0&_userid=3546757&md5=ef30fc232e28743cee8057eee6d96c26)

Jędrysek M. O., 1995, Petrogeneza węglanów skał ultramaficznych w świetle badań stosunków izotopów trwałych. (Petrogenesis of ultramafic-hosted carbonates in the light of stable isotopes ratio studies. In Polish, English Abstract and Figures) Przegląd Geologiczny 12: 1017-1020.

Jędrysek M. O., Boonprakub S., Wada E., Vijarnsorn P. 1995, Short Communication: Carbon Isotopic Composition of Bubble Methane - Diurnal Variation in Artificial Ponds and a Canal and Verical Variations in To Daeng Forest. In: Reports of a New Program for Creative Basic Research Studies of Global Environmental Change with Special Reference to Asia and Pacific Region, vol. II-1, A Tropical Swamp Forest Ecosystem and its Greenhouse Gas Emission. P. Vijarnsorn, K. Susuki, K. Kyuma, E. Wada, T. Nagano and Y. Takai (eds), Nodai Res. Inst., Tokyo Univ. Agricult., pp. 157-158.

Jędrysek M. O., Krzyszkowski D., Hałas S., 1995, Wstępne badania izotopowe zmienności warunków klimatyczno-limnologicznych w okresie sedymentacji Vistuliańskich osadów jeziornych z Jaroszowa. (Preliminary carbon and oxygen isotope study on climatological-limnological variations during Vistulian sedimentation in a Jaroszów paleolake (SW Poland). In Polish, English Abstract) Przegląd Geologiczny 43: 147-150.

Jędrysek M. O., Skrzypek G., Wada E., Doroszko B., Kral T. E., Pazdur A., Vijarnsorn P., Takai Y., 1995, Analiza δ13C i δ34S w profilach torfowych a zmiany globalne. (δ13C and δ34S analysis in peat profiles and global change. In Polish, English Abstract and Figures) Przegląd Geologiczny 12: 1004-1010.

Jędrysek M. O., Wada E., Vijarnsorn P. 1995, Carbon and Organic Sulphur Isotope ratios and Organic Sulphur Concentration in Core Profiles of Peat from Thailand. In: Reports of a New Program for Creative Basic Research Studies of Global Environmental Change with Special Reference to Asia and Pacific Regions, vol. II-1, A Tropical Swamp Forest Ecosystem and its Greenhouse Gas Emission. P. Vijarnsorn, K. Susuki, K. Kyuma, E. Wada, T. Nagano and Y. Takai (eds), Nodai Res. Inst., Tokyo Univ. Agricult., pp. 153-156.

Wada E., Vijarnsorn P., Yoshida N., Yoshioka T., Sugimoto A., Ueda S., Katase T., Boonprakub S., Miyajima T., Kimura M., Jędrysek M. O., 1995, Radiatively Active Gases in Tropical Swamp Forest and Wetland Soils I: An Overview. In: Reports of a New Program for Creative Basic Research Studies of Global Environmental Change with Special Reference to Asia and Pacific Regions, vol. II-1, A Tropical Swamp Forest Ecosystem and its Greenhouse Gas Emission. P. Vijarnsorn, K. Susuki, K. Kyuma, E. Wada, T. Nagano and Y. Takai (eds), Nodai Res. Inst., Tokyo Univ. Agricult., pp. 79-88.


1994:

Demeny A., Jędrysek M. O., 1994, A brief report on the isotope section of the mineralogical society of Poland, isotope workshops and the international isotope society. Mineralogia Polonica 25: 135-137.

Jędrysek M. O. 1994: Carbon isotope evidence for diurnal variations in methanogenesis in freshwater lake sediment. In: Extended Abstracts, Isotope Workshop II, Książ Castle, 25-27 may 1994, s. 66-68

Jędrysek M. O., 1994, Zmienność mechanizmów wczesnodiagenetycznej metanogenezy jeziornej. Polskie Towarzystwo Mineralogiczne – Prace Specjalne 5: 145-147.

Jędrysek M. O. , Hałas S. Wada E., Sokołowski K., Filus M., Takai Y., Radwan S. 1994: Carbon isotope evidence for seasonal and spatial varaitions of methanogenesis during early diagenesis in freshwater lake sediments, Poland. In: Extended Abstracts, Isotope Workshop II, Książ Castle, 25-27 may 1994, s. 69-73

Jędrysek M.O., Krzyszkowski D., Hałas S. 1994: Carbon and oxygen isotope evidence for Vistulian cli mate variation and trophy changes in a paleolake, Jaroszów, S Poland . In: Extended Abstracts, Isotope Workshop II, Książ Castle, 25-27 may 1994, s. 78-81

* Jędrysek M. O., Sachanbiński M., 1994, Stable isotope and trace element studies of tein ophicarbonates at Gogolow-Jordanow serpentinite massif (Poland): a contribution to the origin of ophiaragonite and ophimagnesite. Geochemical Journal 28: 341-350.

Lebda E., Jędrysek M.O., Hałas S., Majerowicz A. 1994: Carbon and oxygen istope evidences for multi-stage and multi-origin CO2 metasomatism of ultramafic rocks: an example from Gogołów, Joradnów and Sobótka serpentinite massif (SW Poland). In: Extended Abstracts, Isotope Workshop II, Książ Castle, 25-27 may 1994, s. 91-94

Wajsprych B., Jędrysek M.O. 1994: δ13C and d18O as indicator of changing environment of Late Visean Paprotnia Series sedimentation and diagenesis; the Sudetes Mts. In: Extended Abstracts, Isotope Workshop II, Książ Castle, 25-27 may 1994, s. 179-182

Wajsprych B., Jędrysek M.O. 1994: Preliminary carbon and oxygen study of Fammenian carbonate concretions from deep Marine sediments of the Bardo-Młynów accretionary prism (the Sudetes Mts., SW Poland). In: Extended Abstracts, Isotope Workshop II, Książ Castle, 25-27 may 1994, s. 187-190


1991:

Jędrysek M. O., Boduch M., Jasińska B., 1991, Serpentinization of ultramafic rocks of the Gogołów-Jordanów serpentinite massif (SW Poland) in the light of isotope studies of hydrogen and oxygen. Mineralogia Polonica 22: 61-76.


1990:

Jędrysek M. O., 1990, Isotope effects in geological systems. In: Course-book of Isotope Geology, M. O. Jedrysek (ed.), Third School on Physics of Minerals, Part I – Isotopes, Wrocław University and Committee on Mineralogical Sciences, pp. 19-41.

Jędrysek M. O., 1990, Variations of δD and δ18O in silicate rocks systems. In: Course-book of Isotope Geology, M. O. Jedrysek (ed.), Third School on Physics of Minerals, Part I - Isotopes, Wrocław University and Committee on Mineralogical Sciences, pp. 58-71.

* Jędrysek M. O., Hałas S., 1990, The origin of magnesite deposits from the Polish Foresudetic Block Ophiolites: Preliminary δ13C and δ18O investigations. Terra Nova 2: 154-159.

Witek B., Jędrysek M. O., 1990, Preliminary stable isotope studies of Tertiary kaolinite sediments from the Foresudetic Block (Strzegom area, Lower Silesia). Mineralogia Polonica 21: 45-56.
1989:
Hałas S., Jędrysek M. O., Boduch B., Lis S., 1989, The origin of magnesite deposits from Polish Foresudetic Block ophiolites: The preliminary δ13C and δ18O investigations., Proceedings of 5-th Working Meeting "Isotopes in Nature" (Part 1), Central Institute of Isotope and Radiation Research, Academy of Science GDR, Leipzig, 25-29 September 1989., pp. 299-309.

Jędrysek M. O., 1989, Hydrogen, carbon and oxygen isotope model of serpentinization of ultramafic rocks exemplified by Ślęża Mt. and Braszowice ophiolite complexes. In: Guide-book for excursions in Poland, Scientific Conference "Lower and Upper Paleozoic metabasites and ophiolites of the Polish Sudetes", W. Narebski and A. Majerowicz (eds), Polish Academy of Science, Committee of Mineralogical Sciences and Institute of Geological Sciences at the Wrocław University, May 1989, pp. 73-92.

Jędrysek M. O., Hałas S., 1989, δ13C and δ18O evidence for magmatic origin of calcite contained in ultramafic cumulates from Tąpadła; Ślęża ophiolite complex, SW Poland. Mineralogia Polonica 20: 3-9.

Jędrysek M. O., Majerowicz A., Jasińska B., Hałas S., 1989, The migration of oceanic water into the upper mantle: evidence from δD and δ18O values from minerals and rodingite rock of the ophiolite complex of Ślęża. Mineralogia Polonica 20: 107-117.


1988:

Jędrysek M. O., Hałas S., 1988, Carbon and oxygen isotope evidence for the origin of vein dolomites from Gogołów-Jordanów serpentinite massif in Nasławice, SW Poland. Mineralogia Polonica 19: 19-25.

Pobieranie 104.21 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna