Wykaz pytań na egzamin dyplomowyPobieranie 71 Kb.
Data30.04.2016
Rozmiar71 Kb.
Wykaz pytań na egzamin dyplomowy

Studia II-go stopnia

Stacjonarne i niestacjonarne

Przedmioty specjalnościowe
Specjalność: Eksploatacja Samochodów 1. Definicja i zadania logistyki

 2. System produkcyjny i jego otoczenie

 3. System „Just in time”

 4. Metody i narzędzia zarządzania jakością

 5. Normy ISO 9000:2000 i ich charakterystyka

 6. Jak odbywa się regulacja czasu wtrysku benzyny w zamkniętym układzie sterowania?

 7. W jaki sposób odbywa się sterowanie prędkością biegu jałowego silnika ZI w mechatronicznych systemach sterowania?

 8. Wyjaśnić jak jest zbudowany oraz jak działa (z uwzględnieniem zjawisk fizycznych) czujnik położenia wału korbowego silnika

 9. Porównać efektywność smarowania za pomocą olejów smarowych i smarów plastycznych

 10. Kryteria doboru i zamienności środków smarowych

 11. Rodzaje cystern do przewozu paliw; konstrukcja i jej wpływ na bezpieczeństwo w ruchu drogowym

 12. Towary wysokiego ryzyka: zawartość planu ochrony transportu

 13. Charakterystyka sprzętu ratowniczego; hydraulicznego i pneumatycznego

 14. Wpływ przygotowania podłoża na trwałość powłok ochronnych

 15. Rodzaje powłok ochronnych elementów samochodu

 16. Stany niezawodnościowe obiektu technicznego

 17. Stan graniczny obiektu technicznego

 18. Podaj definicję sprawności cieplnej i ogólnej silnika – omów czynniki wpływające na te parametry

 19. Podaj ogólny wzór na moc tłokowego silnika spalinowego – omów czynniki wpływające na ten parametr

 20. Omów wykres obrazujący fazy rozrządu tłokowego silnika spalinowego

 21. Omów ogólne zasady wyrównoważania układu tłokowo-korbowego

 22. Przedstaw i omów wykres obrazujący zmianę stężeń podstawowych składników w spalinach silnika   zapłonie iskrowym

 23. Przedstaw i omów wykres obrazujący zmianę stężeń podstawowych składników w spalinach silnika o zapłonie samoczynnym

 24. Wyjaśnij zasadę współdziałania zespołów bezpieczeństwa biernego (poduszki gazowe, pasy bezpieczeństwa)

 25. Wyjaśnij ogólną zasadę działania systemu ABS i ASR

 26. Wyjaśnij ogólną zasadę działania systemu ESP

 27. Wymień podstawowe składniki toksyczne spalin oraz omów sposoby zmniejszania ich poziomu

 28. W jakim celu wprowadzono układ zasilania „common rail”?

 29. Wyjaśnić pojęcia: współczynnik przyczepności przylgowej, współczynnik przyczepności poślizgowej

 30. Napisać równanie ruchu samochodu w czasie rozpędzania na prostym odcinku drogi

 31. Opisać zachowanie się samochodu nad- i podsterowanego na łuku drogi

 32. Charakterystyki czasowe i częstotliwościowe układu automatyki

 33. Rodzaje i diagnostyka czujników tlenu

 34. Diagnostyka aparatury wtryskowej paliwa stosowanej w silnikach o zapłonie samoczynnym

 35. Klasyfikacja i diagnostyka reaktorów katalitycznych

 36. Scharakteryzować Europejski System Diagnostyki Pokładowej

 37. Charakterystyka zakładów realizujących naprawy pojazdów powypadkowych

 38. Klasyfikacja manipulatorów i robotów. Zadania i struktury układów starowania robotów

 39. Hydrauliczne układy uruchamiające hamulce

 40. Systemy hydrauliczne w zapleczu technicznym motoryzacji


Wykaz pytań na egzamin dyplomowy

Studia II-go stopnia

Stacjonarne i niestacjonarne

Przedmioty specjalnościowe
Specjalność: Transport samochodowy i Logistyka


 1. Zarządzanie logistyczne w przedsiębiorstwie

 2. Infrastruktura procesów logistycznych

 3. Zarządzanie logistycznym łańcuchem dostaw

 4. Koncepcja „Just In time”

 5. Planowanie potrzeb materiałowych MRP i zasobów dystrybucji DRP

 6. Klasyfikacja materiałów metodą ABC

 7. Centra logistyczne

 8. Kierowanie ludźmi – style kierowania, motywowania, ocena pracy

 9. Nowoczesne koncepcje zarządzania TQM

 10. Klasy modeli rozwiązywanych z zastosowaniem sieci neuronowych

 11. Systemy eksportowe

 12. Ekologistyka i systemy recyklingu

 13. Metody zarządzania projektami – CPM, PERT, CPM – Cost, GERT

 14. Systemy kompleksowego zarządzania jakością TQM

 15. Definicja i zadania logistyki

 16. Koszty logistyczne

 17. Diagnostyka, eksploatacja i elementy składowe układu zasilania silnika gazem ziemnym (CNG)

 18. Diagnostyka i elementy składowe układu ESP

 19. Diagnostyka i elementy składowe układu ABS i ASR

 20. Klasyfikacje jakościowe olejów silnikowych: API i ACEA

 21. Porównać efektywność smarowania za pomocą olejów smarowych i smarów plastycznych

 22. Kryteria doboru i zamienności środków smarowych

 23. Cechy charakterystyczne współczesnego silnika o zapłonie samoczynnym samochodu ciężarowego

 24. Układ chłodzenia współczesnego tłokowego silnika spalinowego samochodu ciężarowego

 25. Scharakteryzować kod VIN samochodów

 26. Kryteria i sposoby napraw elementów z tworzyw sztucznych

 27. Metody ograniczenia emisji składników toksycznych spalin emitowanych przez silnik wysokoprężny

 28. Od czego zależy siła napędowa na kołach pojazdu ciężarowego?

 29. Jak uzyskuje się kilkanaście przełożeń w skrzyni biegów samochodu ciężarowego i w jakim celu stosuje się dużą liczbę przełożeń?

 30. Podać przykłady układów zwiększających bezpieczeństwo czynne pojazdu ciężarowego i opisać ich działanie

 31. Opisać zachowanie się samochodu nad- i podsterowanego na łuku drogi

 32. Charakterystyki czasowe i częstotliwościowe układu automatyki

 33. Rodzaje i diagnostyka czujników tlenu

 34. Diagnostyka aparatury wtryskowej paliwa stosowanej w silnikach o zapłonie samoczynnym

 35. Klasyfikacja i diagnostyka reaktorów katalitycznych

 36. Scharakteryzować Europejski System Diagnostyki Pokładowej

 37. Charakterystyka zakładów realizujących naprawy pojazdów powypadkowych

 38. Klasyfikacja manipulatorów i robotów. Zadania i struktury układów sterowania robotów

 39. Hydrauliczne układy uruchamiające hamulce

 40. Systemy hydrauliczne w zapleczu technicznym motoryzacji


Wykaz pytań na egzamin dyplomowy

Studia II-go stopnia

Stacjonarne i niestacjonarne

Przedmioty specjalnościowe
Specjalność: Technika i Rzeczoznawstwo Samochodowe 1. Sondy lambda, rodzaje i ich funkcje w układzie zasilania

 2. Diagnostyka, eksploatacja i elementy składowe układu zasilania V generacji paliwem LPG

 3. Diagnostyka, eksploatacja i elementy składowe układu zasilania silnika gazem ziemnym (LNG)

 4. Diagnostyka i elementy składowe układu ESP

 5. Rodzaje uszkodzeń powłok ochronnych samochodów

 6. Kryteria trwałości powłok ochronnych

 7. Sposoby korekcji efektu wspomagania w zależności od prędkości pojazdu

 8. Podaj definicję sprawności cieplnej i ogólnej silnika – omów czynniki wpływające na te parametry

 9. Podaj ogólny wzór na moc tłokową silnika spalinowego – omów czynniki wpływające na ten parametr

 10. Omów wykres obrazujący fazy rozrządu tłokowego silnika spalinowego

 11. Omów ogólne zasady wyrównoważenia układu tłokowo-korbowego

 12. Wyjaśnij zasadę współdziałania zespołów bezpieczeństwa biernego (poduszki gazowe, pasy bezpieczeństwa)

 13. Wyjaśnij ogólną zasadę działania systemu ABS i ASR

 14. Wyjaśnij ogólną zasadę działania systemu ESP

 15. Jakie elementy zawiera protokół oględzin miejsca wypadku drogowego, a jakie protokół oględzin pojazdu?

 16. W jaki sposób na miejscu zdarzenia dwóch pojazdów można określić ich położenia w chwili pierwszego kontaktu?

 17. Jakie informacje można uzyskać na podstawie analizy potrącenia pieszego metodą Silibara (trójkąt Silibara)?

 18. Jakie elementy sytuacji powypadkowej są potrzebne, aby możliwe było dokonanie symulacji komputerowej przebiegu wypadku?

 19. Dlaczego w czasie oględzin uszkodzonego w wypadku pojazdu pożądane jest ustalenie parametrów geometrycznych strefy uszkodzonej (szerokość, wysokość, głębokość, profil uszkodzenia)?

 20. Rodzaje urządzeń do kontroli geometrii nadwozi

 21. Podstawowe zasady napraw nadwozi z uszkodzoną strukturą nośną

 22. Połączenia fabryczne a naprawcze elementów nadwozi – różnice i podobieństwa

 23. Naprawa elementów z tworzyw sztucznych

 24. Omówić metody lakierowania występujące w systemie AUDATEX

 25. Jak jest kalkulowany koszt robocizny w systemie AUDATEX i co to jest „korekta czasowa”?

 26. Co to jest „wymiana częściowa” występująca w systemie AUDATEX oraz podać możliwe przykłady stosowania takiej naprawy

 27. Podać kilka przykładowych uzasadnień dla wprowadzenia korekty dodatniej i ujemnej wyceny wartości pojazdu sporządzanej z wykorzystaniem programu INFO-EXPERT

 28. Omów sposoby sporządzania dokumentacji fotograficznej miejsca wypadku drogowego

 29. Jakie czynniki wpływają na jakość fotografii?

 30. Co to jest dystorsja i w jaki sposób można ją wyeliminować?

 31. Omów transformację fotogrametryczną opartą na siatce proporcjonalnej

 32. Podaj procedurę transformacji fotogrametrycznej w programie PC-Rect.

 33. Wyjaśnić pojęcia: współczynnik przyczepności przylgowej, współczynnik przyczepności poślizgowej

 34. Jak obliczamy długość drogi zatrzymania samochodu?

 35. Opisać metody wyznaczania prędkości samochodu w chwili uderzenia pieszego

 36. Opisać na czym polega analiza czasowo-przestrzenna wypadku drogowego

 37. Diagnostyka aparatury wtryskowej paliwa stosowanej w silnikach o zapłonie samoczynnym

 38. Klasyfikacja i diagnostyka reaktorów katalitycznych

 39. Scharakteryzować Europejski System Diagnostyki Pokładowej

 40. Charakterystyka zakładów realizujących naprawy pojazdów powypadkowych


Wykaz pytań na egzamin dyplomowy

Studia II-go stopnia

Stacjonarne i niestacjonarne

Przedmioty specjalnościowe
Specjalność: Systemy CAD


 1. Podać przykłady konstrukcji nośnych prętowych i opisać etapy przygotowania modelu geometrycznego i określenia warunków brzegowych dla obliczeń za pomocą metody elementów skończonych.

 2. Na wybranym przykładzie zilustrować proces statycznej analizy konstrukcji, począwszy od przygotowania modelu do weryfikacji wyników.

 3. Opisać metody weryfikacji wyników analizy konstrukcji nośnej oraz sposób oceny zbieżności procesów obliczeniowych.

 4. Co to są współrzędne absolutne (kartezjańskie) i złączowe wieloczłonowego układu mechanicznego?

 5. Co to są równania więzów w postaci uwikłanej i jawnej? Podać przykłady.

 6. Omówić metodę modelowania i symulacji układów wieloczłonowych z wykorzystaniem współrzędnych absolutnych.

 7. Omówić metodę rzutową formułowania dynamicznych równań ruchu w zmiennych niezależnych dla układów mechanicznych o strukturze otwartej.

 8. Omówić problem naruszenia więzów przez rozwiązania numeryczne równań ruchu układów   więzami.

 9. Wymienić programy, które Pan(i) używał(a) w celu analizy drgań mechanicznych. Jakie analizy drgań potrafi Pan(i) wykonać za pomocą programów komputerowych?

 10. Opisać proces symulacji komputerowej drgań swobodnych i wymuszonych układu dyskretnego o jednym stopniu swobody (za pomocą wybranego programu). Omówić wyniki symulacji.

 11. Na przykładzie ciężkiej belki wspornikowej opisać proces przygotowania modelu obliczeniowego do wyznaczenia trzech podstawowych częstości drgań własnych i narysować przewidywane postacie drgań.

 12. Omówić podstawowe wielkości fizyczne występujące w analizie drgań, wymienić ich jednostki oraz podać przykłady zamiany jednostek w tych wielkościach.

 13. Podać przykłady modeli układów drgających dyskretnych i modeli układów drgających ciągłych. Wymienić podstawowe różnice.

 14. Co to są współrzędne kartezjańskie (efektora) i współrzędne konfiguracyjne manipulatora. Jaka jest między nimi zależność?

 15. Omówić zadania proste i odwrotne kinematyki manipulatora.

 16. Omówić zagadnienie wyznaczania sterowania (nominalnego) manipulatorem mającym realizować zadany ruch efektora.

 17. Co to jest klasa aktonu mięśniowego? Funkcje aktonu mięśniowego.

 18. Omówić sposób wyznaczania położenia środka masy człowieka

 19. Omówić znane pakiety oprogramowania wspomagające obliczenia matematyczne.

 20. Podstawowe operacje na macierzach w kontekście zastosowań komputerowych.

 21. Języki programowania obiektowego.

 22. Dziedziczenie pojedyncze i mnogie oraz implementacja klas abstrakcyjnych w językach programowania obiektowego.

 23. Języki znacznikowe i skryptowe tworzenia stron internetowych.

 24. Technologie tworzenia dynamicznych stron internetowych.

 25. Usługi internetowe i ich zastosowania.

 26. Który z dostępnych na rynku systemów CAD wybrałby(aby) Pan(i) do projektowania w branży mechanicznej i dlaczego?

 27. Zdefiniować elementy kształtujące szkicowe i elementy kształtujące wstawiane w Autodesk Inventor.

 28. Który z systemów AutoCAD czy AutoCAD Mechanical poleciłby(aby) Pan(i) dla projektanta branży mechanicznej i dlaczego?

 29. Jaka jest różnica pomiędzy Autodesk Inventor Suite (AIS) i Autodesk Inventor Professional (AIP).

 30. Scharakteryzować pojęcie inżynierii odwrotnej (reverse engineering).

 31. Techniki szybkiego prototypowania (rapid prototyping).

 32. Scharakteryzować pojęcie wirtualnej rzeczywistości (virtual reality).

 33. Omówić zalety i przedstawić narzędzia cyfrowego prototypowania (digital prototyping).

 34. Techniki opracowania danych pomiarowych.

 35. Metody interpolacji danych pomiarowych.

 36. Metody aproksymacji danych pomiarowych.

 37. Opis matematyczny zagadnień ruchu cieczy lepkiej.

 38. Etapy tworzenia modeli numerycznych zagadnień przepływowych.

 39. Metody obliczeniowe CFD.

 40. Metody graficznej wizualizacji wyników obliczeń.


Wykaz pytań na egzamin dyplomowy

Studia II-go stopnia

Niestacjonarne

Przedmioty specjalnościowe
Specjalność: Systemy Energetyczne Wentylacja i Klimatyzacja 1. Wymienić podstawowe elementy schematu blokowego algorytmu sterowania procesem technologicznym

 2. Podać podstawowe rodzaje strat występujących w czasie pracy pyłowego kotła parowego

 3. Podać podstawowe parametry pracy skraplacza turbiny parowej

 4. Omówić bilans ciepła wymiennika ciepła

 5. Podać i omówić podstawowe rodzaje paliw stałych

 6. Omówić strukturę podsystemu elektroenergetycznego krajowego systemu energetycznego

 7. Podać i scharakteryzować niekonwencjonalne sposoby akumulacji energii

 8. Wymienić podstawowe parametry determinujące komfort cieplny w pomieszczeniu

 9. Wymienić czynniki wpływające na zmianę temperatury i wilgotności powietrza w pomieszczeniu

 10. Określić podstawowe zadania systemów wentylacyjnych obiektów bytowych i przemysłowych

 11. Wymienić podstawowe elementy systemów klimatyzacyjnych

 12. Podać sposób określania parametrów obliczeniowych powietrza wewnętrznego i zewnętrznego przy projektowaniu systemów wentylacyjnych

 13. Omówić sposób doboru wentylatorów do instalacji w systemach wentylacyjnych

 14. Podać i scharakteryzować podstawowe formy wymiany ciepła

 15. Określić od czego zależy strumień ciepła wymieniany na drodze konwekcji

 16. Scharakteryzować proces przenikania ciepła przez przegrodę budowlaną.

 17. Instalacje wychwytywania i składowania CO2 jako realizacja unijnego pakietu klimatycznego redukcji CO2.

 18. Wymagania dla przyłączanych do systemów elektroenergetycznych farm wiatrowych (FW) w celu zapewnienie bezpiecznej pracy systemu.

 19. Oszacowanie efektywności współspalania biomasy w tradycyjnych blokach elektrowni węglowych. Zakres dodawania biomasy do paliwa podstawowego przed wprowadzeniem paliwa do młynów węglowych.

 20. Nakłady energii na pozyskanie paliwa biomasowego.

 21. Wpływ współspalania na sprawność przemian w układzie kocioł-turbina.

 22. Energetyczne wykorzystanie biomasy drzewnej - przegląd technologii

 23. Procesy termochemiczne uzyskiwania z biomasy użytkowych form energii

 24. Sposoby wykorzystania biomasy drzewnej w energetyce zawodowej. Technologia bezpośredniego współspalania, pośredniego współspalania. Technologia współspalania w układzie równoległym.

 25. Przemysł gazowniczy - stan aktualny i tendencje przyszłościowe. Głównymi czynniki powodujące rozwój i ekspansję przemysłu gazowniczego.

 26. Światowe zasoby energii słonecznej i kierunki ich wykorzystania. Bariery dla wykorzystania energii słonecznej.

 27. Zgazowanie węgla jako obiecującą technologią pozyskiwania paliwa - gaz syntezowy.

 28. Kotły fluidalne. Zasada działania kotła fluidalnego.

 29. Zasoby energii słonecznej w Polsce.

 30. Rodzaje stacji solarnych

 31. Zasada działania i budowa kolektora słonecznego.

 32. Zalety alternatywnych źródeł energii.

 33. Podać podstawowe rodzaje obiegów parowo-gazowych

 34. Podać i omówić podstawowe rodzaje paliw stałych

 35. Omówić strukturę podsystemu elektroenergetycznego krajowego systemu energetycznego

 36. Podać rodzaje struktur hierarchicznych systemów sterownia procesem przemysłowym

 37. Omówić regulację pierwotną bloku energetycznego

 38. Wymienić i omówić rodzaje wentylacji naturalnej

 39. Wymienić zalety i wady wentylacji mechanicznej w stosunku do wentylacji naturalnej

 40. Wymienić podstawowe parametry determinujące komfort cieplny w pomieszczeniuWykaz pytań na egzamin dyplomowy

Studia II-go stopnia

Niestacjonarne

Przedmioty specjalnościowe
Specjalność: Programowanie Obrabiarek CNC


 1. Klasyfikacja materiałów narzędziowych;

 2. Wymagania stawiane materiałom narzędziowym;

 3. Materiały stosowane na narzędzia do obrabiarek CNC;

 4. Powłoki stosowane na narzędzia skrawające i metody ich nakładania;

 5. Czynniki wpływające na wybór technologii montażu wyrobu;

 6. Istota technologiczności konstrukcji części, podać przykłady;

 7. Projektowanie procesów technologicznych obróbki skrawaniem - dane wyjściowe do projektowania, zakres prac projektowych i kolejność ich realizacji;

 8. Rodzajów półfabrykatów oraz czynniki wpływające na dobór półfabrykatów;

 9. Kształtowanie dokładności części i jakości wyrobu w procesach technologicznych;

 10. Wyjaśnić pojęcia: adhezja powłok, kohezja powłok;

 11. Wymienić oznaki niszczenia powłok;

 12. Na czym polega proces pasywacji metali;

 13. Jakie są wady i zalety elektropolerowania;

 14. Przyczyny odporności materiałów ceramicznych na korozję atmosferyczną i chemiczną;

 15. Naszkicować i opisać wykres zużywania ustabilizowanego – jaka miara cechuje taki proces;

 16. Omówić założenia i wytyczne projektowania form wtryskowych do tworzyw sztucznych;

 17. Podać i omówić typowe rodzaje zużycia współpracujących elementów maszyn, czynniki wpływające na wielkość zużycia;

 18. Proszę podać i omówić typowe miary zużywania tribologicznego;

 19. Stany fizyczne polimerów, zależność płynięcia, degradacji i rozkładu polimeru od czasu przebywania tworzywa w podwyższonej temperaturze (zakres przetwórstwa tworzyw sztucznych);

 20. Wymienić sposoby definiowania modelu geometrycznego części obrabianej;

 21. Wyjaśnić celowość powiązania baz danych narzędziowych oraz materiałowych w programach CAM;

 22. Jak definiujemy obrabiarkę CNC w programach CAM?

 23. Omówić istotę programowania warsztatowo–zorientowanego (WOP);

 24. Programowanie z zastosowaniem powtórzeń części programu oraz tzw. „podprogramów”;

 25. Scharakteryzować sposoby programowania obróbki gwintów na obrabiarkach CNC;

 26. Omów różnicę programowania w układzie współrzędnych prostokątnych i biegunowych;

 27. Zasada działania sondy impulsowej;

 28. Omówić metody pomiaru prędkości ruchu zespołów roboczych obrabiarek CNC;

 29. Naszkicować frezarkę CNC i omówić jej podstawowe zespoły funkcjonalne;

 30. Scharakteryzować układy sterowania DNC;

 31. Wymagania stawiane obrabiarkom CNC pod kątem obróbki szybkościowej (HSM);

 32. Podać definicję i przykład sterowania w funkcji „drogi”;

 33. Omówić budowę centrum obróbczego CNC;

 34. Zalety i wady silników liniowych i obrotowych w napędach ruchu posuwowego;

 35. Omów różnicę między śrubą toczną a blokiem tocznym;

 36. Omówić funkcji pełnione przez sterownik PLC w układzie sterowania numerycznego;

 37. Przedstawić schemat przepływu i przetwarzania informacji w układzie sterowania CNC;

 38. Omówić podstawowe elementy architektury PLC;

 39. Scharakteryzować języki wykorzystywania do programowania PLC;

 40. Zdefiniuj pojęcie „baza” i przedstaw ich klasyfikację;


Wykaz pytań na egzamin dyplomowy

Przedmioty specjalnościowe

Studia II-go stopnia

Stacjonarne
Specjalność: Komputerowe Wspomaganie Projektowania i Wytwarzania Maszyn


 1. Klasyfikacja materiałów narzędziowych;

 2. Wymagania stawiane materiałom narzędziowym;

 3. Materiały stosowane na narzędzia do obrabiarek CNC;

 4. Powłoki stosowane na narzędzia skrawające i metody ich nakładania;

 5. Czynniki wpływające na wybór technologii montażu wyrobu;

 6. Istota technologiczności konstrukcji części, podać przykłady;

 7. Projektowanie procesów technologicznych obróbki skrawaniem - dane wyjściowe do projektowania, zakres prac projektowych i kolejność ich realizacji;

 8. Rodzajów półfabrykatów oraz czynniki wpływające na dobór półfabrykatów;

 9. Kształtowanie dokładności części i jakości wyrobu w procesach technologicznych;

 10. Wyjaśnić pojęcia: adhezja powłok, kohezja powłok;

 11. Wymienić oznaki niszczenia powłok;

 12. Na czym polega proces pasywacji metali;

 13. Jakie są wady i zalety elektropolerowania;

 14. Przyczyny odporności materiałów ceramicznych na korozję atmosferyczną i chemiczną;

 15. Naszkicować i opisać wykres zużywania ustabilizowanego – jaka miara cechuje taki proces;

 16. Omówić założenia i wytyczne projektowania form wtryskowych do tworzyw sztucznych;

 17. Podać i omówić typowe rodzaje zużycia współpracujących elementów maszyn, czynniki wpływające na wielkość zużycia;

 18. Proszę podać i omówić typowe miary zużywania tribologicznego;

 19. Stany fizyczne polimerów, zależność płynięcia, degradacji i rozkładu polimeru od czasu przebywania tworzywa w podwyższonej temperaturze (zakres przetwórstwa tworzyw sztucznych);

 20. Wymienić sposoby definiowania modelu geometrycznego części obrabianej;

 21. Wyjaśnić celowość powiązania baz danych narzędziowych oraz materiałowych w programach CAM;

 22. Jak definiujemy obrabiarkę CNC w programach CAM?

 23. Omówić istotę programowania warsztatowo–zorientowanego (WOP);

 24. Programowanie z zastosowaniem powtórzeń części programu oraz tzw. „podprogramów”;

 25. Scharakteryzować sposoby programowania obróbki gwintów na obrabiarkach CNC;

 26. Omów różnicę programowania w układzie współrzędnych prostokątnych i biegunowych;

 27. Zasada działania sondy impulsowej;

 28. Omówić metody pomiaru prędkości ruchu zespołów roboczych obrabiarek CNC;

 29. Naszkicować frezarkę CNC i omówić jej podstawowe zespoły funkcjonalne;

 30. Scharakteryzować układy sterowania DNC;

 31. Wymagania stawiane obrabiarkom CNC pod kątem obróbki szybkościowej (HSM);

 32. Podać definicję i przykład sterowania w funkcji „drogi”;

 33. Omówić budowę centrum obróbczego CNC;

 34. Zalety i wady silników liniowych i obrotowych w napędach ruchu posuwowego;

 35. Omów różnicę między śrubą toczną a blokiem tocznym;

 36. Omówić funkcji pełnione przez sterownik PLC w układzie sterowania numerycznego;

 37. Przedstawić schemat przepływu i przetwarzania informacji w układzie sterowania CNC;

 38. Omówić podstawowe elementy architektury PLC;

 39. Scharakteryzować języki wykorzystywania do programowania PLC;

 40. Zdefiniuj pojęcie „baza” i przedstaw ich klasyfikację;

©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna