Wykaz referatów i doniesień wygłoszonych na zjazdach naukowych oraz posiedzeniach towarzystw naukowych i inPobieranie 109.14 Kb.
Strona1/3
Data06.05.2016
Rozmiar109.14 Kb.
  1   2   3
Wykaz referatów i doniesień wygłoszonych na zjazdach naukowych oraz posiedzeniach towarzystw naukowych i in.
Antoniewicz-Papis J., Lachert E., Kubis J., Rosiek A., Piotrowski D., Przybylska Z., Letowska M.: Comparison of two different inactivation methods; our own experience. 32nd International Society of Blood Transfusion in joint cooperation with the 10th Congress of AMMTAC Cancun, Mexico, 7-12 July 2012.
Bednarz J., Michalik M., Zabłocki W.: Analiza wyników identyfikacji przeciwciał, BTA i fenotypowania krwinek w sprawdzianach zewnętrznej oceny jakości badań (KPZOJ 2010- 2011).

Sekcja Transfuzjologiczna PTHiT, Ogólnopolska Konferencja Naukowo Szkoleniowa Postępy w Immunohematologii, Warszawa, 14–15.11.2012 r. (wykład)


Bilski R.: Współczesne leczenie wewnątrznaczyniowe tętnic obwodowych.

Zebranie Naukowo-Szkoleniowe Towarzystwa Chirurgów Polskich, 23.03.2012 r., Bydgoszcz


Bilski R., Szopiński P., Dobrowolski T., Terlecki M., Wiszniewski A., Pleban E.: Wewnątrznaczyniowe leczenie krytycznego niedokrwienia kończyn dolnych w cukrzycy.

V Międzynarodowy Kongres Polskich Towarzystw Naczyniowych, Ossa, 29.03.-1.04.2012.


Bogunia-Kubik K., Mizia S., Polak M., Gronkowska A., Nowak J., Kyrcz-Krzemien S., Markiewicz M., Dzierzak-Mietla M., Olchowy W., Koclega A., Sobczyk-Kruszelnicka M., Sedzimirska M., Suchnicki K., Duda D., Lange J., Mordak-Domagala M., Werkun, J., Koscinska K., Jedrzejczak W.W., Torosian T., Halaburda K., Kaczmarek B., Rybarczyk P., Sepkowska K., Hellmann A., Kucharska A., Kowalczyk J., Drabko K., Warzocha K., Tomaszewska A., Mika-Witkowska R., Dlugokecka A., Gozdzik J., Mordel A., Jaskula E., Lange A.: CXCL12-3 ' A allele if present in transplanted material associates with lower toxicity but if in recipients makes them less sensitive to acute GvHD - Polish Donor-Recipient Study Group. 16th International HLA and Immunogenetics Workshop (IHIW), Joint IHIW, European Federation for Immunogenetics (EFI) and the British Society for Histocompatability and Immunogenetics (BSHI) Conference, Liverpool, UK, 28th May – 3rd June 2012.

(poster)
Bogunia-Kubik K., Mizia S., Polak M., Gronkowska A., Nowak J., Kyrcz-Krzemień S., Markiewicz M., Dzierzak-Mietla M., Olchowy W., Koclega A., Sobczyk-Kruszelnicka M., Sędzimirska M., Suchnicki K., Duda D., Lange J., Mordak-Domagala M., Werkun J., Koscińska K., Jędrzejczak W.W., Torosian T., Halaburda K., Kaczmarek B., Rybarczyk P., Sepkowska K., Hellmann A., Kucharska A., Kowalczyk J., Drabko K., Warzocha K., Tomaszewska A., Mika-Witkowska R., Długokęcka A., Goździk J., Mordel A., Jaskuła E., Lange A.: Donor and recipient CXCL12 gene polymorphism affects the outcome of alternative transplantation of haematopoietic stem cells - Polish Donor-Recipient Study Group. Conference „Practical aspects of donor-recipient matching in HSCT. Wrocław, December 16-18, 2012. (poster)


Bogunia-Kubik K., Mizia S., Polak M., Gronkowska A., Nowak J., Kyrcz-Krzemień S., Markiewicz M., Dzierzak-Mietla M., Olchowy W., Koclega A., Sobczyk-Kruszelnicka M., Sędzimirska M., Suchnicki K., Duda D., Lange J., Mordak-Domagala M., Werkun J., Koscińska K., Jędrzejczak W.W., Torosian T., Halaburda K., Kaczmarek B., Rybarczyk P., Sepkowska K., Hellmann A., Kucharska A., Kowalczyk J., Drabko K., Warzocha K., Tomaszewska A., Mika-Witkowska R., Długokęcka A., Goździk J., Mordel A., Lange A.: CCR5 gene polymorphism affect the risk of GvHD after alternative transplantation of haematopoietic stem cells – Polish Donor-Recipient Study Group.

Conference „Practical aspects of donor-recipient matching in HSCT. Wrocław, December 16-18, 2012. (poster)


Bogunia-Kubik K., Mizia S., Polak M., Gronkowska A., Nowak J., Kyrcz-Krzemien S., Markiewicz M., Dzierzak-Mietla M., Olchowy W., Koclega A., Sobczyk-Kruszelnicka M., Sedzimirska M., Suchnicki K., Duda D., Lange J., Mordak-Domagala M., Werkun J., Koscinska K., Jedrzejczak W.W., Torosian T., Halaburda K., Kaczmarek B., Rybarczyk P., Sepkowska K., Hellmann A., Kucharska A., Kowalczyk J., Drabko K., Warzocha K., Tomaszewska A., Mika-Witkowska R., Dlugokecka A., Gozdzik J., Mordel A., Lange A.: CCR5 gene polymorphism affects the risk of GvHD after hematopoietic stem cell transplantation from alternative donor - Polish Donor-Recipient Study Group.

16th International HLA and Immunogenetics Workshop (IHIW), Joint IHIW, European Federation for Immunogenetics (EFI) and the British Society for Histocompatability and Immunogenetics (BSHI) Conference, Liverpool, UK, 28th May – 3rd June 2012. (poster)


Brojer E.: Badania nad czynnikami wpływającymi na alloimmunizację antygenami komórek krwi.

Ogólnopolska Konferencja Naukowo Szkoleniowa Postępy w Immunohematologii, Warszawa, 14-15.11.2012 r. (wykład)


Brojer E.: Diagnostyka nocnej napadowej hemoglobinurii.

Wykład edukacyjny, IHiT, 25.10.2012 r.


Brojer E.: Zewnętrzna ocena jakości badań w laboratoriach immunologii transfuzjologicznej.

Konferencja naukowo-szkoleniowa Diagnostyka Laboratoryjna 2012 zorganizowana przez KML w Polsce. Falenty 22-24.05.2012 r. (wykład)


Buczma A., Baran B., Windyga J.: ITI in Adult Hemophilia A Patients with Long-Lasting FVIII Inhibitors: Single-Centre Experience.

XXIX Międzynarodowy Kongres World Federation of Haemophilia. Paris, France, 08-12.07.2012. (plakat)


Budziszewska B.: Chłoniak Grudkowy.

Wykład edukacyjny, IHiT, 26.04.2012 r.


Budziszewska B.: Niedokrwistości

Wykład edukacyjny, IHiT, 02.02.2012 r.


Czyż J.: Chłoniaki pozawęzłowe.

Wykład edukacyjny, IHiT, 28.06.2012 r.


Czyż J.: Szpiczak plazmocytowy.

Wykład edukacyjny, IHiT, 26.01.2012 r.


Czyż J.: Ustalenie rekomendacji dotyczących leczenia szpiczaka plazmocytowego cz.I. Spotkanie kliniczno-naukowe, IHiT, 26.03.2012 r.
Czyż J. Ustalenie rekomendacji dotyczących leczenia szpiczaka plazmocytowego cz.II, Spotkanie kliniczno-naukowe, IHiT, 02.04.2012 r.
Czyż J.: Zasady działania zespołu wielodyscyplinarnego. Doświadczenia NHS.

Spotkanie kliniczno-naukowe, IHiT, 24.09.2012 r.


Dębska M., Kretowicz P., Uhrynowska M., Antoniewicz-Papis J., Guz K., Maślanka K., Brojer E., Dębski R. Fetal blood sampling by cordocentesis in FNAIT – risk analysis and prevention by intrauterine platelet transfusion.

XIIth European Symposium on Platelet and Granulocyte Immunobiology,Warsaw, May 10-13, 2012 r.


Dzieciątkowski T., Przybylski M., Basak G.W., Tomaszewska A., Rynans S., Młynarczyk G.: Adeno- and herpesviral infections during graft-versus-host disease in group of adult recipients of allogeneic stem cell transplantation.

22nd Annual Meeting of the Society for Virology, 14-17 March 2012, Essen, Germany. (plakat)


Dzieciątkowski T., Przybylski M., Basak G.W., Tomaszewska A., Rynans S., Młynarczyk G.: The influence of adeno- and herpesviral infections on appearance of graft-versus-host disease on adult recipients of allogeneic stem cell transplantation.

38th Annual Meeting of the European Group for Blood and Marrow Transplantation, 1-4.04.2012, Genewa, Szwajcaria. (plakat)


Dzieciątkowski T., Przybylski M., Tomaszewska A., Basak G.W., Młynarczyk G.: Zakażenia ludzkim herpeswirusem typu 7 wśród polskich biorców allogenicznych przeszczepów komórek krwiotwórczych.

XXVII Zjazd Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów Drobnoustroje bez granic, Lublin, 5-8.09.2012 r., (plakat)


Dzieciątkowski T., Przybylski M., Tomaszewska A., Basak G.W., Rynans S., Młynarczyk G.: Multiplex real-time PCR assay for detection and differentiation viral haemorrhagic cystitis in patients subjected to allogeneic haematopoietic stem cell transplantation.

22nd Annual Meeting of the Society for Virology, 14-17 March 2012, Essen, Germany. (plakat)


Dzieciątkowski T., Rynans S., Przybylski M., Tomaszewska A., Basak G.W., Młynarczyk G.: Wpływ zakażeń adeno- i herpeswirusami na występowanie choroby przeszczep przeciw gospodarzowi wśród polskich biorców allogenicznych komórek krwiotwórczych.

XXVII Zjazd Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów pt.Drobnoustroje bez granic, 5-8.09.2012 r., Lublin. (plakat)


Ehrentraut S., Nagel S., Scherr M., Schneider B., Quentmeier H., Geffers R., Prochorec-Sobieszek M., Ketterling R., Knudson R., Feldman A., Kadin M., Drexler H., MacLeod R.: T(8;9)(p22;p24)/PCM1-JAK2 Activates SOCS2 and SOCS3 Via STAT5. (plakat)
Ejduk A.: Ostre białaczki

Wykład edukacyjny, IHiT, 24.05.2012 r.


Giemza M., Wróblewska M., Mik E., Kuziak A., Czyż J., Mariańska B.: Analiza występowania enterokoków opornych na wankomycynę (VRE) u hospitalizowanych pacjentów hematologicznych.

XXVII Zjazd Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów Drobnoustroje bez granic, Lublin, 5-8.09.2012 r. (plakat)


Giemza M., Wróblewska M., Mik E., Kuziak A., Czyż J., Mariańska B.: Surveillance of the central venous catheter-related bloodstream infections in haematological patients.

22nd European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ECCMID 2012), London, 31.03-3.04.2012. (plakat)


Grabarczyk P. Epidemiologia czynników zakaźnych przenoszonych drogą krwi u dawców krwi w Polsce.

Spotkanie kliniczno-naukowe, IHiT, 27.02.2012 r.


Grabarczyk P.: Trudności w diagnostyce zakażeń wirusem HIV.

Konferencja „Diagnostyka zakażeń wirusowych u dawców krwi”, Otrębusy k/Warszawy, 16-17.02.2012 r. (referat plenarny)


Grabarczyk P.: Kontrola jakości badań przeglądowych w krwiodawstwie.

Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Postępy w badaniach czynników zakaźnych w krwiodawstwie”, Jachranka 20-21.06.2012 r. (referat plenarny)


Grabarczyk P., Kopacz A., Liszewski G., Korzeniowska J., Kalińska A., Sulkowska E., Brojer E., Lętowska M.: Evaluation of the Roche Cobas TaqScreen DPX Test for Parvovirus B19 DNA Detection in Blood Donors.

Presentation from the AABB Annual Meeting and CTTXPO Boston, October 6- 9, 2012. (plakat)


Grabarczyk P., Kopacz A., Liszewski G., Korzeniowska J., Kledzik K., Brojer E.: Evaluation of the Roche Cobas TaqScreen MPX, Version2.0, for HCV RNA, HIV AND HBV DNA Screening of Blood Donors.

Presentation from the AABB Annual Meeting and CTTXPO Boston, October 6- 9, 2012. (plakat)


Graczyk-Pol E., Marosz-Rudnicka A., Mika-Witkowska R., Marta Rogatko-Koroś M., Długokęcka A., Dziopa J., Golec A., Nowak J.: The donor pool and the efficacy of unrelated hematopoietic stem cell donor search process. Conference „Practical aspects of donor-recipient matching in HSCT. Wrocław, December 16-18, 2012. (prezentacja ustna, plakat)
Guz K.: Ocena występowania polimorfizmów w regionach diagnostycznych genu ITGB3, wpływających na wyniki oznaczania antygenów płytkowych układu HPA-1 w populacji polskiej.

Spotkanie kliniczno-naukowe, IHiT, 26.11.2012 r.


Guz K., Maślanka K., Skulimowska J.., Orzińska A.., Baran P., Uhrynowska M., Brojer E.: Genotype/phenotype discrepancy Tybing in blond donor involved in TRALI leads to the indetification of FCGR3B wariant.

XIIth European Symposion on Plateled and Granulocyte Immunobiology, Warszawa, 10-13.05.2012 r. (plakat)


Guz K., Orzinska A., Brojer E.: Powszechne badania nieinwazyjne do kwalifikacji do śródciążowego podawania immunoglobuliny anty-RhD – doświadczenia krajów skandynawskich i perspektywy zastosowania w Polsce.

Sekcja Transfuzjologiczna PTHiT, Ogólnopolska Konferencja Naukowo Szkoleniowa Postępy w Immunohematologii, Warszawa, 14–15.11.2012 r. (wykład)


Guz K., Orzińska A., Kopeć I., Dębska M., Brojer E.: Noninvasive genotyping of fetal blood cell antygens encoded by SNP using RQ-PCR. Biomedical Papers. A Journal of the Faculty of Medicine and Dentristy.

2nd Central-Eastern European Symposium on Free Nucleic Acids in Non–Invasive Prenatal Diagnosis. Czech Republivc, Olomunec, 25-26.10.2012. (doniesienie ustne)


Guz K., Orzińska A., Krzemienowska M., Baran P., Dębska M., Kopeć I., Maślanka K., Uhrynowska M., Brojer E.: Comparison of various noninvasive HPA-1a fetal genotyping methods – preliminary results.

The 32nd International Congress of the ISBT Cancun, Mexico, 7-12.07.2012. (plakat)


Hołowiecki J., Grosicki S., Giebel S., Robak T., Kyrcz-Krzemień S., Kuliczkowski K., Skotnicki A., Hellmann A., Sułek K., Dmoszyńska A., Kłoczko J., Jędrzejczak W., Zdziarska B., Warzocha K., Zawilska K., Komarnicki M., Kiełbiński M., Piątkowska - Jakubas B., Wierzbowska A., Haus O., Wach M.: Addition of purine analogue either cladribine or fludarabine to induction regimen is associated with improved survival of aml patients with high -risk karyotype.

16th Congress of the European Hematology Association London, United Kingdom, June 9-12, 2011, (Haematologica 96, suppl.2, abstract 0049).


Hourfar M.K., Brojer E., Zwolinska P., Swanson P., Qiu X., Hackwtt J., Sireis W., Seifried E., Schmidt M.: Blood donations from Poland and Germany were negative for xenotropoic murine leukemia virus-related virus (XMRV).

The 32nd International Congress of the ISBT Cancun, Mexico, 7-12.07.2012. (plakat)


Hus I., Jawniak D., Gorska-Kosicka M., Butrym A., Dzietczenia J., Wrobel T., Mazur G., Lech-Maranda E., Warzocha K., Waszczuk-Gajda A., Jedrzejczak W.W., Krawczyk-Kulis M., Kyrcz-Krzemien S., Poplawska L., Walewski J., Dmoszynska A.: Bendamustine in Monotherapy and in Combination Regimens in the Treatment of Chronic Lymphocytic Leukemia and Non-Hodgkin Lymphoma – a Retrospective Analysis.

54th Annual Meeting of the American Society of Hematology, 2012, San Diego (USA) (Abstract 4602, Blood 120, Suppl. 1).


Jaskula E., Mizi, S., Dlubek D., Tarnowska A., Polak M., Gronkowska A., Nowak J., Kyrcz-Krzemien S., Markiewicz M., Dzierzak-Mietla M., Olchowy W., Koclega A., Sobczyk-Kruszelnicka M., Sedzimirska M., Suchnicki K., Duda D., Lange J., Mordak-Domagala M., Werkun J., Koscinska K., Wiktor-Jedrzejczak W., Torosian T., Halaburda K., Kaczmarek B., Rybarczyk P., Sepkowska K., Hellmann A., Kucharska A., Kowalczyk J., Drabko K., Warzocha K., Tomaszewska A., Mika-Witkowska R., Dlugokecka A., Gozdzik J., Mordel A., Lange A.: IL-10 promoter polymorphisms influence the susceptibility to aGvHD and CMV reactivation and associate with proportions of CD4+ FOXP3+ lymphocytes in blood post hematopoietic stem cell transplantation: Polish Donor-Recipient Matching Study Group.

16th International HLA and Immunogenetics Workshop (IHIW), Joint IHIW, European Federation for Immunogenetics (EFI) and the British Society for Histocompatability and Immunogenetics (BSHI) Conference, Liverpool, UK, 28th May – 3rd June 2012. (poster)


Jaskula E., Mizia S., Polak M., Gronkowska A., Nowak J., Kyrcz-Krzemien S., Markiewicz M., Dzierzak-Mietla M., Olchowy W., Koclega A., Sobczyk-Kruszelnicka M., Sedzimirska M., Suchnicki K., Duda D., Lange J., Mordak-Domagala M., Werkun J., Koscinska K., Jedrzejczak W.W., Torosian T., Halaburda K., Kaczmarek B., Rybarczyk P., Sepkowska K., Hellmann A., Kucharska A., Kowalczyk J., Drabko K., Warzocha K., Tomaszewska A., Mika-Witkowska R., Dlugokecka A., Gozdzik J., Mordel A., Lange A.: Polymorphism of TNF-alpha and IL-6 significantly influences the outcome of HSCT in unrelated donor setting: Polish Donor-Recipient Matching Study Group.

16th International HLA and Immunogenetics Workshop (IHIW), Joint IHIW, European Federation for Immunogenetics (EFI) and the British Society for Histocompatability and Immunogenetics (BSHI) Conference, Liverpool, UK, 28th May – 3rd June 2012. (poster)


Juszczyński P.: Etyka w badaniach naukowych.

Wykład edukacyjny, IHiT, 08.03.2012 r.


Juszczyński P.: Biologiczne podstawy terapii celowanych w chłoniakach rozlanych z dużych komórek B.

Spotkanie kliniczno-naukowe, IHiT, 19.01.2012 r.


Juszczyński P., Lech-Marańda E., Borg K., Polak A.: Protokół leczenia ostrej białaczki limfo blastycznej PALG ALL6 oraz powiązane projekty naukowe.

Spotkanie kliniczno-naukowe, IHiT, 20.02.2012 r.


Kalińska A., Gołębiowska-Staroszczyk S., Matysiak M., Nowakowska D., Sulkowska E., Ejduk A., Konopka L., Grabarczyk P.: Genotypowanie parvowirusa B19V (B19V) metodą analizy temperatury topnienia (Tm) produktu amplifikacji przy pomocy sond typu HybProbes (LightCycler Probes).

XXVII Zjazd Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów Drobnoustroje bez granic, Lublin, 5-8.09.2012 r. (plakat)
Kantarjian H. M., Lipton J. H., Baccarani M., Nicolini F. E., Wetzler M., Akard L., Legros L., Warzocha K., Craig A., Cortes J. E.: Long-Term Follow-up of Ongoing Patients in 2 Studies of Omacetaxine Mepesuccinate for Chronic Myeloid Leukemia. 54th Annual Meeting of the American Society of Hematology, 2012, San Diego (USA) (Abstract 2787, Blood 120, Suppl. 1).
Kisiel E.: Chłoniak Burkitta

Wykład edukacyjny, IHiT, 17.05.2012 r.


Kisiel E.: Leczenie nadpłytkowości samoistnej

Spotkanie kliniczno-naukowe, IHiT, 26.11.2012 r.


Kołkowska A.: Długotrwała remisja pierwotnej małopłytkowości immunologicznej po krótkotrwałym zastosowaniu romiplostymu.

Konferencja „Postępy w Hemostazie", Sopot 25.05.2012 r. (referat ustny)


Kołkowska A.: Dazatynib w leczeniu przewlekłej białaczki szpikowej- siła i bezpieczeństwo stosowania. Opis przypadku klinicznego.

Konferencja Onkologiczno-hematologiczna „Wspólne wyzwania i dylematy kliniczne” 23-24.11.2012 r. (referat ustny)


Kołkowska A.: Ocena skuteczności leczenia Imatynibem w I linii u chorych z PBSz w fazie przewlekłej uzyskujących odpowiedź suboptymalna na leczenie-doświadczenia własne”, Akademia PBS, 20-21.04.2012 r. (wykład)
Kołkowska A.: Oporność na Imatynib. Czy warto stosować TKI 2 generacji w pierwszej linii?

e-CML, 18.04.2012 r. (wykład)


Kołkowska A.: Problem nieprzestrzegania zaleceń lekarskich w leczeniu przewlekłej białaczki szpikowej.

Warsztaty komunikacyjne dla pacjentów z PBSz, Warszawa, IHiT, 02.10.2012 r. (wykład)


Konska A., Stefanska-Windyga E., Baran B., Bykowska K., Windyga J. Results of long-term prophylaxis in patients with factor XIII (FXIII) deficiency.

XXIX Międzynarodowy Kongres World Federation of Haemophilia. Paris, France, 08-12.07.2012. (plakat)


Kopacz A.: Różnicowanie etapów zakażenia HBV na podstawie badania markerów serologicznych i molekularnych.

Konferencja „Diagnostyka zakażeń wirusowych u dawców krwi”, Otrębusy k/Warszawy, 16-17.02.2012 r. (referat plenarny)


Kopacz A.: Zakaźność wirusa zapalenia wątroby typu B (HBV) przez krew i jej składniki.

Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Postępy w badaniach czynników zakaźnych w krwiodawstwie, Jachranka 20-21.06.2012 r. (referat plenarny)


Kopeć I.: Porozmawiajmy z pacjentem o …

Spotkanie kliniczno-naukowe, IHiT, 04.06.2012 r.


Kopeć I.: Zasady postępowania diagnostyczno-leczniczego u kobiet w ciąży z zaburzeniami hematologicznymi.

Spotkanie kliniczno-naukowe, IHiT, 27.02.2012 r.


Kopeć I., Czajkowska-Teliga J., Uhrynowska M., Zwoliński J., Guz K., Maślanka K., Brojer E., Warzocha K.: Primary immune trombocytopenia and pregnancy.

12 Europejskie Sympozjum Immunobiologii Płytek Krwi i Granulocytów, 2012.


Kraj M.: Test immunoglobulinowy par HLC (heavy/light chain) w diagnostyce i monitorowaniu gammapatii monoklonalnych.

Spotkanie Polskiej Grupy Szpiczakowej, Wrocław, 5-6.10.2012 r. (wykład plenarny)


Kraj M., Kruk B., Prochorec-Sobieszek M.: Serum immunoglobulin heavy/light chain (HLC) and free light chain (FLC) concentrations at diagnosis in multiple myeloma and IgM malignant lymphoma patients with survival exceeding 10 years.

XI Międzynarodowa Konferencja „Przewlekłe choroby mielo- i limfoproliferacyjne”, Kazimierz Dolny 18-20.05.2012 r. (plakat)


Kraj M., Kruk B., Prochorec-Sobieszek M.: Serum immunoglobulin heavy/light chain (HLC) and free light chain (FLC) concentration at diagnosis in multiple myeloma (MM) and IgM malignant lymphoma (ML) patients with survival exceeding 10 years.

17th Congress of the European Hematology Association, Amsterdam, The Netherlands, June 14–17, 2012. (plakat)


Kraj M., Kruk B., Szczepiński A., Warzocha K. Comparison of efficacy of immunoglobulin free light chain (FLC), heavy chain/light chain (HLC) assays and immunofixation (IFE) in assessment of remission in multiple myeloma (MM).

17th Congress of the European Hematology Association, Amsterdam, The Netherlands, June 14–17, 2012.


Kraj M., Kruk B., Szczepiński A., Warzocha K.: Comparison of immunoglobulin free light chain (FLC), heavy chain/light chain (HLC) assays and immunofixation (IFE) in assessment of remission in multiple myeloma.

XI Międzynarodowa Konferencja „Przewlekłe choroby mielo- i limfoproliferacyjne”, Kazimierz Dolny, 18-20 maja 2012 r. (praca wygłoszona)


Kraj M., Kruk B., Warzocha K., Szczepinski A., Endean K., Harding S.: An Intact Immunoglobulin IgA Multiple Myeloma Patient Exhibiting Light Chain Escape.

54th Annual Meeting of the American Society of Hematology, 2012, San Diego (USA)


Krzymieniewska B., Woźniak J., Podstawka U.: Zastosowanie zmiennej ekspresji tetraspaniny CD81 na limfoblastach do poszukiwania choroby resztkowej w ALL-B

II Zjazd Polskiego Towarzystwa Cytometrii Kazimierz Dolny, 7-8.09.2012 r. (plakat)


Lachert E., Plodzich A., Kubis J., Antoniewicz-Papis J., Rosiek A., Letowska M.: Evaluation of ADAMrWBC system for residual leukocyte count in leukoreduced blood components.

32nd International Society of Blood Transfusion in joint cooperation with the 10th Congress of AMMTAC, Cancun, Mexico, 7-12 July 2012.


Lachert E., Antoniewicz-Papis J., Kubis J., Łętowska M.: PRT Mirasol System – validation experience in Poland.

XIIth European Symposium on Platelet and Granulocyte Immunobiology, Warsaw, May 10-13, 2012r.


Lange A., Wysoczańska B., Mizia S., Polak M., Gronkowska A., Nowak J., Kyrcz-Krzemień S., Markiewicz M., Dzierzak-Mietla M., Olchowy W., Koclega A., Sobczyk-Kruszelnicka M., Sędzimirska M., Suchnicki K., Duda D., Lange J., Modak-Domagała M., Werkun J., Koscinska K., Jędrzejczak W., Torosian T., Hałaburda K., Kaczmarek B., Rybarczyk P., Sepkowska K., Hellmann A., Kucharska A., Kowalczyk J., Drabko K., Warzocha K., Tomaszewska A., Mika-Witkowska R., Długokęcka A., Goździk J., Mordel A.: IFN-gamma microsatelite polymorphism as a risk factor of post alloHSCT complications revisited – Polish Donor-Recipient Matching Study Group.

38th Annual Meeting of the European Group for Blood and Marrow Transplantation, Genewa, Szwajcaria, 1-4.04.2012. (plakat)


Lech-Marańda E.: Chłoniak grudkowy - rozpoznanie i leczenie.

Konferencja „LYFE patomorfologiczne”, Warszawa, 23.03.2012 r. (wykład)


Lech-Marańda E.: Chłoniak rozlany z dużych komórek B- rozpoznanie i leczenie. Konferencja „LYFE patomorfologiczne”, Warszawa, 23.03.2012 r. (wykład)
Lech-Marańda E.: Chłoniaki pozawęzłowe - diagnostyka i leczenie.

III Konferencja Edukacyjna HEMATOLOGII, Sopot ,21-23.09.2012 r.(wykład)


Lech-Marańda E.: Elotuzumab w leczeniu szpiczaka plazmocytowego.

III Konferencja Edukacyjna HEMATOLOGII, Sopot ,21-23.09.2012 r.(wykład)


Lech-Marańda E.: Makroglobulinemia Waldenstroma.

Polska Grupa Szpiczakowa, 13.01.2012 r. (wykład)


Lech-Marańa E.: Powikłania infekcyjne u chorych hematologicznych przedstawiane na 53 konferencji ASH.

VI Ogólnopolska Konferencja po-ASH, Zakopane, 02-04.03.2012 r. (wykład)


Lech-Marańda E.: Przewlekła białaczka limfocytowa

Wykład edukacyjny, IHiT, 10.05.2012 r.


Łętowska M.: Aktualne problemy w transfuzjologii

Wykład edukacyjny, IHiT , 22.11.2012 r.


Łętowska M., Pogłód R., Rzymkiewicz L., Lachert E.: Institute of Hematology and Transfusion Medicine in Warsaw – experience with clinical use of platelet concentrates inactivated with the Mirasol PRT System.

XIIth European Symposium on Platelet and Granulocyte Immunobiology, Warsaw, May 10-13 2012 r.


Łętowska M., Pogłód R., Rzymkiewicz L., Rosiek A., Antoniewicz- Papis J., Windyga J.: Mirasol PRT treated Fresh Frozen Plasma in patients with thrombotic thrombocytopenic purpura.

Annual Meeting of the American Blood Bank Association, Boston, USA, 6- 9 October 2012.


Łopieńska H., Michalewska B., Michalik M., Zabłocki W., Wojciechowska B., Bednarz J., Pelc-Kłopotowska M., Brojer E.: Resaults of RHD Typing in a weak D recipient, analysis of national external quality assessment program exercise.

The 32nd International Congress of the ISBT Cancun, Mexico, 7-12.07.2012 (plakat)


Łopieńska H., Michalik M., Zabłocki W.: Analiza wyników oznaczeń grupy krwi RhD w sprawdzianach zewnętrznej oceny jakości badań (KPZOJ 2010- 2011).

Sekcja Transfuzjologiczna PTHiT, Ogólnopolska Konferencja Naukowo Szkoleniowa Postępy w Immunohematologii, Warszawa, 14–15.11.2012 r. (wykład)


Martinowitz U., Windyga J., Powell J., Maas –Enriquez M., Scharrer I.: Pharmacokinetic results and correlations with intrinsic von Willebrand factor levels from a randomized, double-blind study of prophylaxis with once-weekly BAY 79-4980 vs. 3-times-weekly sucrose-formulated recombinant factor VIII.

XXIX Międzynarodowy Kongres World Federation of Haemophilia. Paris, Francce, 08-12.07.2012. (plakat)


Maślanka K.: Patogeneza i diagnostyka TRALI – co diagnosta i lekarz wiedzieć powinni?

Sekcja Transfuzjologiczna PTHiT, Ogólnopolska Konferencja Naukowo Szkoleniowa Postępy w Immunohematologii Warszawa, 14–15.11.2012 r. (wykład)


Maślanka K.: Patomechanizm i trudności diagnostyczne potransfuzyjnej ostrej niewydolności oddechowej–TRALI.

PTHiT Katowice, 16.05.2012 r.(wykład )


Maślanka K., Uhrynowska M., Łopacz P., Guz K., Sak-Budzisz J., Wróbel A., Ostas A., Żupańska B., Brojer E.: Incidence of leucocyte reacting antibodies in patients with dyspnea-associated non-hemolytic transfusion reactions and in the transfused blood components.

XIIth European Symposion on Plateled and Granulocyte Immunobiology, Warszawa, 10-13.05.2012 r. (plakat)


Mayer J., Warzocha K., Huguet F., Stegelmann F., Steegmann J., Gambacorti-Passerini C., Lofgren C., Dejardin D., Hochhaus A.: Efficacy and safety of dasatinib vs imatinib in patients with newly diagnosed chronic myeloid leukemia in chronic phase (CML-CP): European subpopulation analysis of the phase 3 dasision trial.

17th Congress of the European Hematology Association, Amsterdam, The Netherlands, June 14-17, 2012.


Mądro E.: Congres "The Infectious Disease Consultant. Masterclass on Invasive Fungal Infections". Geneva 24-25.05.2012. (prezentacja przypadku)
Mendek-Czajkowska E.: Gammapatie monoklinalne

Wykład edukacyjny, IHiT, 01.03.2012 r.


Mendek-Czajkowska E., Bykowska K., Wiszniewski A., Sokołowska B., Marchewka M., Warzocha K., Windyga J.: Low activity of Von Willebrand Factor with no bleeding tendency in essentials thrombocythemia patients.

25th World Congress of the International Union of Angiology, Prague, Czech Republic, July 1-5, 2012.(plakat)


Michalewska M.: Alloprzeciwciała anty-Rh51 (MAR)-like i analiza występowania krwinek o fenotypie DCwCwee (MAR-like ujemnych) w Polsce.

Spotkanie kliniczno-naukowe, IHiT, 30.01.2012 r.


Michalewska B.: Co nowego w układach grupowych i w diagnostyce przeciwciał czerwonokrwinkowych?

Sekcja Transfuzjologiczna PTHiT, Ogólnopolska Konferencja Naukowo Szkoleniowa Postępy w Immunohematologii, Warszawa, 14–15.11.2012 r. (wykład)


Michalewska B.: Niedokrwistości hemolityczne.

Konferencja naukowo-szkoleniowa pt. Diagnostyka Laboratoryjna 2012 zorganizowana przez KLM w Polsce. Falenty 22-24.05.2012 r. (wykład)


Michalewska B., Bednarz J., Łopieńska H., Michalik M., Pelc Kłopotowska M.: Oznaczenie miana anty-A i anty-B, badania wieloośrodkowe – znaczenie wyników w transplantologii.

Sekcja Transfuzjologiczna PTHiT, Ogólnopolska Konferencja Naukowo Szkoleniowa Postępy w Immunohematologii, Warszawa, 14–15.11.2012 r. (wykład)


Michalewska B., Michalik M., Zabłocki W.: Chimeryzm czerwonokrwinkowy – występowanie, wykrywanie, interpretacja wyniku grupy krwi.

Sekcja Transfuzjologiczna PTHiT, Ogólnopolska Konferencja Naukowo Szkoleniowa Postępy w Immunohematologii, Warszawa, 14–15.11.2012 r. (wykład)


Mikulska M.: Seropozytywne zakażenia wirusem HCV u dawców krwi w Polsce.

Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Postępy w badaniach czynników zakaźnych w krwiodawstwie, Jachranka 20-21.06.2012 r. (referat plenarny)


Mikulska M.: Walidacja testu przeglądowego VITROS TPA.

Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Postępy w badaniach czynników zakaźnych w krwiodawstwie, Jachranka 20-21.06.2012 r. (referat plenarny)


Mikulska M.: Zasady prowadzenia badań przeglądowych u dawców krwi oraz potwierdzania wyników reaktywnych.

Konferencja „Diagnostyka zakażeń wirusowych u dawców krwi” Otrębusy k/Warszawy, 16-17.02.2012 r. (referat plenarny)


Misiak A. Cholecystektomia laparoskopowa u chorej z Trombastenią Glanzmanna przewlekle krwawiącej z przewodu pokarmowego.

Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Innowacje w Hemostazie”, Warszawa 27-28.09.2012 r. (praca wygłoszona)


Misiak A.: Czasowa embolizacja tętnicy śledzionowej przed splenektomią.

Spotkanie kliniczno-naukowe, IHiT, 11.06.2012 r.


Misiak A., Szczepanik A.: Spleen laparoscopic surgery – experience of 15 years. Laparoscopic approach development from 5 trocars trough umbilical area to SILS port. III International Georgian – Polish Conference on Medicine in 21st Century: Achievements, Challenges and Opportunities. Tbilisi, Gruzja 14-16.09.2012. (praca wygłoszona)
Misiak A., Szczepanik A.: Splenektomia laparoskopowa klasyczna czy SILS splenektomia – doniesienie wstępne.

XII Czech-Polish-Slovak Symposium of Videosurgery; 9th Minimal Invasive Surgery ; Laparoscopy vs. SILS, NOTES and robotic surgery. Czechy, Ostrawa, 1-2.11.2012. (praca wygłoszona)


Misiak A., Szczepanik A., Lachert E.: Use of autologic thrombocitic gels in the treatment of patients with trophic ulcers.

III International Georgian – Polish Conference on Medicine in 21st Century: Achievements, Challenges and Opportunities. Tbilisi, Gruzja 14-16.09.2012. (praca wygłoszona)


Misiak A., Szczepanik A., Lachert E. Pielaciński K., Dąbrowski W.: Mrożony autologiczny żel płytkowy w leczeniu pseudoguza hemofilowego.

XXXIX Zjazd PTOiR. Rzeszów 19-22.09.2012 r. (plakat)


Misiak A., Szczepanik A., Lachert E., Pielaciński., Dąbrowski W., Letowska M.:

Frozen autologous platelet-rich gel used for treatment of hemophilic pseudotumor - report of two cases.

XXIX Międzynarodowy Kongres World Federation of Haemophilia. Paris, France, 08-12.07.2012. (plakat)
Misiak A., Żbikowski P., Szczepanik A., Lachert E., Buczma A.: Martwica skóry po endoprotezoplastyce kolana u chorego z hemofilią A.

Zjazd PTOiR. Rzeszów 19-22.09.2012 r. (plakat i wyróżnienie wygłoszeniem)


Mizia S., Lange A., Kyrcz-Krzemień S., Jędrzejczak W.W., Hellmann A., Kowalczyk J., Warzocha K., Goździk J., Jaskuła E., Bogunia-Kubik K., Wysoczańska B., Czajka P., Polak M., Gronkowska A., Nowak J., Markiewicz M., Dzierżak-Miętła M., Olchowy W., Koclęga A., Sobczyk-Kruszelnicka M., Sędzimirska M., Suchnicki K., Duda D., Lange J., Mordak-Domagała M., Werkun J., Kościńska K., Torosian T., Hałaburda K., Kaczmarek B., Rybarczyk P., Sępkowska K., Kucharska A., Drabko K., Tomaszewska A., Mika-Witkowska R., Długokęcka A., Mordel A.: Project N R13 0082 06 - the involvement of the different institutions shown by number of procedures performed. Conference „Practical aspects of donor-recipient matching in HSCT. Wrocław, December 16-18, 2012. (poster)
Moćko K., Rynans S., Dzieciątkowski T., Majewska A., Basak G., Tomaszewska A., Młynarczyk G.: Częstość występowania DNA HHV-1 i HHV-2 u pacjentów po allogenicznym przeszczepieniu komórek krwiotwórczych.

XXVII Zjazd Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów Drobnoustroje bez granic, Lublin, 5-8.09.2012 r., (plakat)


Nasiłowska-Adamska B., Prochorec-Sobieszek M., Borg K., Tomaszewska A., Mariańska B., Warzocha K.: Chronic eosinophilic leukemia with erythroblastic proliferation and the rare translocation t(8;9)(p22;p24) with PCM1-JAK2 fusion gene – a distinct clinical, pathological and genetic entity successfully treated with alloHSCT.

38th Annual Meeting of the European Group for Blood and Marrow Transplantation, Genewa, Szwajcaria, 1-4.04.2012. (plakat)


Nasiłowska-Adamska B., Solarska I., Paluszewska M., Jędrzejczak W.W., Mariańska B., Warzocha K.: The clinical significance of the expression of MDR-1, MRP-1, BCRP and LRP mRNA in adult acute myeloid leukemia.

17th Congress of the European Hematology Association, Amsterdam, The Netherlands, June 14-17, 2012 (plakat)


Nasiłowska-Adamska B., Solarska I., Paluszewska M., Jedrzejczak W.W., Mariańska B., Warzocha K.: The high expression of BCRP mRNA is an independent prognostic factor in adult acute myeloid leukemia associated with MLL-PTD.

2nd World Congress on Controversies in Hematology, Barcelona, 6-8.09.2012. (plakat)


Nasiłowska-Adamska B., Solarska I., Paluszewska M., Jędrzejczak W.W., Mariańska B., Warzocha K.: FLT3-ITD and MLL-PTD mutations influence the expression of MDR1, MRP1 and BCRP mRNA in adult acute myeloid leukemia.

54th ASH Annual Meeting and Exposition, Atlanta, USA, 8-11.12.2012. (plakat)


Nowak J.: Nocna napadowa hemoglobinuria: patogeneza.

Wykład edukacyjny, IHiT, 11.10.2012 r.


Nowak J.: Wdrożenie i ocena metody Luminex do genotypowania alleli HLA u pacjentów i potencjalnych dawców komórek krwiotwórczych, porównanie wyników z metodą serologiczną.

Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Immunogenetycznego z okazji Jubileuszu X-lecia PTIg: Badania Immunogenetgyczne w Transplantologii i Diagnostyce. Otrębusy k/Warszawy, 23-24.11.2012 r. (abstrakt)


Nowak J.: Wpływ cząsteczek HLA klasy I podlegających ligacji KIR na przeżycie wolne od choroby u pacjentów z chłoniakami złośliwymi.

Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Immunogenetycznego z okazji Jubileuszu X-lecia PTIg: Badania Immunogenetgyczne w Transplantologii i Diagnostyce. Otrębusy k/Warszawy, 23-24.11.2012 r. (wystąpienie plenarne)


Nowak J., Mika-Witkowska R., Golec A., Długokęcka A., Dziopa J., Marosz-Rudnicka A., Graczyk-Pol E.: DRB1*08:01-DQB1*06:02 – nowy haplotyp w populacji europejskiej, badanie rodzinne i populacyjne.

Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Immunogenetycznego z okazji Jubileuszu X-lecia PTIg: Badania Immunogenetgyczne w Transplantologii i Diagnostyce. Otrębusy k/Warszawy, 23-24.11.2012 r. (wystąpienie ustne)


Nowak J., Mika-Witkowska R., Golec A., Szemraj M., Dlugokecka A., Dziopa J., Marosz-Rudnicka A., Pienko K.: New DRB1*08:01-DQB1*06:02 haplotype in European population, a family and population study.

6th East-West Immunogenetics Conference, Olomouc, March 1-2, 2012. (prezentacja ustna)


Nowak J., Woźniak J., Mendek-Czajkowska E., Długokęcka A., Mika-Witkowska R., Rogatko-Koroś M., Graczyk-Pol E., Marosz-Rudnicka A., Dziopa J., Golec A., Kopeć-Szlęzak J., Warzocha K.: Ekspresja cząsteczek HLA-DR na komórkach CD34 pozytywnych krwi obwodowej u pacjentów z nocną napadową hemoglobinurią. Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Immunogenetycznego z okazji Jubileuszu X-lecia PTIg: Badania Immunogenetyczne w Transplantologii i Diagnostyce. Otrębusy k/Warszawy, 23-24.11.2012 r. (wystąpienie ustne)
Nowak J., Wozniak J., Mendek-Czajkowska E., Mika-Witkowska R., Dlugokecka A., Marosz-Rudnicka A., Kopec-Szlezak J.: Increased expression of HLA-DR molecules on peripheral blood hematopoietic CD34+ cells in paroxysmal nocturnal hemoglobinuria. 6th East-West Immunogenetics Conference, Olomouc, March 1-2, 2012. (prezentacja ustna)
Odnoczko E., Baran B., Buczma A., Pavlova A., Oldenburg J., Windyga J.: Molecular analysis and clinical course of factor XI (FXI) deficiency in twelve Polish families..

XXIX Międzynarodowy Kongres World Federation of Haemophilia. Paris, France, 08-12. 07. 2012.(plakat)


Olszewska-Bożek K., Woś J., Bojarska-Junak A., Hus I., Wąsik-Szczepanek E., Górska-Kosicka M., Dmoszyńska A., Roliński J.: Assessment of peripheral blood and bone marrow cells apoptosis in patients with chronic lymphocytic leukemia.

XI Międzynarodowa Konferencja : Przewlekłe choroby mielo- i limfoproliferacyjne. Kazimierz Dolny, 18-20 maja 2012 r. (referat)


Orzińska A., Guz K., Brojer E.: Optimization of noninvasive fetal RhD genotyping. Biomedical Papers. A Journal of the Faculty of Medicine and Dentristy.

2nd Central-Eastern European Symposium on Free Nucleic Acids in Non –Invasive Prenatal Diagnosis. Czech Republic, Olomunec, 25-26.10.2012, (doniesienie ustne)


Orzińska A., Guz K., Polin H., Pelc-Kłopotowska M., Gielczyńska A., Śliwa B., Kowalewska M., Pawłowska E., Włodarczyk B., Malag M., Żmudzin A., Krzemenowska M., Bednarz J., Michalewska B., Gabriel C., Brojer E.: RHD variants among Polish D negative blood donors.

The 32nd International Congress of the ISBT Cancun, Mexico, 7-12.07. 2012 (plakat)


Patkowska E.: CML Case Study. Excel Preceptorship Programme

Interactive Forum on CML, 17-18.05.12. Barcelona (prezentacja ustna)


Patkowska E.: Silny inhibitor kinazy tyrozynowej na początku – nowe strategie leczenia przewlekłej białaczki szpikowej.

Spotkanie kliniczno-naukowe, IHiT,18.06.2012 r.


Pelc-Kłopotowska M., Bednarz J., Orzińska A., Guz K., Michalewska B., Brojer E. i in.: Badania serologiczne i molekularne pomocne w wyjaśnieniu rozbieżności w wynikach oznaczeń RhD – antygen D o słabej ekspresji, allele genu RHD wykrywane w Polsce.

Sekcja Transfuzjologiczna PTHiT, Ogólnopolska Konferencja Naukowo Szkoleniowa Postępy w Immunohematologii, Warszawa, 14–15.11.2012 r. (wykład)


Pelc-Kłopotowska M., Guz K., Polin H., Orzińska A., Śliwa B.,Watman-Danielkiewicz M., Gielżyńska A., Zajączkowska G., Kowalewska M., Bednarz J., Krzemienowska M., Gabriel C., Michalewska B., Brojer E.: Molecular basis of weak expression of D, antigen in Poland.

The 32nd International Congress of the ISBT Cancun, Mexico, 7-12.07.2012. (plakat)


Peyrard T., Nataf J., Poupel S., Zimmerlin K., Visomblain B., Michalewska B.: Cx Cx and CwCx Red Blood Cells are Incompatible with MAR-like Antibody Made by a Cw Cw Patient.

Presentation from the AABB Annual Meeting and CTTXPO Boston, USA, October 6- 9,2012. (plakat)


Pleban E.: Natural History of a Patient after EVAR.

Adriatic Vascular Summit organizowane przez International Society for Endovascular Specialists (ISES), Siena, Włochy, 5-8.09.2012.


Pleban E., Dobrowolski T., Szopiński P.: Carotid stent fracture – a devastating complication

XIX Polsko-Niemieckie Spotkanie Chirurgów Naczyniowych, Chemnitz, Germany, 1-3.06.2012. (referat plenarny)


Pluta A., Robak T., Wrzesien-Kus A., Budziszewska K., Sulek K., Wawrzyniak E., Czemerska M., Zwolinska M., Golos A., Holowiecka-Goral A., Kyrcz-Krzemien S., Piszcz J., Kloczko J., Mordak M., Lange A., Razny M., Madry K., Jedrzejczak W. W., Grosicki S., Butrym A., Kuliczkowski,K.,

Pobieranie 109.14 Kb.

  1   2   3
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna