Wykaz uwag wniesionych do wyłOŻonego do publicznego wglądu projektuPobieranie 0.67 Mb.
Strona2/4
Data27.04.2016
Rozmiar0.67 Mb.
1   2   3   4

26.

01.10.08

Edward Włodarczyk

 1. Zachowanie w całości istniejącego skweru między ul. Madalińskiego, Puławską i Olesińską
 1. zmiana przeznaczenia terenu na ZP wraz z ustaleniem minimalnej powierzchni biologicznie czynnej na 90%
 1. Zmiana zapisu dot. wzrostu wartości nieruchomości dla budynku Puławska 34 z 15% na 0%
G9 MW/ZP

jw.


G11 MW(U)
nieuwzględniona

nieuwzględniona


nieuwzględniona


27.

01.10.08

Urząd M. St. Warszawy, Wydział Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Mokotów

 1. Linie zabudowy nie obejmują działki 31/7
 1. Objęcie ww. działki prawem zabudowy zgodnie ze studiumDz. ewid. 31/7, obręb 10120

G9 MW/ZP

uwzględniona

uwzględniona

28.

02.10.08

Witold Fedorski

 1. Zmiana wskaźników:

 • maksymalna intensywności zabudowy - 2,5
 • maksymalna powierzchnia zabudowy -75%
 1. Skreślenie zapisu par. 141 ust. 2 pkt 8
 1. Skreślenie zapisu par. 141 ust. 7.3 pkt 4
 1. Zmiana zapisu par. 141 ust. 7.5 pkt 3 na umożliwiający przywrócenie oryginalnego pokrycia dachu
 1. Na działce 91 nie ma zadrzewienia wskazanego w planie
Dz. ewid. 91, obręb 10119

H8 MW(U)

uwzględniona

uwzględniona

uwzględniona

uwzględniona

nieuwzględniona


nieuwzględniona
29.

02.10.08

Teatr Nowy

 1. Uwzględnienie wpisanego do rejestru zabytków Garażu Zakładu Oczyszczania Miasta przy ul. Madalińskiego 10/16 wraz z otoczeniem w granicach działki 1/13
 1. Zmiana przeznaczenia na U-K(U) usługi kultury z dopuszczeniem usług towarzyszących funkcji podstawowej, w szczególności z zakresu administracji, gastronomii, handlu, funkcji zamieszkania zbiorowego
 1. Skreślenie zapisu o strefie wymaganego lokowania usług w parterach budynków
 1. Zmiana zapisu par. 10 ust. 2 na: „nakaz stosowania do wykończenia tynkowanych elewacji frontowych zabudowy wznoszonej, przebudowywanej i zachowywanej kolorystyki stonowanych szarości i brązów z dopuszczeniem stosowania w wykończeniu wysokiej jakości materiałów, w tym szkła, metalu, kamienia naturalnego, ceramiki”
 1. Dodanie par. 10 ust. 3 w brzmieniu: „w odniesieniu do zabudowy historycznej oraz położonej w strefach ochrony konserwatorskiej nakaz stosowania rozwiązań materiałowych i kolorystycznych wynikających z uzyskanych zaleceń konserwatorskich”

Cały obszarE18 U(MW)

j.w.
j.w.uwzględniona

uwzględniona
uwzględniona

uwzględniona

uwzględniona


30.

3.10.08

Zofia Krawczyk

 1. jak harmonizować cele planistyczne, prawo, społeczne, lokalny zwyczaj i historię?
 1. Brak linii rozgraniczenia między nieruchomościami: Skwerem Gwiazda Polski i Konduktorską 17 oraz nazwy skweru
 1. zmiana przeznaczenia dopuszczalnego na: opieka społeczna, edukacja pozaszkolna i rekreacja
 1. Zapis par. 104 ust. 2 pkt 6 niszczy historycznie ukształtowane wartości kompozycyjne zachowanych przestrzeni planistycznych oraz narusza art. 4 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
 1. Dopuszczenie zabudowy spowoduje spiętrzenie wód gruntowych, co grozi zawaleniem innych budynków
 1. Zbyt ogólny zapis par. 104ust. 2 pkt. 9
F27

ZP(U-P)

j.w.

j.w.


j.w.

j.w.

uwzględniona

uwzględniona
nieuwzględniona

nieuwzględniona

nieuwzględniona

nieuwzględniona
31.

06.10.08

Aneta

Porczyk


 1. Zachowanie w całości istniejącego skweru między ul. Madalińskiego, Puławską i Olesińską
 1. zmiana przeznaczenia terenu na ZP wraz z ustaleniem min. powierzchnia biologicznie czynnej na 90%
 1. Zmiana zapisu dot. wzrostu wartości nieruchomości dla budynku Puławska 34 z 15% na 0%
G9 MW/ZP

j.w.

G11 MW(U)

nieuwzględniona

nieuwzględniona

nieuwzględniona32.

06.10.08

Zofia Wowińska

 1. Zachowanie w całości istniejącego skweru między ul. Madalińskiego, Puławską i Olesińską
 1. zmiana przeznaczenia terenu na ZP wraz z ustaleniem minimalna powierzchnia biologicznie czynnej na 90%

 2. Zmiana zapisu dot. wzrostu wartości nieruchomości dla budynku Puławska 34 z 15% na 0%G9 MW/ZP

j.w.

G11 MW(U)
nieuwzględniona


nieuwzględniona

nieuwzględniona

33.

06.10.08

Tadeusz Hosim

 1. Zachowanie w całości istniejącego skweru między ul. Madalińskiego, Puławską i Olesińską
 1. zmiana przeznaczenia terenu na ZP wraz z ustaleniem minimalna powierzchnia biologicznie czynnej na 90%
 1. Zmiana zapisu dot. wzrostu wartości nieruchomości dla budynku Puławska 34 z 15% na 0%G9 MW/ZP

j.w.


G11 MW(U)
nieuwzględniona
nieuwzględniona

nieuwzględniona

34.

06.10.08

Waldemar Wasiak

 1. Zachowanie w całości istniejącego skweru między ul. Madalińskiego, Puławską i Olesińską
 1. zmiana przeznaczenia terenu na ZP wraz z ustaleniem minimalna powierzchnia biologicznie czynnej na 90%
 1. Zmiana zapisu dot. wzrostu wartości nieruchomości dla budynku Puławska 34 z 15% na 0%


G9 MW/ZP

j.w.


G11 MW(U)nieuwzględniona


nieuwzględniona

nieuwzględniona

35.

06.10.08

Krystyna Kaźmierczak

 1. Zachowanie w całości istniejącego skweru między ul. Madalińskiego, Puławską i Olesińską
 1. zmiana przeznaczenia terenu na ZP wraz z ustaleniem minimalna powierzchnia biologicznie czynnej na 90%
 1. Zmiana zapisu dot. wzrostu wartości nieruchomości dla budynku Puławska 34 z 15% na 0%G9 MW/ZP

j.w.


G11 MW(U)nieuwzględniona


nieuwzględniona

nieuwzględniona

36.

06.10.08

Maria Wanda Cybulska

 1. Zachowanie w całości istniejącego skweru między ul. Madalińskiego, Puławską i Olesińską
 1. zmiana przeznaczenia terenu na ZP wraz z ustaleniem minimalna powierzchnia biologicznie czynnej na 90%
 1. Zmiana zapisu dot. wzrostu wartości nieruchomości dla budynku Puławska 34 z 15% na 0%G9 MW/ZP

j.w.


G11 MW(U)nieuwzględniona


nieuwzględniona

nieuwzględniona

37.

06.10.08

Adamek

 1. Zachowanie w całości istniejącego skweru między ul. Madalińskiego, Puławską i Olesińską
 1. zmiana przeznaczenia terenu na ZP wraz z ustaleniem minimalna powierzchnia biologicznie czynnej na 90%
 1. Zmiana zapisu dot. wzrostu wartości nieruchomości dla budynku Puławska 34 z 15% na 0%G9 MW/ZP

j.w.


G11 MW(U)
nieuwzględniona

nieuwzględniona


nieuwzględniona

38.

06.10.08

Zenobiusz Bożyk

 1. Zachowanie w całości istniejącego skweru między ul. Madalińskiego, Puławską i Olesińską
 1. zmiana przeznaczenia terenu na ZP wraz z ustaleniem minimalna powierzchnia biologicznie czynnej na 90%
 1. Zmiana zapisu dot. wzrostu wartości nieruchomości dla budynku Puławska 34 z 15% na 0%G9 MW/ZP

j.w.


G11 MW(U)nieuwzględniona


nieuwzględniona

nieuwzględniona

39.

06.10.08

Jan Panek

 1. Zachowanie w całości istniejącego skweru między ul. Madalińskiego, Puławską i Olesińską
 1. zmiana przeznaczenia terenu na ZP wraz z ustaleniem minimalna powierzchnia biologicznie czynnej na 90%

 2. Zmiana zapisu dot. wzrostu wartości nieruchomości dla budynku Puławska 34 z 15% na 0%G9 MW/ZP

j.w.


G11 MW(U)
nieuwzględniona

nieuwzględniona

nieuwzględniona40.

06.10.08

Wojciech Malinowski

 1. Zachowanie w całości istniejącego skweru między ul. Madalińskiego, Puławską i Olesińską
 1. zmiana przeznaczenia terenu na ZP wraz z ustaleniem minimalna powierzchnia biologicznie czynnej na 90%
 1. Zmiana zapisu dot. wzrostu wartości nieruchomości dla budynku Puławska 34 z 15% na 0%G9 MW/ZP

j.w.


G11 MW(U)nieuwzględniona


nieuwzględniona

nieuwzględniona

41.

06.10.08

Mariusz Wilczyński

 1. Zachowanie w całości istniejącego skweru między ul. Madalińskiego, Puławską i Olesińską
 1. zmiana przeznaczenia terenu na ZP wraz z ustaleniem minimalna powierzchnia biologicznie czynnej na 90%
 1. Zmiana zapisu dot. wzrostu wartości nieruchomości dla budynku Puławska 34 z 15% na 0%G9 MW/ZP

j.w.


G11 MW(U)nieuwzględniona


nieuwzględniona

nieuwzględniona

42.

06.10.08

Kazimierz Kot

 1. Zachowanie w całości istniejącego skweru między ul. Madalińskiego, Puławską i Olesińską
 1. zmiana przeznaczenia terenu na ZP wraz z ustaleniem minimalna powierzchnia biologicznie czynnej na 90%
 1. Zmiana zapisu dot. wzrostu wartości nieruchomości dla budynku Puławska 34 z 15% na 0%
G9 MW/ZP

j.w.


G11 MW(U)
nieuwzględniona

nieuwzględniona


nieuwzględniona

43.

06.10.08

Jan Hajdocki

 1. Zachowanie w całości istniejącego skweru między ul. Madalińskiego, Puławską i Olesińską
 1. zmiana przeznaczenia terenu na ZP wraz z ustaleniem minimalna powierzchnia biologicznie czynnej na 90%
 1. Zmiana zapisu dot. wzrostu wartości nieruchomości dla budynku Puławska 34 z 15% na 0%G9 MW/ZP

j.w.


G11 MW(U)nieuwzględniona


nieuwzględniona

nieuwzględniona

44.

06.10.08

Beata Trojanowska

 1. Zachowanie w całości istniejącego skweru między ul. Madalińskiego, Puławską i Olesińską 1. zmiana przeznaczenia terenu na ZP wraz z ustaleniem minimalna powierzchnia biologicznie czynnej na 90%
 1. Zmiana zapisu dot. wzrostu wartości nieruchomości dla budynku Puławska 34 z 15% na 0%
G9 MW/ZP

j.w.


G11 MW(U)
nieuwzględniona

nieuwzględniona


nieuwzględniona

45.

06.10.08

Katarzyna Kowalska

 1. Zachowanie w całości istniejącego skweru między ul. Madalińskiego, Puławską i Olesińską
 1. zmiana przeznaczenia terenu na ZP wraz z ustaleniem minimalna powierzchnia biologicznie czynnej na 90%
 1. Zmiana zapisu dot. wzrostu wartości nieruchomości dla budynku Puławska 34 z 15% na 0%G9 MW/ZP

j.w.


G11 MW(U)
nieuwzględniona

nieuwzględniona


nieuwzględniona

46.

06.10.08

Mieszkańcy budynku przy ul. Ligockiej 2

 1. Wprowadzenie zapisu o zachowaniu istniejącej zieleni osiedlowej na dziedzińcu posesji między budynkami przy Narbutta 49/51 i 53 i Ligockiej 2 i 4
D7 MW(U)

uwzględniona
47.

06.10.08

Mieszkańcy budynku przy ul. Ligockiej 2

 1. Obniżenie maksymalna wysokości zabudowy do 15m w części terenu D7 od strony ul. Ligockiej naprzeciwko budynku przy Ligockiej 2
D7 MW(U)
nieuwzględniona48.

06.10.08

Rafał Karwin-KRawczyk

 1. Ujawnienie stanu prawnego nieruchomości poprzez dodanie linii rozgraniczającej teren Skweru Gwiazda Polski i Konduktorskiej 17 oraz nazwy skweru
F27

ZP(U-P)

uwzględniona

49.

07.10.08

Zgromadzenie Sióstr Najświętszego Imienia Jezus pod opieką Maryi Panny Wspomożenia Wiernych

 1. Zmiana zapisu, tak aby dopuścić możliwość inwestowania i zagospodarowania, w szczególności poprzez dopuszczenie zabudowy zgodnej ze studium i postanowieniami ugody zawartej z Prezydentem m. st. Warszawy

Dz. ewid. 31/2, obręb 0111

E9 MW(U)

uwzględniona
50.

07.10.08

Barbara Chmielewska

 1. Przywrócenie terenowi dawnej funkcji – zabudowy wielorodzinnej
 1. Wniosek o zwrot nieruchomości lub adekwatne do przeznaczenia odszkodowanie

Madalińskiego 23,

Rep. Zd nr 26607G3 U-Z
nieuwzględniona

nieuwzględniona

51.

07.10.08

Józef Krawczyk

 1. Ujawnienie stanu prawnego nieruchomości poprzez dodanie linii rozgraniczającej teren Skweru Gwiazda Polski i Konduktorskiej 17 oraz nazwy skweru.F27

ZP(U-P)


uwzględniona
52.

07.10.08

Stowarzysze-nie Lotników Polskich

 1. Ujawnienie stanu prawnego nieruchomości poprzez dodanie linii rozgraniczającej teren Skweru Gwiazda Polski i Konduktorskiej 17 oraz nazwy skweru

 2. Uwzględnienie postępowania w sprawie wpisu do rejestru zabytków przedmiotowego terenu historii przemysłu lotniczego na MokotowieF27

ZP(U-P)


uwzględniona

nieuwzględniona

53.

07.10.08

Cityboard media sp. z o. o.

 1. Umożliwienie wprowadzenia nowej zabudowy na działce 64
 1. Umożliwienie rozbudowy obiektów na działce 63 wg załącznika
Ul. Narbtta 30 dz. Ew. nr 63 i 64

E8 MW(U)

uwzględniona

w części


uwzględniona

54.

07.10.08


Witold Maksymilian

Trylski,


Joanna Dominika Trylska,

Danuta Markiewicz - Tryska 1. Dopuszczenie usług w kwartale H16
 1. Zmiana współczynnika intensywności zabudowy na 1,5

Ul. Racławicka 26

H16 MW/MN

uwzględnionanieuwzględniona


55.

07.10.08

Spółdzielnia Mieszkaniowa Bartory - Wschód

 1. Zmiana współczynnika PBC na 25% działki narożnej nr 4/4
 1. Zmiana wskaźnka int. Zabudowy na 4,5
 1. Zmiana maksymalnej wysokości zabudowy z 50m na 55m 1. Likwidacja południowej granicy nieprzekraczalnej linii zabudowy
 1. Korekta linii zabudowy od al. Niepodległości do linii wyznaczonej przez elewację gmachu głównego SGH

 2. Wprowadzenie zapisu umożliwiającego realizację miejsc parkingowych i garażowych na terenie spółdzielni
 1. Korekta linii rozgraniczających ul. Batorego.
 1. Wyłączenie z obdzaru B2 zespołu stacji trafo przy ul. Wiśniowej
 1. Wydzielenie działki narożnej z terenu B2 MW(U)

Dz. ew. 4/4

B2 MW(U)

uwzględniona

uwzględniona

uwzględniona

uwzględniona

uwzględniona

uwzględniona


uwzględniona

Nieuwzględniona

nieuwzględniona56.

08.10.08

Wspólnota mieszkaniowa ul. Rakowiecka 31

 1. Zmiana zapisu w §11 ust. 7 na „ Ustala się realizację miejsc parkingowych dla obiektów nowych w ramach działek inwestycji”Dotyczy całego obszaru Planunieuwzględniona


57.

08.10.08

Bulanda Mucha – Architekci Sp. z o. o.

 1. Dopuszczenie rozbudowy siedziby PZMOT zgodnie z istniejącym użytkowaniem działki.


E2 ZP, E3 MW(U)nieuwzględniona


58.

08.10.08

Niewczas Dorota

 1. Zmiana wskaźnka intensywności zabudowy na 3,0H2 MW(U)

uwzględniona

59

08.10.08

Politechnika Warszawska

 1. Zmiana wskaźnika powierzchni biologicznie czynnej na 10%
 1. Zmiana wskaźnka intensywności zabudowy na 3,5
 1. Przesunięcie nieprzekraczalnych linii zabudowy na odległość 8m od granicy działki
 1. W pukcie 7.3 usunięcie ograniczenia wysokości zabudowy do V kondygnacji
Dz. ew. 4 ul. Narbutta 84uwzględniona

uwzględniona

uwzględniona

uwzględniona


59a

08.10.08

Politechnika Warszawska

 1. Zmiana wskaźnika powierzchni biologicznie czynnej na 10%
 1. Zmiana wskaźnka intensywności zabudowy na 3,0
 1. Zmiana wskaźnka powierzchni zabudowy na 60%
 1. W pukcie 7.3 usunięcie ograniczenia wysokości zabudowy do IV kondygnacji
Dz. ew. 63 ul. Narbutta 85/87

C16 UN

uwzględniona

uwzględniona

uwzględniona

uwzględniona
60.

08.10.08

Marek Rytych

 1. Korekta linii zabudowy 1. Intensywność zabudowy 60%
Ul. Boryszewska 13

F 30

cęściowo

uwzględniona


uwzględniona

61.

08.10.08

Barbara Drozd

 1. Zmiana oznaczenia terenu z MW/ZP na U/MW/ZPG9 MW/ZP
nieuwzględniona


62.

08.10.08

27 mieszkańców ulic Wołoska, Balladyny, Dąbrowskiego

 1. Ograniczenie możliwości nadbudowy budynków
 1. Określenie definicji terenów ZP
 1. Zweryfikowanie i ujednolicenie oznaczeń
 1. Brak zgody na dopuszczenie do nadbudowy nowych budynków przy ul. Łowiciej (teren I4)I10MW(U), I13 MW

uwzględniona

uwzględniona


nieuwzględniona

nieuwzględniona63.

08.10.08

Jan Pstrągowski,

Paweł Mileszczyk 1. Określenie czy ograniczenie wysokości zabudowy odnosi się do obiektów czy również do części obiektów
 1. Obniżenie współczynnika miejsc parkingowych
 1. Zmiana zapisu §11 ust. 7 na mniej rygorystyczny
H1MW(U)
nieuwzględniona

nieuwzględniona


nieuwzględniona


64.

08.10.08

Barbara Jagiełło,

Elżbieta Nawojska 1. Ograniczenie możliwości nadbudowy budynków
 1. Określenie definicji terenów ZP
 1. Zweryfikowanie i ujednolicenie oznaczeń
 1. Brak zgody na dopuszczenie do nadbudowy nowych budynków przy ul. Łowiciej (teren I4)I10MW(U), I13 MW

uwzględniona

uwzględniona


nieuwzględniona

nieuwzględniona65.

08.10.08

Renata Kunert

 1. Ograniczenie możliwości nadbudowy budynków
 1. Określenie definicji terenów ZP
 1. Zweryfikowanie i ujednolicenie oznaczeń
 1. Brak zgody na dopuszczenie do nadbudowy nowych budynków przy ul. Łowiciej (teren I4)I10MW(U), I13 MW

uwzględniona

uwzględnionanieuwzględniona

nieuwzględniona66.

08.10.08

Władysław Jóźwik

 1. Zmiana przeznaczenia obszaru F-2 z funkcji MW(U) na MW/U
 1. Włączenie terenu F-3-UO do obszaru F-2 i objęcie wspólnym przeznaczeniem MW/U
F-3 UO,

F-2 MW(U)uwzględniona

nieuwzględniona
67.

08.10.08

Katarzyna Głębska-Ciesiołka

 1. Dopuszczenie wysokości zabudowy do V kondygnacji
 1. Zmiana wskaźnika intensywności zabudowy z 1,5 na 3,0 zgodnie z wydaną decyzją o warunkach zabudowy 1. W pukcie 7.3 usunięcie ograniczenia wysokości zabudowy do IV kondygnacji
Dz. ew. 7/1 ul. Kielecka 31

C-13 MW/MN

uwzględniona
w części

uwzględniona

(tylko dla zabudowy wielorodzinnej)

uwzględniona68.

08.10.08

Rada Dzielnicy Mokotów

1.Brak tabeli z wykazem terenów na rysunku.
2.Ujednolicenie zapisów tekstu projektu planu z rysunkiem.
3.Niewłaściwe:

-definicja funkcji chronionych


-definicja usług nieuciążliwych
-brak ścieżek na rysunku planu

-wprowadzić zakaz realizacji miejsc

parkingowych na terenie zieleni ulicznej

-brak zasady kompensacji miejsc parkingowych


-rozróżnienie lokalizacji głazów od innych pomników przyrody
uwagi dotyczące poszczgólnych terenów:
4.A1:

-niewystarczająca obsługa komunikacyjna


5.A3:

-niewłaściwa lokalizacja dwóch pomnikó przyrody


6.F7, F8, F9:

-zmiana zapisów dotyczących powierzchni biologicznie czynnej


7.F20:

-brak zapisu o obsłudze komunikacyjnej


8.Prognoza nie uwzględnia:

-problemów obsługi komunikacyjnej,

obiektów powodujących promieniowanie

9.F27:


-rozdzielić funkcję skweru oraz terenu użytkowanego jako TPD
10.G9:

-zachować skwer wyłącznie jako teren ZP


11.G4-ZP, G1 U-O:

-wprowadzić zapisy umożliwiające realizację usług: oświaty, zdrowia, sportu i rekreacji


12.H5 ZP:

-przeznaczyć pod usługi oświaty


-wprowadzić zapisy dot. liczby miejsc parkingowych na terenach oświatowych
13.F18 U-O:

-pozostawić istniejącą funkcję


14.F20 ZP:

-wydzielić obszar z przeznaczeniem na funkcje oświaty i zdrowia


15.E24

-rozszerzyć przeznaczenie o funkcje sportu i rekreacji

16.ustalić wyłącznie funkcję usług kultury uzupełnioną funkcją mieszkaniową: Teatr Lalek, Laboratorium Dramatu, planowany teatr na rogu ulic Madalińskiego i Sandomierskiej
17.

-uwzględnić w rys. planu granice podziału działek ewidencyjnych,


-wyraźnie oznaczyć oraz zweryfikować strefy ochrony konserwatorskiej i strefy ochrony przyrody
-weryfikacja lokalizacji pomników przyrody
-weryfikacja budynków wpisanych do rejestru konserwatora zabytków
-doprecyzowanie zapisów dot. obiektów wpisanych do rejestru zabytków
-§ 10 ustęp 2: rozszerzenie zapisów o dopuszczenie szerszej gamy kolorów
-weryfikacja i precyzyjne określenie na rysunku planu linii zabudowy okalających:zabytki i dobra kultury współczesnej, budynki do zachowania lub wymiany,tereny zieleni wydzielonej
-weryfikacja wskaźników intensywności zabudowy
-określenie, na czym ma polegać ochrona zieleni wysokiej
-doprecyzowanie zapisów o wytyczne dla obiektów stanowiących dobro kultury współczesnej
-wprowadzenie definicji wymiany zabudowy
-weryfikacja możliwości realizacji nowych miejsc parkingowych
-doprecyzowanie zapisu, co oznacza „zabudowa sąsiadująca”
-uściślenie zapisów w słowniczku dot. szyldów
-dz. inwestycyjna w narożniku kwartału B2 najeży określić zasady zagospodarowania,
-wyznaczyć dojazd do działek inwestycyjnych przy ul. Morskie Oko

.

-dostosować wskaźniki intensywności zabudowy:Kielecka róg Narbutta,Kazimierzowska 23,koło budynku SGGW
-F16: -wprowadzić zapis o zróżnicowaniu funkcji kwartału

18.A1:


-nie został naniesiony budynek istniejący
-brak podstaw dla wysokości zabudowy 40m
-brak działek inwestycyjnych
-brak zapisów odnoszących się do istniejącego zagospodarowania
19.A2:

-wprowadzić zakaz rozbudowy zabudowy chronionej planem


-weryfikacja wskaźnika intensywności zabudowy
20.A3:

-brak informacji dot. zabudowy istniejącej


21.A4:

-wprowadzenie zakazu zabudowy na terenie boiska szkoły


-określenie, czy szkoła należy do strefy ochrony os. Bruna
22.A6:

-rozdzielenie zapisów dla szkoły i apartamrentowca


-usunięcie z rysunku nieprzekraczalnej linii zabudowy łączącej oba budynki
-wprowadzić odrębne zapisy dot. maksymalnej wys. zabudowy dla budynku szkoły
-opisanie budynku apartamentowego w przeznaczeniu kwartału
-weryfikacja granic stref ochrony w kwartałach A4 i A6
23.A7:

-zmniejszenie maksymalnej wys. zabudowy


24.A9:

-kwartał ustala ochronę zieleni wysokiej prowadząc jednocześnie linię zabudowy na terenie tej zieleni


25.A10:

-zlikwidowanie linii zabudowy od strony ulic w tym kwartale


26.B2:

-rozdzielić kwartał


-wyznaczyć nowe linie zabudowy
-zmniejszyć wskaźnik maksymalnej intensywności zabudowy
-uwzględnić w zapisach ograniczenia wynikające z przebiegu linii metra
-wrysować ciąg pieszy
27.B3:

-wprowadzić zakaz lokalizacji nowej zabudowy


-skorygować linię zabudowy
28.B4:

- wykreślić zapis o pierzei


-wyłączyć z zapisów dopuszczających przebudowę budynek przy ul. Rakowieckiej 4A

29.B5:


-zbyt wysoka maksymalna wysokość zabudowy 50m
-zmiana współczynnika intensywności zabudowy
-likwidacja nowych linii zabudowy
-wprowadzenie zapisu o utrwaleniu istniejącej zabudowy użytkowej oraz zakazu wprowadzania jakiejkolwiek nowej zabudowy
30.C1:

-zmiana współczynnika intensywności zabudowy na wyższy


31.C2:

-objęcie ochroną części budynku seminarium


32.C3:

-wykreślenie linii zabudowy oraz zapisu o możliwości rozbudowy budynku w rejestrze zabytków


-wpisanie obsługi komunikacyjnej także od ulicy Fałata.

33.C5:


-zmiana w zapisie dot. przeznaczenia kwartału
-weryfikacja współczynnika intensywności zabudowy na wyższy
34.C6:

-uzupełnienie linii zabudowy


-korekta współczynnika intensywności zabudowy
35.C7:

-brak konsekwencji przy przebiegu linii zabudowy z zapisem zakazującym lokalizacji nowej zabudowy


36.C8:

-brak konsekwencji przy przebiegu linii zabudowy z zapisem zakazującym lokalizacji nowej zabudowy


-dopuszczenie nadbudowy od ul. Opoczyńskiej
-sprzeczność zapisu o zachowaniu dachów i elewacji z zapisem o dopuszczeniu nadbudowy w kwartałach C7, C8, C9
37.C9

-oznaczenie na rysunku planu budynków wpisanych do rejestru zabytków


38.C10:

-wyznaczenie linii zabudowy


-korekta współczynnika intensywności zabudowy
-uzupełnienie obsługi komunikacyjnej także od ulicy Ligockiej.
-objęcie ochroną planem obiektów przy Al. Niepodległości 145 i 147
39.C11:

-usunąć linie zabudowy


-korekta współczynnika intensywności zabudowy
40.C12:

- uzupełnienie obsługi komunikacyjnej także od ulicy Madalińskiego.


-sprecyzowanie zasad ochrony

41.C13:


- zmiana ustaleń obsługi komunikacyjnej
-zaznaczenie zieleni publicznej
-ustalenie niezależnie dwóch maksymalnych wkaźników zabudowy
42.C14:

-usunąć wykreśloną obowiązującą linię zabudowy


-wprowadzenie w ust.2 zapisu „z wyłączeniem budynku łowicka 39A”
- wprowadzenie zapisu o wjeździe od ul. Karłowicza
-w § 43 ust 8 pkt 8.4 usunąć punkt 3
43.C15:

-usunąć zapis o pierzei od strony ul. Madalińskiego


-wyższy wskaźnik intensywności zabudowy
-wprowadzenie zapisu, że na terenach zieleni urządzonej dopuszcza się lokalizację wjazdów

-uzupełnienie obsługi komunikacyjnej także od ulicy Karłowicza


44.C16

-korekta współczynnika intensywności zabudowy


-w ust.2 pkt 8 dodać, że ustalenia nie dotyczą obiektów chronionych planem
45.D1

-błędny wpis o ochronie zieleni wysokiej

46.D2

-usunąć linię zabudowy-sprecyzowanie zapisów planu

47.D3


-brak numeru wpisu obiektu do rejestru zabytków

48.E6


-podzielenie kwartału(wydzielenie kwartału z domem dziecka)

-uzupełnić zapis o obsługę komunikacyjną od ul. Rejtana


-zmienić zapis o linii zabudowy od ul. Narbutta

49.E11

-zmienić zapis o przeznaczeniu pod usługi oświaty50.E12, E13

-chronione planem kapliczki powinny być zaznaczone na rysunku


planu

50.E16


-dwukrotnie powtórzony został zapis o nieprzekraczalnych liniach
zabudowy

51.E17


-zwiększyć współczynnik intensywności zabudowy

52.E18


-należy zmniejszyć wysokość zabudowy do wysokości budynku
istniejącego garażu

53.E21, E24

-zwiększyć wskaźnik intensywności zabudowy

54.E22


-zwiększyć wskaźnik intensywności zabudowy

55.E23


-w tekście brak jest zapisu o obiekcie chronionym planem

56.F1


-niezgodność maksymalnej wysokości zabudowy ze stanem istniejącym

-deficyt miejsc parkingowych wynikający z ustaleń planu

57.F6, F17, F19

-zapis o zakazie rozbudowy koliduje z przebiegiem linii zabudowy

58.F16

-niezgodność wskaźnika intensywności zabudowy w tekście i na rysunku


planu

-zmniejszenie maksymalnej intensywności zabudowy

-przeznaczenie narożnika Spacerowa Belwederska np. pod zieleń urządzoną

59.F24


-korekta nieprzekraczalnej linii zabudowy

60.F25


-zmiana wskaźnika intensywności zabudowy zgodnie z decyzją nr 897/2008

61.F26


-usunięcie zapisu dopuszczającego rozbudowę

-usunięcie nieprzekraczalnych linii zabudowy

62.F27

ograniczenie linii zabudowy63.F28

-usunięcie nieprzekraczalnych linii zabudowy

-niewłaściwe oznaczenie zieleni do zachowania

64.F31


-za duży wskaźnik powierzchni zabudowy

65.G3


-zmiana wskaźnika intensywności

66.G5


-za duża maksymalna wysokość zabudowy
67.G6

-zmiana wskaźnika intensywności zabudowy na większy

68.G9

-przedłużenie obowiązującej linii zabudowy od ul. Olesińskiej i


Puławskiej zgodnie z decyzją 288/WZ/MOK/2008

-niezgodność wskaźnika intensywności zabudowy w tekście i na rysunku planu

-rozważyć możliwość dopuszczenia zabudowy od strony ul. Madalińskiego

69.G12 G13 G14

-w pkt2 ppkt8 brak zastrzeżenia związanego z pkt7 tak jak w
kwartale G11

70.G14


-brakuje oznaczenia kapliczki oraz strefy ekspozycji kapliczki

71.G16


-usunięcie nieprzekraczalnych linii zabudowy

-brak zapisu „z zastrzeżeniem pkt7” w odniesieniu do obiektów chronionych

72.G18

-brak zapisu „z zastrzeżeniem pkt7”-należy wrysować nieprzekraczalną linię zabudowy od strony ul. Wiśniowej

-usunięcie linii zabudowy wokół terenu zieleni publicznej

73.G19, G21

-brak zapisu „z zastrzeżeniem pkt7” w odniesieniu do obiektów chronionych

-usunięcie linii zabudowy wokół terenu zieleni publicznej

74.G20


-brak zapisu „z zastrzeżeniem pkt7” w odniesieniu do zapisu o wymianie
zabudowy
75.G22

-wprowadzenie linii zabudowy

-ustalenie warunków kształtowania zabudowy

-ograniczenie wysokości zabudowy


76.G25


-brak zapisu „z zastrzeżeniem pkt7” w odniesieniu do obiektów chronionych planem

-zmiana zapisów pkt7.5 ppkt3,4

77.H1

-usunięcie nieprzekraczanej linii zabudowy-uzupełnienie opisu obiektów chronionych planem

78.H2,H3,H4

-usunięcie nieprzekraczanej linii zabudowy

-umieszczenie zastrzeżenia dot. budynku chronionego planem

79.H8

-usunięcie nieprzekraczanej linii zabudowy80.H9, H10

-weryfikacja zapisów z wpisami do rejestru zabytków

81.H11

-podniesienie wskaźnika intensywności zabudowy


82.H13

-usunięcie linii zabudowy


-weryfikacja maksymalnej wysokości zabudowy

82.H14


-usunięcie linii zabudowy
83.H17

-brak zastrzeżenia w pkt2 „z wyłączeniem pkt7”


84.I1

-podniesienie wskaźnika intensywności zabudowy

85.I3

-usunięcie pkt9


-wrysowanie obowiązującyvh linii zabudowy
-usunięcie nieprzekraczalnych linii zabudowy
86.I4

-za duża maksymalna dopuszczalna wysokość zabudowy


87.I6


-podniesienie wskaźnika intensywności zabudowy
-usunięcie nieprzekraczalnych linii zabudowy
88.I7

-podniesienie wskaźnika intensywności zabudowy


89.I8

-zmiana przebiegu linii zabudowy


-błąd interpunkcyjny
90.I9

-brak zastrzeżenia w pkt2 „z wyłączeniem pkt7”


91.I10

-usunięcie nieprzekraczalnych linii zabudowy


-brak zastrzeżenia w pkt2 „z wyłączeniem pkt7”
-podniesienie wskaźnika intensywności zabudowy
-usunięcie pkt4 ppkt7.3 ust.7

92.I12, I13, I14, I15, I18, I19


-usunięcie nieprzekraczalnych linii zabudowy
93.I12

-wprowadzenie zapisu dopuszczjącego wymianę zabudowy niezwiązanej z Osiedlem Dąbrowskiego, podniesienie dla w/w zabudowy wskaźnika intensywności zabudowy


94.I14

-usunięcie nieprzekraczalnych linii zabudowy


95.I18

-pozostawienie istniejącego parkinguuwzględniona

uwzględniona


uwzględniona


uwzględniona
w części

uwzględniona

uwzględniona

uwzględniona


uwzględniona


uwzględniona

uwzględniona

uwzględniona

uwzględniona

uwzględniona


uwzględniona

częściowo

uwzględniona

dla planowanego teatr na rogu ulic Madalińskiego i Sandomierskiej dopuszczamy także funkcję usług
uwzględniona

uwzględniona

uwzględniona

uwzględniona

uwzględniona

uwzględniona


uwzględniona

uwzględniona

uwzględniona


uwzględniona

uwzględniona


uwzględniona

uwzględniona


uwzględniona

wskaźnik: 2,5

uwzględniona

uwzględniona

uwzględniona

uwzględniona


uwzględniona

uwzględniona

uwzględniona


uwzględniona


uwzględniona

uwzględniona

uwzględniona

uwzględniona

uwzględniona

uwzględniona


uwzględniona

uwzględniona

uwzględniona

uwzględniona


uwzględniona

wskaźnik: 3,5

uwzględniona


uwzględniona


uwzględniona

uwzględniona

uwzględniona

uwzględniona

uwzględniona


uwzględniona

uwzględniona

uwzględniona

uwzględniona


uwzględniona

uwzględniona


uwzględniona

uwzględniona

wskaźniki: MN-1,5 MW-2,5

uwzględniona

uwzględniona
uwzględniona

uwzględniona

uwzględniona

uwzględniona


uwzględniona

uwzględniona

wskaźnik: 3,5
uwzględniona

uwzględniona

uwzględniona

uwzględniona

uwzględniona

uwzględniona


uwzględniona

uwzględniona

uwzględniona

wskaźnik: 2,5

Uwzględniona dla E21 wslaźnik: 1,5

uwzględniona

wskaźnik: 2,5,

dla MN: 1,5

uwzględniona


uwzględniona

uwzględniona

uwzględniona


uwzględniona

uwzględniona

uwzględniona


uwzględniona

uwzględniona

uwzględniona


uwzględniona

uwzględniona

uwzględniona

uwzględniona
uwzględniona

maksymalna wysokość zabudowy zostaje zmniejszona z 30m na 20m


uwzględniona

wskaźnik 2,5

uwzględniona

uwzględniona


uwzględniona


uwzględniona

uwzględniona

uwzględniona

uwzględniona

uwzględniona


uwzględniona

uwzględniona


uwzględniona

uwzględniona

uwzględniona


uwzględniona


uwzględniona


uwzględniona

uwzględniona

uwzględniona


uwzględniona

uwzględniona

uwzględniona


uwzględniona


uwzględniona

wskaźnik: 2,5

uwzględniona


uwzględniona

maksymalna wysokość zabudowy ustalona na 25m


uwzględniona

uwzględniona

uwzględniona

wskaźnik: 2,0


uwzględniona


uwzględniona

uwzględniona

uwzględniona maksymalna wysokość zabudowy ustalona na 20m
uwzględniona

wskaźnik 1,5


uwzględniona

uwzględniona

wskaźnik: 2,5,

dla MN: 1,5


uwzględniona
uwzględniona

uwzględniona


uwzględniona

uwzględniona

uwzględniona

wskaźnik 1,8
uwzględniona

uwzględniona

uwzględniona w części wprowadzenia zapisu dopuszczjącego wymianę zabudowy niezwiązanej z Osiedlem Dąbrowskiego

uwzględniona


uwzględniona
nieuwzględniona

nieuwzględniona

nieuwzględniona

nieuwzględniona

nieuwzględniona

nieuwzględniona

nieuwzględniona

nieuwzględniona

nieuwzględniona


nieuwzględniona

nieuwzględniona


nieuwzględniona

nieuwzględniona


nieuwzględniona
nieuwzględniona
nieuwzględniona
nieuwzględniona

nieuwzględniona


nieuwzględniona

nieuwzględniona

nieuwzględniona

nieuwzględniona

nieuwzględniona

nieuwzględniona

nieuwzględniona

nieuwzględniona


nieuwzględniona

nieuwzględniona

nieuwzględniona

nieuwzględniona

nieuwzględniona

nieuwzględniona

nieuwzględniona


nieuwzględniona

nieuwzględniona

nieuwzględniona

nieuwzględniona

nieuwzględniona

nieuwzględniona
nieuwzględniona69.

08.10.08

Stołeczny Konserwator Zabytków

Ewa Nekanda-Trepka

Pobieranie 0.67 Mb.

1   2   3   4
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna