Wykaz wydanych przez Starostwo Powiatowe w Raciborzu decyzji administracyjnych w roku 2005Pobieranie 319.55 Kb.
Strona1/5
Data03.05.2016
Rozmiar319.55 Kb.
  1   2   3   4   5
Niniejsza informacja przedstawia najważniejsze prace, jakie zostały zrealizowane przez poszczególne komórki organizacyjne Starostwa Powiatowego w Raciborzu w 2005r. Prezentuje ilość rozpatrzonych spraw, wydanych decyzji administracyjnych, zrealizowanych inwestycji, a także ważniejsze zadania, które nie zawsze można zmierzyć i zaprezentować.

Decyzje administracyjne

W 2005r. w Starostwie Powiatowym w Raciborzu wydano 15.793 decyzji administracyjnych.


Tabela Nr 1

Wykaz wydanych przez Starostwo Powiatowe w Raciborzu

decyzji administracyjnych w roku 2005


2005r.

Ilość wydanych decyzji administracyjnych

15.793

Odwołania od decyzji administracyjnych

33

Uchylone decyzje administracyjne

9

Tabela nr 2Wykaz wydanych decyzji przez poszczególne komórki organizacyjne

Starostwa Powiatowego w RaciborzuKomórka organizacyjna


Decyzje administra-cyjne


Wniesiono odwołań


Zmiana własna

Organ odwoławczy


Postanowienia


Zaświadczenia

Utrzymał w mocy

Uchylił

Sprawa
w toku


Wydział Geodezji

69

1

0

1

0

0

175

115

Wydział Komunikacji
i Transportu

14.326

10

0

2

0

2

105

166

Wydział Organizacyjny
i Spraw Obywatelskich

37

0

0

0

0

0

0

0

Referat Architektury
i Budownictwa

776

12


0

7

4

1

237

119

Referat Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej
i Rolnictwa

181

10

8

3

5

2

141

440

Referat Edukacji, Kultury i Sportu

372

0

0

0

0

0

0

20

Referat Gospodarki Nieruchomościami

(II półrocze 2005r.)32

1

0

0

0

1

9

15

Razem

15.793

34

8

13

9

6

667

875

Ważniejsze zadania realizowane przez poszczególne komórki organizacyjne

Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich:


    1. przygotowano zmiany do Statut Powiatu Raciborskiego,

    2. wprowadzono do użytku elektroniczny rejestr uchwał Zarządu i Rady Powiatu Raciborskiego,

    3. zorganizowano 57 posiedzeń Zarządu Powiatu Raciborskiego,

    4. zorganizowano 1.990 godzin szkoleń pracowniczych, średnia ilość godzin przypadających na jednego pracownika wyniosła około 19 godzin, przy przyjęciu średniego stanu zatrudnienia w 2005r. tj. 103 osób,

    5. zorganizowano szkolenia dla pracowników i kadry kierowniczej, szczegółowo przedstawia to Tabela Nr 3.

Tabela Nr 3Ilościowy wykaz zrealizowanych szkoleń w 2005r.


Lp.

Kom. Org.

Ilość szkoleń

1.

Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

11

2.

Wydział Finansowy

10

4.

Referat Architektury i Budownictwa

4

5.

Wydział Geodezji

13

6.

Referat Promocji, Rozwoju i Współpracy Zagranicznej

25

7.

Referat Edukacji, Kultury i Sportu

13

8.

Referat Spraw Społecznych

10

9.

Wydział Komunikacji i Transportu

11

10.

Referat Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej
i Rolnictwa

16

11.

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego

9

12.

Referat Zamówień Publicznych i Remontów

6

13.

Referat Kontroli i Audytu Wewnętrznego

7

14.

Biuro ds. Zarządzania Jakością

1

15.

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

1

RAZEM

137
Pobieranie 319.55 Kb.

  1   2   3   4   5
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna