Wykaz zadań wynikających z regulaminu Kuratorium Oświaty w Szczecinie i osób odpowiedzialnych za ich realizacjęPobieranie 138.82 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar138.82 Kb.
Wykaz zadań wynikających z regulaminu Kuratorium Oświaty w Szczecinie i osób odpowiedzialnych za ich realizację.

Zadanie

Imię i nazwisko pracownika

Stanowisko

Adres e-mail

nr telefonu

Administracja sieci

Radosław Maciaszczyk

gł.specjalista - informatyk

rmaciaszczyk@kuratorium.szczecin.pl

091 4427506

Akredytacja niepublicznych placówek.

Remigiusz Podstawczak

Władysław Sanocki

Alina Sukiennicka


wizytator

st.wizytator

wizytator


rpodstawczuk@kuratorium.szczecin.pl

wsanocki@kuratorium.szczecin.pl

asukiennicka@kuratorium.szczecin.pl091 4427561

091 4427550

091 4427553


Akredytacja placówek kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

Agnieszka Bekas

Małgorzata Gadomska

Remigiusz Podstawczak

Władysław Sanocki

Alina Sukiennicka


gł.specjalista

wizytator

wizytator

st. wizytator

wizytator


abekaskuratorium.szczecin.pl

mgadomska@kuratorium.szczecin.plrpodstawczuk@kuratorium.szczecin.pl

wsanocki@kuratorium.szczecin.pl

asukiennicka@kuratorium.szczecin.pl091 4427530

091 4427564

091 4427561

091 4427550091 4427553

Akredytacja placówek doskonalenia nauczycieli.

Agnieszka Bekas

gł.specjalista

bekas@kuratorium.szczecin.pl

091 4427530

Archiwum

Marek Wojakowski

archiwista

mwojakowski@kuratorium.szczecin.pl

091 4427584

Awans zawodowy nauczycieli.

Mirosława Rogalska

gł.specjalista


mrogalska@kuratorium.szczecin.pl


091 4427512

Baza danych szkół i placówek w województwie.

Anna Krukowska-Włoch

st.informatyk

akrukowska@kuratorium.szczecin.pl

091 4427575

Biuletyn Informacji Publicznej Kuratorium

Karolin Pietroczuk-Rapkiewicz

specjalista

kpietroczuk@kuratorium.szczecin.pl

091 4427532

Diagnozowanie potrzeb nauczycieli w zakresie ich doskonalenia.

Grażyna Winiecka

wizytator

gwiniecka@kuratorium.szczecin.pl

091 4427570

Diagnozy problemowe.

Urszula Kaniuk

st. wizytator

ukaniuk@kuratorium.szczecin.pl

091 4427535

Dofinansowanie zakupu podręczników.

Izabela Pawlak

z-ca dyrektora

ipawlak@kuratorium.szczecin.pl

091 4427559

Dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych.

Władysław Raczkowski

st.wizytator

wraczkowski@kuratorium.szczecin.pl

094 3428444

Dokształcanie młodocianych w szkołach oraz ośrodkach dokształcania i doskonalenia zawodowego.

Daniela Arciszewska

st.wizytator

darciszewska@kuratorium.szczecin.pl

091 4427555

Dokumentacja programowa w zakresie kształcenia zawodowego i innych materiałów edukacyjnych.

Renata Rucińska

st.wizytator

rrucinska@kuratorium.szczecin.pl

091 4427551

Duplikaty świadectw i dyplomów dotyczących tytułów kwalifikacyjnych.

Daniela Arciszewska

st.wizytator

darciszewska@kuratorium.szczecin.pl

091 4427555

Duplikaty świadectw zlikwidowanych niepublicznych szkół.

Remigiusz Podstawczak

Władysław Sanocki

Alina Sukiennicka


wizytator

st.wizytator

wizytator


rpodstawczuk@kuratorium.szczecin.pl

wsanocki@kuratorium.szczecin.pl

asukiennicka@kuratorium.szczecin.pl091 4427561

091 4427550

091 4427553


Duplikaty świadectw zlikwidowanych publicznych szkół podstawowych i gimnazjów.

Urszula Kowalska

st.wizytator

ukowalska@kuratorium.szczecin.pl

091 4427558

Duplikaty świadectw zlikwidowanych szkół publicznych.

Renata Rucińska

st.wizytator

rrucinska@kuratorium.szczecin.pl

091 4427551

Dystrybucja bezpłatnych podręczników dla uczniów niepełnosprawnych.

Agnieszka Stroynowska

st.wizytator

astroynowska@kuratorium.szczecin.pl

091 4427545

Dożywianie dzieci i uczniów.

Elżbieta Kintop

st.wizytator

ekintop@kuratorium.szczecin.pl

091 4427557

Edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Małgorzata Makowska

st.wizytator

mmakowska@kuratorium.szczecin.pl

091 4427542

Edukacja komunikacyjna.

Remigiusz Podstawczuk

Izabela Pawlakwizytator

z-ca dyrektorarpodstawczuk@kuratorium.szczecin.pl

ipawlak@kuratorium.szczecin.pl091 4427559

Edukacja prozdrowotna.

Iwona Matyjanowska

wizytator

imatyjanowska@kuratorium.szczecin.pl

091 4427562

Edukacja regionalna.

Elżbieta Wysocka

st.wizytator

ewysocka@kuratorium.szczecin.pl

091 4427568

Edukacja sportowa.

Izabela Pawlak

z-ca dyrektora

ipawlak@kuratorium.szczecin.pl

091 4427559

Egzamin maturalny, egzamin dojrzałości.

Katarzyna Parszewska

st.wizytator

kparszewska@kuratorium.szczecin.pl

091 4427548

Egzaminy z nauki zawodu i przygotowania zawodowego.

Dariusz Siemasz

wizytator

dsiemasz@kuratorium.szczecin.pl

091 4427540

Ekspedycja.

Jadwiga Czeladzińska

st.inspektor

jczeladzińska@kuratorium.szczecin.pl

091 4427509

Europejskie programy edukacyjne.

Agnieszka Bekas

gł.specjalista

abekas@kuratorium.szczecin.pl

091 4427530

Gimbusy, zamówienia publiczne, inwestycje oświatowe, nagrody Kuratora Oświaty

Gabriela Bodnar

st.inspektor

gbodnar@kuratorium.szczecin.pl

091 4427504

Grupy etniczne.

Iwona Matyjanowska

wizytator

imatyjanowska@kuratorium.szczecin.pl

091 4427562

Konkursy artystyczne.

Karolina Pietroczuk-Rapkiewicz

specjalista

kpietroczuk@kuratorium.szczecin.pl

091 4427532

Konkursy przedmiotowe dla szkół podstawowych i gimnazjów.

Grażyna Winiecka

wizytator

gwiniecka@kuratorium.szczecin.pl

091 4427570

Kształcenie transgraniczne.

Alina Przerwa

z-ca dyrektora

aprzerwa@kuratorium.szczecin.pl

091 4427541

Kształcenie uczniów szczególnie uzdolnionych zawodowo.

Małgorzata Gadomska

wizytator

mgadomska@kuratorium.szczecin.pl

091 4427564

Kształcenie uczniów zdolnych.

Małgorzata Gadomska

wizytator

mgadomska@kuratorium.szczecin.pl

091 4427564

Kursy dla kadry kierowniczej i wychowawców placówek wypoczynku dzieci i młodzieży.

Beata Giebas

wizytator

bgiebas@kuratorium.szczecin.pl

091 4427567

Kursy kwalifikacyjne.

Grażyna Winiecka

Urszula Kaniukwizytator

p.o. z-cy dyrektoragwiniecka@kuratorium.szczecin.pl

ukaniuk@kuratorium.szczecin.pl091 4427570

091 4427535Nauczanie języka angielskiego w klasach I–III szkół podstawowych.

Iwona Matyjanowska

wizytator

imatyjanowska@kuratorium.szczecin.pl

091 4427562

Nostryfikacja świadectw i dyplomów.

Agnieszka Bekas

Karolina Pietroczuk-Rapkiewiczgł.specjalista

specjalistaabekas@kuratorium.szczecin.pl

kpietroczuk@kuratorium.szczecin.pl091 4427530

091 4427532Miesięcznik oświatowy „Refleksje”

Karolina Pietroczuk-Rapkiewicz

specjalista

kpietroczuk@kuratorium.szczecin.pl

091 4427532

Młodzi Parlamentarzyści, Pro publico bono, Rada Dzieci i Młodzieży.

Urszula Kaniuk

st. wizytator

ukaniuk@kuratorium.szczecin.pl

091 4427535

Mniejszości narodowe.

Dariusz Michalak

wizytator

dmichalak@kuratorium.szczecin.pl

094 3428480

Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach oświatowych.

Remigiusz Podstawczuk

wizytator

rpodstawczuk@kuratorium.szczecin.pl

091 4427561

Monitorowanie stanu oświaty w województwie

Mariola Konopka

dyrektor

amarkowicz@kuratorium.szczecin.pl

091 4427543

Olimpiady i konkursy z przedmiotów zawodowych

Małgorzata Gadomska

wizytator

mgadomska@kuratorium.szczein.pl

091 4427564

Opinie i orzeczenia wydawane przez poradnie psychologiczno – pedagogiczne.

Agnieszka Stroynowska

st.wizytator

astroynowska@kuratorium.szczecin.pl

091 4427545

Patronaty Kuratora nad konkursami i przedsięwzięciami edukacyjnymi.

Karolina Pietroczuk-Rapkiewicz

specjalista

kpietroczuk@kuratorium.szczecin.pl

091 4427532

Profilaktyka.

Alina Sukiennicka

wizytator

asukiennicka@kuratorium.szczecin.pl

091 4427553

Program Operacyjny „Kapitał Ludzki”.

Grzegorz Szczudło

gł.specjalista

gszczudlo@kuratorium.szczecin.pl

091 4427536

Programy rządowe dotyczące problematyki rynku pracy, w tym zmniejszania bezrobocia, oraz programów skierowanych do szkół kształcących dla potrzeb wsi.

Alina Przerwa

z-ca dyrektora

aprzerwa@kuratorium.szczecin.pl

091 4427541

Projekty edukacyjne.

Agnieszka Bekas

gł.specjalista

abekas@kuratorium.szczecin.pl

091 4427530

Przestrzeganie praw dziecka i ucznia.

Elżbieta Wysocka

st.wizytator

ewysocka@kuratorium.szczecin.pl

091 4427568

Rekrutacja uczniów do szkół ponadgimnazjalnych.

Dariusz Siemasz

wizytator

dsiemasz@kuratorium.szczecin.pl

091 4427540

Rozliczanie umów ekspertów ds. awansu zawodowego

Elżbieta Dyrdał

gł.specjalista

edyrdał@kuratorium.szczecin.pl

091 4427518

Rządowe programy wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży.

Urszula Kaniuk

p.o. z-cy dyrektora

ukaniuk@kuratorium.szczecin.pl

091 4427535

Sekretariat Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty

Renata Błaszczyk


st.inspektor

kurator@kuratorium.szczecin.pl

091 4427500

Sekretariat II Zachodniopomorskiego Wicekuratora Oświaty

Urszula Harzewska

st.inspektor

uharzewska@kuratorium.szczecin.pl

091 4427502

Sprawy kadrowe pracowników Oświaty w powiatach: choszczeńskim, gryfińskim, myśliborskim, pyrzyckim, stargardzkim

Krystyna Sawa-Stankiewicz

st.inspektor

ksawa@kuratorium.szczecin.pl

091 4427516

Sprawy kadrowe pracowników Oświaty w powiatach: drawskim, łobeskim, wałeckim oraz w mieście Szczecinie

Beata Nalewajk

st.inspektor

bnalewajk@kuratorium.szczecin.pl

091 4427514

Sprawy kadrowe pracowników Oświaty w powiatach: goleniowskim, gryfickim, kamieńskim, polickim, oraz w mieście Świnoujściu

Danuta Zalewska

st.inspektor

dzalewska@kuratorium.szczecin.pl

091 4427517

Sprawy kadrowe pracowników Oświaty w powiatach: koszalińskim, sławieńskim, kołobrzeskim, białogardzkim

Robert Tworogal

gł.specjalista

rtworogal@kuratorium.szczecin.pl

091 4427528

Sprawy kadrowe pracowników Oświaty w powiatach: świdwińskim, szczecineckim

Krystyna Gziut

st.inspektor

kgziut@kuratorium.szczecin.pl

091 4427515

Sprawy osobowe pracowników Kuratorium,

Elżbieta Dyrdał

gł.specjalista

edyrdał@kuratorium.szczecin.pl

091 4427518

Strona Internetowa Kuratorium.

Karolina Pietroczuk-Rapkiewicz

specjalista

kpietroczuk@kuratorium.szczecin.pl

091 4427532

Stypendia Ministra Edukacji Narodowej.

Katarzyna Parszewska

st.wizytator

kparszewska@kuratorium.szczecin.pl

091 4427548

Stypendia Prezesa Rady Ministrów.

Katarzyna Parszewska

st.wizytator

kparszewska@kuratorium.szczecin.pl

091 4427548

Szkoły promujące zdrowie.

Izabela Pawlak

Elżbieta Kintopz-ca dyrektora

st.wizytatoripawlak@kuratorium.szczecin.pl ekintop@kuratorium.szczecin.pl

091 4427559

091 4427557System informacji oświatowej.

Anna Krukowska-Włoch

Agnieszka Bekasst.informatyk

gł.specjalistaakrukowska@kuratorium.szczecin.pl

abekas@kuratorium.szczecin.pl091 4427575

091 4427530Systemy teleinformatyczne, strona internetowa

Łukasz Słodkowski

st.informatyk

lslodkowski@kuratorium.szczecin.pl

091 4427507

Terminarz rekrutacji do gimnazjów.

Urszula Kowalska

st.wizytator

ukowalska@kuratorium.szczecin.pl

091 4427558

Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci.

Agnieszka Stroynowska

st.wizytator

astroynowska@kuratorium.szczecin.pl

091 4427545

Wojewódzki kalendarz imprez dla dzieci i młodzieży.

Grażyna Winiecka

wizytator

gwiniecka@kuratorium.szczecin.pl

091 4427570

Wojewódzkie projekty w dziedzinie edukacji.

Grażyna Winiecka

wizytator

gwiniecka@kuratorium.szczecin.pl

091 4427570

Współpraca międzynarodowa szkół i placówek.

Agnieszka Bekas

gł.specjalista

abekas@kuratorium.szczecin.pl

091 4427530

Współpraca z partnerami zagranicznymi w sprawie kształcenia zawodowego i ustawicznego.

Alina Przerwa

z-ca dyrektora

aprzerwa@kuratorium.szczecin.pl

091 4427541

Współpraca ze środkami masowego przekazu.

Iwona Rydzkowska

Karolina Pietroczuk-Rapkiewiczz-ca dyrektora

specjalistairydzkowska@kuratorium.szczecin.pl

kpietroczuk@kuratorium.szczecin.pl091 4427580

091 4427532Współpraca trans graniczna szkół.

Alina Przerwa

z-ca dyrektora

aprzerwa@kuratorium.szczecin.pl

091 4427541

Wypoczynek dzieci i młodzieży.

Beata Giebas

wizytator

bgiebas@kuratorium.szczecin.pl

091 4427567

Zaopatrzenie

Elżbieta Kasperek

st.inspektor

ekasperek@kuratorium.szczecin.pl

091 4427503

©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna