Wykonanie nawierzchni poliuretanowej boiska do piłki ręcznej I koszykówki przy zs nr 1 w KozienicachPobieranie 19.83 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar19.83 Kb.
Znak: OiN.272.5.2012 Kozienice 18 lipiec 2012r.

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Wykonanie nawierzchni poliuretanowej boiska do piłki ręcznej i koszykówki przy ZS Nr 1 w Kozienicach

(nr postępowania 213812-2012).
Z A W I A D O M I E N I E

o wyborze oferty

Powiat Kozienicki zawiadamia, że na realizację przedmiotu zamówienia „Wykonanie nawierzchni poliuretanowej boiska do piłki ręcznej i koszykówki przy ZS Nr 1 w Kozienicach” została wybrana oferta firmy: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe GRETASPORT Ilona Stańczyk 41-303 Dąbrowa Górnicza ul. Podlesie 17 która spełniła wszystkie warunki specyfikacji istotnych warunków zamówienia i przedstawiła cenowo najniższą ofertę. Cena brutto wybranej oferty 212 381,49 zł; słownie: dwieście dwanaście tysięcy trzysta osiemdziesiąt jeden 49/100 zł.).
Zestawienie ofert złożonych w niniejszym postępowaniu:

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena oferty brutto

Punktacja przyznana ofertom w kryterium cena – 100%

1

Sport Grupa Sp. z o. o. 05-300 Mińsk Mazowiecki ul. Dźwigowa 24

238 354,46 zł

89,10

2

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe GRETASPORT Ilona Stańczyk 41-303 Dąbrowa Górnicza ul. Podlesie 17

212 381,49 zł100,003

BELLSPORT Grzegorz Leszczyński 41-923 Bytom ul. Hutnicza 4

264 186,32 zł.


80,39


4

PRESTIGE Sp. z o. o. 71-066 Szczecin ul. Świerczewska 5

260 069,31 zł.

81,66

5

GARDENIA SPORT Sp. z o. o. 02-699 Warszawa ul. Kłobucka 13

219 033,69 zł.


96,96


6

EUROCOURT Sp. z o. o. 26-600 Radom ul. Wolności 8 m. 7

232 963,67 zł.

91,177

ANH Dzięcioł Stanisław Duczki ul. Poprzeczna 21, 05-200 Wołomin,

234 900,71 zł.

90,41

8

ROBTENIS Budownictwo Sportowe Robert Kłos 02-785 Warszawa ul. Koński Jar 8/89

227 764,03 zł

93,25

9

KINEX-BUD Monika Krauza 03-214 Warszawa ul. Krasnobrodzka 10/8

250 305,00 zł

84,85Ponadto informujemy, że wymagany przez Zamawiającego termin wykonania zamówienia:

(12.09.2012r.), warunki rękojmi i gwarancji (5 lat gwarancji na nawierzchnię z poliuretanu oraz 3 lata na pozostałe roboty i wbudowane materiały) oraz warunki płatności (przelew po komisyjnym odbiorze inwestycji w ciągu 30 dni od dnia wystawienia faktury) zostały przyjęte przez wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty. Termin podpisania umowy ustalamy na dzień 27.07.2012 roku o godzinie 1100 w siedzibie Powiatu Kozienickiego 26-900 Kozienice ul. Kochanowskiego 28..................................................

Zamawiający.
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna