Wymagania edukacyjne z historii dla klasy VIPobieranie 81.47 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar81.47 Kb.
WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII DLA KLASY VI

Ocena dopuszczająca.Działy

Wiadomości, umiejętności

U progu czasów nowożytnych

uczeń pamięta:

pojęcie: odrodzenie

datę: 1492 r.

postacie: Krzysztof Kolumb, Leonardo da Vinci, Michał Anioł Buonarroti

uczeń rozumie:

przyczyny podejmowania dalekich podróży że sztuka renesansu nawiązywała do antyku

uczeń potrafi:

wskazać na mapie kontynent odkryty przez Krzysztofa Kolumba

zaznaczyć na taśmie czasu datę wyprawy Krzysztofa Kolumba,

wskazać na mapie Włochy

zaznaczyć na taśmie czasu okres epoki renesansu

uczeń pamięta:

- pojęcia: reformacja, protestantyzm, XVI wiek,

- postać: Marcin Luter

uczeń pamięta:

- pojęcie: szlachta

- postacie: Bona, Jan Kochanowski


Barok pełen kontrastów.

uczeń pamięta:

- pojęcie: barok,

- podstawowe cechy sztuki i architektury baroku

uczeń pamięta:

- daty: 1655 r., 1683 r.,

postacie: Stefan Batory, St. Czarniecki, J. Sobieski

uczeń potrafi: na taśmie czasu umieścić daty najważniejszych bitew stoczonych przez Rzeczpospolitą w XVII w.

- wskazać na mapie państwa, z którymi Rzeczpospolita w XVII wieku prowadziła wojny

uczeń pamięta:

pojęcie: oświecenie

przedstawicieli filozofii Jan Jakub Rousseau, Wolter


Myśliciele proponują zmiany.

uczeń pamięta:

daty: 4 VII 1776, 14 VII 1789, 1764, 1773, 1788 – 1792

postacie: St. Staszic, Hugo Kołłątaj

- pojęcia: insurekcja, sejmWielkie zmiany cywilizacyjne XIX wieku.

uczeń pamięta:

pojęcie: fabryka

uczeń potrafi:

zaznaczyć na taśmie czasu datę Wiosny Ludów

wskazać na mapie państwa, w których najwcześniej doszło do przewrotu przemysłowego

uczeń pamięta:

postacie: M. Drzymała, książę Józef Poniatowski

twórców literatury: A. Mickiewicz, H. Sienkiewicz

twórców malarstwa i muzyki: Jan Matejko


Miedzy demokracją a dyktaturą

uczeń pamięta:

pojęcie: państwa centralne

datę: 1917 r.,

postać: Lenin

uczeń potrafi:

zaznaczyć na taśmie czasu datę: rewolucji w Rosji

uczeń pamięta:

- datę 11 XI 1918 r.

- postać: Józef Piłsudski

uczeń rozumie:

dlaczego dni 1 X 1918r., i 15 VIII 1920r., obchodzone są jako święta państwowe

uczeń potrafi:

zaznaczyć na taśmie czasu datę odzyskania przez Polskę niepodległości

uczeń pamięta:

- pojęcia: dyktator, obóz koncentracyjny

- postacie: Józef Stalin, Adolf Hitler

uczeń potrafi:

wskazać na mapie Niemcy, ZSRR

uczeń pamięta:

- pojęcie: okupant

- daty: 1.09.1939, 17.09.1939

uczeń potrafi:

zaznaczyć na taśmie czasu daty: agresji Niemiec na Polskę, najazd ZSRR na Polskę

uczeń pamięta:

pojęcie: NATO

uczeń potrafi:

- zaznaczyć na taśmie czasu datę powstania NATO

- wskazać na mapie: ZSRR, USADobrodziejstwa i przekleństwa cywilizacji XX wieku.

uczeń pamięta:

- przedstawicieli literatury: Władysław Reymont, Maria Dąbrowska

- postacie: Jan Paweł II, Lech Wałęsa

- daty: 1918 r., 1978 r., 13.12.1981 r.

uczeń potrafi:

wskazać na mapie: państwa wysoko rozwinięte, obszary, gdzie panuje bieda

uczeń pamięta:

wybitnych twórców literatury i kultury: Czesław Miłosz, Wisława Szymborska

uczeń potrafi:

przedstawić sposoby spędzania wolnego czasu przez mieszkańców PRL-uW stronę demokracji i dobrobytu.

uczeń pamięta:

- datę: 1997r

- jakie mniejszości narodowe zamieszkują w Polsce

główne zajęcie ludności Polski

uczeń rozumie:

że praca stanowi podstawę rozwoju społeczeństwa

uczeń potrafi:

wskazać na mapie siedzibę Unii Europejskiej

uczeń pamięta:

datę 1945r

nazwy organizacji stojących na straży obrony praw człowieka

uczeń potrafi:

określić swoje prawa i obowiązki w domu, w szkole

Ocena dostateczna:

Uczeń spełnia wymagania określone na ocenę dopuszczającą i ponadto:

Działy

Wiadomości, umiejętności

U progu czasów nowożytnych

uczeń pamięta:

pojęcia: busola, renesans

daty:12X1492, 1519–1522,

postaci : Ferdynand Magellan, Amerigo Vespucci,

uczeń potrafi:

- zaznaczyć na taśmie czasu datę wyprawy Ferdynanda Magellana

uczeń rozumie:

dlaczego Marcin Luter wystąpił przeciwko kościołowi katolickiemu

uczeń pamięta:

pojęcia: arras, magnatBarok pełen kontrastów.

uczeń pamięta:

postać: Kartezjusz

pojęcie: husaria, sarmata, sarmatyzm, klasycyzm

uczeń potrafi:

- opisać stroje noszone w Europie w XVIII wieku


Myśliciele proponują zmiany.

uczeń pamięta:

pojęcie: absolutyzm, mecenat, obiady czwartkowe, insurekcja

daty: 1776, 1789, 1764, 1773,

postacie: Ignacy Krasicki, St. Konarski, Tadeusz Rejtan, Wojciech Bartos, Jan Kiliński

uczeń potrafi:

zaznaczyć na taśmie czasu daty miejsca ważniejszych bitew insurekcji kościuszkowskiejWielkie zmiany cywilizacyjne XIX wieku.

uczeń pamięta:

pojęcia: przewrót przemysłowy , uwłaszczenie

wybitnych twórców nauki: Tomasz Edison

uczeń potrafi:

- zaznaczyć na taśmie czasu datę Wiosny Ludów

-wskazać na mapie i nazwać ziemie polskie leżące w zaborze austriackim, rosyjskim i pruskim

uczeń pamięta:

pojęcia: wojna partyzancka, germanizacja, rusyfikacja

daty: 29/30 XI 1830r., 1848r., 1863r

uczeń rozumie:

w jaki sposób zaborcy realizowali politykę wynarodowienia Polaków

uczeń potrafi:

lokalizować na mapie ziemie polskie będące pod zaborem Prus, Rosji i Austrii


Miedzy demokracją a dyktaturą

uczeń pamięta:

postać: Mikołaj II

uczeń rozumie:

przyczyny wybuchu rewolucji w Rosji

datę: 15 VIII 1920 r.,

uczeń potrafi:

zaznaczyć na taśmie czasu datę bitwy warszawskiej

uczeń pamięta:

pojęcie: faszyzm

uczeń potrafi:

- zaznaczyć na taśmie czasu datę utworzenia ZSRR

- wskazać na mapie Niemcy, ZSRR, Włochy

uczeń pamięta:

- pojęcie: koalicja antyhitlerowska

- daty: 1941r. 6 VIII 1945r

uczeń potrafi:

zaznaczyć na taśmie czasu daty: agresji Niemiec na ZSRR, zrzucenia bomby atomowej

uczeń pamięta:

pojęcie: Układ Warszawski

uczeń rozumie:

dlaczego nastąpił podział Europy

uczeń potrafi:

zaznaczyć na taśmie czasu datę powstania Układu Warszawskiego


Dobrodziejstwa i przekleństwa cywilizacji XX wieku.

uczeń pamięta:

- przedstawicieli literatury: K. Makuszyński, J. Tuwim

- jakie mniejszości narodowe zamieszkiwały II RP

- postacie: Michaił Gorbaczow, Tadeusz Mazowiecki

uczeń potrafi:

wskazać na mapie obszary zamieszkiwane przez mniejszości narodowe

uczeń potrafi:

wskazać na mapie kraje Trzeciego Świata

uczeń pamięta:

- pojęcie: cenzura

- wybitnych twórców literatury i kultury: Andrzej Wajda, Krzysztof Penderecki


W stronę demokracji i dobrobytu.

uczeń rozumie:

dlaczego należy okazywać szacunek symbolom narodowym

uczeń potrafi:

wskazać na mapie miejscowość, w której mieszka i określić w jakim leży województwie, wskazać na mapie: państwa, w których łamane są prawa człowieka

uczeń pamięta:

pojęcie: sesja, prywatyzacja,

uczeń rozumie:

jakie zadania wykonują samorządowe władze powiatowe, istotę zmian w gospodarce polskiej po 1989r, główne zadania Unii

co to znaczy być członkiem lokalnej społeczności

- różnorodność związków łączących go z poszczególnymi społecznościami


Ocena dobra.

Uczeń spełnia wymagania określone na oceny niższe i ponadto:

Działy

Wiadomości, umiejętności

U progu czasów nowożytnych

uczeń pamięta:

- pojęcia: karawela,

- postacie: Rafael Santi

- że rok 1492 uznawany jest przez niektórych historyków za umowny koniec i początek czasów nowożytnych

uczeń rozumie:

- na czym polegała różnica w poglądach humanistów i filozofów średniowiecza

uczeń potrafi:

opowiedzieć o wybranych osiągnięciach cywilizacyjnych Indian

podać przykłady dzieł wybitnych twórców renesansu

opowiedzieć o zmianach w życiu codziennym, jakie nastąpiły w XVI w

uczeń pamięta:

- pojęcie: ekumenizm,

- datę: 1517 r.

- postacie: Jan Kalwin, Henryk VIII,

- nazwy wyznań powstałych w wyniku reformacji

uczeń potrafi:

wyjaśnić ideę ekumenizmu

uczeń pamięta:

- pojęcia: Wawel, sejm walny, wolna lekcja, stan, przywilej,

- datę: 1569 r.

- postacie: Zygmunt I Stary, Zygmunt II August, Mikołaj Kopernik

- z jakich stanów składało się społeczeństwo polskie

uczeń rozumie:

na czym polegało przełomowe znaczenie odkrycia Kopernika

uczeń potrafi:

wskazać na mapie granice Rzeczypospolitej w XVI wBarok pełen kontrastów.

uczeń pamięta:

- pojęcie: opera,

- przedstawicieli filozofii XVII wieku: Galileusz, Isaac Newton,

- wybitnych kompozytorów: Georg Friedrich Hendel

uczeń potrafi:

wskazać zabytki architektury baroku i omówić ich podstawowe cechy

uczeń rozumie:

przyczyny wojen z sąsiadami

- znaczenie zwycięstwa Jana III Sobieskiego w bitwie pod Wiedniem

uczeń pamięta:

pojęcie: kalwaria

przykłady literatury barokowej, np. Żywoty świętych Piotra Skargi,

uczeń rozumie:

w jaki sposób szlachta podkreślała swoją wyższość i odrębność w państwie

uczeń potrafi:

- rozpoznać i opisać strój szlachcica z XVII wieku wykorzystując pojęcia żupan, kontusz

uczeń pamięta:

przedst. Filozofii: Monteskiusz

wybitnych kompozytorów: Wolfgang Amadeusz Mozart, Ludwig van Beethoven

główne założenia filozofów oświecenia

uczeń potrafi:

- opisać budowle reprezentujące styl klasycznyMyśliciele proponują zmiany.

uczeń pamięta:

pojęcia: konstytucja, rewolucja,

postacie: Monteskiusz, Jerzy Waszyngton

uczeń potrafi:

wskazać na mapie państwa: Francja, St. Zjednoczone

- zaznaczyć na taśmie czasu daty: uchwalenia nie-podległości St. Zjednoczonych, rewolucji francuskie

uczeń pamięta:

- pojęcie: liberum veto

- postać: St. August Poniatowski

uczeń potrafi:

zaznaczyć na taśmie czasu daty: elekcja St. Augusta Poniatowskiego, powołanie KEN

uczeń pamięta:

-daty: 1772 r., 3 V 1791 r., 1793 r., 1794 r., 1795 r.,

- postacie: St. August Poniatowski, Tadeusz Kościuszko

uczeń rozumie:

przyczyny wybuchu powstania kościuszkowskiego

uczeń potrafi:

zaznaczyć na taśmie czasu daty rozbiorów Polski, uchwalenia Konstytucji 3 Maja

wskazać na mapie państwa uczestniczące w rozbiorach


Wielkie zmiany cywilizacyjne XIX wieku.

uczeń pamięta:

- pojęcia: proletariat, burżuazja

- daty: 1848 – 1849 r.

- postać: James Watt

- wybitnych twórców nauki: Wilhelm Roentgen, Maria Skłodowska – Curie i ich osiągnięcia

uczeń rozumie:

główne przyczyny Wiosny Ludów

uczeń potrafi:

wskazać na mapie państwa, w których doszło do wybuchu Wiosny Ludów

uczeń pamięta:

pojęcie: płodozmian

uczeń rozumie:

dlaczego gosp. Galicji stała na bardzo niskim poziomie

uczeń potrafi:

opowiedzieć o warunkach życia w trzech zaborach

uczeń pamięta:

- pojęcia: emigrant, Legiony Polskie

- datę: 1797r

- postać: Józef Wybicki

- kiedy, gdzie i w jakich okolicznościach powstał hymn narodowy

- twórców literatury: J. Słowacki, Maria Konopnicka, E. Orzeszkowa, B. Prus

twórców malarstwa i muzyki: A. Grottger, St. Moniuszko

uczeń rozumie:

- starania Polaków o odbudowę państwa

- dlaczego doszło do strajku we Wrześni

uczeń potrafi:

zaznaczyć na taśmie czasu daty: utworzenia Legionów Polskich


Miedzy demokracją a dyktaturą

uczeń pamięta:

- pojęcia: komunizm, bolszewicy

- daty: 1914 r., 11 X 1918 r.

uczeń rozumie:

- przyczyny wybuchu I wojny światowej

- na jakich zasadach opierał się ustrój wprowadzony w Rosji w 1917r

uczeń potrafi:

- zaznaczyć na taśmie cza-su daty: wybuchu i zakończenia wojny, podpisanie pokoju w Wersalu

- wskazać główne państwa biorące udział w wojnie i państwa, które odrodziły się po pierwszej wojnie światowej

uczeń pamięta:

- pojęcie: plebiscyt

- daty: 27 XII 1918r., 1919r., 1920r., 1921r

- postacie: Roman Dmowski, Ignacy Jan Paderewski

uczeń pamięta:

pojęcia: nazizm, kanclerz

daty: 1922r., 1933r., 1938r

postać: Benito Mussolini

uczeń potrafi:

zaznaczyć na taśmie czasu datę zajęcia Austrii przez Adolfa Hitlera

uczeń pamięta:

- pojęcie: wojna totalna

- daty:1 VIII 1944r., 1945r

- postać: Wł. Sikorski

uczeń rozumie:

przyczyny wybuchu Powstania Warszawskiego

uczeń potrafi:

- omówić formy terroru stosowane wobec ludności polskiej i żydowskiej

- zaznaczyć na taśmie czasu daty: Wybuchu Powstania Warszawskiego, zakończenia wojny w Europie

uczeń pamięta:

- pojęcie: żelazna kurtyna

- daty: 1949r., 1955r

uczeń potrafi:

wskazać na mapie: linie podziału Europy


Dobrodziejstwa i przekleństwa cywilizacji XX wieku.

uczeń potrafi:

zaznaczyć na taśmie czasu okres międzywojenny

uczeń pamięta:

- pojęcia: mniejszość narodowa, analfabetyzm

- datę: 1989r

- główne instytucje władzy II Rzeczypospolitej

uczeń rozumie:

wpływ wprowadzenia powszechnego nauczania na zmniejszenie się poziomu analfabetyzmu

wpływ wynalazków i odkryć naukowo-technicznych na zmiany w życiu codziennym ludzi

uczeń potrafi:

- opowiedzieć o zmianach, jakie wystąpiły w życiu codziennym

- wskazać na mapie: granice II Rzeczypospolitej i jej sąsiadów, Gdynię, największe miasta II RP (Warszawa, Poznań, Kraków, Lwów, Łódź, Wilno),

- zaznaczyć na taśmie czasu daty: wystąpień społeczeństwa polskiego przeciwko władzy, wyboru Karola Wojtyły na papieża, wprowadzenia stanu wojennego

uczeń pamięta:

- pojęcia: broń masowej zagłady, internet

- największe osiągnięcia drugiej połowy XX wieku

uczeń rozumie:

że postęp może zarówno służyć, jak i szkodzić człowiekowi

uczeń potrafi:

zaznaczyć na taśmie czasu datę pierwszego lądowania na Księżycu

uczeń pamięta:

jaką nazwę nosiło państwo polskie w latach 1952 – 1989

uczeń rozumie:

jakie trudności dnia codziennego musieli pokonywać mieszkańcy Polski Ludowej

uczeń potrafi:

wskazać na mapie granice Polski LudowejW stronę demokracji i dobrobytu.

uczeń pamięta:

- pojęcia: obywatel, mniejszość narodowa, województwo

- kiedy obchodzimy święta narodowe

uczeń potrafi:

- opisać polskie symbole narodowe

- zaznaczyć na taśmie czasu datę uchwalenia konstytucji RP

- wskazać na mapie: sąsiadów Polski

uczeń pamięta:

pojęcia: samorząd terytorialny, urząd miejski

uczeń potrafi:

określić, gdzie znajduje się właściwy jego miejscu zamieszkania urząd

uczeń rozumie:

dlaczego człowiek prowadzi działalność gospodarczą

uczeń potrafi:

wskazać na mapie państwa należące do Unii Europejskiej

uczeń pamięta:

- podstawowe prawa przysługujące człowiekowi

- pojęcie: ONZ

uczeń rozumie:

co to znaczy być członkiem lokalnej społeczności, regionuOcena bardzo dobra.

Uczeń spełnia wymagania określone na oceny niższe i ponadto:Działy

Wiadomości, umiejętności

U progu czasów nowożytnych

uczeń pamięta:

- pojęcia: astrolabium,

- główne dzieła twórców renesansu

uczeń potrafi:

wskazać na mapie miasta włoskie, stanowiące centra kultury renesansu, wskazać na mapie państwa, w których miały miejsce wojny religijne, dokonać oceny skutków reformacji

uczeń pamięta:

pojęcie: tolerancja,

uczeń potrafi:

- wskazać na mapie Polski trzy miejsca, gdzie znajdują się zabytki architektury renesansowej,

- wyjaśnić, na czym polegała zasada tolerancji religijnej

- na podstawie tablicy genealogicznej odczytać imiona ostatnich władców z dynastii Jagiellonów


Barok pełen kontrastów.

uczeń pamięta:

- pojęcie: misteria,

- twórców architektury i malarstwa: Giovanni Bernini, Jan Vermeer van Delft,

uczeń rozumie:

na czym polegały kontrasty w życiu codziennym w dobie baroku

wpływ wojen na sytuację polityczną i gospodarczą Rzeczypospolitej

uczeń potrafi:

wskazać na mapie: zmiany terytorialne, jakie nastąpiły w wyniku wojen,

uczeń pamięta:

przykłady literatury barokowej, np. Pamiętniki Jana Chryzostoma Paska

uczeń potrafi:

wskazać zabytki architektury barokowej w swoim regionie

opisać budowle reprezentujące styl klasyczny i wskazać elementy nawiązujące do antyku

uczeń rozumie:

wpływ odkryć i wynalazków na poszerzenie wiedzy człowieka o świecie i przemiany w życiu codziennym


Myśliciele proponują zmiany.

uczeń rozumie: na czym opierał się trójpodział władzy, wprowadzony przez Monteskiusza, rolę króla w rozwoju kultury i oświaty w Polsce w XVIII wieku

uczeń potrafi:

rozpoznać zabytki stylu klasycystycznego

uczeń pamięta:

że Konstytucja III Maja była pierwszą w Europie a drugą na świecie

uczeń potrafi:

analizować źródła historyczne

wskazać na mapie zabrane Polsce ziemie w trzech rozbiorach
Wielkie zmiany cywilizacyjne XIX wieku.

uczeń pamięta:

- pojęcia: płodozmian, urbanizacja, cywilizacja naukowo-techniczna, impresjonizm, realizm

- wybitnych twórców nauki: Ludwik Pasteur uczeń rozumie:

- jakich praw i dlaczego domagało się społeczeństwo

- związek między rozwojem przemysłu a procesem urbanizacyjnym

- z czego wynikały różnice poziomu życia poszczególnych warstw społecznych XIX w

uczeń potrafi:

- przedstawić zmiany, jakie wystąpiły na wsi w XIX w.

- rozpoznać wybitne dzieła malarzy impresjonistycznych, realistycznych

uczeń rozumie:

z czego wynikały różnice w zagospodarowaniu i organizacji ziem w trzech zaborach

uczeń potrafi:

uzasadnić, że Kraków w XIX w. był centrum życia kulturalnego

uczeń pamięta:

- pojęcie: rugi pruskie

- datę: 1901 r

- twórców malarstwa i muzyki: St. Wyspiański, J. Chełmoński, F. Nowowiejski

uczeń rozumie:

- dlaczego Polacy podejmowali w XIX wieku walkę zbrojną

- rolę literatury i sztuki w „ ku pokrzepieniu serc”

uczeń potrafi:

wskazać na mapie Księstwo Warszawskie

- dokonać oceny działalności Polaków zmierzającej do utrzymania tradycji, języka i kultury narodowej

- analizować źródła historyczne i na ich podst. omówić przykłady walki o polskośćMiedzy demokracją a dyktaturą

uczeń pamięta:

pojęcie: rozejm

uczeń potrafi:

wskazać na mapie: państwa, które odgrywały dominująca rolę na początku XX wieku

uczeń rozumie:

znaczenie działalności i walki Polaków dla odzyskania niepodległości

uczeń potrafi:

opowiedzieć na podstawie mapy, jak ukształtowały się granice państwa polskiego

- opowiedzieć o wydarzeniach, jakie miały miejsce w dniach 10-11 XI 1918

uczeń pamięta:

pojęcia: swastyka, policja polityczna

uczeń potrafi:

- przedstawić działania dyktatorów zmierzające do ograniczenia wolności jednostki

- wskazać na mapie obszary zajęte przez Hitlera w latach 1938 – 1939

uczeń rozumie:

cele działalności rządu emigracyjnego

uczeń potrafi:

- przedstawić najważniejsze wydarzenia II wojny światowej

- wskazać na mapie: kontynenty, na których trwały działania zbrojne,

- wskazać państwa będące głównymi uczestnikami wojny

uczeń potrafi:

- podać przykłady wrogości między ZSRR a USA

- wskazać na mapie państwa należące do bloków: NATO, Układu Warszawskiego


Dobrodziejstwa i przekleństwa cywilizacji XX wieku.

uczeń rozumie:

na czym polegało przełomowe znaczenie wydarzeń w 1989 r.

uczeń potrafi:

- wskazać na mapie Centralny Okręg Przemysłowy

- przedstawić wybrane przykłady z życia codziennego w państwach komunistycznych

- wskazać na mapie: Poznań, Gdańsk, Radom

omówić najważniejsze zjawiska w kulturze okresu międzywojennego

uczeń pamięta:

pojęcie: kultura masowa

uczeń rozumie:

wpływ postępu naukowo-technicznego na zmiany w życiu ludzi

że Polacy włożyli wielki wysiłek w odbudowę swojego kraju

uczeń potrafi:

opowiedzieć o zmianach w życiu codziennym jakie wystąpiły po II wojnie światowejW stronę demokracji i dobrobytu.

uczeń pamięta:

- pojęcia: powiat, gmina

- na czym polegają zadania głównych instytucji władzy

uczeń potrafi:

określić prawa i obowiązki obywateli

uczeń pamięta:

jakie sprawy można załatwić w urzędzie

uczeń potrafi:

opisać herb swojego miasta

uczeń rozumie:

wpływ działalności gospodarczej na środowisko i potrzebę jego ochrony

uczeń potrafi:

wskazać najistotniejsze problemy związane z działalnością gospodarczą i zaproponować ich rozwiązanie, określić korzyści wynikające z przystąpienia Polski do Unii

- wskazać na mapie, państwa należące do NATO

uczeń rozumie:

dlaczego organizacje i wybitne jednostki działają w obronie praw człowieka

różnorodność związków łączących go z poszczególnymi społecznościami


Ocena celująca.

Uczeń wiedzą i umiejętnościami wykracza poza wymagania przewidziane programem. Bierze udział w konkursach przedmiotowych.©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna