Wymagania funkcjonalne I niefunkcjonalnePobieranie 0.56 Mb.
Strona1/14
Data28.04.2016
Rozmiar0.56 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
Załącznik nr 4 do SIWZ

sprawa numer: 59/SISP/PN/2011
WYMAGANIA FUNKCJONALNE I NIEFUNKCJONALNE

1 Wymagania funkcjonalne 5

1.1 Wymagania ogólne 5F02.01.011. System musi cechować prostota i intuicyjność obsługi, pozwalające na pracę w systemie osobom nie posiadającym umiejętności technicznych, musi też wykorzystywać mechanizmy znane użytkownikom pakietu biurowego MS Office – jako standardu aplikacji biurowych Zamawiającego. 7

1.2 Zarządzanie uprawnieniami 8

1.3 Architektura systemu 11

1.4 Interfejs użytkownika 121.4.1 Funkcjonalność interfejsu 12

1.4.2 Potwierdzenia informacyjne 17

1.4.3 Elastyczność i kontrola użytkownika 18

1.4.4 Zapobieganie i kontrola błędów 20

1.4.5 Klarowność wizualna 20

1.4.6 Przejrzystość sytemu 21

1.4.7 Prowadzenie i wsparcie użytkownika 22

1.5 Administrowanie 23

1.6 Zarządzanie procesami pracy 24

1.6.1 Wymagania ogólne 24

1.6.2 Zarządzanie procesami 26

1.6.3 Portal procesów 27

1.6.4 Wymagania szczegółowe 28

1.7 Dostosowywanie systemu 381.7.1 Projektowanie szablonów dokumentów i spraw 38

1.7.2 Projektowanie rejestrów 41

1.7.3 Projektowanie szablonów stron 43

1.7.4 Projektowanie formularzy elektronicznych 44

1.8 Przechowywanie i analiza danych 481.8.1 Kontrola i wersjonowanie 48

F01.08.01. System musi dysponować następującymi wbudowanymi mechanizmami: 48

a) wyewidencjonowanie – blokada zapisu elementu na czas jego modyfikacji przez jednego z użytkowników, 48

b) zatwierdzanie – blokada publikacji elementu, który nie uzyskał wcześniejszej akceptacji, 49

c) wersjonowanie – mechanizm oznaczania kolejnych zmian, poprzez nadawanie automatycznego numeru dla całego zmienianego elementu, z możliwością podglądu i przywrócenia dowolnej wersji archiwalnej. 49

F01.08.02. System musi pozwalać na numerowanie wersji głównych i pomocniczych. 49

F01.08.03. System musi być wyposażony w mechanizmy umożliwiające wersjonowanie co najmniej następujących elementów: 49

a) pism, w tym utworzonych przy użyciu aplikacji zewnętrznych, 49

b) umieszczanych dokumentów, 49

c) szablonów pism, 49

d) definicji metadanych wykorzystywanych do opisu elementów, 49

e) treści publikowanych w systemie (innych niż dokumenty). 49

F01.08.04. System musi umożliwiać przechowywanie informację o historii wszystkich czynności wykonanych przez użytkowników podczas pracy z dokumentami oraz podczas prowadzenia spraw. 49

F01.08.05. Uprawniony użytkownik, przeglądając udostępniony plik, musi mieć możliwość zapisania jego kopii na lokalnym dysku swego komputera. 49

F01.08.06. Wyewidencjonowany (edytowany) plik nie może być pobrany do edycji przez innych użytkowników, uzyskają oni jedynie prawo „do wglądu” do zawartości pliku. 49

F01.08.07. Na zbiorczej liście plik wyewidencjonowany oznaczony zostanie nazwą użytkownika, który aktualnie nad nim pracuje. 49

F01.08.08. Po wprowadzeniu zmian do pliku, może on być zwrócony i ponownie udostępniony do edycji dla pozostałych, uprawnionych do tego użytkowników.  49

F01.08.09. System musi pozwalać na określenie osób mogących modyfikować dane w poszczególnych kolumnach list i bibliotek. 50

F01.08.011. System oprócz zarządzania uprawnieniami dostępu do poszczególnych elementów list lub bibliotek musi umożliwić nadawanie oraz odbieranie uprawnień do określonej kategorii danych (kolumn list lub bibliotek) co najmniej na następujących poziomach: 50

F01.08.013. Uprawnienia muszą być nadawane w samym systemie za pośrednictwem formularzy. 50

1.8.2 Tworzenie raportów 51

1.8.3 Wyszukiwanie 54

1.8.4 Indywidualny kalendarz pracownika 56

1.9 Portal Korporacyjny 591.9.1 Wygląd i logika działania 59

1.9.2 Publikowanie i zarządzanie treścią 61

1.9.3 Repozytorium dokumentów portalu Korporacyjnego 64

1.9.4 Praca grupowa 68

1.9.5 Praca offline 71

1.9.6 Książka adresowa pracowników 72

1.10 Praca z pismami, zadaniami i sprawami 731.10.1 Ogólne 73

1.10.2 Skanowanie pism 74

1.10.3 Rejestracja dokumentów wpływających 76

1.10.4 Tworzenie pism 78

1.10.5 Edytor pism 79

1.10.6 Rejestrowanie dokumentów w komórkach merytorycznych. Teczki spraw. Rejestry. 80

1.10.7 Prezentowanie pism i spraw 81

1.10.8 Wyszukiwanie pism i spraw 85

1.10.9 Drukowanie dokumentów 87

1.10.10 Wysyłka pism 87

1.10.11 Procesy przepływów pracy 90

1.10.12 Podpis elektroniczny 93

1.11 Moduł elektronicznej skrzynki podawczej (esp) 94

1.12 Elektroniczne Archiwum 95

1.13 Dodatkowe komponenty 1011.13.1 Moduł struktury organizacyjnej 101

1.13.2 Moduł rezerwacji zasobów 106

1.14 Wymagania szczegółowe dla procesów 1081.14.1 Pytanie do GUS 108

1.14.2 Udostępnianie danych statystycznych 110

1.14.3 Wymagania ogólne dla procesów związanych z dyscypliną pracy 113

1.14.4 Proces delegacji 114

1.14.5 Obsługa wniosku urlopowego 115

1.14.6 Zgłaszanie uwag do Projektu Badań Statystycznych Statystyki Publicznej 116

1.14.7 Raporty z przebiegu badań 118

1.14.8 Opracowywanie wzorów formularzy statystycznych 120

1.15 Integracja 1221.15.1 ePUAP 122

1.15.2 Exchange 123

1.15.3 Broker Komunikacyjny 124

1.15.4 System SOFTUS 126

1.15.5 Unified Communication 127

1.15.6 System Edukacyjny 127

1.15.7 Portal informacyjny GUS 127

1.16 Podpis elektroniczny 128

Weryfikacja podpisu elektronicznego 128

1.16.1 Podpisywanie 130

1.16.2 Budowa wewnętrznego serwera znakowania czasem (TSA) 133

1.16.3 Sprzętowy Moduł Kryptograficzny (Hardware Security Module) 134

2 Wymagania niefunkcjonalne 135

2.1 Wymagania ogólne 135

2.2 Używalność/ergonomia 137

2.3 Bezpieczeństwo 138

2.4 Skalowalność i Wydajność 141

2.5 Interoperacyjność 142

2.6 Niezawodność 143

2.7 Łatwość pielęgnacji 1442.8 Standardy 144

Pobieranie 0.56 Mb.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna