Wymagania funkcjonalne I niefunkcjonalnePobieranie 0.56 Mb.
Strona10/14
Data28.04.2016
Rozmiar0.56 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

1.13 Dodatkowe komponenty
1.13.1 Moduł struktury organizacyjnej

 1. System musi umożliwiać prowadzenie ewidencji struktury organizacyjnej jednostek statystyki publicznej i stanowisk pracy (z możliwością prezentacji w oparciu o graficzny model drzewa) i zawierać podstawowe informacje na temat jednostek, komórek organizacyjnych i pracowników.

 2.  Struktura powinna jak najwierniej oddawać rzeczywisty stan organizacji jednostek statystyki i umożliwiać modyfikowanie struktury przez uprawnionych użytkowników.

 3. Struktura organizacyjna będzie mogła odzwierciedlać zarówno pionowe formy organizacji (komórki organizacyjne), jak i poziome (np. zespoły zadaniowe).

 4.  Struktura powinna zostać całkowicie stworzona przez wykonawcę na bazie informacji przechowywanych w katalogu LDAP i systemie HR w toku konsultacji z Zamawiającym.

 5. Moduł powinien umożliwić wyszukanie danych na podstawie dowolnych kryteriów opisujących pracownika, jednostkę itd.

 6. Moduł struktury organizacyjnej musi przechowywać co najmniej dane (aktualne i historyczne) na temat:

a) pracowników

 • numer ewidencyjny,

 • imię i nazwisko,

 • stanowisko,

 • telefon wewnętrzny (tylko aktualny),

 • telefon komórkowy (tylko aktualny),

 • e-mail (tylko aktualny),

 • numer pokoju,

 • zdjęcie,

 • przynależność służbowa do komórki (komórek) organizacyjnej,

 • podległość służbowa,

 • przynależność do struktur poziomych,

 • inne zdefiniowane przez administratora.

b) jednostek organizacyjnych

 • nazwa,

 • skrót,

 • adres,

 • REGON,

 • NIP,

 • kierownictwo.

c) komórek organizacyjnych

d) etatów

 • symbol etatu w komórce,

 • stanowisko,

 • opis,

 • miejsce w strukturze,

 • przynależność do Służby Cywilnej.

e) struktur poziomych

 • nazwa,

 • cel utworzenia,

 • zakres działania,

 • kierownictwo,

 • skład.

 1. Moduł struktury organizacyjnej powinien też przechowywać informacje na temat następujących faktów:

a) utworzenie lub likwidacja jednostki:

 • data,

 • podstawa prawna.

b) utworzenie, likwidacja lub zmiana podległości komórki organizacyjnej:

 • data,

 • podstawa prawna.

c) zatrudnienie lub zwolnienie pracownika:

 • data.

d) utworzenie lub likwidacja stanowiska:

 • data,

 • podstawa prawna.

e) zmiana zakresu zadań jednostki lub komórki organizacyjnej:

 • data,

 • podstawa prawna,

 • zakres zmian.

f) zmiana opisu stanowiska pracy:

 • data,

 • zakres zmian.

g) zmiana przez pracownika stanowiska pracy:

 • data,

 • stanowiska, jakich dotyczyła.

h) zmiana umiejscowienia stanowiska pracy w strukturze organizacyjnej:

 • data,

 • podstawa prawna,

 • komórki, których dotyczyła.

 1. System musi umożliwić zaimportowanie zdjęć pracowników w formacie JPG przechowywanych w systemie folderów. Każde zdjęcie umieszczone w folderach opisane jest imieniem i nazwiskiem pracownika.

 2.  Moduł w zakresie danych przechowywanych w AD musi zapewnić pełną integralność z usługą katalogową (MS Active Directory) w zakresie prezentacji informacji o użytkownikach.

 3. Informacje zgromadzone za pomocą modułu muszą umożliwić wykorzystanie w trakcie realizacji procesów w celu zidentyfikowania osób zdefiniowanych za pomocą ról typu "bezpośredni przełożony", "pracownik sekretariatu" itp..

 4. Informacje zgromadzone w module muszą umożliwić wykorzystanie ich w trakcie realizacji procesów jako źródło list słownikowych pracowników danej komórki, podwładnych danej osoby, komórek danej jednostki lub list zdefiniowanych w oparciu o inne kryteria.

 5. Z dowolnego miejsca w systemie, w którym pojawi się nazwisko dowolnego pracownika (informacja systemowa), musi istnieć możliwość szybkiego podglądu jego danych kontaktowych.

 6. Z dowolnego miejsca w systemie, w którym pojawi się nazwa jednostki lub komórki organizacyjnej (informacja systemowa), musi być możliwość szybkiego podglądu dotyczących jej danych.

 7. Moduł musi posiadać usługę sieciową dedykowaną dla innych systemów m.in. Systemu Edukacyjnego (WebService opisany za pomocą języka opisu usług sieciowych WSDL) służącą do wykorzystania struktury organizacyjnej w innych systemach. Szczegółowa specyfikacja tej usługi zostanie określona na wdrożenia.

.

1.13.2 Moduł rezerwacji zasobów

 1. Moduł rezerwacji zasobów umożliwi dysponowanie niezbędnymi do prawidłowego wykonywania pracy wspólnymi zasobami (sale konferencyjne, , samochody służbowe, projektory multimedialne itp.). Lista zasobów objętych rezerwacją zostanie zdefiniowana na etapie wdrożenia.

 2. System umożliwi dodawanie, modyfikację i usuwanie zasobów przeznaczonych do rezerwacji w podziale na poszczególne jednostki statystyki publicznej.

 3. Każdy użytkownik musi mieć możliwość zarezerwowania określonej pozycji, ustalenia zakresu czasowego i priorytetu, a także uzasadnienia konieczności dokonania rezerwacji.

 4. Przełożony użytkownika musi mieć możliwość anulowania rezerwacji dokonanej przez podwładnego, o czym jest automatycznie powiadamiana osoba, która dokonała rezerwacji.

 5. System musi umożliwić nadawanie uprawnień dotyczących pojedynczych zasobów (np. pojedynczego komputera, wybranego rzutnika) w zakresie następujących czynności:

a) możliwość rezerwacji zasobu z dokładnością co najmniej do 15 minut,

b) wgląd w rezerwacje,

c) możliwość usuwania rezerwacji zasobu,

d) możliwość wglądu w widoki kalendarza rezerwacji z podziałem co najmniej na: dzień, tydzień, miesiąc. 1. System musi zawierać mechanizm eliminacji konfliktów czasowych wynajmowanych zasobów.

 2. System musi zawierać panel administrowania zasobami udostępniony uprawnionym użytkownikom.

 3. System musi zawierać narzędzie do monitoringu eksploatacji zasobów.

 4. System musi zawierać narzędzie do prezentacji zestawień (raportów) dostępności zasobów.

 5. System zapewni możliwość pobierania prezentowanych danych bezpośrednio z aplikacji MS Access, MS Excel, a także mechanizm importowania/eksportowania danych z/do baz danych SQL.

 6. Dane te prezentowane będą w postaci szczegółowych kart informacyjnych pojedynczych elementów opisanych w poszczególnych bazach, zestawień zbiorczych i raportów.

 7. System umożliwi dołączenie zdjęcia oraz dokładnego opisu elementu do karty informacyjnej.

 8. Moduł musi posiadać usługę sieciową dedykowaną dla innych Systemu Edukacyjnego (WebService opisany za pomocą języka opisu usług sieciowych WSDL) zapewniającą możliwość rezerwacji określonych zasobów z poziomu tego systemu. Szczegółowa specyfikacja tej usługi zostanie określona na wdrożenia.

Pobieranie 0.56 Mb.

1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna