Wymagania wstępne: Zaliczone kursy „Podstawy psychologii reklamy”Pobieranie 15.08 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar15.08 Kb.
Sylabus
Eksperymentalna Psychologia Reklamy - wprowadzenie
dr Michał Wierzchoń
Termin: czwartek, II semestr, 10.45 -13.00
Forma zajęć: wykład, 30 godzin
Wymagania wstępne: Zaliczone kursy „Podstawy psychologii reklamy” oraz „Reklama i marketing”, bierna znajomość języka angielskiego.
Zasady dopuszczenia do zaliczenia: aktywne uczestnictwo w zajęciach (dopuszczalne są 2 nieobecności)
Forma zaliczenia: Egzamin pisemny z zakresu wykładów i lektury
Tematyka zajęć:
1. Zajęcia wprowadzające
Metodologia eksperymentalnych badań nad reklamą. Różnice pomiędzy podejściem eksperymentalnym a badaniami marketingowymi reklamy. Inne metody badań reklamy (badania użyteczności, neuromarketing). Prezentacja modelowych badań w paradygmacie eksperymentalnym i marketingowym.
2. Wizerunek produktu

Budowanie wizerunku marki, zgodność osobowości produktu z osobowością konsumenta, archetypy w reklamie, płeć w reklamie


3. Wiarygodność marki
Sposoby budowania i zwiększania wiarygodności: reklama łączona, Corporate Social Responsibility, reklama wirusowa, product placement, celebryci w reklamie
4. Emocje w reklamie

emocje w reklamie peryferycznej i subliminalnej (m.in. efekt źrenic, schemat dziecięcości, tembr głosu); reklama kontrowersyjna (m.in. erotyka w reklamie), atrakcyjność w reklamie (atrakcyjność nadawcy, dostosowanie atrakcyjności do produktu, wpływ atrakcyjności na postrzeganie siebie)


5. Reklama i jej kontekst

Układ reklamy w prasie, reklama konsektutywna, teaser, wpływ kontekstu w poszczególnych mediach (TV, prasa, outdoor), wpływ zaangażowania w kontekst reklamy, zgodność tematyczna reklamy z kontekstem; muzyka w reklamie (tempo muzyki, podobanie się muzyki, znajomość muzyki, wpływ muzyki na preferencje)


6. Reklama nieproduktowa

Reklama społeczna (techniki wpływu społecznego w reklamie społecznej, lek w reklamie, konstrukcja reklamy lekowej, komunikat zysku/straty), reklama specyficznych produktów (reklama gier, reklama kultury), reklama usług


7. Reklama internetowa

Metody badań reklamy internetowej (badania okulograficzne, usability), skuteczność poszczególnych form reklamy internetowej (reaktancja w reklamie internetowej, efekty uwagowe w reklamie internetowej, personalizacja przekazu – np. google AdSense, odniesienie do Ja w reklamie)


8. Reklama niestandardowa

Prosumentyzm, ambient, guerilla marketing, reklama a PR


9. Odbiorca komunikatu

Czynniki indywidualne modyfikujące decyzje konsumenckie (np. etnocentryzm konsumencki), lojalność komsumencka, czynniki sytuacyjne modyfikujące zachowania konsumenckie (np. kryzys gospodarczy)


10. Strategia budowania komunikacji marketingowej - wystąpienie gościa z agencji reklamowej
Kryterium przyznawania oceny i sposób jej obliczania:

Ocena na podstawie wyników egzaminu pisemnego.Lektura obowiązkowa:

Norris, C.E. i Colman, A.M. (1993). Context effects on memory for televiosion advertisements. Social Bahavior and Personality, 21(4), 279-296.

Bruner, G.C (1990). Music, Mood and Marketing, Journal of Marketing, 54, 94-104.

Maison, D. i Wasilewski, P. (2002). Propaganda dobrych serc – czyli rzecz o reklamie społecznej. Kraków: Agencja Wasilewski. (fragmenty) • Rozdzial 1 (Co to jest reklama spoleczna)

 • Rozdzial 12 (Cause Related Marketing - marketing zaangażowany 
społecznie)

 • Rozdział 15 (Wpływ badań ba skuteczność społecznej kampanii 
reklamowej)

Heath, R. (2005). Ukryta moc reklamy. Gdańsk: GWP (fragment)

 • Rozdział 10 (Model płytkiego przetwarzania)

Falkowski, A. i Tyszka, T. (2001). Psychologia zachowań konsumenckich. Gdańsk: GWP (fragmenty)

 • Rozdział 3 (motywacja i emocje w marketingu)

 • Rozdział 5 (psychograficzna segmentacja rynku) 


 • Rozdział 9 (znak towarowy)

Paluchowski, W.J. i Bartkowiak, G. (2004). Psychologia a promocja. Poznań: Wydawnictwo Rys (fragmenty)

 • Rozdział 4, t.1 (Reklama podprogowa - mity, fakty i badania)

 • Rozdział 8, t.1 (odbiór reklam zawierających schemat dziecięcości)

 • Rozdział 2, t.2 (Postrzeganie marki) 


 • Rozdział 8, t.2 (Konsument w sieci)

Wierzchoń, M. i Orzechowski, J. (2010). Nowe Trendy w Reklamie. Warszawa: AcademicaTerminy spotkań z gośćmi zewnętrznymi (pracownikami agencji reklamowej) mogą ulec zmianie.
: images -> uploads -> weblog files
weblog files -> Zakład pedagogiki ogólnej I metodologii badań
weblog files -> Ćwiczenia + warsztat
weblog files -> WFz. D. Ips-05 Modele statystyczne w badaniach naukowych. Cz. Ogólny model liniowy – mgr Mariusz Trejtowicz warsztaty 30 godzin, 3 ects, semestr 1, sobota I niedziela wfz. D. Ips-05a
weblog files -> Procedura antyplagiatowa w instytucie pedagogiki uj
weblog files -> Zagadnienia do egzaminu magisterskiego ask
weblog files -> SzczegóŁowy rozkład materiałU
weblog files -> Rozkład materiału w układzie gramatycznym oraz propozycja planu wynikowego
weblog files -> Zaproszenie do udziału w Międzynarodowej Konferencji Naukowej Uniwersytet Wrocławski w kulturze europejskiej XIX i XX wieku
weblog files -> Zaburzenia funkcjonowania społecznego
weblog files -> Program konferencji
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna