Wyniki naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz innych partnerów społecznych i gospodarczych na członków i ich zastępców do Pre-komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lataPobieranie 35.95 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar35.95 Kb.
Wyniki naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz innych partnerów społecznych i gospodarczych na członków i ich zastępców
do Pre-komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 informuje, że w dniu 19 października 2007 roku zakończył się nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych partnerów społecznych i gospodarczych z Województwa Kujawsko-Pomorskiego na członków i ich zastępców do Pre-KM RPO WK-P 2007-2013.

W odpowiedzi na ogłoszenie o naborze, do Instytucji Zarządzającej RPO wpłynęło łącznie 17 zgłoszeń organizacji pozarządowych oraz innych partnerów społecznych
i gospodarczych.

W wyniku przeprowadzonej oceny formalnej wniosków, 1 zgłoszenie zostało pozostawione bez rozpatrzenia, ze względu na niedopełnienie terminu dostarczenia do Urzędu Marszałkowskiego, natomiast 16 zgłoszeń, poprawnych formalnie, zostało przesłanych


do rekomendacji Radzie Działalności Pożytku Publicznego.

Po otrzymaniu opinii Rady Działalności Pożytku Publicznego, Zarząd Województwa dokona wyboru 5 przedstawicieli wraz z ich zastępcami do prac w Pre-Komitecie Monitorującym RPO WK-P 2007-2013.

W załączniku zamieszczono, w porządku alfabetycznym, listę kandydatów
na członków i ich zastępców do Pre-KM RPO WK-P 2007-2013, która została przesłana do rekomendacji Radzie Działalności Pożytku Publicznego.

Publikacja niniejszej informacji jest zgodna z procedurą określającą tryb wyłonienia i kryteria wyboru członków Pre Komitetu Monitorującego WK-P


2007-2013,
zatwierdzoną Uchwałą Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia
21 sierpnia 2007 r. (zmienioną w dniu 16 października 2007 r.) w sprawie ustalenia udziału poszczególnych stron w składzie Pre - Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz procedury określającej tryb wyłonienia i kryteria wyboru jego członków.

Zgłoszenia do Pre-Komitetu Monitorującego RPO WK-P 2007-2013


Przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz innych partnerów społecznych i gospodarczych


Lp.


InstytucjaStały członek


Zastępca


1.


Caritas Diecezji Toruńskiej

Ks. Marek Borzyszkowski

Dyr. Grudziądzkiego Centrum Caritas

Mirosława Tomasik

Prezes Towarzystwa Gminy Płużnica2.


Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży

Monika Bakalarz

Dyr. Programu

Sławomir Bakalarz

Dyr. Zarządu3.


Fundacja Edukacyjne Drogi Polek i Polaków


Wiesław Żyłkowski-prezes


Janusz Brzoska

Współpracownik fundacji4.


Fundacja „Kalwaria Pakoska 1628”

Joanna Kuchta- pełn. Zarządu ds. pozyskiwania śr. unijnych


Michał Krusiński- czł. Zarządu

5.


Fundacja im. Rudolfa Steinera

Agnieszka-Lange-Olszewska

Członek Zarządu

Agnieszka Kruk

6.


Fundacja „WIATRAK”

Tomasz Schmidt

Czł. Zarządu ds. Strategii

Anna Leszczyńska

Czł. Zarządu ds. Edukacji7.


Fundacja „Ziemia Gotyku”

Lokalna Grupa Działania

Paweł Puczkarski-wiceprezes


Julia Ziółkowska-asystent kier. projektu

„Przedszkole otwiera świat”8.


Izba Przemysłowo-Handlowa w Toruniu

Marta Olszewska

p.o. dyr. Biura IP-H

Przemysław Pawlak

Członek IP-H9.

Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy

Małgorzat Filarska

Dyr. operacyjny ds. wdrażania projektów Europejskich i współpracy MiędzynarodowejPrzemysław Osóbka

Specj. Ds. .wdrażania projektów

Europejskich i wsp. międzynarodowej10.

Lokalna Grupa Działania

Zakole Dolnej Wisły

Mieczysław Misiaszek-prezesMarek Chojnacki-

członek stowarzyszenia11.

Polski Klub Ekologiczny

Okręg Pomorsko-Kujawski

Wiesław Tomaszewski-v-ce prezesMarek Sadowski-sekretarz
12.


Stowarzyszenie Ekologiczne w Barcinie

Maria Dombrowicz

Adiunkt w Instytucie Geografii UKW w Bydgoszczy

Mieczysław Wojtasik

Prof. UKW w Bydgoszczy13.


Stowarzyszenie

Homo homini

Katarzyna Orłowska

Sekretarz Zarządu

Ewa Czarnecka

Członek Zarządu14.


Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Kijewo Królewskie

Jarosław Cierniewski-prezes
Krzysztof Nowacki

Członek Stowarzyszenia15.


Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego

Zbigniew Barański

Dyr. Toruńskiego Parku Technologicznego

Małgorzata Baran -Dyr. Działu Obsługi Projektów

i Funduszy Europejskich16.

Towarzystwo Rozwoju Regionalnego „Promocja Borów Tucholskich”

Maciej Korda-Dyr.Biura Towarzystwa


Sylwia SobczakWspółpracownik Towarzystwa


Sporządziła: Dorota Sawicka, podinspektor, Departament Polityki Regionalnej
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna