Wyposażenie polonistyk i lektoratów języka polskiego w zagranicznych ośrodkach akademickich w podręczniki i inne pomocePobieranie 1.63 Mb.
Strona2/10
Data29.04.2016
Rozmiar1.63 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


  1. Konsulat Generalny RP w Kaliningradzie, Rosja

Lp.

Tytuł, Autor, Wydawnictwo

Ilość egz.

Cena jednostkowa brutto PLN

Wartość brutto PLN

1

Słownik dobrego stylu czyli wyrazy które się lubią, M. Bańko

Wydawnictwo Naukowe PWN1


2

Ćwiczenia wyrazistości mowy, J.D. Bednarek

Dolnośląska Szkoła Wyższa Edukacji TWP1


4

Leksykon zdań polskich, J. Bralczyk

Bertelsmann Media15

Hurra!!! Po polsku 2, Podręcznik studenta, A. Burkat, A. Jasińska

Wydawnictwo Prolog16

Hurra!!! Po polsku 2, Zeszyt ćwiczeń, A. Burkat, A. Jasińska

Wydawnictwo Prolog17

Hurra!!! Po polsku 2, Podręcznik nauczyciela, A. Burkat, A. Jasińska

Wydawnictwo Prolog18

Notatki z lekcji. Historia. Starożytność-średniowiecze, M. Ciejka

Wydawnictwo Szkolne Omega19

Czy na pewno wiesz, jak to powiedzieć?, G. Dąbkowski

Takt Grzegorz Dąbkowski110

Słownik eufemizmów polskich, czyli w rzeczy modno, w sposobie łagodnie, A. Dąbrowska

Wydawnictwo Naukowe PWN111

Słownik gniazd słowotwórczych współczesnego języka ogólnopolskiego, H. Jadacka

Universitas Kraków112

Jak pisać skutecznie?, Videograf II


113

Rosyjsko-polski słownik handlowy, L. Jochym-Kuszlikowska, E. Kossakowska

Wydawnictwo Naukowe PWN114

Korespondencja handlowo-prawnicza w języku polskim. Wzory pism, umów i innych dokumentów, I. Kienzler

Ivan


115

Słownik paronimów czyli wyrazów mylonych, M. Kita, E. Polański

Wydawnictwo Naukowe PWN116

Chrześcijaństwo. Słownik rosyjsko-polski, R. Lewicki

Instytut Wydawniczy PAX117

Lektury podręczne. Antologia tekstów satyrycznych dla cudzoziemców, którzy dobrze znają język polski, E. Lipińska

Universitas Kraków118

Żubr żuł żuchwą żurawinę, D. Luwiczak

Klub dla Ciebie119

Odkrywamy język polski. Gramatyka dla uczących (się) języka polskiego jako obcego, L. Madelska, M. Warchoł-Schlottmann

Wydawnictwo Prolog120

Hurra!!! Po polsku 1, Podręcznik studenta, M. Małolepsza, A. Szymkiewicz

Wydawnictwo Prolog121

Hurra!!! Po polsku 1, Zeszyt ćwiczeń, M. Małolepsza, A. Szymkiewicz

Wydawnictwo Prolog122

Hurra!!! Po polsku 1, Podręcznik nauczyciela, M. Małolepsza, A. Szymkiewicz

Wydawnictwo Prolog123

Czy znasz polszczyznę? Zagadki językowe, A. Markowski

Trio Bogusława Radziwon124

Co z czym? ćwiczenia składniowe z języka polskiego dla obcokrajowców, S. Mędak

Universitas Kraków125

W świecie polszczyzny. Podręcznik do nauczania języka polskiego dla obcokrajowców, S. Mędak

Wydawnictwo ZNP126

Praktyczny słownik łączliwości składniowej czasowników polskich, S. Mędak

Universitas Kraków127

Wielki słownik skrótów skrótowców, P. Muldner-Nięckowski

Europa


128

Nauczanie języka polskiego jako obcego i polskiej kultury

Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego129

Świat roślin w polskiej frazeologii, A. Nowakowska

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego130

Co raz wejdzie do głowy – już niej nie wyleci. Czyli frazeologia prosta i przyjemna, A. Pięcińska

Universitas Kraków131

Słownik terminologii medialnej, W. Pisarek

Universitas Kraków132

Słownik interpunkcyjny, J. Podracki, A. Gałązka

Wydawnictwo Naukowe PWN133

Poprawnie po polsku. Poradnik językowy

Wydawnictwo PWN134

Przygoda z gramatyką. Fleksja i słowotwórstwo imion. ćwiczenia funkcjonalno-gramatyczne dla cudzoziemców, J. Pyzik

Universita Krakóws135

Kto czyta – nie błądzi. ćwiczenia rozwijające sprawność czytania, A. Seretny

Universitas Kraków136

Z zagadnień dydaktyki języka polskiego jako obcego, A. Seretny, E. Lipińska

Universitas Kraków137

Słownik przysłów i powiedzeń rosyjsko-polski, polsko rosyjski, Stypuła

Wiedza Powszechna138

Nowe słowa, stare rzeczy, M Szelc-Mays

Universitas Kraków139

Słowa i słówka. Podręcznik dla nauczania słownictwa i gramatyki dla początkujących, M. Szelc-Mays, E. Rybicka

Universitas Kraków140

Śpiewająco po polsku , J. Tambor, A. Majkiewicz

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego141

Nowy słownik zapożyczeń polskich w języku rosyjskim, W. Witkowski

Universitas Kraków142

Słownik wiedzy o filmie, J. Wojnicka, O. Kałafasz

Parki Edukacja143

Gatunki prasowe, M. Wojtak

Wydawnictwo UMCS144

Jak pisać, D. Zdankiewicz

Langenscheidt145

Ż czy rz. Wprawki ortograficzne

Humaniora Fundacja dla Humanistyki1Razem brutto  1. Ambasada RP w Moskwie, Rosja

Lp.

Tytuł, Autor, Wydawnictwo

Ilość egz.

Cena jednostkowa brutto PLN

Wartość brutto PLN

1

Cześć, jak się masz. Podręcznik do języka polskiego dla początkujących. Dowolne wydanie, Władysław Miodunka

Universitas Kraków52

Z polskim na ty. Podręcznik do nauki języka polskiego dla stopnia progowego., Ewa Lipińska

Universitas Kraków103

Kiedy wrócisz tu... Podręcznik języka polskiego dla średniozaawansowanych, Ewa Lipińska

Universitas Kraków104

Słownik form koniugacyjnych czasowników polskich, Stanisław Mędak

Universitas Kraków55

Słowa i słówka. Podręcznik do nauczania słownictwa i gramatyki dla początkujących. Dowolne wydanie, Magdalena Szelc-Mays, Elżbieta Rybicka

Universitas Kraków56

Czas na czasownik. Ćwiczenia gramatyczne z języka polskiego, Piotr Garncarek

Universitas Kraków57

Wielki słownik polsko-rosyjski.

Wydawnictwo PWN18

Wielki słownik rosyjsko-polski.

Wydawnictwo PWN1Razem brutto


  1. .Ambasada RP w Tbilisi, Gruzja

Lp.

Tytuł, Autor, Wydawnictwo

Ilość egz.

Cena jednostkowa brutto PLN

Wartość brutto PLN

1

Księżyc w butonierce. Ćwiczenia dla cudzoziemców doskonalące sprawność rozumienia ze słuchu na podstawie tekstów
A. Sikorowskiego, Ewa Lipińska

Universitas Kraków102

Czytaj po polsku. Materiały pomocnicze do nauki języka polskiego jako obcego. T.6 Natasza Goerke; „Paralele”, Ryszard Kapuściński: „We wnętrzu góry lodowej”; Edycja dla zaawansowanych, M. Czempka, M. Smereczniak

Uniwersytet Śląski103

Przewodnik po egzaminach certyfikowanych, A. Seretny

Universitas Kraków 200314

Ekonomia – to nie boli. Polski język ekonomiczny dla cudzoziemców, A. Dunin-Dudkowska, A. Trębska-Kerntoph

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej15

Wśród ludzi i ich spraw, E. Bajor, E. Madej

PWN Warszawa16

Lektury podręczne. Antologia tekstów satyrycznych dla cudzoziemców którzy, dobrze znają język polski, E. Lipińska

Universitas Kraków17

Zwięzła gramatyka polska dla cudzoziemców, M. Foland-Kugler

Wydawnictwo EX Libris18

Nauczanie języka polskiego jako obcego i polskiej kultury w nowej rzeczywistości europejskiej; P. Garncarek

Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego19

Alternatywne nauczanie języków obcych w XX wieku, B. Anisimowicz

Wydawnictwo DiG110

Inne optyki – Nowe programy, nowe metody, nowe technologie w nauczaniu kultury polskiej i języka polskiego; R. Cudak,
J. Tambor

Uniwersytet Śląski1Razem brutto  1. Ambasada RP w Ałmaty, Kazachstan

Lp.

Tytuł, Autor, Wydawnictwo

Ilość egz.

Cena jednostkowa brutto PLN

Wartość brutto PLN

1

Wśród ludzi i ich spraw, E. Bajor, E. Madej

WPN Warszawa152

Dzień dobry, A. Janowska, M. Pastuchowa

Uniwersytet Śląski153

Nie taki diabeł straszny jak go malują, E. Rybicka

UJ Kraków54

Gramatyka języka polskiego dla cudzoziemców, Z. Kaleta

UJ Kraków55

Wybieram gramatykę. Gramatyka języka polskiego, M. Kita

Uniwersytet .Śląski.156

Co z czym. Ćwiczenia składniowe dla grup zaawansowanych, S. Mędak

Universitas Kraków57

Iść czy jechać?, J. Pyzik

Universitas Kraków58

Człowiek i jego świat w tekstach, M. Kita, A. Skudrzykowa

Uniwersytet Śląski.59

Język polski a la carte. Wybór tekstów z języka polskiego, St.Mędak

Universitas Kraków5Razem brutto

Pobieranie 1.63 Mb.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna