Wyposażenie polonistyk i lektoratów języka polskiego w zagranicznych ośrodkach akademickich w podręczniki i inne pomocePobieranie 1.63 Mb.
Strona8/10
Data29.04.2016
Rozmiar1.63 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
  1. Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. M. Tanka w Mińsku, Białoruś

Lp.

Tytuł, Autor, Wydawnictwo

Ilość egz.

Cena jednostkowa brutto PLN

Wartość brutto PLN

1

Zarys historii ją polskiego 1939-2000, I. Bajerowa

PWN, W-wa 200512

Wykłady z polskiej fleksji, M. Bańko

WPN, W-wa 200713

Polak potrafi, J. Bralczyk

Świat Książki, W-wa 200614

Semantyka i składnia czasowników oznaczających reakcje słowne, J. Chojak

Wyd. Uniw. Warszawski, 200615

Gramatyka historyczna j. polskiego w testach, ćwiczeniach i tematach egzaminacyjnych, K. Długosz-Kurczabowa, St. Dubisz

Wyd. Uniw. Warszawskiego 200616

Wykłady z polskiej składni, R. Grzegorczykowa

PWN, Warszawa 200617

Komunikacja językowa w Internecie, J. Grzenia

Wyd. WPN, Warszawa 200718

Kultura języka polskiego. Fleksja, słowotwórstwo, składnia, H. Jadacka

PWN Warszawa 200519

Historia języka polskiego, Z. Klemensiewicz

Wyd. PWN, Warszawa 2007110

Kultura języka polskiego. Teoria. Zagadnienia leksykalne, A. Markowski

PWN, Warszawa 2005111

Językoznawstwo. Klasyka językoznawstwa polskiego. Wyd. 7, T. Milewski

PWN, Warszawa 2005112

Wstęp do filologii słowiańskiej. Wyd. 2

PWN, Warszawa 2006113

Fonetyka i fonologia współczesnego języka polskiego. Wyd. 2, D. Ostaszewska, J. Tambor

PWN, Warszawa 2006114

Zarys gramatyki porównawczej języków. słowiańskich. Wyd. 4, Z. Steiber

PWN, Warszawa 2005115

Z zagadnień frazeologii, stylistyki i kultury języka, St. Bąba, P. Fliciński

Wyd. Poznańskie 2006116

Człowiek i jego świat w słowach i tekstach, M. Kita, S. Skudrzyk

Katowice 2006117

Wybieram gramatykę! Gramatyka języka polskiego w praktyce (dla cudzoziemców zaawansowanych) T. 1 i 2, M. Kita

Katowice 1998118

Polski mniej obcy. Podręcznik do nauki języka polskiego dla średniozaawansowanych. cz. 1 i 2, A. Madeja,
B. Morcinek

Katowice 2007125

Wielki słownik rosyjsko-polski, PWN, Warszawa


126

Literatura polska w latach 1939-1999, St. Burkot

Warszawa 2003127

Polska ginąca, Bolesław Michalec

Carta Blanca128

Kurs „Historia Polski”: najnowsze pełne wydanie z dziejów Polski, M. Borucki

Mada


1Razem brutto


  1. Pekiński Uniwersytet Języków Obcych, Pekin, Chiny

Lp.

Tytuł, Autor, Wydawnictwo

Ilość egz.

Cena jednostkowa brutto PLN

Wartość brutto PLN

1

Po polsku 1, Podręcznik studenta + CD Zeszyt ćwiczeń + CD, Podręcznik nauczyciela, M. Małolepsza, A. Szymkiewicz

Wydawnictwo Prolog, Kraków202

Po polsku 1, Zeszyt ćwiczeń + CD, M. Małolepsza, A. Szymkiewicz

Wydawnictwo Prolog, Kraków203

Po polsku 1. Podręcznik nauczyciela, M. Małolepsza, A. Szymkiewicz

Wydawnictwo Prolog, Kraków44

Po polsku 2, Podręcznik studenta + CD, A. Burkat, A. Jasińska

Wydawnictwo Prolog, Kraków 2005205

Po polsku 2, Zeszyt ćwiczeń + CD, A. Burkat, A. Jasińska

Wydawnictwo Prolog, Kraków206

Po polsku 2, Podręcznik nauczyciela, A. Burkat, A. Jasińska

Wydawnictwo Prolog, Kraków47

Od mediów przekazu do mediów uczestniczenia. Transmisja i nauczanie języków mniejszościowych, R. Dębski

Wydawnictwo Universitas18

Lektura podręczne. Antologia tekstów satyrycznych dla cudzoziemców, którzy dobrze znają język polski,
E. Lipińska

Wydawnictwo Universitas110

Co raz wejdzie do głowy – już z niej nie wyleci. Czyli frazeologia prosta i przyjemna, A. Pięcińska

Wydawnictwo Universitas111

Śródziemnomorska kolebka kultury europejskiej, Michael Streeter

Wyd. PWN


112

Dzieje kultury chińskiej, J.M. Kunstler

Wyd. PWN


113

Gady, płazy i bezkręgowce. Encyklopedia zwierząt

Wyd. PWN


114

Geografia społeczno-gospodarcza Polski, Henryk Rogacki

Wyd. PWN


115

Globalistyka. Procesy lokalne i ich globalne konsekwencje, M. Czerny, R. Łuczak, J. Makowski

Wyd. PWN


116

Glosariusz terminologii call center/help desk, M. J. Kostecki

Wyd. PWN


117

Historia teatru (tytuł oryginalny: The Oxford III History of the Theatre)

Wyd. PWN


118

Indywidualizm a zmiana społeczna Polacy wobec nowoczesności – raport z badań, Z. Bokszański

Wyd. PWN


119

Chrześcijaństwo. Islam. Pielgrzymki. Wojny, Thomas F. Madden

Wyd. PWN


120

Polska genologia literacka, D. Ostaszewska, R. Cudak

Wyd. PWN


121

Ptaki. Encyklopedia zwierząt

Wyd. PWN


122

Ryby. Encyklopedia zwierząt

Wyd. PWN


123

Słownik nazw miejscowości i mieszkańców, A. Kubiak-Sokół

Wyd. PWN


124

Ssaki. Encyklopedia zwierząt

Wyd. PWN


125

Współczesne systemy polityczne, M. Żmigrodzki, B. Dziemidok-Olszewska

Wyd. PWN


126

Polszczyzna na co dzień, M. Bańko

Wyd. PWN


127

Słownik dobrego stylu czyli wyrazy które się lubią, M. Bańko

Wyd. PWN


128

Słownik imion, J. Grzenia

Wyd. PWN


129

Słownik interpunkcyjny, J. Podracki, A. Gałązka

Wyd. PWN


130

Słownik pisowni łącznej i rozdzielnej, E. Polański, A. Skudrzykowa

Wyd. PWN


131

Słownik spolszczeń i zapożyczeń, M. Bańko, L. Drabik, L. Wiśniakowska

Wyd. PWN


132

Grzeczność w komunikacji językowej, M. Marcjanik

Wyd. PWN


133

Komunikacja językowa w Internecie, J. Grzenia

Wyd. PWN


134

Język w komunikowaniu, M. Bugajski

Wyd. PWN


135

Fonetyka i fonologia współczesnego języka polskiego, D. Ostaszewska, J. Tambor

Wyd. PWN


136

Fonetyka i fonologia współczesnego języka polskiego, ćwiczenia z CD-ROM, J. Tambor

Wyd. PWN


137

Kognitywno-komunikacyjna teoria przekładu, K. Hejwowski

Wyd. PWN


138

Kultura języka polskiego. Fleksja, słowotwórstwo, składnia, H. Jadacka

Wyd. PWN


139

Kultura języka polskiego. Teoria. Zagadnienia leksykalne, A. Markowski

Wyd. PWN


140

Literatura polska po 1939 roku, St. Burkot

Wyd. PWN


141

Nowoczesność. Szkice o literaturze polskiej XX wieku, J. Święch

Wyd. PWN


142

Zarys historii języka polskiego 1939-2000, I. Bajerowa

Wyd. PWN


143

100 cudów Chin

Wyd. ELIPSA144

Czytaj po polsku. Materiały pomocnicze do nauki języka polskiego jako obcego (po 5 egz. z każdego tomu)

Wyd. Uniw. Śląskiego
45

T. 1. Kamizelka. Z legend dawnego Egiptu, B. Prus

Wyd. Uniw. Śląskiego546

Latarnik, Janko Muzykant, H. Sienkiewicz

Wyd. Uniw. Śląskiego547

Dobra pani, Nasza szkapa; E. Orzeszkowa, M. Konopnicka

Wyd. Uniw. Śląskiego548

Siłaczka, Rozdziobią nas kruki, wrony, S. Żeromski

Wyd. Uniw. Śląskiego549

Wiedźmin, A. Sapkowski

Wyd. Uniw. Śląskiego550

Paralele, Wewnątrz góry lodowej, N. Goerke, R. Kapuściński

Wyd. Uniw. Śląskiego551

Człowiek i jego świat w słowach i tekstach, M. Kita, A. Skudrzyk

Wyd. Uniw. Śląskiego252

Znaleźć słowo trafne, A. Skudrzyk, K. Urban

Wyd. Uniw. Śląskiego253

Szeptem albo wcale. O wyznawaniu miłości, M. Kita

Wyd. Uniw. Śląskiego154

Chwile i eony. Obrazy czasu w polskiej poezji drugiej połowy XX, D. Opacka-Walasek

Wyd. Uniw. Śląskiego155

Dialogi z romantycznym kontekstem. Szkice o poezji polskiej, A. Dziadek, J. Dembińska-Pawelec

Wyd. Uniw. Śląskiego156

Dylematy współczesności literackiej. Studia i szkice o literaturze polskiej drugiej połowy XX wieku, K. Krasuski

Wyd. Uniw. Śląskiego157

Pokolenia i przełomy. Szkice o literaturze polskiej drugiej połowy XX wieku, M. Kisiel

Wyd. Uniw. Śląskiego158

Poznacie mnie po głosie ... Literackie wykłady otwarte, I. Opacki

Wyd. Uniw. Śląskiego159

Proza polska XX wieku. Przeglądy i interpretacje. T.1, M. Kisiel

Wyd. Uniw. Śląskiego160

Tropy tożsamości: Inny. Obcy, Trzeci, W. Kalaga

Wyd. Uniw. Śląskiego161

www.poradniajęzykowa.pl, K. Wyrwas

Wyd. Uniw. Śląskiego162

Liryka polska XX wieku. Analizy i interpretacje. Seria trzecia, W. Wójcik, J. Kisiel

Wyd. Uniw. Śląskiego1Razem brutto

Pobieranie 1.63 Mb.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna