Wysokie Mazowieckie, 2011. 11. 21. Ugd. 271 2011Pobieranie 29.24 Kb.
Data09.05.2016
Rozmiar29.24 Kb.
Wysokie Mazowieckie, 2011.11.21.
UGD.271.1.2011

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
działając zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z poźn. zm.) uprzejmie informuję, że w toku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Odśnieżanie dróg gminnych na terenie Gminy Wysokie Mazowieckie” prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na potrzeby Urzędu Gminy Wysokie Mazowieckie (numer ogłoszenia 354584 – 2011 z 27.10.2011 r. Biuletyn Zamówień Publicznych) dokonano wyboru następujących ofert w poszczególnych częściach zamówienia:

- Zadanie Nr 1: Gospodarstwo Rolno-Hodowlane, Marcin Dołęgowski, Gołasze Górki 21, 18-200 Wysokie Mazowieckie, cena brutto – 106,92 zł,

- Zadanie Nr 2: Gospodarstwo Rolno-Hodowlane, Marcin Dołęgowski, Gołasze Górki 21, 18-200 Wysokie Mazowieckie, cena brutto – 106,92 zł,

- Zadanie Nr 3: Gospodarstwo Rolno-Hodowlane, Waldemar Jabłoński, Tybory Wólka 1, 18-200 Wysokie Mazowieckie, cena oferty brutto – 108,00 zł,

- Zadanie Nr 4: „RAFI” Usługi Transportowo-Handlowe, Rafał Rudnik, ul. Ludowa 48/73, 18-200 Wysokie Mazowieckie, cena oferty brutto – 116,64 zł,

- Zadanie Nr 5: „RAFI” Usługi Transportowo-Handlowe, Rafał Rudnik, ul. Ludowa 48/73, 18-200 Wysokie Mazowieckie, cena oferty brutto – 116,64 zł,

- Zadanie Nr 6: „RAFI” Usługi Transportowo-Handlowe, Rafał Rudnik, ul. Ludowa 48/73, 18-200 Wysokie Mazowieckie, cena oferty brutto – 116,64 zł,

- Zadanie Nr 7: Usługi Transportowe, Sławomir Roszkowski, ul. Jankowskiego 49, 18-200 Wysokie Mazowieckie, cena oferty brutto – 140,40 zł,

- Zadanie Nr 8: Usługi Transportowe, Sławomir Roszkowski, ul. Jankowskiego 49, 18-200 Wysokie Mazowieckie, cena oferty brutto – 140,40 zł,

- Zadanie Nr 9: „GACUŚ” Firma Remontowo-Budowlana i Usługi, Agata Kulesza, Brzóski Tatary 8, 18-200 Wysokie Mazowieckie, cena oferty brutto – 149,00 zł,

- Zadanie Nr 10: „RAFI” Usługi Transportowo-Handlowe, Rafał Rudnik, ul. Ludowa 48/73, 18-200 Wysokie Mazowieckie, cena oferty brutto – 127,44 zł,

- Zadanie Nr 11: „RAFI” Usługi Transportowo-Handlowe, Rafał Rudnik, ul. Ludowa 48/73, 18-200 Wysokie Mazowieckie, cena oferty brutto – 116,64 zł,

- Zadanie Nr 12:„RAFI” Usługi Transportowo-Handlowe, Rafał Rudnik, ul. Ludowa 48/73, 18-200 Wysokie Mazowieckie, cena oferty brutto – 103,68 zł,

- Zadanie Nr 13: „GACUŚ” Firma Remontowo-Budowlana i Usługi, Agata Kulesza, Brzóski Tatary 8, 18-200 Wysokie Mazowieckie, cena oferty brutto – 149,00 zł,

- Zadanie Nr 14: „GACUŚ” Firma Remontowo-Budowlana i Usługi, Agata Kulesza, Brzóski Tatary 8, 18-200 Wysokie Mazowieckie, cena oferty brutto – 149,00 zł,

- Zadanie Nr 15: „GACUŚ” Firma Remontowo-Budowlana i Usługi, Agata Kulesza, Brzóski Tatary 8, 18-200 Wysokie Mazowieckie, cena oferty brutto – 149,00 zł,

- Zadanie Nr 16: „GACUŚ” Firma Remontowo-Budowlana i Usługi, Agata Kulesza, Brzóski Tatary 8, 18-200 Wysokie Mazowieckie, cena oferty brutto – 149,00 zł,

- Zadanie Nr 17: „GACUŚ” Firma Remontowo-Budowlana i Usługi, Agata Kulesza, Brzóski Tatary 8, 18-200 Wysokie Mazowieckie, cena oferty brutto – 149,00 zł,

- Zadanie Nr 18: WAL-FARM usługi rolnicze, Waldemar Dąbrowski, Zanie Leśnica 2, 18-315 Kołaki Kościelne, cena oferty brutto – 119,00 zł,

- Zadanie Nr 19: „GACUŚ” Firma Remontowo-Budowlana i Usługi, Agata Kulesza, Brzóski Tatary 8, 18-200 Wysokie Mazowieckie, cena oferty brutto – 149,00 zł,

- Zadanie Nr 20: „GACUŚ” Firma Remontowo-Budowlana i Usługi, Agata Kulesza, Brzóski Tatary 8, 18-200 Wysokie Mazowieckie, cena oferty brutto – 149,00 zł,

- Zadanie Nr 21: Gospodarstwo Rolno-Hodowlane, Waldemar Jabłoński, Tybory Wólka 1, 18-200 Wysokie Mazowieckie, cena oferty brutto – 108,00 zł,

- Zadanie Nr 22: „RAFI” Usługi Transportowo-Handlowe, Rafał Rudnik, ul. Ludowa 48/73, 18-200 Wysokie Mazowieckie, cena oferty brutto – 127,44 zł,

- Zadanie Nr 23: Gospodarstwo Rolno-Hodowlane, Waldemar Jabłoński, Tybory Wólka 1, 18-200 Wysokie Mazowieckie, cena oferty brutto – 108,00 zł,

- Zadanie Nr 24: WAL-FARM usługi rolnicze, Waldemar Dąbrowski, Zanie Leśnica 2, 18-315 Kołaki Kościelne, cena oferty brutto – 119,00 zł,

- Zadanie Nr 25: „RAFI” Usługi Transportowo-Handlowe, Rafał Rudnik, ul. Ludowa 48/73, 18-200 Wysokie Mazowieckie, cena oferty brutto – 116,64 zł,

- Zadanie Nr 26: Gospodarstwo Rolno-Hodowlane, Waldemar Jabłoński, Tybory Wólka 1, 18-200 Wysokie Mazowieckie, cena oferty brutto – 108,00 zł.

UZASADNIENIE

Prowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego „Odśnieżanie dróg gminnych na terenie Gminy Wysokie Mazowieckie” prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na potrzeby Urzędu Gminy Wysokie Mazowieckie (numer ogłoszenia 354584 – 2011 z 27.10.2011 r. Biuletyn Zamówień Publicznych), w którym jedynym kryterium oceny ofert była cena oferty = 100%.

W terminie składania ofert złożono 14 ofert, z których 9 spełnia wymogi SIWZ. Spośród złożonych ofert dokonano wyboru ofert w poszczególnych zadaniach zgodnie z informacją zawartą powyżej.

Ponadto zostały złożone następujące oferty:

Zadanie Nr 1: a) „GACUŚ” Firma Remontowo-Budowlana i Usługi, Agata Kulesza, Brzóski Tatary 8, 18-200 Wysokie Mazowieckie, cena oferty brutto – 149,00 zł,

b) WAL-FARM usługi rolnicze, Waldemar Dąbrowski, Zanie Leśnica 2, 18-315 Kołaki Kościelne, cena oferty brutto – 119,00 zł,

c) Gospodarstwo Rolno-Hodowlane, Waldemar Jabłoński, Tybory Wólka 1, 18-200 Wysokie Mazowieckie, cena oferty brutto – 108,00 zł,

Zadanie Nr 2: a) „GACUŚ” Firma Remontowo-Budowlana i Usługi, Agata Kulesza, Brzóski Tatary 8, 18-200 Wysokie Mazowieckie, cena oferty brutto – 149,00 zł,

b) WAL-FARM usługi rolnicze, Waldemar Dąbrowski, Zanie Leśnica 2, 18-315 Kołaki Kościelne, cena oferty brutto – 119,00 zł,

c) Gospodarstwo Rolno-Hodowlane, Waldemar Jabłoński, Tybory Wólka 1, 18-200 Wysokie Mazowieckie, cena oferty brutto – 108,00 zł

Zadanie Nr 3: a) „GACUŚ” Firma Remontowo-Budowlana i Usługi, Agata Kulesza, Brzóski Tatary 8, 18-200 Wysokie Mazowieckie, cena oferty brutto – 149,00 zł,

b) WAL-FARM usługi rolnicze, Waldemar Dąbrowski, Zanie Leśnica 2, 18-315 Kołaki Kościelne, cena oferty brutto – 119,00 zł,

c) „EKROL” Konrad Strzeszewski, Tybory Trzcianka 8, 18-200 Wysokie Mazowieckie, cena oferty brutto – 170,00 zł,

Zadanie Nr 4: a) „GACUŚ” Firma Remontowo-Budowlana i Usługi, Agata Kulesza, Brzóski Tatary 8, 18-200 Wysokie Mazowieckie, cena oferty brutto – 149,00 zł,

b) „EKROL” Konrad Strzeszewski, Tybory Trzcianka 8, 18-200 Wysokie Mazowieckie, cena oferty brutto – 170,00 zł,

Zadanie Nr 5: a) „GACUŚ” Firma Remontowo-Budowlana i Usługi, Agata Kulesza, Brzóski Tatary 8, 18-200 Wysokie Mazowieckie, cena oferty brutto – 149,00 zł,

Zadanie Nr 6: a) „GACUŚ” Firma Remontowo-Budowlana i Usługi, Agata Kulesza, Brzóski Tatary 8, 18-200 Wysokie Mazowieckie, cena oferty brutto – 149,00 zł,

Zadanie Nr 7: a) „GACUŚ” Firma Remontowo-Budowlana i Usługi, Agata Kulesza, Brzóski Tatary 8, 18-200 Wysokie Mazowieckie, cena oferty brutto – 149,00 zł,

Zadanie Nr 8: a) „GACUŚ” Firma Remontowo-Budowlana i Usługi, Agata Kulesza, Brzóski Tatary 8, 18-200 Wysokie Mazowieckie, cena oferty brutto – 149,00 zł,

Zadanie Nr 10: a) „GACUŚ” Firma Remontowo-Budowlana i Usługi, Agata Kulesza, Brzóski Tatary 8, 18-200 Wysokie Mazowieckie, cena oferty brutto – 149,00 zł,

b) Michał Opara, ul. Asnyka 4, 05-800 Pruszków, cena oferty brutto – 132,00 zł,

Zadanie Nr 11: a) „GACUŚ” Firma Remontowo-Budowlana i Usługi, Agata Kulesza, Brzóski Tatary 8, 18-200 Wysokie Mazowieckie, cena oferty brutto – 149,00 zł,

Zadanie Nr 12: a) „GACUŚ” Firma Remontowo-Budowlana i Usługi, Agata Kulesza, Brzóski Tatary 8, 18-200 Wysokie Mazowieckie, cena oferty brutto – 149,00 zł,

b) WAL-FARM usługi rolnicze, Waldemar Dąbrowski, Zanie Leśnica 2, 18-315 Kołaki Kościelne, cena oferty brutto – 119,00 zł,

Zadanie Nr 16: a) Tomasz Kikolski, Stara Ruś 5, 18-218 Sokoły, cena oferty brutto – 163,00 zł,

Zadanie Nr 18: a) „GACUŚ” Firma Remontowo-Budowlana i Usługi, Agata Kulesza, Brzóski Tatary 8, 18-200 Wysokie Mazowieckie, cena oferty brutto – 149,00 zł,

b) WAL-FARM usługi rolnicze, Waldemar Dąbrowski, Zanie Leśnica 2, 18-315 Kołaki Kościelne, cena oferty brutto – 119,00 zł,

c) „EKROL” Konrad Strzeszewski, Tybory Trzcianka 8, 18-200 Wysokie Mazowieckie, cena oferty brutto – 170,00 zł,

Zadanie Nr 21: a) „GACUŚ” Firma Remontowo-Budowlana i Usługi, Agata Kulesza, Brzóski Tatary 8, 18-200 Wysokie Mazowieckie, cena oferty brutto – 149,00 zł,

Zadanie Nr 22: a) „GACUŚ” Firma Remontowo-Budowlana i Usługi, Agata Kulesza, Brzóski Tatary 8, 18-200 Wysokie Mazowieckie, cena oferty brutto – 149,00 zł,

b) „EKROL” Konrad Strzeszewski, Tybory Trzcianka 8, 18-200 Wysokie Mazowieckie, cena oferty brutto – 170,00 zł,

Zadanie Nr 23: a) „GACUŚ” Firma Remontowo-Budowlana i Usługi, Agata Kulesza, Brzóski Tatary 8, 18-200 Wysokie Mazowieckie, cena oferty brutto – 149,00 zł,

b) Michał Opara, ul. Asnyka 4, 05-800 Pruszków, cena oferty brutto – 132,00 zł,

c) „EKROL” Konrad Strzeszewski, Tybory Trzcianka 8, 18-200 Wysokie Mazowieckie, cena oferty brutto – 170,00 zł,

Zadanie Nr 24: a) „GACUŚ” Firma Remontowo-Budowlana i Usługi, Agata Kulesza, Brzóski Tatary 8, 18-200 Wysokie Mazowieckie, cena oferty brutto – 149,00 zł,

b) „EKROL” Konrad Strzeszewski, Tybory Trzcianka 8, 18-200 Wysokie Mazowieckie, cena oferty brutto – 170,00 zł,

Zadanie Nr 25: a) „GACUŚ” Firma Remontowo-Budowlana i Usługi, Agata Kulesza, Brzóski Tatary 8, 18-200 Wysokie Mazowieckie, cena oferty brutto – 149,00 zł,

Zadanie Nr 26: a) „GACUŚ” Firma Remontowo-Budowlana i Usługi, Agata Kulesza, Brzóski Tatary 8, 18-200 Wysokie Mazowieckie, cena oferty brutto – 149,00 zł,

b) WAL-FARM usługi rolnicze, Waldemar Dąbrowski, Zanie Leśnica 2, 18-315 Kołaki Kościelne, cena oferty brutto – 119,00 zł,

c) „EKROL” Konrad Strzeszewski, Tybory Trzcianka 8, 18-200 Wysokie Mazowieckie, cena oferty brutto – 170,00 zł
W zadaniach nr 1 i 2 w terminie składania ofert zostały złożone dwie oferty o takiej samej cenie w związku z powyższym zgodnie z art. 91 ust. 5 Pzp Gospodarstwo Rolno-Hodowlane, Marcin Dołęgowski, Gołasze Górki 21, 18-200 Wysokie Mazowieckie i Gospodarstwo Rolno-Hodowlane, Waldemar Jabłoński, Tybory Wólka 1, 18-200 Wysokie Mazowieckie zostały wezwane do złożenia dodatkowych ofert, które wpłynęły w wyznaczonym terminie (18.11.2011 r. godz. 1500).
Spośród złożonych ofert na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp odrzuca się oferty:

- w Zadaniach nr 1, 3, 12, 18, 24 i 26: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „Agro Wojtex” Wojciech Tyborowski, Rębiszewo Zegadły 4, 18-315 Kołaki Kościelne – jej treść nie odpowiada treści SIWZ – w złożonej ofercie brak jest „aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego” (ust. 6 pkt 2 lit c SIWZ),

- w Zadaniach nr 1, 3, 4, 5, 6 i 12: Usługi Rolnicze, Wojciech Kaczyński, Wólka Duża 10, 18-200 Wysokie Mazowieckie – jej treść nie odpowiada treści SIWZ – w złożonej ofercie brak jest: oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia (art. 24. ust 1) – załącznik nr 2 do SIWZ, aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert., a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 Pzp, aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału ZUS lub KRUS potwierdzających, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub zaświadczenia że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. (ust.6 pkt 2 SIWZ).

Ponadto oferta nie zawiera wykazu wyposażenia wraz z informacją o podstawie dysponowania (ust. 6 pkt 1 SIWZ). Dodatkowo złożona oferta pomija wartość podatku VAT.

- w Zadaniach nr 7, 8, 10, 11 i 12: Zakład Usług WOD.-KAN. I C. O., Kazimierz Czajkowski, ul. Kopernika 12, 18-200 Wysokie Mazowieckie – jej treść nie odpowiada treści SIWZ – w złożonej ofercie brak jest „aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego” (ust. 6 pkt 2 lit c SIWZ),

- w Zadaniach nr 1 i 16: TOP LEVEL, Adam Mikołajczyk, Mazury 23, 18-200 Wysokie Mazowieckie – jej treść nie odpowiada treści SIWZ – w złożonej ofercie brak jest: aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert., a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 Pzp, aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału ZUS lub KRUS potwierdzających, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub zaświadczenia że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. (ust.6 pkt 2 SIWZ)

- w Zadaniach nr 17, 19 i 20: TOP LEVEL, Adam Mikołajczyk, Mazury 23, 18-200 Wysokie Mazowieckie – jej treść nie odpowiada treści SIWZ – w złożonej ofercie brak jest: aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert., a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 Pzp, aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału ZUS lub KRUS potwierdzających, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub zaświadczenia że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. (ust.6 pkt 2 SIWZ)

W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.


Jednocześnie informuję, że umowa w sprawie udzielenia zamówienia na Zadania nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 16, 18, 21, 22, 23, 24, 25 i 26 zostanie zawarta zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 Pzp w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia, natomiast na Zadania nr 9, 13, 14, 15, 17, 19 i 20 zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1 lit a Pzp przed upływem terminów o których mowa w art. 94 ust. 1 Pzp

Pobieranie 29.24 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna