Wystawa ikonosfera romantyzmu w mnwPobieranie 16.88 Kb.
Data01.05.2016
Rozmiar16.88 Kb.
ASPEKTY MODERNIZMU W SZTUCE FRANCUSKIEJ DRUGIEJ POŁOWY XIX WIEKU

 1. POJĘCIE NOWOCZESNOSCI W KRYTYCE FRANCUSKIEJ

ROMANTYZM A MODERNITÉ

WYSTAWA IKONOSFERA ROMANTYZMU W MNW

Ch. Baudelaire, O sztuce. Szkice krytyczne, tłum. J. Guze, Kraków 1961 lub tegoż, Rozmaitości estetyczne, tłum. J. Guze, Gdańsk 2000 (Salon 1846 oraz Malarz życia nowoczesnego).

J. Starzyński, Romantyzm i narodziny nowoczesności. Stendhal. Delacroix. Baudelaire, Warszawa 1972.

Stendhal, Salon 1824, w: H. Morawska, Francuscy pisarze i krytycy o malarstwie 1820-1876, Warszawa 1977 oraz tegoż, Historia malarstwa we Włoszech, w: Wybór z pism różnych, tłum. F. Śniatecka Wawerowa, Warszawa 1965 (fragmenty – Piękno nowoczesne).

Théophile Gautier, Pisarze i artyści romantyczni. Szkice, wspomnienia, groteski, tłum. J. Guze, Warszawa 1975 (Delacroix) oraz Wstęp do Panny de Maupin, w: E. Grabska, M. Poprzęcka, Teoretycy, artyści i krytycy o sztuce 1700-1870, Warszawa 1989.


 1. SZTUKA A POLITYKA. HONORE DAUMIER I LITOGRAFIA PRASOWA

T.J. Clark, The absolute bourgeois. Artists and politics in France 1848-1851, Princeton University Press, Princeton 1982.

T.J. Clark, Image of the people. Gustave Courbet and the Second French Republic, University of California Press 1973. 1. REALIZM COURBETA. ŚLADY MISTRZÓW DAWNYCH I PERSPEKTYWA GENDER

Champfleury, Realizm. List do pani Sand, w: E. Grabska, M. Poprzęcka, Teoretycy...

Thoré-Bürger, Nowe kierunki w sztuce. Wybór tekstów z lat 1838-1868, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1972.

M. Fried, Courbet’s realism, The University of Chicago Press, Chicago and London 1990.

S. Faunce, L. Nochlin, Courbet reconsidered, Yale University Press 1988.

L. Nead, Akt kobiecy. Sztuka, obscena I seksualność, Rebis 1998.

A. Rosales Rodriguez, Śladami dawnych mistrzów. Mit Holandii złotego wieku w dziewiętnastowiecznej kulturze artystycznej, Warszawa 2008.

M. Zgórniak, Pędzel Tycjana. Francuscy malarze i krytycy wobec weneckiego Cinquecenta, Kraków 1995.

L. Nochlin, The Invention of the Avant-Garde: France 1830-1880, w: tejże, The Politics of Vision. Essays on Nineteenth-Century Art and Society, New York 1989.

H. Belting, In the Labirynth of Modernity, w: tegoż, The Invisible Masterpiece, The University of Chicago Press, Chicago 2001.


 1. NOWOCZESNOŚĆ W PRZESTRZENIE KOBIECEJ – MANET I IMPRESJONISTKI

G. Pollock, Differencing the Canon, London and New York 1999 (A Tale of Three Women)

Women impressionists, ed. I. Pfeiffer, M. Hollein, kat. wyst., Schirn Kunsthalle, Frankfurt 2008.

T.J. Clark, The Painting of Modern Life. Paris in the art of Manet and his followers, Princeton University Press, Princeton 1985. 1. EDGAR DEGAS i HENRI TOULOUSE-LAUTREC. MIZOGINIZM I „WROTA EKSPRESJONIZMU”

W. Hofmann, Degas. A Dialogue of Difference, London 2007.

Degas. Images of Women, katalog wystawy, Tate Gallery, Liverpool 1989.

D. Bomford, Art in Making – Degas, Yale University Press 2004.

N. Broude, Degas’s “Misogyny”, w: Feminism and Art History. Questioning the Litany, ed. N. Broude, M. D. Garrard, Westview Press 1982.

J.-K. Huysmans, O sztuce, wybór, oprac. i wstęp E. Grabska, przekł. H. Ostrowska-Grabska, Wrocław-Warszawa-Kraków 1969.

W. Juszczak, Edgar Degas i Henri Toulouse-Lautrec, Nowy „klasycyzm” i wrota ekspresjonizmu, w: Od Maneta do Gauguina. Impresjoniści i postimpresjoniści z Musée d’Orsay w Paryżu, kat. wyst., Muzeum Narodowe w Warszawie, Warszawa 2001.

A. Pieńkos, Degasa i nabistów intymizm. Mała burżuazyjna stabilizacja?, w: Od Maneta do Gauguina. Impresjoniści i postimpresjoniści z Musée d’Orsay w Paryżu, kat. wyst., Muzeum Narodowe w Warszawie, Warszawa 2001. 1. FOTOGRAFIA. ZASADY NOWEGO WIDZENIA

S. Sontag, O fotografii, przekł. S. Magala, Warszawa 1986.

Courbet, Ecole de Barbizon, Degas… 1. WIDOK CUDZEGO CIERPIENIA – KSIĄŻKA SUSAN SONTAG A XIX-WIECZNE

OKROPNOŚCI

S. Sontag, Widok cudzego cierpienia, przekł. S. Magala, Kraków 2010.

A. Pieńkos, Okropności sztuki. Nowoczesne obrazy rzeczy ostatecznych, Gdańsk 2000.


 1. MATERIAŁ W RZEŹBIE – DEGAS, RODIN I ROSSO

A.Pieńkos, „Zapomnieć o materii”. Przewrotny Medardo Rosso, w: Materiał rzeźby. Między technika a semantyką, Acta Universitatis Vratliviensis No 3156, ed. A. Lipińska, Wrocław 2009.

A. Pieńkos, „Zbyt wiele rzeczywistości”. Uwagi o paranoi XIX-wiecznego realizmu, w: Rzeczywistość-realizm-reprezentacja, red. M. Poprzęcka, Materiały Seminarium Metodologicznego SHS Nieborów 2000, Warszawa 2001.

M. Wróblewska, Fotografia rzeźby, fotografia jako materiał rzeźby. O niektórych aspektach twórczości Auguste’a Rodina, w: Materiał rzeźby. Między technika a semantyką, Acta Universitatis Vratliviensis No 3156, ed. A. Lipińska, Wrocław 2009.

H. Belting, The Invisible Masterpiece, The University of Chicago Press 2001 (The Inferno of Perfection). 1. JORIS-KARL HUYSMANS I SZTUKA NOWOCZESNA. POD ZNAKIEM PERWERSJI

H. Osterman Borowitz, The Impact of Art. On French Literature. From Scudéry to Proust, London and Toronto Associated University Presses 1985 (Visions of Moreau in Huysmans and Proust)

E. Grabska, Jorisa-Karla Huysmansa pojęcie modernizmu, w: Sztuka ok. 1900. Materiały Sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Kraków 1967, Warszawa 1969, s. 49-62.

J.-K. Huysmans, Na wspak, przekł., J. Rogoziński, Warszawa 1976.

E. Grabska, Moderniści o sztuce, Warszawa 1971.J.-K. Huysmans, O sztuce, wybór, oprac. i wstęp E. Grabska, przekł. H. Ostrowska-Grabska, Wrocław-Warszawa-Kraków 1969.

 1. UCIECZKA OD CYWILIZACJI. ARTYSCI W POSZUKIWANIU WOLNOŚCI. GAUGUIN I SZKOŁA PONT-AVEN

W. Jaworska, W kręgu Gauguina. Malarze szkoły Pont Aven, Warszawa 1969.

P. Gauguin, Listy, w: E. Grabska, Artyści o sztuce... i Moderniści o sztuce...

I. Cahn, A. Terrasse, Gauguin und die Schule von Pont-Aven, Hirmer 1998.

B. Brus-Malinowska, Bretania sztuka i tradycja oraz Malarze polscy w Bretanii, kat. wyst., Muzeum Narodowe w Warszawie, Warszawa 2005. 1. MALARSTWO MARCELA PROUSTA. ELSTIR – W STRONĘ ABSTRAKCJI

Proust et les peintres, kat. wyst., Musée de Chartres 1991,

J.-Y. Tadié, Marcel Proust. L’Ecriture et les arts, kat. wyst., Bibliothèque Nationale de France, Paris 1999.

M. Proust, W poszukiwaniu straconego czasu, przekł. T. Żeleński (Boy), ….., Warszawa 2001.

H. Belting, The Invisible Masterpiece, The University of Chicago Press 2001 (The Cathedral of Memory). 1. IMPRESJONIZM NIEMIECKI. KOMPLEKS CZY WYZWOLENIE

Max Liebermann, Lovis Corint i Max Slevogt

Deutscher Impressionismus. Aquarelle,Zeichnungen und Graphik, kat. wyst., Galerie Pels-Leusden, Berlin 1972.

Impresjoniści niemieccy. Liebermann, Corinth, Slevogt, kat. wyst., Muzeum Narodowe w Warszawie 2005.

R. Hamann, J. Hermand, Impressionismus,Berlin 1966 (seria Kunst Und Kultur von der Gründerzeit bis zum Expressinismus, t.III) 1. GEORGES SEURAT I ZASADY NOWEGO WIDZENIA

L. Nochlin, Seurat’s La Grande Jatte: An Antiutopian Allegory, w: tejże, The Politics of Vision. Essays on Nineteenth-Century Art and Society, New York 1989.

 1. W POSZUKIWANIU CZWARTEGO WYMIARU. PICASSO I APOLLINAIRE

E. Grabska, „Moderne” i straż przednia. Apollinaire wśród krytyków i artystów 1900-1918, Kraków 2003.

G. Apollinaire, Rozważania estetyczne, przekł. J.J. Szczepański, Kraków 1959 oraz f ragmenty w: E. Grabska, Artyści o sztuce;
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna