WYŻsza szkoła zarządzania I bankowości w krakowie wydział Finansów I BankowościPobieranie 412.58 Kb.
Strona1/11
Data10.05.2016
Rozmiar412.58 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA I BANKOWOŚCI

W KRAKOWIE

Wydział Finansów i Bankowości

PRACA DYPLOMOWAAnna Jędrzejczyk gr. 1B413


Karty płatnicze jako nowoczesna forma rozliczeń pieniężnych na przykładzie oferty Banku Przemysłowo – Handlowego S.A.

Promotor: dr Joanna KaczorKraków 2001


Spis treści :

Strona

Wstęp..........................................................................................................................................3
ROZDZIAŁ I
Rozliczenia pieniężne – rodzaje i formy..................................................................................5

  1. Rozliczenia gotówkowe.......................................................................................................5

  2. Rozliczenia bezgotówkowe ..............................................................................................10

   1. Obrót krajowy...............................................................................................................10

   2. Obrót zagraniczny.........................................................................................................16ROZDZIAŁ II
Karty płatnicze........................................................................................................................29

2.1. Istota plastikowego pieniądza............................................................................................29

2.1.1. Historia narodzin i rozwoju karty płatniczej na świecie...............................................29

2.1.2. Historia kart płatniczych w Polsce..................................................................................31

2.2. Budowa i zabezpieczenia kart płatniczych........................................................................35

2.3. Klasyfikacja kart płatniczych.............................................................................................38

2.4. Dodatkowe usługi świadczone użytkownikom kart...........................................................52

ROZDZIAŁ III
Zasady funkcjonowania międzynarodowych systemów płatności kartą...........................54

3.1. Główne systemy kart płatniczych i ich istota.....................................................................54  1. Transakcje z użyciem kart – strony, przebieg rozliczeń transakcji...................................62

  2. Korzyści z kart płatniczych...............................................................................................70

  3. Niebezpieczeństwa ukryte w kartach płatniczych.............................................................72ROZDZIAŁ IVKarty płatnicze w obsłudze Banku Przemysłowo- Handlowego.........................................76
4.1. Historia BPH S.A. .............................................................................................................76

4.2. Misja i strategia banku.......................................................................................................79

4.3. Działalność BPH S.A. .......................................................................................................82

4.4. Produkty bankowe..............................................................................................................84

4.5. Charakterystyka kart płatniczych BPH S.A. .....................................................................86

Zakończenie.............................................................................................................................97


Bibliografia..............................................................................................................................98

Spis schematów i tabel............................................................................................................99

Spis rysunków........................................................................................................................100
Wstęp
Rynek kart płatniczych należy do najszybciej rozwijających się segmentów usług bankowo-finansowych w Polsce. Obok telefonii komórkowej stanowi on najdynamiczniej rozwijający się sektor nowoczesnych usług. Dziś już niejeden Polak może się pochwalić portfelem wypchanym kolorowymi kawałkami plastyku a jak wynika z przeprowadzonych analiz i ekspertyz nasz kraj wejdzie w XXI wiek z liczbą około 3 milionów kart płatniczych.

Elektroniczny pieniądz zaczyna powoli wypierać gotówkę , również w transakcjach pomiędzy osobami prywatnymi. Stymulatorem jest rozwój handlu za pośrednictwem Internetu, gdzie nowe technologie bezpieczeństwa transakcji sprzyjają płatnościom kartami.

Karty płatnicze wykorzystywane są do dokonywania płatności za usługi hotelarskie i gastronomiczne a nawet opłacania należności za zakupioną benzynę itp. Dzięki nim można lepiej kontrolować swoje wydatki, mieć stały dostęp do swojego rachunku przez 24 godziny na dobę oraz korzystać z bankomatów zarówno w Polsce jak i na całym świecie. Są one również szczególnie przydatne , jeśli planuje się podróż za granicę. Zaoszczędzają wówczas szczegółowego planowania wydatków w poszczególnych krajach i kłopotów z wymianą pieniędzy na lokalne waluty. Dzięki swoim zaletom są traktowane jako międzynarodowy symbol niezależności , wolności i wygody.

Wraz z upowszechnieniem się kart płatniczych przybywa banków i innych organizacji, które emitują swoje plastykowe pieniądze. Obecnie każdy liczący się bank ma w swojej ofercie co najmniej jeden rodzaj karty płatniczej, która znajduje się w systemie liczącej się na świecie organizacji kart płatniczych. Nie jest wyjątkiem oferta bankowa składająca się z kilku rodzajów kart o zasięgu krajowym lub zagranicznym.

Celem niniejszej pracy jest ukazanie karty płatniczej jako nowoczesnej , przyszłościowej i wartościowej formy rozliczeń pieniężnych.

Praca składa się z czterech rozdziałów.W rozdziale pierwszym dokonana jest charakterystyka narzędzi rozliczeń pieniężnych zarówno gotówkowych jak i bezgotówkowych funkcjonujących w obrocie krajowym i zagranicznym.

W rozdziale drugim zawarta jest krótka historia plastykowego pieniądza w Polsce i na świecie, jego budowa i klasyfikacja jak również formy zabezpieczenia kart płatniczych przed różnymi niebezpieczeństwami. Rozdział ujmuje również dodatkowe usługi świadczone użytkownikom kart przez wydający je bank.

W rozdziale trzecim ukazane są zasady funkcjonowania międzynarodowych systemów płatności kartą. Przedstawione są tutaj rodzaje transakcji dokonywanych z użyciem plastykowego pieniądza - ich przebieg oraz korzyści i niebezpieczeństwa związane z kartami płatniczymi.

Czwarty rozdział jest najistotniejszy, gdyż powyższe zagadnienia zostały przedstawione w nim od strony praktycznej. W rozdziale tym zaprezentowana jest analiza instrumentu kart płatniczych oferowanych przez największy bank komercyjny jakim jest Bank Przemysłowo-Handlowy S.A.Pobieranie 412.58 Kb.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna