WZÓr formularza odstąpienia od umowyPobieranie 7.54 Kb.
Data06.05.2016
Rozmiar7.54 Kb.WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

ABRA S.A

ul. Łagiewnicka 33 A

30-417 Kraków

Fax. 012 290 70 60

e-mail: e-sklep@abra-meble.pl

Ja/My(*) …………………………………………………………………………........ niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym(*) odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*), umowy dostawy następujących rzeczy(*), umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*), umowy o świadczenie następującej usługi(*)

- ……………………………………………………….

- ……………………………………………………….

- ……………………………………………………….
Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*) ……………………………………………………..

Imię i nazwisko konsumenta(-ów) ………………………………………………………….

Adres konsumenta(-ów) …………………………………………………………………………

____________________ __­­­­_____________________________________________­­­­­­­­­­­

Data Podpis konsumenta (-ów)

(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)


__________________________________________________________________________________

(*) Niepotrzebne skreślić.

Pobieranie 7.54 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna