Wzór zaświadczenia o rejestracji podatnika podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze w kraju siedziby albo miejsca zamieszkania lub stałego miejsca prowadzenia działalnościPobieranie 17.19 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar17.19 Kb.

Wzór zaświadczenia o rejestracji podatnika podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze w kraju siedziby albo miejsca zamieszkania lub stałego miejsca prowadzenia działalności
/The specimen of certificate of taxpayer’s registration as taxpayer of the value added tax or a
tax of similar nature in the country of permanent establishment or residence or the permanent
place where the activity is carried out/


Zaświadczenie o rejestracji podatnika podatku (przedsiębiorcy)

/Certificate of registration as taxpayer (entrepreneur)/(nazwa i adres urzędu podatkowego / name and address of the competent authority/)
poświadcza, że (certifies that)
(imię i nazwisko lub nazwa firmy / name and surname,
or name of firm/)

(adres, siedziba / address, permanent establishment)

(rodzaj prowadzonej działalności lub branża / nature of activity, or branch of industry)

został(a) zarejestrowany(a) jako osoba (przedsiębiorca) podlegający(a) podatkowi od wartości dodanej lub podatkowi o podobnym charakterze pod następującym numerem identyfikacyjnym (is registered as a person (entrepreneur) subject to the value addend tax or a

tax of similar nature under the following tax identyfication number):
(data / date/)
pieczęć urzędowa

(official stamp)
(podpis / signature)

(nazwisko i stanowisko/ name and grade)


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna