X2 24. Zaufaj Panu już dziś, zaufaj Panu już dziś x 2Pobieranie 31.01 Kb.
Data06.05.2016
Rozmiar31.01 Kb.
22. To mój Pan, wiele mi uczynił,

On moim Bogiem.

To mój Pan wiele mi uczynił,

On mnie uzdrowił.


23. Bóg nasz Pan jest Dobry cały czas

- więc uwielbij Go, więc uwielbij Gox2


24. Zaufaj Panu już dziś, zaufaj Panu już dziś x 2

1. Jak się nie bać, powiedz jak – kiedy w strachu żyje świat? Zaufaj Panu już dziś. Jak uwierzyć, powiedz mi – kiedy już nie wierzę w nic. Zaufaj Panu już dziś. Jak mam kochać, powiedz jak – kiedy rani mnie mój brat? Zaufaj Panu już dziś. Jak być dobrym, powiedz mi – kiedy świat jest taki zły? Zaufaj Panu już dziś.

2. Jak mam walczyć powiedz , jak – kiedy silnej woli brak? Zaufaj Panu już dziś. Jak pokonać własny grzech, kiedy tyle pokus jest? Zaufaj Panu już dziś. Jak się cieszyć, powiedz mi – kiedy płyną gorzkie łzy? Zaufaj Panu już dziś. Jak do ładu z sobą dojść – kiedy siebie mam już dość? Zaufaj Panu już dziś.

3. Jak nie zbłądzić, powiedz mi – kiedy nie wiem dokąd iść? Zaufaj Panu już dziś. Jak nadzieję w sercu mieć – kiedy wszystko wali się? Zaufaj Panu już dziś.25. Pan jest Pasterzem moim,

niczego mi nie braknie,

na zielonych niwach pasie mnie.

Nad spokojne wody mnie prowadzi,

i duszę mą pokrzepia,

i wiedzie mnie ścieżkami Sprawiedliwości Swojej.

Choćbym nawet szedł ciemną doliną - zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną.

Laska Twoja i kij Twój

– mnie pocieszają.

Laj, la, laj, la, la, la, la, la, laj x 2


26. Święta Maryjo Królowo,

naszych codziennych spraw

- prowadź nas jasna drogą, prowadź nas jasną drogą

aż do niebieskich bram. x 2


27. Szukajcie wpierw Królestwa Bożego i Jego Sprawiedliwości.

A wszystko inne będzie wam przydane: Allelu, Alleluja!28. Jezus Chrystus to panów Pan

całej ziemi Król. x 4

Jedyny Pan Władca narodów,

jedyny Pan i Bóg. W innym imieniu nie ma zbawienia

bo Jezus to Panów Pan!

Jezus to Panów Pan! Jezus to Panów Pan!

Alleluja, Alleluja, Alleluja. x 4
29. Pragnę wychwalać Ciebie: - Gloria Bogu, gloria Królowi!

Niech wszyscy chwalę dają x 2


Bogu na Niebie oraz Barankowi!

Ref: Ty jesteś moim Ojcem niezgłębionym,

Ja jestem Twoim dzieckiem,


dzieckiem upragnionym.


Wspólnota Miłość i Miłosierdzie Jezusa
PIEŚNI NA EUCHARYSTIĘ
1. Niech zstąpi Duch Twój i odnowi całą ziemię. Niech zstąpi Duch Twój

i odnowi cały świat. Niech zstąpi Duch Twój i nastanie wszędzie pokój.

Królestwo Twoje Panie będzie pośród nas.

Abyśmy byli jedno,

abyśmy byli jedno x 2

abyśmy byli jedno –

Ojcze, prosimy spraw.
2. Wszystkie moje troski i kłopoty

w Twoje ręce składam Panie mój.Bardzo cieszę się, że właśnie nas

wybrałeś, x 2

byśmy idąc nieśli Imię Twe.

2. Zawsze chciałem zostać apostołem

- było to pragnieniem w sercu mym.

Gdy odejdziesz to napiszemy

Ewangelię, x 2

aby Imię Twe znał cały świat.

3. Karmisz mnie codziennie swoim Ciałem, poisz mnie codziennie Swoją Krwią.Uczysz mnie codziennie mądrości

swoim Słowem, x 2

żebym wreszcie poznał Miłość Twą.
3. Wystarczy byś był, nic więcej.

Tylko byś był, nic więcej,

by Twoje skrzydła otuliły mnie.
4. Jam niegodzien, Panie, tego coś mi dał, Tyś mnie tak biednego umiłować chciał. Nie mam nic swojego, wszystko z ręki Twej, ale mnie samego przyjąć chciej.
1. Jestem jak pył ziemi, który niesie wiatr, jakby spadający z nieba w ziemię grad. Jestem jak rozbity przez wichurę dzban, gdy nie stoisz przy mnie Ty, mój Bóg i Pan.
2. Przeciw moim wrogom, Ty mi dajesz moc, z Tobą mi nie straszna nawet śmierć i noc.
Czuję, żeś tu blisko, żeś mi pomóc chciał, choć nie jestem godzien tego, coś mi dał.

 

5. Zbliżam się w pokorze i niskości swej. Wielbię Twój Majestat, skryty w Hostii tej. Tobie dziś w ofierze serce daję swe. O, utwierdzaj w wierze Jezu dzieci Twe!2. Mylą się, o Boże, w Tobie wzrok i smak. Kto się im poddaje, temu wiary brak. Ja jedynie wierzyć Twej nauce chcę, że w postaci Chleba utaiłeś się.

3. Bóstwo Swe na Krzyżu skryłeś wobec nas. Tu ukryte z Bóstwem Człowieczeństwo wraz. Lecz w Oboje wierząc, wiem, że dojdę tam,

gdzieś przygarnął łotra do Twych Niebios bram.4. Jak niewierny Tomasz Twych nie szukam Ran, lecz wyznaję z wiarą, żeś mój Bóg i Pan. Pomóż wierze mojej, Jezu, łaską Swą, ożyw mą nadzieję, rozpal miłość mą.

5. Ty, coś upamiętnił śmierci Bożej czas. Chlebie Żywy, Życiem Swym darzący nas. Spraw, bym dla swej duszy Życie z Ciebie brał, bym nad wszelką słodycz Ciebie poznać chciał.

6. Ty, co jak Pelikan, Krwią Swą karmisz lud, przywróć mi niewinność, oddal grzechów brud. Oczyść mnie Krwią Swoją, która wszystkich nas

– jedną kroplą może obmyć z win i zmaz.


6. Mój Pan jest Dobrym Pasterzem,

niczego nie brak mi.

On Bramą jest – prowadzi mnie, na krzyżu Swe Życie dał.

1. Prowadzisz mnie nad wody zdrój - Twa Miłość schronieniem mym. Chociaż bym szedł w ciemności swej. Tyś ze mną - nie lękam się!

2. Obfitość Twa zastawia stół

by wrogów zawstydzać dziś.

W strapieniu mym pocieszasz Ty

- olejkiem namaszczasz mnie.7. Jezus, najwyższe Imię,

Nasz Zbawiciel, Książę pokoju,

Emmanuel, Bóg jest z nami,

Odkupiciel, Słowo Żywota.

Święty Bóg, Mesjasz prawdziwy,

jedyny Ojca Syn umiłowany.

Zgładził grzech, Baranek na wieki,

królów Król i panów Pan.


8. Uwielbiam Imię Twoje Panie

Wywyższam Cię i daję Ci hołd,

W przedsionku chwały Twej staję x 2

Z radością śpiewam Ci pieśń.

O Panie Jezu, chcę wyznać, że, ja kocham Ciebie - Ty zmieniasz mnie.

Chcę Ci dziękować dziś ze wszystkich sił, dajesz mi siebie, bym na wieki żył.


9. Jest jedno Ciało, jest jeden Pan

Jednoczy nas w Duchu byśmy razem szli. Usta głoszą chwałę Mu, w ręku Słowa Jego miecz - w moc odziani tak idziemy, zdobywamy ziemię tę.

Ref. Jesteśmy ludem Króla chwał, Jego świętym narodem, wybranym pokoleniem, by objawiać Jego cześć. Jesteśmy ludem Króla chwał, Jego świętym narodem

- wielbimy Jezusa, On jest Królem

całej ziemi tej.
***
10. Ruah, Ruah, Ruah

Nie siłą, nie mocą naszą

– lecz mocą Ducha Świętego!
11. Przyjdź z pokłonem Ludu Boży,

przyjdź ze śpiewem Ludu Święty,

chwal Jezusa swego Zbawcę,

wspaniałego Króla Chwały.12. Jeden jest tylko Pan, tutaj jest Jego dom. Klęknijcie wszyscy, którzy tu wchodzicie i razem chwalmy Go.

Miejsce to wybrał Pan aby wysłuchać nas. Śpiewajmy wszyscy słudzy Jego domu, Bogu oddajmy cześć.13. Duchu Miłości wylewaj się na nas

z przebitego Serca Jezusa, Jezusa.


14. Przyjaciela mam co pociesza mnie, gdy o Jego ramię oprę się.

W Nim nadzieję mam, uleciał strach.

On najbliżej jest, zawsze troszczy się.

Królów Król, z nami Bóg. x 2

Jezus, Jezus, Jezus, Jezus. x 2
15. Pan jest Pasterzem moim,

niczego mi nie braknie.

Na niwach zielonych pasie mnie,

nad wody spokojne prowadzi mnie.


16. Jezus daje nam zbawienie, Jezus daje pokój nam. Jemu składam dziękczynienie, chwałę z serca mego dam

Ref: Jezus siłą mą, Jezus pieśnią mego życia. Królem wiecznym On niepojęty w mocy swej. W Nim znalazłem to czego szukałem do dzisiaj. Sam mi podał dłoń, bym zwyciężał w każdy dzień.

2. W Jego ranach uzdrowienie, w Jego śmierci życia dar. Jego Krew to oczyszczenie, Jego życie chwała nam.
17. Zaśpiewajcie serca nasze,

oto MATKA PANA.

Dziś bierzemy Ją do siebie,

oto Matka nasza.


18. Jak Dawid, kiedy przed Bogiem był, będę tańczyć ze wszystkich sił - przed Panem Królem mym.
Jak Miriam grała na bębnie swym będę klaskać ze wszystkich sił, przed Panem Królem mym.

Ref.: Pokłońmy się przed Bogiem - oddajmy Jemu cześć. Wielbijmy Imię Jezus, śpiewajmy Panu pieśń. 2. Jak Judejczycy przed bitwą swą, zawierzmy Panu i chwalmy Go - pobity będzie wróg. Jak Jozue wznieśmy bojową pieśń, oddajmy Panu chwałę cześć - a wróg ucieknie wnet.19. Stoję dziś, moje ręce, serce tak wyciągam w podziwie dla Tego, który wszystko dał!

Stoję dziś, moją duszę, Panie, Tobie składam, ja - chcę być jak Ty!


20. Chwalę Cię Jezu! x 4

  1. Ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, co Bóg przygotował dla nas. x 2

Dla tych, którzy kochają, dla tych, którzy wzywają (Imię Pana).
Dla tych, którzy uwierzą, dla tych, którzy chwalą Imię Twoje Panie.
21. Nie lękaj się mój sługo, bo Ja ciebie wykupiłem, wezwałem cię po imieniu – tyś jest Moim, na zawsze. Gdy pójdziesz przez wody – Ja tam będę z Tobą, gdy pójdziesz przez rzeki – nie zatopią ciebie.
: media
media -> Regulamin otwierania I prowadzenia rachunków oszczędnościowych płatnych na każde żĄdanie (A’vista) w złotych dla rad rodziców I innych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej
media -> Wywiad pielęgniarski I zaświadczenie lekarskie dane świadczeniobiorcy
media -> Formularz cenowy Pakiet 1
media -> Lab Inż. Biomed
media -> A19 zjazd I 19,20,21. 09. 2014 Nr zajęć
media -> I liga wojewódzka a1 junior (mljs) Runda jesienna 2015 Kolejka 1 w dniach 22-08-2015/23-08-2015
media -> I liga wojewódzka a1 junior "mljs" runda II 16 kolejka 19-03-2016/20-03-2016
media -> Runda wiosenna sezonu 2014/2015 Kolejka 14 w dniach 28-03-2015/29-03-2015
media -> Limanowa: I liga okręgowa – orliki – wiosna 2015 Kolejka 1 w dniach 20-26. 04. 2015
media -> Regulamin konkursu turystycznego

Pobieranie 31.01 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna