Xi konferencjaPobieranie 38.42 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar38.42 Kb.

Warszawa, 25 - 27 maja 2011 r.


XI KONFERENCJA

ANALITYKA W SŁUŻBIE HYDROGEOLOGII,

GEOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA
Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy

ul. Rakowiecka 4

00-975 WARSZAWA

tel. (48 22) 45 92 247, 45 92 265, fax. (48 22) 45 92 026Komitet Honorowy

dyr. Lucyna Ciołkowska-Dygas

prof. dr hab. Adam Hulanicki

prof. dr hab. Andrzej Kozłowski

prof. PIG-PIB dr hab. Jerzy Nawrocki

dr Lesław Skrzypczyk

dr Marian Stępniewski


Komitet Naukowy

prof. dr hab. Ewa Bulska

prof. dr hab. Maria Balcerzak

prof. dr hab. Izabela Bojakowska

prof. PIG-PIB dr hab. Anna Pasieczna

prof. dr hab. Ewa Słaby

dr Ludwik Halicz

dr Bogusław Kazimierski

prof. PIG-PIB dr hab. Grzegorz Pieńkowski

prof. dr hab. Andrzej Sadurski

prof. PIG-PIB dr hab. Stanisław Wołkowicz
Komitet Organizacyjny

dr Irena Wysocka - przewodnicząca

mgr inż. Dariusz Lech

dr Ewa Krzemińska

dr inż. Anna Kuczyńska

mgr inż. Dorota Karmasz

mgr Jarosław Kucharzyk

mgr Ewa Grabiec-Raczak

mgr inż. Jacek Retka

mgr inż. Marta Janasz

mgr Weronika Bureć-Drewniak

mgr Ewa WłodarczykZgłoszenie uczestnictwa
prosimy kierować na adres:
Państwowy Instytut Geologiczny – PIB

Centralne Laboratorium Chemiczne

ul. Rakowiecka 4

00-975 Warszawa

lub


e-mail: irena.wysocka@pgi.gov.pl

tel. (022) 45 92 247, 45 92 265


fax. (022) 45 92 026


Komunikat


XI KONFERENCJA

ANALITYKA W SŁUŻBIE
HYDROGEOLOGII, GEOLOGII
I OCHRONY ŚRODOWISKA

Warszawa, 25 - 27 maja 2011 r.

organizowana pod patronatem honorowym

Głównego Inspektora Ochrony Środowiska
Andrzeja Jagusiewicza


Organizatorzy konferencji


Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy Instytut Badawczy

Komisja Spektrometrii Atomowej i Cząsteczkowej

KChA PAN
Konferencja „Analityka w służbie hydrogeologii, geologii i ochrony środowiska”
dedykowana jest różnorodnym zagadnieniom badawczym związanym z wykorzystaniem analizy chemicznej do oznaczania związków organicznych, nieorganicznych, pierwiastków śladowych i głównych w próbkach geologicznych i środowiskowych.
Tematyka konferencji obejmuje:

  • pobieranie próbek środowiskowych – wód, skał,
    gleb, gruntów i roślin - do badań geochemicznych
    i ich przygotowanie do analizy;

  • zastosowanie nowoczesnych technik analitycznych;

  • walidację procedur pomiarowych;

  • zapewnienie jakości badań i statystyczną ocenę wyników;

  • interpretację i wykorzystanie wyników analizy: jakościowej, ilościowej, sekwencyjnej i specjacyjnej oraz izotopowej w hydrogeologii, geologii i ochronie środowiska.


Koszt uczestnictwa w konferencji wynosi 450 zł,
studenci i doktoranci 300 zł.

Koszty obejmują: materiały konferencyjne, obiady,


kawę i napoje w przerwach obrad. Nie pokrywamy
kosztów noclegów i dojazdów.

Opłata za druk informacji reklamowych w materiałach konferencyjnych wynosi 200 zł za stronę druku czarno-białego i 300 zł za stronę druku kolorowego.


Opłaty konferencyjne należy wpłacać
do 30 kwietnia 2011 r. na konto:

Państwowy Instytut Geologiczny

BANK PEKAO SA

46 1240 6247 1111 0000 4978 9654

z dopiskiem:

XI konferencja - Analityka w służbie

Terminy przysyłania prac
do 15 kwietnia 2011


streszczenia referatów, posterów i artykułów

do 10 maja 2011

pełne teksty artykułówWskazówki dla autorów publikacji
zamieszanych w „Biuletynie PIG” podane są
na stronie:

http://www.pgi.gov.pl/pl/wydawnictwa-menu-tekst/
seryjne/biuletyn-pig/912-wskaz-dla-autor

Streszczenie prezentacji
powinno być napisane w edytorze MS Word, maksymalnie 1 strona tekstu formatu A4,
czcionka Times New Roman 12 pkt.,
podwójny odstęp między wierszami.


Zgłoszenia na konferencję i teksty abstraktów
zapisane jako pliki MS Word (*.doc) o nazwach

odpowiadających nazwisku autora prosimy


przesłać na adres:

irena.wysocka@pgi.gov.pl

dariusz.lech@pgi.gov.pl
Informacje dotyczące XI Konferencji „Analityka
w służbie hydrogeologii, geologii i ochrony środowiska” znajdą Państwo na stronie http://www.pgi.gov.pl/XIkonferencja

Uprzejmie prosimy o przekazanie tego zaproszenia


wszystkim osobom, które mogą być zainteresowane
udziałem w Konferencji, a które nie otrzymały tej

informacji od organizatorów.


Karta zgłoszenia uczestnictwa

należy przesłać do 15 kwietnia 2011 r.

Imię i nazwisko…………..……………….............…

Miejsce pracy….……………….……….…..…….…

Adres………………….….…………….….…..….…
….………………………..……….……..…….…….

Tel……………..………..……………………..……

Fax……………..………..……………………..……

e-mail...........................….……….…………..…..….


Zgłaszam:

uczestnictwo w konferencji


referat (20 min)


poster (wymiary: 70x100 cm)


artykuł do „Biuletynu PIG”


Tytuł referatu lub plakatu:

.......................………..….….…...…….…..……

..........................….…..……….…...……………

......................………..………...………..………Dane do faktury

Autor/ autorzy…………………….……………....

……………………………………………………...


Oświadczamy, że jesteśmy płatnikami VAT
i upoważniamy do wystawienia faktury VAT
bez naszego podpisu.

NIP.…………………………………………….…
…………………………………………….………
…………………………………………….………

......................... ..…..…………

Główny księgowy/ Dyrektor / Prezes

Kwestor

: images -> stories -> kalendarium -> 2011
stories -> Hit Jazz Band spis utworów
stories -> Embassy of vietnam
stories -> Raport przygotowany przez Manfreda Nowaka, specjalnego sprawozdawcę onz ds tortur oraz Martina Scheinina, specjalnego sprawozdawcę onz ds ds promocji I ochrony praw człowieka podczas zwalczania terroryzmu z 26 stycznia 2010 r
stories -> Tajne więzienia cia na terytorium Polski
stories -> Konferencja „Wojna z Terroryzmem a Prawa Człowieka”, 14 grudnia 2009 Adam Bodnar, adiunkt w Zakładzie Praw Człowieka wpia uw, Helsińska Fundacja Praw Człowieka
stories -> Spzoz/ZP/25/2014 Do wszystkich uczestników postępowania na dostawę sprzętu I wyposażenia medycznego dla spzoz w Bielsku Podlaskim w trybie przetarg nieograniczony o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych
stories -> Nr Sekcja Badanie P. I
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna