Xiv regaty  dziwnóW  6 – 9 sierpnia 2014 roku zawiadomienie organizatorPobieranie 17.52 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar17.52 Kb.XIV REGATY  DZIWNÓW  6 – 9 sierpnia 2014 roku

ZAWIADOMIENIE
1. Organizator

Klub Żeglarzy Samotników w Szczecinie,

Unity Line Sp. z o.o., adres: Szczecin, Pl. Rodła 8,

Organizator i pomysłodawca Regat Piotr Stelmarczyk, telefon: 887-166-316,

email: piotr.stelmarczyk@gmail.com,

2. Przepisy

Regaty przeprowadzone będą zgodne z Przepisami Regatowymi Żeglarstwa 2013-2016.3. Uczestnictwo

W regatach uczestniczyć mogą jachty posiadające świadectwo pomiarowe KWR lub ORC

oraz jachty nie posiadające świadectw pomiarowych.

4. Klasy regatowe

Jachty zostaną podzielone na grupy według następujących kryteriów:

I grupa jachty o współczynniku KWR >= 1,23

II grupa jachty o współczynniku KWR< 1,23

III grupa jachty z pomiarem ORC

IV grupa jachty bez pomiarów o długości do 8,50 m.

V grupa jachty bez pomiarów o długości od 8,51 m. do 10,00 m.

VI grupa jachty bez pomiarów o długości powyżej 10,01 m.

VII grupa jachty bez pomiarów z żeglarzami samotnikami,

VIII grupa jachty sportowe bez pomiarów (bez wyposażenia turystycznego)

Grupa regatowa zostanie utworzona po zgłoszeniu się co najmniej trzech jachtów.

Jacht posiadający świadectwo pomiarowe ORC i KWR może być klasyfikowany w obu

punktacjach pod warunkiem wpłacenia wpisowego do każdej grupy oddzielnie ale nie

może uczestniczyć w klasyfikacji bez pomiaru.

Jacht zgłaszający się do regat powinien posiadać wyposażenie i ubezpieczenie wymagane

w regatach morskich, stosownie do akwenu na którym będą rozegrane regaty.5. Zgłoszenia

Formularz zgłoszenia znajduje się na stronie internetowej www.regatyunityline.strefa.pl.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 05.08.br.na adres piotr.stelmarczyk@gmail.com

W dniu 06.08.br. zgłoszenia będą przyjmowane w Dziwnowie do godziny 20.00.

Zgłoszenia będą przyjmowane przez cały okres Regat, ponieważ dopuszcza się możliwość

zgłoszenia jachtu tylko do uczestniczenia w jednym z czterech wyścigów klasyfikowanych

jako grupa jachtów towarzyszących uprawnionych do otrzymania dyplomu uczestnika.

Do zgłoszenia należy dołączyć kopie:  • polisy ubezpieczenia ważnego w Regatach Unity Line,

  • świadectwa pomiarowego,

  • dowód wpłaty wpisowego.

Opłaty: dla jachtów wpisowe do regat wynosi 60 pln plus 40 pln od każdego załoganta dla jachtów w żegludze samotnej wpisowe wynosi 50 pln Postoje w Porcie Jachtowym w Dziwnowie w dniach 06-10.08.br. będą bezpłatne.

Wpłaty należy dokonywać przelewem na rachunek Regaty Stelmarczyk w Banku Zachodnim WBK 8 Oddział w Szczecinie nr 38 1090 1492 0000 0001 2342 3453

lub 6.08.br. w biurze regat w Porcie Jachtowym w Dziwnowie.
6. Program regat

06.08.2014 środa godz. 20.00 - Odprawa kapitanów Port Jachtowy w Dziwnowie

07.08.2014 czwartek godz. 10.00 - Start do I wyścigu krótkiego

Dziwnów – kierunek Międzyzdroje - Dziwnów.

07.08.2014 czwartek godz. 13.00 - Start do II wyścigu krótkiego

Dziwnów – kierunek Międzyzdroje - Dziwnów.

08.08.2014 piątek godz. 10.00 - Start do III wyścigu długiego

Dziwnów – kierunek Rewal – Dziwnów.

09.08.2014 sobota godz. 10.00 - Start do IV wyścigu

Reda Dziwnowa.

09.08.2014 sobota godz. 18.00 - Zakończenie regat, wręczenie nagród

teren Portu Jachtowego w Dziwnowie.

Trasy wyścigów opisane zostaną szczegółowo w Instrukcji Żeglugi.

Przewiduje się rozegranie czterech wyścigów. Regaty uznaje się za rozegrane gdy

Odbędzie się przynajmniej jeden wyścig.

7. Instrukcja Żeglugi

Dostępna będzie od 1 sierpnia 2014 roku na stronie www.regatyunityline.strefa.pl

oraz w dniu 6 sierpnia 2014 roku w Porcie Jachtowym w Dziwnowie.

8. Punktacja

W regatach stosowany będzie system małych punktów zgodnie z przepisem A4 PRŻ .

W grupach od I do II jachtów z pomiarem KWR oraz grupa III ORC kolejność na mecie

ustalona będzie po przeliczeniu czasu przebycia trasy.

Grupy od IV do VIII BEZ POMIARU kolejność na mecie wyznacza czas przebycia trasy.

9. Nagrody

Nagrody w poszczególnych grupach:

I miejsce - Puchar Regat Unity Line, Nagroda Unity Line, Dyplom

II miejsce - Upominek Unity Line, Dyplom

III miejsce - Upominek Unity Line, Dyplom

Ufundowano nagrodę dla jachtu, który przepłynie cała trasę Regat w bezwzględnie

najkrótszym czasie.Jachty towarzyszące otrzymają dyplomy za uczestnictwo w Regatach.

Wszystkie jachty otrzymają pamiątkowe certyfikaty. Dodatkowe nagrody przyznaneprzez Organizatora i Współorganizatorów podane zostaną w formie komunikatu.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W REGATACH

Klub Żeglarzy Samotników

Unity Line Sp. z o.o.

Firma Regaty Stelmarczyk

Gmina Dziwnów


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna